Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/492001–493000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492001 2013 EH111 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492002 2013 EB117 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492003 2013 ES122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492004 2013 FT4 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
492005 2013 FK6 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492006 2013 FT8 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492007 2013 FE10 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492008 2013 FE13 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492009 2013 FG16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
492010 2013 FM18 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492011 2013 FA23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492012 2013 FD23 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492013 2013 FT24 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492014 2013 FN27 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492015 2013 GU 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
492016 2013 GS10 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492017 2013 GC13 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492018 2013 GO15 01/04/2013 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
492019 2013 GD20 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492020 2013 GK26 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492021 2013 GT33 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492022 2013 GQ35 02/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492023 2013 GT37 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
492024 2013 GM42 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492025 2013 GJ48 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492026 2013 GK49 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
492027 2013 GU49 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492028 2013 GU55 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492029 2013 GB67 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492030 2013 GU70 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492031 2013 GH71 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492032 2013 GO71 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
492033 2013 GB73 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492034 2013 GY76 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492035 2013 GN78 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492036 2013 GV81 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492037 2013 GT87 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
492038 2013 GT88 14/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492039 2013 GE91 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492040 2013 GN97 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492041 2013 GB102 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492042 2013 GJ112 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492043 2013 GL112 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492044 2013 GC116 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492045 2013 GR129 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492046 2013 GE130 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492047 2013 GR131 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492048 2013 GC136 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492049 2013 HX1 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
492050 2013 HB6 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492051 2013 HV8 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492052 2013 HF11 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492053 2013 HJ14 02/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492054 2013 HK17 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492055 2013 HF25 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492056 2013 HS25 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492057 2013 HN26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492058 2013 HH27 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492059 2013 HP28 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492060 2013 HH52 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
492061 2013 HY54 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
492062 2013 HV82 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492063 2013 HY99 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492064 2013 HL101 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492065 2013 HU108 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492066 2013 HC109 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492067 2013 HE113 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492068 2013 HG116 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492069 2013 HQ125 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
492070 2013 HB136 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492071 2013 HB144 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492072 2013 JY 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492073 2013 JK1 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492074 2013 JM1 01/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492075 2013 JE2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492076 2013 JC5 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492077 2013 JN5 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492078 2013 JO9 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492079 2013 JH10 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492080 2013 JT11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492081 2013 JB14 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492082 2013 JE15 18/04/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
492083 2013 JT20 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
492084 2013 JC22 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492085 2013 JM30 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492086 2013 JT31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492087 2013 JW35 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492088 2013 JK38 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492089 2013 JE39 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492090 2013 JX40 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492091 2013 JW45 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492092 2013 JD46 16/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
492093 2013 JD47 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492094 2013 JF54 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492095 2013 JX54 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492096 2013 JC55 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492097 2013 JF55 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492098 2013 JU56 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492099 2013 JA57 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492100 2013 JV60 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492101 2013 JV61 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492102 2013 JT62 14/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
492103 2013 JV62 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492104 2013 KM 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
492105 2013 KT2 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492106 2013 KX2 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492107 2013 KC3 20/05/2013 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
492108 2013 KM7 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492109 2013 KR8 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492110 2013 KE9 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492111 2013 KW12 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492112 Jordicamarasa 2013 KC15 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492113 2013 KY17 17/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
492114 2013 KC18 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492115 2013 LO 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492116 2013 LP 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492117 2013 LJ2 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492118 2013 LC4 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492119 2013 LA5 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492120 2013 LP6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492121 2013 LP8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492122 2013 LC18 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492123 2013 LO18 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492124 2013 LM23 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492125 2013 LW23 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492126 2013 LT24 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492127 2013 LK26 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492128 2013 LH32 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492129 2013 LR34 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492130 2013 MJ1 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492131 2013 MX1 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492132 2013 MK9 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
492133 2013 MY10 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
492134 2013 ME11 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492135 2013 NV5 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492136 2013 NE6 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492137 2013 NU8 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
492138 2013 NJ9 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492139 2013 NK18 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492140 2013 NU19 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492141 2013 ND20 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
492142 2013 NR23 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492143 2013 OE 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS APO 1,0 km MPC · JPL
