Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/100001–101000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100001 1982 UC3 20/10/1982 Kitt Peak G. Aldering 4,4 km MPC · JPL
100002 1983 QC1 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,3 km MPC · JPL
100003 1983 RN3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
100004 1983 VA 01/11/1983 IRAS IRAS 2,7 km MPC · JPL
100005 1986 RY 06/09/1986 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
100006 1987 DA7 28/02/1987 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
100007 Peters 1988 CP4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
100008 1988 QZ 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker 2,3 km MPC · JPL
100009 1988 RQ4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 1,5 km MPC · JPL
100010 1988 RN12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
100011 1988 VE3 11/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
100012 1989 BC1 25/01/1989 Kleť A. Mrkos 6,2 km MPC · JPL
100013 1989 CD3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
100014 1989 SR4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
100015 1989 SR7 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker 2,1 km MPC · JPL
100016 1989 SD8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker 2,3 km MPC · JPL
100017 1989 TN2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
100018 1989 TA5 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100019 Gregorianik 1989 UO7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
100020 1990 QH4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
100021 1990 QV7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100022 1990 SG5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100023 1990 SH5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100024 1990 SW6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
100025 1990 SY6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100026 1990 ST9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100027 Hannaharendt 1990 TR3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
100028 von Canstein 1990 TZ9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,4 km MPC · JPL
100029 Varnhagen 1990 TQ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
100030 1990 WN1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
100031 1991 FM2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
100032 1991 GU6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100033 Taizé 1991 GV10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
100034 1991 PN1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100035 1991 PO8 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
100036 1991 PM14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
100037 1991 RM 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
100038 1991 RD13 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
100039 1991 RO16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
100040 1991 RQ17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 9,4 km MPC · JPL
100041 1991 RJ28 08/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100042 1991 SJ2 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
100043 1991 SE3 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100044 1991 TX 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
100045 1991 TK1 05/10/1991 Palomar C. S. Shoemaker 3,9 km MPC · JPL
100046 Worms 1991 TT6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
100047 Leobaeck 1991 TU6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,8 km MPC · JPL
100048 1991 TE14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 9,3 km MPC · JPL
100049 Césarann 1991 TD15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
100050 Carloshernandez 1991 TR15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
100051 Davidhernandez 1991 TC16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
100052 1991 VP5 07/11/1991 Palomar C. S. Shoemaker 6,5 km MPC · JPL
100053 1992 AR2 02/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100054 1992 BG4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100055 1992 BK4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100056 1992 DZ3 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100057 1992 DE10 29/02/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100058 1992 EH 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100059 1992 EE4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100060 1992 ET4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
100061 1992 EL5 01/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
100062 1992 EH9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
100063 1992 EY13 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100064 1992 EL20 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
100065 1992 ES25 08/03/1992 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
100066 1992 EV25 08/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100067 1992 EY26 02/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
100068 1992 EH28 08/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
100069 1992 ED29 02/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100070 1992 EX29 03/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100071 1992 ET30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100072 1992 EY30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100073 1992 EV31 01/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
100074 1992 OB2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100075 1992 PS1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
100076 1992 PT1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100077 Tertzakian 1992 PZ6 07/08/1992 Palomar A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
100078 1992 RZ2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
100079 1992 RZ4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100080 1992 RY6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
100081 1992 SU8 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100082 1992 SA10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100083 1992 SA13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
100084 1992 SY13 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
100085 1992 UY4 25/10/1992 Palomar C. S. Shoemaker 980 m MPC · JPL
100086 1992 UG7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100087 1993 BW9 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100088 1993 DC 18/02/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100089 1993 FW2 23/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100090 1993 FX5 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
100091 1993 FT6 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
100092 1993 FK8 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
100093 1993 FL10 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100094 1993 FJ13 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
100095 1993 FN13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
100096 1993 FG18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
100097 1993 FK19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100098 1993 FZ19 17/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
100099 1993 FG21 21/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
100100 1993 FB25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100101 1993 FZ28 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
100102 1993 FU30 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100103 1993 FC33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
100104 1993 FQ33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
100105 1993 FK35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
100106 1993 FW35 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
100107 1993 FH39 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100108 1993 FF45 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
100109 1993 FN46 19/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
100110 1993 FV47 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
100111 1993 FA51 19/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
100112 1993 FM57 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100113 1993 FW73 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
100114 1993 FQ82 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
100115 1993 HA3 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100116 1993 KG1 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100117 1993 KM1 25/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100118 1993 LG1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
100119 1993 OB 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
100120 1993 OW4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
100121 1993 OP7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
100122 Alpes Maritimes 1993 PE7 15/08/1993 Caussols CERGA 6,1 km MPC · JPL
