Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/156001–157000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156001 2001 RC30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156002 2001 RG31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156003 2001 RO35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156004 2001 RL41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156005 2001 RD45 12/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156006 2001 RJ45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156007 2001 RN49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156008 2001 RZ49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156009 2001 RG55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156010 2001 RQ75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156011 2001 RE78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156012 2001 RV78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156013 2001 RW78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
156014 2001 RR80 14/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156015 2001 RX81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156016 2001 RW86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
156017 2001 RY91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156018 2001 RM94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156019 2001 RT94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
156020 2001 RD101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156021 2001 RN101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156022 2001 RV101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156023 2001 RD106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156024 2001 RN114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156025 2001 RD115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156026 2001 RO122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156027 2001 RJ126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156028 2001 RT127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156029 2001 RK128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156030 2001 RK130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156031 2001 RX139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156032 2001 RP142 10/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156033 2001 RR147 10/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156034 2001 RZ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
156035 2001 RU154 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
156036 2001 SD 16/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
156037 2001 SQ 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
156038 2001 SK1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
156039 2001 SR4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
156040 2001 SQ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156041 2001 SM10 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
156042 2001 SB12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156043 2001 SC13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156044 2001 SA15 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
156045 2001 SE15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156046 2001 ST30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156047 2001 SG31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156048 2001 SN32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156049 2001 SR37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156050 2001 SX40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156051 2001 SL46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156052 2001 SO46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156053 2001 SU47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156054 2001 SO51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156055 2001 SN52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156056 2001 SN56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156057 2001 SV56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156058 2001 SA57 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156059 2001 SP57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156060 2001 SY57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156061 2001 SB59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156062 2001 SK61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156063 2001 SQ61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156064 2001 SP66 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156065 2001 SE67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156066 2001 SR73 19/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
156067 2001 SJ79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156068 2001 ST82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156069 2001 SM86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156070 2001 SG95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156071 2001 SL105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156072 2001 SF113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
156073 2001 SF118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156074 2001 SE125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156075 2001 SY137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156076 2001 SJ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156077 2001 SU140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156078 2001 SU150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156079 2001 SH151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156080 2001 SJ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156081 2001 SB163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156082 2001 ST166 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156083 2001 SG167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156084 2001 SD180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156085 2001 SE182 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
156086 2001 SX183 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
156087 2001 SO185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156088 2001 SJ193 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
156089 2001 SK194 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156090 2001 SF195 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156091 2001 SF205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156092 2001 SQ207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156093 2001 SH209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156094 2001 SB213 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156095 2001 SE213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156096 2001 SZ213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156097 2001 SF217 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156098 2001 SR228 19/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
156099 2001 SN231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156100 2001 SA233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156101 2001 SL234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156102 2001 SH237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156103 2001 SL238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156104 2001 SQ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156105 2001 SK242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156106 2001 SA244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156107 2001 SL247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156108 2001 SS247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156109 2001 SP248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156110 2001 SY249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156111 2001 SY253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156112 2001 SO254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156113 2001 SY266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
156114 2001 ST267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
156115 2001 SQ275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
156116 2001 SC281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
156117 2001 SU288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156118 2001 SO295 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156119 2001 SU296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156120 2001 SQ302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156121 2001 SZ311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156122 2001 SW327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156123 2001 SV337 20/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
156124 2001 SR344 23/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156125 2001 SH347 25/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
156126 2001 SB350 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156127 2001 TR1 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
