Danh sách tiểu hành tinh/53001–54000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53001 1998 UL42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53002 1998 UV42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53003 1998 UO48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
53004 1998 VF2 09/11/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
53005 1998 VW2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
53006 1998 VD4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
53007 1998 VZ4 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53008 1998 VY5 13/11/1998 Lime Creek R. Linderholm 5,4 km MPC · JPL
53009 1998 VR6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
53010 1998 VW8 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53011 1998 VH9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53012 1998 VU9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53013 1998 VF14 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53014 1998 VZ14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53015 1998 VN18 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53016 1998 VB22 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53017 1998 VF26 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53018 1998 VO26 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53019 1998 VW32 11/11/1998 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
53020 1998 VH33 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
53021 1998 VX36 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53022 1998 VU44 12/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
53023 1998 VD50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53024 1998 VZ50 13/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53025 1998 WD 16/11/1998 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
53026 1998 WV3 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53027 1998 WM5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
53028 1998 WX5 20/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
53029 Wodetzky 1998 WY6 22/11/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
53030 1998 WC7 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
53031 1998 WE7 23/11/1998 Oohira T. Urata 4,5 km MPC · JPL
53032 1998 WE8 25/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
53033 1998 WN9 26/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
53034 1998 WO10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53035 1998 WX10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53036 1998 WQ13 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53037 1998 WZ13 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53038 1998 WT14 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53039 1998 WL15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53040 1998 WN18 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53041 1998 WL20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53042 1998 WX20 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53043 1998 WY21 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53044 1998 WA22 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53045 1998 WS22 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53046 1998 WU22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53047 1998 WK23 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53048 1998 WR28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
53049 1998 WM32 17/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53050 1998 WM41 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53051 1998 XT4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
53052 1998 XN8 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
53053 1998 XH9 12/12/1998 San Marcello M. Tombelli, G. Forti 1,5 km MPC · JPL
53054 1998 XV11 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53055 1998 XT14 15/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
53056 1998 XY14 15/12/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
53057 1998 XZ16 10/12/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
53058 1998 XE18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
53059 1998 XH20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
53060 1998 XM21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
53061 1998 XN24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
53062 1998 XH28 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53063 1998 XM29 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53064 1998 XY34 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53065 1998 XQ42 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53066 1998 XX44 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53067 1998 XY45 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53068 1998 XS47 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53069 1998 XC49 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53070 1998 XB52 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53071 1998 XO54 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53072 1998 XB61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53073 1998 XL63 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53074 1998 XN64 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53075 1998 XQ66 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53076 1998 XV70 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53077 1998 XY72 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53078 1998 XX80 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53079 1998 XD81 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53080 1998 XC83 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53081 1998 XS86 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53082 1998 XV86 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53083 1998 XZ86 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53084 1998 XH89 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53085 1998 XV93 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53086 1998 XK95 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53087 1998 YQ 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
53088 1998 YF5 18/12/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
53089 1998 YM5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
53090 1998 YS7 24/12/1998 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
53091 1998 YD8 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 3,9 km MPC · JPL
53092 1998 YA12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
53093 La Orotava 1998 YO12 28/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
53094 1998 YW12 16/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53095 1998 YU16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53096 1998 YK17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53097 1998 YS17 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
53098 1998 YM22 29/12/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
53099 1998 YW29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
53100 1998 YH30 24/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53101 1999 AY 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
53102 1999 AZ 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
53103 1999 AB2 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
53104 1999 AP3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
53105 1999 AT3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
53106 1999 AG4 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
53107 1999 AU4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
53108 1999 AW4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
53109 Martinphillipps 1999 AD5 12/01/1999 Cocoa I. P. Griffin 6,4 km MPC · JPL
53110 1999 AR7 11/01/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53111 1999 AJ8 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
53112 1999 AK8 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53113 1999 AP8 07/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53114 1999 AV9 10/01/1999 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
53115 1999 AM14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
53116 1999 AE17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53117 1999 AW19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
53118 1999 AU20 13/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
53119 1999 AV20 13/01/1999 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
53120 1999 AE21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL
53121 1999 AJ21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
53122 1999 AS22 14/01/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
53123 1999 AB23 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
53124 1999 AC23 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
53125 1999 AL24 15/01/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
53126 1999 AO24 15/01/1999 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
53127 1999 AH25 15/01/1999 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
53128 1999 AS25 15/01/1999 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
53129 1999 AY29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53130 1999 AY30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
53131 1999 AM31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
53132 1999 AS31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53133 1999 AQ34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53134 1999 BG1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 7,6 km MPC · JPL
53135 1999 BA3 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
53136 1999 BB3 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
53137 1999 BL4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
53138 1999 BW4 19/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
53139 1999 BG5 18/01/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
53140 1999 BT5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