100123 1993 QU5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100124 1993 QD7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100125 1993 QG7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100126 1993 QK7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100127 1993 QA8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100128 1993 QK8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100129 1993 RQ1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
100130 1993 RD3 12/09/1993 Palomar E. F. Helin 4,0 km MPC · JPL
100131 1993 RU5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100132 1993 RR8 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
100133 Demosthenes 1993 RG14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
100134 1993 RT14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
100135 1993 RR16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100136 1993 SM4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100137 1993 SD7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
100138 1993 SN14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100139 1993 TS 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
100140 1993 TP2 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100141 1993 TH5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100142 1993 TK6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100143 1993 TD11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100144 1993 TM14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100145 1993 TW14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100146 1993 TQ15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
100147 1993 TV15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100148 1993 TT16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
100149 1993 TM17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100150 1993 TN17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100151 1993 TT17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100152 1993 TN19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
100153 1993 TF20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100154 1993 TS23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
100155 1993 TG25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100156 1993 TD26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100157 1993 TU26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100158 1993 TF27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100159 1993 TP27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
100160 1993 TS27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100161 1993 TV28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
100162 1993 TS30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
100163 1993 TN32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100164 1993 TV38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100165 1993 TN41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
100166 1993 UU1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100167 1993 UN2 21/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100168 1993 UN4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100169 1993 UW4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100170 1993 UE8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100171 1993 UJ8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100172 1993 WL 17/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100173 1993 XZ 11/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100174 1994 AJ2 12/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,8 km MPC · JPL
100175 1994 AX4 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100176 1994 AD5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100177 1994 AH5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100178 1994 AW5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100179 1994 AQ6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100180 1994 AR9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100181 1994 AN10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100182 1994 AX10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100183 1994 AA11 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100184 1994 AE12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100185 1994 AC13 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100186 1994 BL2 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100187 1994 BT4 29/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 1,1 km MPC · JPL
100188 1994 CM1 09/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
100189 1994 CK3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100190 1994 CE4 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100191 1994 CX5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100192 1994 CZ5 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100193 1994 CC7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100194 1994 CK11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
100195 1994 CR12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100196 1994 CL16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
100197 1994 CQ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100198 1994 EA1 09/03/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
100199 1994 EF4 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100200 1994 EL4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100201 1994 FD 19/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 890 m MPC · JPL
100202 1994 GB 02/04/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
100203 1994 GF3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100204 1994 GT3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
100205 1994 GB7 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100206 1994 HW 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
100207 1994 HB1 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100208 1994 JD2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100209 1994 JG5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100210 1994 LD1 15/06/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,9 km MPC · JPL
100211 1994 PF1 07/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 1,6 km MPC · JPL
100212 1994 PV3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
100213 1994 PD4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
100214 1994 PJ4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100215 1994 PV5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
100216 1994 PQ6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 950 m MPC · JPL
100217 1994 PL7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
100218 1994 PV7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100219 1994 PG8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 910 m MPC · JPL
100220 1994 PT10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100221 1994 PP12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100222 1994 PU12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100223 1994 PZ12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100224 1994 PO13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100225 1994 PS13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
100226 1994 PJ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
100227 1994 PR16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
100228 1994 PH17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
100229 Jeanbailly 1994 PB18 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
100230 1994 PN18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
100231 Monceau 1994 PB20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
100232 1994 PU23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
100233 1994 PL24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
100234 1994 PS24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
100235 1994 PX24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100236 1994 PS27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100237 1994 PG31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100238 1994 PY31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100239 1994 PE32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
100240 1994 PV33 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
100241 1994 PK35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100242 1994 PS35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100243 1994 PO37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100244 1994 QB 16/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 6,4 km MPC · JPL
100245 1994 RT2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100246 1994 RD3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100247 1994 RA7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100248 1994 RB13 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100249 1994 RW13 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100250 1994 RN15 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