156128 2001 TA4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156129 2001 TY5 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156130 2001 TC10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156131 2001 TB15 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156132 2001 TC15 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156133 2001 TV23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156134 2001 TC27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156135 2001 TD38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156136 2001 TY38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156137 2001 TM39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156138 2001 TU41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156139 2001 TS42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156140 2001 TP44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156141 2001 TP53 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156142 2001 TB61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156143 2001 TN61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156144 2001 TP61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156145 2001 TH62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156146 2001 TB66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156147 2001 TC71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156148 2001 TL71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156149 2001 TP72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156150 2001 TN73 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156151 2001 TL74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156152 2001 TN75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156153 2001 TM78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156154 2001 TF95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156155 2001 TH95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156156 2001 TM95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156157 2001 TY99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156158 2001 TB101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156159 2001 TK104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
156160 2001 TY104 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156161 2001 TZ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156162 2001 TB112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156163 2001 TF112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156164 2001 TC116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156165 2001 TG132 11/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
156166 2001 TG134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
156167 2001 TA135 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156168 2001 TO144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156169 2001 TR149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156170 2001 TH150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156171 2001 TX150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156172 2001 TG159 11/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
156173 2001 TR162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156174 2001 TO164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
156175 2001 TH174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156176 2001 TX180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156177 2001 TF181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156178 2001 TM181 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156179 2001 TR187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156180 2001 TP195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156181 2001 TK204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156182 2001 TE219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156183 2001 TN219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156184 2001 TX219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156185 2001 TH220 14/10/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
156186 2001 TE222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156187 2001 TJ233 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156188 2001 TV233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
156189 2001 TQ236 07/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156190 2001 TY236 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
156191 2001 TJ256 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156192 2001 UJ5 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
156193 2001 UC6 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156194 2001 UM6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
156195 2001 UW6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
156196 2001 UZ11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
156197 2001 UV23 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156198 2001 UP29 16/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
156199 2001 UA35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156200 2001 UB39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156201 2001 UJ39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156202 2001 UJ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
156203 2001 UQ43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156204 2001 UA46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156205 2001 UK46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156206 2001 UH49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156207 2001 UD50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156208 2001 UJ52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156209 2001 UG54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156210 2001 UH57 17/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
156211 2001 UR59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156212 2001 UB62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156213 2001 UH63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156214 2001 UO66 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156215 2001 UK72 20/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
156216 2001 UX73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156217 2001 US74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156218 2001 UK75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156219 2001 UP75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156220 2001 UJ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156221 2001 UE81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156222 2001 UB91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
156223 2001 UK94 19/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
156224 2001 UK96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156225 2001 UB99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156226 2001 UY99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156227 2001 UU107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156228 2001 UJ118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156229 2001 UY118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156230 2001 UE119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156231 2001 UC123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156232 2001 UC128 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156233 2001 UY131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156234 2001 UJ140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156235 2001 UJ145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156236 2001 UM145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156237 2001 UH146 23/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
156238 2001 UL151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156239 2001 UC153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156240 2001 UO155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156241 2001 UX156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156242 2001 UD162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156243 2001 UL163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156244 2001 UX169 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156245 2001 UF174 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
156246 2001 UQ174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156247 2001 UM179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156248 2001 UR186 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156249 2001 UT189 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156250 2001 UM198 19/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
156251 2001 UN201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156252 2001 UV201 19/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
156253 2001 UC217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156254 2001 UM217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156255 2001 UQ220 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
156256 2001 VC8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156257 2001 VC10 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156258 2001 VE15 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156259 2001 VY18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156260 2001 VJ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156261 2001 VD21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156262 2001 VP22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156263 2001 VC24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156264 2001 VT27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156265 2001 VH35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156266 2001 VL35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156267 2001 VN37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156268 2001 VQ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156269 2001 VP47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156270 2001 VF57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156271 2001 VV59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156272 2001 VO66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156273 2001 VU70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156274 2001 VY71 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
156275 2001 VC90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156276 2001 VH90 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156277 2001 VN99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156278 2001 VN105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156279 2001 VO106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156280 2001 VX119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156281 2001 VC121 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156282 2001 VK126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156283 2001 WN9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156284 2001 WE11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156285 2001 WG12 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156286 2001 WV13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156287 2001 WU14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156288 2001 WQ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156289 2001 WF17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156290 2001 WK36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156291 2001 WM38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156292 2001 WA57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156293 2001 WB59 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
