Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/364001–365000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364001 2005 UO407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364002 2005 UQ434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364003 2005 UQ446 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
364004 2005 UH450 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364005 2005 UC460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364006 2005 UR472 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364007 2005 UE489 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364008 2005 UC492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
364009 2005 UD495 26/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
364010 2005 UE508 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364011 2005 UZ509 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
364012 2005 UR517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
364013 2005 UP523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
364014 2005 UQ525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364015 2005 VD1 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
364016 2005 VY6 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364017 2005 VU9 02/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364018 2005 VA17 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
364019 2005 VJ29 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364020 2005 VF34 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364021 2005 VJ37 03/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364022 2005 VD59 28/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364023 2005 VS75 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
364024 2005 VB77 04/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364025 2005 VT116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364026 2005 VU125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
364027 2005 VC126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
364028 2005 VB128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
364029 2005 VA132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
364030 2005 WX9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364031 2005 WZ10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364032 2005 WY16 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364033 2005 WJ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364034 2005 WD35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364035 2005 WD40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364036 2005 WD46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364037 2005 WT48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364038 2005 WA49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364039 2005 WK59 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364040 2005 WX65 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364041 2005 WU66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364042 2005 WP74 01/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364043 2005 WN86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364044 2005 WK87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364045 2005 WH95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364046 2005 WV96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364047 2005 WJ103 26/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364048 2005 WX110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364049 2005 WE117 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
364050 2005 WG135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364051 2005 WH141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364052 2005 WY143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364053 2005 WO145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364054 2005 WM147 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364055 2005 WK152 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364056 2005 WR152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364057 2005 WC162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364058 2005 WY184 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
364059 2005 WZ186 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364060 2005 XS21 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
364061 2005 XA26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364062 2005 XY26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364063 2005 XZ29 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364064 2005 XQ53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364065 2005 XZ61 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
364066 2005 XM63 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364067 2005 XK66 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
364068 2005 XW74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364069 2005 XR91 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364070 2005 XX107 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
364071 2005 YX1 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364072 2005 YZ14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
364073 2005 YZ20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364074 2005 YL24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364075 2005 YL32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364076 2005 YX42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364077 2005 YX48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364078 2005 YQ50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364079 2005 YZ50 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364080 2005 YP54 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
364081 2005 YR54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364082 2005 YL64 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364083 2005 YL69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364084 2005 YZ80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364085 2005 YL85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364086 2005 YP89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364087 2005 YU94 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364088 2005 YS124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364089 2005 YT124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364090 2005 YN125 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364091 2005 YO127 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
364092 2005 YK132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
364093 2005 YF140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364094 2005 YL150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364095 2005 YT150 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
364096 2005 YB151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364097 2005 YF164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364098 2005 YG170 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364099 2005 YH175 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
364100 2005 YH203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364101 2005 YL214 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364102 2005 YJ234 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364103 2005 YY248 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364104 2005 YA251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364105 2005 YJ270 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364106 2005 YU270 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
364107 2005 YS278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
364108 2005 YA285 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364109 2006 AC1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364110 2006 AR5 02/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364111 2006 AY15 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
364112 2006 AU18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364113 2006 AP28 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364114 2006 AS38 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364115 2006 AX38 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364116 2006 AB52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364117 2006 AS57 08/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364118 2006 AV61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364119 2006 AR86 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
364120 2006 AM91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364121 2006 AF104 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364122 2006 AY104 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364123 2006 BM68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364124 2006 BY78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364125 2006 BM84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
364126 2006 BH93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364127 2006 BK142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364128 2006 BT182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364129 2006 BA188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364130 2006 BH205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364131 2006 BO230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364132 2006 BN231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364133 2006 BG238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364134 2006 BQ239 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364135 2006 BL280 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364136 2006 CJ 01/02/2006 Siding Spring SSS 320 m MPC · JPL
364137 2006 CM4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364138 2006 CF14 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364139 2006 CC68 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
364140 2006 DM11 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364141 2006 DC42 24/02/2006 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
