Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/31001–32000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31001 1995 VG14 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
31002 1995 VR15 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
31003 1995 WQ2 16/11/ 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,8 km MPC · JPL
31004 1995 WW28 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
31005 1995 WC31 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
31006 1995 XC 03/12/1995 Sudbury D. di Cicco 16 km MPC · JPL
31007 1996 AE14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
31008 1996 BN2 26/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
31009 1996 CP 01/02/1996 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
31010 1996 CJ1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
31011 1996 CG7 02/02/1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31012 Jiangshiyang 1996 CG8 10/02/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
31013 1996 DR 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
31014 1996 DW 21/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31015 Boccardi 1996 DS1 16/02/1996 Bologna San Vittore Obs. 1,5 km MPC · JPL
31016 1996 DY1 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
31017 1996 EH2 15/03/1996 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
31018 1996 ET2 15/03/1996 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
31019 1996 EH10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31020 Skarupa 1996 FP1 17/03/1996 Haleakala AMOS 13 km MPC · JPL
31021 1996 FW1 17/03/1996 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
31022 1996 FJ9 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
31023 1996 FT10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31024 1996 FT11 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
31025 1996 GR 12/04/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31026 1996 GB7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31027 1996 HQ 18/04/1996 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
31028 Cerulli 1996 HH1 18/04/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,4 km MPC · JPL
31029 1996 HC16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
31030 1996 HN19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
31031 Altiplano 1996 HV20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
31032 Scheidemann 1996 HS22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
31033 1996 HY23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
31034 1996 HC24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
31035 1996 HJ24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
31036 1996 HM25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
31037 Mydon 1996 HZ25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 19 km MPC · JPL
31038 1996 HG26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
31039 1996 JN 12/05/1996 Moriyama Y. Ikari 3,5 km MPC · JPL
31040 1996 JW8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31041 1996 KD 16/05/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,0 km MPC · JPL
31042 1996 KS4 22/05/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
31043 Sturm 1996 LT 11/06/1996 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
31044 1996 NY 11/07/1996 Siding Spring R. H. McNaught 4,5 km MPC · JPL
31045 1996 NP4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
31046 1996 NU4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
31047 1996 PW8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
31048 1996 PO9 11/08/1996 Burlington T. Handley 5,3 km MPC · JPL
31049 1996 QZ 20/08/1996 Kleť Kleť Obs. 4,4 km MPC · JPL
31050 1996 RA2 12/09/1996 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
31051 1996 RT3 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
31052 1996 RC5 10/09/1996 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
31053 1996 RD5 11/09/1996 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
31054 1996 RT5 13/09/1996 Lime Creek R. Linderholm 4,5 km MPC · JPL
31055 1996 RZ19 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
31056 1996 RK25 12/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
31057 1996 SK4 21/09/1996 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
31058 1996 TA5 08/10/1996 Sudbury D. di Cicco 5,9 km MPC · JPL
31059 1996 TQ5 01/10/1996 Granville R. G. Davis 4,2 km MPC · JPL
31060 1996 TB6 03/10/1996 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
31061 Tamao 1996 TK7 10/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 5,3 km MPC · JPL
31062 1996 TP10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 13 km MPC · JPL
31063 1996 TK11 11/10/1996 Kitami K. Endate 5,6 km MPC · JPL
31064 1996 TP11 11/10/1996 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
31065 Beishizhang 1996 TZ13 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
31066 1996 TR25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
31067 1996 TF50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
31068 1996 TT54 09/10/1996 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31069 1996 UM1 18/10/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
31070 1996 VX9 03/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
31071 1996 VL18 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
31072 1996 VZ22 09/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
31073 1996 VV29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
31074 1996 WY1 24/11/ 1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31075 1996 XV 01/12/1996 Chichibu N. Satō 7,0 km MPC · JPL
31076 1996 XH1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
31077 1996 XZ2 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
31078 1996 XJ5 06/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
31079 1996 XS5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
31080 1996 XA6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
31081 1996 XO13 09/12/1996 Sudbury D. di Cicco 9,2 km MPC · JPL
31082 1996 XM19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
31083 1996 XE32 14/12/1996 Chichibu N. Satō 7,8 km MPC · JPL
31084 1996 YX2 29/12/1996 Chichibu N. Satō 6,1 km MPC · JPL
31085 1997 AV12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
31086 Gehringer 1997 AT17 12/01/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
31087 Oirase 1997 AA22 09/01/1997 Chichibu N. Satō 6,3 km MPC · JPL
31088 1997 BV 18/01/1997 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
31089 1997 BW1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
31090 1997 BJ5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
31091 1997 BE9 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
31092 Carolowilhelmina 1997 CW5 06/02/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 4,6 km MPC · JPL
31093 1997 CE28 06/02/1997 Xinglong SCAP 9,4 km MPC · JPL
31094 1997 CN28 14/02/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
31095 Buneiou 1997 DH 27/02/1997 Chichibu N. Satō 6,1 km MPC · JPL
31096 1997 GH14 03/04/1997 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31097 Nucciomula 1997 JM11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
31098 Frankhill 1997 LQ2 09/06/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
31099 1997 MF4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31100 1997 ML4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31101 1997 NM1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31102 1997 NP2 04/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,2 km MPC · JPL
31103 1997 OE2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,4 km MPC · JPL
31104 Annanetrebko 1997 OK2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
31105 Oguniyamagata 1997 OW2 27/07/1997 Nanyo T. Okuni 3,5 km MPC · JPL
31106 1997 PU2 12/08/1997 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
31107 1997 PS3 05/08/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
31108 1997 PW3 10/08/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31109 Janpalouš 1997 PL4 14/08/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,6 km MPC · JPL
31110 Clapas 1997 PN4 13/08/1997 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
31111 1997 PN5 11/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
31112 1997 PQ5 09/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 1,6 km MPC · JPL
31113 Stull 1997 QC 19/08/1997 Alfred University D. R. De Graff, J. S. Weaver 2,1 km MPC · JPL
31114 1997 QB1 28/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
31115 1997 QF4 28/08/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
31116 1997 QM4 29/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,0 km MPC · JPL
31117 1997 QF5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
31118 1997 RN1 01/09/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31119 1997 RP1 03/09/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
31120 1997 RT8 12/09/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
31121 1997 RD10 13/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
31122 Brooktaylor 1997 SD 21/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
31123 1997 SU 16/09/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
