Danh sách tiểu hành tinh/216001–217000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216001 2005 SZ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
216002 2005 TL7 01/10/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
216003 2005 TF76 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
216004 2005 TK103 08/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
216005 2005 TU130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216006 2005 TL160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216007 2005 TX160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216008 2005 TS180 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
216009 2005 UD34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216010 2005 UY65 22/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
216011 2005 US66 22/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216012 2005 UX80 25/10/2005 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
216013 2005 UL95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216014 2005 UZ141 25/10/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
216015 2005 UB162 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
216016 2005 UD213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216017 2005 UZ253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216018 2005 UJ349 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216019 2005 UU383 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216020 2005 UD510 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216021 2005 UF510 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216022 2005 UY517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
216023 2005 VH 02/11/2005 Desert Moon B. L. Stevens 3,8 km MPC · JPL
216024 2005 VX10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216025 2005 VX56 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216026 2005 VJ87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216027 2005 VS115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216028 2005 WB59 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
216029 2005 XW64 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216030 2005 XR79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216031 2005 YA128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216032 2005 YY194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216033 2006 AW67 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216034 2006 BN143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
216035 2006 BA168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216036 2006 DY9 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216037 2006 DU12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
216038 2006 DH59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
216039 2006 EG16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216040 2006 HE1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
216041 2006 HO9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216042 2006 JC19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
216043 2006 JP33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216044 2006 JV35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216045 2006 KZ55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216046 2006 LK1 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216047 2006 OJ2 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216048 2006 OQ10 26/07/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,0 km MPC · JPL
216049 2006 OS13 25/07/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216050 2006 OA15 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
216051 2006 OR17 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
216052 2006 OL20 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
216053 2006 PD10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216054 2006 PB13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
216055 2006 PB20 14/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
216056 2006 PM21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216057 2006 PU26 15/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
216058 2006 PT35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216059 2006 PR41 14/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216060 2006 QN2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216061 2006 QU6 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
216062 2006 QJ7 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216063 2006 QZ8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216064 2006 QP10 20/08/2006 Kanab E. E. Sheridan 980 m MPC · JPL
216065 2006 QM13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
216066 2006 QO13 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
216067 2006 QP13 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
216068 2006 QO14 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216069 2006 QZ14 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
216070 2006 QO20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
216071 2006 QE25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
216072 2006 QL29 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
216073 2006 QD33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216074 2006 QE36 21/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
216075 2006 QO44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
216076 2006 QV46 20/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216077 2006 QG53 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216078 2006 QE54 16/08/2006 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
216079 2006 QY574 27/08/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,4 km MPC · JPL
216080 2006 QK60 20/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216081 2006 QM78 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216082 2006 QS78 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216083 2006 QZ85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216084 2006 QA96 16/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
216085 2006 QT107 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216086 2006 QN130 20/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
216087 2006 QE135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
216088 2006 QL135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216089 2006 QH136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
216090 2006 QK136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216091 2006 QZ159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216092 2006 QU161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216093 2006 QZ166 30/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216094 2006 QK168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216095 2006 RW5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216096 2006 RT13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216097 2006 RU16 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216098 2006 RT18 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
216099 2006 RS20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216100 2006 RA23 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216101 2006 RJ23 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216102 2006 RS24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216103 2006 RE34 12/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
216104 2006 RA44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216105 2006 RX44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
216106 2006 RN46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216107 2006 RZ47 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216108 2006 RL69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
216109 2006 RJ75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
216110 2006 RA85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216111 2006 RU87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216112 2006 RP90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216113 2006 RB91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216114 2006 SF14 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
216115 2006 SU19 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
216116 2006 SE28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216117 2006 SJ36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216118 2006 SV38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216119 2006 SM42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216120 2006 SP46 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
