Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/187001–188000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187001 2004 TB107 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187002 2004 TO110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187003 2004 TY120 06/10/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
187004 2004 TV121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
187005 2004 TC127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187006 2004 TK127 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187007 2004 TG128 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187008 2004 TM129 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
187009 2004 TG137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
187010 2004 TB170 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
187011 2004 TT224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
187012 2004 TW232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
187013 2004 TO282 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
187014 2004 TA297 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
187015 2004 UM2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187016 2004 UT2 18/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
187017 2004 VO7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
187018 2004 YC25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
187019 2004 YU36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
187020 2005 AZ63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
187021 2005 AU66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
187022 2005 BJ1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187023 2005 BQ2 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187024 2005 BN13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
187025 2005 DB2 28/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
187026 2005 EK70 08/03/2005 Socorro LINEAR ATE 1,2 km MPC · JPL
187027 2005 EZ119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187028 2005 EY150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187029 2005 EH161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187030 2005 EZ265 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187031 2005 EY317 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187032 2005 GF32 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187033 2005 GH64 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
187034 2005 GG74 05/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
187035 2005 JT15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187036 2005 JS28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187037 2005 JJ74 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187038 2005 JF97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187039 2005 JL105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187040 2005 JS108 14/05/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
187041 2005 JS127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187042 2005 KZ2 16/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187043 2005 KE12 20/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187044 2005 LF15 08/06/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187045 2005 LO21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
187046 2005 LT23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187047 2005 LZ29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187048 2005 LV38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
187049 2005 LK41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187050 2005 LQ48 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
187051 2005 LY51 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
187052 2005 MY 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
187053 2005 MX4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
187054 2005 MP6 26/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187055 2005 MR8 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187056 2005 MG10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
187057 2005 MV11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187058 2005 MB17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187059 2005 ML18 28/06/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
187060 2005 MX26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187061 2005 MJ27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187062 2005 MR31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
187063 2005 MT31 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187064 2005 MN37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187065 2005 MU40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187066 2005 MH41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
187067 2005 MX41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187068 2005 MM42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
187069 2005 MG50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
187070 2005 MG52 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
187071 2005 MK53 28/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
187072 2005 NM9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
187073 2005 NS23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
187074 2005 NH28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187075 2005 NA31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187076 2005 NH42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187077 2005 NR48 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
187078 2005 NA54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187079 2005 NR54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187080 2005 NO60 09/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187081 2005 NX65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187082 2005 NR68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187083 2005 NZ82 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
187084 2005 NK85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
187085 2005 ND122 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187086 2005 OP1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187087 2005 OA14 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187088 2005 OF14 30/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
187089 2005 PE5 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
187090 2005 PK9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187091 2005 PC20 06/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187092 2005 QJ2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
187093 2005 QA3 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
187094 2005 QS3 24/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
187095 2005 QL5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
187096 2005 QZ12 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
187097 2005 QV15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
187098 2005 QS20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
187099 2005 QD21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
187100 2005 QS24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187101 2005 QW25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187102 2005 QC30 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187103 2005 QX32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187104 2005 QU37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
187105 2005 QZ37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
187106 2005 QW42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
187107 2005 QV44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
187108 2005 QT48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187109 2005 QP49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
187110 2005 QC55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187111 2005 QG56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187112 2005 QN60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187113 2005 QN62 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
187114 2005 QK69 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
187115 2005 QU69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187116 2005 QC71 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187117 2005 QG73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
187118 2005 QE78 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
187119 2005 QD79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
187120 2005 QO82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187121 2005 QQ82 29/08/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
187122 2005 QP83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
187123 Schorderet 2005 QO84 30/08/2005 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
187124 2005 QX84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
187125 Marxgyörgy 2005 QD87 31/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,9 km MPC · JPL
187126 2005 QN91 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
187127 2005 QG96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
187128 2005 QW99 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
187129 2005 QY104 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
187130 2005 QV110 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
187131 2005 QF114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
187132 2005 QM115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
187133 2005 QO115 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
187134 2005 QG127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187135 2005 QX133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187136 2005 QQ134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187137 2005 QU137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187138 2005 QW137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187139 2005 QX140 29/08/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187140 2005 QV145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187141 2005 QG146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
187142 2005 QN148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
187143 2005 QV161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