156294 2001 WU66 20/11/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
156295 2001 XG5 05/12/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
156296 2001 XU7 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156297 2001 XR8 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156298 2001 XT8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156299 2001 XA11 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156300 2001 XD16 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156301 2001 XZ17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156302 2001 XA18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156303 2001 XU22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156304 2001 XS28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156305 2001 XQ32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
156306 2001 XS36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156307 2001 XC42 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156308 2001 XN44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156309 2001 XZ44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156310 2001 XL46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156311 2001 XD51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156312 2001 XF55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156313 2001 XE58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156314 2001 XT62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156315 2001 XY67 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156316 2001 XP68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156317 2001 XM69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156318 2001 XF76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156319 2001 XR76 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156320 2001 XA78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156321 2001 XH78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156322 2001 XN82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156323 2001 XL84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156324 2001 XQ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156325 2001 XC98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156326 2001 XG101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156327 2001 XW101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156328 2001 XP108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156329 2001 XO110 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156330 2001 XD112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156331 2001 XF115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156332 2001 XY117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156333 2001 XN125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156334 2001 XH132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156335 2001 XM132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156336 2001 XC133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156337 2001 XR133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156338 2001 XW138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156339 2001 XL148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156340 2001 XU150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156341 2001 XA153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156342 2001 XT154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156343 2001 XE163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156344 2001 XT165 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156345 2001 XX168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156346 2001 XY169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156347 2001 XS170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156348 2001 XW171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156349 2001 XA175 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156350 2001 XS179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156351 2001 XW182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156352 2001 XF184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156353 2001 XC189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156354 2001 XO205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156355 2001 XB207 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156356 2001 XU207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156357 2001 XZ208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156358 2001 XF214 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156359 2001 XV214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156360 2001 XP215 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156361 2001 XU217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156362 2001 XN224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156363 2001 XZ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156364 2001 XG233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156365 2001 XD235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156366 2001 XV237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156367 2001 XC248 14/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156368 2001 XR252 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156369 2001 XD253 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156370 2001 XC260 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156371 2001 YN4 22/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156372 2001 YT4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
156373 2001 YR12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156374 2001 YU16 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156375 2001 YG23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156376 2001 YB28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156377 2001 YQ41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156378 2001 YS47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156379 2001 YJ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156380 2001 YL70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156381 2001 YT71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156382 2001 YU73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156383 2001 YE80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156384 2001 YS81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156385 2001 YC83 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156386 2001 YR87 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156387 2001 YQ100 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156388 2001 YE101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156389 2001 YJ102 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156390 2001 YM103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156391 2001 YX107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156392 2001 YA113 18/12/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
156393 2001 YA124 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156394 2001 YA139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
156395 2001 YS140 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156396 2001 YH146 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156397 2001 YK147 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
156398 2001 YC153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156399 2001 YA156 20/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156400 2001 YR161 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156401 2002 AK3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
156402 2002 AO4 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156403 2002 AX20 08/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156404 2002 AQ24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156405 2002 AS34 10/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156406 2002 AW40 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156407 2002 AE42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156408 2002 AE44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156409 2002 AO46 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156410 2002 AG49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156411 2002 AM55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156412 2002 AQ57 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
156413 2002 AQ63 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156414 2002 AS67 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
156415 2002 AN70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156416 2002 AZ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156417 2002 AA77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156418 2002 AV81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156419 2002 AJ82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156420 2002 AC86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156421 2002 AA87 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156422 2002 AW88 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156423 2002 AD92 12/01/2002 Cerro Tololo DLS 2,6 km MPC · JPL
156424 2002 AG94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156425 2002 AE97 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156426 2002 AJ101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156427 2002 AV101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156428 2002 AD102 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156429 2002 AJ102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156430 2002 AL103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156431 2002 AX104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156432 2002 AZ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156433 2002 AD113 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156434 2002 AT119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156435 2002 AO120 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
