Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/421001–422000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421001 2013 PH45 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
421002 2013 PQ45 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421003 2013 PS45 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421004 2013 PX45 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421005 2013 PF46 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421006 2013 PT46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
421007 2013 PJ49 01/03/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
421008 2013 PT49 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421009 2013 PK50 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421010 2013 PW50 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421011 2013 PN52 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421012 2013 PK55 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421013 2013 PO55 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421014 2013 PP56 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421015 2013 PT56 24/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
421016 2013 PR57 04/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
421017 2013 PJ58 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421018 2013 PM59 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
421019 2013 PC60 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,7 km MPC · JPL
421020 2013 PG60 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421021 2013 PX61 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421022 2013 PL62 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421023 2013 PO62 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421024 2013 PO63 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421025 2013 PR63 28/10/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
421026 2013 PY63 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421027 2013 PO64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421028 2013 PS64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421029 2013 PZ64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421030 2013 PK65 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421031 2013 PL65 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421032 2013 PM65 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
421033 2013 PQ65 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421034 2013 PW65 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421035 2013 PA66 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421036 2013 PF68 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421037 2013 PM68 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421038 2013 PP68 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421039 2013 PV68 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421040 2013 PO70 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,1 km MPC · JPL
421041 2013 PQ70 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
421042 2013 PG71 26/09/2003 ESA OGS SDSS 2,8 km MPC · JPL
421043 2013 PO71 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421044 2013 PW71 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421045 2013 PY72 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421046 2013 PE73 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421047 2013 PH73 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421048 2013 PK74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421049 2013 QP 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421050 2013 QV 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421051 2013 QB1 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
421052 2013 QL1 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
421053 2013 QQ2 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421054 2013 QL3 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421055 2013 QH4 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421056 2013 QM6 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421057 2013 QL7 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421058 2013 QO7 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421059 2013 QU7 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421060 2013 QD10 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
421061 2013 QS12 20/09/2001 Apache Point SDSS 6,1 km MPC · JPL
421062 2013 QU12 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421063 2013 QK13 13/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
421064 2013 QO16 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
421065 2013 QB20 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421066 2013 QA21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421067 2013 QH23 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421068 2013 QN23 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421069 2013 QU23 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421070 2013 QO25 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421071 2013 QZ25 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421072 2013 QO26 25/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
421073 2013 QB28 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421074 2013 QO28 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421075 2013 QV29 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421076 2013 QL31 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421077 2013 QT35 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421078 2013 QF37 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421079 2013 QK37 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421080 2013 QS38 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421081 2013 QJ40 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421082 2013 QK41 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421083 2013 QA43 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421084 2013 QS43 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
421085 2013 QA47 24/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421086 2013 QK47 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421087 2013 QF49 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421088 2013 QR50 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421089 2013 QE53 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421090 2013 QS53 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421091 2013 QG54 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
421092 2013 QH54 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421093 2013 QK54 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421094 2013 QR54 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421095 2013 QH56 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421096 2013 QJ56 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421097 2013 QD57 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421098 2013 QC60 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421099 2013 QG60 09/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421100 2013 QR60 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421101 2013 QX61 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421102 2013 QT64 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421103 2013 QM65 18/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421104 2013 QA67 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421105 2013 QK67 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421106 2013 QX68 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421107 2013 QB69 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421108 2013 QC69 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421109 2013 QJ69 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421110 2013 QM69 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421111 2013 QT69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421112 2013 QX69 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421113 2013 QY69 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
421114 2013 QF71 11/06/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
421115 2013 QE75 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421116 2013 QS75 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
421117 2013 QW75 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
421118 2013 QF76 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421119 2013 QK76 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
421120 2013 QQ76 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421121 2013 QY76 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421122 2013 QS78 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421123 2013 QH80 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421124 2013 QM81 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
421125 2013 QL83 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421126 2013 QJ84 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
421127 2013 QX84 10/01/2000 Črni Vrh Spacewatch 870 m MPC · JPL
421128 2013 QA86 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421129 2013 QU86 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421130 2013 QZ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421131 2013 QN92 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421132 2013 RO 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421133 2013 RC2 13/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421134 2013 RL3 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
421135 2013 RA7 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
421136 2013 RQ7 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
421137 2013 RB8 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421138 2013 RW11 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421139 2013 RO15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421140 2013 RB17 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421141 2013 RY17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421142 2013 RO18 22/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421143 2013 RP22 12/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421144 2013 RT24 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421145 2013 RP26 06/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
