Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/27001–28000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27001 1998 DC6 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
27002 1998 DV9 23/02/1998 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 850 m MPC · JPL
27003 Katoizumi 1998 DB13 21/02/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 5,2 km MPC · JPL
27004 Violetaparra 1998 DP23 27/02/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
27005 Dariaguidetti 1998 DR35 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 6,2 km MPC · JPL
27006 1998 EX7 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
27007 1998 FQ1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27008 1998 FW2 20/03/1998 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 7,3 km MPC · JPL
27009 1998 FB11 25/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
27010 1998 FR13 26/03/1998 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
27011 1998 FU22 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27012 1998 FZ46 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27013 1998 FU60 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
27014 1998 FP106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27015 1998 HS135 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27016 1998 HK143 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27017 1998 JX 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
27018 1998 KQ52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27019 1998 MN33 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
27020 1998 OQ10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27021 1998 OQ14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27022 1998 QA44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27023 Juuliamoreau 1998 QE54 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
27024 1998 QL57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27025 1998 QY77 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27026 1998 QG86 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27027 1998 QA98 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
27028 1998 QS98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27029 1998 QP105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27030 1998 QW105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27031 1998 RO4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
27032 Veazey 1998 RQ5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
27033 1998 RN33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27034 1998 RL34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27035 1998 RM34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27036 1998 RZ54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27037 1998 RB55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27038 1998 RZ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27039 1998 RU61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27040 1998 RD62 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27041 1998 RN63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27042 1998 RD69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27043 1998 RS71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27044 1998 RP74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27045 1998 RY74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27046 1998 RP75 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27047 Boisvert 1998 RA80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27048 Jangong 1998 RO80 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27049 Kraus 1998 SB3 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
27050 Beresheet 1998 SW4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
27051 1998 SM5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27052 Katebush 1998 SN13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
27053 1998 SU21 17/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
27054 Williamgoddard 1998 SA25 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
27055 1998 SQ27 24/09/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
27056 Ginoloria 1998 SB28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,6 km MPC · JPL
27057 1998 SP33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27058 1998 SP37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
27059 1998 SS37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
27060 1998 SU37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
27061 1998 SW53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27062 Brookeminer 1998 SJ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
27063 Richardmontano 1998 SY60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
27064 1998 SY63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
27065 1998 SJ64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
27066 1998 SZ64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
27067 1998 SS67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27068 1998 SU74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
27069 1998 SK75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
27070 1998 SA101 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27071 Rangwala 1998 SA109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27072 Aggarwal 1998 SS117 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
27073 1998 SK132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27074 Etatolia 1998 SS132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27075 1998 SY143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27076 1998 ST146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27077 1998 TL2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
27078 1998 TC6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
27079 Vsetín 1998 TO6 15/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
27080 1998 TH16 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
27081 1998 TK16 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
27082 Donaldson-Hanna 1998 TT30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
27083 1998 TG32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
27084 1998 TD33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
27085 1998 UA1 19/10/1998 Zeno T. Stafford 3,6 km MPC · JPL
27086 1998 UX6 20/10/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
27087 Tillmannmohr 1998 UA15 24/10/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,6 km MPC · JPL
27088 Valmez 1998 UC15 22/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
27089 1998 UE15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
27090 1998 UP18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
27091 Alisonbick 1998 UY21 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27092 1998 UY22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
27093 1998 UB23 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
27094 Salgari 1998 UC23 25/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 3,2 km MPC · JPL
27095 Girardiwanda 1998 UE23 25/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 2,5 km MPC · JPL
27096 1998 UL24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27097 1998 UM26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27098 Bocarsly 1998 UC41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
27099 Xiaoyucao 1998 UJ43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27100 1998 VV6 12/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27101 Wenyucao 1998 VK7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27102 Emilychen 1998 VV7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27103 Sungwoncho 1998 VB15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27104 1998 VH18 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27105 Clarkben 1998 VB20 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27106 Jongoldman 1998 VV29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27107 Michelleabi 1998 VB30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27108 Bryanhe 1998 VM30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
27109 1998 VV32 15/11/ 1998 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
27110 Annemaryvonne 1998 VX33 11/11/ 1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
27111 1998 VV34 12/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
27112 1998 VC35 12/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
27113 1998 VY54 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27114 Lukasiewicz 1998 WG2 19/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
27115 1998 WG3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
27116 1998 WL3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
27117 1998 WQ3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
27118 1998 WD8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
27119 1998 WH8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
27120 Isabelhawkins 1998 WV8 28/11/ 1998 Cocoa I. P. Griffin 2,7 km MPC · JPL
27121 Joardar 1998 WV10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27122 1998 WY13 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27123 Matthewlam 1998 WM14 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27124 1998 WA20 29/11/ 1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,3 km MPC · JPL
