Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/325001–326000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325001 2008 BH29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
325002 2008 BL31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325003 2008 BW34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325004 2008 BQ37 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325005 2008 BT38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
325006 2008 BO42 31/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325007 2008 BQ43 30/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
325008 2008 BX44 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325009 2008 BM45 31/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325010 2008 BG47 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325011 2008 BU49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325012 2008 BN52 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325013 2008 BU52 31/01/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
325014 2008 CX5 07/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
325015 2008 CF11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
325016 2008 CZ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325017 2008 CO17 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325018 2008 CV18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
325019 2008 CR19 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
325020 2008 CA21 08/02/2008 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
325021 2008 CC24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325022 2008 CX24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325023 2008 CQ26 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325024 2008 CP33 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325025 2008 CN34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325026 2008 CR36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325027 2008 CX39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325028 2008 CJ42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
325029 2008 CK48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325030 2008 CQ49 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325031 2008 CT61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325032 2008 CJ72 08/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
325033 2008 CP74 09/02/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
325034 2008 CB75 10/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
325035 2008 CP91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325036 2008 CE95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325037 2008 CN96 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325038 2008 CL103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325039 2008 CC106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325040 2008 CN107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325041 2008 CZ108 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325042 2008 CL124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
325043 2008 CL126 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
325044 2008 CK130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
325045 2008 CW136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
325046 2008 CC137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325047 2008 CV137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325048 2008 CM140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325049 2008 CN152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325050 2008 CV154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325051 2008 CL159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325052 2008 CV177 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
325053 2008 CV178 06/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
325054 2008 CV179 07/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325055 2008 CV189 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
325056 2008 CV190 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
325057 2008 CF191 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325058 2008 CY192 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325059 2008 CT199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325060 2008 CF200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325061 2008 CG202 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325062 2008 CL203 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325063 2008 CM208 06/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
325064 2008 CW208 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325065 2008 CJ209 09/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
325066 2008 CN209 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325067 2008 CS213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325068 2008 CX213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325069 2008 CC214 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325070 2008 CO215 13/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325071 2008 DF 12/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325072 2008 DD1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325073 2008 DV1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325074 2008 DL2 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325075 2008 DQ2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325076 2008 DT3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
325077 2008 DZ5 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
325078 2008 DR6 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325079 2008 DF7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325080 2008 DH8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
325081 2008 DB13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325082 2008 DZ13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325083 2008 DO25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
325084 2008 DX30 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
325085 2008 DJ34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325086 2008 DA36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
325087 2008 DC37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325088 2008 DO43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325089 2008 DS43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325090 2008 DU45 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325091 2008 DE53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325092 2008 DX53 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325093 2008 DB54 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
325094 2008 DE64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325095 2008 DA68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325096 2008 DN73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325097 2008 DJ78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
325098 2008 DQ81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325099 2008 DG82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325100 2008 DP85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325101 2008 DY87 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325102 2008 EY5 04/03/2008 Siding Spring SSS 360 m MPC · JPL
325103 2008 EQ11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325104 2008 EZ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325105 2008 EJ20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325106 2008 EV29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325107 2008 EL33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325108 2008 EQ33 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325109 2008 EY33 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
325110 2008 EZ41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325111 2008 EQ43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325112 2008 EM44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
325113 2008 ER44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325114 2008 EH45 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325115 2008 EX47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325116 2008 EG48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325117 2008 EK50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325118 2008 EA64 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325119 2008 EQ66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325120 2008 EB68 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325121 2008 EA71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325122 2008 ES81 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325123 2008 EH86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325124 2008 EM100 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325125 2008 EE110 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
325126 2008 EM113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325127 2008 EL119 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325128 2008 EQ119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325129 2008 EN122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325130 2008 EO123 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325131 2008 EC127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325132 2008 EX129 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325133 2008 EO139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325134 2008 EQ143 14/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
325135 2008 EK146 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325136 Zhongnanshan 2008 ED149 02/03/2008 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
325137 2008 EL149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325138 2008 ED150 07/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
