Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/243001–244000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243001 2006 TF114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
243002 Lemmy 2006 TG119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
243003 2006 TY120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
243004 2006 UF6 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
243005 2006 UC9 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
243006 2006 UP26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243007 2006 UL62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243008 2006 UO67 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
243009 2006 UV71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243010 2006 UU80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243011 2006 UW106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243012 2006 UT139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243013 2006 UY156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243014 2006 UN161 21/10/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
243015 2006 UK166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243016 2006 UE172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243017 2006 UN177 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
243018 2006 UM178 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243019 2006 UL181 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243020 2006 UU192 19/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243021 2006 UL200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243022 2006 UG204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
243023 2006 UG206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
243024 2006 UJ207 23/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
243025 2006 UM216 21/10/2006 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
243026 2006 UX224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243027 2006 UG226 20/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
243028 2006 UA233 21/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
243029 2006 UF261 28/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243030 2006 UN264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243031 2006 UV295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
243032 2006 VD23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243033 2006 VA37 11/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
243034 2006 VH85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243035 2006 VT95 13/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 4,4 km MPC · JPL
243036 2006 VO97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243037 2006 VC136 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
243038 2006 WP10 16/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243039 2006 WN20 17/11/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
243040 2006 WZ47 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243041 2006 WR123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
243042 2006 WB139 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243043 2006 WW195 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
243044 2006 XY21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243045 2006 XS31 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243046 2006 XV42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
243047 2006 XJ55 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243048 2006 YO50 19/12/2006 Purple Mountain PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
243049 2007 BQ2 17/01/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
243050 2007 BX3 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
243051 2007 BB65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243052 2007 BP73 24/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
243053 2007 CD53 13/02/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
243054 2007 CF64 13/02/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
243055 2007 DL20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243056 2007 DV22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243057 2007 DC37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243058 2007 EB24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
243059 2007 EN105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243060 2007 EB125 15/03/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
243061 2007 ET172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243062 2007 ER192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243063 2007 ET206 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243064 2007 FT44 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243065 2007 GC1 09/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
243066 2007 GX17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
243067 2007 GE34 13/04/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
243068 2007 GN36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243069 2007 GD37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243070 2007 GG61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243071 2007 GA64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
243072 2007 HH3 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243073 Freistetter 2007 HT3 16/04/2007 Drebach A. Knöfel 7,2 km MPC · JPL
243074 2007 HE9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
243075 2007 HZ38 20/04/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243076 2007 HC49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243077 2007 HM59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243078 2007 HC87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243079 2007 JN35 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,7 km MPC · JPL
243080 2007 KP3 17/05/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
243081 2007 LY20 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
243082 2007 LE33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243083 2007 NU6 15/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
243084 2007 NL7 11/07/2007 Siding Spring SSS 18 km MPC · JPL
243085 2007 OM4 22/07/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
243086 2007 PH2 05/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
243087 2007 PD37 13/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
243088 2007 PL45 11/08/2007 Siding Spring SSS 17 km MPC · JPL
243089 2007 QN2 21/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
243090 2007 QA3 22/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 980 m MPC · JPL
243091 2007 QH8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243092 2007 QY12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243093 2007 RK 01/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,6 km MPC · JPL
243094 Dirlewanger 2007 RU8 06/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 830 m MPC · JPL
243095 2007 RG10 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
243096 Klauswerner 2007 RX15 12/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 4,9 km MPC · JPL
243097 Batavia 2007 RF16 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,1 km MPC · JPL
243098 2007 RX21 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243099 2007 RR27 04/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
243100 2007 RQ31 05/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243101 2007 RK45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243102 2007 RA48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243103 2007 RL50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243104 2007 RV52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243105 2007 RE103 11/09/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
243106 2007 RG108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243107 2007 RV109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
243108 2007 RN111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243109 Hansludwig 2007 RT132 12/09/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,3 km MPC · JPL
243110 2007 RL135 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243111 2007 RY138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,0 km MPC · JPL
243112 2007 RW140 13/09/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243113 2007 RH145 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243114 2007 RX146 11/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243115 2007 RR157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
243116 2007 RT165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
243117 2007 RL176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243118 2007 RR180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243119 2007 RD184 13/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
243120 2007 RE199 13/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
