Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/362001–363000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362001 2008 UO43 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
362002 2008 UR112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362003 2008 UA132 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
362004 2008 UM144 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362005 2008 UV363 26/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
362006 2008 UR369 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
362007 2008 VQ18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362008 2008 VZ55 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362009 2008 VY69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
362010 2008 VZ77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
362011 2008 WJ74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362012 2008 WQ106 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362013 2008 WX120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
362014 2008 WB126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
362015 2008 WN126 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362016 2008 WB129 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362017 2008 WQ140 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
362018 2008 YY12 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362019 2008 YA17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362020 2008 YR18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362021 2008 YY21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362022 2008 YF22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362023 2008 YD38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362024 2008 YJ52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
362025 2008 YR62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
362026 2008 YE69 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362027 2008 YA73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362028 2008 YT95 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362029 2008 YP99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
362030 2008 YH100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
362031 2008 YS121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
362032 2008 YK141 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
362033 2008 YV143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362034 2008 YD146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362035 2008 YZ146 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362036 2008 YO160 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362037 2008 YX167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362038 2009 AG2 03/01/2009 Sandlot G. Hug 780 m MPC · JPL
362039 2009 AB22 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362040 2009 AA26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
362041 2009 AR38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362042 2009 BB4 18/01/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362043 2009 BE4 18/01/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
362044 2009 BC5 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362045 2009 BE9 17/01/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362046 2009 BH9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362047 2009 BG14 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362048 2009 BM16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
362049 2009 BK38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362050 2009 BB39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
362051 2009 BJ39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362052 2009 BW42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362053 2009 BF43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362054 2009 BH43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
362055 2009 BQ45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362056 2009 BS46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
362057 2009 BF51 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362058 2009 BJ51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
362059 2009 BZ51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362060 2009 BQ52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362061 2009 BP53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
362062 2009 BS54 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
362063 2009 BZ57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362064 2009 BZ60 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362065 2009 BN62 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
362066 2009 BP62 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362067 2009 BE63 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362068 2009 BT67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362069 2009 BU71 22/01/2009 Dauban F. Kugel 830 m MPC · JPL
362070 2009 BY72 29/01/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
362071 2009 BD76 25/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
362072 2009 BX80 31/01/2009 Kachina J. Hobart 980 m MPC · JPL
362073 2009 BU85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362074 2009 BJ88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362075 2009 BE91 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
362076 2009 BC94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362077 2009 BF106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362078 2009 BD111 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362079 2009 BG111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
362080 2009 BF123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362081 2009 BV123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
362082 2009 BN125 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
362083 2009 BL127 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
362084 2009 BW128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362085 2009 BX128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362086 2009 BY130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
362087 2009 BW138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362088 2009 BP145 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362089 2009 BM148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362090 2009 BH149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362091 2009 BP159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362092 2009 BT172 18/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
362093 2009 BA180 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362094 2009 BA181 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362095 2009 BB182 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
362096 2009 BG184 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362097 2009 BN185 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362098 2009 BS186 21/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
362099 2009 BJ189 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362100 2009 BF190 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362101 2009 CK3 02/02/2009 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 820 m MPC · JPL
362102 2009 CV20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
362103 2009 CO22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362104 2009 CF23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362105 2009 CK23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
362106 2009 CK25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362107 2009 CQ25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
362108 2009 CD27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362109 2009 CB32 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362110 2009 CG33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362111 2009 CR39 14/02/2009 Dauban F. Kugel 850 m MPC · JPL
362112 2009 CT47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362113 2009 CN56 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362114 2009 CZ56 05/02/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
362115 2009 CV58 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362116 2009 CW58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362117 2009 CE63 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362118 2009 CP63 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
362119 2009 CP65 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
362120 2009 DV2 17/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 850 m MPC · JPL
362121 2009 DY6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362122 2009 DD12 18/02/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 750 m MPC · JPL
362123 2009 DG13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362124 2009 DJ13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362125 2009 DU15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