421146 2013 RL27 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
421147 2013 RN28 06/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421148 2013 RP28 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421149 2013 RQ30 26/06/2007 Palomar CSS 4,4 km MPC · JPL
421150 2013 RD31 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
421151 2013 RG31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421152 2013 RZ31 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
421153 2013 RB32 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421154 2013 RQ33 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
421155 2013 RQ35 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421156 2013 RW35 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
421157 2013 RL40 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421158 2013 RX40 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
421159 2013 RC42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421160 2013 RU42 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421161 2013 RV42 29/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
421162 2013 RA43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421163 2013 RB44 12/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421164 2013 RG44 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421165 2013 RL44 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
421166 2013 RS44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421167 2013 RV44 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421168 2013 RY44 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
421169 2013 RZ44 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421170 2013 RO45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
421171 2013 RW47 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421172 2013 RS50 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421173 2013 RD52 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
421174 2013 RU53 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421175 2013 RK54 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
421176 2013 RN54 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421177 2013 RQ54 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421178 2013 RT54 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421179 2013 RW58 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421180 2013 RX59 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421181 2013 RW63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421182 2013 RP66 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421183 2013 RK68 22/11/2008 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
421184 2013 RR68 12/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421185 2013 RF70 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421186 2013 RY72 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421187 2013 RN74 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421188 2013 RO74 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421189 2013 RX74 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421190 2013 RA75 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421191 2013 RL75 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
421192 2013 RU75 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421193 2013 RS76 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421194 2013 RT77 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421195 2013 RO83 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421196 2013 RQ83 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
421197 2013 RR83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421198 2013 RC86 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421199 2013 RW87 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421200 2013 RO89 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421201 2013 RE90 10/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
421202 2013 RO90 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421203 2013 RK91 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421204 2013 RQ92 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421205 2013 RX96 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421206 2013 SR14 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421207 2013 SW15 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421208 2013 SX15 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
421209 2013 SS21 20/05/2006 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
421210 2013 SF22 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421211 2013 SA23 04/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421212 2013 SR25 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421213 2013 SU26 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421214 2013 SZ26 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421215 2013 SF27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421216 2013 SJ27 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421217 2013 SS30 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421218 2013 SF31 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421219 2013 SH31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421220 2013 SP31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421221 2013 SC35 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421222 2013 SD35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421223 2013 SQ35 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421224 2013 SH37 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421225 2013 SR37 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421226 2013 SR38 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421227 2013 SV39 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421228 2013 SF40 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421229 2013 SY40 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421230 2013 SZ40 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
421231 2013 SE41 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421232 2013 SQ41 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
421233 2013 SA42 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421234 2013 SC42 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421235 2013 SG42 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421236 2013 SK43 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421237 2013 SL43 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421238 2013 SV43 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
421239 2013 SZ45 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421240 2013 SB46 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421241 2013 SK47 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421242 2013 SP47 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421243 2013 SO48 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421244 2013 SF49 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421245 2013 SV51 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421246 2013 SW51 18/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
421247 2013 SX51 16/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421248 2013 SR52 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421249 2013 SJ55 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
421250 2013 SC57 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421251 2013 SX59 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
421252 2013 SY59 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421253 2013 SM60 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
421254 2013 SN60 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421255 2013 SV60 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
421256 2013 SW60 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421257 2013 SP61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421258 2013 SY61 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421259 2013 SE62 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421260 2013 SJ63 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421261 2013 SK63 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421262 2013 SB65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421263 2013 SY66 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421264 2013 SC67 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421265 2013 SJ67 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421266 2013 SW67 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421267 2013 SN68 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421268 2013 SK69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421269 2013 SO69 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421270 2013 SY69 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421271 2013 SA70 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421272 2013 SV71 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421273 2013 SL74 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421274 2013 SF75 17/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
421275 2013 SC76 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421276 2013 SU78 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421277 2013 SK79 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421278 2013 SE81 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421279 2013 SR82 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421280 2013 SV83 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421281 2013 SL84 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421282 2013 SR85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