325139 2008 ET150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325140 2008 EE152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325141 2008 EJ152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325142 2008 EQ153 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325143 2008 ET154 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325144 2008 EL156 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325145 2008 ED157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325146 2008 EZ158 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325147 2008 EX165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325148 2008 EE166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325149 2008 EP166 06/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325150 2008 EE167 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325151 2008 EB169 14/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
325152 2008 EC169 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325153 2008 FS3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325154 2008 FQ4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325155 2008 FC10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325156 2008 FO13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325157 2008 FO14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325158 2008 FW19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325159 2008 FD20 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325160 2008 FM22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325161 2008 FL24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325162 2008 FW26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325163 2008 FN37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325164 2008 FH38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325165 2008 FJ42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325166 2008 FS46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
325167 2008 FL49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325168 2008 FS49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325169 2008 FZ50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325170 2008 FC51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325171 2008 FP54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325172 2008 FX54 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325173 2008 FY54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325174 2008 FC56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325175 2008 FL63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325176 2008 FX64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325177 2008 FG66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325178 2008 FR68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325179 2008 FT69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325180 2008 FH75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325181 2008 FT76 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325182 2008 FJ77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325183 2008 FC84 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325184 2008 FT88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325185 2008 FF89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325186 2008 FG89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325187 2008 FC94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325188 2008 FR96 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
325189 2008 FC97 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325190 2008 FE103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325191 2008 FL104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325192 2008 FP106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325193 2008 FK108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325194 2008 FT111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325195 2008 FY111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325196 2008 FY113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325197 2008 FX118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325198 2008 FH120 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
325199 2008 FA125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325200 2008 FA129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325201 2008 FE131 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325202 2008 FX133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325203 2008 FP134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325204 2008 FT136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325205 2008 FE137 30/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
325206 2008 FF137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325207 2008 FG137 30/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
325208 2008 FM137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325209 2008 GS4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325210 2008 GM6 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325211 2008 GF9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325212 2008 GT9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325213 2008 GX9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325214 2008 GQ15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325215 2008 GQ17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325216 2008 GQ18 04/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325217 2008 GF20 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
325218 2008 GZ20 10/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
325219 2008 GT21 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325220 2008 GO29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325221 2008 GT30 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325222 2008 GS32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325223 2008 GQ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325224 2008 GK38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325225 2008 GO38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325226 2008 GD39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325227 2008 GJ40 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325228 2008 GD41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325229 2008 GE43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
325230 2008 GJ43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325231 2008 GD46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325232 2008 GD49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325233 2008 GU52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325234 2008 GX57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325235 2008 GT62 05/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325236 2008 GF64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325237 2008 GV64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325238 2008 GK67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325239 2008 GC68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325240 2008 GG68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325241 2008 GU69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
325242 2008 GQ70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325243 2008 GY71 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325244 2008 GB74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325245 2008 GO74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325246 2008 GU76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325247 2008 GZ78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325248 2008 GF80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325249 2008 GN81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325250 2008 GK83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325251 2008 GJ85 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325252 2008 GB90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325253 2008 GY90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325254 2008 GK91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325255 2008 GP96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325256 2008 GL97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325257 2008 GH98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325258 2008 GA99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325259 2008 GC99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325260 2008 GC103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325261 2008 GO106 11/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
325262 2008 GP109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325263 2008 GX109 13/04/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
325264 2008 GZ109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325265 2008 GQ113 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325266 2008 GR114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325267 2008 GC115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325268 2008 GG117 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325269 2008 GL118 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325270 2008 GE120 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325271 2008 GO120 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325272 2008 GY121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325273 2008 GH128 09/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325274 2008 GV129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325275 2008 GY130 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325276 2008 GA131 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325277 2008 GE131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325278 2008 GQ132 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325279 2008 GC133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325280 2008 GB134 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325281 2008 GA137 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325282 2008 GU137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325283 2008 GS138 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325284 2008 GO141 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325285 2008 GX144 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325286 2008 GB145 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325287 2008 HQ6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325288 2008 HS8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325289 