243121 2007 RC203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243122 2007 RK203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243123 2007 RD220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243124 2007 RT239 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
243125 2007 RT244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
243126 2007 RU245 12/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243127 2007 RY258 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
243128 2007 RA259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
243129 2007 RS267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
243130 2007 RQ279 06/09/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
243131 2007 RA282 15/09/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
243132 2007 RH289 12/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243133 2007 RM298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243134 2007 RT298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243135 2007 RO301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243136 2007 RJ303 04/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
243137 2007 RL310 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
243138 2007 RN311 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
243139 2007 RC322 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243140 2007 RO325 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243141 2007 TG6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,6 km MPC · JPL
243142 2007 TH6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,4 km MPC · JPL
243143 2007 TE8 07/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
243144 2007 TL13 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243145 2007 TB15 08/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
243146 2007 TJ18 07/10/2007 Nashville R. Clingan 1,2 km MPC · JPL
243147 2007 TX18 09/10/2007 Catalina CSS AMO 910 m MPC · JPL
243148 2007 TN19 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
243149 2007 TT22 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
243150 2007 TV29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243151 2007 TA33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243152 2007 TZ34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243153 2007 TO46 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243154 2007 TV49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243155 2007 TR63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243156 2007 TP66 10/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 720 m MPC · JPL
243157 2007 TE68 10/10/2007 Lulin LUSS 910 m MPC · JPL
243158 2007 TG68 11/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
243159 2007 TD74 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
243160 2007 TB75 15/10/2007 Kleť Kleť Obs. 6,0 km MPC · JPL
243161 2007 TG79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243162 2007 TP86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243163 2007 TK94 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243164 2007 TW94 07/10/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
243165 2007 TL98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243166 2007 TL108 07/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
243167 2007 TB109 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
243168 2007 TD110 07/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243169 2007 TQ123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243170 2007 TD125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
243171 2007 TA128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243172 2007 TD133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243173 2007 TG136 08/10/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
243174 2007 TY137 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
243175 2007 TH138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243176 2007 TV139 09/10/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
243177 2007 TG145 06/10/2007 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
243178 2007 TW147 07/10/2007 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243179 2007 TZ154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243180 2007 TQ164 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243181 2007 TC169 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243182 2007 TK178 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
243183 2007 TC212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243184 2007 TW216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243185 2007 TU228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243186 2007 TH230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243187 2007 TB265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243188 2007 TK272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243189 2007 TY288 11/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
243190 2007 TV296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243191 2007 TP329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243192 2007 TS367 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243193 2007 TJ371 12/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
243194 2007 TT376 10/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243195 2007 TT377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243196 2007 TW403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243197 2007 TH414 15/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243198 2007 TO441 09/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
243199 2007 TF443 14/10/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
243200 2007 TC447 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243201 2007 TV447 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243202 2007 TW448 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243203 2007 TB453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
243204 Kubanchoria 2007 UA5 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,3 km MPC · JPL
243205 2007 UD11 18/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243206 2007 UK11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243207 2007 US26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
243208 2007 UN27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
243209 2007 UK31 19/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
243210 2007 UP40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243211 2007 UM44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
243212 2007 UQ48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243213 2007 UX50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
243214 2007 UE67 30/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
243215 2007 UU84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243216 2007 UT125 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243217 2007 UC126 18/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
243218 2007 UB136 16/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243219 2007 VA1 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
243220 2007 VK11 02/11/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
243221 2007 VY29 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243222 2007 VV34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
243223 2007 VV63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243224 2007 VN65 01/11/2007 Lulin LUSS 4,5 km MPC · JPL
243225 2007 VJ69 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243226 2007 VH72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243227 2007 VY87 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243228 2007 VQ88 03/11/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
243229 2007 VO90 05/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243230 2007 VX90 06/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243231 2007 VX92 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243232 2007 VJ93 03/11/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243233 2007 VZ93 07/11/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243234 2007 VE122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243235 2007 VD140 03/11/2007 Lulin LUSS 3,3 km MPC · JPL
243236 2007 VZ146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243237 2007 VS164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243238 2007 VB167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
243239 2007 VP168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243240 2007 VN169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243241 2007 VX189 14/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 7,6 km MPC · JPL
243242 2007 VG207 09/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
243243 2007 VH219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243244 2007 VZ226 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243245 2007 VH231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243246 2007 VM233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243247 2007 VW265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243248 2007 VY273 12/11/2007 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