156436 2002 AB123 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156437 2002 AS136 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156438 2002 AZ140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156439 2002 AT146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156440 2002 AY148 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156441 2002 AU154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156442 2002 AG157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156443 2002 AR160 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156444 2002 AH163 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156445 2002 AQ163 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156446 2002 AZ166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156447 2002 AM177 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156448 2002 AU180 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156449 2002 AH182 05/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156450 2002 AS198 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156451 2002 AH203 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
156452 2002 BU3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
156453 2002 BC8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156454 2002 BN9 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156455 2002 BD14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156456 2002 BD16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156457 2002 BU24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156458 2002 BP27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156459 2002 BQ27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156460 2002 BU27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
156461 2002 BM29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
156462 2002 BZ30 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
156463 2002 CS2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
156464 2002 CD5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156465 2002 CB8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156466 2002 CG10 06/02/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
156467 2002 CK21 05/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
156468 2002 CQ33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156469 2002 CV33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156470 2002 CM37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156471 2002 CE40 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
156472 2002 CP45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156473 2002 CK46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
156474 2002 CN46 11/02/2002 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
156475 2002 CG47 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
156476 2002 CO49 03/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156477 2002 CO52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
156478 2002 CV53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156479 2002 CR60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156480 2002 CH62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156481 2002 CH63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156482 2002 CS63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156483 2002 CX63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156484 2002 CG65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156485 2002 CE66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156486 2002 CO79 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156487 2002 CU85 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156488 2002 CV88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156489 2002 CY93 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156490 2002 CX94 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156491 2002 CN101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156492 2002 CN108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156493 2002 CC111 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156494 2002 CT120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156495 2002 CD122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156496 2002 CN122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156497 2002 CW129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156498 2002 CZ129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156499 2002 CD138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156500 2002 CU142 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156501 2002 CZ142 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156502 2002 CZ143 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156503 2002 CD151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156504 2002 CX162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156505 2002 CA163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156506 2002 CW165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156507 2002 CH166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156508 2002 CH167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156509 2002 CJ168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156510 2002 CF171 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156511 2002 CS183 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156512 2002 CX186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156513 2002 CJ199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156514 2002 CR203 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156515 2002 CB214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156516 2002 CR215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156517 2002 CQ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156518 2002 CV216 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156519 2002 CQ217 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156520 2002 CB221 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156521 2002 CQ228 06/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156522 2002 CO230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
156523 2002 CL249 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156524 2002 CS253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156525 2002 CW253 04/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
156526 2002 CT254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
156527 2002 CD256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
156528 2002 CS258 06/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
156529 2002 CR259 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156530 2002 CT263 07/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
156531 2002 CA268 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
156532 2002 CA277 07/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
156533 2002 CP279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156534 2002 CK283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
156535 2002 CT294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156536 2002 CV297 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156537 2002 CU300 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156538 2002 CG301 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156539 2002 CK309 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156540 2002 CK310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
156541 2002 CA311 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156542 Hogg 2002 CM314 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
156543 2002 DW1 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156544 2002 DZ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156545 2002 DF10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156546 2002 DN14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156547 2002 DX14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156548 2002 EM1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
156549 2002 EY3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
156550 2002 ES12 12/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,0 km MPC · JPL
156551 2002 EH29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156552 2002 EL29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156553 2002 EC31 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156554 2002 ET39 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156555 2002 EB47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
156556 2002 EE47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156557 2002 EQ50 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156558 2002 EV50 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156559 2002 EX51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156560 2002 EE54 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156561 2002 EK61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156562 2002 EB64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156563 2002 EL76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156564 2002 EC82 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156565 2002 EF85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156566 2002 EU85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156567 2002 EL86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156568 2002 EN97 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156569 2002 EP101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156570 2002 EF102 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156571 2002 EX106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
156572 2002 EC129 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156573 2002 EP131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
