Danh sách tiểu hành tinh/432001–433000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432001 2008 UA323 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
432002 2008 UE323 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432003 2008 UC326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
432004 2008 UO337 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
432005 2008 UW341 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432006 2008 UV342 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
432007 2008 UZ342 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432008 2008 UM348 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432009 2008 UR352 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432010 2008 UQ356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432011 2008 UC357 24/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
432012 2008 UY360 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432013 2008 UL366 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,2 km MPC · JPL
432014 2008 VE2 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432015 2008 VH5 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432016 2008 VK7 06/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
432017 2008 VU9 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432018 2008 VT18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432019 2008 VN33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432020 2008 VH34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432021 2008 VT48 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432022 2008 VV49 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432023 2008 VB52 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432024 2008 VU72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432025 2008 WA5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
432026 2008 WE21 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432027 2008 WB35 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432028 2008 WY37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432029 2008 WC41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432030 2008 WJ41 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432031 2008 WJ42 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432032 2008 WS46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432033 2008 WW48 18/11/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
432034 2008 WN59 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432035 2008 WX59 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
432036 2008 WR61 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432037 2008 WS63 29/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
432038 2008 WK71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432039 2008 WN74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432040 2008 WW84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432041 2008 WE99 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432042 2008 WD103 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
432043 2008 WS113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432044 2008 WT114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432045 2008 WY115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432046 2008 WZ119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432047 2008 WY138 24/11/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
432048 2008 XN21 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432049 2008 XS36 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432050 2008 XA37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432051 2008 XG49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432052 2008 XF50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432053 2008 YY 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432054 2008 YL17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432055 2008 YU17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432056 2008 YM21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432057 2008 YQ21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432058 2008 YT22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
432059 2008 YA23 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432060 2008 YE32 31/12/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 680 m MPC · JPL
432061 2008 YP43 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432062 2008 YA52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432063 2008 YA68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432064 2008 YK70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432065 2008 YB71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432066 2008 YB88 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432067 2008 YU94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
432068 2008 YP95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432069 2008 YU96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432070 2008 YA100 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432071 2008 YG103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432072 2008 YJ105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432073 2008 YS108 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432074 2008 YP112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432075 2008 YP122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432076 2008 YF123 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432077 2008 YV126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432078 2008 YR127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432079 2008 YS127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432080 2008 YD138 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432081 2008 YD141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432082 2008 YW141 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432083 2008 YL142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432084 2008 YU142 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432085 2008 YK144 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432086 2008 YP151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
432087 2008 YV151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
432088 2008 YU152 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432089 2008 YK154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
432090 2008 YN154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432091 2008 YV155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432092 2008 YY157 30/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
432093 2008 YP158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432094 2008 YV165 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432095 2008 YU167 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432096 2008 YL168 31/12/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
432097 2008 YA170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432098 2009 AM11 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432099 2009 AT20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432100 2009 AM22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432101 Ngari 2009 AZ28 14/01/2009 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,6 km MPC · JPL
432102 2009 AN32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432103 2009 AB34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432104 2009 AL36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432105 2009 AG40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432106 2009 AP40 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432107 2009 AY40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432108 2009 AS47 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432109 2009 AJ48 02/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
432110 2009 BL3 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
432111 2009 BL4 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432112 2009 BH5 17/01/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
432113 2009 BY10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
432114 2009 BT11 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
432115 2009 BO15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432116 2009 BG18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432117 2009 BZ19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432118 2009 BF23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432119 2009 BC24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432120 2009 BS29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432121 2009 BX30 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432122 2009 BF32 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432123 2009 BV34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432124 2009 BX34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432125 2009 BG37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432126 2009 BY42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432127 2009 BY45 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
432128 2009 BZ46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432129 2009 BS47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432130 2009 BZ48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432131 2009 BX52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432132 2009 BQ53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432133 2009 BX55 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432134 2009 BH61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432135 2009 BZ63 20/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
432136 2009 BH69 25/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432137 2009 BY77 25/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432138 2009 BT82 20/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