53141 1999 BW6 21/01/1999 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
53142 1999 BR7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
53143 1999 BB9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
53144 1999 BN9 22/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
53145 1999 BT9 24/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
53146 1999 BG10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
53147 1999 BB14 22/01/1999 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
53148 1999 BV14 18/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,4 km MPC · JPL
53149 1999 BZ14 22/01/1999 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
53150 1999 BV17 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53151 1999 BC24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53152 1999 BH25 18/01/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53153 1999 BZ25 25/01/1999 Oohira T. Urata 4,4 km MPC · JPL
53154 1999 BT27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
53155 1999 BB30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53156 1999 CF 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
53157 Akaishidake 1999 CP 05/02/1999 Mishima M. Akiyama 7,0 km MPC · JPL
53158 1999 CW1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
53159 Mysliveček 1999 CN3 10/02/1999 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
53160 1999 CO4 11/02/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
53161 1999 CP6 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53162 1999 CG7 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53163 1999 CK8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
53164 1999 CV9 14/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
53165 1999 CX9 12/02/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,1 km MPC · JPL
53166 1999 CG10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
53167 1999 CJ10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
53168 1999 CV10 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
53169 1999 CA18 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53170 1999 CH19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53171 1999 CP21 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53172 1999 CQ21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53173 1999 CF22 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
53174 1999 CH28 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53175 1999 CP30 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53176 1999 CF31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53177 1999 CR31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53178 1999 CT35 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53179 1999 CB36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53180 1999 CS38 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53181 1999 CT40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53182 1999 CW40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53183 1999 CZ41 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53184 1999 CM43 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53185 1999 CZ44 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53186 1999 CB45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53187 1999 CD48 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53188 1999 CM49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53189 1999 CR49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53190 1999 CT49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53191 1999 CU49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53192 1999 CB50 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53193 1999 CQ51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53194 1999 CA52 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53195 1999 CL53 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53196 1999 CF55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53197 1999 CR56 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53198 1999 CO60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53199 1999 CL62 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53200 1999 CZ63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53201 1999 CG70 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53202 1999 CX72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53203 1999 CA73 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53204 1999 CZ73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53205 1999 CA74 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
53206 1999 CK74 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53207 1999 CQ74 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53208 1999 CE75 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53209 1999 CQ75 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
53210 1999 CE76 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53211 1999 CY77 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53212 1999 CD80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53213 1999 CU80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53214 1999 CZ82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53215 1999 CC83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53216 1999 CX83 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
53217 1999 CS86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53218 1999 CN88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53219 1999 CO88 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53220 1999 CM89 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
53221 1999 CU89 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53222 1999 CX92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53223 1999 CX93 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53224 1999 CA94 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53225 1999 CG94 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
53226 1999 CB98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53227 1999 CH98 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53228 1999 CA100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53229 1999 CL100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53230 1999 CP103 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53231 1999 CN112 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53232 1999 CD113 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
53233 1999 CO117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53234 1999 CU117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53235 1999 CZ117 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53236 1999 CC118 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53237 Simonson 1999 CU118 09/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
53238 1999 CM121 11/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53239 1999 CE123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53240 1999 CT126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53241 1999 CU128 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53242 1999 CH138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53243 1999 CW140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53244 1999 CY145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
53245 1999 CH152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
53246 1999 DA2 18/02/1999 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
53247 1999 DE2 17/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
53248 1999 DA3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
53249 1999 DD3 20/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
53250 Beucher 1999 DY3 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
53251 1999 EV3 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53252 Sardegna 1999 EY4 13/03/1999 Gnosca S. Sposetti 6,7 km MPC · JPL
53253 Zeiler 1999 EV5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
53254 1999 ES10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53255 1999 EE11 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
53256 Sinitiere 1999 FD 16/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,1 km MPC · JPL
53257 1999 FF 16/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 5,0 km MPC · JPL
53258 1999 FN 17/03/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
53259 1999 FQ1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
53260 1999 FX1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
53261 1999 FR4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
53262 1999 FE6 16/03/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
53263 1999 FW6 25/03/1999 Ondřejov L. Kotková 10 km MPC · JPL
53264 1999 FL8 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
53265 1999 FB11 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
53266 1999 FY11 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
53267 1999 FP17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
53268 1999 FU18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
53269 1999 FY18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
53270 1999 FR22 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53271 1999 FJ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53272 1999 FK24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53273 1999 FZ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
53274 1999 FH25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53275 1999 FN31 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53276 1999 FO32 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53277 1999 FU32 24/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
53278 1999 FH33 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
