Danh sách tiểu hành tinh/51001–52000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51001 2000 GL98 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51002 2000 GY99 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51003 2000 GP100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51004 2000 GL102 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51005 2000 GM102 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51006 2000 GQ102 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51007 2000 GZ102 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
51008 2000 GD103 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51009 2000 GF103 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51010 2000 GN103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51011 2000 GQ103 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51012 2000 GV103 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
51013 2000 GX104 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
51014 2000 GS105 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51015 2000 GZ105 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51016 2000 GG106 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51017 2000 GA107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51018 2000 GM107 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51019 2000 GT107 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51020 2000 GU108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51021 2000 GZ108 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51022 2000 GE109 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
51023 Benavidezlozano 2000 GT109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51024 2000 GV109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
51025 2000 GP110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51026 2000 GL111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
51027 2000 GG112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51028 2000 GT113 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51029 2000 GJ114 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51030 2000 GQ115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51031 2000 GB116 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51032 2000 GE119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
51033 2000 GD122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
51034 2000 GB124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51035 2000 GO124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51036 2000 GJ125 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51037 2000 GX130 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
51038 2000 GS132 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51039 2000 GC133 12/04/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
51040 2000 GC134 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51041 2000 GD134 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51042 2000 GJ134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51043 2000 GY134 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
51044 2000 GG135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51045 2000 GL135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51046 2000 GV136 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51047 2000 GX136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51048 2000 GB137 12/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51049 2000 GE137 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51050 2000 GF137 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51051 2000 GN137 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51052 2000 GP137 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51053 2000 GH138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
51054 2000 GD139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51055 2000 GG140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51056 2000 GP140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
51057 2000 GT140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
51058 2000 GA142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
51059 2000 GR142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
51060 2000 GT142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51061 2000 GW142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
51062 2000 GE143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
51063 2000 GO143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51064 2000 GY143 11/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
51065 2000 GC149 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51066 2000 GP152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
51067 2000 GP153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
51068 2000 GW156 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51069 2000 GV157 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51070 2000 GO158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
51071 2000 GJ159 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51072 2000 GX159 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
51073 2000 GQ160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51074 2000 GT161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
51075 2000 GG162 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51076 2000 GV162 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51077 2000 GT163 11/04/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
51078 2000 GZ163 12/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
51079 2000 GG166 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51080 2000 GJ167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51081 2000 GB168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
51082 2000 GZ169 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
51083 2000 GG170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51084 2000 GM171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
51085 2000 GU172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
51086 2000 GX172 02/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51087 2000 GB177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
51088 2000 GE177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
51089 2000 GO178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51090 2000 GX182 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
51091 2000 GH183 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
51092 2000 HH 23/04/2000 Kurohone T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
51093 2000 HQ1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
51094 2000 HO4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
51095 2000 HW5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
51096 2000 HP7 27/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51097 2000 HA8 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51098 2000 HS8 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51099 2000 HZ8 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51100 2000 HQ10 27/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51101 2000 HY10 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51102 2000 HH12 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
51103 2000 HX12 28/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
51104 2000 HJ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51105 2000 HQ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51106 2000 HB15 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51107 2000 HF17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
51108 2000 HP22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51109 2000 HA25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51110 2000 HE25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51111 2000 HM26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
51112 2000 HQ27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51113 2000 HZ28 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51114 2000 HH29 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51115 2000 HU29 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51116 2000 HQ31 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
51117 2000 HW31 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51118 2000 HC33 29/04/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
51119 2000 HE33 29/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51120 2000 HW33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51121 2000 HC34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
51122 2000 HN35 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51123 2000 HS35 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
51124 2000 HV35 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51125 2000 HM36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51126 2000 HR36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
51127 2000 HH37 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51128 2000 HW38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
51129 2000 HJ39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
51130 2000 HF40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
51131 2000 HM41 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51132 2000 HB42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51133 2000 HZ43 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
51134 2000 HG44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51135 2000 HO44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51136 2000 HQ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51137 2000 HS44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
51138 2000 HC45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
51139 2000 HM45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
51140 2000 HU45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
51141 2000 HP46 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51142 2000 HR47 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51143 2000 HA48 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