432139 2009 BL84 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432140 2009 BP84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432141 2009 BF85 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432142 2009 BW87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432143 2009 BP90 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432144 2009 BJ94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432145 2009 BX97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432146 2009 BY100 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432147 2009 BF104 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432148 2009 BG104 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432149 2009 BJ106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432150 2009 BE132 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432151 2009 BN133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432152 2009 BV136 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432153 2009 BS139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432154 2009 BO143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432155 2009 BV143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432156 2009 BO144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432157 2009 BT144 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432158 2009 BO147 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
432159 2009 BB148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432160 2009 BS153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432161 2009 BQ156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432162 2009 BM159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432163 2009 BQ162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432164 2009 BM170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432165 2009 BK171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432166 2009 BA172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
432167 2009 BS174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432168 2009 BT179 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432169 2009 BV180 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432170 2009 BJ185 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432171 2009 BG189 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432172 2009 CF9 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432173 2009 CO14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432174 2009 CS15 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432175 2009 CF21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432176 2009 CJ34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
432177 2009 CU35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
432178 2009 CC36 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432179 2009 CO38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432180 2009 CV44 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432181 2009 CY52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432182 2009 CZ53 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432183 2009 CR57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432184 2009 DR 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432185 2009 DT 18/02/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
432186 2009 DH4 20/02/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
432187 2009 DH6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432188 2009 DJ6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432189 2009 DB7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432190 2009 DA21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432191 2009 DL35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432192 2009 DW44 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432193 2009 DN65 22/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
432194 2009 DX67 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432195 2009 DF68 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432196 2009 DO68 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432197 2009 DL70 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432198 2009 DS75 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432199 2009 DF76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
432200 2009 DQ78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432201 2009 DE85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432202 2009 DX88 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432203 2009 DT94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432204 2009 DB96 25/02/2009 Catalina CSS 43176| 3,7 km MPC · JPL
432205 2009 DQ104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432206 2009 DR107 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
432207 2009 DX129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432208 2009 DS135 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,5 km MPC · JPL
432209 2009 EW9 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432210 2009 EK12 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432211 2009 EF15 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432212 2009 FD7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432213 2009 FR8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432214 2009 FR15 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432215 2009 FE28 22/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432216 2009 FF38 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432217 2009 FJ40 18/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
432218 2009 FN41 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
432219 2009 FV45 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432220 2009 FS53 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432221 2009 FB54 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432222 2009 FW76 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432223 2009 FG78 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432224 2009 FJ78 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432225 2009 FQ78 26/02/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
432226 2009 HU2 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432227 2009 HT16 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432228 2009 HQ20 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432229 2009 HL36 19/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
432230 2009 HD52 17/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
432231 2009 HV57 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432232 2009 HQ58 25/04/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,6 km MPC · JPL
432233 2009 HZ89 17/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
432234 2009 KZ6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432235 2009 KF26 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432236 2009 NO1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
432237 2009 OG22 31/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
432238 2009 OC23 27/07/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
432239 2009 PX 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432240 2009 PD6 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432241 2009 PH8 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432242 2009 PJ20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
432243 2009 QT5 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432244 2009 QK7 17/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
432245 2009 QL39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432246 2009 QZ41 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
432247 2009 QY56 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432248 2009 QC65 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432249 2009 RK 09/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
432250 2009 RE10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432251 2009 RT10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432252 2009 RL20 14/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432253 2009 RF31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432254 2009 RO42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432255 2009 RJ47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432256 2009 RE48 14/09/2009 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
432257 2009 RZ54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432258 2009 RM58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432259 2009 RS62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432260 2009 RD63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
432261 2009 RL64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432262 2009 SL18 18/09/2009 Nazaret G. Muler 940 m MPC · JPL
432263 2009 SX21 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432264 2009 SZ27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
432265 2009 SU30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
432266 2009 SD37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432267 2009 SC38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432268 2009 SC46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432269 2009 SA47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432270 2009 SV53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432271 2009 SH76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
432272 2009 SP77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432273 2009 SD89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432274 2009 ST95 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432275 2009 SV125 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432276 2009 SO132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
432277 2009 SV132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432278 2009 SW145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
432279 2009 SS153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432280 2009 SG167 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432281 2009 SD168 26/09/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 890 m MPC · JPL
432282 2009 SZ173 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432283 2009 SL191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432284 2009 SW207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
432285 2009 SM209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