243249 2007 VB301 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243250 2007 VY311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
243251 2007 VY315 09/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243252 2007 WS7 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
243253 2007 WS19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243254 2007 WP22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243255 2007 WL60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243256 2007 XC5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243257 2007 XS11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243258 2007 XD17 05/12/2007 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
243259 2007 XM29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
243260 2007 XD35 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243261 2007 YM28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
243262 Korkosz 2007 YV47 31/12/2007 Schiaparelli L. Buzzi 4,0 km MPC · JPL
243263 2007 YB49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243264 2007 YB60 18/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
243265 2007 YR61 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243266 2008 AW 04/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
243267 2008 AM10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
243268 2008 AV34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243269 2008 AH44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243270 2008 AK65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
243271 2008 BV6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243272 2008 BU10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
243273 2008 BH18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243274 2008 BJ40 30/01/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243275 2008 CN18 03/02/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
243276 2008 CB34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243277 2008 CL43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
243278 2008 CV51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243279 2008 CT68 07/02/2008 Majorca Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
243280 2008 CF82 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243281 2008 CE86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
243282 2008 CJ86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
243283 2008 CB148 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243284 2008 CB161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243285 Fauvaud 2008 CJ181 11/02/2008 Nogales J.-C. Merlin 5,0 km MPC · JPL
243286 2008 CO183 13/02/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243287 2008 CA190 01/02/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243288 2008 CA193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243289 2008 DX15 27/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243290 2008 DD31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243291 2008 DK47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
243292 2008 DS70 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
243293 2008 DH73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
243294 2008 DN83 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
243295 2008 EP9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243296 2008 EY9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
243297 2008 EJ60 08/03/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
243298 2008 EN82 08/03/2008 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
243299 2008 EN109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
243300 2008 EN123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243301 2008 EA137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243302 2008 FA37 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243303 2008 FX40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243304 2008 GL145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243305 2008 GJ146 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
243306 2008 JV15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243307 2008 KX12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243308 2008 KJ30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243309 2008 OB15 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
243310 2008 OU24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
243311 2008 PN13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
243312 2008 QE48 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
243313 2008 RH3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
243314 2008 RA15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
243315 2008 RP18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
243316 2008 RL32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
243317 2008 RE96 07/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243318 2008 RS101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
243319 2008 RR109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
243320 Jackuipers 2008 SG12 24/09/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 5,8 km MPC · JPL
243321 2008 SG20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243322 2008 SG31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
243323 2008 SO36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
243324 2008 SN65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243325 2008 SR154 22/09/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
243326 2008 SA178 23/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
243327 2008 SQ195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243328 2008 SX243 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243329 2008 SZ290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243330 2008 TT18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
243331 2008 TE21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
243332 2008 TF45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
243333 2008 TR69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243334 2008 TY109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
243335 2008 TH131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243336 2008 TS165 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
243337 2008 TW187 08/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
243338 2008 TH188 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243339 2008 UB4 23/10/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
243340 2008 UF8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243341 2008 UZ77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243342 2008 UF107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243343 2008 UY117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243344 2008 UA134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243345 2008 UZ148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243346 2008 UF157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
243347 2008 UU160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243348 2008 UC199 27/10/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243349 2008 UF199 28/10/2008 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
243350 2008 UW199 28/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
243351 2008 UP215 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243352 2008 UP229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243353 2008 UE275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243354 2008 UK304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243355 2008 UV316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
243356 2008 UP325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243357 2008 VO19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243358 2008 VF20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
243359 2008 VL43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243360 2008 VK73 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243361 2008 WU43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243362 2008 WP45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243363 2008 WW58 22/11/2008 Mayhill A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
243364 2008 WY59 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243365 2008 WA71 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
243366 2008 WH74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243367 2008 WV77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243368 2008 WS89 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243369 2008 WC102 25/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243370 2008 WA112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243371 2008 WY119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243372 2008 WN128 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