216121 2006 ST56 20/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216122 2006 SJ62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216123 2006 SN68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216124 2006 SW69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216125 2006 SN71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216126 2006 SD89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216127 2006 SA92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216128 2006 SZ92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216129 2006 SX93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216130 2006 SN95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216131 2006 SE97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
216132 2006 SH102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216133 2006 SH105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216134 2006 SE108 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216135 2006 SP108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216136 2006 SZ108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216137 2006 SO110 20/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216138 2006 SJ112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216139 2006 SL119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216140 2006 ST119 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
216141 2006 SQ142 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
216142 2006 SQ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216143 2006 SY172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216144 2006 SE219 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216145 2006 SY261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216146 2006 SU262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
216147 2006 SE275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216148 2006 SO280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216149 2006 SW280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216150 2006 SL285 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216151 2006 SV288 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216152 2006 SU290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216153 2006 SD300 26/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216154 2006 SS318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216155 2006 SY318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216156 2006 SF323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
216157 2006 SM327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216158 2006 SD328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216159 2006 SA333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216160 2006 SK334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216161 2006 SD354 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216162 2006 SL360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
216163 2006 SF361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216164 2006 SM377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
216165 2006 SE383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
216166 2006 SM385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
216167 2006 SD389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
216168 2006 SG391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216169 2006 SU392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216170 2006 SF394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216171 2006 SS404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216172 2006 ST408 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216173 2006 TK6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216174 2006 TA21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
216175 2006 TE21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216176 2006 TP21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216177 2006 TE23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216178 2006 TG23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216179 2006 TC24 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
216180 2006 TF31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216181 2006 TV35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216182 2006 TD45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216183 2006 TP53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216184 2006 TT60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
216185 2006 TT64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216186 2006 TU73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216187 2006 TO74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
216188 2006 TC79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216189 2006 TK102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216190 2006 TD109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216191 2006 TS109 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
216192 2006 TT112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
216193 2006 TL117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
216194 2006 UA4 17/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
216195 2006 UD5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
216196 2006 UW5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216197 2006 UA7 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216198 2006 UH7 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
216199 2006 UR7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216200 2006 UQ11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216201 2006 UH13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216202 2006 UJ13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
216203 2006 UQ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216204 2006 UD20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216205 2006 UQ27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216206 2006 UZ44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216207 2006 UN45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216208 2006 UC58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216209 2006 UA61 19/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216210 2006 UO65 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
216211 2006 UV68 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216212 2006 UC73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
216213 2006 UT79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216214 2006 UE91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216215 2006 UG92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216216 2006 UR93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216217 2006 UD94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216218 2006 US98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216219 2006 UU98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216220 2006 UD99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216221 2006 UZ103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216222 2006 UG108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216223 2006 UC132 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216224 2006 UR143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216225 2006 UC155 21/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216226 2006 UN162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216227 2006 UQ162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216228 2006 UM183 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
216229 2006 UQ215 23/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 2,5 km MPC · JPL
216230 2006 UG216 29/10/2006 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
216231 2006 UM223 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216232 2006 UB226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216233 2006 UF241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216234 2006 UA244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216235 2006 UZ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216236 2006 UV274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216237 2006 UZ286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216238 2006 UB287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216239 2006 UW328 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216240 2006 VS7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216241 Renzopiano 2006 VF14 14/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
216242 2006 VK14 15/11/2006 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
216243 2006 VP45 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
216244 2006 VW58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
216245 2006 VX58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216246 2006 VH86 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216247 2006 VX89 14/11/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216248 2006 VZ90 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216249 2006 VV99 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216250 2006 VY105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216251 2006 VR106 13/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216252 2006 VS111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216253 2006 VW111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216254 2006 VE126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216255 2006 VJ146 15/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