187144 2005 QM162 30/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
187145 2005 QG165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187146 2005 QB166 31/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187147 2005 QK169 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
187148 2005 QZ171 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
187149 2005 QF175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187150 2005 QP175 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187151 2005 QN178 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
187152 2005 QT178 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187153 2005 QS182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187154 2005 QV182 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187155 2005 RH3 05/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
187156 2005 RX5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
187157 2005 RT9 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187158 2005 RE10 08/09/2005 Uccle T. Pauwels 3,4 km MPC · JPL
187159 2005 RG10 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
187160 2005 RG22 08/09/2005 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
187161 2005 RS22 11/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
187162 2005 RE29 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
187163 2005 RY33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
187164 2005 RF42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187165 2005 RB44 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187166 2005 RD46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
187167 2005 SJ5 23/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
187168 2005 SR8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187169 2005 SB13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187170 2005 SH13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187171 2005 SN13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187172 2005 SM18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187173 2005 SR26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187174 2005 SF30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187175 2005 SN35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187176 2005 SP36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187177 2005 SZ37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187178 2005 SH39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187179 2005 SV44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187180 2005 SY49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187181 2005 SD51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
187182 2005 SJ51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187183 2005 SH60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187184 2005 SO60 26/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
187185 2005 ST61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187186 2005 SK62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187187 2005 SY65 26/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
187188 2005 SR66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187189 2005 SB67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187190 2005 SS68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187191 2005 SU68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187192 2005 SE70 27/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
187193 2005 SF72 23/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
187194 2005 SW74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
187195 2005 SQ76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187196 2005 SG78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187197 2005 SF79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187198 2005 SA80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187199 2005 SM81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187200 2005 SX81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187201 2005 SG83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187202 2005 SW84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
187203 2005 SB85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187204 2005 SL89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187205 2005 ST92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187206 2005 SG95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187207 2005 SR95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187208 2005 SD96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187209 2005 SH104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187210 2005 SO105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187211 2005 SS105 25/09/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
187212 2005 SY105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187213 2005 SL110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187214 2005 SD111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
187215 2005 SL111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
187216 2005 SV111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187217 2005 SU118 28/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187218 2005 SY119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
187219 2005 SM125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
187220 2005 SX129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
187221 2005 SP133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187222 2005 SZ135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187223 2005 SX139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187224 2005 SS140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187225 2005 SG141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187226 2005 SH141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187227 2005 SJ143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187228 2005 SC144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187229 2005 SB145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187230 2005 SQ152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
187231 2005 SR152 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
187232 2005 SN153 26/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
187233 2005 SC154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187234 2005 SW154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
187235 2005 SE157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187236 2005 SD160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187237 2005 SJ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187238 2005 SH167 28/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187239 2005 SR169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187240 2005 SK180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187241 2005 SO180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187242 2005 SR180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
187243 2005 SA184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187244 2005 SO190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
187245 2005 SV190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
187246 2005 SU192 29/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187247 2005 SA195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187248 2005 SS210 30/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
187249 2005 SS219 30/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187250 2005 SQ221 30/09/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
187251 2005 ST225 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187252 2005 SA229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187253 2005 SG235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
187254 2005 SL237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
187255 2005 SD248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187256 2005 SG248 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
187257 2005 SX250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187258 2005 SF259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187259 2005 SK278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187260 2005 SH279 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187261 2005 SM279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187262 2005 SW281 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187263 2005 TH1 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187264 2005 TQ3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
187265 2005 TS9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
187266 2005 TO21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187267 2005 TA32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
187268 2005 TH32 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187269 2005 TN33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187270 2005 TT34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187271 2005 TU40 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
187272 2005 TV43 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187273 2005 TJ45 05/10/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
187274 2005 TV45 07/10/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
187275 2005 TZ46 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
187276 Meistas 2005 TM48 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,9 km MPC · JPL
187277 2005 TA53 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187278 2005 TK55 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187279 2005 TE57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
187280 2005 TS57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187281 2005 TK59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
187282 2005 TH62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187283 Jeffhopkins 2005 TC66 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187284 2005 TT68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187285 2005 TS72 05/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
187286 2005 TU72 05/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
187287 2005 TZ73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