156574 2002 EK133 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156575 2002 ER136 12/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156576 2002 EF139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156577 2002 EH139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156578 2002 EZ149 15/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156579 2002 ES150 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
156580 2002 EF157 03/03/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
156581 2002 FO 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156582 2002 FK20 18/03/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
156583 2002 FF21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
156584 2002 FH30 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156585 2002 GN37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
156586 2002 GV41 04/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156587 2002 GB42 04/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156588 2002 GH45 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156589 2002 GT51 05/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
156590 2002 GD52 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
156591 2002 GP54 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
156592 2002 GF59 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156593 2002 GS63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
156594 2002 GT66 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156595 2002 GU68 08/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156596 2002 GQ70 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
156597 2002 GJ72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
156598 2002 GA76 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156599 2002 GY76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156600 2002 GK78 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156601 2002 GT78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,2 km MPC · JPL
156602 2002 GN82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156603 2002 GR82 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156604 2002 GG83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
156605 2002 GE84 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156606 2002 GV85 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156607 2002 GE91 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
156608 2002 GF104 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156609 2002 GH109 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
156610 2002 GK114 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
156611 2002 GS119 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156612 2002 GH120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156613 2002 GA128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156614 2002 GH130 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156615 2002 GL130 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156616 2002 GS133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156617 2002 GM138 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156618 2002 GD141 13/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156619 2002 GL144 11/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156620 2002 GW145 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
156621 2002 GV146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156622 2002 GY150 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156623 2002 GT152 12/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
156624 2002 GT156 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
156625 2002 GU163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
156626 2002 GV167 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156627 2002 GG174 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156628 2002 GD180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156629 2002 HC 16/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156630 2002 HM9 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
156631 Margitan 2002 JM8 06/05/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
156632 2002 JK11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156633 2002 JP11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156634 2002 JW13 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156635 2002 JJ20 06/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
156636 2002 JX21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
156637 2002 JR22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156638 2002 JQ25 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156639 2002 JV25 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156640 2002 JU28 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156641 2002 JN29 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156642 2002 JH31 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
156643 2002 JK32 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156644 2002 JJ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
156645 2002 JS33 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156646 2002 JH35 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156647 2002 JJ47 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156648 2002 JC53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156649 2002 JM54 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156650 2002 JQ54 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156651 2002 JZ54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156652 2002 JO55 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
156653 2002 JB56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156654 2002 JE59 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156655 2002 JS65 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156656 2002 JL69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156657 2002 JD70 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156658 2002 JM71 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156659 2002 JO76 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156660 2002 JH79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156661 2002 JK80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156662 2002 JB92 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156663 2002 JQ94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156664 2002 JQ98 13/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156665 2002 JM101 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156666 2002 JB102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156667 2002 JV102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156668 2002 JT103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156669 2002 JY108 06/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156670 2002 JK111 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
156671 2002 JY114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
156672 2002 JF115 14/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
156673 2002 JO115 15/05/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
156674 2002 JG116 15/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156675 2002 JL121 05/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
156676 2002 JL123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
156677 2002 JP127 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156678 2002 JO128 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156679 2002 JF130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156680 2002 JO140 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
156681 2002 JR141 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156682 2002 JT141 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156683 2002 JH142 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156684 2002 JG144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156685 2002 KD1 17/05/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
156686 2002 KW3 18/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156687 2002 KX10 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
156688 2002 KD13 18/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156689 2002 LQ 02/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
156690 2002 LK2 02/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
156691 2002 LR5 02/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
156692 2002 LV8 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
156693 2002 LN11 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
156694 2002 LF15 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
156695 2002 LW15 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156696 2002 LD16 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156697 2002 LU19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156698 2002 LR21 07/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156699 2002 LY34 09/06/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
156700 2002 LQ39 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156701 2002 LH45 05/06/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156702 2002 LZ46 15/06/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
156703 2002 LF47 14/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 8,6 km MPC · JPL
156704 2002 LQ49 08/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
156705 2002 LN52 09/06/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
156706 2002 LE56 15/06/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156707 2002 LW59 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
156708 2002 LD61 11/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156709 2002 NZ3 01/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
156710 2002 NA41 09/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156711 2002 NB46 13/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
156712 2002 NR47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
156713 2002 OW11 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