51144 2000 HA49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51145 2000 HS49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51146 2000 HW49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
51147 2000 HG50 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51148 2000 HB52 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51149 2000 HF52 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
51150 2000 HJ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51151 2000 HB54 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51152 2000 HL54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51153 2000 HA56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51154 2000 HC56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
51155 2000 HH56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51156 2000 HJ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
51157 2000 HB57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51158 2000 HG57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
51159 2000 HO57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51160 2000 HR57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51161 2000 HY57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51162 2000 HP58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51163 2000 HU58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
51164 2000 HR62 25/04/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
51165 2000 HO63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51166 Huimanto 2000 HW63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
51167 2000 HF64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51168 2000 HC65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51169 2000 HQ65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51170 2000 HJ66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
51171 2000 HW66 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
51172 2000 HX67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
51173 2000 HD69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51174 2000 HH69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51175 2000 HV69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51176 2000 HF70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51177 2000 HM70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
51178 Geraintjones 2000 HX70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
51179 2000 HM71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
51180 2000 HN73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
51181 2000 HT74 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51182 2000 HP76 27/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51183 2000 HS76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51184 2000 HQ78 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51185 2000 HP85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
51186 2000 HW86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
51187 2000 HM88 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51188 2000 HB90 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51189 2000 HA91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
51190 2000 HF94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51191 2000 HT94 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51192 2000 HJ95 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51193 2000 HT96 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51194 2000 HY99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51195 2000 HZ101 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
51196 2000 HT104 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51197 2000 JJ 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51198 2000 JO3 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51199 2000 JA4 04/05/2000 Kleť Kleť Obs. 7,6 km MPC · JPL
51200 2000 JT5 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51201 2000 JG6 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51202 2000 JR6 04/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
51203 2000 JW7 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
51204 2000 JE9 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51205 2000 JV9 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51206 2000 JL11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51207 2000 JR11 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51208 2000 JV13 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51209 2000 JG14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
51210 2000 JT19 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
51211 2000 JA20 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51212 2000 JT20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51213 2000 JU20 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
51214 2000 JF22 06/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51215 2000 JL22 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51216 2000 JU22 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51217 2000 JV22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51218 2000 JC23 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51219 2000 JE23 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
51220 2000 JG23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51221 2000 JK23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51222 2000 JE24 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51223 2000 JQ24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51224 2000 JU24 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
51225 2000 JW24 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51226 2000 JJ25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51227 2000 JK25 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
51228 2000 JQ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51229 2000 JF27 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51230 2000 JL27 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51231 2000 JM28 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51232 2000 JX30 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51233 2000 JX31 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51234 2000 JZ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51235 2000 JD32 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51236 2000 JE32 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
51237 2000 JZ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51238 2000 JT34 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51239 2000 JH35 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51240 2000 JW36 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
51241 2000 JX36 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
51242 2000 JC38 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51243 2000 JG38 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51244 2000 JP39 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51245 2000 JW40 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51246 2000 JH42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51247 2000 JL45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51248 2000 JF46 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51249 2000 JA47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51250 2000 JO47 09/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51251 2000 JE49 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51252 2000 JT49 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51253 2000 JG56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51254 2000 JK57 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51255 2000 JX57 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51256 2000 JB58 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51257 2000 JL59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51258 2000 JU59 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
51259 2000 JY59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51260 2000 JZ62 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51261 Holuša 2000 JH64 13/05/2000 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
51262 2000 JC69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
51263 2000 JM69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
51264 2000 JH71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
51265 2000 JM71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51266 2000 JX71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
51267 2000 JE72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
51268 2000 JM72 01/05/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
51269 2000 JU72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51270 2000 JK73 02/05/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
51271 2000 JD74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51272 2000 JO74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
51273 2000 JV74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
51274 2000 JR77 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51275 2000 JW78 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51276 2000 JZ81 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51277 2000 JK82 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51278 2000 JC84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51279 2000 JC85 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51280 2000 KG4 24/05/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,1 km MPC · JPL
51281 2000 KW6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51282 2000 KC7 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51283 2000 KN7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51284 2000 KE9 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
