Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/284001–285000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284001 2004 TF98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284002 2004 TX108 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
284003 2004 TA122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
284004 2004 TP123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
284005 2004 TL127 07/10/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
284006 2004 TR127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284007 2004 TT128 07/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
284008 2004 TB161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284009 2004 TG163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284010 2004 TS196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
284011 2004 TZ206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284012 2004 TS214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284013 2004 TG242 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
284014 2004 TU274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284015 2004 TX278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284016 2004 TD293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284017 2004 TG298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284018 2004 TA362 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284019 2004 TA368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284020 2004 UL2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284021 2004 VE10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
284022 2004 VD16 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
284023 2004 VP38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284024 2004 VV47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284025 2004 VV62 07/11/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
284026 2004 VC64 07/11/2004 Needville Needville Obs. 1,8 km MPC · JPL
284027 2004 VL79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284028 2004 WJ5 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
284029 Esplugafrancoli 2004 XQ16 10/12/2004 Begues J. Manteca 4,2 km MPC · JPL
284030 2004 XV25 09/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284031 2004 XD56 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284032 2004 XS94 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284033 2004 XW101 09/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284034 2004 XA163 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
284035 2004 XE164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
284036 2004 YO8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284037 2004 YR19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284038 2004 YP25 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284039 2004 YJ36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
284040 2005 AZ24 07/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
284041 2005 AD25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
284042 2005 AG39 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284043 2005 AU46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284044 2005 AA51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284045 2005 AC53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284046 2005 AU61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
284047 2005 AC77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
284048 2005 BG4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284049 2005 BS6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
284050 2005 BV11 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284051 2005 BU20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284052 2005 BY25 18/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
284053 2005 BD37 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
284054 2005 CO2 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284055 2005 CA13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284056 2005 CS18 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284057 2005 CT42 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284058 2005 CV46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284059 2005 CG54 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284060 2005 CH58 02/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
284061 2005 CV64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284062 2005 ER 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
284063 2005 EU1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284064 2005 EZ8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284065 2005 EU71 02/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
284066 2005 EG80 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284067 2005 EX90 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
284068 2005 EU104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284069 2005 EO155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284070 2005 ER156 09/03/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
284071 2005 EQ157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
284072 2005 EL164 11/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
284073 2005 EP250 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284074 2005 ED254 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284075 2005 GB16 02/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284076 2005 GL78 06/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284077 2005 GL133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284078 2005 GN141 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284079 2005 JZ23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284080 2005 JC34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284081 2005 JS49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284082 2005 JS63 10/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
284083 2005 JS79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
284084 2005 JT93 11/05/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
284085 2005 JS163 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
284086 2005 LA1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
284087 2005 LU17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284088 2005 LD35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284089 2005 LQ37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284090 2005 LR37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284091 2005 ME4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284092 2005 MQ27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284093 2005 MT32 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
284094 2005 MK34 29/06/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
284095 2005 MG42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284096 2005 NQ17 03/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
284097 2005 NE23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284098 2005 NQ85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284099 2005 OG31 31/07/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
284100 2005 QG55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284101 2005 QV68 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
284102 2005 QO177 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284103 2005 QP181 30/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
284104 2005 RF21 03/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
284105 2005 SJ63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284106 2005 SZ81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284107 2005 SC126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
284108 2005 SL184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284109 2005 SE265 26/09/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
284110 2005 SC282 22/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
284111 2005 TK8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
284112 2005 TJ41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284113 2005 TD45 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
284114 2005 TZ51 13/10/2005 Anderson Mesa LONEOS AMO 930 m MPC · JPL
284115 2005 TG173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284116 2005 UD77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284117 2005 UF79 25/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
284118 2005 US112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284119 2005 UX131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
284120 2005 UM190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284121 2005 UC201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284122 2005 UM219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284123 2005 UZ238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284124 2005 UG239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284125 2005 UM244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284126 2005 UX258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
284127 2005 US319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
284128 2005 UM365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
284129 2005 UO382 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284130 2005 UT444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284131 2005 UV464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284132 2005 UQ478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284133 2005 UP504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 780 m MPC · JPL
284134 2005 VD38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
284135 2005 VS57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
284136 2005 VC77 04/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
284137 2005 VZ88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
284138 2005 VW124 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284139 2005 WS6 21/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
284140 2005 WK10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284141 2005 WM14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284142 2005 WM34 21/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