492144 2013 OP1 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492145 2013 OS2 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492146 2013 OA6 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
492147 2013 OB6 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492148 2013 OK6 28/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492149 2013 OA10 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492150 2013 PY7 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492151 2013 PF8 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
492152 2013 PG8 28/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492153 2013 PO8 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492154 2013 PZ8 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492155 2013 PR14 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492156 2013 PM15 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492157 2013 PL19 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492158 2013 PH21 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492159 2013 PB24 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492160 2013 PP26 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492161 2013 PN28 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492162 2013 PO28 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
492163 2013 PA38 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492164 2013 PZ42 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
492165 2013 PY44 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492166 2013 PL45 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492167 2013 PP45 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
492168 2013 PB48 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
492169 2013 PT52 19/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492170 2013 PV52 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
492171 2013 PU56 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492172 2013 PA58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
492173 2013 PM58 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492174 2013 PN69 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
492175 2013 PG74 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492176 2013 QK8 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492177 2013 QT12 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492178 2013 QL14 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492179 2013 QN15 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492180 2013 QN19 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492181 2013 QT40 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
492182 2013 QW40 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
492183 2013 QR69 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492184 2013 QZ69 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492185 2013 QK70 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
492186 2013 QC79 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492187 2013 QU79 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492188 2013 RK14 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492189 2013 RS28 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
492190 2013 RO29 14/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
492191 2013 RR29 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
492192 2013 RT29 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
492193 2013 RT32 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
492194 2013 RQ34 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492195 2013 RZ35 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492196 2013 RJ39 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492197 2013 RR42 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492198 2013 RW59 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
492199 2013 RZ64 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
492200 2013 RA65 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492201 2013 RB78 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
492202 2013 RF83 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
492203 2013 RA94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492204 2013 SD 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492205 2013 SB15 23/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
492206 2013 SL16 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492207 2013 SP22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
492208 2013 SA25 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
492209 2013 SJ26 12/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492210 2013 SP27 16/08/2007 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
492211 2013 SO29 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492212 2013 SM36 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492213 2013 ST43 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492214 2013 SN44 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492215 2013 SY52 08/08/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
492216 2013 SM74 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492217 2013 SS80 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492218 2013 SM85 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
492219 2013 TT9 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
492220 2013 TP12 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
492221 2013 TJ20 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
492222 2013 TZ29 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492223 2013 TU37 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
492224 2013 TC41 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492225 2013 TW41 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492226 2013 TF42 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
492227 2013 TJ42 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492228 2013 TC44 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
492229 2013 TK60 23/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
492230 2013 TD68 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
492231 2013 TK72 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492232 2013 TA73 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
492233 2013 TM79 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492234 2013 TP83 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492235 2013 TA89 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492236 2013 TD93 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
492237 2013 TC97 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
492238 2013 TN101 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
492239 2013 TQ114 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492240 2013 TT114 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
492241 2013 TA125 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492242 2013 TC133 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
492243 2013 TL133 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
492244 2013 TV133 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492245 2013 TB137 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
492246 2013 TL137 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
492247 2013 TQ140 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 1,8 km MPC · JPL
492248 2013 TQ144 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492249 2013 UD5 01/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
492250 2013 UE6 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492251 2013 UH6 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492252 2013 UQ10 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492253 2013 VM14 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
492254 2013 VK20 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492255 2013 VN20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492256 2013 WW28 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492257 2013 WH30 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492258 2013 WO35 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492259 2013 WH36 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492260 2013 WC47 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492261 2013 WF55 29/03/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
492262 2013 WP56 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
492263 2013 WJ67 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492264 2013 WT76 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492265 2013 WV80 09/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
492266 2013 WH83 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
492267 2013 WA86 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492268 2013 WC106 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
492269 2013 WH106 14/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
492270 2013 WC109 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492271 2013 XF 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492272 2013 XO5 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492273 2013 XC8 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492274 2013 XZ12 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492275 2013 XP15 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492276 2013 XO17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492277 2013 XB18 08/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
492278 2013 XE18 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
492279 2013 XX18 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492280 2013 XP24 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492281 2013 YQ12 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492282 2013 YS12 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
492283 2013 YG17 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
492284 2013 YV20 17/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
492285 2013 YA21 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492286 2013 YZ21 31/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