362126 2009 DJ23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362127 2009 DM25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362128 2009 DC29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
362129 2009 DL32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362130 2009 DO40 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362131 2009 DW42 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,4 km MPC · JPL
362132 2009 DM47 28/02/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362133 2009 DT60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362134 2009 DW63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362135 2009 DA70 26/02/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
362136 2009 DC80 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362137 2009 DZ80 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
362138 2009 DY81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362139 2009 DD83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362140 2009 DH84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362141 2009 DH85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362142 2009 DU87 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362143 2009 DL93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
362144 2009 DS97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362145 2009 DV97 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362146 2009 DH99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
362147 2009 DF109 27/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
362148 2009 DS111 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
362149 2009 DF119 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
362150 2009 DD120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362151 2009 DD121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362152 2009 DZ123 19/02/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
362153 2009 DT124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362154 2009 DN127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362155 2009 DO127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362156 2009 DJ133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362157 2009 DK134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362158 2009 DE135 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362159 2009 DL136 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362160 2009 DN141 12/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
362161 2009 DZ141 21/02/2009 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
362162 2009 EL1 02/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
362163 2009 EZ4 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362164 2009 EA8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
362165 2009 EG12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362166 2009 EW17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362167 2009 EA23 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362168 2009 EE23 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
362169 2009 FU3 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
362170 2009 FK11 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
362171 2009 FR12 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362172 2009 FD15 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362173 2009 FX20 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
362174 2009 FY20 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362175 2009 FB21 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
362176 2009 FP21 22/03/2009 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
362177 Anji 2009 FA30 21/03/2009 Lulin Observatory T. Chen 780 m MPC · JPL
362178 2009 FV31 24/03/2009 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 860 m MPC · JPL
362179 2009 FM33 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362180 2009 FD34 21/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
362181 2009 FN51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362182 2009 FV61 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
362183 2009 FM62 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
362184 2009 FZ64 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362185 2009 FR66 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362186 2009 FF67 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
362187 2009 FO70 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362188 2009 FP72 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362189 2009 FT72 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362190 2009 FT75 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362191 2009 FJ77 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
362192 2009 FM77 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362193 2009 GK1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
362194 2009 HY3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362195 2009 HQ6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362196 2009 HE9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362197 2009 HD15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362198 2009 HC18 18/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362199 2009 HU18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362200 2009 HX21 16/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362201 2009 HV27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362202 2009 HW28 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362203 2009 HJ31 17/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
362204 2009 HN31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
362205 2009 HB34 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362206 2009 HZ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362207 2009 HB43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362208 2009 HQ44 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362209 2009 HG48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362210 2009 HS48 19/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
362211 2009 HK51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362212 2009 HL59 21/04/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362213 2009 HK62 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362214 2009 HL65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362215 2009 HH66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362216 2009 HL66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362217 2009 HB73 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362218 2009 HJ73 21/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
362219 2009 HP75 28/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
362220 2009 HV78 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362221 2009 HW78 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362222 2009 HD79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362223 2009 HD86 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
362224 2009 HH88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
362225 2009 HG90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
362226 2009 HP93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362227 2009 HW93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362228 2009 HQ96 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
362229 2009 HU97 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362230 2009 HD98 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
362231 2009 HT102 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
362232 2009 JL 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
362233 2009 JX1 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
362234 2009 JM5 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362235 2009 JN7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362236 2009 KO1 16/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
362237 2009 KP1 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362238 Shisseh 2009 KK2 19/05/2009 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
362239 2009 KS4 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362240 2009 KD6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362241 2009 KO7 19/05/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
362242 2009 KB8 28/05/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,2 km MPC · JPL
362243 2009 KF9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362244 2009 KZ10 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362245 2009 KD15 26/05/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
362246 2009 KY16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362247 2009 KO17 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362248 2009 KV23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362249 2009 KJ24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362250 2009 KN24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362251 2009 KJ26 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362252 2009 LV 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
