Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/511001–512000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511001 2013 MW5 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511002 2013 MZ5 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 340 m MPC · JPL
511003 2013 NG18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511004 2013 NN21 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511005 2013 OD6 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511006 2013 OZ7 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511007 2013 PD4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511008 2013 PX6 12/01/2010 WISE WISE APO · 1,6 km MPC · JPL
511009 2013 PM14 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511010 2013 PV23 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511011 2013 PU26 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511012 2013 PT37 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511013 2013 PA56 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
511014 2013 PD71 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511015 2013 PD73 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511016 2013 QJ1 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511017 2013 QU2 18/09/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
511018 2013 QK3 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
511019 2013 QJ6 18/06/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
511020 2013 QN20 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511021 2013 QQ25 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511022 2013 QB26 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511023 2013 QB41 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511024 2013 QW41 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511025 2013 QO47 21/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
511026 2013 QZ56 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511027 2013 QH61 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511028 2013 QD66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
511029 2013 QL72 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
511030 2013 QF81 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511031 2013 QH89 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
511032 2013 RH3 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511033 2013 RF16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
511034 2013 RE19 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511035 2013 RJ19 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511036 2013 RL20 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511037 2013 RY20 05/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
511038 2013 RA26 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511039 2013 RU39 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511040 2013 RB42 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511041 2013 RX47 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511042 2013 RM54 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511043 2013 RR57 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
511044 2013 RA58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511045 2013 RG64 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
511046 2013 RT69 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511047 2013 RY74 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511048 2013 RX87 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511049 2013 RZ94 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511050 2013 RK95 15/09/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
511051 2013 RU95 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511052 2013 RC96 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511053 2013 SK10 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511054 2013 SE14 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
511055 2013 SP29 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511056 2013 SU45 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
511057 2013 SO54 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511058 2013 SR59 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511059 2013 SB62 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511060 2013 SK64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511061 2013 SM84 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511062 2013 SD85 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511063 2013 SY86 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511064 2013 TH5 02/10/2013 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
511065 2013 TP6 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511066 2013 TC7 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511067 2013 TS10 01/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
511068 2013 TX19 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
511069 2013 TC25 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511070 2013 TW27 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511071 2013 TB30 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511072 2013 TZ32 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511073 2013 TA33 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
511074 2013 TT34 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511075 2013 TD48 19/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
511076 2013 TO53 16/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
511077 2013 TJ56 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511078 2013 TG64 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511079 2013 TT70 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511080 2013 TE80 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511081 2013 TC81 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511082 2013 TJ85 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511083 2013 TD92 05/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
511084 2013 TV96 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511085 2013 TH98 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511086 2013 TO101 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511087 2013 TJ108 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511088 2013 TT113 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511089 2013 TO116 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511090 2013 TF121 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511091 2013 TR136 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511092 2013 TS137 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
511093 2013 TZ138 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511094 2013 TK139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511095 2013 TN139 16/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
511096 2013 TO139 12/09/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
511097 2013 TG140 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511098 2013 TV140 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
511099 2013 TV159 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
511100 2013 UV4 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511101 2013 UL14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511102 2013 VD2 14/10/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
511103 2013 VE4 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511104 2013 VO21 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511105 2013 VP21 12/10/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
511106 2013 VK22 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511107 2013 VV24 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511108 2013 WE 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511109 2013 WP 19/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
511110 2013 WB1 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511111 2013 WL4 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511112 2013 WC14 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511113 2013 WM18 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511114 2013 WX24 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511115 2013 WQ26 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
511116 2013 WL43 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511117 2013 WK46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511118 2013 WE47 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511119 2013 WQ54 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511120 2013 WJ56 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511121 2013 WZ57 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511122 2013 WF58 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511123 2013 WB59 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511124 2013 WR63 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
511125 2013 WW74 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511126 2013 WQ80 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511127 2013 WD92 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
511128 2013 WN97 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511129 2013 WZ105 27/10/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
511130 2013 WV107 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 46 km MPC · JPL
511131 2013 XM9 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511132 2013 XA14 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511133 2013 XQ17 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
511134 2013 XJ18 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511135 2013 XR19 25/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
511136 2013 XO23 09/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511137 2013 XM24 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
511138 2013 XN26 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511139 2013 YR1 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511140 2013 YJ2 08/04/2010 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