53279 1999 FJ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53280 1999 FN33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53281 1999 FS33 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53282 1999 FT34 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53283 1999 FG42 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53284 1999 FK47 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53285 Mojmír 1999 FM53 24/03/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 7,2 km MPC · JPL
53286 1999 FH57 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53287 1999 GR 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
53288 1999 GO1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
53289 1999 GD5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,1 km MPC · JPL
53290 1999 GY8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
53291 1999 GQ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
53292 1999 GY10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
53293 1999 GA14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
53294 1999 GS16 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53295 1999 GX20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53296 1999 GJ23 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53297 1999 GR23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53298 1999 GF25 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
53299 1999 GJ26 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53300 1999 GD31 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53301 1999 GL34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53302 1999 GZ34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53303 1999 GF45 12/04/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53304 1999 GQ47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
53305 1999 GQ53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
53306 1999 HA3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
53307 1999 HC8 20/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
53308 1999 HJ8 16/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53309 1999 HT8 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53310 1999 HY9 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
53311 Deucalion 1999 HU11 18/04/1999 Kitt Peak DES 212 km MPC · JPL
53312 1999 JZ 07/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53313 1999 JF2 08/05/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
53314 1999 JT2 07/05/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
53315 1999 JD3 10/05/1999 High Point D. K. Chesney 8,6 km MPC · JPL
53316 Michielford 1999 JY3 09/05/1999 Farpoint G. Hug 3,4 km MPC · JPL
53317 1999 JJ6 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
53318 1999 JV7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
53319 1999 JM8 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53320 1999 JW8 14/05/1999 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
53321 1999 JL12 08/05/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
53322 1999 JK15 15/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
53323 1999 JV16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
53324 1999 JZ18 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
53325 1999 JN21 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
53326 1999 JV22 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53327 1999 JL23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53328 1999 JS26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53329 1999 JK27 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53330 1999 JN32 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53331 1999 JW34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
53332 1999 JL36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53333 1999 JZ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53334 1999 JJ41 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53335 1999 JL41 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53336 1999 JP42 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
53337 1999 JX42 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
53338 1999 JY46 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
53339 1999 JA47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53340 1999 JH47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
53341 1999 JP49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53342 1999 JK51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53343 1999 JO54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53344 1999 JX54 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53345 1999 JZ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53346 1999 JE57 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53347 1999 JE58 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
53348 1999 JC59 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53349 1999 JM61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
53350 1999 JD65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53351 1999 JF66 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
53352 1999 JL67 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53353 1999 JC70 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53354 1999 JG70 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53355 1999 JD71 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53356 1999 JJ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
53357 1999 JM73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53358 1999 JO73 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53359 1999 JM74 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53360 1999 JU75 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
53361 1999 JF76 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53362 1999 JY76 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53363 1999 JD77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53364 1999 JL77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
53365 1999 JO78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53366 1999 JU79 13/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
53367 1999 JR80 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
53368 1999 JF81 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53369 1999 JQ81 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53370 1999 JY81 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53371 1999 JA83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53372 1999 JB83 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53373 1999 JP83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53374 1999 JC84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53375 1999 JF86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53376 1999 JJ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53377 1999 JQ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53378 1999 JO87 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53379 1999 JZ88 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53380 1999 JS89 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53381 1999 JK90 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53382 1999 JL91 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53383 1999 JO91 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
53384 1999 JY92 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53385 1999 JB93 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53386 1999 JF93 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53387 1999 JF94 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53388 1999 JZ95 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53389 1999 JZ96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53390 1999 JM100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53391 1999 JX100 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53392 1999 JZ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53393 1999 JA102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53394 1999 JD102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53395 1999 JZ102 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53396 1999 JL104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53397 1999 JJ107 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53398 1999 JM111 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53399 1999 JG112 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53400 1999 JB113 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53401 1999 JT115 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53402 1999 JG119 13/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
53403 1999 KM 16/05/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
53404 1999 KX 17/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
53405 1999 KX8 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53406 1999 KL12 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
53407 1999 KC17 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53408 1999 LU6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
53409 1999 LU7 10/06/1999 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
53410 1999 LL28 14/06/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
53411 1999 LM32 06/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
53412 1999 NQ1 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53413 1999 NE12 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53414 1999 NK19 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53415 1999 NC21 14/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53416 1999 NB23 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
53417 1999 NP38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53418 1999 PY3 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
53419 1999 PJ4 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
53420 1999 RH4 05/09/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
53421 1999 RY18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53422 1999 RN30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53423 1999 RC238 08/09/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