362253 2009 LW 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
362254 2009 LG5 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362255 2009 LF6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362256 2009 MT1 02/05/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
362257 2009 MX9 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362258 2009 NT1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
362259 2009 NV1 14/07/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,6 km MPC · JPL
362260 2009 OE3 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
362261 2009 OG4 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362262 2009 ON5 25/07/2009 Marly P. Kocher 2,3 km MPC · JPL
362263 2009 OZ10 29/07/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
362264 2009 OP25 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362265 2009 PT4 15/08/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
362266 2009 PN5 15/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
362267 2009 PO5 15/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
362268 2009 PT12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362269 2009 PV18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362270 2009 PH19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
362271 2009 PY20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362272 2009 QC5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
362273 2009 QZ12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362274 2009 QE24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362275 2009 QU34 28/08/2009 Plana F. Fratev 3,7 km MPC · JPL
362276 2009 QJ39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362277 2009 QY50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362278 2009 QG54 20/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
362279 2009 RK9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362280 2009 RB15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362281 2009 RV21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362282 2009 RM26 13/09/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
362283 2009 RK27 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362284 2009 SL6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362285 2009 SO8 16/09/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
362286 2009 SO12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
362287 2009 SS78 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
362288 2009 SE99 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
362289 2009 SG115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362290 2009 SR178 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362291 2009 SR225 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362292 2009 SU229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362293 2009 SV238 16/09/2009 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
362294 2009 SZ241 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362295 2009 SJ247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362296 2009 SB263 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362297 2009 SK263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
362298 2009 SJ273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362299 2009 SV277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362300 2009 SU290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362301 2009 SU304 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362302 2009 SY304 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362303 2009 SQ312 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362304 2009 SB328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362305 2009 SE349 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362306 2009 TD4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 5,7 km MPC · JPL
362307 2009 TU21 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
362308 2009 TQ31 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
362309 2009 TF32 13/10/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
362310 2009 UM3 19/10/2009 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
362311 2009 UN71 22/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
362312 2009 UE86 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362313 2009 UL107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362314 2009 UH134 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
362315 2009 UN140 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
362316 Dogora 2009 VT44 15/11/2009 Nogales J.-C. Merlin 3,1 km MPC · JPL
362317 2009 VA96 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362318 2009 WG143 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
362319 2010 AL61 10/01/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
362320 2010 AT77 06/01/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
362321 2010 BC125 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
362322 2010 CS140 09/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
362323 2010 FM87 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362324 2010 GO108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362325 2010 HA29 19/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
362326 2010 HW30 19/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
362327 2010 HR78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362328 2010 JB74 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362329 2010 JD77 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
362330 2010 JJ84 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
362331 2010 JQ151 04/05/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362332 2010 KW34 19/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
362333 2010 KG38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362334 2010 KY49 22/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
362335 2010 KZ120 31/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
362336 2010 LN18 03/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
362337 2010 LO37 06/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
362338 2010 LW40 10/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
362339 2010 LS50 08/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362340 2010 LV63 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362341 2010 LK85 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362342 2010 LM85 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
362343 2010 LC135 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
362344 2010 MB10 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
362345 2010 MD34 21/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
362346 2010 MW37 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
362347 2010 ME46 23/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
362348 2010 MO63 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
362349 2010 MZ65 25/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
362350 2010 MD68 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
362351 2010 MR72 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362352 2010 MW87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362353 2010 ML89 27/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
362354 2010 MB90 27/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
362355 2010 ME94 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362356 2010 MN97 28/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
362357 2010 MK109 10/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
362358 2010 NO4 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362359 2010 NQ5 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362360 2010 NW5 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362361 2010 NY5 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
362362 2010 NW11 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362363 2010 NX13 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362364 2010 NP19 06/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
362365 2010 NL24 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362366 2010 NP24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
362367 2010 NH28 07/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
362368 2010 ND39 12/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
362369 2010 NC45 09/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
362370 2010 ND48 09/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
362371 2010 NE48 09/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
362372 2010 NG50 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
362373 2010 NW55 21/10/2006 Lulin Lulin Obs. 3,5 km MPC · JPL
362374 2010 NS57 10/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
362375 2010 NK61 11/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