511141 2013 YX3 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511142 2013 YG4 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511143 2013 YU4 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511144 2013 YX6 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511145 2013 YY6 31/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
511146 2013 YH14 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511147 2013 YJ20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
511148 2013 YU27 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511149 2013 YZ27 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511150 2013 YL28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511151 2013 YM29 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511152 2013 YP32 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511153 2013 YV37 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511154 2013 YS38 07/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
511155 2013 YR39 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
511156 2013 YU39 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511157 2013 YC40 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511158 2013 YR40 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511159 2013 YV40 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511160 2013 YO41 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
511161 2013 YB42 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511162 2013 YV42 02/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
511163 2013 YF43 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511164 2013 YW44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511165 2013 YS45 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511166 2013 YJ49 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511167 2013 YC56 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511168 2013 YX57 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511169 2013 YO60 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511170 2013 YL62 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511171 2013 YM62 05/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
511172 2013 YV63 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
511173 2013 YR69 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511174 2013 YL73 11/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
511175 2013 YO73 05/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
511176 2013 YK75 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511177 2013 YM78 12/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
511178 2013 YR82 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
511179 2013 YO83 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
511180 2013 YE93 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
511181 2013 YF95 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511182 2013 YD102 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511183 2013 YK107 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
511184 2013 YC108 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511185 2013 YX108 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511186 2013 YZ108 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511187 2013 YA109 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511188 2013 YC109 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511189 2013 YH111 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511190 2013 YA112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511191 2013 YM114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511192 2013 YJ118 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511193 2013 YK119 26/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
511194 2013 YB124 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511195 2013 YL124 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511196 2013 YM124 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511197 2013 YQ125 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
511198 2013 YC128 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511199 2013 YO129 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511200 2013 YV129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511201 2013 YT138 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511202 2013 YU142 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511203 2013 YW143 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511204 2013 YB147 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
511205 2013 YV149 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511206 2013 YB152 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511207 2014 AL7 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
511208 2014 AK9 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511209 2014 AH14 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511210 2014 AW19 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511211 2014 AY19 04/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511212 2014 AR21 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511213 2014 AZ21 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511214 2014 AA22 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511215 2014 AM22 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511216 2014 AY31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511217 2014 AH48 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511218 2014 AP48 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511219 2014 AG49 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511220 2014 AY52 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511221 2014 AV54 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511222 2014 AK56 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511223 2014 AW56 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
511224 2014 AZ56 04/03/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
511225 2014 BK1 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511226 2014 BR3 14/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
511227 2014 BO4 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511228 2014 BW6 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511229 2014 BC8 26/05/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
511230 2014 BK10 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
511231 2014 BJ11 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511232 2014 BG12 26/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
511233 2014 BH12 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511234 2014 BV12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511235 2014 BF14 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
511236 2014 BU14 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
511237 2014 BA16 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
511238 Cuixiangqun 2014 BK17 27/11/2013 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
511239 2014 BF19 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511240 2014 BW24 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511241 2014 BR29 27/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
511242 2014 BX29 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511243 2014 BS32 20/03/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
511244 2014 BS33 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
511245 2014 BC34 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511246 2014 BT35 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511247 2014 BN36 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511248 2014 BT38 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
511249 2014 BC40 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
511250 2014 BD47 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511251 2014 BD48 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511252 2014 BL48 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511253 2014 BR48 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511254 2014 BV54 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
511255 2014 BM61 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511256 2014 BN63 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511257 2014 BO65 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511258 2014 BS65 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511259 2014 CC 22/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
511260 2014 CF4 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511261 2014 CQ4 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511262 2014 CO11 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
511263 2014 CT17 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
511264 2014 CX18 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511265 2014 CP19 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511266 2014 CH20 26/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
511267 2014 CE21 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511268 2014 CC24 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
511269 2014 CK24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511270 2014 DB1 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511271 2014 DL4 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511272 2014 DM4 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511273 2014 DN14 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511274 2014 DP15 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
511275 2014 DX15 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511276 2014 DD16 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
511277 2014 DA20 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511278 2014 DJ28 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
511279 2014 DK29 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511280 2014 DO30 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511281 2014 DU33 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511282 2014 DR38 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511283 2014 DA39 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
511284 2014 DW40 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511285 2014 DS42 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511286 2014 DH43 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511287 2014 DP46 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511288 2014 DV51 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