53424 1999 SC3 24/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53425 1999 SO4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
53426 1999 SL5 28/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53427 1999 SJ9 29/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53428 1999 TD2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
53429 1999 TF5 03/10/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
53430 1999 TY16 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
53431 1999 UQ10 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53432 1999 UT55 19/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53433 1999 VV10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
53434 1999 VD25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
53435 1999 VM40 09/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
53436 1999 VB154 13/11/1999 Catalina CSS 28 km MPC · JPL
53437 1999 WL2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
53438 1999 WY9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
53439 1999 WA10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
53440 1999 XQ33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53441 1999 XL77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53442 1999 XU81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53443 1999 XX81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53444 1999 XV90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53445 1999 XB103 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53446 1999 XD103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53447 1999 XL105 08/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
53448 1999 XT105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
53449 1999 XG132 12/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
53450 1999 XX132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53451 1999 XU134 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53452 1999 XW134 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53453 1999 XX135 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53454 1999 XC136 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53455 1999 XX139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
53456 1999 XR142 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53457 1999 XX142 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53458 1999 XH153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53459 1999 XD156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53460 1999 XG174 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53461 1999 XS177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53462 1999 XR178 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53463 1999 XW196 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53464 1999 XG205 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
53465 1999 XY222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53466 1999 XS230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
53467 2000 AD1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
53468 Varros 2000 AC2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
53469 2000 AX8 02/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
53470 2000 AG16 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53471 2000 AU30 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53472 2000 AE33 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53473 2000 AN39 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53474 2000 AC40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53475 2000 AH49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53476 2000 AQ49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53477 2000 AA54 04/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
53478 2000 AK54 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53479 2000 AG56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53480 2000 AM56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53481 2000 AC57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53482 2000 AQ57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53483 2000 AC58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53484 2000 AT58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53485 2000 AU58 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53486 2000 AJ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53487 2000 AQ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53488 2000 AG61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53489 2000 AJ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53490 2000 AZ65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53491 2000 AM66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53492 2000 AK67 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53493 2000 AP67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53494 2000 AP68 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53495 2000 AW69 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
53496 2000 AH74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53497 2000 AV76 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53498 2000 AV86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53499 2000 AT87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53500 2000 AQ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53501 2000 AC95 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53502 2000 AG97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53503 2000 AH98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53504 2000 AN98 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53505 2000 AL112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53506 2000 AU119 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53507 2000 AX120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53508 2000 AO122 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53509 2000 AT122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53510 2000 AJ126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53511 2000 AV126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53512 2000 AZ127 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53513 2000 AB136 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
53514 2000 AS136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53515 2000 AT136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53516 2000 AV136 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53517 2000 AK137 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53518 2000 AR137 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53519 2000 AQ142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53520 2000 AQ144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53521 2000 AZ144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53522 2000 AE146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53523 2000 AC153 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53524 2000 AN153 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
53525 2000 AN161 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53526 2000 AJ162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53527 2000 AM164 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53528 2000 AW177 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53529 2000 AN198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53530 2000 AV200 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53531 2000 AD212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
53532 2000 AJ212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53533 2000 AA216 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
53534 2000 AM233 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53535 2000 AH237 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53536 2000 AE239 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53537 Zhangyun 2000 AZ239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
53538 2000 AE240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
53539 2000 AO243 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53540 2000 AE252 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53541 2000 AK252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
53542 2000 BE1 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53543 2000 BD3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
53544 2000 BF3 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
53545 2000 BT5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53546 2000 BY6 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
53547 2000 BF8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53548 2000 BA14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
53549 2000 BN14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
53550 2000 BF19 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
53551 2000 BP28 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53552 2000 BC33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
53553 2000 CB2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
53554 2000 CH2 02/02/2000 Gekko T. Kagawa 3,0 km MPC · JPL
53555 2000 CG5 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53556 2000 CW8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53557 2000 CT14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53558 2000 CR17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53559 2000 CJ21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53560 2000 CT21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53561 2000 CM22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53562 2000 CL25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53563 2000 CJ29 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53564 2000 CR29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53565 2000 CG30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53566 2000 CU30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53567 2000 CB33 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53568 2000 CB34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