100251 1994 RC17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
100252 1994 RY25 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
100253 1994 SB2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100254 1994 SG4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100255 1994 SJ5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100256 1994 SU5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100257 1994 SF9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100258 1994 SW10 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100259 1994 TX4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100260 1994 TF5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100261 1994 TR6 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100262 1994 TV10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100263 1994 TL11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100264 1994 TS11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100265 1994 TH14 12/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
100266 Sadamisaki 1994 TV14 14/10/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 4,1 km MPC · JPL
100267 JAXA 1994 TK15 14/10/1994 Kiso I. Satō, M. Abe, H. Araki 2,2 km MPC · JPL
100268 Rosenthal 1994 TL16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
100269 1994 UM6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
100270 1994 VQ 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
100271 1994 VP1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
100272 1994 VX6 01/11/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,1 km MPC · JPL
100273 1994 WO1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
100274 1994 WU5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100275 1994 WW12 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100276 1994 XV 06/12/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
100277 1994 XB5 02/12/1994 Ondřejov P. Pravec 3,6 km MPC · JPL
100278 1994 YN 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
100279 1994 YL4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100280 1995 BQ1 26/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
100281 1995 BX7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100282 1995 BZ7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100283 1995 BU8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
100284 1995 BC14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100285 1995 CG3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100286 1995 CY4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100287 1995 CK5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100288 1995 CZ5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100289 1995 CD6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100290 1995 CL6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100291 1995 CM8 03/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100292 Harmandir 1995 DP2 28/02/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
100293 1995 DY7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100294 1995 DM9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100295 1995 EC5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100296 1995 FB 21/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,4 km MPC · JPL
100297 1995 FU2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100298 1995 FY6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100299 1995 FR7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100300 1995 FS7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100301 1995 FH12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100302 1995 FQ14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100303 1995 FD15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100304 1995 FJ20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100305 1995 GN1 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100306 1995 GH2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100307 1995 GJ8 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 3,2 km MPC · JPL
100308 ČAS 1995 HB 21/04/1995 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
100309 Misuzukaneko 1995 HD 20/04/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,3 km MPC · JPL
100310 1995 HK3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100311 1995 HZ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100312 1995 LQ 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100313 1995 LD1 05/06/1995 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
100314 1995 MK1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100315 1995 MZ1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100316 1995 MM2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100317 1995 MJ3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
100318 1995 MN4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100319 1995 MY4 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100320 1995 MF5 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
100321 1995 MG8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
100322 1995 MJ8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100323 1995 OY1 22/07/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,7 km MPC · JPL
100324 1995 OH3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100325 1995 OC4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100326 1995 OR4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100327 1995 QX 22/08/1995 Uto F. Uto 9,8 km MPC · JPL
100328 1995 QF4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100329 1995 QW8 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
100330 1995 QY8 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100331 1995 QV9 23/08/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
100332 1995 QW11 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100333 1995 SN5 22/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
100334 1995 SZ10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100335 1995 SC12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100336 1995 SQ18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100337 1995 SY36 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100338 1995 ST39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100339 1995 SP40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
100340 1995 SQ41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
100341 1995 ST44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100342 1995 SH51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100343 1995 SJ51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
100344 1995 SY51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100345 1995 ST61 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100346 1995 SA68 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100347 1995 SE69 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100348 1995 SJ72 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
100349 1995 SM78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100350 1995 SP82 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100351 1995 SU88 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100352 1995 TD1 14/10/1995 Stroncone A. Vagnozzi 5,0 km MPC · JPL
100353 1995 TC2 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
100354 1995 TR4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
100355 1995 TO6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100356 1995 TC7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100357 1995 TF11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100358 1995 UK2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
100359 1995 UK8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
100360 1995 UE12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100361 1995 UC14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100362 1995 UJ14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100363 1995 US14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100364 1995 UF22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100365 1995 UE32 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100366 1995 UZ39 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100367 1995 UY40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100368 1995 UG41 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100369 1995 UX45 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100370 1995 UJ51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100371 1995 UO52 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100372 1995 UR54 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100373 1995 UV69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100374 1995 UX69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100375 1995 UY72 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100376 1995 UT73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100377 1995 VH 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