187288 2005 TY88 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187289 2005 TO91 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
187290 2005 TW99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187291 2005 TY99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187292 2005 TC101 07/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
187293 2005 TV121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
187294 2005 TJ126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187295 2005 TF132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187296 2005 TV139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187297 2005 TE142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187298 2005 TV142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187299 2005 TY151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187300 2005 TX156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187301 2005 TU180 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187302 2005 TP191 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
187303 2005 TQ193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
187304 2005 UV 23/10/2005 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
187305 2005 UO2 23/10/2005 Eskridge Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
187306 2005 UG4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
187307 2005 UM9 21/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187308 2005 UV12 21/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187309 2005 UW15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187310 2005 UK19 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187311 2005 UR26 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
187312 2005 UZ27 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187313 2005 UH35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
187314 2005 UY37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
187315 2005 UZ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187316 2005 UG40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187317 2005 UP40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187318 2005 UJ41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187319 2005 US43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187320 2005 UC49 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
187321 2005 UK55 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187322 2005 UT57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
187323 2005 UY59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
187324 2005 UH68 22/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
187325 2005 UL73 23/10/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
187326 2005 UH78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
187327 2005 UX78 25/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
187328 2005 UA80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187329 2005 UK80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187330 2005 UN84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187331 2005 UR85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187332 2005 UR87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187333 2005 UQ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187334 2005 UO100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187335 2005 UO104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187336 2005 UP107 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
187337 2005 UW108 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187338 2005 UY116 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
187339 2005 UR127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187340 2005 UV131 24/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187341 2005 UT141 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187342 2005 UH142 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
187343 2005 UL158 28/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
187344 2005 UW159 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187345 2005 UY159 22/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
187346 2005 UB180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187347 2005 UJ188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187348 2005 UH195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
187349 2005 UT200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187350 2005 UM201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
187351 2005 UK213 21/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
187352 2005 UH214 24/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
187353 2005 UW215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
187354 2005 UM229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187355 2005 US229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187356 2005 UW237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
187357 2005 UW238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187358 2005 UZ250 23/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
187359 2005 UZ251 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187360 2005 UW258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187361 2005 UP259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187362 2005 UH262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187363 2005 UK262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187364 2005 UR266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187365 2005 UO272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187366 2005 UK273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
187367 2005 UB278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
187368 2005 UE278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187369 2005 UT281 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
187370 2005 UU308 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
187371 2005 UO318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187372 2005 UT319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
187373 2005 UC330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187374 2005 UN335 30/10/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
187375 2005 UQ352 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
187376 2005 US359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187377 2005 UC361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187378 2005 UJ361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
187379 2005 UB368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187380 2005 UQ386 30/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187381 2005 UZ395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
187382 2005 UT401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187383 2005 UF404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
187384 2005 UN407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
187385 2005 UJ412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187386 2005 UD455 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187387 2005 UW456 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187388 2005 UM461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187389 2005 UF472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187390 2005 UB483 22/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
187391 2005 UF485 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
187392 2005 UA492 24/10/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
187393 2005 UL494 25/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
187394 2005 UG501 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
187395 2005 UG511 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
187396 2005 UU516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
187397 2005 UR522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
187398 2005 VN10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
187399 2005 VB31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187400 2005 VA34 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187401 2005 VB34 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
187402 2005 VA38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187403 2005 VB38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187404 2005 VK43 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
187405 2005 VL46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
187406 2005 VJ49 01/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
187407 2005 VG53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
187408 2005 VR56 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
187409 2005 VE58 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
187410 2005 VT60 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187411 2005 VD65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
187412 2005 VM70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
187413 2005 VM72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
187414 2005 VA78 06/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
187415 2005 VB78 06/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187416 2005 VV78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187417 2005 VJ79 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187418 2005 VN80 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187419 2005 VD87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187420 2005 VY103 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
187421 2005 VF111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187422 2005 VA112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187423 2005 VR114 10/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 7,0 km MPC · JPL
187424 2005 VL119 15/11/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
187425 2005 VR123 02/11/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
187426 2005 WJ5 20/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
187427 2005 WH6 21/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
187428 2005 WK6 21/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187429 2005 WH11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