511289 2014 DB58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511290 2014 DA59 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511291 2014 DW61 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511292 2014 DN62 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
511293 2014 DU63 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
511294 2014 DR65 27/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
511295 2014 DH66 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511296 2014 DO66 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
511297 2014 DK67 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511298 2014 DF70 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
511299 2014 DL70 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511300 2014 DM70 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511301 2014 DO72 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511302 2014 DR73 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511303 2014 DO78 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511304 2014 DU83 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
511305 2014 DO84 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511306 2014 DH87 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511307 2014 DJ88 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
511308 2014 DF90 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511309 2014 DF96 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511310 2014 DO98 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511311 2014 DD107 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511312 2014 DH109 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511313 2014 DL110 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511314 2014 DY116 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511315 2014 DY117 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511316 2014 DL118 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511317 2014 DP118 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
511318 2014 DV120 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511319 2014 DW122 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511320 2014 DF124 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511321 2014 DX124 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511322 2014 DE128 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511323 2014 DU128 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511324 2014 DY129 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511325 2014 DU133 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
511326 2014 DB140 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511327 2014 DU145 11/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
511328 2014 DF146 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511329 2014 DG146 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
511330 2014 DJ146 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
511331 2014 ER3 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511332 2014 EC9 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
511333 2014 EQ13 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511334 2014 EU13 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511335 2014 EV13 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511336 2014 EQ14 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511337 2014 EN16 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511338 2014 EU19 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511339 2014 EG22 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511340 2014 EW23 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511341 2014 ED25 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511342 2014 EA28 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511343 2014 EJ36 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511344 2014 EJ39 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
511345 2014 EZ42 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511346 2014 ET44 04/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
511347 2014 EM46 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
511348 2014 EU47 19/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
511349 2014 EL48 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511350 2014 EF49 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511351 2014 EH52 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511352 2014 FW1 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511353 2014 FR2 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
511354 2014 FV2 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511355 2014 FQ3 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
511356 2014 FH4 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
511357 2014 FL10 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511358 2014 FW14 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511359 2014 FA15 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
511360 2014 FP20 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511361 2014 FV28 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
511362 2014 FQ32 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
511363 2014 FM36 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511364 2014 FU36 24/02/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
511365 2014 FZ40 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511366 2014 FQ41 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
511367 2014 FW45 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
511368 2014 FJ49 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511369 2014 FX50 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511370 2014 FQ57 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511371 2014 FU63 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
511372 2014 FM64 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
511373 2014 FG65 17/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
511374 2014 FL65 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
511375 2014 FP67 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511376 2014 FL73 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
511377 2014 FO73 13/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
511378 2014 FP73 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511379 2014 FR73 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
511380 2014 GJ6 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
511381 2014 GP9 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
511382 2014 GC10 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511383 2014 GA17 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511384 2014 GQ19 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
511385 2014 GS29 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511386 2014 GA32 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511387 2014 GW36 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511388 2014 GX38 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511389 2014 GQ40 27/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
511390 2014 GD46 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511391 2014 GP50 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511392 2014 GN53 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
511393 2014 GU54 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
511394 2014 GD56 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
511395 2014 GG56 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511396 2014 GN56 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
511397 2014 GO56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511398 2014 GR56 04/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
511399 2014 GS56 19/03/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
511400 2014 HS5 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511401 2014 HB10 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511402 2014 HZ12 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511403 2014 HR19 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511404 2014 HJ21 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511405 2014 HE23 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511406 2014 HZ27 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511407 2014 HS28 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511408 2014 HH30 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511409 2014 HS47 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511410 2014 HQ56 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
511411 2014 HA70 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511412 2014 HM127 06/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
511413 2014 HE147 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511414 2014 HY155 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511415 2014 HK157 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511416 2014 HS159 06/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511417 2014 HR161 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511418 2014 HS161 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
511419 2014 HM167 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
511420 2014 HC168 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511421 2014 HC179 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511422 2014 HJ179 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511423 2014 HG181 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511424 2014 HO181 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511425 2014 HC185 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
511426 2014 HD186 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511427 2014 HN186 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511428 2014 HM188 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511429 2014 HR188 12/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511430 2014 HS194 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