362376 2010 ND66 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
362377 2010 NT71 07/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
362378 2010 NQ73 15/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
362379 2010 NJ76 15/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
362380 2010 NV79 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362381 2010 NA103 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362382 2010 NY105 12/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
362383 2010 NV106 12/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
362384 2010 NM113 13/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
362385 2010 NW113 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
362386 2010 NY113 13/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
362387 2010 OL9 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
362388 2010 OH24 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362389 2010 OW34 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
362390 2010 OW38 21/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
362391 2010 OB43 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362392 2010 OV43 21/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
362393 2010 ON51 22/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
362394 2010 OE58 23/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
362395 2010 OP64 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
362396 2010 OS66 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
362397 2010 OF75 25/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
362398 2010 OK94 28/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
362399 2010 OT95 22/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
362400 2010 OF97 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362401 2010 OL110 12/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
362402 2010 OG114 30/07/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
362403 2010 OK124 10/12/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
362404 2010 PL 17/02/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
362405 2010 PD4 29/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
362406 2010 PG4 18/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
362407 2010 PJ4 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
362408 2010 PY9 04/08/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
362409 2010 PD10 05/08/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
362410 2010 PJ10 05/08/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362411 2010 PO26 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
362412 2010 PR38 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362413 2010 PF55 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362414 2010 PU55 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362415 2010 PH57 04/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
362416 2010 PK57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362417 2010 PK58 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
362418 2010 PN61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362419 2010 PH69 09/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
362420 Rolandgarros 2010 PY71 14/08/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 3,8 km MPC · JPL
362421 2010 PM75 12/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
362422 2010 PZ78 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
362423 2010 PB79 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
362424 2010 QB1 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
362425 2010 QO3 30/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
362426 2010 QC4 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362427 2010 QX5 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
362428 2010 RM1 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362429 2010 RU4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 870 m MPC · JPL
362430 2010 RU10 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362431 2010 RQ46 02/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
362432 2010 RR47 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362433 2010 RP48 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
362434 2010 RF51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362435 2010 RS51 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362436 2010 RJ52 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
362437 2010 RK52 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
362438 2010 RV58 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362439 2010 RW61 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362440 2010 RJ63 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
362441 2010 RD70 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362442 2010 RE79 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362443 2010 RD87 07/05/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
362444 2010 RU97 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362445 2010 RH98 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362446 2010 RN101 02/10/1997 Mauna Kea C. Veillet, R. Shank 1,5 km MPC · JPL
362447 2010 RR106 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362448 2010 RS106 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362449 2010 RQ107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362450 2010 RW107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362451 2010 RJ110 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362452 2010 RZ110 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362453 2010 RP115 29/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362454 2010 RA116 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362455 2010 RC125 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
362456 2010 RG126 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362457 2010 RN127 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362458 2010 RS134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362459 2010 RT139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362460 2010 RV143 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362461 2010 RJ144 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
362462 2010 RO146 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362463 2010 RP147 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
362464 2010 RP150 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362465 2010 RB151 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
362466 2010 RG154 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362467 2010 RO155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362468 2010 RM161 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
362469 2010 RA165 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
362470 2010 RN166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362471 2010 RQ177 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
362472 2010 RG184 13/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
362473 2010 SX9 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
362474 2010 SN17 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362475 2010 SA18 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 820 m MPC · JPL
362476 2010 SF19 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362477 2010 SL19 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362478 2010 SQ20 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362479 2010 ST24 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362480 2010 SD28 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362481 2010 SN28 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362482 2010 SX32 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362483 2010 SE34 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362484 2010 SF34 28/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
362485 2010 SX38 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362486 2010 SZ41 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362487 2010 TD1 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362488 2010 TH10 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362489 2010 TD13 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
362490 2010 TK16 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362491 2010 TS16 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362492 2010 TS17 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
362493 2010 TM25 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
362494 2010 TR25 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362495 2010 TZ27 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362496 2010 TH28 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362497 2010 TE29 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362498 2010 TP33 20/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