216256 2006 VU147 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216257 2006 VR154 08/11/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
216258 2006 WH1 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 320 m MPC · JPL
216259 2006 WY9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216260 2006 WG13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216261 Mapihsia 2006 WJ15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 4,5 km MPC · JPL
216262 2006 WR16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216263 2006 WL43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
216264 2006 WU44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216265 2006 WD60 17/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216266 2006 WL60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216267 2006 WU72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216268 2006 WY77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216269 2006 WP81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216270 2006 WQ99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216271 2006 WE101 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216272 2006 WY110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216273 2006 WS127 16/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
216274 2006 WV140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216275 2006 WV161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216276 2006 WO171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216277 2006 WE180 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216278 2006 WS191 27/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
216279 2006 WM202 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216280 2006 XM11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216281 2006 XD21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216282 2006 XP23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216283 2006 XF26 12/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216284 2006 XD36 11/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
216285 2006 XR53 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216286 2006 YF46 21/12/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
216287 2007 AE 07/01/2007 Eskridge Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
216288 2007 AG5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216289 2007 BG5 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
216290 2007 EM132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216291 2007 EO149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
216292 2007 EM195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216293 2007 GP11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
216294 2007 KM4 24/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
216295 Menorca 2007 LX14 11/06/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
216296 2007 LR22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216297 2007 MP2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
216298 2007 RK37 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216299 2007 RO86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
216300 2007 RS123 12/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216301 2007 RC137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216302 2007 RJ149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
216303 2007 RE220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
216304 2007 SV7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216305 2007 TY13 06/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
216306 2007 TZ56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216307 2007 TM92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216308 2007 TA103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216309 2007 TZ121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216310 2007 TJ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216311 2007 TZ139 09/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
216312 2007 TT149 08/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216313 2007 TL157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216314 2007 TP187 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216315 2007 TJ196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216316 2007 TD231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216317 2007 TK234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216318 2007 TB241 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216319 2007 TY286 10/10/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
216320 2007 TN353 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
216321 2007 TN363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
216322 2007 UN22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216323 2007 UF48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216324 2007 UN98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216325 2007 UH100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
216326 2007 UP123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216327 2007 UP129 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216328 2007 VG8 05/11/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
216329 2007 VB9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216330 2007 VT94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 830 m MPC · JPL
216331 Panjunhua 2007 VG125 05/11/2007 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
216332 2007 VN133 02/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216333 2007 VR146 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216334 2007 VG193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216335 2007 VK235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216336 2007 VO305 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216337 2007 VQ307 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216338 2007 WD21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216339 2007 WT27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216340 2007 WO35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216341 2007 WF49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216342 2007 WD55 28/11/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
216343 Wenchang 2007 WJ56 28/11/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,4 km MPC · JPL
216344 2007 XZ1 03/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
216345 Savigliano 2007 XC11 04/12/2007 San Marcello L. Tesi, M. Mazzucato 2,2 km MPC · JPL
216346 2007 XH23 14/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,3 km MPC · JPL
216347 2007 YM7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
216348 2007 YX15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216349 2007 YJ35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216350 2007 YJ44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216351 2007 YV46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216352 2007 YB53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216353 2007 YO53 30/12/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
216354 2007 YA64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216355 2007 YX64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216356 2008 AG6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
216357 2008 AB13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216358 2008 AT17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216359 2008 AX24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216360 2008 AV66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216361 2008 AQ68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216362 2008 AL83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216363 2008 AF85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216364 2008 AC87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216365 2008 AS88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216366 2008 AP95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216367 2008 AE101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216368 2008 AS101 14/01/2008 Majorca Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
216369 2008 AC112 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216370 2008 AU117 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216371 2008 AB118 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216372 2008 BW10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
216373 2008 BZ15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 4,1 km MPC · JPL
216374 2008 BB16 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