2008 HC12 24/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325290 2008 HH13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325291 2008 HB15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325292 2008 HO15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325293 2008 HU16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325294 2008 HX23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325295 2008 HW27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325296 2008 HU28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325297 2008 HF34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325298 2008 HD35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325299 2008 HM35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325300 2008 HY35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325301 2008 HY36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325302 2008 HS42 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325303 2008 HV45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325304 2008 HV46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325305 2008 HU51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325306 2008 HR52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325307 2008 HK61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325308 2008 HC62 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325309 2008 HO62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325310 2008 HR65 29/04/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
325311 2008 HK66 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325312 2008 HB67 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325313 2008 HU68 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325314 2008 HW68 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325315 2008 HY68 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325316 2008 HY69 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325317 2008 HL70 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325318 2008 JH2 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325319 2008 JQ2 02/05/2008 Dauban F. Kugel 850 m MPC · JPL
325320 2008 JX4 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325321 2008 JW5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325322 2008 JS8 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
325323 2008 JR12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325324 2008 JY12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325325 2008 JA14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325326 2008 JK15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325327 2008 JV16 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325328 2008 JX17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325329 2008 JR19 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
325330 2008 JK24 07/05/2008 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
325331 2008 JM27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325332 2008 JK32 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325333 2008 JN33 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325334 2008 JY35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325335 2008 JR36 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325336 2008 JG37 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325337 2008 JH37 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325338 2008 JG38 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
325339 2008 JD40 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325340 2008 KX 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325341 2008 KQ1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325342 2008 KD8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325343 2008 KU9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325344 2008 KB10 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325345 2008 KG10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325346 2008 KB11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325347 2008 KM13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325348 2008 KK17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325349 2008 KK20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325350 2008 KN23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325351 2008 KF29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325352 2008 KB33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325353 2008 KJ38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325354 2008 KT41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325355 2008 LX6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325356 2008 LU11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325357 2008 LS12 09/06/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
325358 2008 LG13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325359 2008 MP 24/06/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
325360 2008 MK2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325361 2008 NB5 03/07/2008 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
325362 2008 OZ21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
325363 2008 PM 01/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
325364 2008 PC3 03/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
325365 2008 PN17 30/07/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325366 Asturias 2008 QN16 24/08/2008 La Cañada J. Lacruz 4,4 km MPC · JPL
325367 2008 QA22 26/08/2008 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
325368 Ihorhuk 2008 QK24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,2 km MPC · JPL
325369 Shishilov 2008 QJ29 29/08/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 3,6 km MPC · JPL
325370 2008 QE39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325371 2008 QM45 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
325372 2008 RS22 05/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
325373 2008 RW40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325374 2008 RR85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
325375 2008 RR125 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325376 2008 SH3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
325377 2008 SO39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325378 2008 SV98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
325379 2008 SG125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325380 2008 SQ152 28/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
325381 2008 SH181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325382 2008 SJ230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325383 2008 SC251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325384 2008 SC268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
325385 2008 SG276 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
325386 2008 SE301 23/09/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
325387 2008 TZ37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325388 2008 TM115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
325389 2008 TQ135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325390 2008 UA69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
325391 2008 UM361 27/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325392 2008 VZ26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325393 2008 WW65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
325394 2008 YV158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325395 2009 CQ5 14/02/2009 Catalina CSS ATE 1,1 km MPC · JPL
325396 2009 DO129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
325397 2009 DQ136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
325398 2009 EF27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
325399 2009 EN28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325400 2009 EU30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325401 2009 FB72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325402 2009 HH2 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
325403 2009 HM22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325404 2009 HO27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325405 2009 HE83 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325406 2009 HX91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325407 2009 HC92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325408 2009 HH100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325409 2009 JD5 13/05/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
325410 2009 JX16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325411 2009 KQ1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
325412 2009 KB4 24/05/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
325413 2009 KP5 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
325414 2009 KX7 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
325415 2009 KM18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325416 2009 KB19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
325417 2009 KF22 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325418 2009 KY35 20/05/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
325419 2009 KA36 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
325420 2009 MK1 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
325421 2009 NF 01/07/2009 Hibiscus N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
325422 2009 NN1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
325423 2009 OC2 20/07/2009 Sierra Stars R. Matson 1,1 km MPC · JPL
325424 2009 OX3 22/07/2009 Hibiscus N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
325425 2009 OZ5 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
325426 2009 OZ8 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
325427 2009 OG9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
325428 2009 OL13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325429 2009 OL14 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325430 2009 OY15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325431 2009 OJ16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325432 2009 OJ19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325433 2009 OR19 30/07/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