243373 2008 WM134 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243374 2008 XW4 03/12/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243375 2008 XY17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243376 2008 XA40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
243377 2008 XK40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
243378 2008 XT43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
243379 2008 XK49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
243380 2008 XN55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
243381 Alessio 2008 YM4 22/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 1,9 km MPC · JPL
243382 2008 YZ17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
243383 2008 YO38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243384 2008 YA40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243385 2008 YD49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
243386 2008 YP51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243387 2008 YZ52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
243388 2008 YK54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
243389 2008 YU90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243390 2008 YX97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
243391 2008 YG109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243392 2008 YW109 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243393 2008 YO125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243394 2008 YB156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243395 2008 YS168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
243396 2008 YZ171 30/12/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
243397 2008 YO172 31/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
243398 2008 YP172 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243399 2008 YV172 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243400 2009 AP1 03/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243401 2009 AY15 15/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
243402 2009 AX24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
243403 2009 AP48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
243404 2009 BU4 18/01/2009 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
243405 2009 BN24 17/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
243406 2009 BK36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243407 2009 BF52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243408 2009 BN53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243409 2009 BF82 20/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243410 2009 BN88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243411 2009 BA90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243412 2009 BT98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243413 2009 BH111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,2 km MPC · JPL
243414 2009 BT124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243415 2009 BW137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243416 2009 BO140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243417 2009 BV144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243418 2009 BH147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243419 2009 BT169 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243420 2009 BA178 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
243421 2009 BC187 26/01/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243422 2009 BA188 21/01/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243423 2009 CP7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
243424 2009 CT27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
243425 2009 CA50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243426 2009 CL53 13/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
243427 2009 CS56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243428 2009 CL58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243429 2009 CA63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
243430 2009 DQ1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
243431 2009 DK32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243432 2009 DO41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243433 2009 DY44 27/02/2009 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
243434 2009 DB46 19/02/2009 Marly P. Kocher 4,2 km MPC · JPL
243435 2009 DL55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243436 2009 DQ57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
243437 2009 DF58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243438 2009 DV66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
243439 2009 DZ112 27/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
243440 Colonia 2009 FD2 17/03/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 2,4 km MPC · JPL
243441 2009 FO3 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
243442 2009 FS6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243443 2009 FD18 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
243444 2009 FQ41 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
243445 2009 FD45 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243446 2009 FX56 25/03/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
243447 2009 GE 02/04/2009 Sierra Stars F. Tozzi 3,6 km MPC · JPL
243448 2009 HD16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243449 2009 HP19 18/04/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,5 km MPC · JPL
243450 2009 HY21 16/04/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
243451 2009 HL60 21/04/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243452 2009 HD73 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
243453 2009 HX85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
243454 2009 HH92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243455 2009 JJ2 12/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
243456 2009 JR3 13/05/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243457 2009 JA18 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243458 Bubulina 2009 QQ38 31/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi, M. Graziani 2,8 km MPC · JPL
243459 2009 RZ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243460 2009 RA54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
243461 2009 SF21 17/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
243462 2009 ST42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243463 2009 SF44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243464 2009 SC49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
243465 2009 SN100 18/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243466 2009 SE104 25/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 6,3 km MPC · JPL
243467 2009 SE124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243468 2009 SZ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243469 2009 SY158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
243470 2009 SR175 19/09/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
243471 2009 SO213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243472 2009 SD214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243473 2009 SO241 18/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
243474 2009 SH264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
243475 2009 SB265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
243476 2009 SZ289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243477 2009 SP293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243478 2009 SY329 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243479 2009 TY5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
243480 2009 TQ9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
243481 2009 TW14 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
243482 2009 TY14 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
243483 2009 TW17 15/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243484 2009 TA23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
243485 2009 TH26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,7 km MPC · JPL
243486 2009 TQ34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,4 km MPC · JPL
243487 2009 TB38 14/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
243488 2009 TB41 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,8 km MPC · JPL
243489 2009 UX11 16/10/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
243490 2009 UF19 23/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 19 km MPC · JPL
243491 Mühlviertel 2009 UH19 20/10/2009 Linz D. Voglsam 2,7 km MPC · JPL
243492 2009 UB26 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
243493 2009 UY39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243494 2009 UF74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
