Danh sách tiểu hành tinh/371001–372000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371001 2005 TZ90 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371002 2005 TH107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371003 2005 TB109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371004 2005 TL114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371005 2005 TC138 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371006 2005 TV154 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371007 2005 TM160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
371008 2005 TY165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371009 2005 TC172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371010 2005 TE178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371011 2005 TV195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371012 2005 UT16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371013 2005 UB20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371014 2005 UJ22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371015 2005 UJ27 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371016 2005 UD38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371017 2005 UK40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371018 2005 UH46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371019 2005 UD50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371020 2005 UP58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371021 2005 UM63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371022 2005 UU63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371023 2005 UP65 29/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371024 2005 UN66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371025 2005 UZ71 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371026 2005 UL76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
371027 2005 UL78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371028 2005 UK90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371029 2005 UP97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371030 2005 UR97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371031 2005 UF102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371032 2005 UK103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371033 2005 UM109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371034 2005 UK114 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371035 2005 UR149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371036 2005 UZ151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371037 2005 UM152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371038 2005 UC153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371039 2005 US153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371040 2005 UJ161 22/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
371041 2005 UL161 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371042 2005 UM162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
371043 2005 UC163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371044 2005 UJ163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371045 2005 UE167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371046 2005 UZ173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371047 2005 UT174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371048 2005 UD182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371049 2005 UT186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371050 2005 UX199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371051 2005 UG202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371052 2005 UK214 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371053 2005 UX217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371054 2005 US222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371055 2005 UX225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371056 2005 UE229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371057 2005 UL234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371058 2005 UE235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371059 2005 UY238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371060 2005 UA249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371061 2005 UJ249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371062 2005 UU251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371063 2005 UB253 26/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
371064 2005 UH259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371065 2005 UX260 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371066 2005 UG261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371067 2005 UD276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371068 2005 US277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371069 2005 UT280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371070 2005 UR281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371071 2005 UU290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371072 2005 UQ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371073 2005 UF307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371074 2005 US307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371075 2005 UD327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371076 2005 UE327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371077 2005 UW333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371078 2005 US349 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371079 2005 UO352 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
371080 2005 UJ368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371081 2005 UV369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371082 2005 UY383 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
371083 2005 UA388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371084 2005 UA391 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371085 2005 UA397 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371086 2005 UA400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371087 2005 UA421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371088 2005 UT437 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371089 2005 UJ443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
371090 2005 UB444 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
371091 2005 UN449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
371092 2005 UA459 30/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
371093 2005 UZ461 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371094 2005 UD463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371095 2005 UT468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371096 2005 UR475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371097 2005 UU509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371098 2005 UR510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371099 2005 UO512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371100 2005 UC520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371101 2005 VW6 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371102 2005 VH7 13/11/2005 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
371103 2005 VR15 01/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371104 2005 VK26 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371105 2005 VF44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
371106 2005 VD51 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371107 2005 VY60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371108 2005 VH61 05/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371109 2005 VZ74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371110 2005 VB75 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371111 2005 VA88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371112 2005 VH88 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371113 2005 VR88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371114 2005 VE89 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371115 2005 VS98 10/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371116 2005 VZ99 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371117 2005 VM107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371118 2005 VS111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371119 2005 VD120 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371120 2005 VN126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
371121 2005 WG19 24/11/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
371122 2005 WS24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371123 2005 WQ30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371124 2005 WV32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371125 2005 WA35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371126 2005 WT35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371127 2005 WH40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371128 2005 WB54 25/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371129 2005 WX62 25/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
371130 2005 WK77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371131 2005 WW78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371132 2005 WZ93 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371133 2005 WZ97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371134 2005 WR104 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
371135 2005 WJ118 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371136 2005 WZ121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