492287 2013 YG47 09/09/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
492288 2013 YP49 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
492289 2013 YR76 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492290 2013 YV93 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492291 2013 YE96 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492292 2013 YA103 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492293 2013 YR109 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492294 2013 YX117 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
492295 2013 YY123 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492296 2013 YX128 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492297 2013 YJ148 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492298 2014 AP9 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492299 2014 AU10 31/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
492300 2014 AV10 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492301 2014 AY15 11/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492302 2014 AC17 13/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
492303 2014 AY18 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492304 2014 AU39 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492305 2014 AO46 10/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
492306 2014 AK48 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492307 2014 AL52 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
492308 2014 BB 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492309 2014 BC6 07/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
492310 2014 BR7 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492311 2014 BQ12 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
492312 2014 BJ13 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492313 2014 BP16 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
492314 2014 BS20 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492315 2014 BX23 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
492316 2014 BB25 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492317 2014 BE26 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
492318 2014 BW26 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
492319 2014 BD28 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492320 2014 BF47 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
492321 2014 BC53 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492322 2014 CW7 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492323 2014 CC13 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492324 2014 DO2 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492325 2014 DA3 22/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
492326 2014 DD6 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492327 2014 DJ17 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
492328 2014 DA18 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492329 2014 DD18 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
492330 2014 DA22 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
492331 2014 DQ24 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492332 2014 DD31 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
492333 2014 DL56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
492334 2014 EQ5 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
492335 2014 EB10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492336 2014 EX16 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
492337 2014 EA50 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492338 2014 FW 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 46 km MPC · JPL
492339 2014 FO33 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
492340 2014 FL43 08/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
492341 2014 GP28 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492342 2014 GS44 22/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
492343 2014 GW46 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492344 2014 GE50 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492345 2014 HM7 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
492346 2014 HW7 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492347 2014 HT8 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492348 2014 HS12 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492349 2014 HE13 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492350 2014 HX13 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492351 2014 HT15 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492352 2014 HQ16 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492353 2014 HV19 22/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492354 2014 HX23 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492355 2014 HT26 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492356 2014 HC27 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492357 2014 HM27 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492358 2014 HF28 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492359 2014 HL33 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492360 2014 HS40 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
492361 2014 HA44 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492362 2014 HB47 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
492363 2014 HK47 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492364 2014 HQ50 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492365 2014 HF56 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492366 2014 HS60 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492367 2014 HD81 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492368 2014 HN82 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
492369 2014 HY88 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492370 2014 HQ90 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492371 2014 HU91 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492372 2014 HD92 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
492373 2014 HV93 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492374 2014 HZ95 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
492375 2014 HQ114 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492376 2014 HV116 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492377 2014 HH119 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492378 2014 HM122 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492379 2014 HE137 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492380 2014 HL137 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492381 2014 HR139 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492382 2014 HQ140 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
492383 2014 HK142 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492384 2014 HF143 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492385 2014 HA149 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
492386 2014 HC158 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492387 2014 HL162 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492388 2014 HM181 04/08/2011 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
492389 2014 JW3 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492390 2014 JC5 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492391 2014 JM7 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
492392 2014 JZ9 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492393 2014 JR11 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492394 2014 JU12 01/10/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
492395 2014 JU22 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492396 2014 JV23 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492397 2014 JS31 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
492398 2014 JU45 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
492399 2014 JP48 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
492400 2014 JR48 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492401 2014 JQ59 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492402 2014 JL65 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492403 2014 JP70 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492404 2014 KQ4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492405 2014 KB6 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492406 2014 KR6 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492407 2014 KU8 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492408 2014 KC12 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
492409 2014 KM12 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492410 2014 KN40 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492411 2014 KO56 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492412 2014 KU57 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
492413 2014 KO80 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
492414 2014 KY81 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492415 2014 KX82 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492416 2014 KG89 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492417 2014 KV93 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
492418 2014 KG98 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492419 2014 LA4 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492420 2014 LK5 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492421 2014 LP8 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492422 2014 LJ12 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
492423 2014 LU13 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492424 2014 LJ15 19/05/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
492425 2014 LE20 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
492426 2014 ME4 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492427 2014 MU11 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
492428 2014 MH14 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492429 2014 MX14 11/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