31124 Slavíček 1997 SJ1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,9 km MPC · JPL
31125 1997 SL1 22/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
31126 1997 SG2 19/09/1997 Dynic A. Sugie 4,2 km MPC · JPL
31127 1997 SL4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
31128 1997 SL9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
31129 Langyatai 1997 SR10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31130 1997 SS10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
31131 1997 SV10 28/09/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
31132 1997 SD13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
31133 1997 SZ15 27/09/1997 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
31134 Zurria 1997 SF18 27/09/1997 Bologna San Vittore Obs. 1,9 km MPC · JPL
31135 1997 SN24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
31136 1997 SN31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31137 1997 SQ32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
31138 1997 SJ33 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31139 Garnavich 1997 SJ34 25/09/1997 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,0 km MPC · JPL
31140 1997 TC9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31141 1997 TN18 03/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31142 1997 TT22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
31143 1997 TN24 08/10/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31144 1997 TM26 07/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 3,1 km MPC · JPL
31145 1997 UK 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
31146 1997 UV3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
31147 Miriquidi 1997 UA4 22/10/1997 Drebach J. Kandler 3,5 km MPC · JPL
31148 1997 UO8 23/10/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
31149 1997 UE13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
31150 1997 UT20 23/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31151 Sajichugaku 1997 UM21 29/10/1997 Saji Saji Obs. 2,3 km MPC · JPL
31152 Daishinsai 1997 UV21 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 8,5 km MPC · JPL
31153 Enricaparri 1997 UP22 26/10/1997 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 3,1 km MPC · JPL
31154 1997 VJ 01/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31155 1997 VG2 01/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31156 1997 WO 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
31157 1997 WK1 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
31158 1997 WE3 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31159 1997 WB6 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
31160 1997 WQ9 21/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31161 1997 WR11 22/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
31162 1997 WB13 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
31163 1997 WR18 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31164 1997 WM35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31165 1997 WN43 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31166 1997 WX45 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31167 1997 WL46 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31168 1997 WM49 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
31169 1997 WV53 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31170 1997 WO58 26/11/ 1997 La Silla UDTS 4,5 km MPC · JPL
31171 1997 XB 02/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
31172 1997 XQ 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31173 1997 XF1 04/12/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31174 Rozelot 1997 XW4 06/12/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
31175 Erikafuchs 1997 XV7 07/12/1997 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
31176 1997 XL9 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
31177 1997 XH11 13/12/1997 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31178 1997 XK13 04/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
31179 Gongju 1997 YR2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 4,7 km MPC · JPL
31180 1997 YX3 22/12/1997 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
31181 1997 YY3 22/12/1997 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
31182 1997 YZ3 22/12/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
31183 1997 YT4 25/12/1997 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
31184 1997 YZ4 26/12/1997 Sudbury D. di Cicco 2,9 km MPC · JPL
31185 1997 YK5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
31186 1997 YQ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
31187 1997 YK7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
31188 1997 YM7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31189 Tricomi 1997 YZ7 27/12/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
31190 Toussaint 1997 YB12 27/12/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
31191 1997 YD15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
31192 Aigoual 1997 YH16 29/12/1997 Pises Pises Obs. 6,1 km MPC · JPL
31193 1997 YP16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
31194 1997 YQ16 24/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
31195 1997 YG18 29/12/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
31196 Yulong 1997 YL18 24/12/1997 Xinglong Xinglong Stn. 5,7 km MPC · JPL
31197 1997 YS19 31/12/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31198 1998 AB1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31199 1998 AK3 05/01/1998 Chichibu N. Satō 4,7 km MPC · JPL
31200 1998 AL4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31201 Michellegrand 1998 AT5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
31202 1998 AX7 02/01/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31203 Hersman 1998 AO9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
31204 1998 AA10 15/01/1998 Kleť Kleť Obs. 4,4 km MPC · JPL
31205 1998 BW 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
31206 1998 BF1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
31207 1998 BM1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
31208 1998 BU1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
31209 1998 BZ6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
31210 1998 BX7 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
31211 1998 BW8 18/01/1998 Xinglong SCAP 9,4 km MPC · JPL
31212 1998 BZ8 18/01/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
31213 1998 BK9 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
31214 1998 BZ9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31215 1998 BN10 26/01/1998 Kleť Kleť Obs. 6,7 km MPC · JPL
31216 1998 BL12 23/01/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31217 1998 BD15 24/01/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
31218 1998 BZ20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
31219 1998 BW24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
31220 1998 BA26 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31221 1998 BP26 28/01/1998 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
31222 1998 BD30 26/01/1998 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
31223 1998 BJ30 28/01/1998 Bédoin P. Antonini 4,2 km MPC · JPL
31224 1998 BP33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
31225 1998 BH35 27/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
31226 1998 BZ40 24/01/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
31227 1998 BC41 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
31228 1998 BR45 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
31229 1998 BD46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
31230 Tuyouyou 1998 BB47 18/01/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
31231 Uthmann 1998 CA 01/02/1998 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 5,9 km MPC · JPL
31232 Slavonice 1998 CF 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
31233 1998 CG1 01/02/1998 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
31234 Bea 1998 CL1 07/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 5,3 km MPC · JPL
31235 1998 CE3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
31236 1998 CC4 14/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,0 km MPC · JPL
31237 1998 CY4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
31238 Kroměříž 1998 DT1 21/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
31239 Michaeljames 1998 DV1 21/02/1998 Cocoa I. P. Griffin 4,5 km MPC · JPL
31240 Katrianne 1998 DB2 20/02/1998 Drebach G. Lehmann 8,6 km MPC · JPL
31241 1998 DK2 20/02/1998 Caussols ODAS 7,5 km MPC · JPL
31242 1998 DO10 23/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31243 1998 DW10 16/02/1998 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
31244 1998 DG11 19/02/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 7,3 km MPC · JPL
31245 1998 DR11 24/02/1998 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
31246 1998 DZ12 24/02/1998 Zeno T. Stafford 3,8 km MPC · JPL
31247 1998 DD13 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
31248 1998 DH13 24/02/1998 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
31249 Renéefleming 1998 DF14 27/02/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