243495 2009 UB102 24/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
243496 2009 UV105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
243497 2009 UR122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
243498 2009 US130 26/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
243499 2009 UA131 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
243500 2009 UK139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243501 2009 UR139 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
243502 2009 UE140 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243503 2009 VS26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
243504 2009 VD77 08/11/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
243505 2009 VG106 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
243506 2009 WS 16/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,5 km MPC · JPL
243507 2009 WT26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243508 2009 WM71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
243509 2009 WB80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
243510 2009 WE84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243511 2009 WF129 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
243512 2009 YF10 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243513 2009 YL15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
243514 2010 AT58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243515 2010 AT66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243516 Marklarsen 2009 FD2 06/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
243517 2010 CD32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
243518 2010 CK34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243519 2010 CX34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243520 2010 CH44 14/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
243521 2010 CF63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243522 2010 CA124 15/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
243523 2010 CO138 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243524 2010 DG8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243525 2010 DY8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
243526 Russwalker 2010 DY28 19/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
243527 2010 DZ42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243528 2010 DV46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
243529 Petereisenhardt 2010 DO50 20/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
243530 2010 DR78 17/02/2010 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
243531 2010 EV29 05/03/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
243532 2010 EE30 05/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243533 2010 EH34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243534 2010 EO40 12/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243535 2010 ET87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
243536 Mannheim 2010 EQ111 15/03/2010 Moorook E. Schwab 3,5 km MPC · JPL
243537 2010 EL125 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243538 2010 FG21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
243539 2010 FA56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243540 2010 GH75 07/04/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
243541 2010 GL75 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
243542 2010 JT1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243543 2010 JB29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243544 2010 JD29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243545 2010 JO29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243546 Fengchuanliu 2010 JH61 08/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
243547 2010 JU71 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243548 2010 JN73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
243549 2010 JF158 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
243550 1240 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
243551 3266 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
243552 4514 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
243553 5066 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
243554 1981 EL30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
243555 1991 VB8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
243556 1993 HT3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243557 1993 HF4 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243558 1993 TJ28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
243559 1993 TR37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
243560 1994 PO5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
243561 1994 YD4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243562 1995 BA8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
243563 1995 FU14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
243564 1995 ML8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243565 1995 OU7 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
243566 1995 SA 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch APO 880 m MPC · JPL
243567 1995 SP23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243568 1995 SX85 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243569 1995 XN4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243570 1995 XR4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243571 1996 AS6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243572 1996 GA9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243573 1996 LF2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
243574 1996 RO7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243575 1996 VW17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243576 1996 VB39 07/11/1996 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
243577 1996 WE 16/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,1 km MPC · JPL
243578 1996 XO12 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
243579 1997 NC6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243580 1997 PG1 05/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,5 km MPC · JPL
243581 1997 RH6 07/09/1997 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
243582 1997 SZ7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
243583 1997 TU19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
243584 1997 TU20 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243585 1997 WY28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243586 1997 YN12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
243587 1998 DU9 22/02/1998 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
243588 1998 MA6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
243589 1998 QP3 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243590 1998 QY82 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243591 Ignacostantino 1998 RG3 15/09/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
243592 1998 RQ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243593 1998 RO10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243594 1998 RH37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243595 1998 RS79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243596 1998 ST79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243597 1998 SK83 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243598 1998 SS99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243599 1998 SX153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243600 1998 SV154 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243601 1998 SV168 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
243602 1998 UF10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
243603 1998 VG43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
243604 1998 WV25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243605 1998 WO29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243606 1998 WY36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243607 1998 WJ42 19/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
243608 1998 XE23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
243609 1998 YY11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
243610 1998 YR13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243611 1999 AS1 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243612 1999 BQ8 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
243613 1999 CP115 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243614 1999 CN132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243615 1999 FP2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
243616 1999 FQ76 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