100378 1995 VD6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100379 1995 VZ6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100380 1995 VS10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100381 1995 VB13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100382 1995 VF13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100383 1995 VD15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100384 1995 VH15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100385 1995 VP15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100386 1995 WZ2 20/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100387 1995 WJ4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
100388 1995 WW7 28/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
100389 1995 WU8 24/11/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 1,2 km MPC · JPL
100390 1995 WK13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100391 1995 WO17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100392 1995 WR17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100393 1995 WZ30 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100394 1995 WX32 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100395 1995 WG38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100396 1995 YH5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100397 1995 YK5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100398 1995 YA7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100399 1995 YM7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100400 1995 YX7 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100401 1995 YS17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100402 1995 YP20 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100403 1996 AD 01/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
100404 1996 AC1 12/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100405 1996 AG5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100406 1996 AU5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100407 1996 AH6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100408 1996 AV6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100409 1996 AX8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100410 1996 AZ10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100411 1996 AF11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100412 1996 AT11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100413 1996 AF18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100414 1996 AJ18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100415 1996 BO14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100416 Syang 1996 CB 02/02/1996 NRC-DAO D. D. Balam 1,4 km MPC · JPL
100417 Philipglass 1996 EC 07/03/1996 Linz E. Meyer 2,1 km MPC · JPL
100418 1996 EF9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100419 1996 EP10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100420 1996 EA11 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100421 1996 FF4 23/03/1996 Haleakala AMOS 5,1 km MPC · JPL
100422 1996 GP7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
100423 1996 GG14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100424 1996 GS18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100425 1996 HM 17/04/1996 Haleakala AMOS 2,1 km MPC · JPL
100426 1996 HB7 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100427 1996 HQ10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
100428 1996 HT11 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100429 1996 HB15 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100430 1996 HK18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100431 1996 HU20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
100432 1996 HX23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100433 Hyakusyuko 1996 KU1 24/05/1996 Nanyo T. Okuni 2,3 km MPC · JPL
100434 Jinyilian 1996 LJ 06/06/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
100435 1996 LK2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100436 1996 NN1 15/07/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
100437 1996 OY 22/07/1996 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
100438 1996 PC3 14/08/1996 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
100439 1996 PU5 10/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
100440 1996 PJ6 14/08/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
100441 1996 PZ7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100442 1996 QV 20/08/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,1 km MPC · JPL
100443 1996 RS 09/09/1996 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
100444 1996 RK1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
100445 1996 RA4 12/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,5 km MPC · JPL
100446 1996 RC4 15/09/1996 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
100447 1996 RB5 14/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,3 km MPC · JPL
100448 1996 RE5 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
100449 1996 RJ9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100450 1996 RN11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100451 1996 RR15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100452 1996 RY27 10/09/1996 La Silla UDTS 900 m MPC · JPL
100453 1996 SA4 18/09/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
100454 1996 SA6 18/09/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100455 1996 SB6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
100456 Chichén Itzá 1996 TH 02/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
100457 1996 TJ3 07/10/1996 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
100458 1996 TP3 04/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,1 km MPC · JPL
100459 1996 TB5 06/10/1996 Rand G. R. Viscome 6,1 km MPC · JPL
100460 1996 TN7 08/10/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
100461 1996 TP7 09/10/1996 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
100462 1996 TV9 15/10/1996 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
100463 1996 TU14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
100464 1996 TE15 03/10/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
100465 1996 TM16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100466 1996 TD18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100467 1996 TD19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100468 1996 TO23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100469 1996 TO28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
100470 1996 TY28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100471 1996 TK29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100472 1996 TA34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100473 1996 TO34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100474 1996 TB35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100475 1996 TZ36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
100476 1996 TK37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
100477 1996 TM39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100478 1996 TW59 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
100479 1996 TT60 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
100480 1996 UK 16/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
100481 1996 UJ1 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
100482 1996 UT2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100483 NAOJ 1996 US3 30/10/1996 Tokyo-Mitaka I. Satō, H. Fukushima, N. Yamamoto 4,2 km MPC · JPL
100484 1996 UL4 29/10/1996 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
100485 Russelldavies 1996 VX 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 1,7 km MPC · JPL
100486 1996 VH1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 7,1 km MPC · JPL
100487 1996 VO2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 1,3 km MPC · JPL
100488 1996 VS11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100489 1996 VW13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100490 1996 VB14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100491 1996 VE31 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100492 1996 VC34 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100493 1996 VK37 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100494 1996 VF39 09/11/1996 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
100495 1996 WH 17/11/1996 Sudbury D. di Cicco 7,7 km MPC · JPL
100496 1996 WJ 17/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,8 km MPC · JPL
100497 1996 XB 01/12/1996 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
100498 1996 XK 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100499 1996 XP 01/12/1996 Chichibu N. Satō 1,5 km MPC · JPL