492430 2014 MC17 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492431 2014 MF20 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492432 2014 MF22 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492433 2014 MP24 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492434 2014 MY24 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492435 2014 MJ25 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492436 2014 MU25 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
492437 2014 MA26 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492438 2014 MW27 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
492439 2014 MT30 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492440 2014 MM37 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492441 2014 MO38 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492442 2014 MZ39 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492443 2014 MW43 26/05/2010 WISE WISE 710 m MPC · JPL
492444 2014 MC46 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
492445 2014 MK46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492446 2014 MO46 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
492447 2014 MC54 01/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492448 2014 MJ54 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492449 2014 MZ55 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
492450 2014 MF56 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492451 2014 MO56 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492452 2014 MW56 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492453 2014 MH60 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492454 2014 ME61 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492455 2014 MG61 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492456 2014 MJ61 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492457 2014 MS62 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492458 2014 MF63 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
492459 2014 MR63 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492460 2014 MF69 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
492461 2014 NL 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492462 2014 NZ1 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492463 2014 NJ3 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492464 2014 NL18 04/08/2011 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
492465 2014 NH21 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
492466 2014 NK21 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
492467 2014 NC27 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492468 2014 ND30 05/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
492469 2014 NH30 15/07/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
492470 2014 NJ30 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492471 2014 NX30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492472 2014 NB31 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492473 2014 NH33 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492474 2014 ND34 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492475 2014 NZ36 12/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
492476 2014 NJ37 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492477 2014 NK37 08/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
492478 2014 NB39 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492479 2014 NM44 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
492480 2014 NQ45 14/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492481 2014 NR47 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
492482 2014 NO48 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492483 2014 NU48 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492484 2014 NH51 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
492485 2014 NY53 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492486 2014 NE54 27/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
492487 2014 NO54 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492488 2014 NA55 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492489 2014 NZ55 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
492490 2014 NC56 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492491 2014 NJ56 16/08/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
492492 2014 NR56 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492493 2014 NV58 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492494 2014 NN59 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492495 2014 NF60 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492496 2014 NG60 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
492497 2014 NL60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492498 2014 NB61 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
492499 2014 NF61 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492500 2014 NG62 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492501 2014 NZ62 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
492502 2014 OQ 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
492503 2014 OK4 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492504 2014 OG17 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
492505 2014 OG21 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
492506 2014 OJ21 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
492507 2014 OM25 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
492508 2014 OM28 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492509 2014 OW29 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492510 2014 OZ33 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492511 2014 OK34 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492512 2014 ON34 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492513 2014 OL37 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492514 2014 OK39 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492515 2014 OE41 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492516 2014 OH41 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492517 2014 OK41 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492518 2014 OP41 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492519 2014 OC42 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492520 2014 OS45 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
492521 2014 OQ48 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492522 2014 OA51 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492523 2014 OJ52 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492524 2014 OV53 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492525 2014 OD55 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492526 2014 OE58 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492527 2014 OB65 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492528 2014 OG66 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492529 2014 OS69 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492530 2014 OM80 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492531 2014 OZ83 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
492532 2014 OA84 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492533 2014 OL85 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492534 2014 OL90 07/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
492535 2014 OQ91 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492536 2014 OZ93 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
492537 2014 OP94 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492538 2014 OV94 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492539 2014 OB100 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492540 2014 OL102 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492541 2014 OQ102 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
492542 2014 OK105 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
492543 2014 OX105 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492544 2014 OE107 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
492545 2014 OQ109 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492546 2014 OS109 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492547 2014 OM110 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492548 2014 ON110 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
492549 2014 OV123 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
492550 2014 OQ124 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492551 2014 OH125 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
492552 2014 OS125 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492553 2014 OW132 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492554 2014 OA133 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492555 2014 OM134 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492556 2014 OM135 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492557 2014 OR136 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492558 2014 OP139 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492559 2014 OV140 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492560 2014 OJ141 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492561 2014 OH144 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
492562 2014 OM146 08/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
492563 2014 OD147 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492564 2014 OZ147 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492565 2014 OS149 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
492566 2014 OF151 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492567 2014 OJ156 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492568 2014 OK156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492569 2014 OQ156 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492570 2014 OW160 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
492571 2014 OW165 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
492572 2014 OG172 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492573 2014 OL174 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492574 2014 OM179 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492575 2014 OC180 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