421283 2013 TQ 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421284 2013 TR 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421285 2013 TY2 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421286 2013 TT6 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421287 2013 TR7 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421288 2013 TS7 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421289 2013 TG8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421290 2013 TX8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421291 2013 TG9 04/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421292 2013 TE11 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421293 2013 TH11 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
421294 2013 TN11 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421295 2013 TL12 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421296 2013 TM13 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
421297 2013 TL14 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
421298 2013 TD17 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421299 2013 TD18 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421300 2013 TZ26 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421301 2013 TH27 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421302 2013 TQ27 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421303 2013 TL28 25/03/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421304 2013 TM31 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
421305 2013 TX34 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421306 2013 TS36 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421307 2013 TC37 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421308 2013 TY39 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421309 2013 TP40 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
421310 2013 TA44 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421311 2013 TX45 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421312 2013 TJ49 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
421313 2013 TL49 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421314 2013 TF50 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421315 2013 TY51 25/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
421316 2013 TP52 05/09/2000 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
421317 2013 TE54 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421318 2013 TW58 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
421319 2013 TX62 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421320 2013 TZ62 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421321 2013 TA63 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
421322 2013 TP64 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421323 2013 TK65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421324 2013 TO67 10/02/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
421325 2013 TZ70 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
421326 2013 TE71 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421327 2013 TG71 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421328 2013 TR71 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421329 2013 TV71 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421330 2013 TW71 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
421331 2013 TL74 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421332 2013 TZ75 13/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
421333 2013 TA79 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
421334 2013 TL80 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421335 2013 TM84 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421336 2013 TZ84 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421337 2013 TH85 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
421338 2013 TX87 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
421339 2013 TT89 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421340 2013 TW91 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
421341 2013 TV93 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
421342 2013 TU95 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421343 2013 TC96 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421344 2013 TD96 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421345 2013 TW96 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421346 2013 TY96 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421347 2013 TB97 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421348 2013 TY97 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421349 2013 TC100 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421350 2013 TH100 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421351 2013 TW103 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
421352 2013 TA104 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421353 2013 TD105 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421354 2013 TQ106 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421355 2013 TM108 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421356 2013 TQ108 03/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421357 2013 TP110 14/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
421358 2013 TJ111 13/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
421359 2013 TF113 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421360 2013 TR114 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421361 2013 TE115 17/02/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
421362 2013 TF128 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421363 2013 TU128 08/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
421364 2013 TY128 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421365 2013 TE129 25/02/2006 Oukaïmeden Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
421366 2013 TH129 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421367 2013 TO129 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421368 2013 TD130 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421369 2013 TG130 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
421370 2013 TL130 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421371 2013 TU130 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
421372 2013 TD133 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421373 2013 TA134 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421374 2013 TH136 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421375 2013 TX136 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
421376 2013 TK137 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421377 2013 TM137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
421378 2013 TY137 10/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
421379 2013 TK140 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
421380 2013 TG144 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421381 2013 TW147 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421382 2013 UE4 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
421383 2013 US5 11/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
421384 2013 UD6 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421385 2013 UO6 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421386 2013 UP6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421387 2013 UX6 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
421388 2013 UM11 11/09/2007 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
421389 2013 UM12 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
421390 2013 UF13 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421391 2013 UX13 01/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
421392 2013 US14 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
421393 2013 VD 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
421394 2013 VH3 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421395 2013 VO3 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421396 2013 VY5 15/01/2009 XuYi PMO NEO 4,3 km MPC · JPL
421397 2013 VS6 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
421398 2013 VK7 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421399 2013 VY10 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421400 2013 VD14 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421401 2013 VG14 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
421402 2013 VY14 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421403 2013 VB16 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421404 2013 VH16 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421405 2013 VT18 08/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
421406 2013 VS19 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421407 2013 VA21 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
421408 2013 VG21 01/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421409 2013 VD23 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
421410 2013 VE23 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
421411 2013 WF1 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421412 2013 WN5 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
421413 2013 WY14 10/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421414 2013 WP21 17/01/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
421415 2013 WH35 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
421416 2013 WQ48 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421417 2013 WN50 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421418 2013 WG51 01/06/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
421419 2013 WL54 02/10/1997 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
421420 2013 WS54 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
421421 2013 WM86 18/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421422 2013 WO90 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
421423 2013 WQ91 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421424 2013 WS98 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421425 2013 WP108 14/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421426 2013 WX109 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421427 2013 YM 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421428 2014 AR3 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421429 2014 AK52 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421430 2014 BN51 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