100500 1996 XZ16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100501 1996 XA19 08/12/1996 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
100502 1996 XZ22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100503 1996 XD25 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100504 1997 AU8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100505 1997 AA9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
100506 1997 AG9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100507 1997 AG12 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100508 1997 AY14 13/01/1997 Kleť Kleť Obs. 7,8 km MPC · JPL
100509 1997 AH15 11/01/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
100510 1997 AO18 15/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
100511 1997 AY18 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100512 1997 AN20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100513 1997 AL21 10/01/1997 Uenohara N. Kawasato 1,7 km MPC · JPL
100514 1997 AB24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 1,1 km MPC · JPL
100515 1997 AM24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 5,1 km MPC · JPL
100516 1997 BA 16/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
100517 1997 BD 16/01/1997 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
100518 1997 BL 16/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
100519 Bombig 1997 BE2 28/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100520 1997 BU2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
100521 1997 BX5 26/01/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 6,1 km MPC · JPL
100522 1997 CA 01/02/1997 Ondřejov L. Kotková 6,3 km MPC · JPL
100523 1997 CT2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100524 1997 CV5 06/02/1997 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
100525 1997 CX8 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
100526 1997 CK9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100527 1997 CB10 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100528 1997 CZ10 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100529 1997 CA11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100530 1997 CE12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
100531 1997 CP12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100532 1997 CB17 06/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
100533 1997 CH17 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100534 1997 CM22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
100535 1997 CR22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100536 1997 CD28 06/02/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
100537 1997 EL4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
100538 1997 ET10 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100539 1997 EN13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100540 1997 EK20 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100541 1997 EG25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100542 1997 ES25 09/03/1997 Oohira T. Urata 2,6 km MPC · JPL
100543 1997 ES26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
100544 1997 ET28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
100545 1997 ED30 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100546 1997 EU32 13/03/1997 Bédoin P. Antonini 2,0 km MPC · JPL
100547 1997 EQ35 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
100548 1997 EA36 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100549 1997 EK38 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100550 1997 EM41 10/03/1997 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100551 1997 EM42 10/03/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100552 1997 FK2 31/03/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
100553 Dariofo 1997 GD 02/04/1997 Pianoro V. Goretti 1,4 km MPC · JPL
100554 1997 GJ 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
100555 1997 GY1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100556 1997 GS2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100557 1997 GW3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,8 km MPC · JPL
100558 1997 GE9 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
100559 1997 GO9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100560 1997 GA12 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100561 1997 GN18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100562 1997 GW19 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100563 1997 GW26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100564 1997 GU27 09/04/1997 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
100565 1997 GC29 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100566 1997 GF33 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100567 1997 GM36 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100568 1997 GV37 05/04/1997 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
100569 1997 HR 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100570 1997 HU1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100571 1997 HH2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100572 1997 HJ2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100573 1997 HR2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100574 1997 HS2 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100575 1997 HD3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
100576 1997 HJ10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100577 1997 HM10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100578 1997 HY10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100579 1997 HS11 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100580 1997 HM16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100581 1997 HA17 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100582 1997 HC17 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100583 1997 JY9 10/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
100584 1997 JJ14 01/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100585 1997 LN9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100586 1997 LP15 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100587 1997 MH 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100588 1997 MV3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100589 1997 MV8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100590 1997 NP1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100591 1997 NW2 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100592 1997 NN5 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
100593 1997 OH1 28/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100594 1997 OH2 30/07/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
100595 1997 PA2 04/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,5 km MPC · JPL
100596 Perrett 1997 PN2 09/08/1997 NRC-DAO D. D. Balam 3,9 km MPC · JPL
100597 1997 PY4 11/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100598 1997 QO1 31/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,9 km MPC · JPL
100599 1997 QV4 31/08/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
100600 1997 RX1 04/09/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100601 1997 RF4 04/09/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
100602 1997 RD9 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
100603 1997 RN9 15/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,2 km MPC · JPL
100604 Lundy 1997 RY9 11/09/1997 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
100605 1997 SR1 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
100606 1997 SU2 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
100607 1997 SB4 26/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
100608 1997 SQ6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100609 1997 ST6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100610 1997 ST18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
100611 1997 SR19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100612 1997 SL25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
100613 1997 SM31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100614 1997 SX34 28/09/1997 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
100615 1997 TX1 03/10/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
100616 1997 TN2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
100617 1997 TQ2 03/10/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
100618 1997 TJ11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100619 1997 TK14 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
100620 1997 TM20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100621 1997 TX23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100622 1997 TK26 13/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
100623 1997 TP27 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100624 1997 TR28 06/10/1997 La Silla UDTS 17 km MPC · JPL
100625 1997 UZ 22/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
