Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/77001–78000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77001 2001 CN3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
77002 2001 CR4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77003 2001 CT4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77004 2001 CW4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77005 2001 CH5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77006 2001 CT5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77007 2001 CT7 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77008 2001 CD8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77009 2001 CF8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77010 2001 CB9 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
77011 2001 CT11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77012 2001 CX11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77013 2001 CJ12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77014 2001 CM12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77015 2001 CU12 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77016 2001 CX12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77017 2001 CH13 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77018 2001 CO13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77019 2001 CP13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77020 2001 CG15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77021 2001 CY15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77022 2001 CQ16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77023 2001 CD19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77024 2001 CU21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77025 2001 CW21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77026 2001 CC23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77027 2001 CH26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77028 2001 CO27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77029 2001 CG28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77030 2001 CO29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77031 2001 CT29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
77032 2001 CA30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77033 2001 CJ30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77034 2001 CT31 05/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77035 2001 CU33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77036 2001 CV35 14/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
77037 2001 CW35 15/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
77038 2001 CD36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
77039 2001 CK37 15/02/2001 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
77040 2001 CP40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77041 2001 CR40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77042 2001 CK41 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77043 2001 CQ41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
77044 Galera-Rosillo 2001 CE42 15/02/2001 La Palma La Palma Obs. 2,4 km MPC · JPL
77045 2001 CJ43 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77046 2001 CT43 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77047 2001 CF44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77048 2001 CV47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77049 2001 CH48 01/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
77050 2001 DB 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
77051 2001 DL 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
77052 2001 DN1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77053 2001 DR6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
77054 2001 DG7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
77055 2001 DD11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77056 2001 DD12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77057 2001 DG12 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77058 2001 DM12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77059 2001 DS14 20/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,1 km MPC · JPL
77060 2001 DT15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77061 2001 DC17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77062 2001 DA19 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77063 2001 DK19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77064 2001 DX19 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77065 2001 DU20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77066 2001 DV20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77067 2001 DC21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77068 2001 DK21 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77069 2001 DW21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77070 2001 DZ21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77071 2001 DE22 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77072 2001 DH26 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77073 2001 DE27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77074 2001 DF28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77075 2001 DA29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77076 2001 DU29 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77077 2001 DZ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77078 2001 DF30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77079 2001 DX30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77080 2001 DA32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77081 2001 DY32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77082 2001 DM33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77083 2001 DS34 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77084 2001 DA35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77085 2001 DO35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77086 2001 DB36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77087 2001 DA37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77088 2001 DE41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77089 2001 DQ43 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77090 2001 DY44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77091 2001 DH46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77092 2001 DA47 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77093 2001 DS47 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
77094 2001 DZ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77095 2001 DR50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77096 2001 DV50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77097 2001 DP52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77098 2001 DM55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77099 2001 DN61 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77100 2001 DT63 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77101 2001 DZ64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77102 2001 DM66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77103 2001 DJ67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77104 2001 DV67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77105 2001 DG69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77106 2001 DH69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77107 2001 DK70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77108 2001 DP71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77109 2001 DE73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77110 2001 DG73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77111 2001 DT73 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77112 2001 DK74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77113 2001 DU74 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77114 2001 DJ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77115 2001 DK75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77116 2001 DO75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
77117 2001 DP76 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77118 2001 DB79 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77119 2001 DB81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
77120 2001 DL81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
77121 2001 DD88 24/02/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
77122 2001 DF88 24/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
77123 2001 DX88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
77124 2001 DA89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
77125 2001 DC89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
77126 2001 DX90 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
77127 2001 DJ93 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77128 2001 DA95 19/02/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
77129 2001 DX97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77130 2001 DG99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77131 2001 DK99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77132 2001 DL101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77133 2001 DM101 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77134 2001 DX102 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77135 2001 DT103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77136 Mendillo 2001 DP106 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
77137 2001 DQ107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
77138 Puiching 2001 EN 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