325434 2009 OW20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
325435 2009 OP21 26/07/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
325436 Khlebov 2009 OJ23 26/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
325437 2009 PE7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325438 2009 PN19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325439 2009 PM20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325440 2009 PP20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325441 2009 QK 16/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
325442 2009 QZ1 17/08/2009 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
325443 2009 QT3 16/08/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325444 2009 QE6 17/08/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
325445 2009 QG6 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
325446 2009 QD13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325447 2009 QR13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325448 2009 QC14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325449 2009 QN14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325450 2009 QM15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325451 2009 QN16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325452 2009 QA19 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325453 2009 QZ20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
325454 2009 QW24 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
325455 Della Valle 325455|Della Valle}} 20/08/2009 Magasa M. Tonincelli, W. Marinello 3,2 km MPC · JPL
325456 2009 QT27 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
325457 2009 QZ29 23/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 3,6 km MPC · JPL
325458 2009 QR37 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
325459 2009 QA39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325460 2009 QV44 27/08/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
325461 2009 QU46 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
325462 2009 QR47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325463 2009 QO50 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325464 2009 QN51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325465 2009 QM52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
325466 2009 QR53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325467 2009 QN54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325468 2009 QO55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325469 2009 QZ56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325470 2009 QO57 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325471 2009 QR59 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
325472 2009 QX59 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325473 2009 QM61 22/08/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
325474 2009 QP62 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325475 2009 QS62 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325476 2009 RY 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
325477 2009 RG1 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
325478 2009 RK1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
325479 2009 RF2 12/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
325480 2009 RW2 11/09/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
325481 2009 RK6 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325482 2009 RM6 15/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
325483 2009 RJ8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325484 2009 RX8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325485 2009 RL9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325486 2009 RN11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325487 2009 RP12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325488 2009 RF13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325489 2009 RJ13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325490 2009 RJ15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325491 2009 RP17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325492 2009 RW17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325493 2009 RF18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325494 2009 RK18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325495 2009 RC19 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
325496 2009 RP19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
325497 2009 RS25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325498 2009 RK28 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325499 2009 RL30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325500 2009 RX34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325501 2009 RP35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325502 2009 RK43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325503 2009 RO43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325504 2009 RC50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325505 2009 RM50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
325506 2009 RC51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
325507 2009 RZ51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325508 2009 RB52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325509 2009 RA53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325510 2009 RD53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325511 2009 RF55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325512 2009 RG56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325513 2009 RO56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325514 2009 RH57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325515 2009 RS59 10/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
325516 2009 RF60 11/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325517 2009 RT61 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325518 2009 RY61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325519 2009 RF63 13/09/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
325520 2009 RH65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325521 2009 RX66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325522 2009 RN68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325523 2009 RN69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325524 2009 RY71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325525 2009 RG72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325526 2009 RJ74 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
325527 2009 SE10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325528 2009 SM12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325529 2009 SL16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325530 2009 SN19 23/09/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
325531 2009 SY19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325532 2009 SZ19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325533 2009 ST38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325534 2009 SW40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325535 2009 SD43 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325536 2009 SX46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325537 2009 SG49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325538 2009 SF50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325539 2009 SZ56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325540 2009 SE57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325541 2009 SG58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325542 2009 SE60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325543 2009 SP63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325544 2009 SN70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
325545 2009 SZ70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325546 2009 SG71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325547 2009 SG72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325548 2009 SQ74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325549 2009 SG75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325550 2009 SN75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325551 2009 SM78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325552 2009 SJ80 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325553 2009 SZ81 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325554 2009 SO83 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
325555 2009 SH85 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325556 2009 SP90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
325557 2009 SK101 22/09/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
325558 Guyane 2009 SP101 24/09/2009 Tzec Maun E. Schwab 5,0 km MPC · JPL
325559 2009 SQ102 23/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
325560 2009 SY104 26/09/2009 Altschwendt W. Ries 3,8 km MPC · JPL
325561 2009 SC107 16/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
325562 2009 SK107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325563 2009 SQ110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
325564 2009 ST111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325565 2009 SB114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325566 2009 SS117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325567 2009 SY121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325568 2009 SR124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325569 2009 SR126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325570 2009 SZ126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325571 2009 SF127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325572 2009 SO130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325573 2009 SX130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325574 2009 SL131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325575 2009 SQ132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325576 2009 SV135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325577 2009 SY135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