31250 1998 DR14 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
31251 1998 DU14 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31252 1998 DA15 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31253 1998 DQ21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
31254 1998 DK23 27/02/1998 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 12 km MPC · JPL
31255 1998 DL27 27/02/1998 Bédoin P. Antonini 8,6 km MPC · JPL
31256 1998 DM32 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
31257 1998 DG35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
31258 1998 EE 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
31259 1998 EB3 01/03/1998 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
31260 1998 EE6 02/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
31261 1998 EF8 02/03/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
31262 1998 ES8 05/03/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
31263 1998 EG9 08/03/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31264 1998 EQ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
31265 1998 EC13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
31266 Tournefort 1998 EZ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
31267 Kuldiga 1998 ES14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
31268 Welty 1998 FA 16/03/1998 Cocoa I. P. Griffin 4,2 km MPC · JPL
31269 1998 FO 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
31270 1998 FP14 26/03/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
31271 Nallino 1998 FH16 25/03/1998 Bologna San Vittore Obs. 8,9 km MPC · JPL
31272 Makosinski 1998 FE18 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31273 1998 FY23 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31274 1998 FE24 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31275 1998 FN25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31276 Calvinrieder 1998 FG28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31277 1998 FK28 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31278 1998 FK30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31279 1998 FQ31 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
31280 1998 FG33 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31281 Stothers 1998 FK34 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31282 Nicoleticea 1998 FD35 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31283 Wanruomeng 1998 FD40 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31284 1998 FN48 20/03/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
31285 1998 FK51 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31286 1998 FD54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31287 1998 FK58 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
31288 1998 FZ59 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31289 1998 FN62 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
31290 1998 FG63 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31291 Yaoyue 1998 FH64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31292 1998 FK66 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31293 1998 FP70 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31294 1998 FJ71 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31295 1998 FF72 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31296 1998 FY73 22/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
31297 1998 FZ74 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31298 Chantaihei 1998 FB77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31299 1998 FJ80 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31300 1998 FZ82 24/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31301 1998 FE92 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31302 1998 FT95 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31303 1998 FO99 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
31304 1998 FE103 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31305 1998 FL104 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31306 1998 FZ104 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31307 1998 FK105 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31308 1998 FK113 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
31309 1998 FJ116 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31310 1998 FP118 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31311 1998 FX118 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31312 Fangerhai 1998 FY118 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31313 Kanwingyi 1998 FO119 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31314 1998 FS120 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31315 1998 FS132 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31316 1998 GZ7 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31317 1998 GL8 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31318 1998 GQ10 04/04/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
31319 Vespucci 1998 HD2 20/04/1998 Colleverde V. S. Casulli 13 km MPC · JPL
31320 1998 HX2 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31321 1998 HD3 21/04/1998 Kleť Kleť Obs. 8,6 km MPC · JPL
31322 1998 HS14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
31323 Lysá hora 1998 HC29 27/04/1998 Ondřejov P. Pravec 5,5 km MPC · JPL
31324 Jiřímrázek 1998 HR31 27/04/1998 Ondřejov L. Kotková 6,0 km MPC · JPL
31325 1998 HN33 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
31326 1998 HF34 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31327 1998 HM34 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31328 1998 HV47 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
31329 1998 HU57 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31330 1998 HB84 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31331 1998 HU92 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31332 1998 HC101 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31333 1998 HD101 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31334 1998 HW102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
31335 1998 HY124 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31336 Chenyuhsin 1998 HT129 19/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31337 1998 HA134 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31338 Lipperhey 1998 HX147 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
31339 1998 KY30 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31340 1998 KW53 23/05/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
31341 1998 KH55 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31342 1998 MU31 24/06/1998 Socorro LINEAR 47 km MPC · JPL
31343 1998 NT 12/07/1998 Burlington T. Handley 2,5 km MPC · JPL
31344 Agathon 1998 OM12 30/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 41 km MPC · JPL
31345 1998 PG 03/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
31346 1998 PB1 15/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31347 1998 QV90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31348 1998 QF92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31349 Uria-Monzon 1998 SV 16/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
31350 1998 SF2 17/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
31351 1998 SD24 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31352 1998 SP135 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31353 1998 TE 02/10/1998 Gekko T. Kagawa 2,2 km MPC · JPL
31354 1998 TR3 14/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31355 1998 TT6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
31356 1998 TN10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
31357 1998 UP20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
31358 1998 UR23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
31359 1998 UA28 29/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31360 Huangyihsuan 1998 VV14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31361 1998 VQ29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31362 1998 VU41 14/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
31363 Shulga 1998 VS44 14/11/ 1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
31364 1998 WM6 24/11/ 1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
31365 1998 WF7 23/11/ 1998 Oohira T. Urata 3,0 km MPC · JPL
31366 1998 WF8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31367 1998 WB9 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31368 1998 WW23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31369 1998 WX26 16/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
31370 1998 XS3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
31371 1998 XN10 15/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
31372 1998 XN11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31373 1998 XN12 14/12/1998 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
31374 Hruskova 1998 XZ41 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31375 Krystufek 1998 XP46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31376 Leobauersfeld 1998 XB48 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31377 Kleinwort 1998 XG50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31378 Neidinger 1998 XZ50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31379 1998 XX51 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31380 Hegyesi 1998 XA73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31381 1998 XW86 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