364142 2006 DN62 25/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364143 2006 DE135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364144 2006 DN135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364145 2006 DX142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364146 2006 DW210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
364147 2006 FD12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364148 2006 FA13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364149 2006 FT36 22/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364150 2006 FK49 25/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364151 2006 FD53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364152 2006 GW9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364153 2006 GX40 07/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364154 2006 GE52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
364155 2006 GA55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364156 2006 HJ13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
364157 2006 HQ27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
364158 2006 HE40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
364159 2006 HS47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
364160 2006 HZ50 26/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 780 m MPC · JPL
364161 2006 HS54 21/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364162 2006 HF101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364163 2006 HR118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364164 2006 HE120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364165 2006 HO127 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 820 m MPC · JPL
364166 Trebek 2006 JB 01/05/2006 Wrightwood J. W. Young 780 m MPC · JPL
364167 2006 JQ3 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364168 2006 JX14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
364169 2006 JA38 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364170 2006 JZ54 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364171 2006 JZ81 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano (cold) · 203 km MPC · JPL
364172 2006 KU16 21/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364173 2006 KT25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364174 2006 KV47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
364175 2006 KV49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
364176 2006 KG62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
364177 2006 KX89 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364178 2006 KB92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
364179 2006 KU138 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 680 m MPC · JPL
364180 2006 OA8 20/07/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
364181 2006 OJ14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364182 2006 OF21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364183 2006 PJ2 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
364184 2006 PH7 12/08/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
364185 2006 PF8 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
364186 2006 PH8 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
364187 2006 PU10 13/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
364188 2006 PC26 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364189 2006 PP27 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
364190 2006 PJ36 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
364191 2006 PU43 13/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
364192 Qianruhu 2006 QR1 16/08/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 1,1 km MPC · JPL
364193 2006 QA3 17/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
364194 2006 QD3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364195 2006 QD12 16/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
364196 2006 QE19 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
364197 2006 QD21 20/07/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
364198 2006 QN43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364199 2006 QC47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
364200 2006 QZ58 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364201 2006 QG76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
364202 2006 QA81 24/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
364203 2006 QO96 16/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
364204 2006 QR100 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
364205 2006 QQ104 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364206 2006 QC114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
364207 2006 QC115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
364208 2006 QS116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
364209 2006 QW119 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364210 2006 QB160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364211 2006 QO162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364212 2006 QO163 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364213 2006 QQ166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
364214 2006 RA6 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364215 2006 RQ17 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364216 2006 RP36 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364217 2006 RU43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364218 2006 RV43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364219 2006 RX46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364220 2006 RQ50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364221 2006 RX54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364222 2006 RO56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364223 2006 RC73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364224 2006 RT94 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364225 2006 SC29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364226 2006 SQ31 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
364227 2006 SX43 17/09/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
364228 2006 SQ61 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364229 2006 SY63 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
364230 2006 SN73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364231 2006 SX74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364232 2006 SW103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364233 2006 SQ119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
364234 2006 SO147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364235 2006 SW149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364236 2006 SN150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364237 2006 SE152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364238 2006 SP164 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364239 2006 SK185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364240 2006 SJ186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364241 2006 SE189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364242 2006 SX189 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364243 2006 SK194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
364244 2006 ST200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364245 2006 SW203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364246 2006 SD206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364247 2006 SA207 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364248 2006 SJ230 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364249 2006 ST248 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364250 2006 SW287 25/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
364251 2006 SX295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364252 2006 SE316 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364253 2006 SF318 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364254 2006 SH318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364255 2006 SC327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364256 2006 SW328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364257 2006 SR347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364258 2006 SO351 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364259 2006 SE353 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364260 2006 SV364 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364261 2006 SN365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364262 2006 SH386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
364263 2006 TL1 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364264 Martymartina 2006 TP7 11/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 820 m MPC · JPL
364265 2006 TU15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364266 2006 TL22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
364267 2006 TG27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364268 2006 TM29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364269 2006 TQ32 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
364270 2006 TY32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364271 2006 TU34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364272 2006 TU41 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
364273 2006 TW48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364274 2006 TF52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364275 2006 TM52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364276 2006 TO52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364277 2006 TL53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364278 2006 TZ58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364279 2006 TC65 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364280 2006 TC66 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364281 2006 TB71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
364282 2006 TG73 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