325578 2009 SV136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325579 2009 SX136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325580 2009 SE137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325581 2009 SK137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325582 2009 SC139 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
325583 2009 SH140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325584 2009 SW140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325585 2009 SH143 19/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325586 2009 SL144 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325587 2009 SB145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
325588 Bridzius 2009 SS148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,0 km MPC · JPL
325589 2009 SG150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
325590 2009 SQ154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325591 2009 SV156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325592 2009 SV157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325593 2009 SB158 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
325594 2009 SD158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325595 2009 SB159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325596 2009 SV160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325597 2009 SM162 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325598 2009 SM166 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
325599 2009 SD179 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
325600 2009 SB185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325601 2009 SR185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325602 2009 SC191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325603 2009 SB198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325604 2009 SJ204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
325605 2009 SA210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325606 2009 SN213 23/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
325607 2009 ST214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325608 2009 SC216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325609 2009 SU216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325610 2009 SE217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325611 2009 SG230 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325612 2009 SN231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325613 2009 SL232 27/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325614 2009 SQ232 19/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325615 2009 SL234 16/09/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
325616 2009 SO235 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325617 2009 SZ237 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325618 2009 SX239 17/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
325619 2009 SB240 17/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325620 2009 SV242 29/09/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
325621 2009 SM250 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325622 2009 SH254 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325623 2009 SM256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325624 2009 SZ263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325625 2009 SN267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
325626 2009 SF270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325627 2009 SO270 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325628 2009 SA273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325629 2009 SL274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325630 2009 SY278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325631 2009 SP279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325632 2009 SK282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325633 2009 SU283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325634 2009 SW283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325635 2009 SB287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325636 2009 SU296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325637 2009 SX297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325638 2009 SE299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325639 2009 SE307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325640 2009 SO307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325641 2009 SW307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
325642 2009 SY315 19/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
325643 2009 SA318 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325644 2009 SJ321 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325645 2009 SR323 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
325646 2009 SL324 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325647 2009 SL326 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325648 2009 SM328 28/09/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
325649 2009 SL330 18/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
325650 2009 ST330 19/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
325651 2009 SV330 19/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325652 2009 SM332 21/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325653 2009 SN334 22/09/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325654 2009 SM335 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325655 2009 SB337 24/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325656 2009 SX341 16/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325657 2009 SA342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325658 2009 SN345 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325659 2009 SR351 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325660 2009 SW353 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325661 2009 SD354 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
325662 2009 SQ356 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325663 2009 SS358 18/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325664 2009 SC360 27/09/2009 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
325665 2009 SJ360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325666 2009 SN360 29/09/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
325667 2009 SS363 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325668 2009 SF364 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
325669 2009 TF 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325670 2009 TP2 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
325671 2009 TU2 11/10/2009 Lake Tekapo Mount John Obs. 1,9 km MPC · JPL
325672 2009 TY4 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325673 2009 TO5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325674 2009 TQ6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325675 2009 TZ8 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
325676 2009 TL13 15/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
325677 2009 TB16 28/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
325678 2009 TS17 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325679 2009 TH27 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
325680 2009 TQ33 09/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325681 2009 TX37 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325682 2009 TE38 14/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
325683 2009 TQ38 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
325684 2009 TL39 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325685 2009 TV40 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
325686 2009 TN41 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
325687 2009 TJ45 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325688 2009 TP46 13/10/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
325689 2009 UX5 18/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
325690 2009 UN13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325691 2009 UP15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
325692 2009 UL16 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325693 2009 UB20 23/10/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
325694 2009 UA22 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325695 2009 UF23 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 12 km MPC · JPL
325696 2009 UA34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
325697 2009 UZ35 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
325698 2009 UP39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
325699 2009 UA47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325700 2009 UT51 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325701 2009 UG52 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
325702 2009 UE56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325703 2009 UL57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
325704 2009 UZ68 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325705 2009 UB72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
325706 2009 UR73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325707 2009 UN81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325708 2009 UX89 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
325709 2009 UF90 22/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
325710 2009 UL90 16/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
325711 2009 UY92 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
325712 2009 UK96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325713 2009 UO96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
325714 2009 UQ99 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325715 2009 UG102 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325716 2009 UZ102 24/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
325717 2009 UA104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