371137 2005 WD122 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371138 2005 WV131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371139 2005 WG134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371140 2005 WR134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371141 2005 WX149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371142 2005 WX152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371143 2005 WF172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371144 2005 WN176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371145 2005 WV177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371146 2005 XR21 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371147 2005 XA24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371148 2005 XA27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371149 2005 XC35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371150 2005 XP41 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371151 2005 XA43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371152 2005 XR48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371153 2005 XJ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371154 2005 XC65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371155 2005 XQ73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371156 2005 XU74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371157 2005 XK75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371158 2005 XF78 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
371159 2005 XW101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
371160 2005 XV102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
371161 2005 YU15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371162 2005 YQ17 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371163 2005 YY20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371164 2005 YS24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371165 2005 YO26 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371166 2005 YT31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371167 2005 YB33 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371168 2005 YP33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371169 2005 YD34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371170 2005 YE40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371171 2005 YH42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371172 2005 YL48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371173 2005 YY48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371174 2005 YC55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371175 2005 YG80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371176 2005 YR80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371177 2005 YZ81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371178 2005 YS82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371179 2005 YG87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
371180 2005 YL87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371181 2005 YQ88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371182 2005 YX90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371183 2005 YA105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371184 2005 YV111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371185 2005 YH113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
371186 2005 YX115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371187 2005 YF118 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371188 2005 YK118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371189 2005 YV126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371190 2005 YW126 26/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
371191 2005 YA127 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371192 2005 YF133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371193 2005 YG133 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371194 2005 YN146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371195 2005 YW148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371196 2005 YL154 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
371197 2005 YO159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371198 2005 YC162 27/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371199 2005 YJ176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371200 2005 YQ193 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371201 2005 YP208 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371202 2005 YS213 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
371203 2005 YS289 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
371204 2006 AN7 05/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
371205 2006 AT8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371206 2006 AO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371207 2006 AG41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371208 2006 AU46 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371209 2006 AF52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371210 2006 AK53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371211 2006 AQ54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371212 2006 AU66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371213 2006 AR75 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371214 2006 AN81 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371215 2006 AG92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371216 2006 AX92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371217 2006 AA101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371218 2006 AH101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371219 2006 AJ101 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371220 Angers 2006 BD8 22/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
371221 2006 BM40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371222 2006 BR41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371223 2006 BJ47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371224 2006 BG50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371225 2006 BO52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371226 2006 BP52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371227 2006 BJ59 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
371228 2006 BO62 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
371229 2006 BS70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371230 2006 BJ73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371231 2006 BY74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371232 2006 BX79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371233 2006 BA80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371234 2006 BE87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371235 2006 BS89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371236 2006 BV89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371237 2006 BH94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371238 2006 BC97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
371239 2006 BW121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371240 2006 BT123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371241 2006 BW126 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371242 2006 BR127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371243 2006 BP128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371244 2006 BA139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371245 2006 BJ144 23/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
371246 2006 BT145 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
371247 2006 BB148 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
371248 2006 BN152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371249 2006 BG156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371250 2006 BJ165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371251 2006 BV171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371252 2006 BT172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371253 2006 BV172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371254 2006 BL173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
371255 2006 BQ198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371256 2006 BJ224 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371257 2006 BP224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371258 2006 BT224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371259 2006 BQ227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371260 2006 BU233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371261 2006 BS255 31/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
371262 2006 BY266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
371263 2006 CC20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371264 2006 CM57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371265 2006 DW1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371266 2006 DU7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371267 2006 DM36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371268 2006 DJ44 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371269 2006 DC45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371270 2006 DA46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371271 2006 DR49 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
371272 2006 DD77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371273 2006 DP82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371274 2006 DR94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371275 2006 DE96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371276 2006 DX99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371277 2006 DW102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371278 2006 DK106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371279 2006 DP113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371280 2006 DO117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371281 2006 DQ131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371282 2006 DQ132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
371283 2006 DX134 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371284 2006 DF140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
371285 2006 DD151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