216375 2008 BL20 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216376 2008 BP20 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216377 2008 BE27 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216378 2008 BL35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216379 2008 BV35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
216380 2008 BH40 30/01/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
216381 2008 BF41 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216382 2008 BW43 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
216383 2008 BC48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216384 2008 BR48 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216385 2008 BX49 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
216386 2008 CY35 02/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
216387 2008 CQ59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216388 2008 CU75 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
216389 2008 CE124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216390 Binnig 2008 CK177 14/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,1 km MPC · JPL
216391 2008 CR179 07/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216392 2008 CT187 03/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216393 2008 CW196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216394 2008 DB3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216395 2008 DQ7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216396 2008 DF65 28/02/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
216397 2008 EP5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216398 2008 EP22 03/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216399 2008 EU52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216400 2008 EX88 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216401 2008 EK90 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216402 2008 ET96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
216403 2008 ER105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216404 2008 EY108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216405 2008 ER132 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216406 2008 ES142 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216407 2008 FP19 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216408 2008 FT73 30/03/2008 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
216409 2008 GM84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
216410 2008 QG18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
216411 2008 RR51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
216412 2008 RF54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216413 2008 RR68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
216414 2008 RE94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216415 2008 SF61 20/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216416 2008 SD92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216417 2008 SD100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
216418 2008 SQ106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216419 2008 SJ172 21/09/2008 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
216420 2008 SJ272 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216421 2008 TD3 01/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 10 km MPC · JPL
216422 2008 TJ6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
216423 2008 TZ135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216424 2008 TZ172 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216425 2008 UE90 25/10/2008 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
216426 2008 WC44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216427 2008 WT94 24/11/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
216428 Mauricio 2008 YN8 23/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 2,5 km MPC · JPL
216429 2009 BK23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216430 2009 BX75 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216431 2009 BH125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
216432 2009 CT37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
216433 Milianleo 2009 DM3 19/02/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
216434 2009 DZ46 28/02/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216435 2009 DT58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216436 2009 DR69 26/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216437 2009 DW117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216438 2009 DT121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216439 Lyubertsy 2009 EV3 15/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 2,5 km MPC · JPL
216440 2009 EU4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
216441 2009 EO20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
216442 2009 FG4 18/03/2009 Črni Vrh Črni Vrh 980 m MPC · JPL
216443 2009 FS20 18/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
216444 2009 FX30 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
216445 2009 FK34 21/03/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
216446 Nanshida 2009 FA45 25/03/2009 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
216447 2009 FC45 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216448 2009 FQ55 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216449 2009 GG1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
216450 2009 HH3 16/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216451 Irsha 2009 HP12 19/04/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,2 km MPC · JPL
216452 2009 HU12 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216453 2009 HE24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216454 2009 HX24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216455 2009 HG32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216456 2009 HF34 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216457 2009 HG57 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
216458 2009 HG59 20/04/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216459 2009 HY62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216460 250 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
216461 2025 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
216462 Polyphontes 5397 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
216463 1849 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
216464 1974 PB 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 1,0 km MPC · JPL
216465 1995 VV10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216466 1996 AP8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
216467 1996 MZ 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216468 1996 XZ23 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216469 1997 CV3 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
216470 1997 UG18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216471 1997 WK12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
216472 1999 JQ108 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
216473 1999 RM67 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216474 1999 RT79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216475 1999 RD110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216476 1999 SC22 23/09/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,5 km MPC · JPL
216477 1999 TD25 03/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
216478 1999 TP207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216479 1999 TF237 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216480 1999 UH25 28/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
216481 1999 VB33 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216482 1999 VZ45 03/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216483 1999 VQ46 03/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
216484 1999 VE85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216485 1999 VB122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216486 1999 VT123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216487 1999 VA182 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
216488 1999 VV186 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216489 1999 VE202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216490 1999 XG10 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
216491 1999 XT14 06/12/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
216492 1999 XU141 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216493 1999 YY15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216494 2000 AH51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
216495 2000 AJ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216496 2000 AQ212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216497 2000 AY221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216498 2000 BH1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216499 2000 CJ22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216500 2000 DD118 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216501 2000 EP203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 1,7 km MPC · JPL