421431 2014 CU22 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
421432 2014 DE13 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421433 2014 DR13 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
421434 2014 DS119 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
421435 2014 ED51 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421436 2014 FH48 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
421437 2014 FP49 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421438 2014 FB50 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
421439 2014 KP8 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421440 2014 KD77 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421441 2014 KT97 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421442 2014 MV16 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421443 2014 MN17 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
421444 2014 MB21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421445 2014 MT22 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421446 2014 MV22 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421447 2014 MB32 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
421448 2014 MF38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421449 2014 MK43 16/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421450 2014 MF55 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421451 2014 MN61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421452 2014 MZ61 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
421453 2014 MO65 13/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
421454 2014 NH6 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421455 2014 NT7 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421456 2014 NE16 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
421457 2014 NV21 19/10/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
421458 2014 NH39 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421459 2014 NW56 16/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
421460 2014 NM58 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421461 2014 NP59 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
421462 2014 NC63 29/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
421463 2014 OE1 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
421464 2014 OV1 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
421465 2014 OW1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421466 2014 OC2 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
421467 2014 ON2 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421468 2014 OF4 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421469 2014 OU5 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421470 2014 OW19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421471 2014 OU22 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421472 2014 OL27 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421473 2014 OH28 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421474 2014 OD40 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421475 2014 OL40 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421476 2014 OC41 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421477 2014 OW42 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421478 2014 OS43 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421479 2014 OZ43 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421480 2014 OS44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
421481 2014 OE48 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421482 2014 OB53 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421483 2014 ON54 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421484 2014 OW54 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421485 2014 OZ55 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421486 2014 OH56 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421487 2014 OU58 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
421488 2014 OE59 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421489 2014 OQ59 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421490 2014 OV60 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421491 2014 OZ62 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421492 2014 OE63 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421493 2014 OA65 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421494 2014 OC65 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421495 2014 OD65 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421496 2014 OO67 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421497 2014 OO69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421498 2014 OY69 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 720 m MPC · JPL
421499 2014 OS71 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421500 2014 OZ71 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421501 2014 OZ72 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
421502 2014 OD74 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421503 2014 OV85 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
421504 2014 OT89 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421505 2014 OV89 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421506 2014 OF90 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421507 2014 OO92 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421508 2014 OZ92 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421509 2014 OE95 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
421510 2014 OT98 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421511 2014 OA101 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421512 2014 OF101 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421513 2014 OV101 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421514 2014 OZ101 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421515 2014 OP102 22/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
421516 2014 OH104 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421517 2014 OJ106 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421518 2014 OD108 29/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421519 2014 OC109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421520 2014 OH109 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421521 2014 OC110 14/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421522 2014 OK112 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421523 2014 OO116 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
421524 2014 OS116 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421525 2014 OS117 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421526 2014 OX120 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421527 2014 OT122 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421528 2014 OQ129 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421529 2014 OR130 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421530 2014 OF133 01/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421531 2014 OK135 28/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
421532 2014 OO138 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421533 2014 OW146 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421534 2014 OC154 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
421535 2014 OO154 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421536 2014 OU156 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421537 2014 OU165 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421538 2014 OX165 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421539 2014 ON166 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
421540 2014 OB168 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421541 2014 OC171 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421542 2014 OD172 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421543 2014 OK177 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421544 2014 OX177 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421545 2014 OH179 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421546 2014 OY180 23/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421547 2014 OV182 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421548 2014 OD183 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421549 2014 ON183 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
421550 2014 OA186 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421551 2014 OT186 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421552 2014 OB187 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421553 2014 OS187 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
421554 2014 OT187 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421555 2014 OK188 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421556 2014 OM188 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421557 2014 OA189 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421558 2014 OK189 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421559 2014 OT189 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
421560 2014 OW189 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
421561 2014 OA190 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421562 2014 OO190 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421563 2014 OQ190 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421564 2014 OS190 16/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
421565 2014 OD191 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421566 2014 OJ192 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421567 2014 OQ192 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421568 2014 OD193 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
421569 2014 OE193 08/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421570 2014 OF193 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421571 2014 OL193 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421572 2014 OP193 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421573 2014 OR193 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421574 2014 OV193 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