53569 2000 CF36 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53570 2000 CR36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53571 2000 CY36 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53572 2000 CM38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53573 2000 CW38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53574 2000 CH41 07/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
53575 2000 CN43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53576 2000 CS47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53577 2000 CT47 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53578 2000 CM48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53579 2000 CN48 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53580 2000 CR48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53581 2000 CY49 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53582 2000 CZ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53583 2000 CR50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53584 2000 CY51 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53585 2000 CF52 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53586 2000 CA53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53587 2000 CD53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53588 2000 CH53 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53589 2000 CQ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53590 2000 CL54 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53591 2000 CY55 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53592 2000 CH56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53593 2000 CJ58 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53594 2000 CJ62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53595 2000 CK62 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53596 2000 CD63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53597 2000 CX63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53598 2000 CF70 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53599 2000 CZ70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53600 2000 CA71 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53601 2000 CK72 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
53602 2000 CL72 06/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
53603 2000 CF75 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53604 2000 CJ75 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53605 2000 CY76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
53606 2000 CN81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53607 2000 CV81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53608 2000 CC82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53609 2000 CE82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53610 2000 CM82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53611 2000 CQ82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53612 2000 CD85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53613 2000 CP85 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53614 2000 CC86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53615 2000 CF86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53616 2000 CS86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53617 2000 CX88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53618 2000 CJ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53619 2000 CC93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53620 2000 CN93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53621 2000 CO93 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53622 2000 CS93 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53623 2000 CT93 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53624 2000 CT95 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53625 2000 CZ96 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53626 2000 CE97 11/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
53627 2000 CN98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
53628 2000 CW101 03/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
53629 Andrewpotter 2000 CJ112 07/02/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
53630 2000 CW116 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53631 2000 CD119 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53632 2000 CP123 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53633 2000 DQ 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
53634 2000 DF1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
53635 2000 DZ3 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53636 2000 DD11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53637 2000 DO11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
53638 2000 DD13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
53639 2000 DJ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53640 2000 DT14 26/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53641 2000 DD16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
53642 2000 DH18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53643 2000 DL18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53644 2000 DS22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53645 2000 DY22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53646 2000 DS23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53647 2000 DE26 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53648 2000 DF28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53649 2000 DH40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53650 2000 DD41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53651 2000 DX42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53652 2000 DZ42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53653 2000 DG43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53654 2000 DD51 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53655 2000 DC52 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53656 2000 DV52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53657 2000 DG53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53658 2000 DQ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53659 2000 DP57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53660 2000 DT61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53661 2000 DU62 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53662 2000 DV62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53663 2000 DX63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53664 2000 DJ64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53665 2000 DV68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53666 2000 DK70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53667 2000 DT70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53668 2000 DY70 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53669 2000 DD71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53670 2000 DJ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53671 2000 DO71 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53672 2000 DS71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53673 2000 DT71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53674 2000 DU71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53675 2000 DC73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53676 2000 DU73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53677 2000 DE75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53678 2000 DQ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53679 2000 DZ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53680 2000 DA76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53681 2000 DE76 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53682 2000 DO77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53683 2000 DR77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53684 2000 DA78 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53685 2000 DX78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53686 2000 DV79 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53687 2000 DP80 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53688 2000 DV80 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53689 2000 DO81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53690 2000 DK83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53691 2000 DM83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53692 2000 DQ84 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53693 2000 DC85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53694 2000 DV85 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53695 2000 DJ86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53696 2000 DS86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53697 2000 DX86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53698 2000 DW93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53699 2000 DB94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53700 2000 DU94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53701 2000 DA98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53702 2000 DW100 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53703 2000 DA101 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53704 2000 DN101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53705 2000 DH102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53706 2000 DB103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53707 2000 DC103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53708 2000 DZ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53709 2000 DS104 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53710 2000 DZ107 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53711 2000 DP108 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53712 2000 DR109 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53713 2000 DF110 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