216502 2000 GC41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216503 2000 HR34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216504 2000 HF59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
216505 2000 JY9 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
216506 2000 RF81 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216507 2000 RL97 05/09/2000 Socorro LONEOS 2,5 km MPC · JPL
216508 2000 RJ106 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216509 2000 SA87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216510 2000 SG106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
216511 2000 SB127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216512 2000 SS289 27/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
216513 2000 ST332 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216514 2000 UN48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216515 2000 VF45 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216516 2000 WQ21 26/11/2000 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
216517 2000 WF127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216518 2000 YZ48 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216519 2001 FP24 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216520 2001 FA75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216521 2001 FX109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216522 2001 HQ6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
216523 2001 HY7 18/04/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
216524 2001 HM20 27/04/2001 Modra A. Galád, J. Tóth 1,6 km MPC · JPL
216525 2001 MY20 25/06/2001 Haleakalā NEAT 2,4 km MPC · JPL
216526 2001 NZ19 12/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
216527 2001 OD6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
216528 2001 OQ66 23/07/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
216529 2001 OH84 29/07/2001 Haleakalā NEAT 2,1 km MPC · JPL
216530 2001 OF111 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
216531 2001 QA135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216532 2001 QW193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
216533 2001 QU195 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
216534 2001 QP225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
216535 2001 QB261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216536 2001 QZ272 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216537 2001 QL292 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
216538 2001 RS128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216539 2001 RX148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216540 2001 SO4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
216541 2001 SN29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
216542 2001 SF38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216543 2001 SK116 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216544 2001 SP120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216545 2001 ST235 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216546 2001 SH292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216547 2001 SS305 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216548 2001 TP115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216549 2001 TZ126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216550 2001 TK172 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216551 2001 TA184 14/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
216552 2001 UD29 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216553 2001 UY165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216554 2001 UJ173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
216555 2001 VM11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216556 2001 VF16 11/11/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
216557 2001 VC21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216558 2001 VF47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216559 2001 VB69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216560 2001 WP47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
216561 2001 WT97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
216562 2001 XF2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216563 2001 XS29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216564 2001 XX227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216565 2001 YO28 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
216566 2001 YB51 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
216567 2002 AU28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
216568 2002 AQ159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216569 2002 AO170 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216570 2002 CW54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216571 2002 CS76 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
216572 2002 CC137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216573 2002 CJ253 03/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
216574 2002 CX258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
216575 2002 CE279 07/02/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
216576 2002 DY10 19/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216577 2002 DO11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216578 2002 EB144 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216579 2002 FU29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
216580 2002 GH38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216581 2002 GX82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216582 2002 GE112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216583 2002 GW131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216584 2002 HQ3 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216585 2002 JS19 07/05/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
216586 2002 KU4 16/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216587 2002 LD23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216588 2002 LM26 06/06/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
216589 2002 LB29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216590 2002 LC47 15/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
216591 Coetzee 2002 OQ7 21/07/2002 Campo Catino G. Masi 1,4 km MPC · JPL
216592 2002 OW7 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216593 2002 OF17 18/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216594 2002 OP21 17/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216595 2002 PB8 03/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
216596 2002 PE105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216597 2002 PR127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216598 2002 PO137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216599 2002 PC158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
216600 2002 QW13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216601 2002 RN7 03/09/2002 Haleakalā NEAT 5,3 km MPC · JPL
216602 2002 RQ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
216603 2002 RX39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216604 2002 TA1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216605 2002 TJ8 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,2 km MPC · JPL
216606 2002 TO8 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,2 km MPC · JPL
216607 2002 TY99 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
216608 2002 TB109 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,8 km MPC · JPL
216609 2002 TU178 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216610 2002 TC217 07/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216611 2002 TA223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216612 2002 TB271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216613 2002 TU281 10/10/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
216614 2002 TR376 05/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
216615 2002 UK46 30/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
216616 2002 VK11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
216617 2002 VO72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216618 2002 VW84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216619 2002 VM128 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216620 2002 VP133 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
216621 2002 VD136 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
216622 2002 WQ7 24/11/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
216623 2002 WZ27 23/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216624 Kaufer 2002 XW37 09/12/2002 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,2 km MPC · JPL