284143 2005 WV43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284144 2005 WX48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284145 2005 WF58 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284146 2005 WE68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284147 2005 WX71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284148 2005 WP83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
284149 2005 WK90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284150 2005 WP102 24/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284151 2005 WT151 28/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284152 2005 XC4 01/12/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284153 2005 XN32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284154 2005 XO90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284155 2005 YY14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284156 2005 YV33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284157 2005 YL36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284158 2005 YS42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284159 2005 YW46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284160 2005 YB49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284161 2005 YM66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284162 2005 YE70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284163 2005 YX75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284164 2005 YU81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284165 2005 YB107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284166 2005 YS108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284167 2005 YK122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284168 2005 YU151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284169 2005 YX159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284170 2005 YZ161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284171 2005 YE241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284172 2005 YT270 28/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
284173 2005 YL282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284174 2006 AL 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284175 2006 AP15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284176 2006 AH29 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284177 2006 AT30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
284178 2006 AM40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284179 2006 AO48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
284180 2006 AR48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284181 2006 AT56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284182 2006 AS72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284183 2006 AB73 07/01/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
284184 2006 AX80 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
284185 2006 AH87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284186 2006 AZ94 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284187 2006 AZ100 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284188 2006 AC102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284189 2006 AA105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284190 2006 BH1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284191 2006 BQ3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
284192 2006 BR12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284193 2006 BK13 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
284194 2006 BC24 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284195 2006 BH25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284196 2006 BR31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284197 2006 BW95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284198 2006 BB115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284199 2006 BU116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284200 2006 BM128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284201 2006 BB182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284202 2006 BC182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
284203 2006 BK184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284204 2006 BM192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284205 2006 BF194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284206 2006 BA196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284207 2006 BO200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284208 2006 BD203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284209 2006 BL219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284210 2006 BV219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284211 2006 BU237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284212 2006 BF248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284213 2006 BR252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284214 2006 BT262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284215 2006 BY269 28/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
284216 2006 CD8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284217 2006 CG18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
284218 2006 CZ25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284219 2006 CQ36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284220 2006 CP49 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284221 2006 CN51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284222 2006 DC2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
284223 2006 DE10 21/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284224 2006 DV21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284225 2006 DT42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284226 2006 DF44 20/02/2006 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
284227 2006 DK53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284228 2006 DZ53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
284229 2006 DJ63 22/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284230 2006 DB66 21/02/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
284231 2006 DM71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284232 2006 DZ73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284233 2006 DJ87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284234 2006 DE112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284235 2006 DK113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284236 2006 DZ122 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284237 2006 DO141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284238 2006 DL166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284239 2006 DW172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284240 2006 DQ192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284241 2006 DZ212 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284242 2006 EO9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284243 2006 EJ10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284244 2006 ES16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284245 2006 EW25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284246 2006 ES38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284247 2006 EN39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284248 2006 ER43 05/03/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
284249 2006 EN50 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284250 2006 FT28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284251 2006 FP36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
284252 2006 FO43 22/03/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
284253 2006 FW45 25/03/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284254 2006 GC14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284255 2006 GC20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284256 2006 GH22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284257 2006 GP26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284258 2006 GH27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284259 2006 GC29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284260 2006 GH33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284261 2006 GB39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
284262 2006 GY51 07/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
284263 2006 HH7 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
284264 2006 HW9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284265 2006 HO22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284266 2006 HL28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284267 2006 HX44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284268 2006 HK77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284269 2006 HF84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284270 2006 HY88 18/04/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
284271 2006 HA90 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
284272 2006 HC98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284273 2006 HF99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284274 2006 HS106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284275 2006 JW4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284276 2006 JL10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284277 2006 JO14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284278 2006 JJ27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284279 2006 JT40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284280 2006 JA44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284281 2006 JW45 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
284282 2006 JJ48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284283 2006 JJ50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284284 2006 JE57 14/05/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
284285 2006 KW11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284286 2006 KR21 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284287 2006 KO22 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