77139 2001 EY 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77140 2001 EC1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77141 2001 ES1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77142 2001 EC2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77143 2001 EN3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77144 2001 EC5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77145 2001 ES5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77146 2001 EC6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77147 2001 EV6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
77148 2001 EF7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77149 2001 ER7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
77150 2001 EL8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77151 2001 ER8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
77152 2001 EX8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77153 2001 EZ8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77154 2001 EO9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77155 2001 ES10 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
77156 2001 EE11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77157 2001 EJ11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
77158 2001 EN15 15/03/2001 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
77159 2001 ED16 15/03/2001 Marxuquera Marxuquera Obs. 3,9 km MPC · JPL
77160 2001 EK18 13/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
77161 2001 EY18 14/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
77162 2001 EL19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77163 2001 EM19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77164 2001 ER19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77165 2001 ES19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
77166 2001 EV19 15/03/2001 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
77167 2001 EB20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77168 2001 EK22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
77169 2001 ER22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77170 2001 EK23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77171 2001 EN24 04/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77172 2001 EF25 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
77173 2001 ED26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77174 2001 FW 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77175 2001 FP1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
77176 2001 FU1 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77177 2001 FD2 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77178 2001 FH3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77179 2001 FV4 19/03/2001 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
77180 2001 FA5 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77181 2001 FL6 16/03/2001 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
77182 2001 FM8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77183 2001 FS8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77184 2001 FD9 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
77185 Cherryh 2001 FE9 20/03/2001 Needville D. Wells, A. Cruz 4,0 km MPC · JPL
77186 2001 FS9 20/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
77187 2001 FY9 22/03/2001 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
77188 2001 FZ9 22/03/2001 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
77189 2001 FM10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77190 2001 FP10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
77191 2001 FE11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77192 2001 FU12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77193 2001 FD14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77194 2001 FH14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77195 2001 FB16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77196 2001 FT16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
77197 2001 FB17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77198 2001 FK17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
77199 2001 FH18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77200 2001 FY18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77201 2001 FR19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77202 2001 FX19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77203 2001 FL20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77204 2001 FW20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
77205 2001 FX20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77206 2001 FZ20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77207 2001 FE21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
77208 2001 FG21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77209 2001 FH21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
77210 2001 FQ21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77211 2001 FT21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
77212 2001 FT22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77213 2001 FL23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77214 2001 FM23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77215 2001 FU23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77216 2001 FO24 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77217 2001 FS26 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77218 2001 FU26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77219 2001 FX26 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77220 2001 FA28 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77221 2001 FE28 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77222 2001 FA29 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77223 2001 FP29 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77224 2001 FL32 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
77225 2001 FZ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77226 2001 FE34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77227 2001 FH34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77228 2001 FF35 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77229 2001 FN35 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77230 2001 FC36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77231 2001 FL36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77232 2001 FA38 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77233 2001 FD38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77234 2001 FY38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77235 2001 FA39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77236 2001 FJ39 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77237 2001 FS39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77238 2001 FB40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77239 2001 FZ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77240 2001 FD41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77241 2001 FO41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77242 2001 FC42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77243 2001 FD42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77244 2001 FZ42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77245 2001 FN43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77246 2001 FY43 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77247 2001 FC44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77248 2001 FD44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77249 2001 FP45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77250 2001 FQ45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77251 2001 FY45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77252 2001 FZ45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77253 2001 FE46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77254 2001 FF46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77255 2001 FY46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77256 2001 FD47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77257 2001 FA48 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77258 2001 FH48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77259 2001 FX48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77260 2001 FA49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77261 2001 FR49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77262 2001 FS49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77263 2001 FJ50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77264 2001 FX50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77265 2001 FB51 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77266 2001 FX51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77267 2001 FH52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77268 2001 FO52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77269 2001 FX52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77270 2001 FD53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77271 2001 FY53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77272 2001 FV54 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77273 2001 FO55 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77274 2001 FP55 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77275 2001 FO57 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77276 2001 FX57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77277 2001 FV59 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77278 2001 FL61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77279 2001 FM61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77280 2001 FC62 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77281 2001 FO63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77282 2001 FW63 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77283 2001 FR64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77284 2001 FD65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77285 2001 FN65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77286 