511431 2014 HZ194 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
511432 2014 HL201 07/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
511433 2014 HQ202 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
511434 2014 JA 31/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
511435 2014 JW4 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511436 2014 JR10 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511437 2014 JB14 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511438 2014 JE14 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511439 2014 JY23 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511440 2014 JY25 16/07/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
511441 2014 JU26 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511442 2014 JE27 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511443 2014 JN27 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
511444 2014 JR27 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
511445 2014 JJ29 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511446 2014 JZ40 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
511447 2014 JB41 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
511448 2014 JS49 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
511449 2014 JX49 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511450 2014 JN51 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
511451 2014 JE54 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511452 2014 JO58 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
511453 2014 JZ68 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511454 2014 JU83 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
511455 2014 JF84 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
511456 2014 KR15 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511457 2014 KP16 03/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511458 2014 KD17 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511459 2014 KA18 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511460 2014 KK20 22/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
511461 2014 KS30 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511462 2014 KZ40 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511463 2014 KC42 20/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
511464 2014 KO44 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511465 2014 KA54 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511466 2014 KU56 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511467 2014 KC70 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511468 2014 KX80 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511469 2014 KH86 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
511470 2014 KN86 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
511471 2014 KU92 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
511472 2014 KP97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511473 2014 KY98 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
511474 2014 KD100 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
511475 2014 KE101 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
511476 2014 LX11 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511477 2014 LN20 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511478 2014 MD7 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511479 2014 MR15 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
511480 2014 MD44 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511481 2014 MJ56 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
511482 2014 MU58 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
511483 2014 MC60 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
511484 2014 NE 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
511485 2014 NO 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511486 2014 NZ 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511487 2014 NT1 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
511488 2014 NS16 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511489 2014 NT17 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
511490 2014 NP28 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511491 2014 NB33 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511492 2014 NM63 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511493 2014 NY63 20/04/2007 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
511494 2014 OG11 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
511495 2014 OQ34 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511496 2014 OU41 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
511497 2014 OV96 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
511498 2014 OB98 10/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511499 2014 OC113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
511500 2014 OO113 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511501 2014 OU122 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
511502 2014 ON129 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
511503 2014 OW157 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
511504 2014 OS175 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
511505 2014 OK184 06/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
511506 2014 OH188 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511507 2014 OW227 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
511508 2014 OM239 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
511509 2014 OA338 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511510 2014 OC344 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
511511 2014 OD344 22/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
511512 2014 ON363 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511513 2014 OT382 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511514 2014 OY394 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511515 2014 PR4 14/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
511516 2014 PT58 16/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
511517 2014 PW67 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511518 2014 QV33 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
511519 2014 QF179 09/02/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
511520 2014 QW296 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511521 2014 QY371 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
511522 2014 QV374 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511523 2014 QS439 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
511524 2014 QO442 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
511525 2014 QY442 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
511526 2014 RF 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511527 2014 RN 11/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
511528 2014 RO12 21/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
511529 2014 SV 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511530 2014 SN219 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
511531 2014 SY282 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
511532 2014 SP303 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511533 2014 SN349 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
511534 2014 SQ349 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
511535 2014 SY350 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
511536 2014 TS9 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511537 2014 TE18 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
511538 2014 TH33 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511539 2014 TO33 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
511540 2014 TP33 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
511541 2014 TV33 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
511542 2014 TW33 27/07/2011 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
511543 2014 TV57 14/10/2014 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
511544 2014 TM58 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511545 2014 TP59 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511546 2014 TM63 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511547 2014 UZ62 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
511548 2014 UO117 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511549 2014 UV182 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
511550 2014 UO191 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511551 2014 UD225 08/08/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 203 km MPC · JPL
511552 2014 UE225 08/08/2013 Mauna Kea OSSOS 267 km MPC · JPL
511553 2014 UK225 29/11/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 140 km MPC · JPL
511554 2014 UL225 01/09/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
511555 2014 UM225 08/08/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
511556 2014 VN 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
511557 2014 VR1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511558 2014 VE2 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511559 2014 VR11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511560 2014 VR22 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511561 2014 WT58 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
511562 2014 WJ62 19/11/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
511563 2014 WJ120 19/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511564 2014 WR215 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
511565 2014 WY355 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
511566 2014 WR364 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
511567 2014 WZ369 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
511568 2014 WD392 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
511569 2014 WY453 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511570 2014 WP463 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
511571 2014 WT468 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511572 2014 WT479 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