362499 2010 TK34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362500 2010 TT39 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362501 2010 TP50 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362502 2010 TX59 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
362503 2010 TL66 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362504 2010 TA74 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362505 2010 TM75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362506 2010 TQ77 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362507 2010 TA79 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
362508 2010 TW79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362509 2010 TV81 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362510 2010 TN84 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362511 2010 TP84 08/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
362512 2010 TU84 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362513 2010 TY84 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362514 2010 TH85 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362515 2010 TQ86 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362516 2010 TB88 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362517 2010 TR90 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362518 2010 TT94 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362519 2010 TO104 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362520 2010 TP104 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
362521 2010 TQ112 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362522 2010 TT112 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362523 2010 TN116 29/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
362524 2010 TL140 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
362525 2010 TT151 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362526 2010 TO153 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362527 2010 TY158 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
362528 2010 TA188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362529 2010 UW5 25/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
362530 2010 UY9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362531 2010 UP10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362532 2010 UT13 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
362533 2010 UY17 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362534 2010 UW18 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362535 2010 UC20 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
362536 2010 UW23 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
362537 2010 UR32 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362538 2010 UY34 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362539 2010 UV40 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362540 2010 UR43 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362541 2010 UU43 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362542 2010 UG44 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362543 2010 UM44 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362544 2010 UV52 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362545 2010 UK54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362546 2010 UW59 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362547 2010 UZ59 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362548 2010 UK60 16/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
362549 2010 UD64 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362550 2010 UJ66 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
362551 2010 UX71 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362552 2010 UU93 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
362553 2010 UH100 09/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
362554 2010 VZ1 30/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,1 km MPC · JPL
362555 2010 VU14 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
362556 2010 VT24 11/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
362557 2010 VU31 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
362558 2010 VP38 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362559 2010 VK41 13/10/2010 Antares R. Holmes, T. Vorobjov 3,1 km MPC · JPL
362560 2010 VQ46 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
362561 2010 VJ53 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362562 2010 VQ60 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362563 2010 VG69 07/11/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
362564 2010 VZ69 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
362565 2010 VX70 06/08/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
362566 2010 VK72 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
362567 2010 VS77 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362568 2010 VP78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362569 2010 VK85 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362570 2010 VW86 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362571 2010 VL88 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362572 2010 VZ90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362573 2010 VL102 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362574 2010 VH103 12/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
362575 2010 VP105 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362576 2010 VT115 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
362577 2010 VH116 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362578 2010 VX116 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362579 2010 VO120 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362580 2010 VS120 26/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
362581 2010 VW131 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
362582 2010 VJ138 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
362583 2010 VE163 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
362584 2010 VK168 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362585 2010 VO173 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362586 2010 VZ173 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362587 2010 VO174 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
362588 2010 VN175 17/06/1996 Lime Creek R. Linderholm 1,5 km MPC · JPL
362589 2010 VX181 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362590 2010 VN182 07/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
362591 2010 VT194 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
362592 2010 VA205 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362593 2010 VJ205 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362594 2010 VS207 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362595 2010 VA211 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
362596 2010 VC217 01/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
362597 2010 WG7 24/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
362598 2010 WM21 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362599 2010 WE35 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362600 2010 WG47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362601 2010 WS53 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
362602 2010 WX55 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
362603 2010 WB62 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362604 2010 WE68 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362605 2010 XZ33 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
362606 2010 XP65 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362607 2010 XG73 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362608 2010 XU79 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
362609 2011 BL2 08/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
362610 2011 LW 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362611 2011 QL17 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362612 2011 QQ51 30/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
362613 2011 QA98 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362614 2011 RW12 08/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
362615 2011 RY17 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362616 2011 RP19 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
362617 2011 SL16 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362618 2011 SD32 11/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362619 2011 SP35 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
362620 2011 SG38 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362621 2011 SY51 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
362622 2011 SB67 05/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
362623 2011 SG68 05/03/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362624 2011 SO97 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
362625 2011 ST104 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362626 2011 SZ115 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