100626 1997 UE2 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
100627 1997 UD3 19/10/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
100628 1997 UX3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
100629 1997 UL5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100630 1997 UQ7 22/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,3 km MPC · JPL
100631 1997 UH8 29/10/1997 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
100632 1997 UZ12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100633 1997 UX13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
100634 1997 UE24 30/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 1,0 km MPC · JPL
100635 1997 UQ24 30/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
100636 1997 UY26 26/10/1997 La Silla UDTS 2,3 km MPC · JPL
100637 1997 VF2 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
100638 1997 VS2 01/11/1997 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
100639 1997 VV3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
100640 1997 VY3 07/11/1997 Zeno T. Stafford 6,0 km MPC · JPL
100641 1997 VO4 03/11/1997 Sormano V. Giuliani, F. Manca 3,8 km MPC · JPL
100642 1997 VV4 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
100643 1997 VZ5 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
100644 1997 VV6 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,7 km MPC · JPL
100645 1997 VP8 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
100646 1997 WR 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
100647 1997 WS2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
100648 1997 WZ2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
100649 1997 WF4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
100650 1997 WN4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
100651 1997 WU10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100652 1997 WN11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100653 1997 WD12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100654 1997 WM12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100655 1997 WJ14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100656 1997 WD17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100657 1997 WT18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100658 1997 WH20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100659 1997 WM20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100660 1997 WL21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
100661 1997 WZ26 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
100662 1997 WM28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100663 1997 WN30 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100664 1997 WZ35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100665 1997 WT36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100666 1997 WO37 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100667 1997 WH40 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100668 1997 WH44 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100669 1997 WK50 28/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
100670 1997 WV50 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100671 1997 WN57 26/11/1997 La Silla UDTS 3,0 km MPC · JPL
100672 1997 WF58 30/11/1997 La Silla UDTS 1,7 km MPC · JPL
100673 1997 XY 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
100674 1997 XX1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
100675 Chuyanakahara 1997 XP2 04/12/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 4,2 km MPC · JPL
100676 1997 XO5 06/12/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
100677 1997 XO6 05/12/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
100678 1997 XV9 04/12/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
100679 1997 XV10 15/12/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
100680 1997 XW10 15/12/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
100681 1997 YD1 19/12/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
100682 1997 YE1 19/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
100683 1997 YW1 20/12/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
100684 1997 YX1 21/12/1997 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
100685 1997 YH2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
100686 1997 YA3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
100687 1997 YF4 23/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
100688 1997 YU5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
100689 1997 YW6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 4,4 km MPC · JPL
100690 1997 YY6 25/12/1997 Stakenbridge B. G. W. Manning 1,2 km MPC · JPL
100691 1997 YF7 25/12/1997 Saji Saji Obs. 1,3 km MPC · JPL
100692 1997 YJ7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
100693 1997 YP9 26/12/1997 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
100694 1997 YH11 21/12/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
100695 1997 YK11 28/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,5 km MPC · JPL
100696 1997 YJ14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
100697 1997 YB15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100698 1997 YK15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100699 1997 YR17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
100700 1997 YX17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100701 1998 AC1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
100702 1998 AK1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100703 1998 AL3 05/01/1998 Chichibu N. Satō 4,9 km MPC · JPL
100704 1998 BG 17/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,9 km MPC · JPL
100705 1998 BO5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
100706 1998 BQ7 24/01/1998 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
100707 1998 BW14 25/01/1998 Modra A. Galád 2,6 km MPC · JPL
100708 1998 BL17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
100709 1998 BP17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100710 1998 BU17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100711 1998 BD19 27/01/1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 1,5 km MPC · JPL
100712 1998 BW19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100713 1998 BG20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
100714 1998 BM20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
100715 1998 BK21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
100716 1998 BF23 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
100717 1998 BL23 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100718 1998 BR24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
100719 1998 BU26 29/01/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,4 km MPC · JPL
100720 1998 BA28 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100721 1998 BD29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100722 1998 BB30 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
100723 1998 BM35 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100724 1998 BM38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100725 1998 BO43 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
100726 1998 BY43 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, A. Boattini 5,6 km MPC · JPL
100727 1998 BF45 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
100728 Kamenice n Lipou 1998 CK 02/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,9 km MPC · JPL
100729 1998 CX 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
100730 1998 CE2 13/02/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
100731 Ara Pacis 1998 DO 18/02/1998 Colleverde V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
100732 Blankavalois 1998 DQ 19/02/1998 Kleť M. Tichý 3,8 km MPC · JPL
100733 Annafalcká 1998 DA1 18/02/1998 Kleť M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
100734 Annasvídnická 1998 DB1 18/02/1998 Kleť M. Tichý 3,8 km MPC · JPL
100735 Alpomořanská 1998 DE1 19/02/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,3 km MPC · JPL
100736 1998 DD7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
100737 1998 DR9 23/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,1 km MPC · JPL
100738 1998 DB12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100739 1998 DA14 27/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
100740 1998 DP22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
100741 1998 DS23 26/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,2 km MPC · JPL
100742 1998 DW25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
100743 1998 DC30 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
100744 1998 DU36 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
100745 1998 ET3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
100746 1998 ED4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100747 1998 EO4 03/03/1998 Teide Teide Obs. 1,2 km MPC · JPL