325718 2009 UL116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325719 2009 UU119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325720 2009 UV119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
325721 2009 UT133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
325722 2009 UQ134 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
325723 2009 UH140 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
325724 2009 UC141 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
325725 2009 UG141 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325726 2009 UM151 22/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325727 2009 UN155 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325728 2009 VS18 23/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
325729 2009 VH29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325730 2009 VD40 11/11/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
325731 2009 VF40 08/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325732 2009 VX44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
325733 2009 VK47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
325734 2009 VH50 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,8 km MPC · JPL
325735 2009 VM55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
325736 2009 VM72 14/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
325737 2009 VT76 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
325738 2009 VF78 09/11/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
325739 2009 VK79 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325740 2009 VD81 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
325741 2009 VZ92 09/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
325742 2009 VH106 09/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
325743 2009 VT110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
325744 2009 WE1 17/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
325745 2009 WG4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
325746 2009 WV12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325747 2009 WQ47 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325748 2009 WV47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
325749 2009 WC53 22/11/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
325750 2009 WN55 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325751 2009 WB74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
325752 2009 WW87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325753 2009 WH90 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
325754 2009 WE93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
325755 2009 WU97 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
325756 2009 WN114 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325757 2009 WA163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
325758 2009 WM190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325759 2009 WG204 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
325760 2009 WN248 17/11/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
325761 2009 WH249 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325762 2010 AL94 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
325763 2010 AU97 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
325764 2010 AF105 12/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
325765 2010 BJ7 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
325766 2010 JX140 15/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
325767 2010 KG108 29/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
325768 2010 LV14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325769 2010 LY63 12/06/2010 Siding Spring SSS AMO 930 m MPC · JPL
325770 2010 MO54 16/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
325771 2010 MC67 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325772 2010 NH10 16/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
325773 2010 NL35 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
325774 2010 NR73 15/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
325775 2010 NE76 15/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
325776 2010 OV14 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325777 2010 OE29 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325778 2010 OG60 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325779 2010 OT76 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325780 2010 OC79 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325781 2010 OL104 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325782 2010 OV125 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325783 2010 PA10 04/08/2010 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
325784 2010 PP38 06/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
325785 2010 PU46 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325786 2010 PC58 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325787 2010 PS58 09/08/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
325788 2010 PK78 14/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
325789 2010 QD1 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
325790 2010 QX1 08/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
325791 2010 RX4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 820 m MPC · JPL
325792 2010 RO51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325793 2010 RS60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325794 2010 RH63 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325795 2010 RJ67 29/03/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
325796 2010 RY68 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
325797 2010 RQ69 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325798 2010 RF70 16/07/2007 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
325799 2010 RN79 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
325800 2010 RC81 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325801 2010 RE81 10/09/2010 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
325802 2010 RO81 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
325803 2010 RH93 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
325804 2010 RS100 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325805 2010 RG101 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325806 2010 RT103 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325807 2010 RE105 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325808 2010 RZ105 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
325809 2010 RY111 04/04/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
325810 2010 RE112 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325811 2010 RG115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
325812 Zouchenglu 2010 RT115 03/01/2008 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
325813 2010 RF120 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
325814 2010 RK120 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325815 2010 RS125 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
325816 2010 RH130 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325817 2010 RX143 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325818 2010 RP145 24/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325819 2010 RF149 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
325820 2010 RA154 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325821 2010 RM156 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
325822 2010 RM164 28/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
325823 2010 RA171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325824 2010 RP173 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325825 2010 RH174 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325826 2010 RZ174 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
325827 2010 SL3 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325828 2010 SY9 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
325829 2010 SM10 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325830 2010 SN15 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325831 2010 SF18 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
325832 2010 SN22 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
325833 2010 SU29 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
325834 2010 SV29 29/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
325835 2010 SK37 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325836 2010 SP38 23/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
325837 2010 SC39 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
325838 2010 SJ40 28/08/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
325839 2010 TX1 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325840 2010 TJ14 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325841 2010 TO24 04/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
325842 2010 TN25 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325843 2010 TV27 19/10/2003 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
325844 2010 TN30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325845 2010 TL31 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
325846 2010 TW32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325847 2010 TQ35 10/03/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
325848 2010 TR37 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325849 2010 TC38 26/08/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
325850 2010 TA50 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325851 2010 TU52 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325852 2010 TO53 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325853 2010 TS57 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325854 2010 TM79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325855 2010 TP82 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325856 2010 TL84 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325857 2010 TB85 06/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325858 2010 TY85 16/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