27125 Siyilee 1998 WZ20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27126 Bonnielei 1998 WG23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27127 1998 WB24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27128 1998 WB25 28/11/ 1998 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
27129 1998 XN1 07/12/1998 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
27130 Dipaola 1998 XA3 08/12/1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,8 km MPC · JPL
27131 1998 XU3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
27132 Ježek 1998 XJ9 11/12/1998 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
27133 1998 XQ9 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
27134 1998 XO11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
27135 1998 XB12 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27136 1998 XJ16 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
27137 1998 XP27 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27138 1998 XU42 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27139 1998 XX46 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
27140 1998 XW49 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27141 Krystleleung 1998 XT52 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27142 1998 XG61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
27143 1998 XK63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27144 1998 XN74 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27145 1998 XC94 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27146 1998 YL1 16/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
27147 Mercedessosa 1998 YE2 17/12/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
27148 1998 YT2 17/12/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
27149 1998 YN3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
27150 Annasante 1998 YQ3 16/12/1998 Bologna San Vittore Obs. 9,1 km MPC · JPL
27151 1998 YT3 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
27152 1998 YN5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
27153 1998 YO5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
27154 1998 YG7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
27155 1998 YM16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
27156 1998 YK22 21/12/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
27157 1998 YK27 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
27158 1998 YZ29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
27159 1999 AA2 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
27160 1999 AQ4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
27161 1999 AR4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
27162 1999 AM6 08/01/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27163 1999 AA7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
27164 1999 AH7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
27165 1999 AM7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
27166 1999 AN20 12/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
27167 1999 AH21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
27168 1999 AN21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
27169 1999 AS23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
27170 1999 AN30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27171 1999 AD33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
27172 1999 AN34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
27173 1999 BM1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
27174 1999 BB2 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,8 km MPC · JPL
27175 1999 BS2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
27176 1999 BR3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
27177 1999 BU3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
27178 Quino 1999 BT6 21/01/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
27179 1999 BJ10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
27180 1999 CM1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
27181 1999 CX1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
27182 1999 CL3 08/02/1999 Kashihara F. Uto 10 km MPC · JPL
27183 1999 CF4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,3 km MPC · JPL
27184 Ciabattari 1999 CX4 08/02/1999 Monte Agliale S. Donati 3,8 km MPC · JPL
27185 1999 CH37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27186 1999 CA39 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27187 1999 CQ40 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
27188 1999 CL46 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27189 1999 CF51 10/02/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
27190 1999 CW51 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27191 1999 CO54 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27192 Selenali 1999 CR59 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
27193 1999 CD60 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27194 Jonathanli 1999 CF60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27195 1999 CD61 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27196 1999 CF64 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27197 Andrewliu 1999 CW65 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27198 1999 CR66 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27199 1999 CE67 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27200 1999 CV69 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27201 1999 CR70 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27202 1999 CU70 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27203 1999 CR74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
27204 1999 CY74 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
27205 1999 CY75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27206 1999 CZ80 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
27207 1999 CD97 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27208 Jennyliu 1999 CF104 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27209 1999 CN105 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27210 1999 CZ105 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27211 1999 CO106 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
27212 1999 CW106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27213 1999 CA110 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27214 1999 CE117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27215 1999 CK128 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27216 1999 CV136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27217 1999 CC154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
27218 1999 DS1 18/02/1999 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
27219 1999 EL 09/03/1999 Zeno T. Stafford 9,4 km MPC · JPL
27220 1999 FN25 19/03/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
27221 1999 FA27 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27222 1999 FR34 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
27223 1999 GC5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16 km MPC · JPL
27224 Telus 1999 GC9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
27225 1999 GB17 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27226 1999 GC17 15/04/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
27227 McAdam 1999 GB48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
27228 1999 JG11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
27229 1999 JX37 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27230 1999 JD50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27231 1999 JM57 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27232 1999 JE122 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
27233 Mahajan 1999 NP8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27234 1999 RC2 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
27235 1999 RA46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27236 Millermatt 1999 RU96 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27237 1999 RR102 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27238 Keenanmonks 1999 RL173 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27239 O'Dorney 1999 RW211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27240 Robhall 1999 TR36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
27241 Sunilpai 1999 TP93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27242 1999 TN219 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
27243 1999 UK24 28/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
27244 Parthasarathy 1999 VA34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27245 1999 VJ149 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
27246 1999 VU194 02/11/ 1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
27247 1999 VA200 05/11/ 1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
27248 1999 VN210 12/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
27249 1999 WO8 28/11/ 1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
27250 1999 XB 01/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27251 1999 XG14 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27252 1999 XK14 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
