Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/318001–319000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318001 2004 CP24 12/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318002 2004 CZ41 09/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318003 2004 CM49 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318004 2004 CQ54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318005 2004 CV58 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
318006 2004 CV60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318007 2004 CG75 11/02/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
318008 2004 CN83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
318009 2004 CD92 14/02/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
318010 2004 CJ93 15/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
318011 2004 CV99 15/02/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
318012 2004 CN110 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
318013 2004 CY118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318014 2004 DE2 19/02/2004 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
318015 2004 DG4 16/02/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
318016 2004 DZ22 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
318017 2004 DH27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318018 2004 DB34 18/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318019 2004 DZ40 18/02/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
318020 2004 DD44 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318021 2004 DM63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318022 2004 DE68 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
318023 2004 ET1 11/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
318024 2004 EE6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
318025 2004 EO6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318026 2004 ES13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318027 2004 EW15 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318028 2004 EB16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318029 2004 EN23 14/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318030 2004 EV27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
318031 2004 ES37 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318032 2004 EX37 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318033 2004 EN48 15/03/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
318034 2004 EW50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318035 2004 EC53 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318036 2004 EU53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318037 2004 EY62 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318038 2004 ED65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318039 2004 EK78 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318040 2004 ED91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318041 2004 EN91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318042 2004 EF93 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318043 2004 FG10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
318044 2004 FQ17 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
318045 2004 FU17 27/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318046 2004 FT23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318047 2004 FB26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318048 2004 FM30 29/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318049 2004 FB31 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318050 2004 FC32 30/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
318051 2004 FY50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318052 2004 FC52 19/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318053 2004 FR52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
318054 2004 FA55 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318055 2004 FV60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318056 2004 FQ67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318057 2004 FF83 17/03/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
318058 2004 FE84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318059 2004 FY88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318060 2004 FT90 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
318061 2004 FR91 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318062 2004 FX91 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318063 2004 FM122 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318064 2004 FS127 27/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318065 2004 FQ128 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318066 2004 FX136 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318067 2004 FS140 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
318068 2004 FS143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318069 2004 FW147 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318070 2004 FW148 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318071 2004 FZ152 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318072 2004 FE161 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318073 2004 GN1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318074 2004 GP1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318075 2004 GW8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318076 2004 GL11 13/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
318077 2004 GK12 09/04/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
318078 2004 GA14 13/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318079 2004 GM14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318080 2004 GD19 12/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318081 2004 GG20 15/04/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
318082 2004 GP20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
318083 2004 GE21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318084 2004 GP27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318085 2004 GO42 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
318086 2004 GQ48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318087 2004 GW48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318088 2004 GL60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318089 2004 GX66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318090 2004 GZ70 13/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
318091 2004 GD72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318092 2004 GA75 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318093 2004 GJ76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318094 2004 GP77 14/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
318095 2004 GW77 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318096 2004 GY88 13/04/2004 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
318097 2004 HA12 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318098 2004 HJ20 19/04/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,3 km MPC · JPL
318099 2004 HZ28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318100 2004 HU33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318101 2004 HY40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
318102 2004 HM43 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
318103 2004 HP45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318104 2004 HT45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318105 2004 HR50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318106 2004 HM54 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
318107 2004 HN74 15/01/1997 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
318108 2004 HC75 30/04/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
318109 2004 JG2 11/05/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
318110 2004 JK2 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
318111 2004 JK12 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
318112 2004 JU12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
318113 2004 JJ13 13/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
318114 2004 JE18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318115 2004 JD25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
318116 2004 JY29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
318117 2004 JH31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318118 2004 KL12 22/05/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
318119 2004 KC13 23/05/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318120 2004 KG13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318121 2004 KL14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318122 2004 KH16 24/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318123 2004 LD10 14/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
318124 2004 LA18 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318125 2004 LZ20 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318126 2004 NL9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318127 2004 NB13 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
318128 2004 NB22 10/07/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
318129 2004 NS33 15/07/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
318130 2004 OL3 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318131 2004 OK7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318132 2004 ON10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
318133 2004 PF2 07/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
318134 2004 PT15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
318135 2004 PJ24 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
318136 2004 PM29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318137 2004 PS33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
318138 2004 PK39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318139 2004 PB41 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
318140 2004 PL42 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318141 2004 PD46 07/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