325859 2010 TB86 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325860 2010 TR94 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
325861 2010 TQ114 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
325862 2010 TB117 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325863 2010 TZ118 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325864 2010 TA119 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325865 2010 TE122 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325866 2010 TB123 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
325867 2010 TB142 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
325868 2010 TN147 22/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325869 2010 TQ149 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
325870 2010 TR149 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325871 2010 TA150 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325872 2010 TN153 05/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325873 2010 TM158 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325874 2010 TG164 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
325875 2010 TJ165 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325876 2010 TO166 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325877 2010 TJ168 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
325878 2010 TF169 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
325879 2010 TK171 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
325880 2010 TT172 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325881 2010 TZ175 23/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
325882 2010 TT176 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
325883 2010 TO178 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325884 2010 TA182 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
325885 2010 UO9 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325886 2010 UA10 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325887 2010 UK12 21/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
325888 2010 UC13 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325889 2010 UL13 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
325890 2010 UP14 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325891 2010 UC15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325892 2010 UD16 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
325893 2010 UL26 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325894 2010 UO27 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325895 2010 UD29 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325896 2010 UF29 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325897 2010 UX30 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325898 2010 UK33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325899 2010 UZ45 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325900 2010 UJ54 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325901 2010 UG55 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325902 2010 UU55 18/09/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
325903 2010 UB56 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
325904 2010 UG56 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325905 2010 UP57 21/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325906 2010 UR59 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325907 2010 UX61 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325908 2010 UE67 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
325909 2010 US73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325910 2010 UL74 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325911 2010 UE76 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325912 2010 UD77 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325913 2010 UW77 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325914 2010 UD80 21/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
325915 2010 UT84 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
325916 2010 UK90 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325917 2010 UC94 15/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325918 2010 UF94 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
325919 2010 UL94 24/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
325920 2010 UM94 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325921 2010 UP96 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325922 2010 UT99 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
325923 2010 UR100 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325924 2010 UE102 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
325925 2010 UU103 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
325926 2010 VE6 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325927 2010 VB13 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325928 2010 VQ13 16/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
325929 2010 VB17 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325930 2010 VM17 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325931 2010 VD18 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325932 2010 VK20 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325933 2010 VJ25 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325934 2010 VE29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325935 2010 VJ29 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325936 2010 VL31 19/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
325937 2010 VF33 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
325938 2010 VG33 11/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
325939 2010 VV38 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325940 2010 VF45 23/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
325941 2010 VX48 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
325942 2010 VK54 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325943 2010 VZ54 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325944 2010 VT56 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
325945 2010 VR57 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
325946 2010 VB63 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325947 2010 VS67 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325948 2010 VO69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325949 2010 VP79 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325950 2010 VB80 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325951 2010 VC83 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325952 2010 VM86 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325953 2010 VJ90 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
325954 2010 VS92 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325955 2010 VE93 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325956 2010 VJ95 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325957 2010 VO97 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325958 2010 VJ99 19/03/2006 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
325959 2010 VX101 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325960 2010 VX103 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
325961 2010 VS105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325962 2010 VU105 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325963 2010 VL108 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325964 2010 VN109 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
325965 2010 VK120 06/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
325966 2010 VE126 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325967 2010 VT126 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
325968 2010 VO128 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
325969 2010 VN133 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325970 2010 VN135 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325971 2010 VX143 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325972 2010 VX157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325973 Cardinal 2010 VJ159 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
325974 2010 VS160 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325975 2010 VC162 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325976 2010 VF162 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325977 2010 VP162 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325978 2010 VR162 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325979 2010 VY162 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325980 2010 VK166 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325981 2010 VX168 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325982 2010 VX172 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325983 2010 VF174 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325984 2010 VB177 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325985 2010 VK177 07/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
325986 2010 VL178 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325987 2010 VY178 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
325988 2010 VU181 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325989 2010 VE186 28/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
325990 2010 VQ188 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
325991 2010 VM191 05/10/2004 Three Buttes G. R. Jones 2,7 km MPC · JPL
325992 2010 VX192 03/11/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
325993 2010 VJ195 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325994 2010 VT195 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325995 2010 VO200 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
325996 2010 WH2 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325997 2010 WK3 06/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325998 2010 WE5 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325999 2010 WN7 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326000 2010 WN8 24/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

321.000s  • 322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001