432286 2009 SV210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432287 2009 SF211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
432288 2009 SS235 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432289 2009 SP250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432290 2009 SN253 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432291 2009 SJ263 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432292 2009 SZ267 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432293 2009 SQ268 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432294 2009 SD272 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
432295 2009 SF273 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432296 2009 SW274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432297 2009 SO280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432298 2009 SJ294 27/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
432299 2009 SK295 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432300 2009 SN308 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432301 2009 SH321 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
432302 2009 SL343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432303 2009 SP345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432304 2009 SJ350 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432305 2009 SY355 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
432306 2009 SQ357 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
432307 2009 TX 25/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432308 2009 TQ3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
432309 2009 TB11 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432310 2009 TD12 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432311 2009 TC16 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
432312 2009 TJ18 09/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
432313 2009 TJ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
432314 2009 TL20 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432315 2009 TP22 18/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
432316 2009 TK29 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432317 2009 TG43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432318 2009 UN25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432319 2009 UG27 21/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
432320 2009 UE32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432321 2009 UV33 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432322 2009 US38 21/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432323 2009 UT39 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432324 2009 UM78 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
432325 2009 UL80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
432326 2009 UL83 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432327 2009 UR85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432328 2009 UP89 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
432329 2009 UD103 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432330 2009 UK103 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432331 2009 UH111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432332 2009 UU126 21/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432333 2009 UC128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432334 2009 UP130 24/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432335 2009 UO145 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
432336 2009 UL147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432337 2009 UT147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432338 2009 VH4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432339 2009 VQ16 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432340 2009 VH23 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
432341 2009 VM23 09/11/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
432342 2009 VT27 15/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
432343 2009 VH31 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
432344 2009 VG32 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432345 2009 VY40 08/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432346 2009 VB42 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432347 2009 VO45 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
432348 2009 VZ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
432349 2009 VH65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432350 2009 VX68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432351 2009 VD69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432352 2009 VX76 08/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
432353 2009 VB89 21/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432354 2009 VN91 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432355 2009 VG92 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
432356 2009 VV110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
432357 2009 VJ114 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432358 2009 VP114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432359 2009 WK14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432360 2009 WZ23 19/11/2009 Kachina J. Hobart 1,2 km MPC · JPL
432361 Rakovski 2009 WR24 20/11/2009 Plana F. Fratev 820 m MPC · JPL
432362 2009 WF29 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
432363 2009 WH32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432364 2009 WB34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432365 2009 WB35 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432366 2009 WH57 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432367 2009 WM69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432368 2009 WT71 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432369 2009 WC78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432370 2009 WQ80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432371 2009 WH87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432372 2009 WR97 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432373 2009 WK100 04/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432374 2009 WC114 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432375 2009 WY124 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432376 2009 WM136 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
432377 2009 WB146 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
432378 2009 WX160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432379 2009 WQ168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432380 2009 WS175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432381 2009 WK190 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432382 2009 WG192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
432383 2009 WJ195 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432384 2009 WE196 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432385 2009 WQ209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432386 2009 WA238 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432387 2009 WS238 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432388 2009 WQ242 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432389 2009 WU244 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432390 2009 WW253 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432391 2009 WL262 19/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
432392 2009 XW2 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
432393 2009 XW4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432394 2009 XL5 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432395 2009 XN6 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432396 2009 XE12 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432397 2009 YT1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432398 2009 YO4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432399 2009 YE5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432400 2009 YE10 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432401 2009 YY14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432402 2009 YF21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432403 2009 YH22 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432404 2009 YK23 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432405 2010 AT 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432406 2010 AA1 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432407 2010 AW2 07/01/2010 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,4 km MPC · JPL
432408 2010 AZ4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432409 2010 AA8 06/01/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
432410 2010 AD8 06/01/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
432411 2010 AF9 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432412 2010 AR23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432413 2010 AU26 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432414 2010 AR31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432415 2010 AZ33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432416 2010 AE35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432417 2010 AC42 06/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
432418 2010 AK50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432419 2010 AQ59 06/01/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
432420 2010 AT59 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
432421 2010 AC64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432422 2010 AV64 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432423 2010 AO79 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432424 2010 AS82 07/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
432425 2010 AP93 08/01/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
432426 2010 AR97 09/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
432427 2010 AK104 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432428 2010 AH108 12/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