27253 Graceleanor 1999 XC28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27254 Shubhrosaha 1999 XZ29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
27255 1999 XD34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27256 1999 XF34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27257 Tang-Quan 1999 XG34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27258 Chelseavoss 1999 XF49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27259 1999 XS136 13/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,3 km MPC · JPL
27260 1999 XF164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27261 Yushiwang 1999 XS165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27262 1999 XT184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27263 Elainezhou 1999 XA193 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27264 Frankclayton 1999 XQ205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27265 Toddgonzales 1999 XV233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
27266 1999 YH 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27267 Wiberg 1999 YH7 28/12/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,6 km MPC · JPL
27268 1999 YS9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
27269 2000 AB3 03/01/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
27270 Guidotti 2000 AY4 02/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 3,7 km MPC · JPL
27271 2000 AD23 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27272 2000 AO31 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
27273 2000 AT34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27274 2000 AW38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27275 2000 AB47 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27276 Davidblack 2000 AC54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27277 Pattybrown 2000 AY55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
27278 2000 AU61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27279 Boburan 2000 AW62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27280 Manettedavies 2000 AJ65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27281 2000 AB68 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27282 Deborahday 2000 AX91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27283 2000 AC92 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27284 Billdunbar 2000 AJ97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27285 2000 AT97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27286 Adedmondson 2000 AL111 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27287 Garbarino 2000 AC112 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27288 Paulgilmore 2000 AQ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27289 Myrahalpin 2000 AF126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27290 2000 AM127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27291 Greghansen 2000 AV129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27292 2000 AC130 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
27293 2000 AX136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
27294 2000 AT142 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27295 2000 AU143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27296 Kathyhurd 2000 AO144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27297 2000 AT144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27298 2000 AD146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27299 2000 AU160 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27300 2000 AA168 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27301 Joeingalls 2000 AT168 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27302 Jeankobis 2000 AA171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27303 Leitner 2000 AT180 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27304 2000 AS196 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27305 2000 AJ203 10/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
27306 2000 AV203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27307 2000 AC220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27308 2000 AW229 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27309 Serenamccalla 2000 AC233 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27310 2000 AD237 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
27311 Shannongonzales 2000 AO237 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
27312 2000 AD240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
27313 2000 AT243 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27314 Janemcdonald 2000 AG247 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27315 2000 BC 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
27316 2000 BS3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
27317 2000 BU3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
27318 2000 BS9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
27319 2000 BV10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
27320 Vellinga 2000 BF23 30/01/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
27321 2000 CR2 04/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 21 km MPC · JPL
27322 2000 CW24 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27323 Julianewman 2000 CG25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27324 2000 CN25 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27325 2000 CB36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27326 Jimobrien 2000 CC37 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27327 Lindaplante 2000 CW37 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27328 Pohlonski 2000 CW45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27329 2000 CA52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27330 Markporter 2000 CY52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27331 2000 CE58 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27332 Happritchard 2000 CE63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27333 2000 CX85 04/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
27334 2000 CN87 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27335 2000 CL88 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
27336 Mikequinn 2000 CZ88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
27337 2000 CR90 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27338 Malaraghavan 2000 CD93 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27339 2000 CZ94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27340 2000 CH97 12/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 12 km MPC · JPL
27341 Fabiomuzzi 2000 CK97 10/02/2000 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
27342 Joescanio 2000 CB102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27343 Deannashea 2000 CT102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27344 Vesevlada 2000 DM2 26/02/2000 Ondřejov L. Kotková 2,8 km MPC · JPL
27345 2000 DC8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
27346 2000 DN8 27/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27347 Dworkin 2000 DN14 25/02/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
27348 Mink 2000 DX14 26/02/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
27349 Enos 2000 DS15 26/02/2000 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
27350 2000 DA47 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27351 2000 DO73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27352 2000 DL74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27353 Chrisspenner 2000 DY74 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27354 Stiklaitis 2000 DG75 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27355 2000 DB79 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27356 Mattstrom 2000 DK88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27357 2000 DG99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27358 2000 DX104 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27359 2000 DT106 29/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
27360 2000 DH107 29/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
27361 2000 DJ112 29/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
27362 2000 EO 02/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 6,7 km MPC · JPL
27363 Alvanclark 2000 EX3 01/03/2000 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
27364 2000 EJ14 03/03/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 5,8 km MPC · JPL
27365 Henryfitz 2000 EE21 03/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
27366 2000 EF29 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
27367 2000 ER35 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27368 Raytesar 2000 EW36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27369 2000 EJ40 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
27370 2000 EM40 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27371 2000 ER40 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
27372 Ujifusa 2000 EW42 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
27373 Davidvernon 2000 EM47 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27374 Yim 2000 ER47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27375 Asirvatham 2000 ER49 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27376 2000 EB50 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