511573 2014 WB480 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511574 2014 WR494 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511575 2014 WE495 03/03/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
511576 2014 WM511 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
511577 2014 XP3 11/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
511578 2014 XN8 07/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
511579 2014 XW8 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511580 2014 XP13 21/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
511581 2014 XC17 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511582 2014 XA40 06/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
511583 2014 XE41 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511584 2014 YA1 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511585 2014 YF4 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511586 2014 YW6 21/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511587 2014 YO15 25/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511588 2015 AY9 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511589 2015 AK27 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511590 2015 AV30 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
511591 2015 AV108 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511592 2015 AY110 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511593 2015 AY111 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511594 2015 AV153 10/03/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
511595 2015 AX158 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511596 2015 AN171 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511597 2015 AN198 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
511598 2015 AT233 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511599 2015 AL235 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511600 2015 AZ245 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS APO 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511601 2015 AR253 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
511602 2015 AM258 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511603 2015 AJ280 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511604 2015 BS5 16/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511605 2015 BF6 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511606 2015 BP6 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
511607 2015 BH8 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511608 2015 BK21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511609 2015 BQ22 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511610 2015 BB23 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511611 2015 BW23 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511612 2015 BM24 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511613 2015 BX24 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511614 2015 BB25 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511615 2015 BD25 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
511616 2015 BT25 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511617 2015 BW25 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511618 2015 BF26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511619 2015 BZ26 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511620 2015 BR32 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
511621 2015 BT34 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
511622 2015 BS59 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511623 2015 BE72 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
511624 2015 BX87 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511625 2015 BZ88 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511626 2015 BG99 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511627 2015 BL100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
511628 2015 BQ100 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511629 2015 BX101 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511630 2015 BA102 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
511631 2015 BU102 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511632 2015 BZ102 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511633 2015 BZ106 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511634 2015 BA107 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511635 2015 BB118 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511636 2015 BS126 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
511637 2015 BQ138 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
511638 2015 BC139 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511639 2015 BW149 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511640 2015 BX153 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511641 2015 BO156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511642 2015 BJ195 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511643 2015 BQ197 13/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
511644 2015 BT202 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511645 2015 BW231 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511646 2015 BR249 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511647 2015 BM252 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
511648 2015 BZ252 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511649 2015 BO258 06/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511650 2015 BX260 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
511651 2015 BN261 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511652 2015 BZ262 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511653 2015 BP270 19/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511654 2015 BC278 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
511655 2015 BU288 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
511656 2015 BJ291 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
511657 2015 BS291 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511658 2015 BK298 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511659 2015 BZ298 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511660 2015 BK300 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511661 2015 BY301 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511662 2015 BJ302 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511663 2015 BF303 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
511664 2015 BG304 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511665 2015 BY316 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511666 2015 BD321 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511667 2015 BE327 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511668 2015 BZ344 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511669 2015 BL355 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511670 2015 BK356 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511671 2015 BO356 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
511672 2015 BU377 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511673 2015 BQ415 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511674 2015 BQ421 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511675 2015 BK424 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
511676 2015 BS427 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
511677 2015 BG430 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511678 2015 BC443 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511679 2015 BY446 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
511680 2015 BK449 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511681 2015 BG452 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
511682 2015 BV462 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511683 2015 BV490 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511684 2015 BN509 22/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
511685 2015 BT510 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511686 2015 BH512 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511687 2015 BM513 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511688 2015 BB515 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
511689 2015 BQ519 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511690 2015 BW532 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511691 2015 BC534 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
511692 2015 BF535 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511693 2015 BB537 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511694 2015 BM537 02/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
511695 2015 CH 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511696 2015 CQ1 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
511697 2015 CG9 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511698 2015 CN10 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511699 2015 CP10 16/02/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
511700 2015 CS12 20/05/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511701 2015 CS21 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511702 2015 CG24 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511703 2015 CQ25 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
511704 2015 CW25 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
511705 2015 CO33 18/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511706 2015 CE34 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511707 2015 CP39 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511708 2015 CF44 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511709 2015 CG44 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511710 2015 CO45 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
511711 2015 CF49 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511712 2015 CG49 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