31382 1998 XN89 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31383 1998 XJ94 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31384 1998 XE96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 2,2 km MPC · JPL
31385 1998 XF96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,8 km MPC · JPL
31386 1998 YG1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,0 km MPC · JPL
31387 Lehoucq 1998 YA2 16/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
31388 1998 YL2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
31389 Alexkaplan 1998 YN2 17/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
31390 1998 YB4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
31391 1998 YA5 17/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
31392 1998 YJ5 20/12/1998 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
31393 1998 YG8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
31394 1998 YX9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
31395 1998 YB11 18/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
31396 1998 YQ12 29/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
31397 1998 YR15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31398 1998 YU29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
31399 Susorney 1998 YF30 24/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
31400 Dakshdua 1998 YY31 16/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31401 1999 AK 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
31402 Negishi 1999 AR 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
31403 1999 AV 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
31404 1999 AL1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
31405 1999 AD2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31406 1999 AA4 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
31407 1999 AP4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31408 1999 AV4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31409 1999 AB5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
31410 1999 AY5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
31411 1999 AU9 10/01/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
31412 1999 AP20 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
31413 1999 AR21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31414 Rotarysusa 1999 AV22 14/01/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,8 km MPC · JPL
31415 1999 AK23 10/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
31416 Peteworden 1999 AX24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
31417 1999 AD32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31418 Sosaoyarzabal 1999 AJ34 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
31419 1999 AN37 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
31420 1999 BV 16/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
31421 1999 BZ 17/01/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
31422 1999 BE1 16/01/1999 High Point D. K. Chesney 2,1 km MPC · JPL
31423 1999 BR2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
31424 1999 BW2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
31425 1999 BF3 16/01/1999 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
31426 Davidlouapre 1999 BA5 19/01/1999 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
31427 1999 BS5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
31428 1999 BG6 20/01/1999 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
31429 Diegoazzaro 1999 BL7 21/01/1999 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
31430 1999 BX8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
31431 Cabibbo 1999 BP9 21/01/1999 Bologna San Vittore Obs. 5,7 km MPC · JPL
31432 1999 BY12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
31433 1999 BA13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
31434 1999 BQ13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
31435 Benhauck 1999 BH14 23/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
31436 1999 BJ15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
31437 Verma 1999 BT19 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31438 Yasuhitohayashi 1999 BV19 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31439 Mieyamanaka 1999 BQ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31440 1999 BD26 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31441 1999 BE28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
31442 Stark 1999 CY1 07/02/1999 Jornada D. S. Dixon 3,6 km MPC · JPL
31443 1999 CL2 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31444 1999 CW2 09/02/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
31445 1999 CS5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
31446 1999 CV5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
31447 1999 CB8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
31448 1999 CO8 13/02/1999 High Point D. K. Chesney 2,5 km MPC · JPL
31449 1999 CO9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
31450 Stevepreston 1999 CU9 14/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
31451 Joenickell 1999 CE10 09/02/1999 Grasslands J. McGaha 1,9 km MPC · JPL
31452 1999 CX12 14/02/1999 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
31453 Arnaudthiry 1999 CY12 14/02/1999 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
31454 1999 CH14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
31455 1999 CU14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
31456 1999 CV14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
31457 1999 CW14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
31458 Delrosso 1999 CG16 15/02/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 5,3 km MPC · JPL
31459 1999 CB17 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31460 Jongsowfei 1999 CV19 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31461 Shannonlee 1999 CK20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31462 Brchnelova 1999 CW22 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31463 Michalgeci 1999 CC24 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31464 Liscinsky 1999 CM25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31465 Piyasiri 1999 CS26 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
31466 Abualhassan 1999 CU26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31467 1999 CG29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31468 Albastaki 1999 CE31 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31469 Aizawa 1999 CO31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31470 Alagappan 1999 CR33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31471 Sallyalbright 1999 CJ36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31472 1999 CT36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31473 Guangning 1999 CD37 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31474 Advaithanand 1999 CL37 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31475 Robbacchus 1999 CH42 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31476 Bocconcelli 1999 CK43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31477 Meenakshi 1999 CO43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31478 1999 CJ45 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31479 Botello 1999 CD47 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31480 Jonahbutler 1999 CN47 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31481 1999 CX47 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31482 Caddell 1999 CK48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31483 Caulfield 1999 CR48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31484 1999 CC49 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
31485 1999 CM51 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