51285 2000 KM15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51286 2000 KX15 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51287 2000 KH16 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51288 2000 KH20 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51289 2000 KK21 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51290 2000 KF27 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51291 2000 KK29 28/05/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51292 2000 KF30 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51293 2000 KP30 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
51294 2000 KT30 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51295 2000 KF36 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51296 2000 KA37 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51297 2000 KN45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
51298 2000 KY51 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
51299 2000 KK52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51300 2000 KL52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51301 2000 KX54 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51302 2000 KY54 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51303 2000 KR56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51304 2000 KB58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
51305 2000 KL58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51306 2000 KL59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
51307 2000 KF61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51308 2000 KK62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
51309 2000 KN62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51310 2000 KY62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
51311 2000 KJ65 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51312 2000 KG66 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51313 2000 KF71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51314 2000 KX73 27/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51315 2000 KY73 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51316 2000 KZ73 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51317 2000 KZ75 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51318 2000 KT77 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51319 2000 KF80 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51320 2000 KP81 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
51321 2000 LL1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
51322 2000 LY5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
51323 2000 LQ8 04/06/2000 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
51324 2000 LV8 05/06/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
51325 2000 LV16 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51326 2000 LY16 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51327 2000 LA19 08/06/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51328 2000 LO19 08/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
51329 2000 LP32 04/06/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
51330 2000 LK33 04/06/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
51331 2000 LH35 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51332 2000 LP35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
51333 2000 ME 22/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
51334 2000 NW11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
51335 2000 NZ11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
51336 2000 NV26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
51337 2000 OK12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51338 2000 OZ24 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51339 2000 OA61 28/07/2000 OCA-Anza OCA-Anza 19 km MPC · JPL
51340 2000 QJ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51341 2000 QP26 23/08/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
51342 2000 QO75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51343 2000 QR80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51344 2000 QA127 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51345 2000 QH137 31/08/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
51346 2000 QX158 31/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51347 2000 QZ165 31/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51348 2000 QR169 31/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51349 2000 QQ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
51350 2000 QU176 31/08/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
51351 2000 QO218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
51352 2000 RW9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51353 2000 RQ14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51354 2000 RX25 01/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
51355 2000 RM50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51356 2000 RY76 08/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51357 2000 RM88 03/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
51358 2000 SO5 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51359 2000 SC17 23/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51360 2000 SZ25 23/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51361 2000 SS124 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
51362 2000 SY247 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51363 2000 SO319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51364 2000 SU333 26/09/2000 Haleakala NEAT 28 km MPC · JPL
51365 2000 TA42 01/10/2000 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
51366 2000 UU88 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51367 2000 UD104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51368 2000 WV60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51369 2000 WD158 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51370 2000 WS165 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
51371 2000 XF15 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51372 2000 YM18 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51373 2000 YF53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51374 2000 YN63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51375 2000 YO120 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51376 2001 AZ23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51377 2001 AK28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51378 2001 AT33 04/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51379 2001 BY7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51380 2001 BM44 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51381 2001 BG51 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51382 2001 BK73 28/01/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
51383 2001 BF77 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51384 2001 CP4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51385 2001 CR20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
51386 2001 CN35 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51387 2001 DU6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
51388 2001 DE14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51389 2001 DH15 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51390 2001 DW18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51391 2001 DM21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51392 2001 DW30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51393 2001 DW44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51394 2001 DX49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51395 2001 DH71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51396 2001 DW71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51397 2001 DT74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51398 2001 DJ80 24/02/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
51399 2001 DG81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
51400 2001 DN81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51401 2001 DX82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
51402 2001 DC92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
51403 2001 DE99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51404 2001 DV99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51405 2001 DL106 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
51406 Massimocalvani 2001 DL108 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
51407 2001 EU5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51408 2001 EQ6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51409 2001 EU6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
51410 2001 EJ7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51411 2001 EL9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
51412 2001 EE10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51413 2001 EO11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
51414 2001 EK12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51415 Tovinder 2001 ER13 15/03/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 2,1 km MPC · JPL
51416 2001 EX15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
51417 2001 EG17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51418 2001 EO17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
51419 Deshapriya 2001 EJ20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51420 2001 EV20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
51421 2001 EC22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51422 2001 EJ24 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51423 2001 FJ 16/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
51424 2001 FK 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51425 2001 FV1 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51426 2001 FV3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
51427 2001 FE4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
51428 2001 FS4 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51429 2001 FU5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51430 Ireneclaire 2001 FH7 20/03/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
51431 Jayardee 2001 FH9 19/03/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,7 km MPC · JPL