27377 2000 EY54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
27378 2000 EG55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
27379 2000 EM58 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27380 2000 EL61 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27381 Balasingam 2000 ES64 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27382 Justinbarber 2000 EF65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27383 Braebenedict 2000 ES79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27384 Meaganbethel 2000 ET81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27385 Andblonsky 2000 EC83 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27386 Chadcampbell 2000 EO85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27387 Chhabra 2000 ES85 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27388 2000 ET86 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
27389 2000 EY86 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27390 Kyledavis 2000 EC87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27391 2000 EU90 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27392 Valerieding 2000 EW90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27393 2000 EL91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27394 2000 EW91 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
27395 2000 EX94 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
27396 Shuji 2000 EE101 13/03/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 24 km MPC · JPL
27397 D'Souza 2000 EZ103 14/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27398 2000 EN104 15/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27399 2000 EC106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
27400 Mikewong 2000 EE106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27401 2000 EH107 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
27402 2000 EZ108 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27403 2000 EP111 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
27404 2000 EU112 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
27405 Danielfeeny 2000 EX112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27406 2000 EA114 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
27407 Haodo 2000 ES122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
27408 2000 EJ125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
27409 Addiedove 2000 EJ135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
27410 Grimmett 2000 EO136 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27411 Laurenhall 2000 EF137 13/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27412 Teague 2000 EY137 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,3 km MPC · JPL
27413 Ambruster 2000 EW138 11/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
27414 2000 EY139 12/03/2000 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
27415 2000 EO145 03/03/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
27416 2000 EN147 04/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
27417 Jessjohnson 2000 EN148 04/03/2000 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
27418 2000 ET151 06/03/2000 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
27419 2000 EX153 06/03/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
27420 Shontobegay 2000 EF158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
27421 Nathanhan 2000 EK164 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
27422 Robheckman 2000 ET170 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27423 Dennisbowers 2000 EM177 03/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
27424 2000 EB186 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
27425 Bakker 2000 EP198 01/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
27426 Brettlawrie 2000 EP199 01/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
27427 2000 FE1 31/03/2000 Farpoint Farpoint Obs. 14 km MPC · JPL
27428 2000 FD5 29/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
27429 2000 FL8 28/03/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
27430 2000 FD12 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27431 Jimcole 2000 FM25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
27432 Kevinconley 2000 FO27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
27433 Hylak 2000 FM32 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27434 Anirudhjain 2000 FJ35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
27435 2000 FZ35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27436 2000 FA37 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
27437 2000 FB38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27438 Carolynjons 2000 FM38 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
27439 Kamimura 2000 FW38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27440 Colekendrick 2000 FD39 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27441 2000 FN47 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
27442 2000 FT48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27443 2000 FH49 30/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
27444 2000 FL49 30/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27445 Lynnlane 2000 FB57 30/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
27446 Landoni 2000 FJ60 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27447 Ichunlin 2000 GH5 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27448 2000 GQ6 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27449 Jamarkley 2000 GD14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27450 Monzon 2000 GV16 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27451 2000 GE20 12/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
27452 Nikhilpatel 2000 GS25 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
27453 Crystalpoole 2000 GN26 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27454 Samapaige 2000 GM27 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27455 2000 GM29 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27456 Sarkisian 2000 GK35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27457 Tovinkere 2000 GP39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27458 Williamwhite 2000 GC42 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27459 2000 GR42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27460 2000 GW42 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27461 2000 GL49 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
27462 2000 GJ55 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27463 2000 GR58 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27464 2000 GE59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27465 Cambroziak 2000 GB62 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27466 Cargibaysal 2000 GJ65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27467 2000 GF69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27468 2000 GC71 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27469 2000 GN72 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27470 Debrabeckett 2000 GT72 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27471 2000 GG76 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
27472 2000 GP76 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
27473 2000 GV78 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
27474 2000 GB83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27475 2000 GQ85 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27476 2000 GS85 03/04/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
27477 2000 GT85 03/04/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
27478 Kevinbloh 2000 GB86 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27479 2000 GF88 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27480 Heablonsky 2000 GV88 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
27481 2000 GS91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27482 2000 GA92 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27483 2000 GN93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27484 2000 GN94 05/04/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
27485 2000 GO94 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
27486 2000 GQ95 06/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
27487 2000 GU96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27488 2000 GM98 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
27489 2000 GW99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27490 2000 GS102 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27491 Broksas 2000 GC104 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27492 Susanduncan 2000 GN104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27493 Derikesibill 2000 GU105 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
27494 2000 GW108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27495 Heatherfennell 2000 GD114 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
27496 2000 GC125 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27497 2000 GF125 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
27498 2000 GH125 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27499 2000 GW125 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