364283 2006 TP78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364284 2006 TZ85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364285 2006 TF87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364286 2006 TO87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364287 2006 TJ89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364288 2006 TT89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364289 2006 TV89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364290 2006 TE93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364291 2006 TS97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364292 2006 TE100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364293 2006 TK103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364294 2006 TH108 09/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
364295 2006 TJ124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364296 2006 TJ125 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364297 2006 TL126 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364298 2006 TD129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364299 2006 UG4 17/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
364300 2006 UE9 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364301 2006 UA14 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364302 2006 UA15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364303 2006 UA22 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364304 2006 UC28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364305 2006 UJ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364306 2006 UJ35 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364307 2006 UF36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364308 2006 UO39 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364309 2006 UT40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364310 2006 UR43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364311 2006 UG44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364312 2006 UD47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364313 2006 UB54 15/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
364314 2006 UV62 22/10/2006 Jornada D. S. Dixon 2,0 km MPC · JPL
364315 2006 UW68 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364316 2006 UD70 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364317 2006 UF71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364318 2006 UN74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364319 2006 UP80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364320 2006 UO85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364321 2006 UT86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364322 2006 UA87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364323 2006 UE90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364324 2006 UD100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364325 2006 UO102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364326 2006 UW112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364327 2006 UC114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364328 2006 UN114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364329 2006 UZ115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364330 2006 UG120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364331 2006 UK129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364332 2006 UN136 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364333 2006 UR137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364334 2006 UY139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364335 2006 US140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364336 2006 UD141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364337 2006 UJ143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364338 2006 UD149 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364339 2006 UA156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364340 2006 UX161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364341 2006 UR166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364342 2006 UM176 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364343 2006 UZ181 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364344 2006 UF182 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364345 2006 UD192 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364346 2006 UC197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364347 2006 UE198 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364348 2006 UM198 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364349 2006 UR199 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364350 2006 UC205 16/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
364351 2006 UF209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
364352 2006 UH217 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364353 2006 UW221 17/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
364354 2006 UA229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364355 2006 UV230 21/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
364356 2006 UZ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364357 2006 UR247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364358 2006 UH253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364359 2006 UY259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364360 2006 US269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364361 2006 UQ270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364362 2006 UM276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364363 2006 UP278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364364 2006 UW280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364365 2006 UE284 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364366 2006 UM302 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
364367 2006 UH313 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364368 2006 UP334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364369 2006 UO335 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364370 2006 VH4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364371 2006 VL7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364372 2006 VT9 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364373 2006 VX15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364374 2006 VD17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364375 2006 VH17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364376 2006 VV19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364377 2006 VZ19 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364378 2006 VS22 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364379 2006 VW24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364380 2006 VC28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364381 2006 VT28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364382 2006 VU28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364383 2006 VT35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364384 2006 VC48 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364385 2006 VR56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364386 2006 VN60 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364387 2006 VN69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364388 2006 VV69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364389 2006 VN70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364390 2006 VJ74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364391 2006 VW79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364392 2006 VL82 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364393 2006 VT84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364394 2006 VE85 13/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364395 2006 VJ87 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364396 2006 VK89 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
364397 2006 VH92 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364398 2006 VV92 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
364399 2006 VQ98 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364400 2006 VZ98 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364401 2006 VO102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364402 2006 VR105 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364403 2006 VH111 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364404 2006 VB112 13/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
364405 2006 VR115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364406 2006 VW120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364407 2006 VF121 14/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364408 2006 VE138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364409 2006 VJ140 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364410 2006 VA153 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364411 2006 VA171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364412 2006 WX2 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364413 2006 WC3 21/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
364414 2006 WC4 19/11/2006 Needville Needville Obs. 590 m MPC · JPL
364415 2006 WG6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364416 2006 WC10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364417 2006 WU12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364418 2006 WX24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364419 2006 WK28 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364420 2006 WC37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364421 2006 WU40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364422 2006 WR57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364423 2006 WJ71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364424 2006 WU74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364425 2006 WM78 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364426 2006 WR90 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