51432 2001 FB15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51433 2001 FY17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51434 2001 FG19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51435 2001 FH20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51436 2001 FD21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51437 2001 FF21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51438 2001 FP21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51439 2001 FW23 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51440 2001 FW24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51441 2001 FY25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51442 2001 FZ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51443 2001 FN27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51444 2001 FS27 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51445 2001 FM28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51446 2001 FX28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51447 2001 FZ28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51448 2001 FD29 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51449 2001 FH29 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51450 2001 FS30 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
51451 2001 FE31 22/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
51452 2001 FO33 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51453 2001 FU36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51454 2001 FX37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51455 2001 FC38 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51456 2001 FX38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51457 2001 FP41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51458 2001 FL42 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51459 2001 FC43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51460 2001 FQ43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51461 2001 FV43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51462 2001 FX43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51463 2001 FJ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51464 2001 FY47 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
51465 2001 FZ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51466 2001 FK48 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51467 2001 FQ48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51468 2001 FD50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51469 2001 FB52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51470 2001 FC52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51471 2001 FB53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51472 2001 FU53 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
51473 2001 FW54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51474 2001 FG55 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51475 2001 FQ55 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51476 2001 FS55 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51477 2001 FP57 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51478 2001 FX60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51479 2001 FG65 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51480 2001 FN67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51481 2001 FG70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51482 2001 FY70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51483 2001 FP71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51484 2001 FU72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51485 2001 FB73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51486 2001 FL73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51487 2001 FL74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51488 2001 FV75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51489 2001 FM76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51490 2001 FQ76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51491 2001 FS76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51492 2001 FK77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51493 2001 FE79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51494 2001 FG79 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51495 2001 FO79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51496 2001 FT79 21/03/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
51497 2001 FB80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51498 2001 FW80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51499 2001 FF81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51500 2001 FE83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51501 2001 FN86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
51502 2001 FR86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
51503 2001 FA87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
51504 2001 FN87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51505 2001 FE88 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
51506 2001 FE91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51507 2001 FV94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51508 2001 FM97 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
51509 2001 FP97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51510 2001 FE98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51511 2001 FP98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51512 2001 FG99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51513 2001 FY99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51514 2001 FP100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
51515 2001 FS100 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51516 2001 FG101 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51517 2001 FH107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51518 2001 FN108 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51519 2001 FT109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51520 2001 FL112 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51521 2001 FJ113 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
51522 2001 FZ117 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51523 2001 FJ120 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51524 2001 FJ121 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51525 2001 FZ121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
51526 2001 FF123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51527 2001 FO123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
51528 2001 FP123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
51529 2001 FB128 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
51530 2001 FL129 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51531 2001 FS129 28/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51532 2001 FN130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
51533 2001 FF132 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
51534 2001 FQ132 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51535 2001 FD133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
51536 2001 FN133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
51537 2001 FT133 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
51538 2001 FA143 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
51539 2001 FG143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51540 2001 FQ143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
51541 2001 FB145 23/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
51542 2001 FA147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
51543 2001 FJ150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51544 2001 FH151 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51545 2001 FM158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
51546 2001 FU159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
51547 2001 FX159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51548 2001 FD160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51549 2001 FM161 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
51550 2001 FB162 30/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51551 2001 FO164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51552 2001 FP164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51553 2001 FR164 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51554 2001 FS164 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51555 2001 FK165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51556 2001 FG171 24/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
51557 2001 FL176 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
51558 2001 GE5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
51559 2001 GZ6 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51560 2001 GF8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51561 2001 GG9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51562 2001 GP9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51563 2001 HK 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51564 2001 HZ 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51565 2001 HQ1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51566 2001 HX1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51567 2001 HY1 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51568 2001 HJ3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51569 Garywessen 2001 HV3 18/04/2001 Farpoint G. Hug 4,5 km MPC · JPL
51570 Phendricksen 2001 HE4 17/04/2001 Badlands R. Dyvig 3,2 km MPC · JPL
51571 2001 HF4 19/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
51572 2001 HV4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51573 2001 HX4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51574 2001 HA5 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51575 2001 HU5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51576 2001 HW5 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51577 2001 HX5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51578 2001 HX6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