284288 2006 KN35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284289 2006 KM39 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
284290 2006 KR59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284291 2006 KE84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284292 2006 KH86 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
284293 2006 KP92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284294 2006 KK100 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
284295 2006 KT103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
284296 2006 KD109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284297 2006 KC117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284298 2006 KL120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284299 2006 KY140 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284300 2006 KY143 18/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284301 2006 OZ6 24/07/2006 Marly Naef Obs. 4,0 km MPC · JPL
284302 2006 OK15 30/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
284303 2006 PY12 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
284304 2006 PL24 12/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
284305 2006 PK34 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284306 2006 QO5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
284307 2006 QR13 17/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284308 2006 QG33 24/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
284309 2006 QJ40 25/08/2006 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
284310 2006 QO49 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284311 2006 QA57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284312 2006 QB57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284313 2006 QF99 23/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
284314 2006 QJ104 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284315 2006 QH113 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
284316 2006 QQ118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
284317 2006 QV123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
284318 2006 QX135 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
284319 2006 QJ142 18/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284320 2006 QK142 18/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
284321 2006 QF161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284322 2006 QP164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
284323 2006 QV164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
284324 2006 QM166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
284325 2006 QO170 18/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
284326 2006 QG182 27/08/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
284327 2006 RY1 13/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
284328 2006 RD7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
284329 2006 RE12 14/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
284330 2006 RY12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284331 2006 RU14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
284332 2006 RQ15 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
284333 2006 RB16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284334 2006 RV17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
284335 2006 RR18 14/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
284336 2006 RS23 13/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284337 2006 RL24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284338 2006 RA41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284339 2006 RG41 14/09/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
284340 2006 RR42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284341 2006 RK44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284342 2006 RD56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284343 2006 RN58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284344 2006 RY63 12/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284345 2006 RY67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284346 2006 RC70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284347 2006 RT71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284348 2006 RJ77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
284349 2006 RO95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284350 2006 RC98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
284351 2006 RJ98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
284352 2006 RF121 06/09/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
284353 2006 SU42 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284354 2006 SK60 18/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
284355 2006 ST62 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284356 2006 SU67 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284357 2006 SA78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,8 km MPC · JPL
284358 2006 SX86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284359 2006 SF116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
284360 2006 SV120 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
284361 2006 SP126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
284362 2006 SM128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
284363 2006 SY133 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
284364 2006 SY145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284365 2006 SP153 20/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284366 2006 SM154 20/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
284367 2006 SD183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284368 2006 SU183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284369 2006 SZ183 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284370 2006 SX184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284371 2006 SZ201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284372 2006 SG212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
284373 2006 SL227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284374 2006 ST250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284375 2006 SJ285 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284376 2006 SP286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
284377 2006 SE291 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
284378 2006 SL291 16/09/2006 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
284379 2006 SN315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284380 2006 SJ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284381 2006 SA339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284382 2006 SV352 30/09/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
284383 2006 SC363 30/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
284384 2006 SD371 27/09/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
284385 2006 SB376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
284386 2006 SE376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
284387 2006 SU381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
284388 2006 SZ386 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
284389 2006 TT14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284390 2006 TM20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284391 2006 TQ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284392 2006 TE37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284393 2006 TQ56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
284394 2006 TT57 15/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
284395 2006 TW59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284396 2006 TE65 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284397 2006 TY91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
284398 2006 TN111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
284399 2006 UZ7 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
284400 2006 UC17 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284401 2006 UD54 17/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
284402 2006 UC80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284403 2006 UP91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
284404 2006 UF96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284405 2006 UH127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284406 2006 UU153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284407 2006 UQ156 21/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284408 2006 UV183 18/10/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
284409 2006 UP191 19/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284410 2006 UF200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
284411 2006 UU202 22/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
284412 2006 UY222 17/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284413 2006 UH228 20/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284414 2006 UC230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
284415 2006 UZ232 21/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
284416 2006 UC309 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
284417 2006 UY329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284418 2006 VV144 15/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
284419 2006 WD150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
284420 2006 XM5 06/12/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
284421 2006 XM38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284422 2006 YD 16/12/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
284423 2007 AR17 15/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284424 2007 BO36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284425 2007 BG68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284426 2007 CT 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 960 m MPC · JPL
284427 2007 CD35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284428 2007 CE64 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284429 2007 DC4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