31486 1999 CR52 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31487 Parthchopra 1999 CH53 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31488 1999 CM53 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31489 Matthewchun 1999 CN53 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31490 Swapnavdeka 1999 CB55 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31491 Demessie 1999 CF57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31492 Jennarose 1999 CV57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31493 Fernando-Peiris 1999 CS58 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31494 Emmafreedman 1999 CP60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31495 Sarahgalvin 1999 CR60 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31496 Glowacz 1999 CU60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31497 1999 CW61 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31498 1999 CX61 12/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31499 1999 CS64 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31500 Grutzik 1999 CK66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31501 Williamhang 1999 CJ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31502 Hellerstein 1999 CQ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31503 Jessicahong 1999 CH72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31504 Jaisonjain 1999 CF73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31505 1999 CE74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31506 1999 CZ76 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31507 Williamjin 1999 CX81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31508 Kanevsky 1999 CK84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31509 1999 CT84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31510 Saumya 1999 CQ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31511 Jessicakim 1999 CL87 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31512 Koyyalagunta 1999 CF91 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31513 Lafazan 1999 CV92 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31514 1999 CL101 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31515 1999 CN101 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31516 Leibowitz 1999 CX101 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31517 Mahoui 1999 CW102 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31518 1999 CG103 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31519 Mimamarquez 1999 CS103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31520 1999 CB105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31521 1999 CT106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31522 McCutchen 1999 CE109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31523 Jessemichel 1999 CZ110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31524 1999 CE112 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
31525 Nickmiller 1999 CO116 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31526 1999 CW124 11/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31527 1999 CM126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31528 1999 CU126 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31529 1999 CW127 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31530 1999 CQ128 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31531 ARRL 1999 CQ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
31532 1999 CZ146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
31533 1999 CV148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31534 1999 CE149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
31535 1999 CE150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
31536 1999 CX150 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
31537 1999 DZ 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31538 1999 DM1 17/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31539 1999 DQ1 18/02/1999 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
31540 1999 DK2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
31541 1999 DC3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
31542 1999 DR3 20/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
31543 1999 DM5 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31544 1999 DZ5 17/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31545 1999 DN6 20/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31546 1999 DP6 20/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31547 1999 DT6 20/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31548 1999 DV6 20/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
31549 1999 DY6 23/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31550 1999 DT7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
31551 1999 DV7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
31552 1999 EJ 07/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
31553 1999 EG2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
31554 1999 EJ2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
31555 Wheeler 1999 EV2 07/03/1999 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
31556 Shatner 1999 EP5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,0 km MPC · JPL
31557 Holleybakich 1999 EX5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
31558 1999 EE6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31559 Alonmillet 1999 ED12 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31560 1999 EQ14 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
31561 1999 FT5 21/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,1 km MPC · JPL
31562 1999 FU6 19/03/1999 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
31563 1999 FW8 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
31564 1999 FF9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
31565 1999 FO9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
31566 1999 FF10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
31567 1999 FG10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
31568 1999 FQ14 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
31569 Adriansonka 1999 FL18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
31570 1999 FG19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
31571 1999 FY20 25/03/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
31572 1999 FM22 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31573 Mohanty 1999 FS23 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31574 Moshova 1999 FB25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31575 Nikhilmurthy 1999 FA26 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31576 Nandigala 1999 FF26 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31577 1999 FO27 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31578 1999 FM29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31579 1999 FX29 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31580 Bridgetoei 1999 FH30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31581 Onnink 1999 FL30 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31582 Miraeparker 1999 FO30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31583 1999 FP30 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31584 Emaparker 1999 FG31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31585 1999 FJ31 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31586 1999 FA32 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31587 1999 FQ32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
31588 Harrypaul 1999 FT33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31589 1999 FX33 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31590 1999 FS34 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31591 1999 FD35 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31592 Jacobplaut 1999 FG36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31593 Romapradhan 1999 FG39 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31594 Drewprevost 1999 FH41 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31595 Noahpritt 1999 FS45 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31596 Ragavender 1999 FL46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31597 Allisonmarie 1999 FP47 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31598 Danielrudin 1999 FQ48 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31599 Chloesherry 1999 FE49 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31600 Somasundaram 1999 FJ51 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31601 1999 GF 03/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
31602 1999 GG 03/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
31603 1999 GQ3 10/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
31604 1999 GH4 13/04/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,5 km MPC · JPL
31605 Braschi 1999 GM4 10/04/1999 Montelupo M. Tombelli, A. Boattini 8,8 km MPC · JPL
31606 1999 GX4 13/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
31607 1999 GQ5 15/04/1999 Gekko T. Kagawa 4,3 km MPC · JPL
31608 1999 GR5 12/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
31609 1999 GT5 15/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
31610 1999 GC6 14/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
31611 1999 GF6 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
31612 1999 GG6 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
31613 1999 GO8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
31614 1999 GV10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
31615 1999 GF16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
31616 1999 GM17 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31617 Meeraradha 1999 GP17 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31618 Tharakan 1999 GE18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31619 Jodietinker 1999 GU18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31620 1999 GB19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31621 1999 GH19 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31622 1999 GL19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31623 1999 GK20 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31624 1999 GP20 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31625 1999 GR20 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31626 1999 GV20 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31627 Ulmera 1999 GW20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31628 Vorperian 1999 GG23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31629 1999 GK23 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31630 Jennywang 1999 GN23 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31631 Abbywilliams 1999 GL28 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31632 Stephaying 1999 GM28 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31633 Almonte 1999 GH30 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31634 1999 GG31 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