371286 2006 DU159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371287 2006 DC166 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371288 2006 DX173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371289 2006 DK210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371290 2006 DE211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371291 2006 DP211 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371292 2006 EE7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371293 2006 EV17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371294 2006 EO26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371295 2006 EQ42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371296 2006 EJ47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371297 2006 ES55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371298 2006 EB66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371299 2006 EM74 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371300 2006 FB1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371301 2006 FU3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371302 2006 FS4 22/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
371303 2006 FM10 19/03/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
371304 2006 FD13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371305 2006 FN17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371306 2006 FG26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
371307 2006 FH38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371308 2006 FM42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
371309 2006 GO9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371310 2006 GY27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371311 2006 GN29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371312 2006 GV30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
371313 2006 GX50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
371314 2006 GZ51 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
371315 2006 HP10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371316 2006 HP14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
371317 2006 HS21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371318 2006 HU41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371319 2006 HE65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371320 2006 HF65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
371321 2006 HF66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371322 2006 HC72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371323 2006 HM80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
371324 2006 HK94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371325 2006 HU94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371326 2006 JW3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
371327 2006 JX3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
371328 2006 JO7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
371329 2006 JU14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371330 2006 JU16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371331 2006 JK21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371332 2006 JW28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371333 2006 JJ33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371334 2006 JC59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
371335 2006 JS80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
371336 2006 KD1 20/05/2006 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
371337 2006 KV2 18/05/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
371338 2006 KY7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
371339 2006 KG18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371340 2006 KL19 21/05/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
371341 2006 KX34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371342 2006 KT39 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
371343 2006 KY49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371344 2006 KJ50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371345 2006 KA51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371346 2006 KZ52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
371347 2006 KL66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371348 2006 KB83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371349 2006 KB94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371350 2006 KG103 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371351 2006 KW143 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371352 2006 KZ144 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371353 2006 LX 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
371354 2006 LH1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371355 2006 MN1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
371356 2006 MD2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
371357 2006 MW14 22/06/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
371358 2006 OJ 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371359 2006 OT8 20/07/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
371360 2006 PK4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
371361 2006 PF9 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
371362 2006 PO14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
371363 2006 PB15 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
371364 2006 PA17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
371365 2006 PF21 15/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
371366 2006 PH27 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
371367 2006 PM34 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
371368 2006 QD1 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
371369 2006 QC29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
371370 2006 QL40 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
371371 2006 QS47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371372 2006 QC51 23/08/2006 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
371373 2006 QB61 21/08/2006 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
371374 2006 QJ63 24/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371375 2006 QW79 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
371376 2006 QB99 23/08/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
371377 2006 QD108 28/08/2006 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
371378 2006 QG114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
371379 2006 QV116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
371380 2006 QU122 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371381 2006 QP126 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371382 2006 QB145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371383 2006 QZ162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371384 2006 QF182 27/08/2006 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
371385 2006 QJ187 18/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371386 2006 RE 01/09/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
371387 2006 RQ8 12/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
371388 2006 RA9 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371389 2006 RS10 14/09/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
371390 2006 RD19 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371391 2006 RH19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371392 2006 RO19 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371393 2006 RW19 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
371394 2006 RH28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
371395 2006 RB33 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371396 2006 RR37 12/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
371397 2006 RA60 15/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371398 2006 RP63 14/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371399 2006 RH71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371400 2006 RZ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371401 2006 RR73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371402 2006 RV73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371403 2006 RQ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371404 2006 RU82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371405 2006 RN84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371406 2006 RM86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371407 2006 RP95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371408 2006 RV100 14/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
371409 2006 RU121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371410 2006 SU21 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
371411 2006 SF34 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
371412 2006 SA40 18/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
371413 2006 SW48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371414 2006 SZ48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371415 2006 SZ59 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371416 2006 SM66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371417 2006 SE76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371418 2006 SJ80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371419 2006 SV85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371420 2006 SB94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371421 2006 SA103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
371422 2006 SW104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371423 2006 SX105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371424 2006 SD110 20/09/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
371425 2006 SM115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371426 2006 SY117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371427 2006 SN141 19/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