187430 2005 WO27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187431 2005 WV27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187432 2005 WF29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187433 2005 WG30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187434 2005 WD38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187435 2005 WD53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187436 2005 WN57 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
187437 2005 WQ62 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187438 2005 WO65 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
187439 2005 WZ73 26/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
187440 2005 WG81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
187441 2005 WM84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187442 2005 WF96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
187443 2005 WO97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
187444 2005 WQ102 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
187445 2005 WY107 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187446 2005 WV115 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
187447 2005 WD117 29/11/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 4,2 km MPC · JPL
187448 2005 WL120 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
187449 2005 WH132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
187450 2005 WK155 29/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
187451 2005 WO165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
187452 2005 WN179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
187453 2005 WP191 22/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187454 2005 WB192 25/11/2005 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
187455 2005 WD193 26/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
187456 2005 XK5 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
187457 2005 XA17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187458 2005 XT23 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187459 2005 XO28 01/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
187460 2005 XE53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187461 2005 XM65 07/12/2005 Gnosca S. Sposetti 5,2 km MPC · JPL
187462 2005 XV70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
187463 2005 XX106 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 15 km MPC · JPL
187464 2005 YC10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187465 2005 YZ139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
187466 2005 YR171 22/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
187467 2005 YS250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
187468 2006 AE24 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
187469 2006 BL53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
187470 2006 BH59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
187471 2006 BV72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
187472 2006 BP73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
187473 2006 BJ103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
187474 2006 BM116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
187475 2006 BV119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
187476 2006 BB213 30/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 18 km MPC · JPL
187477 2006 BW232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
187478 2006 CY29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
187479 2006 DA15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
187480 2006 QX39 24/08/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,1 km MPC · JPL
187481 2006 QU116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187482 2006 RY32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
187483 2006 RO39 12/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
187484 2006 RK97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187485 2006 SL18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187486 2006 SE54 16/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
187487 2006 SM54 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187488 2006 SZ185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
187489 2006 SN206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
187490 2006 SJ212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
187491 2006 SU223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187492 2006 SP269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
187493 2006 SQ275 28/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
187494 2006 SP290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187495 2006 SN293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
187496 2006 SP308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187497 2006 SK320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
187498 2006 SQ326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187499 2006 SZ348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187500 2006 SX352 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187501 2006 SY352 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
187502 2006 SG357 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187503 2006 SQ364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
187504 2006 SO365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187505 2006 SX394 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187506 2006 TB17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187507 2006 TJ30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187508 2006 TB43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
187509 2006 TT46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
187510 2006 TU48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187511 2006 TE63 10/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
187512 2006 TB77 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187513 2006 TG91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187514 Tainan 2006 TM94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,8 km MPC · JPL
187515 2006 TL97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187516 2006 TH107 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
187517 2006 TA109 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
187518 2006 TD110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187519 2006 UR5 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
187520 2006 UJ8 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
187521 2006 UL11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187522 2006 UB12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
187523 2006 UC12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
187524 2006 UD34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187525 2006 UU36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
187526 2006 UP40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187527 2006 US45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
187528 2006 UM61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
187529 2006 UQ61 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187530 2006 UG62 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
187531 Omorichugakkou 2006 UM63 20/10/2006 Mount Nyukasa Stn. Y. Sorimachi, A. Nakajima 1,1 km MPC · JPL
187532 2006 UX64 23/10/2006 Kitami K. Endate 2,4 km MPC · JPL
187533 2006 UQ80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
187534 2006 UU86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187535 2006 UH87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187536 2006 UH89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187537 2006 UV93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187538 2006 UA98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187539 2006 UC98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
187540 2006 UQ115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187541 2006 UX149 20/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
187542 2006 UC183 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
187543 2006 UV191 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
187544 2006 UP200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187545 2006 UA218 30/10/2006 Kitami K. Endate 940 m MPC · JPL
187546 2006 UV221 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
187547 2006 UG230 21/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
187548 2006 UJ240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
187549 2006 UX240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187550 2006 UW248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187551 2006 UX255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187552 2006 UB273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187553 2006 VG12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187554 2006 VT12 11/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 890 m MPC · JPL
187555 2006 VJ15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
187556 2006 VZ22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187557 2006 VO24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187558 2006 VK50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187559 2006 VV51 10/11/2006 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
187560 2006 VO60 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187561 2006 VV60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187562 2006 VR67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187563 2006 VJ73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187564 2006 VL79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187565 2006 VT79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187566 2006 VD89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187567 2006 VE94 15/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187568 2006 VU99 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
187569 2006 VL107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187570 2006 VS123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187571 2006 VV123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187572 2006 VV142 14/11/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
187573 2006 VN147 15/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187574 2006 VC153 08/11/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