362627 2011 ST122 31/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
362628 2011 SO127 16/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
362629 2011 ST127 01/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
362630 2011 SY128 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362631 2011 SL132 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
362632 2011 SC134 10/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362633 2011 SW134 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362634 2011 SB135 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
362635 2011 SL139 27/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
362636 2011 SH146 16/12/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
362637 2011 SP148 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362638 2011 SR172 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362639 2011 SJ181 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362640 2011 SQ183 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
362641 2011 SJ184 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
362642 2011 SN185 04/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
362643 2011 SZ185 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 870 m MPC · JPL
362644 2011 SA202 04/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 670 m MPC · JPL
362645 2011 SL214 25/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
362646 2011 SY218 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
362647 2011 SG219 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362648 2011 SB222 17/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
362649 2011 SV222 30/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
362650 2011 SN230 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
362651 2011 SA232 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362652 2011 SR245 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
362653 2011 SF272 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
362654 2011 SM275 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
362655 2011 SD276 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
362656 2011 TC2 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362657 2011 TL9 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362658 2011 UN 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
362659 2011 UR5 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362660 2011 UK6 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362661 2011 UP7 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362662 2011 UK8 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
362663 2011 UO9 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362664 2011 UY9 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362665 2011 UW10 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362666 2011 UR12 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362667 2011 UG22 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362668 2011 UT23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362669 2011 UL38 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
362670 2011 UM47 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
362671 2011 UT47 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362672 2011 UG52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362673 2011 UQ52 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
362674 2011 UE53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362675 2011 UO61 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
362676 2011 UL65 10/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
362677 2011 UT75 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362678 2011 UH82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362679 2011 UT84 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
362680 2011 UW86 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
362681 2011 UW87 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362682 2011 UW90 03/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
362683 2011 UD93 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 680 m MPC · JPL
362684 2011 UP99 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
362685 2011 US101 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
362686 2011 UO112 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362687 2011 UN122 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362688 2011 UP128 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
362689 2011 UY128 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362690 2011 UC132 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362691 2011 UZ135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362692 2011 UX136 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362693 2011 UF137 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362694 2011 UW138 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362695 2011 UW146 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
362696 2011 UO151 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362697 2011 UJ152 01/06/1997 Prescott P. G. Comba 770 m MPC · JPL
362698 2011 UF156 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362699 2011 UA157 19/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
362700 2011 UF158 03/12/2004 Nashville R. Clingan 770 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362701 2011 UH161 19/09/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
362702 2011 UP163 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362703 2011 UA166 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362704 2011 UN176 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362705 2011 UB180 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362706 2011 UX183 03/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
362707 2011 UJ186 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
362708 2011 UM191 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
362709 2011 UE194 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362710 2011 UA195 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362711 2011 UR199 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362712 2011 UQ200 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362713 2011 UZ201 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
362714 2011 US202 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362715 2011 UZ205 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362716 2011 UH237 05/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362717 2011 UR239 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362718 2011 UJ242 29/04/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
362719 2011 UQ243 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362720 2011 UZ246 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362721 2011 UT247 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
362722 2011 UN250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362723 2011 UR250 26/09/2003 Apache Point SDSS 760 m MPC · JPL
362724 2011 UU250 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362725 2011 UW250 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362726 2011 UD254 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
362727 2011 UH266 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362728 2011 UX266 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362729 2011 UR276 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
362730 2011 UX276 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
362731 2011 UW282 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362732 2011 UB284 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
362733 2011 UL294 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362734 2011 US294 24/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
362735 2011 UF299 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362736 2011 UY299 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
362737 2011 UJ303 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362738 2011 UM305 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362739 2011 UO307 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362740 2011 UE310 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362741 2011 UD314 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362742 2011 UM315 21/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362743 2011 UB317 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362744 2011 UO325 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362745 2011 UP325 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362746 2011 UF334 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362747 2011 UJ335 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362748 2011 UX335 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