318142 2004 PO52 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318143 2004 PO59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
318144 2004 PR64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318145 2004 PQ66 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318146 2004 PV69 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318147 2004 PL72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318148 2004 PG80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318149 2004 PC89 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
318150 2004 PV91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318151 2004 PZ91 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318152 2004 PP94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
318153 2004 PE102 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
318154 2004 PC103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318155 2004 PH103 12/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318156 2004 PR113 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318157 2004 PX113 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
318158 2004 PZ113 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318159 2004 QH 17/08/2004 Majorca Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
318160 2004 QZ2 20/08/2004 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
318161 2004 QZ3 16/08/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
318162 2004 QU4 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
318163 2004 QD13 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
318164 2004 QC15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318165 2004 QT18 21/08/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
318166 2004 QN21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318167 2004 QM24 27/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
318168 2004 RY 05/09/2004 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
318169 2004 RZ3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318170 2004 RO8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,1 km MPC · JPL
318171 2004 RU11 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318172 2004 RA15 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318173 2004 RJ19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318174 2004 RW25 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318175 2004 RD31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318176 2004 RK31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318177 2004 RX32 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318178 2004 RZ35 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318179 2004 RD56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318180 2004 RV59 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
318181 2004 RG60 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318182 2004 RR62 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318183 2004 RT66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318184 2004 RQ68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318185 2004 RD92 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
318186 2004 RP92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318187 2004 RQ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318188 2004 RL100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318189 2004 RR100 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318190 2004 RL102 07/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
318191 2004 RN103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318192 2004 RU103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
318193 2004 RU107 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318194 2004 RB108 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318195 2004 RK116 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318196 2004 RG119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318197 2004 RH122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318198 2004 RJ125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318199 2004 RT131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318200 2004 RJ139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318201 2004 RW139 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318202 2004 RX141 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318203 2004 RE143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318204 2004 RQ160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318205 2004 RT168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318206 2004 RP174 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318207 2004 RT174 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318208 2004 RN175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
318209 2004 RY175 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318210 2004 RA180 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318211 2004 RK182 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
318212 2004 RR182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318213 2004 RZ183 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318214 2004 RM187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318215 2004 RT187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318216 2004 RE190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318217 2004 RP196 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
318218 2004 RD203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318219 2004 RA206 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318220 2004 RK207 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318221 2004 RO208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318222 2004 RL212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
318223 2004 RU212 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
318224 2004 RM214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318225 2004 RT215 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
318226 2004 RD218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
318227 2004 RE218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318228 2004 RJ219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318229 2004 RL219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318230 2004 RO222 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318231 2004 RF225 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318232 2004 RQ229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318233 2004 RO233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318234 2004 RB234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318235 2004 RP237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318236 2004 RN240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
318237 2004 RD243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318238 2004 RM255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318239 2004 RX268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318240 2004 RG272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318241 2004 RS272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318242 2004 RW275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318243 2004 RO283 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318244 2004 RR285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318245 2004 RP292 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318246 2004 RJ298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318247 2004 RB305 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318248 2004 RG308 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318249 2004 RK309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318250 2004 RS311 14/09/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
318251 2004 RQ315 15/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
318252 2004 RZ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318253 2004 RV327 14/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318254 2004 RW328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
318255 2004 RM336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318256 2004 RN338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318257 2004 RQ341 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318258 2004 RW343 26/01/2001 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
318259 2004 RY345 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318260 2004 SE6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318261 2004 SF10 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318262 2004 SP11 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
318263 2004 SF14 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318264 2004 ST15 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318265 2004 SF20 17/09/2004 Drebach Drebach Obs. 4,2 km MPC · JPL
318266 2004 SH20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
318267 2004 SG30 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318268 2004 SA34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318269 2004 ST42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318270 2004 SW46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318271 2004 SO53 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318272 2004 SW60 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
318273 2004 TP2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318274 2004 TR6 03/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
318275 2004 TT14 11/10/2004 Sögel H. Roclawski 2,3 km MPC · JPL
318276 2004 TH16 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
318277 2004 TP16 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,6 km MPC · JPL
318278 2004 TH18 11/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
318279 2004 TF31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318280 2004 TA33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318281 2004 TV33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