371428 2006 ST150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371429 2006 SY157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371430 2006 SS163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371431 2006 SF175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371432 2006 SG185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371433 2006 SH192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
371434 2006 SZ199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371435 2006 SG206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371436 2006 SW212 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371437 2006 SJ215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
371438 2006 SO221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
371439 2006 ST239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371440 2006 SJ240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371441 2006 SM258 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371442 2006 SW272 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371443 2006 SB274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371444 2006 SG279 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
371445 2006 SM285 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371446 2006 SY287 25/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
371447 2006 SJ290 30/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371448 2006 SU296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
371449 2006 SM300 26/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
371450 2006 SO316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
371451 2006 SV316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371452 2006 SB317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371453 2006 SL317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371454 2006 SZ322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371455 2006 SQ332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
371456 2006 SY346 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371457 2006 SG348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371458 2006 SR355 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
371459 2006 SH361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
371460 2006 SO361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371461 2006 SR364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371462 2006 SW367 28/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371463 2006 SB391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371464 2006 SG393 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371465 2006 SE397 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371466 2006 SN406 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371467 2006 SF409 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
371468 2006 TF4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371469 2006 TS6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
371470 2006 TL9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371471 2006 TE14 10/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
371472 2006 TP17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371473 2006 TG18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371474 2006 TL21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371475 2006 TM27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371476 2006 TE28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371477 2006 TR30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371478 2006 TB33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371479 2006 TY35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371480 2006 TK36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371481 2006 TX39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371482 2006 TY39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371483 2006 TQ46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371484 2006 TG53 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
371485 2006 TM66 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371486 2006 TT66 11/10/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
371487 2006 TY66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
371488 2006 TN72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
371489 2006 TV73 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371490 2006 TB92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371491 2006 TW92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371492 2006 TT93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371493 2006 TR94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
371494 2006 TJ102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371495 2006 TG110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371496 2006 UA16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371497 2006 UG25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371498 2006 UV26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371499 2006 UA36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371500 2006 UH36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371501 2006 UP39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371502 2006 UK41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371503 2006 UP45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371504 2006 UE46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371505 2006 UN63 21/10/2006 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
371506 2006 UT68 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371507 2006 UL70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371508 2006 UQ74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
371509 2006 UV74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371510 2006 UX74 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371511 2006 UU75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371512 2006 UY77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
371513 2006 UP82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371514 2006 UO88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371515 2006 UF94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371516 2006 UM123 19/10/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
371517 2006 UK144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371518 2006 UN155 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371519 2006 UQ166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371520 2006 UY169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371521 2006 UK178 16/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
371522 2006 UG185 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
371523 2006 UJ191 19/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
371524 2006 UX196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371525 2006 UR198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371526 2006 UV213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371527 2006 UB216 28/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,0 km MPC · JPL
371528 2006 UC220 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371529 2006 UQ221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371530 2006 UZ224 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371531 2006 UC225 19/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371532 2006 UY234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371533 2006 UM240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
371534 2006 UB247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371535 2006 UC250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
371536 2006 UZ265 27/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
371537 2006 UF266 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371538 2006 UD274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371539 2006 UR274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
371540 2006 UZ285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371541 2006 UB290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371542 2006 UK291 30/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371543 2006 UV291 24/10/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 780 m MPC · JPL
371544 2006 UT302 14/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
371545 2006 UK304 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 600 m MPC · JPL
371546 2006 UL331 19/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
371547 2006 UO337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371548 2006 UY349 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,6 km MPC · JPL
371549 2006 VF2 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371550 2006 VC10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371551 2006 VC16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371552 2006 VT16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371553 2006 VP25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371554 2006 VL29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371555 2006 VX29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371556 2006 VK30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371557 2006 VO30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371558 2006 VQ30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371559 2006 VV38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371560 2006 VK52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371561 2006 VK57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371562 2006 VF58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371563 2006 VF64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371564 2006 VL66 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371565 2006 VO68 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371566 2006 VX70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371567 2006 VE72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371568 2006 VC95 15/11/2006 Ottmarsheim C. Rinner 690 m MPC · JPL
371569 2006 VE98 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371570 2006 VF104 13/11/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