156714 2002 PF1 01/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156715 2002 PP137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156716 2002 RK27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156717 2002 RT42 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156718 2002 TZ6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156719 2002 TR49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156720 2002 TY66 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156721 2002 TG93 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156722 2002 TR203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156723 2002 TQ238 07/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
156724 2002 TB257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156725 2002 TH294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156726 2002 UW35 31/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
156727 2002 VR11 01/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
156728 2002 VC47 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156729 2002 VN118 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156730 2002 VM140 13/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
156731 2002 XF9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156732 2002 XU19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156733 2002 XO29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156734 2002 XN32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156735 2002 XE40 07/12/2002 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
156736 2002 XW45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156737 2002 XD54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156738 2002 XS57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156739 2002 XA59 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156740 2002 XG64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156741 2002 XQ64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156742 2002 XJ71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156743 2002 XM75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156744 2002 XP80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156745 2002 XH81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156746 2002 XM81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156747 2002 XH84 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156748 2002 XQ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156749 2002 XS86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156750 2002 XW90 15/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
156751 Chelseaferrell 2002 XL92 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
156752 2002 XL96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156753 2002 YW 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
156754 2002 YR1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
156755 2002 YH7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156756 2002 YL7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156757 2002 YA8 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156758 2002 YS21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156759 2002 YU28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156760 2002 YV28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156761 2002 YA31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156762 2002 YR34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156763 2003 AF6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156764 2003 AN13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156765 2003 AZ28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156766 2003 AE31 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156767 2003 AH32 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156768 2003 AW34 07/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
156769 2003 AJ39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156770 2003 AN43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156771 2003 AP47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156772 2003 AX54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156773 2003 AY54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156774 2003 AL59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156775 2003 AU60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156776 2003 AO65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156777 2003 AM69 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156778 2003 AB73 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156779 2003 AA76 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156780 2003 AV78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
156781 2003 AE84 15/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156782 2003 AR87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156783 2003 AB90 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156784 2003 AJ94 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156785 2003 BH3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,2 km MPC · JPL
156786 2003 BW7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156787 2003 BY8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
156788 2003 BG11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156789 2003 BC12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156790 2003 BY12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156791 2003 BP14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
156792 2003 BV14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
156793 2003 BY14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156794 2003 BV15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156795 2003 BX15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
156796 2003 BZ15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
156797 2003 BA16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156798 2003 BC16 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
156799 2003 BD18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156800 2003 BR18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156801 2003 BW20 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
156802 2003 BL25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156803 2003 BY26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156804 2003 BB36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156805 2003 BJ40 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
156806 2003 BR43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156807 2003 BG44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156808 2003 BK44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156809 2003 BG46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156810 2003 BP49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156811 2003 BS50 27/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156812 2003 BM51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156813 2003 BY51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156814 2003 BC52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156815 2003 BJ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156816 2003 BQ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156817 2003 BV54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156818 2003 BZ54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156819 2003 BR56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156820 2003 BK57 27/01/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
156821 2003 BM57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156822 2003 BT60 27/01/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
156823 2003 BV60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156824 2003 BX61 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
156825 2003 BB65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156826 2003 BE65 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
156827 2003 BH66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156828 2003 BQ71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156829 2003 BO72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156830 2003 BA80 31/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156831 2003 BX80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
156832 2003 BS84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
156833 2003 BT86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156834 2003 BC88 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156835 2003 BF92 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156836 2003 CS 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156837 2003 CV1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156838 2003 CW1 01/02/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
156839 2003 CD3 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156840 2003 CC5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156841 2003 CZ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156842 2003 CA7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156843 2003 CN7 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156844 2003 CS7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156845 2003 CR8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
156846 2003 CU11 01/02/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
156847 2003 CA13 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156848 2003 CJ13 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
156849 2003 CB14 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156850 2003 CM15 04/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
156851 2003 CY15 04/02/2003 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
156852 2003 CQ16 08/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
156853 2003 CD17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
156854 2003 CF18 08/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156855 2003 CN19 10/02/2003 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
156856 2003 CZ19 09/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156857 2003 CR21 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156858 2003 DN3 22/02/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