364427 2006 WU93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364428 2006 WX94 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364429 2006 WY101 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364430 2006 WF107 19/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364431 2006 WR110 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364432 2006 WP142 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364433 2006 WL143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364434 2006 WB164 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364435 2006 WK179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364436 2006 WC182 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364437 2006 WQ186 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364438 2006 WC187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364439 2006 WK189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364440 2006 WG193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
364441 2006 XC2 11/12/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364442 2006 XR5 06/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
364443 2006 XN17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364444 2006 XF21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364445 2006 XG26 12/12/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
364446 2006 XR46 13/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364447 2006 XS62 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364448 2006 XU62 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364449 2006 XD64 11/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364450 2006 YE5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364451 2006 YA7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
364452 2006 YJ15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
364453 2006 YB22 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364454 2006 YU22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364455 2006 YS55 25/12/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
364456 2007 AN 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364457 2007 AK8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
364458 2007 AO12 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
364459 2007 AW16 15/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364460 2007 BR7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364461 2007 BR20 16/01/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364462 2007 BC40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364463 2007 BY63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364464 2007 BD81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364465 2007 CE1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364466 2007 CC10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364467 2007 CD28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364468 2007 CS28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364469 2007 CJ57 09/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364470 2007 CM65 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364471 2007 DK11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364472 2007 DL16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364473 2007 DF21 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364474 2007 DN23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364475 2007 DS30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364476 2007 DP34 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364477 2007 DB35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364478 2007 DV35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364479 2007 DQ36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364480 2007 DT38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364481 2007 DB39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364482 2007 DO41 17/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364483 2007 DE65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364484 2007 DE70 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364485 2007 DY74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364486 2007 DA95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364487 2007 DO96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364488 2007 DM98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364489 2007 DQ106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364490 2007 DM114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364491 2007 DQ117 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364492 2007 EX1 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364493 2007 EH4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364494 2007 EC8 09/03/2007 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
364495 2007 EO11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364496 2007 EH30 09/03/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
364497 2007 ET31 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364498 2007 EH39 10/03/2007 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
364499 2007 EY53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
364500 2007 EU57 09/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364501 2007 EA61 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364502 2007 EV67 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364503 2007 EV72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364504 2007 EL74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364505 2007 EF75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364506 2007 EX75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364507 2007 EY88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364508 2007 EH89 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364509 2007 EU92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364510 2007 EG96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364511 2007 EY97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364512 2007 EE100 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364513 2007 EJ118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364514 2007 EU128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364515 2007 EF132 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364516 2007 EK139 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364517 2007 EC145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364518 2007 EJ148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364519 2007 EE151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364520 2007 EP152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
364521 2007 EQ168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364522 2007 EX168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364523 2007 EQ180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
364524 2007 EW181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364525 2007 EC188 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364526 2007 EW199 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364527 2007 EJ201 09/03/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
364528 2007 EP205 22/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
364529 2007 EL213 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364530 2007 EU216 15/03/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
364531 2007 FU2 16/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
364532 2007 FP22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364533 2007 FH24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364534 2007 FD26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364535 2007 FW26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364536 2007 FV27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364537 2007 FV31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364538 2007 FR42 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
364539 2007 FG43 27/03/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
364540 2007 FD50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
364541 2007 FJ50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364542 2007 GF1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364543 2007 GX2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364544 2007 GL6 11/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
364545 2007 GK7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
364546 2007 GC12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364547 2007 GX18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364548 2007 GN21 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
364549 2007 GJ26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364550 2007 GY31 20/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364551 2007 GB32 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364552 2007 GO35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364553 2007 GR56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364554 2007 GT58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364555 2007 GA75 14/04/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
364556 2007 GF76 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364557 2007 GG76 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364558 2007 HH12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364559 2007 HT16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
364560 2007 HQ17 16/04/2007 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
364561 2007 HE30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
364562 2007 HL62 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364563 2007 JL19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364564 2007 JJ42 10/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364565 2007 KK7 16/05/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
364566 Yurga 2007 PM8 10/08/2007 Nauchnij V. Rumyantsev 710 m MPC · JPL
364567 2007 PB13 08/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
364568 2007 PU17 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
364569 2007 QJ5 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 700 m MPC · JPL
364570 2007 QL5 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
364571 2007 RH10 03/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
364572 2007 RS11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 980 m MPC · JPL