31635 Anandarao 1999 GW31 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31636 1999 GB32 07/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
31637 Bhimaraju 1999 GF32 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31638 1999 GL32 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31639 Bodoni 1999 GC34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31640 Johncaven 1999 GH34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31641 Cevasco 1999 GW34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31642 Soyounchoi 1999 GX36 14/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31643 Natashachugh 1999 GE41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31644 1999 GY41 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31645 1999 GJ42 12/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31646 1999 GQ44 12/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31647 1999 GY51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
31648 Pedrosada 1999 GL53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
31649 1999 GL55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
31650 Frýdek-Místek 1999 HW 18/04/1999 Ondřejov P. Pravec 8,8 km MPC · JPL
31651 1999 HH2 19/04/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,6 km MPC · JPL
31652 1999 HS2 21/04/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
31653 1999 HH4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
31654 1999 HJ5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
31655 Averyclowes 1999 HG7 17/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31656 1999 HL8 16/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31657 1999 HN8 16/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31658 1999 HU8 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31659 1999 HT10 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
31660 Maximiliandu 1999 HY10 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31661 Eggebraaten 1999 HJ11 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31662 1999 HP11 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
31663 1999 JG2 08/05/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
31664 Randiiwessen 1999 JR2 08/05/1999 Farpoint G. Hug 5,5 km MPC · JPL
31665 Veblen 1999 JZ2 10/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
31666 1999 JK3 08/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
31667 1999 JL3 08/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31668 1999 JX3 06/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 8,8 km MPC · JPL
31669 1999 JT6 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31670 1999 JL7 08/05/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
31671 Masatoshi 1999 JY7 13/05/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 6,3 km MPC · JPL
31672 1999 JB8 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31673 1999 JZ8 07/05/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
31674 1999 JD9 07/05/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
31675 1999 JO10 08/05/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
31676 1999 JN16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31677 Audreyglende 1999 JQ18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31678 1999 JX18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31679 Glenngrimmett 1999 JJ19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31680 Josephuitt 1999 JK19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31681 1999 JH21 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31682 Kinsey 1999 JU21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31683 1999 JJ22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31684 Lindsay 1999 JS22 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
31685 1999 JB25 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31686 1999 JL26 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31687 1999 JP26 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31688 Bryantliu 1999 JT27 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31689 Sebmellen 1999 JW27 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31690 Nayamenezes 1999 JK28 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31691 1999 JO30 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31692 1999 JQ31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31693 1999 JC32 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31694 1999 JO32 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31695 1999 JQ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31696 Rohitmital 1999 JF33 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31697 Isaiahoneal 1999 JG33 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
31698 Nikolaiortiz 1999 JL33 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31699 1999 JA36 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31700 Naperez 1999 JB40 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31701 Ragula 1999 JC40 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31702 1999 JD41 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31703 1999 JZ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
31704 1999 JZ44 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
31705 1999 JM45 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31706 Singhani 1999 JX45 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31707 1999 JH49 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31708 1999 JL49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31709 1999 JD51 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31710 1999 JC52 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
31711 Suresh 1999 JY52 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31712 1999 JZ52 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31713 1999 JF54 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31714 1999 JP54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31715 1999 JX56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31716 Matoonder 1999 JJ57 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31717 1999 JA58 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
31718 1999 JO58 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31719 Davidyue 1999 JU58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31720 1999 JW59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31721 1999 JB60 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31722 1999 JG61 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
31723 1999 JT61 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31724 1999 JJ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31725 Anushazaman 1999 JS66 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31726 1999 JA67 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31727 Amandalewis 1999 JU67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31728 Rhondah 1999 JZ68 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31729 Scharmen 1999 JO69 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
31730 1999 JV70 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
31731 Johnwiley 1999 JX70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31732 1999 JB71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31733 1999 JP71 12/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
31734 1999 JT71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31735 1999 JJ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31736 1999 JR73 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31737 Carriecoombs 1999 JT75 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31738 1999 JC77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31739 1999 JE77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31740 1999 JW77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31741 1999 JG78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31742 1999 JA79 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31743 1999 JK79 13/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31744 Shimshock 1999 JN79 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31745 1999 JN82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31746 1999 JP82 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31747 1999 JD83 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31748 1999 JG83 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31749 1999 JV83 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31750 1999 JQ84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31751 1999 JF85 14/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31752 1999 JN91 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31753 1999 JL94 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31754 1999 JT95 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31755 1999 JA96 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31756 1999 JL98 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31757 1999 JO98 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