432429 2010 BQ43 19/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432430 2010 BH51 20/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432431 2010 BW56 20/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432432 2010 BY63 21/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432433 2010 BV75 24/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
432434 2010 BH78 25/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
432435 2010 BC79 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432436 2010 BF81 25/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
432437 2010 BN91 26/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432438 2010 BX106 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
432439 2010 BY123 31/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
432440 2010 CV8 08/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432441 2010 CC10 08/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432442 2010 CH23 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432443 2010 CE33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432444 2010 CA40 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432445 2010 CD43 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432446 2010 CC45 11/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
432447 2010 CX47 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432448 2010 CS62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432449 2010 CW66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 21344| 2,1 km MPC · JPL
432450 2010 CY67 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432451 2010 CY76 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432452 2010 CM93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432453 2010 CN93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432454 2010 CL107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432455 2010 CG120 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432456 2010 CA127 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432457 2010 CU127 13/02/2010 LightBuckets T. Vorobjov 1,9 km MPC · JPL
432458 2010 CX127 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432459 2010 CZ136 15/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
432460 2010 CZ138 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
432461 2010 CL140 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432462 2010 CZ141 05/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432463 2010 CK143 25/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432464 2010 CO143 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432465 2010 CT152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432466 2010 CM158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432467 2010 CX192 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432468 2010 CT228 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
432469 2010 DK6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
432470 2010 DU11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432471 2010 DX27 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432472 2010 DP33 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
432473 2010 DU33 20/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
432474 2010 DR37 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432475 2010 DT43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432476 2010 DA54 23/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
432477 2010 DB56 23/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432478 2010 DJ58 24/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
432479 2010 DK59 24/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432480 2010 DZ65 27/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
432481 2010 DE70 28/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
432482 2010 DU71 26/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
432483 2010 DC74 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432484 2010 EK33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432485 2010 EO33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432486 2010 EY37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432487 2010 EA42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432488 2010 EX42 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432489 2010 EV65 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432490 2010 EK77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432491 2010 EB79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432492 2010 EM81 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432493 2010 ED87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432494 2010 EQ88 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
432495 2010 ES91 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432496 2010 EA103 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432497 2010 EK103 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432498 2010 ET112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432499 2010 EH138 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432500 2010 ED140 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432501 2010 EE141 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432502 2010 EG142 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
432503 2010 EW152 11/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432504 2010 ER171 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432505 2010 EZ171 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432506 2010 FW1 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432507 2010 FN2 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432508 2010 FA4 19/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
432509 2010 FF7 19/03/2010 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
432510 2010 FG13 19/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
432511 2010 FZ16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432512 2010 FH17 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432513 2010 FJ25 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432514 2010 FT30 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432515 2010 FN55 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432516 2010 FW56 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
432517 2010 FH90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
432518 2010 FK93 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432519 2010 FV99 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432520 2010 FA100 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432521 2010 FA101 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432522 2010 GY34 09/04/2010 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
432523 2010 GB75 05/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
432524 2010 GE97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432525 2010 GW97 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432526 2010 GA98 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432527 2010 GJ101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432528 2010 GZ116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432529 2010 GU118 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432530 2010 GV118 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432531 2010 GO120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432532 2010 GP123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432533 2010 GV123 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432534 2010 GT125 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432535 2010 GH127 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432536 2010 GB129 15/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
432537 2010 GK130 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432538 2010 GT131 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432539 2010 GK132 25/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
432540 2010 GT156 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432541 2010 HE 23/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432542 2010 HV60 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
432543 2010 HT78 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432544 2010 HJ79 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432545 2010 HT79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432546 2010 HW80 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432547 2010 JP2 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432548 2010 JH31 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432549 2010 JE43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432550 2010 JC45 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432551 2010 JL45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
432552 2010 JR45 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432553 2010 JB47 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
432554 2010 JR47 17/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
432555 2010 JY48 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432556 2010 JF75 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432557 2010 JR77 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432558 2010 JQ79 14/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432559 2010 JZ79 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
432560 2010 JM80 07/05/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
432561 2010 JO80 07/05/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
432562 2010 JE84 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432563 2010 JJ89 10/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
432564 2010 JO110 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432565 2010 JK115 25/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
432566 2010 JL120 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432567 2010 JV160 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
432568 2010 LD62 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432569 2010 LY103 12/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432570 2010 NK37 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432571 2010 NY38 08/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