51579 2001 HY8 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51580 2001 HA9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51581 2001 HL9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51582 2001 HU9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51583 2001 HZ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51584 2001 HP10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51585 2001 HH12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51586 2001 HO12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51587 2001 HY12 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51588 2001 HH13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51589 2001 HQ13 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51590 2001 HF14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
51591 2001 HN15 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51592 2001 HO18 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51593 2001 HO20 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51594 2001 HR20 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51595 2001 HM21 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51596 2001 HU21 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51597 2001 HZ22 16/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
51598 2001 HK24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
51599 Brittany 2001 HR24 28/04/2001 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
51600 2001 HG27 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51601 2001 HW27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51602 2001 HL28 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51603 2001 HU28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51604 2001 HY28 27/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51605 2001 HD29 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51606 2001 HK29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51607 2001 HO29 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51608 2001 HF32 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51609 2001 HZ32 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51610 2001 HH33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51611 2001 HQ33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51612 2001 HT33 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51613 2001 HS34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51614 2001 HD35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51615 2001 HE35 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51616 2001 HL35 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51617 2001 HU35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51618 2001 HV35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51619 2001 HE36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51620 2001 HQ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51621 2001 HR36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51622 2001 HA37 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51623 2001 HJ37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51624 2001 HT37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51625 2001 HX37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
51626 2001 HJ38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
51627 2001 HK38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,6 km MPC · JPL
51628 2001 HC42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51629 2001 HM43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
51630 2001 HL44 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51631 2001 HN46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51632 2001 HT46 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51633 2001 HX46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51634 2001 HU47 19/04/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
51635 2001 HA48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51636 2001 HM49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51637 2001 HP49 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51638 2001 HF53 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51639 2001 HH53 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51640 2001 HP54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51641 2001 HY54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51642 2001 HG55 24/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51643 2001 HT56 24/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
51644 2001 HD60 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51645 2001 HP60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51646 2001 HA62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
51647 2001 HY62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51648 2001 HN63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
51649 2001 HB64 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51650 2001 HG64 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51651 2001 HC65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
51652 2001 HH65 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51653 2001 HW65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51654 2001 HK66 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51655 Susannemond 2001 JA 01/05/2001 Kanab E. E. Sheridan 3,4 km MPC · JPL
51656 2001 JD 01/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
51657 2001 JG 02/05/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
51658 2001 JJ1 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
51659 2001 JN1 14/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
51660 2001 JX2 12/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
51661 2001 JO6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
51662 2001 JZ6 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
51663 Lovelock 2001 JL7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
51664 2001 JB9 15/05/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
51665 2001 JN10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
51666 2001 KJ1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51667 2001 KH3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51668 2001 KL4 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51669 2001 KQ4 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51670 2001 KF5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51671 2001 KP6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51672 2001 KW6 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51673 2001 KC7 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51674 2001 KE7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51675 2001 KS7 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51676 2001 KJ8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51677 2001 KN8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51678 2001 KR8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51679 2001 KY8 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51680 2001 KF9 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51681 2001 KO9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51682 2001 KM10 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51683 2001 KT10 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51684 2001 KU10 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51685 2001 KQ11 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51686 2001 KF12 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
51687 2001 KP12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51688 2001 KW12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51689 2001 KN13 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51690 2001 KS13 20/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51691 2001 KT13 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51692 2001 KY13 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51693 2001 KS14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51694 2001 KX14 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51695 2001 KQ16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51696 2001 KD17 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51697 2001 KG17 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51698 2001 KQ20 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
51699 2001 KA21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51700 2001 KV23 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51701 2001 KZ23 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51702 2001 KK24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51703 2001 KM24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51704 2001 KO26 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51705 2001 KA27 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51706 2001 KX27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51707 2001 KR28 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51708 2001 KU28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51709 2001 KW28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51710 2001 KZ28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51711 2001 KH29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51712 2001 KO29 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51713 2001 KC30 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51714 2001 KG30 21/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51715 2001 KB31 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51716 2001 KF31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51717 2001 KJ31 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51718 2001 KL34 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51719 2001 KH36 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51720 2001 KZ36 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51721 2001 KY37 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51722 2001 KF38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51723 2001 KN38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51724 2001 KJ39 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51725 2001 KV39 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51726 2001 KV40 23/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51727 2001 KV41 24/05/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