318282 2004 TM34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318283 2004 TM35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318284 2004 TX36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318285 2004 TM37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318286 2004 TS39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318287 2004 TG43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318288 2004 TC44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
318289 2004 TA45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318290 2004 TW45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318291 2004 TV55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318292 2004 TE56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318293 2004 TR63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318294 2004 TV63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318295 2004 TQ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
318296 2004 TE70 05/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318297 2004 TK71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318298 2004 TF72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318299 2004 TD76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
318300 2004 TW82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318301 2004 TG84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318302 2004 TA87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318303 2004 TP87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318304 2004 TU87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318305 2004 TR90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318306 2004 TO99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318307 2004 TF109 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318308 2004 TV111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
318309 2004 TN117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
318310 2004 TQ129 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318311 2004 TA130 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318312 2004 TU131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
318313 2004 TH132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
318314 2004 TM136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
318315 2004 TJ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318316 2004 TP145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318317 2004 TN148 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318318 2004 TR148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
318319 2004 TS149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318320 2004 TT157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
318321 2004 TE164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318322 2004 TX169 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318323 2004 TE175 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
318324 2004 TW177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318325 2004 TN187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318326 2004 TQ189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318327 2004 TY190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318328 2004 TV195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318329 2004 TE198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318330 2004 TR198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318331 2004 TN200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318332 2004 TE203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
318333 2004 TT204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318334 2004 TN205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318335 2004 TY205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318336 2004 TD214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
318337 2004 TT214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318338 2004 TY215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318339 2004 TS219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
318340 2004 TW222 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318341 2004 TQ231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318342 2004 TG249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318343 2004 TY262 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318344 2004 TO264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318345 2004 TT265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318346 2004 TH267 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
318347 2004 TX285 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
318348 2004 TX289 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318349 2004 TN294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318350 2004 TL309 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318351 2004 TJ317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318352 2004 TJ318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318353 2004 TW318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318354 2004 TN322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
318355 2004 TH327 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318356 2004 TA331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318357 2004 TY337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318358 2004 TW344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
318359 2004 TP349 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318360 2004 TL354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 640 m MPC · JPL
318361 2004 TZ355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318362 2004 TO357 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318363 2004 UC1 19/10/2004 Drebach G. Lehmann 3,6 km MPC · JPL
318364 2004 UK6 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318365 2004 VQ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
318366 2004 VF8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318367 2004 VG19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318368 2004 VK35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318369 2004 VR39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318370 2004 VT50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
318371 2004 VH51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
318372 2004 VQ53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318373 2004 VH60 09/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318374 2004 VN63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318375 2004 VL71 09/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
318376 2004 VC74 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
318377 2004 VH74 12/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
318378 2004 VF85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318379 2004 VV98 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
318380 2004 VY109 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
318381 2004 WB7 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318382 2004 WG8 19/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
318383 2004 WB11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318384 2004 XX7 02/12/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318385 2004 XA10 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318386 2004 XF22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
318387 2004 XK28 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
318388 2004 XE30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
318389 2004 XM36 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318390 2004 XU43 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318391 2004 XH49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318392 2004 XR61 08/12/2004 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
318393 2004 XU61 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318394 2004 XM65 02/12/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318395 2004 XQ66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
318396 2004 XQ77 10/12/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
318397 2004 XP82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318398 2004 XT92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318399 2004 XY97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318400 2004 XY109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318401 2004 XT135 15/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318402 2004 XJ163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318403 2004 XZ166 02/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318404 2004 XO183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
318405 2004 XF185 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
318406 2004 YS19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
318407 2004 YF22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
318408 2005 AO2 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318409 2005 AM7 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
318410 2005 AF12 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318411 2005 AH14 07/01/2005 Catalina CSS APO 1,3 km MPC · JPL
318412 Tramelan 2005 AB27 11/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
318413 2005 AK29 14/01/2005 Kvistaberg UDAS 900 m MPC · JPL
318414 2005 AD41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318415 2005 AO42 15/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
318416 2005 AC48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318417 2005 AB63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
318418 2005 AU67 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318419 2005 AB75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318420 2005 BM10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
318421 2005 BE12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318422 2005 BG17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318423 2005 BS17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318424 2005 BD20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318425 2005 BZ22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318426 2005 BZ23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318427 2005 BA29 31/01/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
318428 2005 BY44 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