364573 2007 RT22 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364574 2007 RL27 12/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
364575 2007 RK29 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364576 2007 RN32 05/09/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
364577 Cachopito 2007 RC35 07/09/2007 La Cañada J. Lacruz 740 m MPC · JPL
364578 2007 RG37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
364579 2007 RW52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364580 2007 RB54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364581 2007 RM70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
364582 2007 RP103 11/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
364583 2007 RU103 11/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
364584 2007 RL116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
364585 2007 RF118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364586 2007 RG119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 670 m MPC · JPL
364587 2007 RJ119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
364588 2007 RG124 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
364589 2007 RZ134 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364590 2007 RO141 13/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364591 2007 RK144 14/09/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
364592 2007 RA145 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
364593 2007 RT145 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
364594 2007 RF155 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
364595 2007 RX173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364596 2007 RO177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364597 2007 RC178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364598 2007 RB190 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364599 2007 RT195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364600 2007 RG203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364601 2007 RL206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
364602 2007 RW212 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
364603 2007 RW223 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364604 2007 RC236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364605 2007 RX249 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364606 2007 RC259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
364607 2007 RJ267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
364608 2007 RH272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364609 2007 RT273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
364610 2007 RJ289 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364611 2007 RT293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364612 2007 RN295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364613 2007 RX319 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364614 2007 RA323 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364615 2007 RL325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364616 2007 SO4 19/09/2007 Majorca Mallorca Obs. 700 m MPC · JPL
364617 2007 SB6 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
364618 2007 ST15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364619 2007 SO21 21/09/2007 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
364620 2007 TO1 02/10/2007 Lulin Observatory LUSS 780 m MPC · JPL
364621 2007 TT10 06/10/2007 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
364622 2007 TO12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364623 2007 TH14 07/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 740 m MPC · JPL
364624 2007 TZ15 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
364625 2007 TE24 04/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 970 m MPC · JPL
364626 2007 TU33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
364627 2007 TK35 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364628 2007 TX54 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364629 2007 TC68 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364630 2007 TS70 13/10/2007 Antares ARO 1,2 km MPC · JPL
364631 2007 TA82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364632 2007 TM85 08/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364633 2007 TJ89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364634 2007 TJ94 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364635 2007 TZ103 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364636 Ulrikeecker 2007 TR105 15/10/2007 Redshed H. Bachleitner 940 m MPC · JPL
364637 2007 TN106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364638 2007 TT106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364639 2007 TY109 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364640 2007 TU111 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364641 2007 TD112 08/10/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
364642 2007 TC121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364643 2007 TX134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364644 2007 TR144 06/10/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
364645 2007 TV145 06/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
364646 2007 TY148 08/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364647 2007 TT150 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364648 2007 TQ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364649 2007 TO153 09/10/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
364650 2007 TY159 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364651 2007 TR161 11/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
364652 2007 TY161 11/10/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
364653 2007 TL163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
364654 2007 TY169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364655 2007 TT171 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364656 2007 TD183 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364657 2007 TN185 13/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
364658 2007 TZ193 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
364659 2007 TZ195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364660 2007 TS209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364661 2007 TY239 13/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
364662 2007 TS259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
364663 2007 TH279 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364664 2007 TL285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364665 2007 TC289 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364666 2007 TV293 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364667 2007 TA298 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364668 2007 TX311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364669 2007 TT316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364670 2007 TW337 13/10/2007 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
364671 2007 TD350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364672 2007 TQ354 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364673 2007 TO358 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364674 2007 TU359 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364675 2007 TV359 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
364676 2007 TM361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364677 2007 TT361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
364678 2007 TD364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364679 2007 TM364 15/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
364680 2007 TY366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364681 2007 TA372 13/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364682 2007 TN376 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364683 2007 TW376 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364684 2007 TP386 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364685 2007 TB412 14/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
364686 2007 TD424 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364687 2007 TK424 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364688 2007 TU447 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364689 2007 TV450 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364690 2007 UE2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 840 m MPC · JPL
364691 2007 UB4 18/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364692 2007 UH25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
364693 2007 UQ30 04/10/2007 XuYi PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
364694 2007 UX34 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364695 2007 UV48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364696 2007 UY48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364697 2007 US49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364698 2007 UV51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364699 2007 UO60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364700 2007 UU60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364701 2007 UR67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364702 2007 UQ89 30/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364703 2007 UQ105 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364704 2007 UZ107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364705 2007 UX110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
364706 2007 US111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364707 2007 UM122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364708 2007 UH131 16/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
364709 2007 UP137 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364710 2007 VU7 03/11/2007 Kitami K. Endate 980 m MPC · JPL
364711 2007 VL36 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364712 2007 VG44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364713 2007 VH45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364714 2007 VU45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364715 2007 VX52 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364716 2007 VM53 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