284430 2007 DQ10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284431 2007 DB30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
284432 2007 DV38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284433 2007 DU52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
284434 2007 DQ53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284435 2007 DZ62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
284436 2007 DR96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
284437 2007 DB98 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284438 2007 DC105 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284439 2007 DQ114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
284440 2007 EF9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284441 2007 EN37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284442 2007 ES40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284443 2007 EE51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
284444 2007 EZ51 11/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
284445 2007 EU86 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
284446 2007 EB91 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284447 2007 ET144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
284448 2007 EE153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
284449 2007 EL191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284450 2007 EY213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284451 2007 ES218 11/03/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
284452 2007 EU218 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
284453 2007 EE220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
284454 2007 EX221 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
284455 2007 FF20 24/03/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
284456 2007 FM28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284457 2007 FT36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284458 2007 GB1 08/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
284459 2007 GG10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
284460 2007 GH19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284461 2007 GH30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284462 2007 GL36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284463 2007 GO40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284464 2007 GE42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284465 2007 GU53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
284466 2007 GF56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284467 2007 GH64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
284468 2007 GH67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
284469 2007 GW76 12/04/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
284470 2007 HT6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284471 2007 HP21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284472 2007 HC39 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284473 2007 HX40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284474 2007 HR50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284475 2007 HJ57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284476 2007 HQ59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284477 2007 HG86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284478 2007 HK88 19/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284479 2007 HB98 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284480 2007 JT1 07/05/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
284481 2007 JU3 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
284482 2007 JF20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
284483 2007 JG21 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
284484 2007 JD27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284485 2007 JL44 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
284486 2007 LR20 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
284487 2007 LV26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284488 2007 MF15 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284489 2007 MJ16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284490 2007 NZ 11/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
284491 2007 NQ2 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
284492 2007 NF5 11/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
284493 2007 ND6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
284494 2007 OB1 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
284495 2007 OX1 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
284496 2007 PD7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284497 2007 PU8 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
284498 2007 PH9 11/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
284499 2007 PS14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
284500 2007 PE15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284501 2007 PU18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284502 2007 PV24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284503 2007 PD26 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284504 2007 PM26 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284505 2007 PU32 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284506 2007 PO33 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
284507 2007 PP37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284508 2007 PX38 15/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284509 2007 QU12 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
284510 2007 RM15 12/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
284511 2007 RZ20 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284512 2007 RQ35 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
284513 2007 RY37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
284514 2007 RS38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
284515 2007 RR45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284516 2007 RJ48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284517 2007 RO64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284518 2007 RY66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284519 2007 RD80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284520 2007 RB96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284521 2007 RN96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284522 2007 RT97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284523 2007 RM113 11/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
284524 2007 RH120 11/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
284525 2007 RP123 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284526 2007 RN135 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284527 2007 RU137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
284528 2007 RQ138 15/09/2007 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
284529 2007 RM139 07/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284530 2007 RS145 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284531 2007 RB148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
284532 2007 RW157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
284533 2007 RW170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284534 2007 RZ172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284535 2007 RW177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284536 2007 RJ189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284537 2007 RT199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284538 2007 RA204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284539 2007 RV204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284540 2007 RA217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284541 2007 RD218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284542 2007 RF244 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
284543 2007 RC250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284544 2007 RC252 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284545 2007 RV270 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284546 2007 RX277 05/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
284547 2007 RK278 05/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284548 2007 RL279 06/09/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
284549 2007 RJ284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284550 2007 RF293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284551 2007 RM301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284552 2007 RY317 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284553 2007 RD319 12/09/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
284554 2007 RM324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
284555 2007 SS9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284556 2007 SD11 22/09/2007 Sandlot G. Hug 1,8 km MPC · JPL
284557 2007 SA13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284558 2007 SZ21 21/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284559 2007 TD3 05/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 2,5 km MPC · JPL
284560 2007 TN6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
284561 2007 TN30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284562 2007 TH32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284563 2007 TR35 07/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284564 2007 TV45 07/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284565 2007 TR46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284566 2007 TJ50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284567 2007 TH52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284568 2007 TH54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284569 2007 TD55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
284570 2007 TR55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284571 2007 TR56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284572 2007 TE57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284573 2007 TP60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284574 2007 TN67 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