371571 2006 VR104 13/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371572 2006 VH107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371573 2006 VF115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371574 2006 VR130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371575 2006 VS130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371576 2006 VJ133 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371577 2006 VY140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371578 2006 VU142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371579 2006 VF143 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371580 2006 VM151 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371581 2006 VP154 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371582 2006 VN170 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371583 2006 VY172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371584 2006 WH4 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371585 2006 WO7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371586 2006 WW24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
371587 2006 WD29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371588 2006 WC41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371589 2006 WN42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371590 2006 WB47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371591 2006 WQ49 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371592 2006 WH52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371593 2006 WB90 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371594 2006 WQ98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371595 2006 WA101 19/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
371596 2006 WL110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371597 2006 WE118 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371598 2006 WF125 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371599 2006 WG125 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
371600 2006 WK143 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371601 2006 WB146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371602 2006 WO146 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
371603 2006 WQ146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371604 2006 WY152 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371605 2006 WZ161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371606 2006 WW174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371607 2006 WA182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
371608 2006 XD6 08/12/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
371609 2006 XQ9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371610 2006 XC13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371611 2006 XN19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371612 2006 XL26 12/12/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371613 2006 XC40 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371614 2006 XG41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371615 2006 XW41 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371616 2006 XS57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371617 2006 XP60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371618 2006 XY62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371619 2006 XU70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371620 2006 YB18 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
371621 2006 YL29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371622 2006 YA30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371623 2006 YQ34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371624 2006 YB36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371625 2006 YB41 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371626 2006 YM50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 660 m MPC · JPL
371627 2007 AP7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371628 2007 AF8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
371629 2007 AQ8 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
371630 2007 AK10 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371631 2007 AB15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371632 2007 AE15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371633 2007 AY18 13/01/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
371634 2007 AJ19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
371635 2007 BC2 16/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
371636 2007 BL6 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
371637 2007 BG8 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371638 2007 BR10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
371639 2007 BW17 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371640 2007 BW20 18/01/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
371641 2007 BZ26 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
371642 2007 BM27 24/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
371643 2007 BL34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371644 2007 BX42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371645 2007 BL45 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371646 2007 BS54 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
371647 2007 BS55 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
371648 2007 BT63 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371649 2007 BT64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371650 2007 BH67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371651 2007 BW74 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371652 2007 BV75 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371653 2007 BZ77 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371654 2007 BK92 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,0 km MPC · JPL
371655 2007 BX99 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371656 2007 CH1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371657 2007 CZ1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371658 2007 CA2 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371659 2007 CG3 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371660 2007 CN26 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
371661 2007 CZ34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
371662 2007 CA37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371663 2007 CD40 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371664 2007 CP41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371665 2007 CL47 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371666 2007 CX49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371667 2007 CH51 07/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
371668 2007 CO52 10/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
371669 2007 CC56 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
371670 2007 CS57 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371671 2007 CY59 10/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
371672 2007 CS63 15/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
371673 2007 DY10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371674 2007 DR11 16/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
371675 2007 DV11 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
371676 2007 DU12 16/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
371677 2007 DC13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
371678 2007 DO13 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
371679 2007 DF15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371680 2007 DG29 17/02/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
371681 2007 DN29 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371682 2007 DE30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
371683 2007 DP33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371684 2007 DT36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371685 2007 DK38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371686 2007 DB42 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
371687 2007 DF53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371688 2007 DQ56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371689 2007 DT57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371690 2007 DV57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371691 2007 DD59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371692 2007 DZ59 13/02/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
371693 2007 DU68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371694 2007 DM85 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
371695 2007 DY85 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371696 2007 DJ90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371697 2007 DC109 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371698 2007 DD110 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371699 2007 DL110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371700 2007 EZ4 09/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371701 2007 ER6 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371702 2007 EP15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371703 2007 EW20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371704 2007 EC21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371705 2007 EW27 09/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
371706 2007 EK28 09/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
371707 2007 EK34 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371708 2007 EE39 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
371709 2007 EF41 09/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