51728 2001 KQ42 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51729 2001 KA44 22/05/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
51730 2001 KC45 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51731 2001 KF45 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51732 2001 KQ45 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51733 2001 KZ45 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51734 2001 KX46 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51735 2001 KL47 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51736 2001 KA48 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51737 2001 KD48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51738 2001 KQ48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51739 2001 KQ49 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51740 2001 KG50 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51741 Davidixon 2001 KQ50 24/05/2001 Anza M. Collins, M. White 7,4 km MPC · JPL
51742 2001 KE55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51743 2001 KK55 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51744 2001 KP56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51745 2001 KS58 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51746 2001 KM62 18/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
51747 2001 KR63 20/05/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
51748 2001 KC64 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
51749 2001 KF65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
51750 2001 KL66 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51751 2001 KQ66 23/05/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
51752 2001 KW68 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51753 2001 KV71 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51754 2001 KT73 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
51755 2001 LC3 13/06/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
51756 2001 LO3 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51757 2001 LA4 13/06/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51758 2001 LL4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51759 2001 LO6 14/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
51760 2001 LC7 15/06/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51761 2001 LD7 15/06/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
51762 2001 LV7 15/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
51763 2001 LD8 15/06/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51764 2001 LR8 15/06/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51765 2001 LT10 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51766 2001 LH12 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
51767 2001 LH15 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
51768 2001 LQ16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
51769 2001 LS18 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51770 2001 LH19 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51771 2001 MH 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
51772 Sparker 2001 MJ 16/06/2001 Badlands R. Dyvig 4,2 km MPC · JPL
51773 2001 MV 16/06/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51774 2001 MH1 16/06/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
51775 2001 MZ2 16/06/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
51776 2001 MT3 16/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51777 2001 MG8 20/06/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
51778 2001 MV8 17/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
51779 2001 MY8 19/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
51780 2001 MB9 20/06/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51781 2001 MU9 22/06/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
51782 2001 MC12 21/06/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
51783 2001 MO12 21/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
51784 2001 MJ15 23/06/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
51785 2001 MG17 27/06/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
51786 2001 MY18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
51787 2001 MP19 22/06/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
51788 2001 ME21 26/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
51789 2001 MG21 26/06/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
51790 2001 MG23 27/06/2001 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
51791 2001 MD24 27/06/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
51792 2001 MD25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
51793 2001 MK25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
51794 2001 MC26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
51795 2001 MR26 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
51796 2001 MJ27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
51797 2001 MM27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
51798 2001 MA28 23/06/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
51799 2001 MF29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
51800 2001 NN2 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51801 2001 NZ2 12/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
51802 2001 NF4 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
51803 2001 NN7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
51804 2001 NP8 14/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
51805 2001 NY12 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51806 2001 NN18 12/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
51807 2001 NX19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
51808 2001 OM1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
51809 2001 OQ1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
51810 2001 ON5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
51811 2001 OP5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
51812 2001 OE7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
51813 2001 OT8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
51814 2001 OZ8 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
51815 2001 OM10 19/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
51816 2001 OY12 21/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
51817 2001 OA13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
51818 2001 OM15 18/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
51819 2001 OZ15 19/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
51820 2001 OT19 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
51821 2001 OV20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
51822 2001 OB25 16/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
51823 Rickhusband 2001 OY28 18/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
51824 Mikeanderson 2001 OE30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
51825 Davidbrown 2001 OQ33 19/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51826 Kalpanachawla 2001 OB34 19/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
51827 Laurelclark 2001 OH38 20/07/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
51828 Ilanramon 2001 OU39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
51829 Williemccool 2001 OD41 21/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
51830 2001 OO44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
51831 2001 OT44 23/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
51832 2001 OS46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
51833 2001 OP47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
51834 2001 OV47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
51835 2001 OF52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51836 2001 OH56 26/07/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
51837 2001 OA59 21/07/2001 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
51838 2001 OC61 21/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
51839 2001 OF65 22/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
51840 2001 OH65 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
51841 2001 OO65 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
51842 2001 OQ68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
51843 2001 OF83 27/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
51844 2001 ON83 27/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51845 2001 OO83 27/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51846 2001 OT88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
51847 2001 OV88 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51848 2001 OZ89 23/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
51849 2001 OX90 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
51850 2001 OJ92 22/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51851 2001 OC93 24/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51852 2001 OB95 29/07/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
51853 2001 OY96 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
51854 2001 OG100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
51855 2001 OK102 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
51856 2001 OT103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
51857 2001 OA105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
51858 2001 OQ105 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
51859 2001 OR107 30/07/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51860 2001 OS107 30/07/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
51861 2001 PD 01/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
51862 2001 PH 04/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