284575 2007 TC71 13/10/2007 Kitami K. Endate 1,8 km MPC · JPL
284576 2007 TD92 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
284577 2007 TQ94 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
284578 2007 TH100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284579 2007 TT102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
284580 2007 TX104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284581 2007 TK132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284582 2007 TY139 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284583 2007 TQ148 07/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
284584 2007 TR152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
284585 2007 TX176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284586 2007 TR182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
284587 2007 TD186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284588 2007 TD193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284589 2007 TJ193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284590 2007 TL195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284591 2007 TT199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284592 2007 TM216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284593 2007 TG241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284594 2007 TY273 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284595 2007 TJ283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284596 2007 TX321 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284597 2007 TP343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284598 2007 TN372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
284599 2007 TE382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284600 2007 TB414 15/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284601 2007 TH418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284602 2007 TJ418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284603 2007 TL418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284604 2007 TC423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284605 2007 TX426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284606 2007 TJ427 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284607 2007 TG429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284608 2007 TE443 13/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
284609 2007 TH444 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284610 2007 TP449 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
284611 2007 UR5 16/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
284612 2007 UF29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284613 2007 UC60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284614 2007 UW65 30/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
284615 2007 UC66 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284616 2007 UD72 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284617 2007 UL96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284618 2007 UR98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284619 2007 UX123 31/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
284620 2007 UW126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284621 2007 UU130 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284622 2007 VN47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284623 2007 VF52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284624 2007 VH85 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
284625 2007 VS106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284626 2007 VR153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284627 2007 VP162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
284628 2007 VL176 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
284629 2007 VU180 07/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284630 2007 VO186 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
284631 2007 VF217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284632 2007 VK227 12/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
284633 2007 VS265 13/11/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
284634 2007 VK267 13/11/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 6,9 km MPC · JPL
284635 2007 VY267 11/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
284636 2007 VQ278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
284637 2007 VO303 03/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
284638 2007 VR321 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
284639 2007 VB323 02/11/2007 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
284640 2007 VM323 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
284641 2007 VM325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284642 2007 VU325 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
284643 2007 VD326 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284644 2007 VZ333 12/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
284645 2007 VN334 14/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
284646 2007 WL9 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284647 2007 WG27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284648 2007 WK59 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284649 2007 WO63 14/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
284650 2007 XK1 03/12/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
284651 2007 XO6 04/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284652 2007 XE28 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 6,0 km MPC · JPL
284653 2007 YO3 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284654 2007 YE40 30/12/2007 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
284655 2007 YU47 30/12/2007 Mallorca Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
284656 2008 AB20 10/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284657 2008 AM32 12/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,8 km MPC · JPL
284658 2008 AZ103 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
284659 2008 BO6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284660 2008 BQ32 30/01/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
284661 2008 CK20 06/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
284662 2008 CE28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284663 2008 FD63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284664 2008 FW132 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284665 2008 FW134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284666 2008 GP42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
284667 2008 GJ74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284668 2008 JA23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284669 2008 OQ24 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
284670 2008 QG5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
284671 2008 QG14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
284672 2008 QA44 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
284673 2008 RC11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284674 2008 RV46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284675 2008 RA70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284676 2008 RX89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284677 2008 RQ95 07/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
284678 2008 RN97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
284679 2008 RA103 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
284680 2008 RP120 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284681 2008 RN123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284682 2008 RJ134 07/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284683 2008 SX4 22/09/2008 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
284684 2008 SS6 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
284685 2008 SY28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284686 2008 SU31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284687 2008 SF32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284688 2008 SS32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
284689 2008 SO45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284690 2008 SR64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
284691 2008 SY71 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
284692 2008 SO89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284693 2008 SR89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284694 2008 SU96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284695 2008 SJ136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284696 2008 SL158 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284697 2008 SA174 22/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
284698 2008 SB187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
284699 2008 SY267 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284700 2008 SF271 29/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284701 2008 SO277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284702 2008 SX280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284703 2008 SJ281 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284704 2008 SO282 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284705 2008 SX298 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284706 2008 SY301 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
284707 2008 TA22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284708 2008 TB70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284709 2008 TK90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284710 2008 TH105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284711 2008 TL120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284712 2008 TE124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
284713 2008 TC133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284714 2008 TL134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284715 2008 TR139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