432572 2010 OR47 29/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432573 2010 OJ48 22/07/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
432574 2010 OA53 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432575 2010 OV57 02/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432576 2010 OB62 24/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
432577 2010 OZ67 30/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
432578 2010 OR75 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
432579 2010 OX83 31/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
432580 2010 OF84 02/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
432581 2010 OF99 30/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
432582 2010 OV104 31/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432583 2010 PZ56 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432584 2010 PU60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
432585 2010 QH7 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432586 2010 RM61 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432587 2010 RY88 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432588 2010 RZ99 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432589 2010 RC103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
432590 2010 RZ104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432591 2010 RP107 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432592 2010 RO123 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
432593 2010 RF128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432594 2010 RC144 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432595 2010 RL166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432596 2010 RO166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432597 2010 RN177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432598 2010 SJ3 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
432599 2010 SC15 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432600 2010 SQ29 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432601 2010 TE2 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432602 2010 TH78 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432603 2010 TX103 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
432604 2010 TL126 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
432605 2010 TS171 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432606 2010 TT179 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432607 2010 TX187 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432608 2010 UU10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432609 2010 UP11 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432610 2010 UV11 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432611 2010 UV16 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
432612 2010 UP21 11/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
432613 2010 US41 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432614 2010 UP66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432615 2010 UF78 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
432616 2010 UQ92 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
432617 2010 UL97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
432618 2010 UH101 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432619 2010 VV13 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432620 2010 VV18 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432621 2010 VK25 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432622 2010 VG27 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
432623 2010 VU37 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432624 2010 VQ62 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432625 2010 VP66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
432626 2010 VP82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432627 2010 VP85 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432628 2010 VR91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432629 2010 VC94 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
432630 2010 VJ118 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432631 2010 VV123 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432632 2010 VN127 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
432633 2010 VB131 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432634 2010 VJ135 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
432635 2010 VJ161 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432636 2010 VM161 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
432637 2010 VK170 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
432638 2010 VE173 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432639 2010 VC185 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
432640 2010 VH186 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
432641 2010 VM207 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432642 2010 VY213 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
432643 2010 WT26 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432644 2010 WN31 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432645 2010 WZ31 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
432646 2010 WT39 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432647 2010 WH40 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432648 2010 WQ54 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432649 2010 WV65 18/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
432650 2010 XQ25 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
432651 2010 XQ34 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432652 2010 XG47 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
432653 2010 XR54 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432654 2010 XE61 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
432655 2010 XL69 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
432656 2010 XR74 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432657 2011 AE9 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432658 2011 AN9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432659 2011 AF12 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432660 2011 AR12 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
432661 2011 AE13 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432662 2011 AJ13 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
432663 2011 AF30 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432664 2011 AR30 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432665 2011 AM32 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
432666 2011 AV37 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432667 2011 AA44 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432668 2011 AJ47 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432669 2011 AS50 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432670 2011 AT51 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432671 2011 AO57 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432672 2011 BH 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
432673 2011 BO 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
432674 2011 BE8 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432675 2011 BE9 22/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
432676 2011 BH12 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432677 2011 BF13 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432678 2011 BC14 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432679 2011 BR16 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
432680 2011 BY31 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432681 2011 BF36 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
432682 2011 BD38 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432683 2011 BW38 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432684 2011 BT39 27/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432685 2011 BS51 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
432686 2011 BF55 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432687 2011 BT55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432688 2011 BK63 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432689 2011 BH73 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432690 2011 BK74 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432691 2011 BQ75 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432692 2011 BG80 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
432693 2011 BZ86 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432694 2011 BB92 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
432695 2011 BX94 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
432696 2011 BR97 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432697 2011 BN98 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
432698 2011 BK118 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432699 2011 BV126 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432700 2011 BK146 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432701 2011 BA155 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432702 2011 CG6 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432703 2011 CC7 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432704 2011 CH7 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432705 2011 CL8 20/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
432706 2011 CW8 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432707 2011 CE17 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432708 2011 CU22 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
432709 2011 CY24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432710 2011 CX27 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
432711 2011 CO29 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432712 2011 CA30 16/04/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
432713 2011 CA32 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