51863 2001 PQ 06/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
51864 2001 PW 02/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
51865 2001 PR2 03/08/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
51866 2001 PH3 04/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
51867 2001 PC4 05/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
51868 2001 PE4 06/08/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
51869 2001 PR4 05/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
51870 2001 PC6 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
51871 2001 PH8 11/08/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
51872 2001 PN9 10/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 11 km MPC · JPL
51873 2001 PX19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
51874 2001 PZ28 15/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 13 km MPC · JPL
51875 2001 PG34 10/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
51876 2001 PU41 11/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
51877 2001 PO46 12/08/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
51878 2001 PP46 13/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
51879 2001 PA47 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
51880 2001 PV52 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
51881 2001 PF58 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
51882 2001 QM6 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51883 2001 QO8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51884 2001 QS10 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51885 2001 QD14 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51886 2001 QV16 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51887 2001 QA17 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51888 2001 QZ17 16/08/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
51889 2001 QC18 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
51890 2001 QH18 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51891 2001 QS19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51892 2001 QB25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
51893 2001 QD25 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
51894 2001 QU26 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
51895 Biblialexa 2001 QX33 19/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
51896 2001 QY34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51897 2001 QN35 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
51898 2001 QS36 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
51899 2001 QD37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51900 2001 QF37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51901 2001 QF39 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
51902 2001 QL39 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51903 2001 QR41 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51904 2001 QZ41 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51905 2001 QM51 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51906 2001 QN51 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51907 2001 QF58 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
51908 2001 QP59 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
51909 2001 QD60 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
51910 2001 QQ60 18/08/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
51911 2001 QD68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 12 km MPC · JPL
51912 2001 QS69 17/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51913 2001 QV69 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51914 2001 QM70 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51915 Andry 2001 QF71 20/08/2001 Colleverde V. S. Casulli 11 km MPC · JPL
51916 2001 QQ73 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51917 2001 QQ83 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
51918 2001 QG85 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51919 2001 QL86 16/08/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
51920 2001 QL87 17/08/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
51921 2001 QU90 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51922 2001 QZ92 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
51923 2001 QD95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
51924 2001 QW96 16/08/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
51925 2001 QA98 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51926 2001 QE98 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
51927 2001 QO122 19/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51928 2001 QQ122 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
51929 2001 QF126 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51930 2001 QW127 20/08/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
51931 2001 QA128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51932 2001 QF129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51933 2001 QD133 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51934 2001 QU133 21/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51935 2001 QK134 22/08/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51936 2001 QM141 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51937 2001 QD159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
51938 2001 QL159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51939 2001 QG168 25/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
51940 2001 QB172 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51941 2001 QT175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
51942 2001 QL177 22/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
51943 2001 QK181 28/08/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
51944 2001 QW194 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51945 2001 QM196 22/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
51946 2001 QE205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51947 2001 QE215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
51948 2001 QJ215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
51949 2001 QF219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
51950 2001 QA222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
51951 2001 QD222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
51952 2001 QG226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
51953 2001 QK239 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
51954 2001 QR249 24/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
51955 2001 QG250 24/08/2001 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
51956 2001 QE251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51957 2001 QF251 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51958 2001 QJ256 25/08/2001 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
51959 2001 QH257 25/08/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
51960 2001 QW261 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51961 2001 QC266 20/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51962 2001 QH267 20/08/2001 Palomar NEAT 27 km MPC · JPL
51963 2001 QN276 19/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51964 2001 QU276 19/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51965 2001 QO281 19/08/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
51966 2001 QG282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
51967 2001 QC283 18/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
51968 2001 QR284 31/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
51969 2001 QZ292 16/08/2001 Palomar NEAT 24 km MPC · JPL
51970 2001 RK3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
51971 2001 RP4 08/09/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
51972 2001 RU19 07/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
51973 2001 RX23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51974 2001 RW31 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
51975 2001 RD54 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
51976 2001 RZ79 09/09/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
51977 2001 RF120 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51978 2001 RQ126 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51979 2001 RU146 09/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
51980 2001 RN147 09/09/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
51981 2001 RS148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
51982 2001 RK150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
51983 Hönig 2001 SZ8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
51984 2001 SS115 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 20 km MPC · JPL
51985 Kirby 2001 SA116 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
51986 2001 SA172 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51987 2001 SV179 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51988 2001 SV265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
51989 2001 ST286 22/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
51990 2001 SX286 22/09/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
51991 2001 SQ339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51992 2001 TX37 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51993 2001 TT43 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51994 2001 TJ58 13/10/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
51995 2001 TK101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51996 2001 TH118 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51997 2001 TW137 14/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
51998 2001 TR174 15/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51999 2001 UC22 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
52000 2001 UY22 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL

47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s  • 51.000s  • 52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001