371710 2007 EO43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371711 2007 EE45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371712 2007 EQ45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371713 2007 EJ46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371714 2007 EZ48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371715 2007 EY55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371716 2007 EL57 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371717 2007 EE63 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371718 2007 ED69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371719 2007 ET74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371720 2007 EU78 17/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371721 2007 EA84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371722 2007 ED84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371723 2007 EY85 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371724 2007 EZ85 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371725 2007 EZ87 13/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,3 km MPC · JPL
371726 2007 EU99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371727 2007 EG101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371728 2007 EB105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371729 2007 EN106 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
371730 2007 EU126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371731 2007 EN127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371732 2007 EZ130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371733 2007 EE137 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371734 2007 EQ139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371735 2007 EM149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371736 2007 EJ150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371737 2007 EO156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371738 2007 EE157 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371739 2007 ET166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371740 2007 EL171 13/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
371741 2007 ET171 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371742 2007 EQ190 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371743 2007 EL192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
371744 2007 EG195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371745 2007 EZ203 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371746 2007 EH217 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371747 2007 EU217 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371748 2007 EQ218 10/03/2007 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
371749 2007 EY218 12/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
371750 2007 EM223 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
371751 2007 FX1 18/03/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
371752 2007 FZ16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371753 2007 FU21 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371754 2007 FZ24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371755 2007 FL26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371756 2007 FM34 25/03/2007 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
371757 2007 FK37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371758 2007 FQ40 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371759 2007 FH47 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371760 2007 GB14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371761 2007 GU25 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371762 2007 GU26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371763 2007 GM33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371764 2007 GC49 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371765 2007 GH51 07/04/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
371766 2007 GQ53 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371767 2007 GE61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371768 2007 GH62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371769 2007 HD3 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371770 2007 HA10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371771 2007 HF18 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371772 2007 HE20 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371773 2007 HA24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371774 2007 HH34 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371775 2007 HN36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371776 2007 HM38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371777 2007 HL44 24/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
371778 2007 HU70 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371779 2007 HH76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371780 2007 JV6 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371781 2007 JB15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371782 2007 KN5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
371783 2007 LK5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371784 2007 LZ28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371785 2007 LQ35 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
371786 2007 MO4 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371787 2007 MM16 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371788 2007 NS 09/07/2007 Eskridge G. Hug 2,3 km MPC · JPL
371789 2007 OE3 21/07/2007 Wrightwood J. W. Young 4,6 km MPC · JPL
371790 2007 ON3 21/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 570 m MPC · JPL
371791 2007 OC6 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 6,1 km MPC · JPL
371792 2007 PP1 05/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
371793 2007 PG12 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 8,0 km MPC · JPL
371794 2007 PY13 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
371795 2007 PS35 11/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
371796 2007 QE12 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
371797 2007 QQ12 21/08/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
371798 2007 RD4 03/09/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
371799 2007 RB16 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 2,9 km MPC · JPL
371800 2007 RN22 03/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371801 2007 RE36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
371802 2007 RJ51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
371803 2007 RR57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371804 2007 RS68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
371805 2007 RW149 12/09/2007 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
371806 2007 RQ162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371807 2007 RE190 11/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
371808 2007 RD289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371809 2007 RG308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
371810 2007 RR308 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371811 2007 TZ36 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
371812 2007 TA60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
371813 2007 TQ62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
371814 2007 TD65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371815 2007 TQ144 06/10/2007 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
371816 2007 TD232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371817 2007 TV337 13/10/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
371818 2007 TY349 16/08/2007 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
371819 2007 TN356 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371820 2007 UW 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371821 2007 UJ12 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
371822 2007 UD43 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371823 2007 UY49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371824 2007 UJ108 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
371825 2007 UO132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371826 2007 US132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
371827 2007 UZ132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
371828 2007 VC5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 6,2 km MPC · JPL
371829 2007 VF6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
371830 2007 VS62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371831 2007 VD98 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371832 2007 VJ230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371833 2007 VU235 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371834 2007 VR245 08/11/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
371835 2007 VW314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371836 2007 VE317 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371837 2007 VM318 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
371838 2007 VW324 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371839 2007 VU334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371840 2007 VE335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371841 2007 WK27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371842 2007 WH58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371843 2007 XX25 15/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
371844 2007 XA30 15/12/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
371845 2007 XC50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371846 2007 YT11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
371847 2007 YQ14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371848 2007 YU34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371849 2007 YE38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371850 2007 YV48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371851 2007 YK63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
371852 2007 YP74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371853 2008 AD20 10/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371854 2008 AE20 10/01/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
371855 2008 AA29 05/01/2008 Mayhill W. G. Dillon, D. Wells 730 m MPC · JPL