27500 Mandelbrot 2000 GW132 12/04/2000 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27501 2000 GP135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27502 Stephbecca 2000 GR137 03/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,5 km MPC · JPL
27503 Dankof 2000 GM140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
27504 2000 GK141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
27505 Catieblazek 2000 GN141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
27506 Glassmeier 2000 GQ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
27507 Travisbrown 2000 GS141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
27508 2000 GS142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
27509 Burcher 2000 GB143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
27510 2000 GD143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
27511 Emiliedunham 2000 GD153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
27512 Gilstrap 2000 GC167 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27513 2000 GY169 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
27514 Markov 2000 HM3 26/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
27515 Gunnels 2000 HM7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27516 2000 HN10 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27517 2000 HD13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27518 2000 HE14 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27519 Miames 2000 HV20 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27520 Rounds 2000 HL26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
27521 2000 HS26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
27522 Lenkenyon 2000 HF29 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27523 2000 HC31 28/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27524 Clousing 2000 HZ33 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
27525 Vartovka 2000 HZ34 29/04/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
27526 2000 HP51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27527 Kirkkoehler 2000 HL52 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27528 2000 HS54 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27529 Rhiannonmayne 2000 HJ64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
27530 2000 HC66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
27531 Sweaton 2000 HH66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
27532 2000 HL66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
27533 Johnbrucato 2000 HP70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
27534 2000 HB76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27535 2000 HL76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27536 2000 HY77 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27537 2000 HZ83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
27538 2000 HB89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27539 Elmoutamid 2000 HB97 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
27540 2000 HA100 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
27541 2000 JU2 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
27542 2000 JB11 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27543 2000 JC13 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27544 2000 JR14 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
27545 2000 JX16 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27546 Maryfran 2000 JB17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27547 2000 JW20 06/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27548 2000 JY22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27549 Joannemichet 2000 JF23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27550 2000 JC24 07/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27551 Pelayo 2000 JU31 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27552 2000 JZ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
27553 2000 JB39 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27554 2000 JM39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27555 2000 JT43 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
27556 Williamprem 2000 JO54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27557 2000 JP55 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27558 2000 JW55 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
27559 2000 JB66 06/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
27560 2000 JK81 08/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27561 2000 KJ1 24/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 20 km MPC · JPL
27562 2000 KJ54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
27563 2000 KD60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
27564 Astreichelt 2000 KE77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27565 2000 KX81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
27566 2000 LX32 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27567 2000 OK36 24/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27568 2000 PT6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27569 2000 QW122 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
27570 Erinschumacher 2000 QA150 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
27571 Bobscott 2000 QT204 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
27572 Shurtleff 2000 QS227 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
27573 2000 RU2 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27574 2000 RT16 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27575 2000 RX29 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27576 Denisespirou 2000 RM70 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27577 2000 RZ76 08/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27578 Yogisullivan 2000 SX142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27579 2000 TA29 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27580 Angelataylor 2000 UJ23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27581 2000 UR26 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27582 Jackieterrel 2000 UJ50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27583 2000 UF72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27584 Barbaravelez 2000 UH99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27585 2000 VN1 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27586 2000 XH34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27587 2000 XG39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27588 Wegley 2000 YP10 22/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27589 Paigegentry 2000 YV95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27590 Koarimatsu 2000 YO132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
27591 Rugilmartin 2001 AL15 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
27592 2001 AL44 14/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
27593 Oliviamarie 2001 CA13 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27594 2001 CZ19 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27595 Hnath 2001 CR42 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27596 Maldives 2001 DH 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
27597 Varuniyer 2001 DF14 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27598 2001 DZ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
27599 2001 FN2 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27600 2001 FB26 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27601 2001 FC29 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
27602 Chaselewis 2001 FA34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
27603 2001 FL162 30/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
27604 2001 FY174 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
27605 2001 HN9 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
27606 Davidli 2001 KW 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27607 2001 KN1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27608 2001 KZ11 18/05/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27609 2001 KO13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27610 Shixuanli 2001 KB16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27611 2001 KB17 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27612 2001 KG25 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27613 Annalou 2001 KV28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
27614 2001 KN33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27615 Daniellu 2001 KX38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27616 2001 KY42 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27617 2001 KX44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27618 Ceilierin 2001 KL55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27619 Ethanmessier 2001 KS57 25/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27620 2001 KO61 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
27621 2001 KF67 26/05/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
27622 2001 KS71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27623 2001 LE 03/06/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
27624 2001 MD3 19/06/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