421575 2014 OA194 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421576 2014 OL194 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421577 2014 OR194 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421578 2014 OV194 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421579 2014 OF195 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421580 2014 OH195 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421581 2014 OW195 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421582 2014 OA196 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421583 2014 OU196 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421584 2014 OR197 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421585 2014 OC198 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421586 2014 OG198 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421587 2014 OT198 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421588 2014 OS201 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421589 2014 OY203 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
421590 2014 OX211 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421591 2014 OP212 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421592 2014 OT213 30/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
421593 2014 OV215 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421594 2014 OH221 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421595 2014 OD223 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421596 2014 OU223 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421597 2014 OL227 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421598 2014 OP228 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
421599 2014 OA229 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421600 2014 OE229 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421601 2014 OS229 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 31811| 3,7 km MPC · JPL
421602 2014 OV229 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421603 2014 OW229 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421604 2014 OD231 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421605 2014 OG231 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421606 2014 OA232 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421607 2014 OX233 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421608 2014 OA234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
421609 2014 OS234 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421610 2014 OQ238 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421611 2014 OF241 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421612 2014 OW241 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421613 2014 OP243 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421614 2014 OH244 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
421615 2014 OO245 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421616 2014 OX253 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421617 2014 OK254 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421618 2014 OX262 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421619 2014 OV277 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
421620 2014 OQ285 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
421621 2014 OH288 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421622 2014 OV291 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421623 2014 OW292 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421624 2014 ON293 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421625 2014 OK294 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421626 2014 OJ295 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421627 2014 OM295 26/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421628 2014 OO295 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
421629 2014 OZ295 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421630 2014 OB296 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421631 2014 ON296 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421632 2014 ON297 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421633 2014 OY297 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421634 2014 OB298 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421635 2014 OM298 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421636 2014 OM299 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421637 2014 OU302 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421638 2014 OV302 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421639 2014 OQ305 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421640 2014 OS311 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421641 2014 ON315 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421642 2014 OH328 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421643 2014 ON329 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421644 2014 OW332 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421645 2014 OZ334 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421646 2014 OB335 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421647 2014 OP336 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421648 2014 OE337 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421649 2014 OM337 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,9 km MPC · JPL
421650 2014 OG338 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421651 2014 OY341 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421652 2014 OQ343 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421653 2014 OO349 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421654 2014 OR355 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421655 2014 OR356 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421656 2014 OL357 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421657 2014 OB363 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421658 2014 OA364 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421659 2014 OO364 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421660 2014 OH366 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421661 2014 OE372 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421662 2014 OG374 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421663 2014 OM374 28/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
421664 2014 OR374 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421665 2014 OX374 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421666 2014 OE375 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421667 2014 OC376 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421668 2014 OR376 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421669 2014 OA377 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421670 2014 OS377 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421671 2014 OK378 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421672 2014 OV378 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421673 2014 OX378 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421674 2014 OV380 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421675 2014 OG383 09/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
421676 2014 OF384 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
421677 2014 OG384 01/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421678 2014 OP386 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421679 2014 OU386 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
421680 2014 OA387 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421681 2014 OG387 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421682 2014 OJ387 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
421683 2014 OF389 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421684 2014 OG389 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421685 2014 OG390 17/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
421686 2014 OE392 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
421687 2014 OV392 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
421688 2014 OL393 21/09/2001 Space Surveillance LONEOS 2,3 km MPC · JPL
421689 2014 PM 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
421690 2014 PV 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421691 2014 PB1 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421692 2014 PE2 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421693 2014 PM3 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421694 2014 PN6 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
421695 2014 PV6 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421696 2014 PC7 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
421697 2014 PN8 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421698 2014 PN10 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421699 2014 PT10 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421700 2014 PU10 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421701 2014 PY10 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421702 2014 PL11 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421703 2014 PS12 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
421704 2014 PR14 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421705 2014 PF15 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421706 2014 PK17 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421707 2014 PP21 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421708 2014 PR21 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421709 2014 PH22 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421710 2014 PL22 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,0 km MPC · JPL
421711 2014 PK23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421712 2014 PD25 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
421713 2014 PF25 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,5 km MPC · JPL
421714 2014 PB26 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421715 2014 PV26 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