243617 1999 GT54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243618 1999 JU61 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243619 1999 KK9 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243620 1999 LC5 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243621 1999 RN15 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243622 1999 RF16 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243623 1999 RY22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243624 1999 RF37 12/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,8 km MPC · JPL
243625 1999 RA88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243626 1999 RP114 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
243627 1999 RH124 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
243628 1999 RG131 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
243629 1999 RX201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243630 1999 RX202 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243631 1999 RP203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243632 1999 RZ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243633 1999 RL239 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
243634 1999 SH12 27/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
243635 1999 SD16 29/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
243636 1999 SD17 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
243637 Frosinone 1999 TZ10 08/10/1999 Ceccano G. Masi 1,5 km MPC · JPL
243638 1999 TE28 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243639 1999 TO51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
243640 1999 TG53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
243641 1999 TN61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243642 1999 TL101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243643 1999 TT110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243644 1999 TY135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243645 1999 TE137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243646 1999 TT147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243647 1999 TZ153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243648 1999 TX176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243649 1999 TS190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243650 1999 TL240 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
243651 1999 TV253 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243652 1999 TG254 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243653 1999 TD265 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243654 1999 TO289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243655 1999 US25 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
243656 1999 UP43 28/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
243657 1999 UX45 31/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
243658 1999 UC52 31/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
243659 1999 UT57 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
243660 1999 VU13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243661 1999 VX13 02/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
243662 1999 VW71 15/11/1999 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
243663 1999 VU76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
243664 1999 VQ80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243665 1999 VZ80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243666 1999 VO83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243667 1999 VR84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243668 1999 VF85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
243669 1999 VG106 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
243670 1999 VV130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
243671 1999 VU148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243672 1999 VR166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243673 1999 VR192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
243674 1999 VV199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
243675 1999 VG207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
243676 1999 WQ10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243677 1999 WW15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243678 1999 WH20 16/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243679 1999 XV29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243680 1999 XU65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243681 1999 XK80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243682 1999 XL92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243683 1999 XE99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243684 1999 XZ134 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243685 1999 XB135 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
243686 1999 XD138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
243687 1999 XU146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
243688 1999 XX171 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243689 1999 XO172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243690 1999 XA219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
243691 1999 YK10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243692 1999 YJ26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243693 2000 AC43 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
243694 2000 AO44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243695 2000 AJ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243696 2000 AA73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243697 2000 BY1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
243698 2000 BH5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243699 2000 BM31 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243700 2000 BU41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243701 2000 CD9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243702 2000 CL47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243703 2000 CO57 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243704 2000 CT64 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243705 2000 CE81 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
243706 2000 CM98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243707 2000 CV99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
243708 2000 DQ45 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243709 2000 ET1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243710 2000 ED96 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
243711 2000 EP141 02/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
243712 2000 FR6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
243713 2000 FF7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
243714 2000 FA65 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243715 2000 GN37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243716 2000 GE117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243717 2000 GN146 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
243718 2000 GA161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
243719 2000 GU180 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243720 2000 HZ5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
243721 2000 HL68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
243722 2000 HX84 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
243723 2000 HG101 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243724 2000 JG10 04/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243725 2000 JK16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243726 2000 JK18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243727 2000 JV18 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243728 2000 JP63 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
243729 2000 KN9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243730 2000 KB10 28/05/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
243731 2000 KH10 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
243732 2000 KV13 28/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
243733 2000 LZ1 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
243734 2000 NG19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
243735 2000 OT1 23/07/2000 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
243736 2000 OM7 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243737 2000 OU7 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
243738 2000 PP6 03/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243739 2000 PO18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243740 2000 QM21 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243741 2000 QS21 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243742 2000 QK34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243743 2000 QL62 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243744 2000 QT64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243745 2000 QM86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243746 2000 QU88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243747 2000 QR98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243748 2000 QJ99 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