27625 2001 MX3 16/06/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27626 2001 NA 01/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
27627 2038 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
27628 2041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
27629 2054 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27630 2228 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
27631 3106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
27632 3539 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
27633 4005 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
27634 4200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
27635 4528 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
27636 4778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27637 2070 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
27638 2287 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27639 3156 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
27640 3273 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
27641 4131 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27642 4281 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27643 1093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
27644 1343 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
27645 2074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
27646 2266 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27647 2312 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27648 3222 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27649 3327 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
27650 5137 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
27651 2025 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
27652 2462 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
27653 4208 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
27654 5739 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27655 1968 OK 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 6,2 km MPC · JPL
27656 1974 OU1 26/07/1974 El Leoncito M. R. Cesco 9,8 km MPC · JPL
27657 Berkhey 1974 PC 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 2,7 km MPC · JPL
27658 Dmitrijbagalej 1978 RV 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 8,9 km MPC · JPL
27659 Dolsky 1978 SO7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 7,8 km MPC · JPL
27660 Waterwayuni 1978 TR7 02/10/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,8 km MPC · JPL
27661 1978 UK6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,5 km MPC · JPL
27662 1978 UK7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,2 km MPC · JPL
27663 1978 VP4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
27664 1978 VX5 06/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
27665 1978 VZ5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
27666 1978 VU6 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
27667 1979 KJ 19/05/1979 La Silla R. M. West 7,8 km MPC · JPL
27668 1979 ME4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
27669 1979 MQ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
27670 1979 MY6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
27671 1979 MG7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
27672 1980 FA1 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,8 km MPC · JPL
27673 1980 UN1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
27674 1980 UR1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
27675 Paulmaley 1981 CH 02/02/1981 Kleť L. Brožek 5,1 km MPC · JPL
27676 1981 DH3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27677 1981 EV3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
27678 1981 EX3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
27679 1981 EA5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27680 1981 EQ8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
27681 1981 EG10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,2 km MPC · JPL
27682 1981 EC17 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
27683 1981 ED20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
27684 1981 EX20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
27685 1981 EE21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
27686 1981 ES21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
27687 1981 EM23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
27688 1981 EX23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
27689 1981 EU25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27690 1981 EL27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
27691 1981 EA29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
27692 1981 EC34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
27693 1981 EG34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
27694 1981 EX34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
27695 1981 EW36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
27696 1981 EG40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,6 km MPC · JPL
27697 1981 EM45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
27698 1981 EN47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
27699 1982 JV1 15/05/1982 Palomar Palomar Obs. 5,6 km MPC · JPL
27700 1982 SW3 28/09/1982 Palomar J. Gibson 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27701 1983 QR 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,4 km MPC · JPL
27702 1984 SE1 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 8,9 km MPC · JPL
27703 1984 SA2 29/09/1984 Kleť A. Mrkos 5,4 km MPC · JPL
27704 1984 WB4 27/11/ 1984 Caussols CERGA 5,7 km MPC · JPL
27705 1985 DU1 16/02/1985 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
27706 Strogen 1985 TM3 11/10/1985 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 11 km MPC · JPL
27707 1986 QY3 31/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
27708 1987 WP 20/11/ 1987 Palomar J. Alu, E. F. Helin 6,2 km MPC · JPL
27709 Orenburg 1988 CU3 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27710 Henseling 1988 RY1 07/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
27711 Kirschvink 1988 VT4 04/11/ 1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,3 km MPC · JPL
27712 Coudray 1988 VR7 03/11/ 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
27713 1989 AA 02/01/1989 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
27714 Dochu 1989 BR 29/01/1989 Tokushima M. Iwamoto, T. Furuta 3,0 km MPC · JPL
27715 1989 CR1 05/02/1989 Gekko Y. Oshima 6,4 km MPC · JPL
27716 Nobuyuki 1989 CX1 13/02/1989 Geisei T. Seki 6,3 km MPC · JPL
27717 1989 CF3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
27718 Gouda 1989 GH3 02/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27719 Fast 1989 SR3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
27720 1989 UP3 26/10/1989 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
27721 1989 WJ 20/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 6,1 km MPC · JPL
27722 1990 OB2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
27723 1990 QA 19/08/1990 Siding Spring R. H. McNaught 18 km MPC · JPL
27724 Jeannoel 1990 QA1 21/08/1990 Haute Provence E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27725 1990 QF4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,3 km MPC · JPL
27726 1990 QM5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 9,6 km MPC · JPL
27727 1990 QM7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27728 1990 QD8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
27729 1990 QK9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27730 1990 QU9 26/08/1990 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
27731 1990 RK3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
27732 1990 RH7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,5 km MPC · JPL
27733 1990 RM7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 7,2 km MPC · JPL
27734 1990 RA8 14/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
27735 1990 SZ5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
27736 Ekaterinburg 1990 SA6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
27737 1990 SA8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27738 1990 TT4 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 15 km MPC · JPL
27739 Kimihiro 1990 UV 17/10/1990 Geisei T. Seki 2,2 km MPC · JPL
27740 Obatomoyuki 1990 UC1 20/10/1990 Geisei T. Seki 4,7 km MPC · JPL
27741 1990 UJ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
27742 1990 UP4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
27743 1990 VM 08/11/ 1990 Siding Spring R. H. McNaught 14 km MPC · JPL
27744 1990 VO6 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
27745 1990 WS 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27746 1990 WE3 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
27747 1990 YW 18/12/1990 Palomar E. F. Helin 9,6 km MPC · JPL
27748 Vivianhoette 1991 AL 09/01/1991 Yatsugatake S. Izumikawa, O. Muramatsu 4,5 km MPC · JPL
27749 1991 BJ2 23/01/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
27750 1991 CW2 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
27751 1991 FQ2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
27752 1991 GL8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