216625 2002 XA77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
216626 2002 YP9 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216627 2002 YM27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216628 2002 YX30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216629 2003 AT6 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216630 2003 AX38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
216631 2003 BN24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
216632 2003 BX27 26/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216633 2003 BH46 27/01/2003 Haleakalā NEAT 850 m MPC · JPL
216634 2003 EB40 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216635 2003 FH3 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
216636 2003 FK96 30/03/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
216637 2003 FV131 23/03/2003 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
216638 2003 GX8 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216639 2003 GK21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216640 2003 GN42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
216641 2003 GS42 08/04/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
216642 2003 GE48 09/04/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
216643 2003 KW9 26/05/2003 Haleakalā NEAT 4,7 km MPC · JPL
216644 2003 QY17 22/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
216645 2003 QD42 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216646 2003 QT56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216647 2003 QZ103 31/08/2003 Haleakalā NEAT 1,4 km MPC · JPL
216648 2003 SY206 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216649 2003 SA208 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216650 2003 TE11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216651 2003 TB49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216652 2003 UG15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216653 2003 UJ20 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216654 2003 UT117 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216655 2003 UA142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
216656 2003 UM155 20/10/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
216657 2003 UL202 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216658 2003 UE315 28/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
216659 2003 UP368 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216660 2003 WO138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216661 2003 XM11 12/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216662 2003 XN41 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216663 2003 YB36 19/12/2003 Haleakalā NEAT 2,5 km MPC · JPL
216664 2003 YZ51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216665 2003 YT87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216666 2004 AX20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216667 2004 BD16 18/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216668 2004 BJ38 19/01/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
216669 2004 BH42 19/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216670 2004 BK52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216671 2004 BC57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216672 2004 BL72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216673 2004 BL87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216674 2004 BK106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
216675 2004 BV108 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
216676 2004 CV1 10/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
216677 2004 DK6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216678 2004 DD46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216679 2004 DC47 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216680 2004 EC17 12/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
216681 2004 EX93 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216682 2004 FN137 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216683 2004 GT3 10/04/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
216684 2004 GF5 11/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216685 2004 GM45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216686 2004 GW57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216687 2004 GB61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
216688 2004 GA82 13/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216689 2004 HM1 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216690 2004 HM11 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216691 2004 HM30 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216692 2004 HW50 23/04/2004 Haleakalā NEAT 4,8 km MPC · JPL
216693 2004 NM7 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
216694 2004 OO5 16/07/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
216695 2004 QY4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
216696 2004 QB7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
216697 2004 QX17 19/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216698 2004 RW142 08/09/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
216699 2004 RC154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216700 2004 RH155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216701 2004 RW162 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216702 2004 RO174 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216703 2004 RD175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216704 2004 RQ210 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216705 2004 RU252 15/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
216706 2004 TU240 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216707 2004 XP164 12/12/2004 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
216708 2004 YZ19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216709 2005 AH60 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
216710 2005 CC14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
216711 2005 CD51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
216712 2005 EN1 03/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
216713 2005 EX7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216714 2005 EQ26 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
216715 2005 EN31 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
216716 2005 EK58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216717 2005 EJ86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216718 2005 EN125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
216719 2005 EQ156 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216720 2005 EW198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
216721 2005 EX199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216722 2005 EC286 01/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
216723 2005 GX9 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 1,3 km MPC · JPL
216724 2005 GD21 03/04/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
216725 2005 GV43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216726 2005 GY50 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216727 2005 GE69 02/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
216728 2005 GC97 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216729 2005 GT115 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216730 2005 GE123 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216731 2005 GG156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216732 2005 GA169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216733 2005 HN2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216734 2005 JP15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216735 2005 JN23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
216736 2005 JU30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216737 2005 JK83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216738 2005 JA90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
216739 2005 JH128 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216740 2005 JR154 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216741 2005 KG11 30/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216742 2005 LX5 03/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216743 2005 LC45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216744 2005 MN16 25/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
216745 2005 MG47 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216746 2005 NR3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216747 2005 NC10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216748 2005 NT12 04/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
216749 2005 NR39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