284716 2008 TM150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
284717 2008 TE166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
284718 2008 TO181 01/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
284719 2008 TK186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284720 2008 UV23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284721 2008 UW25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284722 2008 UT33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284723 2008 UC39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284724 2008 UL55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284725 2008 UT77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
284726 2008 UE111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284727 2008 UG119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284728 2008 UE127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284729 2008 UX129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284730 2008 UY138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284731 2008 US141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284732 2008 UY144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284733 2008 UO147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284734 2008 UP152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284735 2008 UQ152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
284736 2008 UT178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284737 2008 UM179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284738 2008 UZ180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284739 2008 UA197 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284740 2008 UH198 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284741 2008 UL203 28/10/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
284742 2008 UT203 28/10/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
284743 2008 UJ208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284744 2008 UU211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284745 2008 US240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284746 2008 UV299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284747 2008 UD305 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284748 2008 UJ329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284749 2008 UP360 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284750 2008 UN361 31/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
284751 2008 UE368 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284752 2008 VF2 02/11/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
284753 2008 VK11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
284754 2008 VD13 06/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
284755 2008 VZ22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284756 2008 VA24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284757 2008 VV25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284758 2008 VN64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
284759 2008 WT2 18/11/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
284760 2008 WO3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284761 2008 WK21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284762 2008 WN41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284763 2008 WL68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
284764 2008 WT69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
284765 2008 WK70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284766 2008 WX73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284767 2008 WL101 27/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
284768 2008 WM110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284769 2008 WP115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284770 2008 WC119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
284771 2008 WW120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284772 2008 WM121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284773 2008 WN121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
284774 2008 WC126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284775 2008 WP138 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284776 2008 XC3 02/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
284777 2008 XT3 02/12/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
284778 2008 XH35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284779 2008 XH49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
284780 2008 XO52 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284781 2008 YK13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284782 2008 YA21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284783 2008 YT35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284784 2008 YH38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284785 2008 YP40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284786 2008 YO49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284787 2008 YF51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
284788 2008 YT53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284789 2008 YZ56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284790 2008 YW75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284791 2008 YG78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284792 2008 YW79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
284793 2008 YQ80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284794 2008 YH83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284795 2008 YS83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284796 2008 YA97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284797 2008 YB101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284798 2008 YT103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284799 2008 YC106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284800 2008 YS112 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284801 2008 YM113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284802 2008 YV117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284803 2008 YZ118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284804 2008 YH123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284805 2008 YL123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284806 2008 YZ123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284807 2008 YH127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284808 2008 YL136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284809 2008 YS136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284810 2008 YA137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284811 2008 YT137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
284812 2008 YY141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284813 2008 YA152 22/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284814 2008 YE152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284815 2008 YM152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
284816 2008 YJ153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284817 2008 YC161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284818 2008 YK163 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
284819 2008 YY165 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284820 2008 YY166 22/12/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
284821 2008 YS170 30/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
284822 2008 YS172 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284823 2009 AQ35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
284824 2009 AT35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284825 2009 AS42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
284826 2009 AY42 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284827 2009 AH44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284828 2009 AQ47 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284829 2009 BZ3 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
284830 2009 BT8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
284831 2009 BE16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284832 2009 BH17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284833 2009 BA38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284834 2009 BJ42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284835 2009 BW46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
284836 2009 BP52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284837 2009 BR59 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284838 2009 BK68 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
284839 2009 BY68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
284840 2009 BR69 25/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
284841 2009 BH77 25/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
284842 2009 BT81 29/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
284843 2009 BO82 20/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284844 2009 BJ84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284845 2009 BG85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284846 2009 BM91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284847 2009 BD92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284848 2009 BQ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284849 2009 BO94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284850 2009 BM105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284851 2009 BQ122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284852 2009 BH128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
284853 2009 BX136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284854 2009 BG140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284855 2009 BM143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284856 2009 BG147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284857 2009 BP158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284858 2009 BG161 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284859 2009 BP167 31/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,4 km MPC · JPL