187575 2006 VW153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187576 2006 WK9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187577 2006 WR20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
187578 2006 WQ26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187579 2006 WA27 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
187580 2006 WJ35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187581 2006 WP39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
187582 2006 WN46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187583 2006 WM51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187584 2006 WM64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
187585 2006 WC82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
187586 2006 WD88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
187587 2006 WJ88 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187588 2006 WV88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187589 2006 WH98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187590 2006 WY104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187591 2006 WA106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187592 2006 WN115 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187593 2006 WY117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
187594 2006 WA128 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
187595 2006 WE128 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,9 km MPC · JPL
187596 2006 WG149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187597 2006 WW182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187598 2006 WZ190 25/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
187599 2006 XZ9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187600 2006 XG15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187601 2006 XQ25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
187602 2006 XY27 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
187603 2006 XK38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187604 2006 XN63 06/12/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
187605 2006 XR65 12/12/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
187606 2006 XB69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
187607 2006 YB13 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
187608 2006 YZ14 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
187609 2006 YX30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
187610 2006 YK37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187611 2007 AJ1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187612 2007 AN6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
187613 2007 AU13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
187614 2007 AX14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187615 2007 AG16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187616 2007 AK17 15/01/2007 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
187617 2007 AE18 08/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
187618 2007 AM22 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,0 km MPC · JPL
187619 2007 AA23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
187620 2007 AH26 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187621 2007 AY26 14/01/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
187622 2007 BL9 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
187623 2007 BM10 17/01/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
187624 2007 BH17 17/01/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187625 2007 BF19 21/01/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187626 2007 BB22 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
187627 2007 BE30 24/01/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
187628 2007 BX36 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
187629 2007 BY43 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
187630 2007 BQ50 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
187631 2007 BS63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
187632 2007 BA66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
187633 2007 BG66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187634 2007 CE 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187635 2007 CH2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
187636 Chungyuan 2007 CF13 06/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,0 km MPC · JPL
187637 2007 CC25 08/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
187638 Greenewalt 2007 CH26 11/02/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 1,2 km MPC · JPL
187639 2007 CV28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
187640 2007 CF31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187641 2007 CV36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
187642 2007 CP40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187643 2007 CU45 08/02/2007 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
187644 2007 DA1 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,5 km MPC · JPL
187645 2007 DB1 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,4 km MPC · JPL
187646 2007 DB3 16/02/2007 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
187647 2007 DN16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
187648 2007 DC24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187649 2007 DG77 22/02/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
187650 2007 DA78 23/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
187651 2007 DU91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187652 2007 EP19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
187653 2007 EN31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
187654 2007 EQ61 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
187655 2007 EZ103 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
187656 2007 EM107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
187657 2007 ER148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
187658 2007 EV161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
187659 2007 EN186 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
187660 2007 JE8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
187661 2007 JG43 10/05/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 61 km MPC · JPL
187662 2007 JU44 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187663 2007 WM20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187664 2007 WQ52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
187665 2008 AY49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187666 2008 BM18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
187667 2008 BZ38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
187668 2008 BB39 30/01/2008 OAM Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
187669 2008 CK5 05/02/2008 OAM Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
187670 2008 CL18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187671 2008 CJ37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187672 2008 CT41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187673 2008 CO70 09/02/2008 RAS W. G. Dillon 860 m MPC · JPL
187674 2008 CZ74 10/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 700 m MPC · JPL
187675 2008 CN85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187676 2008 CG91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187677 2008 CF142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187678 2008 CS156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187679 Folinsbee 2008 DC5 28/02/2008 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
187680 Stelck 2008 DE5 28/02/2008 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
187681 2008 DP11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
187682 2008 DV12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187683 2008 DE15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
187684 2008 DW16 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187685 2008 DO21 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
187686 2008 DJ26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187687 2008 DV31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187688 2008 DR33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
187689 2008 DS40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187690 2008 DT46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187691 2008 DT47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
187692 2008 DM56 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
187693 2008 DG58 27/02/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
187694 2008 DN59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
187695 2008 DP68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
187696 2008 DU69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
187697 2008 DZ73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
187698 2008 DM79 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
187699 2008 EF1 03/03/2008 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
187700 Zagreb 2008 EG8 02/03/2008 OAM Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187701 2008 EU16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187702 2008 EM19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187703 2008 EC20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
187704 2008 EC25 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
187705 2008 EV28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
187706 2008 EU34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187707 Nandaxianlin 2008 EQ35 02/03/2008 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
187708 2008 EJ36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
187709 Fengduan 2008 EW36 03/03/2008 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
187710 2008 EM47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
187711 2008 EU47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187712 2008 ET54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
187713 2008 ES56 07/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