31758 1999 JQ99 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31759 1999 JT99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31760 1999 JG101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31761 1999 JO103 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31762 1999 JB104 14/05/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
31763 1999 JW107 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31764 1999 JB108 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31765 1999 JG114 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31766 1999 JD116 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31767 Jennimartin 1999 JN116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31768 1999 JA117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31769 1999 JL117 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31770 Melivanhouten 1999 JK118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31771 Kirstenwright 1999 JX119 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
31772 Asztalos 1999 JW120 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31773 1999 JL121 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31774 Debralas 1999 JW121 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31775 1999 JN122 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31776 1999 JE124 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31777 Amywinegar 1999 JO125 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31778 Richardschnur 1999 JT125 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31779 1999 JO129 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31780 1999 JB136 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
31781 1999 KZ2 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31782 1999 KM6 21/05/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 7,6 km MPC · JPL
31783 1999 KV9 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31784 1999 KB11 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31785 1999 KK13 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31786 1999 KO13 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
31787 Darcylawson 1999 KH14 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31788 1999 KQ14 18/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31789 1999 KA15 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31790 1999 LA1 07/06/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31791 1999 LT3 07/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31792 1999 LY4 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31793 1999 LB6 11/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31794 1999 LL9 08/06/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31795 1999 LM14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31796 1999 LS15 12/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31797 1999 LN16 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
31798 1999 LY16 09/06/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
31799 1999 LN23 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31800 1999 LT25 09/06/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31801 1999 LY26 09/06/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
31802 1999 LP30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
31803 1999 LN32 06/06/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
31804 1999 MG 18/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
31805 1999 NN5 13/07/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31806 1999 NE11 13/07/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
31807 Shaunalennon 1999 NP17 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31808 1999 NR34 14/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31809 1999 NS36 14/07/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31810 1999 NR38 14/07/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31811 1999 NA41 14/07/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31812 1999 NL47 13/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31813 1999 RF41 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31814 1999 RW70 07/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
31815 1999 RY111 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
31816 1999 RZ117 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31817 1999 RK134 09/09/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
31818 1999 RM135 09/09/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
31819 1999 RS150 09/09/1999 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
31820 1999 RT186 09/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
31821 1999 RK225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
31822 1999 SY4 29/09/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
31823 Viète 1999 TN3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 6,0 km MPC · JPL
31824 Elatus 1999 UG5 29/10/1999 Catalina CSS 57 km MPC · JPL
31825 1999 UL13 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
31826 1999 VM2 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
31827 1999 VJ13 01/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31828 1999 VU199 04/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
31829 1999 XT12 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31830 1999 XT59 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31831 1999 YL 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31832 2000 AP59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31833 2000 AW123 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31834 2000 AL142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31835 2000 BK16 30/01/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
31836 Poshedly 2000 BU34 30/01/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
31837 2000 CB35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31838 Angelarob 2000 CV48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31839 Depinto 2000 CW50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31840 Normnegus 2000 CG51 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31841 2000 CQ70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31842 2000 CF77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
31843 2000 CQ80 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31844 Mattwill 2000 DQ15 26/02/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
31845 2000 DK17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31846 Elainegillum 2000 DQ47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31847 2000 DQ96 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
31848 Mikemattei 2000 EM21 03/03/2000 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
31849 2000 EZ21 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31850 2000 EB22 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31851 2000 EK40 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31852 2000 EO43 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31853 Rahulmital 2000 EW47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31854 Darshanashah 2000 EB48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31855 2000 EA50 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
31856 2000 EP54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
31857 2000 EG58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31858 Raykanipe 2000 EL59 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31859 Zemaitis 2000 EB66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31860 2000 ES68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31861 Darleshimizu 2000 EX68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31862 Garfinkle 2000 EY70 11/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
31863 Hazelcoffman 2000 EE84 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31864 2000 EC86 08/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31865 2000 ED86 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31866 2000 EA94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31867 2000 EG94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
31868 2000 EO97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31869 2000 EF101 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
31870 2000 EG101 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
31871 2000 EA105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
31872 Terkán 2000 EL106 13/03/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 3,8 km MPC · JPL
31873 Toliou 2000 EA130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
31874 2000 EF135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
31875 Saksena 2000 EG136 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31876 Jenkens 2000 EA142 02/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
31877 Davideverett 2000 EX144 03/03/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