432714 2011 CD34 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
432715 2011 CC40 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432716 2011 CU54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432717 2011 CW60 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432718 2011 CF64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432719 2011 CZ64 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
432720 2011 CH83 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432721 2011 CK91 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432722 2011 CX91 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432723 2011 CP103 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432724 2011 CN105 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432725 2011 CN110 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432726 2011 CY110 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432727 2011 CA116 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432728 2011 DF4 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432729 2011 DL11 12/12/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
432730 2011 DC12 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432731 2011 DE14 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432732 2011 DK14 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432733 2011 DM18 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432734 2011 DQ22 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432735 2011 DU22 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432736 2011 DT23 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432737 2011 DG25 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432738 2011 DV33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
432739 2011 DY37 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432740 2011 DH40 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432741 2011 EU3 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
432742 2011 EN5 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432743 2011 EP10 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432744 2011 EF13 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432745 2011 EU16 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432746 2011 EY22 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432747 2011 EY23 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432748 2011 EA24 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
432749 2011 EC30 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432750 2011 ED31 10/02/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
432751 2011 EW52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432752 2011 EH56 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432753 2011 EX65 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432754 2011 EP68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432755 2011 EM69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432756 2011 EU80 18/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
432757 2011 EG84 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432758 2011 FD 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432759 2011 FP5 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432760 2011 FQ7 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432761 2011 FX8 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432762 2011 FY8 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432763 2011 FQ10 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432764 2011 FF13 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432765 2011 FK15 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432766 2011 FQ22 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432767 2011 FC23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432768 2011 FH23 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432769 2011 FM23 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432770 2011 FR25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432771 2011 FA26 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432772 2011 FW29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432773 2011 FD30 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432774 2011 FM31 30/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
432775 2011 FC32 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432776 2011 FW32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432777 2011 FK34 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432778 2011 FB36 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
432779 2011 FY44 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432780 2011 FE47 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432781 2011 FK54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432782 2011 FY59 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432783 2011 FU62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432784 2011 FA66 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432785 2011 FW66 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432786 2011 FM83 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432787 2011 FU89 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432788 2011 FN104 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432789 2011 FO115 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432790 2011 FB129 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432791 2011 FC131 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
432792 2011 FY131 13/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432793 2011 FJ142 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432794 2011 FD149 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432795 2011 FT149 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432796 2011 FO152 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432797 2011 GZ 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432798 2011 GT2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432799 2011 GR7 15/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432800 2011 GE13 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432801 2011 GM20 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432802 2011 GK29 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432803 2011 GQ30 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432804 2011 GO34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432805 2011 GV36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432806 2011 GF37 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432807 2011 GE42 01/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
432808 2011 GB48 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432809 2011 GU56 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432810 2011 GF60 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432811 2011 GT61 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432812 2011 GC67 23/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
432813 2011 GT67 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432814 2011 GV70 04/04/2011 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
432815 2011 GX72 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432816 2011 GH78 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432817 2011 GJ81 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432818 2011 GJ82 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432819 2011 GW82 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432820 2011 GX82 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432821 2011 GU83 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432822 2011 GG88 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432823 2011 HY1 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432824 2011 HM5 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432825 2011 HP6 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432826 2011 HU8 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432827 2011 HP9 03/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
432828 2011 HQ13 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432829 2011 HR13 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432830 2011 HT15 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432831 2011 HH17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432832 2011 HK19 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432833 2011 HW27 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432834 2011 HA31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432835 2011 HW33 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
432836 2011 HM34 08/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
432837 2011 HT36 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432838 2011 HG37 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432839 2011 HU38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432840 2011 HA39 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432841 2011 HB39 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432842 2011 HO41 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432843 2011 HB42 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432844 2011 HL45 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432845 2011 HR47 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
432846 2011 HJ49 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432847 2011 HQ52 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432848 2011 HQ54 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432849 2011 HL55 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432850 2011 HW56 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432851 2011 HZ57 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432852 2011 HG64 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432853 2011 HJ68 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432854 2011 HL73 16/01/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