492576 2014 OH180 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492577 2014 OU184 14/07/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
492578 2014 OM185 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
492579 2014 OU186 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492580 2014 OY187 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492581 2014 OF188 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492582 2014 OF189 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492583 2014 OS189 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492584 2014 OG190 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492585 2014 OP190 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
492586 2014 OF191 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492587 2014 OM191 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492588 2014 OM192 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492589 2014 OA193 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492590 2014 OB193 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492591 2014 OH194 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
492592 2014 OM194 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492593 2014 OW194 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
492594 2014 OX194 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492595 2014 OY195 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492596 2014 ON197 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492597 2014 OL198 04/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492598 2014 OK199 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
492599 2014 OG200 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492600 2014 OF204 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492601 2014 OD205 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
492602 2014 ON205 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492603 2014 OQ206 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492604 2014 OW209 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492605 2014 OH210 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
492606 2014 OK211 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492607 2014 OO211 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492608 2014 OS214 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492609 2014 OL216 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492610 2014 OC225 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492611 2014 OO228 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492612 2014 OX228 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
492613 2014 OY228 02/08/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
492614 2014 OL229 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
492615 2014 OT230 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492616 2014 ON231 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
492617 2014 OQ243 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492618 2014 OE248 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492619 2014 ON250 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492620 2014 OJ255 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492621 2014 OJ259 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492622 2014 OJ260 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492623 2014 OC261 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
492624 2014 ON277 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492625 2014 OJ281 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
492626 2014 OE286 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
492627 2014 OV287 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
492628 2014 OH290 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492629 2014 OG292 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
492630 2014 ON295 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
492631 2014 OU297 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
492632 2014 OJ304 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492633 2014 OU304 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492634 2014 OK315 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492635 2014 OU316 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492636 2014 OK317 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
492637 2014 OS318 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
492638 2014 OB336 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492639 2014 OX340 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
492640 2014 OK341 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492641 2014 OQ341 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492642 2014 OV343 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492643 2014 OM348 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492644 2014 OS354 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492645 2014 OZ357 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
492646 2014 OH358 05/03/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
492647 2014 OO360 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492648 2014 OY366 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492649 2014 OY372 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492650 2014 OP373 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
492651 2014 OC377 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492652 2014 OV377 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492653 2014 OS378 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492654 2014 OM380 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
492655 2014 OM381 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492656 2014 ON384 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
492657 2014 OV386 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492658 2014 OO388 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
492659 2014 PO 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
492660 2014 PJ1 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492661 2014 PF3 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492662 2014 PG6 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
492663 2014 PQ8 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
492664 2014 PX8 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
492665 2014 PB9 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492666 2014 PJ10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492667 2014 PD17 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492668 2014 PD20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492669 2014 PN20 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492670 2014 PO20 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492671 2014 PU20 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
492672 2014 PZ24 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492673 2014 PM25 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492674 2014 PK26 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492675 2014 PS26 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492676 2014 PW30 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492677 2014 PH33 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492678 2014 PW33 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492679 2014 PB34 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492680 2014 PB36 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
492681 2014 PO40 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492682 2014 PB42 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492683 2014 PL43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492684 2014 PR43 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492685 2014 PX44 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492686 2014 PE45 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
492687 2014 PE48 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
492688 2014 PB51 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492689 2014 PO51 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492690 2014 PD52 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492691 2014 PC54 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492692 2014 PN54 08/08/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
492693 2014 PP55 02/08/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
492694 2014 PN57 13/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
492695 2014 PZ57 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492696 2014 PZ59 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492697 2014 PJ61 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492698 2014 PE64 17/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492699 2014 PW64 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492700 2014 PV66 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492701 2014 PN67 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
492702 2014 PM69 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492703 2014 PD70 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
492704 2014 QA18 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
492705 2014 QW19 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492706 2014 QX20 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492707 2014 QF23 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492708 2014 QH23 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492709 2014 QX23 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
492710 2014 QX25 17/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
492711 2014 QT26 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492712 2014 QG29 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492713 2014 QT29 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
492714 2014 QR34 19/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
492715 2014 QS35 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
492716 2014 QF38 16/09/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