27753 1991 PF5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27754 1991 PP9 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
27755 1991 PD11 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
27756 1991 PS14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
27757 1991 PO18 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
27758 Michelson 1991 RJ4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,3 km MPC · JPL
27759 1991 RE6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
27760 1991 RB7 02/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
27761 1991 RL13 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
27762 1991 RD16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
27763 1991 RN22 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
27764 von Flüe 1991 RV40 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,7 km MPC · JPL
27765 Brockhaus 1991 RJ41 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
27766 1991 TO 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
27767 1991 TP 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
27768 1991 UV1 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
27769 1991 UA3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,0 km MPC · JPL
27770 1991 VF1 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
27771 1991 VY2 05/11/ 1991 Dynic A. Sugie 4,0 km MPC · JPL
27772 1991 VD6 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
27773 1991 VN8 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27774 1991 YB1 29/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
27775 Lilialmanzor 1992 CA3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
27776 Cortland 1992 DH1 25/02/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,1 km MPC · JPL
27777 1992 DN3 25/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
27778 1992 DF6 29/02/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
27779 1992 DY8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
27780 1992 ER18 01/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
27781 1992 EE19 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
27782 1992 EH24 02/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27783 1992 GV3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
27784 1992 OE 27/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
27785 1992 OE3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
27786 1992 PN1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
27787 1992 UO6 28/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,5 km MPC · JPL
27788 1993 AS 13/01/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 13 km MPC · JPL
27789 Astrakhan 1993 BB7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
27790 Urashimataro 1993 CG1 13/02/1993 Geisei T. Seki 11 km MPC · JPL
27791 Masaru 1993 DD1 24/02/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 3,1 km MPC · JPL
27792 Fridakahlo 1993 DR2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
27793 1993 FL1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
27794 1993 FY5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
27795 1993 FO12 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
27796 1993 FK13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
27797 1993 FQ17 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27798 1993 FJ19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
27799 1993 FQ23 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27800 1993 FA28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27801 1993 FS28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
27802 1993 FY30 19/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
27803 1993 FU35 19/03/1993 La Silla UESAC 9,3 km MPC · JPL
27804 1993 FP38 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
27805 1993 FJ40 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
27806 1993 FS46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
27807 1993 FF49 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
27808 1993 FT56 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
27809 1993 HS1 20/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
27810 Daveturner 1993 OC2 23/07/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,8 km MPC · JPL
27811 1993 OA7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
27812 1993 OJ8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27813 1993 PS3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
27814 1993 RR 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
27815 1993 SA1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
27816 1993 TH2 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
27817 1993 TO17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
27818 1993 TH24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
27819 1993 TG27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27820 1993 TD34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
27821 1993 TU34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27822 1993 UG1 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
27823 1993 UC8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
27824 1993 UD8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27825 1993 VP 09/11/ 1993 Kiyosato S. Otomo 4,8 km MPC · JPL
27826 1993 WQ 22/11/ 1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,2 km MPC · JPL
27827 Ukai 1993 XJ1 09/12/1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 9,2 km MPC · JPL
27828 1994 AY2 12/01/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,2 km MPC · JPL
27829 1994 BM4 21/01/1994 Kiyosato S. Otomo 10 km MPC · JPL
27830 1994 CK14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
27831 1994 DF 18/02/1994 Oohira T. Urata 5,0 km MPC · JPL
27832 1994 EW 10/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
27833 1994 PB4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
27834 1994 PW13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27835 1994 PZ13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
27836 1994 PQ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27837 1994 PU16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27838 1994 PU20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
27839 1994 PX20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27840 1994 PJ28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
27841 1994 PS36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27842 1994 QJ 28/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 5,4 km MPC · JPL
27843 1994 RM3 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27844 1994 TG1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
27845 Josephmeyer 1994 TJ16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,4 km MPC · JPL
27846 Honegger 1994 TT16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
27847 1994 UT 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
27848 1994 UZ 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
27849 Suyumbika 1994 UU1 29/10/1994 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
27850 1994 UD2 31/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
27851 1994 VG2 08/11/ 1994 Kiyosato S. Otomo 9,6 km MPC · JPL
27852 1994 WQ 25/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
27853 1994 XA1 06/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27854 1994 YG1 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
27855 Giorgilli 1995 AK 04/01/1995 Sormano F. Manca, A. Testa 2,5 km MPC · JPL
27856 1995 AX3 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
27857 1995 BZ 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
27858 1995 BZ1 30/01/1995 Sudbury D. di Cicco 5,0 km MPC · JPL
27859 1995 BB2 29/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
27860 1995 BV2 27/01/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,2 km MPC · JPL
27861 1995 BL4 28/01/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
27862 1995 BJ5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
27863 1995 DZ5 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
27864 Antongraff 1995 EA9 05/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,8 km MPC · JPL
27865 Ludgerfroebel 1995 FQ 30/03/1995 La Silla S. Mottola, E. Koldewey 7,5 km MPC · JPL
27866 1995 FZ6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
27867 1995 KF4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
27868 1995 MY1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
27869 1995 SR45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27870 Jillwatson 1995 VW 12/11/ 1995 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
27871 1995 VL15 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
27872 1995 WU7 28/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27873 1995 XP1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27874 1995 YM1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
27875 1996 BL3 27/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
27876 1996 BM4 24/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 1,8 km MPC · JPL
27877 1996 BX4 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27878 1996 CE1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
27879 Shibata 1996 CZ2 15/02/1996 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