100748 1998 EW4 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
100749 1998 EN5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100750 1998 EX8 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 4,6 km MPC · JPL
100751 1998 EQ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
100752 1998 EF20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100753 1998 FN1 19/03/1998 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 2,9 km MPC · JPL
100754 1998 FP2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100755 1998 FO3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
100756 1998 FM5 24/03/1998 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
100757 1998 FA7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
100758 1998 FH7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100759 1998 FG9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
100760 1998 FN10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
100761 1998 FT10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
100762 1998 FX14 26/03/1998 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
100763 1998 FK18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100764 1998 FR23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100765 1998 FZ23 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100766 1998 FX24 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100767 1998 FE26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100768 1998 FN27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100769 1998 FU29 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100770 1998 FG31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100771 1998 FA32 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100772 1998 FN34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
100773 1998 FU34 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100774 1998 FV37 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100775 1998 FL42 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100776 1998 FY46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100777 1998 FL52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100778 1998 FX52 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100779 1998 FJ53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100780 1998 FU55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100781 1998 FX56 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
100782 1998 FC57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100783 1998 FZ57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100784 1998 FM61 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100785 1998 FA62 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100786 1998 FZ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100787 1998 FW70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100788 1998 FC72 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100789 1998 FK74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
100790 1998 FQ74 24/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
100791 1998 FW75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100792 1998 FZ75 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100793 1998 FJ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100794 1998 FK76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100795 1998 FS76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100796 1998 FM77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100797 1998 FP78 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
100798 1998 FG79 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100799 1998 FX79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
100800 1998 FZ89 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100801 1998 FW90 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100802 1998 FK93 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
100803 1998 FP98 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100804 1998 FM105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100805 1998 FX105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100806 1998 FD107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100807 1998 FA115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100808 1998 FP116 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100809 1998 FW117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
100810 1998 FW119 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100811 1998 FB120 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100812 1998 FK123 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
100813 1998 FE124 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100814 1998 FA125 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100815 1998 FQ125 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100816 1998 FT129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100817 1998 FM133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100818 1998 FW133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100819 1998 FX133 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100820 1998 FM139 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100821 1998 FA140 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100822 1998 FG140 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100823 1998 FS140 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
100824 1998 FF142 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100825 1998 FW145 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100826 1998 HH2 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100827 1998 HU2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100828 1998 HM6 21/04/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
100829 1998 HW8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100830 1998 HV9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100831 1998 HW9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100832 1998 HS10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100833 1998 HW10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100834 1998 HS12 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100835 1998 HA14 24/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
100836 1998 HF14 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
100837 1998 HG15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100838 1998 HB16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100839 1998 HW18 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100840 1998 HD19 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
100841 1998 HU19 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100842 1998 HX19 18/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100843 1998 HH21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100844 1998 HH23 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
100845 1998 HY23 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100846 1998 HW25 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100847 1998 HN26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100848 1998 HE29 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100849 1998 HN29 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100850 1998 HV31 22/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100851 1998 HB33 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100852 1998 HY33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100853 1998 HH34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100854 1998 HU35 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100855 1998 HH37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100856 1998 HX43 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100857 1998 HZ43 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100858 1998 HB44 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
100859 1998 HR46 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100860 1998 HA52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100861 1998 HX53 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100862 1998 HF54 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
100863 1998 HQ54 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100864 1998 HW54 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100865 1998 HA58 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100866 1998 HM60 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
100867 1998 HC61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100868 1998 HE61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100869 1998 HQ71 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
100870 1998 HM78 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100871 1998 HH81 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100872 1998 HS81 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
100873 1998 HT82 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100874 1998 HG83 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