421716 2014 PW26 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421717 2014 PJ27 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421718 2014 PF29 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421719 2014 PV30 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421720 2014 PY30 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421721 2014 PD32 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421722 2014 PF32 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421723 2014 PY33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421724 2014 PG34 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421725 2014 PK34 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421726 2014 PQ36 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421727 2014 PV36 07/05/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
421728 2014 PO37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421729 2014 PP37 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421730 2014 PS37 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421731 2014 PU38 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421732 2014 PA40 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421733 2014 PB40 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421734 2014 PK40 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421735 2014 PO41 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
421736 2014 PP42 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421737 2014 PR42 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421738 2014 PW42 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421739 2014 PK44 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421740 2014 PJ45 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421741 2014 PX45 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421742 2014 PC46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421743 2014 PK48 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421744 2014 PU49 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421745 2014 PO50 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421746 2014 PP50 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
421747 2014 PV51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421748 2014 PA52 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
421749 2014 PY52 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421750 2014 PP53 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421751 2014 PZ54 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421752 2014 PT55 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421753 2014 PW55 27/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
421754 2014 PC56 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421755 2014 PF56 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421756 2014 PK56 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421757 2014 PN56 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421758 2014 PS56 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421759 2014 PH57 28/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
421760 2014 PT57 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
421761 2014 PP64 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421762 2014 PZ64 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421763 2014 PQ65 07/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
421764 2014 PK66 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
421765 2014 PA69 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421766 2014 PE69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421767 2014 PF70 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421768 2014 QS 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421769 2014 QD1 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421770 2014 QV1 13/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
421771 2014 QB2 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
421772 2014 QK3 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
421773 2014 QN10 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421774 Jeffreyrose 2014 QM13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421775 2014 QG18 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421776 2014 QU19 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421777 2014 QV19 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421778 2014 QW21 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421779 2014 QX21 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421780 2014 QC22 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421781 2014 QG22 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
421782 2014 QK22 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421783 2014 QA23 14/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
421784 2014 QL23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421785 2014 QP24 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421786 2014 QQ24 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421787 2014 QF25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421788 2014 QM25 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421789 2014 QQ25 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421790 2014 QY25 19/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
421791 2014 QN27 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
421792 2014 QR27 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
421793 2014 QA28 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
421794 2014 QC28 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421795 2014 QJ29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421796 2014 QO29 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
421797 2014 QP29 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421798 2014 QA30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421799 2014 QB30 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421800 2014 QH30 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421801 2014 QM30 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421802 2014 QJ34 11/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421803 2014 QY35 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421804 2014 QZ35 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421805 2014 QS36 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421806 2014 QT36 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421807 2014 QV36 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421808 2014 QB37 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421809 2014 QG38 05/07/2003 Sandlot Spacewatch 940 m MPC · JPL
421810 2014 QN38 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421811 2014 QO42 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421812 2014 QQ47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421813 2014 QG50 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421814 2014 QV50 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421815 2014 QA52 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421816 2014 QL53 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421817 2014 QA55 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
421818 2014 QW64 11/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421819 2014 QZ64 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421820 2014 QX74 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
421821 2014 QB78 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421822 2014 QA91 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421823 2014 QU92 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
421824 2014 QO93 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421825 2014 QC94 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421826 2014 QF101 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421827 2014 QP104 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421828 2014 QU106 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421829 2014 QV113 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421830 2014 QA114 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421831 2014 QU114 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421832 2014 QT116 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421833 2014 QG117 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421834 2014 QU117 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
421835 2014 QJ119 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421836 2014 QQ119 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421837 2014 QB120 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421838 2014 QR120 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
421839 2014 QD121 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421840 2014 QP121 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421841 2014 QV121 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
421842 2014 QG122 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
421843 2014 QL122 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421844 2014 QX122 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421845 2014 QX128 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421846 2014 QN129 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421847 2014 QY129 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421848 2014 QP131 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421849 2014 QA132 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
421850 2014 QC133 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421851 2014 QR133 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,3 km MPC · JPL
421852 2014 QP134 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421853 2014 QQ135 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421854 2014 QR135 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421855 2014 QK136 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
421856 2014 QP137 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421857 2014 QZ137 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421858 2014 QR139 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421859 2014 QL141 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421860 2014 QW142 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