216750 2005 NR60 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216751 2005 ON31 18/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216752 2005 PR23 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
216753 2005 QG31 22/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
216754 2005 QO68 28/08/2005 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
216755 2005 QF83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
216756 2005 QU127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216757 Vasari 2005 RT32 13/09/2005 Vallemare Borbona V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
216758 2005 SX36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216759 2005 SG45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216760 2005 SC74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216761 2005 SD124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
216762 2005 SU134 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
216763 2005 SW160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216764 2005 TF99 07/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
216765 2005 TG99 07/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
216766 2005 UK69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
216767 2005 UV159 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
216768 2005 UL199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216769 2005 UD382 26/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216770 2005 VX4 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216771 2005 WC45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216772 2005 WY74 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216773 2006 BR8 17/01/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216774 2006 HK31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216775 2006 HX38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
216776 2006 JC80 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216777 2006 QV18 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216778 2006 QG25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
216779 2006 QL26 19/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
216780 Lilianne 2006 QP57 27/08/2006 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
216781 2006 QQ62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216782 2006 QG116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216783 2006 QO122 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216784 2006 QV182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
216785 2006 RF36 14/09/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
216786 2006 RQ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216787 2006 RC66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216788 2006 RQ90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216789 2006 SU1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216790 2006 SD15 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216791 2006 SA17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216792 2006 SN21 17/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
216793 2006 SJ23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216794 2006 SE24 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216795 2006 SA50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
216796 2006 SA94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
216797 2006 SM135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216798 2006 SG218 27/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
216799 2006 SM218 28/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
216800 2006 SC271 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216801 2006 SW315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216802 2006 SP358 30/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
216803 2006 SA379 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
216804 2006 SD381 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
216805 2006 SU388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
216806 2006 SC390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
216807 2006 SE392 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216808 2006 TG11 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 820 m MPC · JPL
216809 2006 TU31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216810 2006 TT49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216811 2006 TK65 11/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
216812 2006 TA118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
216813 2006 UO16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
216814 2006 UO69 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216815 2006 UM83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216816 2006 UH84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
216817 2006 UX95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216818 2006 UQ231 21/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
216819 2006 UK253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
216820 2006 UP266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216821 2006 UK285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216822 2006 VD7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216823 2006 VL31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216824 2006 VZ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216825 2006 VB68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216826 2006 VX68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216827 2006 VE100 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216828 2006 VO100 11/11/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
216829 2006 VC126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216830 2006 VX130 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216831 2006 VN131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
216832 2006 VQ131 15/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216833 2006 VL150 09/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216834 2006 WY25 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216835 2006 WC42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216836 2006 WW54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216837 2006 WE110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216838 2006 WD140 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
216839 2006 WD199 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216840 2006 WN201 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216841 2006 XQ31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216842 2006 XY37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216843 2006 XE53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216844 2006 XY65 12/12/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216845 2006 YR1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
216846 2006 YD7 20/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
216847 2007 EP212 08/03/2007 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
216848 2007 TC58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216849 2007 TX231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216850 2007 UV128 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
216851 2007 VS168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216852 2007 VR257 13/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
216853 2007 WK43 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216854 2007 XX9 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216855 2007 YW20 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216856 2007 YU61 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216857 2008 AF24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
216858 2008 AL85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216859 2008 AP101 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
216860 2008 BX18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
216861 2008 BF35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216862 2008 BK35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216863 2008 BF44 30/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216864 2008 BG44 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216865 2008 BH46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216866 2008 CY169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216867 2008 CP197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216868 2008 DT9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216869 2008 DR24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
216870 2008 DL44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216871 2008 DV68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216872 2008 DB81 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216873 2008 DA84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216874 2008 EC6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216875 2008 EF4 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