53714 2000 EY 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
53715 2000 EB2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53716 2000 EU7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
53717 2000 EG10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53718 2000 EB17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53719 2000 EP19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53720 2000 EN24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
53721 2000 EO24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
53722 2000 ER27 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53723 2000 EY29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53724 2000 ET30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53725 2000 EG32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53726 2000 EL34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53727 2000 ET34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53728 2000 ET36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53729 2000 EF37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53730 2000 EL37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53731 2000 EL39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53732 2000 EZ40 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53733 2000 EA45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53734 2000 EB46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53735 2000 EQ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53736 2000 EJ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53737 2000 EQ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53738 2000 EZ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53739 2000 EB49 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53740 2000 EN50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
53741 2000 ER50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
53742 2000 ED55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53743 2000 EX55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53744 2000 ET56 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53745 2000 EG57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53746 2000 EM57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53747 2000 EQ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53748 2000 EW57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53749 2000 EL58 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53750 2000 EC61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53751 2000 EN62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53752 2000 EC64 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53753 2000 EV66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53754 2000 ED69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53755 2000 EA70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53756 2000 EN70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53757 2000 EP74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53758 2000 ED76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53759 2000 EE76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53760 2000 ET76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53761 2000 EB77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53762 2000 EM79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53763 2000 EH80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53764 2000 EV81 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53765 2000 EZ82 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53766 2000 EG83 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53767 2000 EV84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
53768 2000 EW84 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53769 2000 EU85 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53770 2000 EA86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53771 2000 EL86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53772 2000 EJ87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53773 2000 EA92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53774 2000 EL92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53775 2000 EN92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53776 2000 EO92 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53777 2000 EP92 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53778 2000 ER92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53779 2000 EV93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53780 2000 ED94 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53781 2000 EY94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53782 2000 EZ94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53783 2000 EC95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53784 2000 EJ97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53785 2000 EL97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53786 2000 EM97 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53787 2000 EX101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
53788 2000 EW103 14/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53789 2000 ED104 10/03/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
53790 2000 EV105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
53791 2000 EF106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53792 2000 EU109 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
53793 2000 EX110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
53794 2000 EZ110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
53795 2000 EB111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
53796 2000 EK111 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
53797 2000 EL111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
53798 2000 ER112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53799 2000 EP118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
53800 2000 EZ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53801 2000 EN119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
53802 2000 EQ120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
53803 2000 EN121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
53804 2000 ES127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
53805 2000 EH128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
53806 2000 EG130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53807 2000 EV130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53808 2000 EH132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53809 2000 EH134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
53810 2000 EU134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
53811 2000 EV135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53812 2000 EL136 12/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
53813 2000 EM136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53814 2000 EH137 12/03/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,4 km MPC · JPL
53815 2000 EQ137 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53816 2000 EV137 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53817 2000 EO138 11/03/2000 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
53818 2000 EV138 11/03/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
53819 2000 ER139 12/03/2000 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
53820 2000 EA140 14/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
53821 2000 ET144 03/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
53822 2000 EW144 03/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
53823 2000 ED145 03/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53824 2000 EV145 03/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
53825 2000 EB148 04/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
53826 2000 ER148 04/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53827 2000 EH149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53828 2000 ED155 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53829 2000 EN156 10/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
53830 2000 ED157 11/03/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
53831 2000 ED158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
53832 2000 EQ158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
53833 2000 EB165 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53834 2000 ES179 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53835 2000 EK180 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53836 2000 EB185 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53837 2000 EJ185 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
53838 2000 EA194 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53839 2000 EY197 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
53840 2000 EE200 01/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
53841 2000 FX 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
53842 2000 FT9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
53843 Antjiekrog 2000 FG10 30/03/2000 Colleverde Colleverde Obs. 6,8 km MPC · JPL
53844 2000 FO11 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53845 2000 FZ11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
53846 2000 FD13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53847 2000 FJ13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53848 2000 FT13 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53849 2000 FU15 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53850 2000 FP16 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53851 2000 FR16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53852 2000 FM17 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53853 2000 FN18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53854 2000 FB19 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53855 2000 FT19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53856 2000 FF21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53857 2000 FQ21 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53858 2000 FT22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53859 2000 FZ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53860 2000 FV25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