421861 2014 QC143 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421862 2014 QE143 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421863 2014 QE145 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421864 2014 QV146 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
421865 2014 QK148 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421866 2014 QV148 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
421867 2014 QW150 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421868 2014 QA151 22/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
421869 2014 QG151 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421870 2014 QL151 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421871 2014 QA152 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421872 2014 QD152 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421873 2014 QE152 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421874 2014 QE167 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
421875 2014 QA170 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421876 2014 QH170 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421877 2014 QO170 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421878 2014 QL171 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421879 2014 QW171 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421880 2014 QT172 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421881 2014 QY173 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421882 2014 QM174 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
421883 2014 QR174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421884 2014 QB176 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421885 2014 QR176 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421886 2014 QM177 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421887 2014 QS178 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421888 2014 QQ180 05/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
421889 2014 QB188 08/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
421890 2014 QP193 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421891 2014 QT193 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421892 2014 QO196 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
421893 2014 QH198 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421894 2014 QQ198 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421895 2014 QG199 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421896 2014 QU202 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421897 2014 QA203 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
421898 2014 QF203 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421899 2014 QQ206 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421900 2014 QT209 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421901 2014 QJ211 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421902 2014 QV212 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421903 2014 QT214 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421904 2014 QN215 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421905 2014 QX215 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421906 2014 QA217 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
421907 2014 QM217 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
421908 2014 QY221 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
421909 2014 QJ224 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421910 2014 QR224 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421911 2014 QS225 18/09/2003 Haleakala NEAT 590 m MPC · JPL
421912 2014 QP226 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421913 2014 QB228 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421914 2014 QM228 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421915 2014 QN229 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421916 2014 QZ230 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421917 2014 QD231 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421918 2014 QO231 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421919 2014 QR231 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421920 2014 QU231 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421921 2014 QF233 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421922 2014 QX234 23/03/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
421923 2014 QR235 27/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
421924 2014 QS236 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421925 2014 QZ236 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421926 2014 QR237 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421927 2014 QY238 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421928 2014 QC239 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421929 2014 QL239 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421930 2014 QD240 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421931 2014 QG240 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421932 2014 QK240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421933 2014 QO240 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421934 2014 QC241 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421935 2014 QS242 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
421936 2014 QW242 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
421937 2014 QO243 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
421938 2014 QH249 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
421939 2014 QD251 05/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
421940 2014 QQ251 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421941 2014 QH252 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421942 2014 QJ252 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
421943 2014 QC253 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421944 2014 QE253 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421945 2014 QL253 01/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421946 2014 QD254 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
421947 2014 QF255 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421948 2014 QH256 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421949 2014 QC257 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421950 2014 QY261 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421951 2014 QW262 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421952 2014 QE264 19/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
421953 2014 QH264 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
421954 2014 QC267 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
421955 2014 QF267 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421956 2014 QE268 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421957 2014 QS268 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
421958 2014 QV269 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
421959 2014 QY269 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421960 2014 QZ269 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421961 2014 QS276 22/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
421962 2014 QX279 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421963 2014 QQ281 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421964 2014 QR281 28/07/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
421965 2014 QB282 28/09/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
421966 2014 QR283 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421967 2014 QZ283 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421968 2014 QR285 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421969 2014 QY286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421970 2014 QO288 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
421971 2014 QZ289 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
421972 2014 QH296 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421973 2014 QY296 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
421974 2014 QA297 21/08/2004 Siding Spring SSS 520 m MPC · JPL
421975 2014 QE297 29/07/2001 La Sagra NEAT 1,7 km MPC · JPL
421976 2014 QF297 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421977 2014 QJ297 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421978 2014 QK297 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421979 2014 QP297 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
421980 2014 QJ298 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421981 2014 QZ298 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421982 2014 QM299 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421983 2014 QY302 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
421984 2014 QT304 19/09/1998 St Pardon de Conques SDSS 3,1 km MPC · JPL
421985 2014 QC305 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421986 2014 QP305 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421987 2014 QQ305 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421988 2014 QK306 18/09/2003 ESA OGS Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421989 2014 QO306 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421990 2014 QH307 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
421991 2014 QY307 17/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
421992 2014 QA308 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421993 2014 QN308 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421994 2014 QW308 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421995 2014 QC309 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
421996 2014 QR309 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421997 2014 QP310 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
421998 2014 QE311 16/09/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
421999 2014 QN311 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422000 2014 QY311 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001