364717 2007 VF61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364718 2007 VP61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364719 2007 VD72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364720 2007 VH73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364721 2007 VM73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364722 2007 VX77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364723 2007 VD82 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
364724 2007 VE89 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364725 2007 VG95 08/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364726 2007 VF102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364727 2007 VJ104 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364728 2007 VG109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364729 2007 VH111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364730 2007 VJ113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364731 2007 VY119 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 720 m MPC · JPL
364732 2007 VX142 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364733 2007 VS148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
364734 2007 VT148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
364735 2007 VS167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
364736 2007 VX196 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
364737 2007 VV212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364738 2007 VK214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364739 2007 VQ218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364740 2007 VC226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364741 2007 VD248 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364742 2007 VL252 31/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
364743 2007 VD267 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364744 2007 VB268 11/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364745 2007 VL268 12/11/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
364746 2007 VJ269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364747 2007 VB275 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364748 2007 VM289 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364749 2007 VC294 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364750 2007 VP296 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364751 2007 VC307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364752 2007 VT313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364753 2007 VK327 07/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364754 2007 VH329 14/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
364755 2007 VA334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364756 2007 WG1 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 680 m MPC · JPL
364757 2007 WA8 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364758 2007 WL18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364759 2007 WG20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364760 2007 WQ20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364761 2007 WH62 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
364762 2007 XC10 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364763 2007 XZ16 04/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364764 2007 XO21 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364765 2007 XS21 10/12/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
364766 2007 XP29 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
364767 2007 XY30 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364768 2007 XC47 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364769 2007 XR51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364770 2007 XS57 04/12/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
364771 2007 XZ57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364772 2007 XF58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364773 2007 YT 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
364774 2007 YK28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364775 2007 YF37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364776 2007 YF53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364777 2007 YS54 31/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364778 2007 YF67 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364779 2007 YT69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364780 2007 YL71 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364781 2008 AB3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
364782 2008 AE3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364783 2008 AJ5 09/01/2008 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
364784 2008 AS6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
364785 2008 AR19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364786 2008 AS30 10/01/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
364787 2008 AY32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364788 2008 AW44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364789 2008 AM69 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364790 2008 AD71 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364791 2008 AC74 10/01/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
364792 2008 AV78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364793 2008 AH81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364794 2008 AX89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
364795 2008 AK92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364796 2008 AD99 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364797 2008 AC100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364798 2008 AJ100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364799 2008 AE107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364800 2008 AX115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364801 2008 AL129 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364802 2008 AN134 03/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
364803 2008 AB136 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364804 2008 AC136 12/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364805 2008 BH6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364806 2008 BL10 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364807 2008 BC13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364808 2008 BC16 28/01/2008 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
364809 2008 BZ17 30/01/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364810 2008 BG18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
364811 2008 BL19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364812 2008 BS25 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364813 2008 BL36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364814 2008 BA41 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
364815 2008 BO41 30/01/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364816 2008 BY48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364817 2008 BJ50 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364818 2008 CN 01/02/2008 Kitami K. Endate 3,2 km MPC · JPL
364819 2008 CB2 02/02/2008 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
364820 2008 CZ6 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364821 2008 CV14 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364822 2008 CF15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364823 2008 CN15 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364824 2008 CA17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364825 2008 CY19 06/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364826 2008 CE35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364827 2008 CW52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364828 2008 CL61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364829 2008 CL71 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364830 2008 CR73 06/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364831 2008 CJ92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364832 2008 CC108 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364833 2008 CV113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364834 2008 CD116 08/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
364835 2008 CY120 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364836 2008 CK124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364837 2008 CO129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364838 2008 CU132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364839 2008 CA142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364840 2008 CQ143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364841 2008 CE144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364842 2008 CZ152 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364843 2008 CQ157 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364844 2008 CF158 09/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364845 2008 CS171 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364846 2008 CW184 14/02/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
364847 2008 CA195 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364848 2008 CA197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364849 2008 CJ200 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364850 2008 CJ201 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364851 2008 CT202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364852 2008 CP209 03/02/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