284860 2009 BY176 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284861 2009 BR177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284862 2009 BU189 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
284863 2009 CL2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,7 km MPC · JPL
284864 2009 CV28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284865 2009 CP32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284866 2009 CG40 14/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
284867 2009 CU41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284868 2009 CO45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284869 2009 CG55 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
284870 2009 CT58 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284871 2009 CK64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284872 2009 DV10 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
284873 2009 DN37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,3 km MPC · JPL
284874 2009 DX39 20/02/2009 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
284875 2009 DG41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
284876 2009 DK42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
284877 2009 DA66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284878 2009 DX71 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284879 2009 DF93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
284880 2009 DR127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284881 2009 EA21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
284882 2009 FY59 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284883 2009 FB63 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284884 2009 HT15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284885 2009 HU50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284886 2009 JO4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284887 2009 KE9 24/05/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
284888 2009 QR14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284889 2009 QJ46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284890 2009 QL60 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284891 Kona 2009 RT26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 3,8 km MPC · JPL
284892 2009 SN84 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284893 2009 SQ129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284894 2009 SV154 20/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284895 2009 SW168 23/09/2009 Uccle T. Pauwels 5,1 km MPC · JPL
284896 2009 SY337 28/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
284897 2009 SQ340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284898 2009 TC5 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
284899 2009 UV20 21/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
284900 2009 US80 22/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284901 2009 UD147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
284902 2009 VL14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284903 2009 VF43 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284904 2009 VK68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284905 2009 VZ93 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
284906 2009 XR6 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284907 2009 XH16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284908 2009 YA17 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284909 2009 YR25 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
284910 2010 AU11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284911 2010 AW32 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
284912 2010 AS66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284913 2010 AJ76 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284914 2010 AP79 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284915 2010 AX91 08/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
284916 2010 AC125 19/03/2001 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
284917 2010 BG4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
284918 2010 BO15 16/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
284919 2010 BK82 25/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
284920 2010 CM46 12/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
284921 2010 CU56 13/02/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
284922 2010 CL82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284923 2010 CT82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284924 2010 CW96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
284925 2010 CY103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284926 2010 CX128 09/02/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
284927 2010 CU153 14/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
284928 2010 CH172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284929 2010 CA180 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
284930 2010 CC225 08/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
284931 2010 DR 16/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
284932 2010 DG3 16/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
284933 2010 DX7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284934 2010 DN26 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
284935 2010 DS50 21/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
284936 2010 DU50 21/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
284937 2010 DY53 23/02/2010 WISE WISE 6,5 km MPC · JPL
284938 2010 DX73 24/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284939 2010 DL75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284940 2010 EM2 03/03/2010 Nazaret G. Muler 820 m MPC · JPL
284941 2010 EB21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,2 km MPC · JPL
284942 2010 EQ30 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
284943 2010 EZ33 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284944 2010 EQ34 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
284945 Saint-Imier 284945|Saint-Imier}} 14/03/2010 Vicques M. Ory 2,9 km MPC · JPL
284946 2010 EC79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284947 2010 EO87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284948 2010 ET99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284949 2010 EK105 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284950 2010 EO126 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284951 2010 EW126 15/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284952 2010 EG127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
284953 2010 EL127 02/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284954 2010 EF129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284955 2010 EN129 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284956 2010 EF130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284957 2010 EJ133 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284958 2010 EH137 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284959 2010 EP139 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
284960 2010 EC140 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284961 2010 ET140 15/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284962 2010 FW 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284963 2010 FC5 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284964 2010 FO5 17/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284965 2010 FX14 17/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284966 2010 FO20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284967 2010 FY22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
284968 2010 FZ27 20/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284969 2010 FG85 19/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
284970 2010 FP100 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
284971 2010 GS6 03/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
284972 2010 GM7 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284973 2010 GJ25 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284974 2010 GV26 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284975 2010 GG27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284976 2010 GA32 06/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
284977 2010 GV96 14/04/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 2,1 km MPC · JPL
284978 2010 GG104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
284979 2010 GO105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284980 2010 GC118 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284981 2010 GT119 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
284982 2010 GS124 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284983 2010 GG127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
284984 Ikaunieks 2010 GC158 12/04/2010 Baldone K. Černis, I. Eglītis 1,9 km MPC · JPL
284985 2010 GO158 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284986 2010 HT23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
284987 2010 HH105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284988 2010 JV35 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284989 2010 JP38 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,3 km MPC · JPL
284990 2010 JF76 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284991 2010 JU111 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
284992 2010 JA148 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284993 2010 JD171 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284994 2010 KD60 20/05/2010 Haleakala M. Micheli 1,4 km MPC · JPL
284995 2010 KF124 31/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
284996 Rosaparks 2010 LD58 09/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
284997 2010 NV7 04/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
284998 2010 NU29 07/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
284999 2010 NN90 02/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
285000 2010 OS56 23/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s  • 286.000s  • 287.000s  • 288.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001