53861 2000 FW25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
53862 2000 FA26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53863 2000 FJ26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
53864 2000 FM28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53865 2000 FS29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
53866 2000 FK30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
53867 2000 FL30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
53868 2000 FP30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
53869 2000 FS30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
53870 2000 FT30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
53871 2000 FN31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53872 2000 FG32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53873 2000 FS32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53874 2000 FB33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53875 2000 FN33 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53876 2000 FY34 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53877 2000 FS35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53878 2000 FY35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53879 2000 FE36 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53880 2000 FJ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53881 2000 FW37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53882 2000 FN38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53883 2000 FN39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53884 2000 FT39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53885 2000 FX39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53886 2000 FY39 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53887 2000 FS40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53888 2000 FW40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53889 2000 FB41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53890 2000 FR41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53891 2000 FM42 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53892 2000 FE43 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53893 2000 FQ44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53894 2000 FV44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53895 2000 FB46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53896 2000 FL46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53897 2000 FD48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53898 2000 FU48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53899 2000 FM49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53900 2000 FV49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53901 2000 FE50 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53902 2000 FW52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
53903 2000 FD55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53904 2000 FE56 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53905 2000 FY59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53906 2000 FH61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53907 2000 GL1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53908 2000 GT2 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53909 2000 GC4 05/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
53910 Jánfischer 2000 GF4 06/04/2000 Modra L. Kornoš, D. Kalmančok 3,8 km MPC · JPL
53911 2000 GZ4 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53912 2000 GL5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53913 2000 GS6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53914 2000 GO7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53915 2000 GR7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53916 2000 GW7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53917 2000 GP17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53918 2000 GM18 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53919 2000 GX18 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53920 2000 GA21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53921 2000 GC25 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53922 2000 GC27 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53923 2000 GW30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53924 2000 GJ37 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53925 2000 GF38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53926 2000 GR38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53927 2000 GB39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53928 2000 GT39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53929 2000 GQ40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53930 2000 GO42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53931 2000 GQ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53932 2000 GB43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53933 2000 GG44 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53934 2000 GQ44 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53935 2000 GK45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53936 2000 GO45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53937 2000 GS45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53938 2000 GZ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53939 2000 GM46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53940 2000 GU47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53941 2000 GD48 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53942 2000 GH49 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53943 2000 GF50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53944 2000 GZ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53945 2000 GK52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53946 2000 GC53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53947 2000 GY53 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53948 2000 GZ53 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53949 2000 GO54 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53950 2000 GX56 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53951 2000 GC58 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53952 2000 GF59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53953 2000 GP59 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53954 2000 GD60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53955 2000 GJ60 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53956 2000 GP60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53957 2000 GJ61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53958 2000 GN61 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53959 2000 GY61 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53960 2000 GQ62 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53961 2000 GB63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53962 2000 GK63 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53963 2000 GQ63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53964 2000 GO64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53965 2000 GY64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53966 2000 GA65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53967 2000 GC65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53968 2000 GO65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53969 2000 GV65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53970 2000 GC66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53971 2000 GJ66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53972 2000 GM66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53973 2000 GB67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53974 2000 GD67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53975 2000 GA68 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53976 2000 GY69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53977 2000 GM70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53978 2000 GH71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53979 2000 GC73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53980 2000 GK73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53981 2000 GQ73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53982 2000 GG74 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53983 2000 GW74 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53984 2000 GZ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53985 2000 GG77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53986 2000 GH77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53987 2000 GR77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53988 2000 GW78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53989 2000 GT79 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53990 2000 GZ79 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53991 2000 GF81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53992 2000 GJ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53993 2000 GN83 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53994 2000 GS84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53995 2000 GA88 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53996 2000 GC88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53997 2000 GD88 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53998 2000 GW88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53999 2000 GS89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54000 2000 GN90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

49.000s  • 50.000s  • 51.000s  • 52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001