2001 FR65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77287 2001 FA66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77288 2001 FN66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77289 2001 FX66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77290 2001 FU69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77291 2001 FL71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77292 2001 FN71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77293 2001 FR71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77294 2001 FV71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77295 2001 FZ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77296 2001 FW72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77297 2001 FM73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77298 2001 FP73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77299 2001 FV73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77300 2001 FD76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77301 2001 FL77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77302 2001 FO77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77303 2001 FG78 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77304 2001 FP78 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77305 2001 FR78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77306 2001 FH79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77307 2001 FJ79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77308 2001 FR79 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77309 2001 FU79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77310 2001 FD81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77311 2001 FL81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77312 2001 FO81 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77313 2001 FY81 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77314 2001 FE82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77315 2001 FL82 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77316 2001 FY82 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77317 2001 FJ83 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77318 Danieltsui 2001 FL86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77319 2001 FJ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
77320 2001 FO87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77321 2001 FS87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77322 2001 FO90 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77323 2001 FU90 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77324 2001 FY90 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77325 2001 FG91 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77326 2001 FV92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77327 2001 FX92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77328 2001 FZ92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77329 2001 FL93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77330 2001 FB94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77331 2001 FH94 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77332 2001 FH95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77333 2001 FL96 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77334 2001 FR96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77335 2001 FU96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77336 2001 FW96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77337 2001 FX97 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77338 2001 FS98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
77339 2001 FT98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77340 2001 FL101 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77341 2001 FO101 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77342 2001 FH102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77343 2001 FN102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
77344 2001 FS103 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77345 2001 FH104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77346 2001 FC108 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
77347 2001 FB109 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77348 2001 FG110 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77349 2001 FG114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
77350 2001 FN118 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77351 2001 FT119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
77352 2001 FV119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
77353 2001 FE121 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77354 2001 FM121 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
77355 2001 FE123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
77356 2001 FS123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
77357 2001 FW125 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77358 2001 FT126 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77359 2001 FU128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77360 2001 FX128 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77361 2001 FP129 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77362 2001 FB130 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77363 2001 FO130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
77364 2001 FQ130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
77365 2001 FP131 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77366 2001 FQ133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
77367 2001 FC134 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77368 2001 FL134 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
77369 2001 FT134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77370 2001 FB135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
77371 2001 FF136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77372 2001 FL136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
77373 2001 FN136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
77374 2001 FT136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
77375 2001 FV136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
77376 2001 FC137 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
77377 2001 FJ137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77378 2001 FE138 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77379 2001 FU139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
77380 2001 FP140 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77381 2001 FE141 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77382 2001 FZ143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77383 2001 FG144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77384 2001 FZ144 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
77385 2001 FM148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
77386 2001 FV148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77387 2001 FY148 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77388 2001 FA150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
77389 2001 FW150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77390 2001 FA151 24/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77391 2001 FZ151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
77392 2001 FV152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77393 2001 FK155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77394 2001 FB159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77395 2001 FG159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
77396 2001 FM159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77397 2001 FQ160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
77398 2001 FT160 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77399 2001 FV160 29/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77400 2001 FO162 31/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77401 2001 FT163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
77402 2001 FK168 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
77403 2001 FB169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
77404 2001 FE169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77405 2001 FH169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77406 2001 FZ169 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77407 2001 FN170 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77408 2001 FY171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
77409 2001 FD172 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
77410 2001 FE172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
77411 2001 FX172 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77412 2001 FH175 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77413 2001 FO175 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77414 2001 FV175 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77415 2001 FS176 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77416 2001 FP178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77417 2001 FT180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
77418 2001 FN189 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77419 2001 FC191 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77420 2001 FD195 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77421 2001 GB 01/04/2001 Olathe L. Robinson 4,5 km MPC · JPL
77422 2001 GH 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77423 2001 GM 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77424 2001 GO 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77425 2001 GY 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77426 2001 GC3 14/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77427 2001 GX4 15/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77428 2001 GK5 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77429 2001 GL5 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77430 2001 GR5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