511713 2015 CA52 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511714 2015 CC53 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511715 2015 CE53 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511716 2015 CH53 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511717 2015 CX53 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511718 2015 CX55 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
511719 2015 CG58 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
511720 2015 CM58 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511721 2015 CJ63 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511722 2015 CM63 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511723 2015 CP63 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511724 2015 CP64 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511725 2015 DL2 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511726 2015 DQ20 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511727 2015 DJ23 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511728 2015 DS30 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
511729 2015 DB31 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511730 2015 DB33 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511731 2015 DZ33 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511732 2015 DF36 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511733 2015 DJ42 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
511734 2015 DP48 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511735 2015 DG53 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511736 2015 DR55 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511737 2015 DU81 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
511738 2015 DM83 24/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
511739 2015 DJ88 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511740 2015 DT94 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
511741 2015 DU98 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
511742 2015 DK118 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511743 2015 DE119 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511744 2015 DF120 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511745 2015 DH120 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511746 2015 DK120 26/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
511747 2015 DP120 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511748 2015 DD121 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511749 2015 DG133 10/02/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
511750 2015 DW134 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511751 2015 DC138 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
511752 2015 DQ144 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511753 2015 DS145 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511754 2015 DN146 13/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
511755 2015 DC151 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511756 2015 DK152 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511757 2015 DA154 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511758 2015 DF175 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
511759 2015 DG204 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511760 2015 DH204 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511761 2015 DS208 23/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
511762 2015 DC209 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511763 2015 DP209 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
511764 2015 DB210 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511765 2015 DC210 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511766 2015 DZ210 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511767 2015 DA212 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511768 2015 DN212 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511769 2015 DC213 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511770 2015 DP213 30/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
511771 2015 DZ216 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511772 2015 DB228 02/05/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
511773 2015 DO228 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
511774 2015 DR228 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
511775 2015 DT229 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
511776 2015 DG230 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511777 2015 EZ 11/03/2015 Catalina CSS 190 m MPC · JPL
511778 2015 EK3 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511779 2015 EF4 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511780 2015 EM8 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
511781 2015 EL12 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511782 2015 EN20 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511783 2015 EU20 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
511784 2015 EK21 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511785 2015 EE34 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511786 2015 EN34 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
511787 2015 EF63 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511788 2015 EV64 21/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511789 2015 EZ74 15/09/2012 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
511790 2015 FC1 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511791 2015 FL1 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
511792 2015 FQ10 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
511793 2015 FQ12 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511794 2015 FQ13 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511795 2015 FR35 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
511796 2015 FM36 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511797 2015 FD38 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
511798 2015 FF38 12/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
511799 2015 FC41 14/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
511800 2015 FK72 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511801 2015 FS72 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511802 2015 FW73 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
511803 2015 FK75 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511804 2015 FB76 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511805 2015 FQ82 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
511806 2015 FL107 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511807 2015 FO107 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511808 2015 FH120 26/03/2015 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
511809 2015 FG121 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
511810 2015 FS123 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
511811 2015 FF137 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511812 2015 FH137 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511813 2015 FD139 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511814 2015 FN142 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511815 2015 FR142 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511816 2015 FU149 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511817 2015 FY149 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511818 2015 FQ155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511819 2015 FB158 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
511820 2015 FN163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
511821 2015 FC166 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511822 2015 FT168 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
511823 2015 FV173 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511824 2015 FL174 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511825 2015 FJ183 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
511826 2015 FS212 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
511827 2015 FL249 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
511828 2015 FD288 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511829 2015 FB294 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511830 2015 FR302 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511831 2015 FU302 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
511832 2015 FA303 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511833 2015 FM303 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
511834 2015 FA304 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
511835 2015 FG304 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511836 2015 FZ304 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511837 2015 FM305 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511838 2015 FH312 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
511839 2015 FU317 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511840 2015 FZ319 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511841 2015 FT323 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511842 2015 FX324 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511843 2015 FC326 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511844 2015 FH326 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511845 2015 FA330 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511846 2015 FZ332 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511847 2015 FR334 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511848 2015 FD335 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511849 2015 FW335 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511850 2015 FB336 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511851 2015 FZ336 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511852 2015 FK340 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
511853 2015 FV340 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511854 2015 FE347 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
511855 2015 FV347 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
511856 2015 FO354 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
511857 2015 FK363 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