31878 2000 FR7 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 4,5 km MPC · JPL
31879 2000 FL12 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31880 2000 FW12 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31881 2000 FL15 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31882 2000 FD20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31883 Susanstern 2000 FD22 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31884 2000 FK27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
31885 Greggweger 2000 FJ32 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31886 Verlisak 2000 FN32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31887 2000 FM33 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31888 Polizzi 2000 FM35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31889 2000 FW35 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31890 2000 FG37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31891 2000 FR42 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
31892 2000 FC43 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31893 Rodriguezalvarez 2000 FB44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31894 2000 FD44 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
31895 2000 FX44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31896 Gaydarov 2000 FZ48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31897 Brooksdasilva 2000 FT49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31898 2000 GC1 02/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31899 Adityamohan 2000 GG7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31900 2000 GX15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31901 Amitscheer 2000 GU18 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31902 Raymondwang 2000 GN19 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31903 Euniceyou 2000 GK26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31904 Haoruochen 2000 GX34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31905 Likinpong 2000 GM40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31906 2000 GF44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31907 Wongsumming 2000 GR44 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
31908 2000 GP46 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31909 Chenweitung 2000 GP52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31910 Moustafa 2000 GJ53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31911 Niklasfauth 2000 GE54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31912 Lukasgrafner 2000 GM54 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31913 2000 GM56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31914 2000 GL65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31915 2000 GA66 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31916 Arnehensel 2000 GC67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31917 Lukashohne 2000 GH67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31918 Onkargujral 2000 GW67 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31919 Carragher 2000 GC69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31920 Annamcevoy 2000 GX69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31921 2000 GD71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31922 Alsharif 2000 GD72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31923 2000 GN73 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31924 2000 GD74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31925 Krutovskiy 2000 GW75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31926 Alhamood 2000 GW76 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31927 2000 GT78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31928 Limzhengtheng 2000 GU78 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31929 2000 GF79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31930 2000 GJ81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31931 Sipiera 2000 GW82 10/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
31932 2000 GK85 03/04/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31933 Tanyizhao 2000 GY85 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31934 Benjamintan 2000 GE88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31935 Midgley 2000 GY88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31936 Bernardsmit 2000 GP95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31937 Kangsunwoo 2000 GZ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31938 Nattapong 2000 GL99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31939 Thananon 2000 GC101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31940 Sutthiluk 2000 GQ104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31941 2000 GQ105 13/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31942 2000 GA106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31943 Tahsinelmas 2000 GJ106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31944 Seyitherdem 2000 GP107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31945 2000 GQ108 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31946 Sahilabbi 2000 GM109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31947 2000 GO109 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31948 2000 GH110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
31949 2000 GR120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
31950 2000 GC122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
31951 Alexisallen 2000 GL123 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31952 Bialtdecelie 2000 GS123 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31953 Bontha 2000 GZ125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31954 Georgiebotev 2000 GJ126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31955 2000 GU126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31956 Wald 2000 GA133 13/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
31957 Braunstein 2000 GP133 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31958 2000 GN135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31959 Keianacave 2000 GD136 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31960 2000 GC142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
31961 2000 GJ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
31962 2000 GE153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
31963 2000 GE154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
31964 2000 GG161 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31965 2000 GQ161 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31966 2000 HR1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
31967 2000 HW4 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31968 2000 HH5 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31969 Yihuachen 2000 HL7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31970 2000 HD9 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31971 Beatricechoi 2000 HP9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31972 Carlycrump 2000 HX9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31973 Ashwindatta 2000 HO10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31974 2000 HG12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31975 Johndean 2000 HA13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31976 Niyatidesai 2000 HH13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
31977 Devalapurkar 2000 HZ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31978 Jeremyphilip 2000 HA14 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31979 2000 HH14 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31980 Axelfeldmann 2000 HJ14 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31981 2000 HH15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31982 Johnwallis 2000 HS20 30/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
31983 2000 HS21 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31984 Unger 2000 HR23 25/04/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,0 km MPC · JPL
31985 Andrewryan 2000 HV23 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
31986 2000 HZ27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
31987 2000 HN28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31988 Jasonfiacco 2000 HT29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31989 2000 HX33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
31990 2000 HX34 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
31991 Royghosh 2000 HK35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31992 2000 HX35 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31993 2000 HL37 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31994 2000 HR40 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31995 2000 HX40 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31996 Goecknerwald 2000 HO42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31997 2000 HR43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
31998 2000 HN44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
31999 2000 HF47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32000 2000 HA51 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL

27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001