156859 2003 DS5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156860 2003 DG8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156861 2003 DO8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156862 2003 DF9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
156863 2003 DN11 25/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
156864 2003 DX12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
156865 2003 DQ13 23/02/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
156866 2003 DB15 26/02/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
156867 2003 DD16 27/02/2003 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
156868 2003 DK16 19/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156869 2003 DS17 23/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,3 km MPC · JPL
156870 2003 DU18 21/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156871 2003 DF19 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156872 2003 DS19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156873 2003 DF20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156874 2003 DG20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156875 2003 DT20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156876 2003 DW20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156877 2003 DZ21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156878 2003 EF1 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156879 Eloïs 2003 EQ1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,9 km MPC · JPL
156880 Bernardtregon 2003 ES1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,3 km MPC · JPL
156881 2003 EK2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156882 2003 EH3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156883 2003 EG4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
156884 2003 EE9 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156885 2003 EL9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156886 2003 EW11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156887 2003 EO13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156888 2003 EN15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156889 2003 EH20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156890 2003 ES21 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156891 2003 EY21 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156892 2003 EK22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156893 2003 EL22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156894 2003 ED24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156895 2003 EX24 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
156896 2003 EN26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156897 2003 EY26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
156898 2003 EX29 06/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
156899 2003 EK30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156900 2003 EN30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156901 2003 EK31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156902 2003 EQ31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156903 2003 EC32 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156904 2003 EO32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156905 2003 EA33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156906 2003 ES38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
156907 2003 EO39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156908 2003 EG41 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156909 2003 EP52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156910 2003 FB6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
156911 2003 FD11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156912 2003 FS25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156913 2003 FN28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
156914 2003 FB31 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156915 2003 FK36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156916 2003 FJ40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
156917 2003 FE44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156918 2003 FC50 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
156919 2003 FY51 25/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156920 2003 FS55 26/03/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
156921 2003 FT56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156922 2003 FD58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156923 2003 FT58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156924 2003 FC59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156925 2003 FJ60 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156926 2003 FQ61 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156927 2003 FL63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156928 2003 FW71 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156929 2003 FL73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156930 2003 FZ74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156931 2003 FU83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
156932 2003 FZ87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156933 2003 FM96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156934 2003 FU97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156935 2003 FX103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156936 2003 FN111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156937 2003 FU112 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156938 2003 FQ118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156939 Odegard 2003 FB120 24/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,2 km MPC · JPL
156940 2003 FA121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156941 2003 GY1 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
156942 2003 GB3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156943 2003 GC4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156944 2003 GM4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156945 2003 GO4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156946 2003 GF5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156947 2003 GO5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156948 2003 GG15 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156949 2003 GX28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
156950 2003 GE41 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156951 2003 GQ41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156952 2003 GQ50 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156953 2003 HD12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156954 2003 HP12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
156955 2003 HO13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
156956 2003 HE15 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
156957 2003 HY20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156958 2003 HZ21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156959 2003 HK24 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156960 2003 HM24 28/04/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
156961 2003 HM27 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156962 2003 HL29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156963 2003 HP29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
156964 2003 HF30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
156965 2003 HE32 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156966 2003 HH32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156967 2003 HB36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156968 2003 HJ40 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156969 2003 HK44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
156970 2003 HY44 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
156971 2003 HQ55 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
156972 2003 JY3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
156973 2003 JM4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156974 2003 JO4 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156975 2003 JW5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156976 2003 JH7 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156977 2003 JV10 01/05/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,0 km MPC · JPL
156978 2003 JT12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156979 2003 JB13 05/05/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
156980 2003 JE15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156981 2003 KS1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
156982 2003 KD2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
156983 2003 KF7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156984 2003 KB10 26/05/2003 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 4,2 km MPC · JPL
156985 2003 KE10 27/05/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
156986 2003 KA11 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
156987 2003 KC12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
156988 2003 KE12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
156989 2003 KB13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
156990 Claerbout 2003 KX18 28/05/2003 Needville J. Dellinger 3,0 km MPC · JPL
156991 2003 LK1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156992 2003 LD6 07/06/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156993 2003 ME 21/06/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156994 2003 MT11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
156995 2003 NM 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156996 2003 OC5 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
156997 2003 OK5 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
156998 2003 ON7 25/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156999 2003 OC9 23/07/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
157000 2003 OL11 20/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001