492717 2014 QZ39 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492718 2014 QK40 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492719 2014 QZ45 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
492720 2014 QN48 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
492721 2014 QR51 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492722 2014 QS59 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
492723 2014 QN90 14/04/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
492724 2014 QD103 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
492725 2014 QL105 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492726 2014 QX106 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
492727 2014 QM115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
492728 2014 QS119 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492729 2014 QK120 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
492730 2014 QU120 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492731 2014 QM121 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492732 2014 QC123 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492733 2014 QL123 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
492734 2014 QV123 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492735 2014 QN125 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492736 2014 QY125 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
492737 2014 QD127 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
492738 2014 QL127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492739 2014 QC128 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492740 2014 QV128 28/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
492741 2014 QD129 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492742 2014 QQ134 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492743 2014 QT134 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492744 2014 QX134 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
492745 2014 QZ135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492746 2014 QT136 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492747 2014 QU136 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492748 2014 QD137 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492749 2014 QP142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492750 2014 QA150 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
492751 2014 QV151 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492752 2014 QK153 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
492753 2014 QD166 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492754 2014 QM167 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
492755 2014 QP167 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
492756 2014 QE168 03/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
492757 2014 QL168 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492758 2014 QC170 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492759 2014 QD170 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492760 2014 QR170 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
492761 2014 QQ171 09/10/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
492762 2014 QR172 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492763 2014 QC173 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
492764 2014 QA174 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
492765 2014 QN174 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
492766 2014 QZ177 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492767 2014 QV178 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492768 2014 QL179 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492769 2014 QN188 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492770 2014 QS193 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
492771 2014 QU195 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492772 2014 QX201 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
492773 2014 QA205 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492774 2014 QF205 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492775 2014 QQ207 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492776 2014 QB212 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492777 2014 QC214 01/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
492778 2014 QA215 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
492779 2014 QO216 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492780 2014 QS222 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
492781 2014 QV223 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
492782 2014 QG226 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492783 2014 QV227 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492784 2014 QE228 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492785 2014 QU228 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492786 2014 QO230 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492787 2014 QJ232 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492788 2014 QM232 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
492789 2014 QP233 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492790 2014 QL234 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
492791 2014 QO237 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
492792 2014 QW237 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492793 2014 QS239 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,1 km MPC · JPL
492794 2014 QC240 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
492795 2014 QK241 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
492796 2014 QM242 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492797 2014 QG244 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492798 2014 QV244 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
492799 2014 QL246 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
492800 2014 QN248 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492801 2014 QB249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
492802 2014 QW249 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492803 2014 QG251 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492804 2014 QZ251 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492805 2014 QA254 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492806 2014 QE255 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492807 2014 QW255 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492808 2014 QZ259 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492809 2014 QV262 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
492810 2014 QJ263 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492811 2014 QV264 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492812 2014 QH267 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
492813 2014 QV267 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492814 2014 QQ269 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492815 2014 QS269 04/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
492816 2014 QG273 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492817 2014 QQ275 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
492818 2014 QF276 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
492819 2014 QF279 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492820 2014 QB280 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492821 2014 QE281 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492822 2014 QO282 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492823 2014 QL283 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492824 2014 QM284 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492825 2014 QW288 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492826 2014 QH290 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492827 2014 QN290 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492828 2014 QR290 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
492829 2014 QC300 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492830 2014 QJ301 17/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
492831 2014 QB304 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492832 2014 QQ304 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
492833 2014 QZ306 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
492834 2014 QR307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492835 2014 QW307 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
492836 2014 QF313 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492837 2014 QS318 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
492838 2014 QF322 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492839 2014 QC323 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492840 2014 QU323 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
492841 2014 QZ325 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492842 2014 QR328 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492843 2014 QC329 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
492844 2014 QL332 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
492845 2014 QT332 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
492846 2014 QW332 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492847 2014 QT336 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492848 2014 QA337 15/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
492849 2014 QO338 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
492850 2014 QZ338 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
492851 2014 QR341 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492852 2014 QD342 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492853 2014 QW348 02/03/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
492854 2014 QL349 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492855 2014 QN350 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492856 2014 QY353 01/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
492857 2014 QR357 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492858 2014 QE358 10/05/2013 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