511858 2015 FW390 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511859 2015 FA397 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511860 2015 FB397 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511861 2015 GT1 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511862 2015 GY4 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511863 2015 GS14 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511864 2015 GJ16 14/09/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
511865 2015 GE20 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511866 2015 GU22 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
511867 2015 GY22 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511868 2015 GN23 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511869 2015 GP24 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
511870 2015 GS27 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511871 2015 GM28 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511872 2015 GQ28 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511873 2015 GF29 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511874 2015 GP29 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511875 2015 GK31 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
511876 2015 GT33 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511877 2015 GB35 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511878 2015 GQ35 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
511879 2015 GP38 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511880 2015 GJ39 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511881 2015 GR39 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511882 2015 GV42 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
511883 2015 GG43 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511884 2015 GW44 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511885 2015 GM45 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
511886 2015 GP45 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511887 2015 GV45 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
511888 2015 GK51 24/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
511889 2015 HT6 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511890 2015 HF7 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511891 2015 HN8 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511892 2015 HL14 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511893 2015 HJ15 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511894 2015 HN15 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511895 2015 HP15 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511896 2015 HV15 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511897 2015 HG26 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
511898 2015 HV27 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
511899 2015 HK28 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511900 2015 HE30 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
511901 2015 HE34 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511902 2015 HH39 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511903 2015 HK42 08/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
511904 2015 HS60 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
511905 2015 HG62 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511906 2015 HA65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
511907 2015 HJ66 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511908 2015 HU67 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
511909 2015 HQ73 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511910 2015 HV79 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
511911 2015 HX85 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511912 2015 HR87 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
511913 2015 HA88 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
511914 2015 HW92 19/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
511915 2015 HM94 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
511916 2015 HR94 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511917 2015 HD95 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511918 2015 HO96 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511919 2015 HD100 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
511920 2015 HK110 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511921 2015 HZ110 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
511922 2015 HT123 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
511923 2015 HM134 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511924 2015 HK141 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
511925 2015 HU150 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
511926 2015 HG152 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511927 2015 HM152 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511928 2015 HG155 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
511929 2015 HG161 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511930 2015 HD164 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
511931 2015 HH164 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
511932 2015 HB166 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511933 2015 HT166 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
511934 2015 HA167 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
511935 2015 HE169 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511936 2015 HQ169 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511937 2015 HS170 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
511938 2015 HT170 28/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
511939 2015 HE172 16/03/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
511940 2015 HH172 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
511941 2015 HE173 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511942 2015 HQ173 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511943 2015 HX173 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
511944 2015 HG174 04/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511945 2015 HD175 25/03/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
511946 2015 HH185 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
511947 2015 HJ185 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511948 2015 HN185 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511949 2015 HO185 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511950 2015 JW5 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511951 2015 JB11 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
511952 2015 JV12 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
511953 2015 KB1 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
511954 2015 KD1 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
511955 2015 KC2 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
511956 2015 KG3 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
511957 2015 KQ7 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511958 2015 KC9 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
511959 2015 KU9 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
511960 2015 KW9 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
511961 2015 KK12 28/01/2014 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
511962 2015 KB13 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
511963 2015 KD14 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
511964 2015 KW14 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511965 2015 KN17 16/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
511966 2015 KY17 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
511967 2015 KC24 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
511968 2015 KU26 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
511969 2015 KF38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
511970 2015 KY40 27/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
511971 2015 KE42 03/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
511972 2015 KY43 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
511973 2015 KO47 12/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
511974 2015 KY51 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
511975 2015 KH58 21/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
511976 2015 KN58 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
511977 2015 KW60 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
511978 2015 KY64 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
511979 2015 KS67 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
511980 2015 KE75 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
511981 2015 KK75 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
511982 2015 KO82 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
511983 2015 KO86 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511984 2015 KJ88 09/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
511985 2015 KZ92 30/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
511986 2015 KV93 23/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
511987 2015 KD94 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
511988 2015 KC102 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
511989 2015 KN104 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
511990 2015 KL123 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
511991 2015 KE125 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
511992 2015 KS125 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
511993 2015 KK128 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
511994 2015 KZ128 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
511995 2015 KE129 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
511996 2015 KV129 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
511997 2015 KR130 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
511998 2015 KT133 11/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
511999 2015 KD146 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
512000 2015 KJ146 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001