362749 2011 UP339 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362750 2011 UQ361 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362751 2011 UU383 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
362752 2011 UB396 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
362753 2011 UT404 20/02/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
362754 2011 UX404 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362755 2011 VE 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
362756 2011 VS10 11/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
362757 2011 VQ22 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
362758 2011 WR6 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
362759 2011 WB13 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362760 2011 WP15 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
362761 2011 WL27 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362762 2011 WB30 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362763 2011 WD37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362764 2011 WM38 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
362765 2011 WY41 25/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
362766 2011 WB44 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
362767 2011 WA57 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362768 2011 WA62 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362769 2011 WE77 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362770 2011 WD83 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
362771 2011 WU83 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362772 2011 WD90 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362773 2011 WE99 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
362774 2011 WS100 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362775 2011 WT100 08/12/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
362776 2011 WT104 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362777 2011 WK105 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362778 2011 WY105 30/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362779 2011 WZ106 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362780 2011 WB107 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
362781 2011 WK113 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362782 2011 WE114 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362783 2011 WN115 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
362784 2011 WF120 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362785 2011 WJ121 22/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
362786 2011 WT126 15/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362787 2011 WE129 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362788 2011 WM132 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362789 2011 WO132 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
362790 2011 WH133 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362791 2011 WK138 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
362792 2011 WA140 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362793 Suetolson 2011 WQ140 23/08/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,8 km MPC · JPL
362794 2011 WO141 17/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
362795 2011 WG147 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362796 2011 WW148 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
362797 2011 WB152 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362798 2011 WM153 22/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
362799 2011 WX153 19/09/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
362800 2011 XP 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362801 2011 XG3 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362802 2011 YY2 08/12/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
362803 2011 YF3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362804 2011 YR4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362805 2011 YZ4 02/12/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 4,1 km MPC · JPL
362806 2011 YQ5 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362807 2011 YJ12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
362808 2011 YM12 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362809 2011 YF18 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362810 2011 YG27 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362811 2011 YB34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362812 2011 YV37 04/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
362813 2011 YB46 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362814 2011 YA47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362815 2011 YL50 29/05/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
362816 2011 YT57 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
362817 2011 YN70 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362818 2011 YK73 07/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
362819 2011 YT73 14/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
362820 2011 YW74 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362821 2011 YL77 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
362822 2011 YV77 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362823 2011 YP78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362824 2011 YB79 10/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
362825 2012 AQ1 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362826 2012 AR3 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362827 2012 AA4 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362828 2012 AS8 21/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
362829 2012 AS12 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
362830 2012 AZ13 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362831 2012 AF17 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
362832 2012 AC19 25/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
362833 2012 AJ19 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362834 2012 AE21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362835 2012 AS22 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
362836 2012 BH 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362837 2012 BU2 27/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
362838 2012 BR3 15/07/2010 WISE WISE 6,3 km MPC · JPL
362839 2012 BV10 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362840 2012 BO12 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
362841 2012 BW15 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362842 2012 BV20 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
362843 2012 BJ21 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
362844 2012 BD22 14/01/2007 Lulin Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
362845 2012 BE22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
362846 2012 BS25 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
362847 2012 BD28 06/08/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
362848 2012 BQ30 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
362849 2012 BV30 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
362850 2012 BY31 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362851 2012 BR32 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362852 2012 BS32 23/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
362853 2012 BE33 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362854 2012 BJ33 10/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
362855 2012 BN36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362856 2012 BP38 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
362857 2012 BL43 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362858 2012 BO47 11/11/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
362859 2012 BS54 12/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
362860 2012 BJ58 07/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
362861 2012 BQ58 14/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
362862 2012 BS58 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362863 2012 BB60 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362864 2012 BE60 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362865 2012 BA64 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
362866 2012 BA65 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
362867 2012 BO67 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362868 2012 BD76 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362869 2012 BH78 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362870 2012 BU79 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362871 2012 BW81 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362872 2012 BZ87 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362873 2012 BD89 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362874 2012 BE89 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362875 2012 BO91 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362876 2012 BJ92 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362877 2012 BP101 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362878 2012 BK102 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