318429 2005 CG2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318430 2005 CL3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318431 2005 CS4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
318432 2005 CP6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318433 2005 CA12 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318434 2005 CR13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318435 2005 CD16 02/02/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
318436 2005 CU22 01/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
318437 2005 CY32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318438 2005 CD38 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318439 2005 CL44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318440 2005 CS45 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318441 2005 CY45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318442 2005 CL46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318443 2005 CO52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318444 2005 CT52 03/02/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318445 2005 CF60 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
318446 2005 CY60 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
318447 2005 CX71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318448 2005 CN73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318449 2005 CR79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318450 2005 EJ 01/03/2005 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
318451 2005 ET1 02/03/2005 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
318452 2005 EA3 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
318453 2005 ET4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318454 2005 EP7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318455 2005 EW8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318456 2005 EV10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
318457 2005 EH12 07/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318458 2005 EF16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318459 2005 EC20 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
318460 2005 EF20 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
318461 2005 ET21 03/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
318462 2005 EN24 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318463 2005 EB26 03/03/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
318464 2005 EH29 03/03/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
318465 2005 EK33 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318466 2005 EU40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318467 2005 ES41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318468 2005 EZ48 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
318469 2005 EK50 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
318470 2005 EX50 03/03/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
318471 2005 EU52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
318472 2005 EA55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318473 2005 EJ58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
318474 2005 EB64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318475 2005 EZ67 07/03/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318476 2005 ED70 07/03/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
318477 2005 EZ72 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318478 2005 EE74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318479 2005 EF75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318480 2005 EB87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318481 2005 EC89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
318482 2005 EF89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
318483 2005 ES94 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318484 2005 EA98 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318485 2005 EF99 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
318486 2005 ED104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318487 2005 EX110 04/03/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
318488 2005 ER114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318489 2005 EK117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318490 2005 EF119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
318491 2005 EF120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318492 2005 EW120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318493 2005 EA121 08/03/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
318494 2005 EW128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318495 2005 EJ136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
318496 2005 EK136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
318497 2005 EP137 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318498 2005 EZ138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318499 2005 EL145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
318500 2005 EW145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318501 2005 EX147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318502 2005 ED149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318503 2005 ET149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318504 2005 EV150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318505 2005 EB155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
318506 2005 ER155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318507 2005 EL156 09/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318508 2005 EC161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
318509 2005 ES161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
318510 2005 EA167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318511 2005 EW170 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318512 2005 EN173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
318513 2005 EV176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
318514 2005 EA180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318515 2005 EZ182 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318516 2005 EB187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318517 2005 EM188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318518 2005 EU191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
318519 2005 EE196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
318520 2005 EW202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318521 2005 EC203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
318522 2005 ED203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318523 2005 ED220 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318524 2005 EV226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
318525 2005 EA233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318526 2005 EX240 11/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318527 2005 EY245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
318528 2005 EB246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318529 2005 EF246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318530 2005 EQ250 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318531 2005 EU250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318532 2005 EC264 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
318533 2005 ER268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318534 2005 EX269 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318535 2005 EY269 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318536 2005 EX322 01/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
318537 2005 FA6 31/03/2005 Siding Spring Siding Spring Obs. 2,8 km MPC · JPL
318538 2005 FE6 31/03/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318539 2005 FX6 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318540 2005 GO2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318541 2005 GS2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318542 2005 GH3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318543 2005 GT3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318544 2005 GP5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318545 2005 GQ6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
318546 2005 GG7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318547 Fidrich 2005 GV8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 630 m MPC · JPL
318548 2005 GG15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
318549 2005 GV16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318550 2005 GG27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318551 2005 GL37 02/04/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
318552 2005 GC39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318553 2005 GB42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
318554 2005 GM54 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318555 2005 GV70 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
318556 2005 GQ74 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318557 2005 GP87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
318558 2005 GC94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
318559 2005 GU100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
318560 2005 GO103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318561 2005 GC113 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318562 2005 GA116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318563 2005 GD117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318564 2005 GY117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
318565 2005 GX118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318566 2005 GV123 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
318567 2005 GH132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318568 2005 GV132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
318569 2005 GA135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318570 2005 GT136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318571 2005 GO139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318572 2005 GL141 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