187714 2008 EU76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
187715 2008 EZ77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187716 2008 ED81 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187717 2008 ED82 05/03/2008 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
187718 2008 EB83 08/03/2008 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187719 2008 EG83 08/03/2008 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
187720 2008 EX85 07/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
187721 2008 EJ123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187722 2008 EN136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187723 2008 EN146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
187724 2008 FC38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
187725 2008 FV40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187726 2008 FX52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
187727 2008 FW55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
187728 2008 FR58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187729 2008 FO61 30/03/2008 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
187730 2008 FX66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187731 2008 FH76 31/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
187732 2008 FM80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
187733 2008 FW80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187734 2008 FF104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187735 2008 FD106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187736 2008 FA114 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187737 2153 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
187738 5031 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
187739 1168 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
187740 1224 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
187741 2100 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
187742 2351 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
187743 3562 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
187744 4085 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
187745 5137 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
187746 1976 DC 27/02/1976 La Silla R. M. West 1,6 km MPC · JPL
187747 1993 FS21 21/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
187748 1993 FW33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
187749 1993 FC61 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
187750 1994 WB7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187751 1995 GG3 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187752 1995 MF6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
187753 1995 SF49 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187754 1995 YV7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187755 1996 HN17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
187756 1996 RX18 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187757 1996 UH4 29/10/1996 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
187758 1996 VU11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187759 1996 XD8 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187760 1997 BD6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187761 1997 NX4 08/07/1997 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
187762 1997 WQ5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187763 1998 BS17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
187764 1998 BF20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187765 1998 BX38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187766 1998 DV17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187767 1998 QP4 22/08/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
187768 1998 QM72 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
187769 1998 RX29 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187770 1998 RU41 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187771 1998 RP52 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187772 1998 RG70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187773 1998 RQ71 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187774 1998 SR6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
187775 1998 SQ21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187776 1998 SH55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187777 1998 SZ70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
187778 1998 SJ88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187779 1998 SO88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187780 1998 SC109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187781 1998 SM112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187782 1998 SB120 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187783 1998 SF120 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
187784 1998 SL148 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
187785 1998 SM159 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187786 1998 SB165 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187787 1998 SR168 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
187788 1998 SA169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187789 1998 UN31 22/10/1998 Xinglong SCAP 820 m MPC · JPL
187790 1998 UH36 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
187791 1998 VO1 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187792 1999 AV3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
187793 1999 BL10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
187794 1999 CM28 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
187795 1999 CB97 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
187796 1999 CS132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
187797 1999 CS133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187798 1999 FW15 20/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187799 1999 FK16 21/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
187800 1999 GZ13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187801 1999 HZ5 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187802 1999 JU2 08/05/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
187803 1999 JN8 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187804 1999 OB2 22/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
187805 1999 RR32 08/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 940 m MPC · JPL
187806 1999 RB51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187807 1999 RM189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187808 1999 RA214 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187809 1999 TS16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
187810 1999 TC18 10/10/1999 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
187811 1999 TX77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187812 1999 TU131 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187813 1999 TR154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187814 1999 TL159 09/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
187815 1999 TH164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187816 1999 TL177 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
187817 1999 TP225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
187818 1999 TA229 03/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
187819 1999 TD244 07/10/1999 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
187820 1999 TP253 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
187821 1999 TS260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
187822 1999 UH7 30/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
187823 1999 UK16 29/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187824 1999 UH32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187825 1999 UP32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
187826 1999 US32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187827 1999 UW33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
187828 1999 VX21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
187829 1999 VT58 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
187830 1999 VG61 04/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
187831 1999 VC95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187832 1999 VU95 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187833 1999 VO105 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
187834 1999 VM121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
187835 1999 VH134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
187836 1999 VM147 13/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
187837 1999 VQ153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
187838 1999 VT165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187839 1999 VD184 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
187840 1999 VF188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187841 1999 VF208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187842 1999 VJ225 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
187843 1999 XN50 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
187844 1999 XP53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187845 1999 XW109 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
187846 1999 XK135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187847 1999 XM138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187848 1999 XC246 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187849 1999 XM248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
187850 2000 AB48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187851 2000 AG151 11/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
187852 2000 AA170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187853 2000 AA225 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
187854 2000 AS253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
187855 2000 GP4 04/04/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
187856 2000 GL155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
187857 2000 HA5 27/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187858 2000 HA31 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187859 2000 HL69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