492859 2014 QK358 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492860 2014 QS358 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492861 2014 QY358 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492862 2014 QZ359 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
492863 2014 QK367 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492864 2014 QD369 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
492865 2014 QF369 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
492866 2014 QY373 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
492867 2014 QN377 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
492868 2014 QE378 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
492869 2014 QN378 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
492870 2014 QG379 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492871 2014 QL380 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492872 2014 QR381 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
492873 2014 QM384 01/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
492874 2014 QK388 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492875 2014 QV392 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
492876 2014 QY392 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
492877 2014 QR393 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492878 2014 QZ395 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492879 2014 QN396 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
492880 2014 QM397 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
492881 2014 QH399 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492882 2014 QS399 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
492883 2014 QA400 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
492884 2014 QU400 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492885 2014 QS402 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492886 2014 QV402 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492887 2014 QW405 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
492888 2014 QE406 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
492889 2014 QQ406 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
492890 2014 QJ410 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492891 2014 QC412 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492892 2014 QD413 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
492893 2014 QV414 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492894 2014 QM415 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492895 2014 QA416 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
492896 2014 QH422 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
492897 2014 QA424 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
492898 2014 QD425 08/08/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
492899 2014 QX425 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492900 2014 QE426 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
492901 2014 QM428 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
492902 2014 QB429 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492903 2014 QL431 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492904 2014 QU431 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
492905 2014 QD432 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
492906 2014 QJ432 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
492907 2014 QG437 29/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
492908 2014 QX437 02/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492909 2014 QZ437 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
492910 2014 QC438 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492911 2014 QG438 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492912 2014 RX1 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
492913 2014 RN3 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
492914 2014 RX8 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
492915 2014 RW9 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
492916 2014 RY9 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492917 2014 RH10 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492918 2014 RS16 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492919 2014 RV16 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
492920 2014 RT18 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492921 2014 RH21 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
492922 2014 RC22 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492923 2014 RC32 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492924 2014 RS33 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
492925 2014 RM34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
492926 2014 RT36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492927 2014 RY40 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
492928 2014 RQ41 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492929 2014 RL45 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492930 2014 RV45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
492931 2014 RO46 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492932 2014 RQ46 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
492933 2014 RO49 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492934 2014 RY49 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
492935 2014 RH50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492936 2014 RU55 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
492937 2014 RD60 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
492938 2014 RQ61 21/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
492939 2014 SK 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492940 2014 SD5 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
492941 2014 SD10 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
492942 2014 SE14 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
492943 2014 SY22 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492944 2014 SL24 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
492945 2014 SV26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
492946 2014 SF27 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492947 2014 SY32 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
492948 2014 SK43 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492949 2014 SL46 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
492950 2014 SS56 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
492951 2014 SW56 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492952 2014 SL62 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
492953 2014 SJ74 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
492954 2014 SB85 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492955 2014 SM89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492956 2014 ST92 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492957 2014 SG94 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492958 2014 SP95 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
492959 2014 SP96 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492960 2014 SJ98 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492961 2014 SW99 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
492962 2014 SC112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
492963 2014 SK112 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
492964 2014 SV116 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492965 2014 SA118 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
492966 2014 SN129 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
492967 2014 SN134 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
492968 2014 SL135 29/03/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
492969 2014 SX137 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
492970 2014 SB140 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
492971 2014 SL144 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
492972 2014 SV147 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
492973 2014 SW147 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
492974 2014 SA148 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
492975 2014 SP148 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
492976 2014 SM152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
492977 2014 ST153 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
492978 2014 SL154 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
492979 2014 SV154 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
492980 2014 SY155 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
492981 2014 SK157 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
492982 2014 SM158 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
492983 2014 SD159 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
492984 2014 SZ160 03/08/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
492985 2014 SB161 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
492986 2014 SG163 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
492987 2014 SX164 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
492988 2014 SP165 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
492989 2014 SD166 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492990 2014 SS169 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
492991 2014 SC172 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
492992 2014 SQ173 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
492993 2014 ST179 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
492994 2014 SD186 21/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
492995 2014 SW186 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
492996 2014 SZ189 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
492997 2014 SZ190 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
492998 2014 SE191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
492999 2014 SN192 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
493000 2014 SK194 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001