318573 2005 GO141 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318574 2005 GL144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318575 2005 GY146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318576 2005 GY148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318577 2005 GN151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
318578 2005 GG152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318579 2005 GH156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318580 2005 GL162 12/04/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
318581 2005 GE168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
318582 2005 GT170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
318583 2005 GP180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318584 2005 GV187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 920 m MPC · JPL
318585 2005 GA188 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
318586 2005 GR189 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
318587 2005 GS220 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318588 2005 GK227 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318589 2005 GU227 03/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318590 2005 HF2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318591 2005 HM2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
318592 2005 HB3 16/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 940 m MPC · JPL
318593 2005 JH2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
318594 2005 JG4 03/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318595 2005 JA25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318596 2005 JN29 03/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318597 2005 JH30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318598 2005 JB40 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318599 2005 JM43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318600 2005 JL44 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318601 2005 JX45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 4,7 km MPC · JPL
318602 2005 JL48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318603 2005 JW51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318604 2005 JN54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318605 2005 JB55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
318606 2005 JN55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318607 2005 JC57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318608 2005 JK58 07/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318609 2005 JM63 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
318610 2005 JS64 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318611 2005 JY65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318612 2005 JT66 04/05/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318613 2005 JJ69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318614 2005 JD74 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318615 2005 JS75 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
318616 2005 JA80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318617 2005 JP82 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
318618 2005 JK92 11/05/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
318619 2005 JV102 09/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318620 2005 JJ110 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318621 2005 JF114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
318622 2005 JR131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318623 2005 JK137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
318624 2005 JZ137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318625 2005 JU142 15/05/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
318626 2005 JU164 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
318627 2005 JH170 09/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
318628 2005 JB177 11/05/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
318629 2005 JH185 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318630 2005 KS2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
318631 2005 KE5 18/05/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
318632 2005 KP6 18/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
318633 2005 LG5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318634 2005 LG7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
318635 2005 LN12 06/06/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
318636 2005 LB13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318637 2005 LE18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318638 2005 LC25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318639 2005 LH29 27/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
318640 2005 LT37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318641 2005 LZ38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
318642 2005 LA41 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318643 2005 LW49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318644 2005 MJ4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318645 2005 MW15 24/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318646 2005 MH26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318647 2005 MJ26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318648 2005 MV27 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318649 2005 MW37 30/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318650 2005 MJ41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318651 2005 MF43 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318652 2005 MR45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318653 2005 MC47 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318654 2005 MJ48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318655 2005 MY49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318656 2005 NY3 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318657 2005 NZ4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
318658 2005 NF12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318659 2005 NU13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318660 2005 NE18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318661 2005 NK26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318662 2005 NC49 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
318663 2005 NN55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 740 m MPC · JPL
318664 2005 NO59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318665 2005 NT76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318666 2005 NJ124 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318667 2005 ON9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
318668 2005 OH13 29/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318669 2005 OC16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318670 2005 OY19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318671 2005 OF21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318672 2005 PN 03/08/2005 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
318673 2005 PY9 04/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
318674 2005 PE11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318675 2005 PA16 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318676 Bellelay 2005 PS16 10/08/2005 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
318677 2005 PO19 05/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318678 2005 QP16 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318679 2005 QH17 25/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318680 2005 QD18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318681 2005 QZ22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
318682 Carpaccio 2005 QO30 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
318683 2005 QD35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318684 2005 QM49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318685 2005 QG52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318686 2005 QH52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
318687 2005 QP52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318688 2005 QC59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
318689 2005 QC62 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318690 2005 QV62 26/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
318691 2005 QV63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318692 2005 QG74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318693 2005 QQ74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
318694 Keszthelyi 2005 QM75 29/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,8 km MPC · JPL
318695 2005 QH76 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
318696 2005 QK80 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318697 2005 QY84 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318698 Barthalajos 2005 QK87 30/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
318699 2005 QN92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
318700 2005 QU101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318701 2005 QS102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
318702 2005 QY102 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318703 2005 QK104 31/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
318704 2005 QS107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318705 2005 QF113 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
318706 2005 QX113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318707 2005 QD114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318708 2005 QM118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318709 2005 QD119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318710 2005 QQ133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318711 2005 QA143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318712 2005 QW151 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
318713 2005 QV168 29/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318714 2005 QP176 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