187860 2000 JM10 07/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
187861 2000 KG17 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187862 2000 LW14 07/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
187863 2000 LW25 11/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
187864 2000 NE6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187865 2000 OG56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
187866 2000 OV59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
187867 2000 OJ60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
187868 2000 PA10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187869 2000 QH51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
187870 2000 QH62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
187871 2000 QC64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
187872 2000 QB70 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
187873 2000 QN78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187874 2000 QH91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187875 2000 QX91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
187876 2000 QT104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187877 2000 QG117 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187878 2000 QL120 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
187879 2000 QQ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187880 2000 QK176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187881 2000 QY211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
187882 2000 QW230 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187883 2000 RW 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187884 2000 RS42 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187885 2000 RS53 07/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
187886 2000 RV53 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187887 2000 RW64 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
187888 2000 RV73 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187889 2000 SV5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187890 2000 SW41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187891 2000 ST46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187892 2000 SD59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
187893 2000 SF85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187894 2000 SF142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
187895 2000 SJ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
187896 2000 SJ189 22/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
187897 2000 SM198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187898 2000 ST213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
187899 2000 SU261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187900 2000 SR265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187901 2000 SB317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187902 2000 SJ339 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
187903 2000 SN341 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187904 2000 SM363 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
187905 2000 TR23 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
187906 2000 TZ49 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
187907 2000 UH37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
187908 2000 UD62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
187909 2000 UG65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
187910 2000 UN70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187911 2000 UU84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187912 2000 VS38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187913 2000 VM39 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187914 2000 VD43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
187915 2000 VU54 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
187916 2000 VY57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
187917 2000 WH9 21/11/2000 Eskridge Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
187918 2000 WD108 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
187919 2000 WR124 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187920 2000 XF41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
187921 2000 YT3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187922 2000 YD57 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
187923 2000 YF97 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
187924 2000 YA100 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187925 2001 AN51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
187926 2001 BH31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187927 2001 BK39 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187928 2001 CT15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187929 2001 CD24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
187930 2001 DY43 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
187931 2001 DN107 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187932 2001 EX23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
187933 2001 ES27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187934 2001 FU17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187935 2001 FO88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187936 2001 FL124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187937 2001 FW131 20/03/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
187938 2001 FM149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187939 2001 FP156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
187940 2001 GG1 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
187941 2001 GU3 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187942 2001 KF3 17/05/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
187943 2001 KO33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187944 2001 KU37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187945 2001 KJ43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187946 2001 KC66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
187947 2001 KM67 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
187948 2001 KV70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
187949 2001 KX74 27/05/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
187950 2001 MO11 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
187951 2001 NL 09/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
187952 2001 OL2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
187953 2001 OB8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
187954 2001 OV9 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187955 2001 OV33 19/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
187956 2001 OA49 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
187957 2001 OA57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
187958 2001 OR66 23/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
187959 2001 OW66 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
187960 2001 PM 05/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
187961 2001 PL2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
187962 2001 PB36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
187963 2001 PK36 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187964 2001 PM51 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
187965 2001 QU36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187966 2001 QQ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
187967 2001 QA41 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
187968 2001 QC42 16/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
187969 2001 QS59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187970 2001 QP66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
187971 2001 QB85 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187972 2001 QL103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187973 2001 QP112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187974 2001 QV118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
187975 2001 QQ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
187976 2001 QK169 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
187977 2001 QX205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
187978 2001 QT218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
187979 2001 QK234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
187980 2001 QP288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187981 Soluri 2001 QL307 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
187982 2001 QR333 26/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187983 2001 RM4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
187984 2001 RO8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187985 2001 RT37 08/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
187986 2001 RC39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187987 2001 RJ43 12/09/2001 Emerald Lane L. Ball 870 m MPC · JPL
187988 2001 RM79 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
187989 2001 RF101 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
187990 2001 RT123 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
187991 2001 RJ153 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
187992 2001 SA42 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
187993 2001 SZ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187994 2001 SZ63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
187995 2001 SO151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
187996 2001 SU152 17/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
187997 2001 SC161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187998 2001 SO175 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
187999 2001 SY201 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
188000 2001 SR204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

183.000s  • 184.000s  • 185.000s  • 186.000s  • 187.000s  • 188.000s  • 189.000s  • 190.000s  • 191.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001