77431 2001 GY5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
77432 2001 GZ5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
77433 2001 GP7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77434 2001 GY7 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77435 2001 GE8 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77436 2001 GH8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77437 2001 GQ8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77438 2001 GP10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
77439 2001 GS10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
77440 2001 GT10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
77441 Jouve 2001 HU 18/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,4 km MPC · JPL
77442 2001 HN1 17/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77443 2001 HL2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77444 2001 HE3 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77445 2001 HP3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77446 2001 HT4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77447 2001 HU4 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77448 2001 HC6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77449 2001 HN6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
77450 2001 HU6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77451 2001 HU7 18/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
77452 2001 HZ8 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77453 2001 HM9 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77454 2001 HR9 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
77455 2001 HV9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77456 2001 HQ10 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77457 2001 HU11 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77458 2001 HF12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77459 2001 HB13 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77460 2001 HG13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77461 2001 HM15 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77462 2001 HN16 24/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
77463 2001 HS16 25/04/2001 Powell Powell Obs. 4,4 km MPC · JPL
77464 2001 HV16 22/04/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,0 km MPC · JPL
77465 2001 HK20 26/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77466 2001 HL21 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
77467 2001 HW21 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77468 2001 HZ21 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77469 2001 HZ25 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
77470 2001 HA27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
77471 2001 HP27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77472 2001 HC28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77473 2001 HE28 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77474 2001 HG28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77475 2001 HM28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77476 2001 HW28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77477 2001 HF29 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77478 2001 HN29 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77479 2001 HT29 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77480 2001 HU29 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77481 2001 HE30 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77482 2001 HF30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77483 2001 HB31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
77484 2001 HQ31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
77485 2001 HT31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77486 2001 HA32 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
77487 2001 HN33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77488 2001 HX33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77489 2001 HC35 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77490 2001 HF35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77491 2001 HA36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77492 2001 HF36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77493 2001 HL36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77494 2001 HM36 29/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77495 2001 HM37 29/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
77496 2001 HO37 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77497 2001 HR37 29/04/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
77498 2001 HG38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
77499 2001 HJ39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77500 2001 HJ40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77501 2001 HM40 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77502 2001 HJ44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77503 2001 HP45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
77504 2001 HX45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77505 2001 HA46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
77506 2001 HY46 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77507 2001 HT47 18/04/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
77508 2001 HV47 19/04/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
77509 2001 HW47 19/04/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
77510 2001 HQ48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77511 2001 HR48 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77512 2001 HY48 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
77513 2001 HD49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77514 2001 HT49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77515 2001 HL50 22/04/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
77516 2001 HR50 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77517 2001 HS50 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77518 2001 HA52 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77519 2001 HF52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77520 2001 HU52 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
77521 2001 HR53 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77522 2001 HA54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
77523 2001 HB55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77524 2001 HX55 24/04/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77525 2001 HK56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
77526 2001 HN57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77527 2001 HO57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
77528 2001 HP58 25/04/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
77529 2001 HV60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77530 2001 HW60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77531 2001 HX60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
77532 2001 HA61 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
77533 2001 HE61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
77534 2001 HL61 24/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
77535 2001 HT62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77536 2001 HX62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77537 2001 HJ63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77538 2001 HZ63 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77539 2001 HE64 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77540 2001 HF64 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77541 2001 HS64 27/04/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
77542 2001 HV65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77543 2001 HU66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77544 2001 HB67 27/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
77545 2001 JR1 12/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
77546 2001 JS1 11/05/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
77547 2001 JL2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
77548 2001 JQ3 15/05/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
77549 2001 JZ4 10/05/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77550 2001 JW5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77551 2001 JK6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
77552 2001 JY6 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77553 2001 JB7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77554 2001 JD7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77555 2001 JO7 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
77556 2001 JQ7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
77557 2001 JR8 15/05/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
77558 2001 JY9 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
77559 2001 KA1 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77560 Furusato 2001 KP1 17/05/2001 Saji Saji Obs. 1,6 km MPC · JPL
77561 2001 KS1 16/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
77562 2001 KO3 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77563 2001 KP3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77564 2001 KB4 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
77565 2001 KG4 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77566 2001 KO4 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77567 2001 KA6 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77568 2001 KL6 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77569 2001 KN6 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77570 2001 KB9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