318715 2005 QE177 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
318716 2005 QP177 29/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318717 2005 QP178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318718 2005 QM179 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
318719 2005 QC180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
318720 2005 QH183 31/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318721 2005 QL188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318722 2005 RE3 01/09/2005 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
318723 Bialas 2005 RN6 08/09/2005 Linz E. Meyer 1,5 km MPC · JPL
318724 2005 RT8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
318725 2005 RC11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318726 2005 RR15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318727 2005 RU18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318728 2005 RC20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318729 2005 RV22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318730 2005 RK25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
318731 2005 RH27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
318732 2005 RX28 12/09/2005 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
318733 2005 RC29 12/09/2005 Haleakala NEAT 700 m MPC · JPL
318734 2005 RW39 12/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
318735 2005 RE44 02/09/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
318736 2005 RW47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
318737 2005 SV2 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318738 2005 SC4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318739 2005 SM6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318740 2005 SA7 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
318741 2005 SE7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
318742 2005 SL8 25/09/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318743 2005 SV10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318744 2005 SC11 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318745 2005 SJ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318746 2005 SC16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318747 2005 SM21 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318748 2005 SE24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
318749 2005 SK32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318750 2005 SA33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318751 2005 SS35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318752 2005 SG36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318753 2005 ST37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
318754 2005 SK38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
318755 2005 SX38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318756 2005 SC41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318757 2005 SN41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318758 2005 ST43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318759 2005 SA46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318760 2005 SA47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318761 2005 ST47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318762 2005 SZ48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318763 2005 SE55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318764 2005 SY60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318765 2005 SP62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318766 2005 SU62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318767 2005 SK72 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318768 2005 SQ72 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
318769 2005 SV74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318770 2005 SL75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318771 2005 SM76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318772 2005 SO78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318773 2005 SW85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318774 2005 SW87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318775 2005 SF90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318776 2005 SC92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318777 2005 SS92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318778 2005 SC93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318779 2005 SR98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318780 2005 SL100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318781 2005 SC101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318782 2005 SG101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318783 2005 SP101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318784 2005 SJ103 25/09/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
318785 2005 SS108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318786 2005 SU116 28/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318787 2005 SX117 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318788 2005 SS118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318789 2005 SH125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
318790 2005 SJ126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
318791 2005 SB127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
318792 2005 SO128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
318793 2005 SF130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
318794 Uglia 2005 SL134 25/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,9 km MPC · JPL
318795 2005 SM136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318796 2005 SZ136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318797 2005 SQ137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318798 2005 SZ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318799 2005 SA142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318800 2005 SJ144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318801 2005 SH147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318802 2005 SN151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318803 2005 SC155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318804 2005 SL156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318805 2005 SH158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318806 2005 SJ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318807 2005 SF165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318808 2005 SH166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318809 2005 SV166 28/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
318810 2005 SG170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318811 2005 SQ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318812 2005 SD173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318813 2005 SO173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318814 2005 SS174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318815 2005 SE177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318816 2005 SR181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318817 2005 SX188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
318818 2005 SE191 29/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318819 2005 SH193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
318820 2005 SW195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318821 2005 SA203 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
318822 2005 SM205 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318823 2005 SR211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318824 2005 SO213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318825 2005 SB215 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
318826 2005 SB218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318827 2005 SK220 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
318828 2005 SP227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318829 2005 SV232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
318830 2005 SU233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
318831 2005 SK240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318832 2005 SO240 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318833 2005 SP247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318834 2005 SK249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318835 2005 SO253 23/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318836 2005 SD257 22/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318837 2005 SQ260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318838 2005 SJ261 27/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
318839 2005 ST262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318840 2005 SW266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318841 2005 SZ266 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318842 2005 SX269 29/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318843 2005 SV273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318844 2005 SG277 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
318845 2005 SQ283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
318846 2005 SZ291 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318847 2005 TZ2 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
318848 2005 TK5 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
318849 2005 TG11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318850 2005 TJ15 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
318851 2005 TX16 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
318852 2005 TU17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318853 2005 TS31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318854 2005 TV36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318855 2005 TS39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318856 2005 TQ41 02/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318857 2005 TX41 03/10/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318858 2005 TH51 13/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