243749 2000 QR107 29/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243750 2000 QS121 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243751 2000 QZ129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243752 2000 QN139 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243753 2000 QS157 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
243754 2000 QY159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243755 2000 QV162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243756 2000 QP196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243757 2000 QZ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243758 2000 QM200 29/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
243759 2000 QK205 31/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
243760 2000 QD209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243761 2000 QP220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
243762 2000 QU226 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243763 2000 RF18 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243764 2000 RZ19 01/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243765 2000 RJ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243766 2000 RS26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243767 2000 RF42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243768 2000 RS63 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243769 2000 RP78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
243770 2000 RU79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
243771 2000 RP81 01/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
243772 2000 RS89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243773 2000 RJ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243774 2000 RY97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
243775 2000 RA101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
243776 2000 SH 18/09/2000 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
243777 2000 SJ 19/09/2000 Emerald Lane L. Ball 4,6 km MPC · JPL
243778 2000 SA5 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243779 2000 SQ5 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243780 2000 SC20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243781 2000 SC22 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243782 2000 SR22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
243783 2000 SO54 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
243784 2000 SM55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243785 2000 SF56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243786 2000 SK58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243787 2000 SF59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243788 2000 ST60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243789 2000 SD67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243790 2000 SQ70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243791 2000 SD80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243792 2000 SM81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243793 2000 SP81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243794 2000 SO95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243795 2000 SP101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243796 2000 SW109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243797 2000 SW112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243798 2000 SM132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243799 2000 SR132 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243800 2000 SV134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243801 2000 SS135 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243802 2000 SU137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243803 2000 SC157 26/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
243804 2000 SR158 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
243805 2000 SS159 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243806 2000 SH162 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
243807 2000 SR176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243808 2000 SB196 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
243809 2000 SF223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243810 2000 SS233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243811 2000 SR237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
243812 2000 SY241 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
243813 2000 SP277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243814 2000 SL292 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243815 2000 SB297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
243816 2000 SY297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243817 2000 SU306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243818 2000 SU315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243819 2000 SO335 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
243820 2000 SJ343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243821 2000 SB344 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
243822 2000 ST357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243823 2000 SC372 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243824 2000 TS10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243825 2000 TX10 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243826 2000 TX20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
243827 2000 TD25 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243828 2000 TH25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243829 2000 TO32 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
243830 2000 TV36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
243831 2000 TG40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243832 2000 TM60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
243833 2000 UG30 31/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243834 2000 UM51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243835 2000 UH68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243836 2000 UU71 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
243837 2000 UF74 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243838 2000 UQ80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243839 2000 UZ81 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
243840 2000 UP107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243841 2000 VV23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243842 2000 VZ30 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
243843 2000 VT35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243844 2000 VK40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243845 2000 VG50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243846 2000 VT61 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243847 2000 VA62 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243848 2000 WO 16/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243849 2000 WK8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243850 2000 WR15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243851 2000 WO22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243852 2000 WM24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243853 2000 WQ64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
243854 2000 WW69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243855 2000 WA73 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
243856 2000 WC86 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
243857 2000 WR102 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
243858 2000 WR104 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
243859 2000 WS129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
243860 2000 WA131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
243861 2000 WJ131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
243862 2000 WZ143 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243863 2000 WJ154 30/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
243864 2000 WJ163 21/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
243865 2000 WX172 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
243866 2000 WB184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
243867 2000 WF189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
243868 2000 WP189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
243869 2000 XJ1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
243870 2000 XQ1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
243871 2000 XZ2 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
243872 2000 XW17 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243873 2000 XM29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243874 2000 XY30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243875 2000 XB40 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