100875 1998 HW84 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100876 1998 HK86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100877 1998 HN86 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100878 1998 HJ90 21/04/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
100879 1998 HC91 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100880 1998 HM93 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
100881 1998 HK98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100882 1998 HK101 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
100883 1998 HY101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100884 1998 HB102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100885 1998 HV106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100886 1998 HR108 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100887 1998 HB116 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
100888 1998 HH117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100889 1998 HU117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100890 1998 HS122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100891 1998 HJ124 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100892 1998 HM125 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100893 1998 HH130 19/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100894 1998 HK145 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100895 1998 HN146 22/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100896 1998 JT3 06/05/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
100897 Piatra Neamt 1998 JW3 05/05/1998 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 1,4 km MPC · JPL
100898 1998 JG4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
100899 1998 KC6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100900 1998 KU6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100901 1998 KZ6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100902 1998 KS8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
100903 1998 KU8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100904 1998 KW10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100905 1998 KY11 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100906 1998 KF15 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100907 1998 KP16 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
100908 1998 KH17 28/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100909 1998 KV22 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100910 1998 KR23 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100911 1998 KF26 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100912 1998 KU26 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
100913 1998 KJ28 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100914 1998 KZ29 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100915 1998 KH49 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
100916 1998 KU50 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100917 1998 KX51 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100918 1998 KF52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100919 1998 KU54 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100920 1998 KT56 23/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100921 1998 KZ60 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100922 1998 KR61 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
100923 1998 LU1 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100924 Luctuymans 1998 LT3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100925 1998 LV3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
100926 1998 MQ 18/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
100927 1998 MN1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100928 1998 MM5 23/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100929 1998 MQ6 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
100930 1998 MG9 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100931 1998 MP11 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100932 1998 MV22 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100933 1998 MK30 30/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100934 Marthanussbaum 1998 MN41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100935 1998 MA42 26/06/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
100936 Mekong 1998 ME43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100937 1998 MH43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100938 1998 MC44 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
100939 1998 MG46 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
100940 Maunder 1998 MM47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
100941 1998 MD48 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100942 1998 OQ3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
100943 1998 OH4 27/07/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
100944 1998 OT7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100945 1998 OE8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100946 1998 OD10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100947 1998 OS12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
100948 1998 OF13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100949 1998 OJ14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100950 1998 PA 01/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
100951 1998 QC3 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100952 1998 QR5 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100953 1998 QB6 24/08/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
100954 1998 QR6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
100955 1998 QJ9 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100956 1998 QF10 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100957 1998 QX11 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100958 1998 QD12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100959 1998 QO12 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
100960 1998 QS12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
100961 1998 QL13 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100962 1998 QV13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100963 1998 QW14 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100964 1998 QL16 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100965 1998 QG17 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100966 1998 QP18 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100967 1998 QF20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100968 1998 QL20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100969 1998 QV21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100970 1998 QZ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100971 1998 QE22 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100972 1998 QP22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100973 1998 QZ23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100974 1998 QG24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100975 1998 QB25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
100976 1998 QK25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
100977 1998 QJ26 25/08/1998 Bédoin P. Antonini 2,1 km MPC · JPL
100978 1998 QB27 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100979 1998 QH27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100980 1998 QJ27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100981 1998 QK27 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100982 1998 QU28 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
100983 1998 QQ29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
100984 1998 QQ30 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100985 1998 QW30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100986 1998 QB33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100987 1998 QR33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100988 1998 QU33 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
100989 1998 QA34 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100990 1998 QF36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100991 1998 QG36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100992 1998 QD37 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100993 1998 QG39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
100994 1998 QH39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100995 1998 QA40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
100996 1998 QB41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100997 1998 QF41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100998 1998 QH41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100999 1998 QC43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101000 1998 QT43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL

96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001