318859 2005 TX54 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318860 2005 TO56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
318861 2005 TJ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318862 2005 TD60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318863 2005 TR61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318864 2005 TC63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318865 2005 TC71 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318866 2005 TO73 06/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
318867 2005 TP76 05/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
318868 2005 TY79 02/10/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
318869 2005 TF81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318870 2005 TX81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318871 2005 TV84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318872 2005 TZ88 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318873 2005 TH91 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
318874 2005 TT97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
318875 2005 TS100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
318876 2005 TO102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318877 2005 TP104 08/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
318878 2005 TX109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318879 2005 TW113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318880 2005 TG114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318881 2005 TZ114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318882 2005 TZ118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318883 2005 TJ123 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318884 2005 TA126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318885 2005 TB127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318886 2005 TG128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318887 2005 TP135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318888 2005 TB140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318889 2005 TK145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318890 2005 TX154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318891 2005 TK163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318892 2005 TP163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
318893 2005 TK164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318894 2005 TJ168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318895 2005 TK176 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318896 2005 TM176 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318897 2005 TA177 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
318898 2005 TB178 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318899 2005 TE186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318900 2005 TR186 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318901 2005 TN190 10/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
318902 2005 UR5 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318903 2005 UQ8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 960 m MPC · JPL
318904 2005 UF9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318905 2005 UO18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318906 2005 UT21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318907 2005 UC24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318908 2005 UK24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318909 2005 UC32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318910 2005 US40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318911 2005 UE43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318912 2005 US45 22/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
318913 2005 UB46 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318914 2005 UV46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318915 2005 UY49 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
318916 2005 UM57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
318917 2005 UQ58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318918 2005 UH60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
318919 2005 UC62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318920 2005 UC70 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318921 2005 UM73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318922 2005 UP77 24/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318923 2005 UT79 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
318924 2005 UV86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318925 2005 UF91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318926 2005 UY91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
318927 2005 UB92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318928 2005 UJ94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318929 2005 UB95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318930 2005 UC104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318931 2005 UP104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318932 2005 UB105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318933 2005 UH107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318934 2005 UT111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318935 2005 UH123 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318936 2005 UQ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318937 2005 UC125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318938 2005 UR132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318939 2005 UD138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
318940 2005 UH141 25/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
318941 2005 UR143 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318942 2005 UL149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318943 2005 UM154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318944 2005 UD161 22/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
318945 2005 UB163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318946 2005 UA173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318947 2005 UL191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
318948 2005 UD195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318949 2005 UD200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318950 2005 UY213 22/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318951 2005 UP215 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
318952 2005 UX216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318953 2005 UT219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318954 2005 UW223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318955 2005 UV226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318956 2005 UA231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
318957 2005 UE231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
318958 2005 UC244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318959 2005 UT244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318960 2005 UX245 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
318961 2005 UV247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318962 2005 UB249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318963 2005 UW249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318964 2005 UK254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318965 2005 UY259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
318966 2005 UR275 29/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
318967 2005 UO278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318968 2005 UX283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318969 2005 UF286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318970 2005 UD290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318971 2005 UN290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318972 2005 UK292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318973 2005 UQ293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318974 2005 UF296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318975 2005 UD297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318976 2005 UK302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318977 2005 UP310 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318978 2005 UK312 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
318979 2005 UB319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318980 2005 UJ320 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318981 2005 UA324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
318982 2005 UX337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318983 2005 UF345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318984 2005 UZ353 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
318985 2005 UB355 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
318986 2005 UR365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318987 2005 UJ372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318988 2005 UC378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318989 2005 UX378 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318990 2005 UD388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318991 2005 UT389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
318992 2005 UD395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318993 2005 UU399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
318994 2005 UP406 30/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
318995 2005 UX413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318996 2005 UU414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318997 2005 UA417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318998 2005 UN419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318999 2005 UB421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319000 2005 UV429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s  • 321.000s  • 322.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001