371856 2008 AP64 10/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371857 2008 AE75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371858 2008 AQ98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371859 2008 AJ111 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
371860 2008 BX7 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
371861 2008 BN19 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371862 2008 BX24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371863 2008 BN26 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371864 2008 BZ37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371865 2008 BN47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371866 2008 CQ4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371867 2008 CO21 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371868 2008 CQ21 07/02/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 630 m MPC · JPL
371869 2008 CJ24 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371870 2008 CP24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371871 2008 CQ24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371872 2008 CW24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371873 2008 CZ29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371874 2008 CN30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371875 2008 CX33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371876 2008 CU34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371877 2008 CJ35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371878 2008 CF36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
371879 2008 CR40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371880 2008 CQ47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371881 2008 CW49 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371882 2008 CR53 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371883 2008 CC54 07/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371884 2008 CE56 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371885 2008 CG68 02/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
371886 2008 CM68 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371887 2008 CE74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371888 2008 CY75 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371889 2008 CH82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371890 2008 CH87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371891 2008 CQ87 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371892 2008 CL91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371893 2008 CD110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371894 2008 CT122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371895 2008 CB123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371896 2008 CF130 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371897 2008 CF133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371898 2008 CR133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371899 2008 CL142 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371900 2008 CP142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371901 2008 CY147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371902 2008 CF150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371903 2008 CM175 06/02/2008 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
371904 2008 CG183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371905 2008 CK198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371906 2008 CT201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371907 2008 CC213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371908 2008 DD16 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371909 2008 DK22 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371910 2008 DO32 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371911 2008 DB47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
371912 2008 DG55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371913 2008 DQ58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371914 2008 DS58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
371915 2008 DZ71 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371916 2008 DQ72 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371917 2008 DW81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371918 2008 DX81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
371919 2008 DK83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
371920 2008 DN88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371921 2008 EZ 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371922 2008 EE7 05/03/2008 Altschwendt W. Ries 740 m MPC · JPL
371923 2008 EY10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371924 2008 EE13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371925 2008 ET13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371926 2008 EL17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371927 2008 EE19 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371928 2008 EX25 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371929 2008 EV59 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371930 2008 EN64 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371931 2008 EH70 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371932 2008 ES70 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371933 2008 EQ75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371934 2008 ET75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371935 2008 EV78 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371936 2008 ED79 08/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371937 2008 EH104 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371938 2008 EX108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371939 2008 EL121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371940 2008 ET127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
371941 2008 ET129 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371942 2008 EO138 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371943 2008 EZ138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371944 2008 EW140 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371945 2008 EV142 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371946 2008 EU148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371947 2008 ET149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371948 2008 EW166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371949 2008 FB3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371950 2008 FB7 30/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
371951 2008 FX19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371952 2008 FK26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371953 2008 FG34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371954 2008 FY37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371955 2008 FY38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371956 2008 FA39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371957 2008 FQ43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
371958 2008 FX49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371959 2008 FT50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371960 2008 FM51 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371961 2008 FQ58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371962 2008 FQ83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371963 2008 FX97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371964 2008 FE101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371965 2008 FV102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371966 2008 FV116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371967 2008 FV125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371968 2008 FM126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371969 2008 FV128 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371970 2008 FV132 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371971 2008 FQ134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371972 2008 FQ135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371973 2008 GE1 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
371974 2008 GO12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
371975 2008 GK14 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371976 2008 GW38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371977 2008 GN40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371978 2008 GC52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371979 2008 GR66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371980 2008 GO68 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371981 2008 GY76 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371982 2008 GK93 06/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371983 2008 GH95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371984 2008 GY95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371985 2008 GL100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371986 2008 GZ103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371987 2008 GM104 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371988 2008 GO110 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371989 2008 GW111 11/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371990 2008 GF129 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371991 2008 GU129 04/04/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
371992 2008 GD137 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371993 2008 GD144 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
371994 2008 HX4 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371995 2008 HJ9 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371996 2008 HH12 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371997 2008 HO14 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371998 2008 HC16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371999 2008 HU19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372000 2008 HS22 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001