362879 2012 BO102 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362880 2012 BW102 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362881 2012 BR105 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362882 2012 BJ106 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362883 2012 BQ107 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
362884 2012 BE108 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362885 2012 BF109 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362886 2012 BG110 26/07/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
362887 2012 BG111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362888 2012 BU112 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
362889 2012 BA116 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362890 2012 BC125 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362891 2012 BT127 27/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
362892 2012 BF129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
362893 2012 BH129 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362894 2012 BK130 07/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
362895 2012 BS131 31/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
362896 2012 BP132 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
362897 2012 BS144 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
362898 2012 BO145 09/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
362899 2012 BB146 08/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
362900 2012 CV2 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362901 2012 CH5 07/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
362902 2012 CX5 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362903 2012 CC16 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362904 2012 CO17 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362905 2012 CB19 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362906 2012 CH19 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362907 2012 CU24 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362908 2012 CP27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362909 2012 CE30 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362910 2012 CM30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362911 Miguelhurtado 2012 CA34 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
362912 2012 CJ36 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
362913 2012 CM37 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362914 2012 CV38 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362915 2012 CS40 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
362916 2012 CE42 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362917 2012 CK43 23/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
362918 2012 CH51 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362919 2012 CP52 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
362920 2012 DV2 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
362921 2012 DS3 06/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
362922 2012 DK6 12/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
362923 2012 DN10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362924 2012 DW18 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362925 2012 DX30 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
362926 2012 DO42 20/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
362927 2012 DO47 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
362928 2012 DP68 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362929 2012 DV77 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
362930 2012 DW77 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
362931 2012 ES4 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
362932 2012 FO2 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
362933 2012 FP7 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362934 2012 HU21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362935 2012 JB5 26/09/2006 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
362936 2012 UL84 22/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
362937 2012 VD80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362938 2012 WN33 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
362939 2012 XF2 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
362940 2012 XH50 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
362941 2012 XO101 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
362942 2012 XZ115 16/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
362943 2012 XR138 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362944 2012 YX1 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362945 2013 AJ2 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
362946 2013 AP23 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362947 2013 AX27 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
362948 2013 AU36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
362949 2013 AF37 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362950 2013 AV40 04/11/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
362951 2013 AR56 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362952 2013 AE58 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362953 2013 AK69 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362954 2013 AG74 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362955 2013 AB78 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362956 2013 AV86 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362957 2013 AY91 22/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
362958 2013 AP102 05/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
362959 2013 BQ14 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
362960 2013 BF15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362961 2013 BT24 04/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
362962 2013 BS34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362963 2013 BE53 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
362964 2013 BL55 01/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
362965 2013 BU56 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
362966 2013 BB58 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362967 2013 BO67 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362968 2013 BF76 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
362969 2013 BX76 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362970 2013 BS79 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
362971 2013 CM8 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362972 2013 CT16 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362973 2013 CB17 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362974 2013 CR23 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362975 2013 CU33 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362976 2013 CK36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
362977 2013 CU37 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362978 2013 CG38 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362979 2013 CR50 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362980 2013 CM52 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362981 2013 CK58 16/01/2010 WISE WISE 18 km MPC · JPL
362982 2013 CT58 06/11/2010 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
362983 2013 CQ59 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362984 2013 CQ62 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362985 2013 CU66 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362986 2013 CT72 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362987 2013 CE87 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362988 2013 CO90 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362989 2013 CG113 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362990 2013 CL116 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362991 2013 CE120 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362992 2013 CW121 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
362993 2013 CU130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
362994 2013 CE137 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
362995 2013 CY138 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
362996 2013 CU156 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362997 2013 CD158 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
362998 2013 CU166 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362999 2013 CY171 13/02/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
363000 2013 CN174 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001