216876 2008 EL54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
216877 2008 FS54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
216878 2008 FL60 29/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216879 22008 FS76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216880 2008 FF118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
216881 2008 GA32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216882 2008 KE 26/05/2008 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
216883 2008 QG41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216884 2008 SR5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216885 2008 SD268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216886 2008 US47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
216887 2008 UR83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216888 Sankovich 2008 VS3 02/11/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
216889 2008 YW17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216890 2008 YL91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
216891 2009 DN43 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216892 2009 DS83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216893 Navina 2009 DP111 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 2,5 km MPC · JPL
216894 2009 FK2 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
216895 2009 HQ28 18/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216896 2009 HQ54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216897 Golubev 2009 HJ58 24/04/2009 Vitebsk V. Nevski 3,4 km MPC · JPL
216898 2009 HJ84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
216899 2009 HL84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216900 2009 HV84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216901 2009 HO88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
216902 2009 HA92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216903 2009 HD94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,9 km MPC · JPL
216904 2009 HP95 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216905 2009 HR95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
216906 2009 HX96 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216907 2009 JG 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
216908 2009 JQ 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
216909 2009 JB1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
216910 Vnukov 2009 JM4 13/05/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,8 km MPC · JPL
216911 2009 KJ4 24/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
216912 2009 KW7 22/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 620 m MPC · JPL
216913 4533 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
216914 1084 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
216915 1194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
216916 1159 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
216917 1990 TH1 14/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216918 1995 UT23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216919 1996 AK8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
216920 1996 GW9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216921 1996 VC3 09/11/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,6 km MPC · JPL
216922 1997 MZ7 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216923 1998 DM12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
216924 1998 QV53 26/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
216925 1998 QE72 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216926 1998 QR88 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216927 1998 QQ89 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216928 1998 QB98 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
216929 1998 QR99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
216930 1998 SD69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216931 1998 UM16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
216932 1998 VM2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
216933 1998 YP21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
216934 1999 KT19 16/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
216935 1999 RJ43 13/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,3 km MPC · JPL
216936 1999 RS126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216937 1999 RP137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216938 1999 RU204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216939 1999 SQ13 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216940 1999 TM16 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,1 km MPC · JPL
216941 1999 TX20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
216942 1999 TF58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216943 1999 TZ60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216944 1999 TC61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
216945 1999 TA108 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216946 1999 TN236 03/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
216947 1999 TM258 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216948 1999 TV322 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
216949 1999 UA63 19/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216950 1999 VF46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216951 1999 VV94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216952 1999 VS102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216953 1999 VS172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
216954 1999 XG44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216955 1999 XB46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216956 1999 XN72 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
216957 1999 XH225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216958 2000 AK24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216959 2000 AG26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216960 2000 AD51 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
216961 2000 AW195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216962 2000 AW227 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216963 2000 BX36 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216964 2000 CG31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216965 2000 DH58 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
216966 2000 EW4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216967 2000 EJ64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216968 2000 EO80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216969 2000 EL81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216970 2000 FX55 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
216971 2000 JG75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216972 2000 KQ12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216973 2000 KG36 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
216974 2000 KW58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
216975 2000 NS3 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216976 2000 NO13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
216977 2000 OA1 25/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
216978 2000 OE17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216979 2000 QB2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216980 2000 QU21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216981 2000 QD22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216982 2000 QU38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216983 2000 QG51 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216984 2000 QX117 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
216985 2000 QK130 31/08/2000 Socorro LINEAR 210 m MPC · JPL
216986 2000 QG158 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
216987 2000 QP162 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216988 2000 QR223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
216989 2000 RB14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
216990 2000 RT20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216991 2000 RC25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216992 2000 RO40 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
216993 2000 SQ 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216994 2000 SM19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216995 2000 SS46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
216996 2000 SN48 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216997 2000 ST51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216998 2000 SP52 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
216999 2000 SW52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217000 2000 SS92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001