27880 1996 EQ 14/03/1996 Sudbury D. di Cicco 2,2 km MPC · JPL
27881 1996 EC1 15/03/1996 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
27882 1996 EJ1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
27883 1996 ET1 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
27884 1996 EZ1 15/03/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
27885 1996 ED2 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
27886 1996 ER12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
27887 1996 GU1 12/04/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
27888 1996 GG5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27889 1996 GR17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27890 1996 GG18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27891 1996 HY 20/04/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
27892 1996 HG25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27893 1996 HK25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
27894 1996 JU12 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27895 Yeduzheng 1996 LL 06/06/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
27896 Tourminator 1996 NB 13/07/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 4,5 km MPC · JPL
27897 1996 NF4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
27898 1996 OS2 23/07/1996 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
27899 Letterman 1996 QF 18/08/1996 Sudbury D. di Cicco 4,3 km MPC · JPL
27900 Cecconi 1996 RM 07/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 9,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27901 1996 RR4 13/09/1996 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
27902 1996 RA5 13/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 8,0 km MPC · JPL
27903 1996 RS11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
27904 1996 SV4 20/09/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
27905 1996 SK6 20/09/1996 Xinglong SCAP 8,9 km MPC · JPL
27906 1996 TZ7 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 8,6 km MPC · JPL
27907 1996 TU9 15/10/1996 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
27908 1996 TX9 04/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 6,4 km MPC · JPL
27909 1996 TD11 14/10/1996 Lime Creek R. Linderholm 10 km MPC · JPL
27910 1996 TA14 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
27911 1996 TC14 10/10/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
27912 1996 TJ14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
27913 1996 TC41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
27914 1996 TN41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
27915 Nancywright 1996 UU1 30/10/1996 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
27916 1996 VX1 01/11/ 1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
27917 Edoardo 1996 VU2 06/11/ 1996 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 8,6 km MPC · JPL
27918 Azusagawa 1996 VJ4 06/11/ 1996 Chichibu N. Satō 11 km MPC · JPL
27919 1996 VP4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
27920 1996 VV8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
27921 1996 VY26 11/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
27922 Mascheroni 1996 XW8 08/12/1996 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
27923 Dimitribartolini 1996 XJ32 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 8,8 km MPC · JPL
27924 1997 AZ10 09/01/1997 Sudbury D. di Cicco 1,6 km MPC · JPL
27925 1997 CJ1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
27926 1997 EM15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
27927 1997 EQ32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27928 Nithintumma 1997 EG38 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
27929 1997 FC1 28/03/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
27930 Nakamatsu 1997 GN6 02/04/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27931 Zeitlin-Trinkle 1997 GU7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27932 Leonyao 1997 GF8 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27933 1997 GW14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27934 1997 HT11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27935 1997 JN 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
27936 1997 JF12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
27937 1997 JJ13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27938 Guislain 1997 JG16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
27939 1997 LL2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27940 1997 LB4 09/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27941 1997 LB6 13/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27942 1997 LL9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
27943 1997 LB12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
27944 1997 MA3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27945 1997 MK3 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27946 1997 NA 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
27947 Emilemathieu 1997 NH3 09/07/1997 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
27948 1997 NQ3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27949 Jonasz 1997 NU4 08/07/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
27950 1997 OF1 30/07/1997 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
27951 1997 OG2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
27952 Atapuerca 1997 PR4 11/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,8 km MPC · JPL
27953 1997 PF5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
27954 1997 QB4 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
27955 Yasumasa 1997 QU4 24/08/1997 Nanyo T. Okuni 4,5 km MPC · JPL
27956 1997 RC 01/09/1997 Kleť Z. Moravec 4,1 km MPC · JPL
27957 1997 RV8 12/09/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
27958 Giussano 1997 RP9 09/09/1997 Sormano V. Giuliani 2,7 km MPC · JPL
27959 Fagioli 1997 SE1 19/09/1997 San Marcello L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
27960 Dobiáš 1997 SN1 21/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,7 km MPC · JPL
27961 Kostelecký 1997 SU1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
27962 1997 SY1 23/09/1997 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
27963 Hartkopf 1997 ST2 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 3,0 km MPC · JPL
27964 1997 SW15 27/09/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
27965 1997 SH25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
27966 Changguang 1997 SA34 16/09/1997 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
27967 Beppebianchi 1997 TE 01/10/1997 Bologna San Vittore Obs. 6,1 km MPC · JPL
27968 Bobylapointe 1997 TM1 03/10/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
27969 1997 TT3 03/10/1997 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
27970 1997 TR9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
27971 1997 TO12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27972 1997 TA18 08/10/1997 Dynic A. Sugie 5,8 km MPC · JPL
27973 1997 TR25 12/10/1997 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
27974 Drejsl 1997 UH 19/10/1997 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
27975 Mazurkiewicz 1997 UJ1 23/10/1997 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
27976 1997 UY3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
27977 Distratis 1997 UK5 25/10/1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
27978 Lubosluka 1997 UN9 29/10/1997 Ondřejov L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
27979 1997 UH19 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
27980 1997 UA21 27/10/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
27981 1997 UK21 20/10/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
27982 Atsushimiyazaki 1997 UH22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 5,0 km MPC · JPL
27983 Bernardi 1997 UU24 26/10/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 4,3 km MPC · JPL
27984 Herminefranz 1997 VN 01/11/ 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
27985 Remanzacco 1997 VC1 02/11/ 1997 Remanzacco Remanzacco Obs. 5,5 km MPC · JPL
27986 Hanuš 1997 VV2 04/11/ 1997 Ondřejov L. Kotková 3,0 km MPC · JPL
27987 1997 VR3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
27988 Menabrea 1997 VA4 07/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
27989 1997 VG4 07/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
27990 1997 VD6 09/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
27991 Koheijimiura 1997 VW6 06/11/ 1997 Chichibu N. Satō 4,5 km MPC · JPL
27992 1997 VR7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
27993 1997 WK 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
27994 1997 WM1 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
27995 1997 WL2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
27996 1997 WJ5 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
27997 Bandos 1997 WV7 23/11/ 1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
27998 1997 WU8 20/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27999 1997 WV21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
28000 1997 WC35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL

23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001