364853 2008 CK212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364854 2008 DV6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364855 2008 DZ7 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364856 2008 DV10 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364857 2008 DZ10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364858 2008 DE16 27/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364859 2008 DG16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364860 2008 DP18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364861 2008 DQ21 28/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364862 2008 DB30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364863 2008 DF31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364864 2008 DX36 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364865 2008 DS37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364866 2008 DZ48 29/02/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
364867 2008 DQ49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364868 2008 DR52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364869 2008 DJ56 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364870 2008 DP57 28/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
364871 2008 DU63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364872 2008 DF70 18/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364873 2008 DJ76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364874 2008 DH84 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364875 Hualookeng 2008 DP89 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
364876 2008 EJ4 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
364877 2008 EM9 09/03/2008 Siding Spring SSS APO 790 m MPC · JPL
364878 2008 EU11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364879 2008 EP25 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
364880 2008 ET29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364881 2008 EG30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364882 2008 ER38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364883 2008 EU38 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364884 2008 EF39 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364885 2008 EJ43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364886 2008 EL49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364887 2008 EU56 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364888 2008 EN57 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364889 2008 EQ57 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364890 2008 EF62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364891 2008 EO62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364892 2008 EY69 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364893 2008 ER71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364894 2008 EZ72 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364895 2008 EX76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364896 2008 ET78 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364897 2008 EU79 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364898 2008 EG86 07/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364899 2008 EU105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364900 2008 EF107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364901 2008 EX110 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364902 2008 EW121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364903 2008 EZ122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364904 2008 EW129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364905 2008 EY130 07/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364906 2008 EE132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364907 2008 EJ135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364908 2008 EF136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364909 2008 EY140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364910 2008 EZ146 07/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,4 km MPC · JPL
364911 2008 ER148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364912 2008 EM149 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364913 2008 EL150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364914 2008 EF153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364915 2008 ED154 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364916 2008 ES154 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364917 2008 EQ156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364918 2008 EX157 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
364919 2008 EY160 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364920 2008 ED161 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364921 2008 EV161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364922 2008 EA162 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364923 2008 FF2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364924 2008 FK9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364925 2008 FK13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364926 2008 FG24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364927 2008 FY25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364928 2008 FB47 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364929 2008 FT49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364930 2008 FX56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364931 2008 FT64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364932 2008 FQ67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364933 2008 FU71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364934 2008 FX74 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364935 2008 FG82 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364936 2008 FQ95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364937 2008 FB109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364938 2008 FJ114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364939 2008 FV114 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364940 2008 FW117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
364941 2008 FN118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364942 2008 FT120 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364943 2008 FK124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364944 2008 FX127 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364945 2008 GQ6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364946 2008 GV17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364947 2008 GM18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364948 2008 GQ23 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
364949 2008 GQ29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364950 2008 GT33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364951 2008 GE57 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364952 2008 GE70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364953 2008 GS70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364954 2008 GE80 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364955 2008 GK81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364956 2008 GN82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364957 2008 GR86 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364958 2008 GC88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364959 2008 GD94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364960 2008 GJ105 03/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364961 2008 GB107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364962 2008 GZ122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364963 2008 GV126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364964 2008 GM132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364965 2008 GJ139 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364966 2008 GH141 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364967 2008 GN145 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364968 2008 HA3 07/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
364969 2008 HF3 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364970 2008 HG6 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364971 2008 HU14 04/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364972 2008 HC20 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364973 2008 HS21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364974 2008 HN22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364975 2008 HB25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
364976 2008 HO25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364977 2008 HD38 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
364978 2008 HQ42 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364979 2008 HX46 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364980 2008 HM54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364981 2008 HE59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364982 2008 HN62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
364983 2008 HP65 29/04/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
364984 2008 HB66 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364985 2008 HS67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364986 2008 JR2 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364987 2008 JY8 01/05/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
364988 2008 JZ10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364989 2008 JT12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364990 2008 JD18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364991 2008 JL33 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364992 2008 JG39 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364993 2008 KA 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
364994 2008 KM1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364995 2008 KE3 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364996 2008 KF7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364997 2008 KJ10 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364998 2008 KG12 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364999 2008 KO13 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365000 2008 KV16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001