243876 2000 XU40 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
243877 2000 YR1 17/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243878 2000 YY6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243879 2000 YU7 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243880 2000 YH23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
243881 2000 YP33 31/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
243882 2000 YT38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243883 2000 YO46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243884 2000 YB56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
243885 2000 YQ94 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243886 2000 YK99 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
243887 2000 YA101 31/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
243888 2000 YP119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
243889 2001 AO6 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
243890 2001 AD36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243891 2001 AV45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
243892 2001 AM50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
243893 2001 BN5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243894 2001 BW23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
243895 2001 BA27 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
243896 2001 BN48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243897 2001 BH52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
243898 2001 BD56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243899 2001 DA12 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243900 2001 DC61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
243901 2001 EJ2 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243902 2001 EP5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
243903 2001 EW17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243904 2001 FR40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243905 2001 FB82 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
243906 2001 FG88 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
243907 2001 FG93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
243908 2001 FE95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243909 2001 FY103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243910 2001 FJ122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
243911 2001 FJ189 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243912 2001 HZ1 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243913 2001 HR13 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243914 2001 HY22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
243915 2001 HE57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
243916 2001 HM68 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
243917 2001 KN32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
243918 2001 KX47 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243919 2001 KB57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
243920 2001 MM21 27/06/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
243921 2001 MU24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
243922 2001 MS25 19/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
243923 2001 NQ1 10/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
243924 2001 NO22 01/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
243925 2001 OZ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
243926 2001 OX22 18/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
243927 2001 OR33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
243928 2001 OT53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
243929 2001 OU61 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
243930 2001 OO66 23/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
243931 2001 OC86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243932 2001 OL88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
243933 2001 OX91 31/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
243934 2001 OQ106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243935 2001 PC7 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
243936 2001 PA15 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 3,6 km MPC · JPL
243937 2001 PZ21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
243938 2001 PJ27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
243939 2001 PX32 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
243940 2001 PT33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
243941 2001 PT35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
243942 2001 PM49 13/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
243943 2001 PO49 14/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
243944 2001 QM4 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
243945 2001 QU39 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243946 2001 QM79 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243947 2001 QX89 16/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
243948 2001 QD117 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243949 2001 QG126 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243950 2001 QY132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243951 2001 QX163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
243952 2001 QP166 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
243953 2001 QE173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
243954 2001 QJ173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
243955 2001 QW179 25/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
243956 2001 QR194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
243957 2001 QZ206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
243958 2001 QX208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
243959 2001 QM212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
243960 2001 QQ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
243961 2001 QL229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
243962 2001 QD246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
243963 2001 QM246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
243964 2001 QD254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
243965 2001 QT264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
243966 2001 QX280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
243967 2001 QD286 17/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
243968 2001 QM294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
243969 2001 QX294 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
243970 2001 QJ329 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
243971 2001 QL330 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
243972 2001 QS333 27/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
243973 2001 RP 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
243974 2001 RM10 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
243975 2001 RN20 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243976 2001 RD26 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
243977 2001 RB32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
243978 2001 RH40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
243979 2001 RC43 09/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
243980 2001 RF49 11/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
243981 2001 RC50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
243982 2001 RP52 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243983 2001 RJ53 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
243984 2001 RS57 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
243985 2001 RA61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
243986 2001 RW62 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
243987 2001 RE64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
243988 2001 RF76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
243989 2001 RP105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
243990 2001 RH119 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
243991 2001 RD129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
243992 2001 RB132 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
243993 2001 RN132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
243994 2001 RB136 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
243995 2001 RL142 13/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
243996 2001 RP149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
243997 2001 SG6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
243998 2001 SR11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
243999 2001 SG21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244000 2001 SF24 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001