432855 2011 HJ75 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432856 2011 HF76 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432857 2011 HH76 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432858 2011 HB77 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432859 2011 HP78 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432860 2011 HN80 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432861 2011 HX80 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432862 2011 HV81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432863 2011 HO87 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432864 2011 HD88 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432865 2011 HX95 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432866 2011 HS96 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432867 2011 HB97 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432868 2011 HE102 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432869 2011 JS6 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432870 2011 JB14 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432871 2011 JA19 27/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
432872 2011 JR20 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432873 2011 JG22 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432874 2011 JG26 08/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
432875 2011 JT29 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432876 2011 KR4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432877 2011 KL8 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432878 2011 KT9 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432879 2011 KP25 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432880 2011 KV25 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432881 2011 KW33 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432882 2011 KP35 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432883 2011 LG3 07/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
432884 2011 LR4 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
432885 2011 LA7 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432886 2011 LS8 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432887 2011 LJ11 23/03/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432888 2011 LU11 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432889 2011 LR13 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432890 2011 LM15 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432891 2011 MY3 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432892 2011 MH4 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432893 2011 ML10 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432894 2011 OW1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432895 2011 OY2 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432896 2011 OH3 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
432897 2011 OE5 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432898 2011 OJ16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432899 2011 OV20 23/07/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
432900 2011 OG34 29/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432901 2011 OX39 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432902 2011 OZ40 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432903 2011 OC45 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432904 2011 PB4 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432905 2011 PZ14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432906 2011 QA3 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
432907 2011 QH8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432908 2011 QZ17 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
432909 2011 QL28 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432910 2011 QA35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432911 2011 QL42 04/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
432912 2011 QG49 19/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
432913 2011 QO61 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432914 2011 QP92 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432915 2011 QO98 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
432916 2011 RR7 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432917 2011 RX15 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
432918 2011 SG18 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432919 2011 SZ51 02/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
432920 2011 ST63 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
432921 2011 SB110 29/08/2011 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
432922 2011 SP112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
432923 2011 SC129 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432924 2011 SK191 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432925 2011 SN203 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432926 2011 SP231 28/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
432927 2011 SW253 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432928 2011 SK266 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432929 2011 SD274 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432930 2011 UP10 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432931 2011 US23 09/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
432932 2011 UX62 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
432933 2011 UK116 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
432934 2011 UT228 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432935 2011 UB254 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432936 2011 UO320 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432937 2011 UQ406 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
432938 2011 WW153 23/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
432939 2011 XG1 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432940 2012 AY12 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
432941 2012 CB53 06/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432942 2012 DE16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432943 2012 DG33 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432944 2012 DA44 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
432945 2012 EB17 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432946 2012 FJ28 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432947 2012 GD4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432948 2012 GM10 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432949 2012 HH2 19/04/2012 Charleston T. Vorobjov 255 km MPC · JPL
432950 2012 HB7 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432951 2012 HV17 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432952 2012 HZ60 26/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
432953 2012 HN64 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432954 2012 HE73 14/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
432955 2012 HH73 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432956 2012 HA82 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432957 2012 JT3 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
432958 2012 JQ5 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
432959 2012 JQ20 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
432960 2012 JW20 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
432961 2012 JH25 19/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432962 2012 JQ26 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432963 2012 JO28 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432964 2012 JK37 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432965 2012 JO50 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432966 2012 JX64 04/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
432967 2012 KQ2 15/04/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
432968 2012 KU14 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432969 2012 KO17 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432970 2012 LL3 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432971 Loving 2012 LJ10 11/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
432972 2012 LS10 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432973 2012 LQ17 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432974 2012 LP18 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
432975 2012 MJ10 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432976 2012 MM15 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
432977 2012 OH 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432978 2012 OX 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
432979 2012 PT3 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432980 2012 PB4 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432981 2012 PT7 25/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432982 2012 PT11 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432983 2012 PL12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432984 2012 PX12 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432985 2012 PL13 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432986 2012 PU13 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432987 2012 PA15 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432988 2012 PW16 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432989 2012 PH24 23/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
432990 2012 PC29 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432991 2012 PA33 13/08/2007 XuYi PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
432992 2012 PO34 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432993 2012 PQ34 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432994 2012 PJ38 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432995 2012 PN41 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432996 2012 QW12 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432997 2012 QR22 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432998 2012 QQ23 26/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432999 2012 QN24 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433000 2012 QA28 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001