77571 2001 KP9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77572 2001 KL10 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77573 2001 KN10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77574 2001 KD11 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77575 2001 KF11 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77576 2001 KS11 18/05/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
77577 2001 KV11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77578 2001 KC12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77579 2001 KL12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77580 2001 KO12 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
77581 2001 KE14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77582 2001 KH14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77583 2001 KL14 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77584 2001 KP14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77585 2001 KQ14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77586 2001 KT14 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77587 2001 KD16 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77588 2001 KJ16 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
77589 2001 KC17 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77590 2001 KM17 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77591 2001 KO18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
77592 2001 KS19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77593 2001 KJ20 22/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
77594 2001 KQ21 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77595 2001 KU21 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77596 2001 KX21 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77597 2001 KO22 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77598 2001 KE23 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77599 2001 KT23 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
77600 2001 KY23 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77601 2001 KF26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77602 2001 KZ26 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77603 2001 KS28 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77604 2001 KK29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77605 2001 KK30 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77606 2001 KQ30 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
77607 2001 KO31 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77608 2001 KZ33 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77609 2001 KM34 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77610 2001 KY34 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
77611 2001 KZ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77612 2001 KM36 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77613 2001 KY36 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77614 2001 KM37 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77615 2001 KN37 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77616 2001 KP37 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77617 2001 KX37 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77618 2001 KP39 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77619 2001 KT40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77620 2001 KZ40 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77621 Koten 2001 KZ41 25/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 8,8 km MPC · JPL
77622 2001 KA43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77623 2001 KP43 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77624 2001 KQ43 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77625 2001 KS43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77626 2001 KV45 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77627 2001 KG46 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77628 2001 KV46 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77629 2001 KE47 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
77630 2001 KV47 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77631 2001 KK49 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77632 2001 KR49 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77633 2001 KP52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77634 2001 KQ54 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
77635 2001 KO55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77636 2001 KE56 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77637 2001 KH56 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77638 2001 KN56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77639 2001 KY57 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
77640 2001 KA58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77641 2001 KC58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77642 2001 KM58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77643 2001 KH60 16/05/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
77644 2001 KH65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
77645 2001 KX66 30/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77646 2001 KZ67 27/05/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
77647 2001 KT69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77648 2001 KV69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
77649 2001 KZ69 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
77650 2001 KB71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77651 2001 KX71 24/05/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
77652 2001 KF72 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77653 2001 KH72 24/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
77654 2001 KX72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77655 2001 KO73 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77656 2001 LT3 13/06/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
77657 2001 LE5 15/06/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
77658 2001 LH5 15/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
77659 2001 LY5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
77660 2001 LF8 15/06/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
77661 2001 LN8 15/06/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77662 2001 LU12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77663 2001 LR14 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77664 2001 LT15 12/06/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
77665 2001 LW15 12/06/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
77666 2001 LK17 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77667 2001 LZ17 15/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
77668 2001 LL19 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77669 2001 MY9 23/06/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
77670 2001 MH11 27/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
77671 2001 MD13 23/06/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
77672 2001 MV17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
77673 2001 MA20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
77674 2001 ML20 25/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
77675 2001 MS21 28/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
77676 2001 MD22 28/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
77677 2001 MA25 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77678 2001 MH27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
77679 2001 MK27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
77680 2001 MJ29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
77681 2001 MO29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
77682 2001 MY29 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
77683 2001 NN 09/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
77684 2001 NO 09/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
77685 2001 NA3 13/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
77686 2001 NA4 13/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
77687 2001 NT6 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
77688 2001 NF8 14/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
77689 2001 NZ10 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
77690 2001 NY11 13/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
77691 2001 NJ12 13/07/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
77692 2001 NQ14 13/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
77693 2001 NM17 14/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
77694 2001 NT18 12/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
77695 2001 NS19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
77696 Patriciann 2001 OT2 18/07/2001 Nashville R. Clingan 4,8 km MPC · JPL
77697 2001 OC3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
77698 2001 OL3 17/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
77699 2001 OV3 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
77700 2001 OP4 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77701 2001 OE8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77702 2001 OL23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77703 2001 OP24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
77704 2001 OC27 18/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
77705 2001 OM27 18/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
77706 2001 OC29 18/07/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
77707 2001 ON30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
77708 2001 OS31 22/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
77709 2001 OH41 21/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77710 2001 ON41 21/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
77711 2001 OU43 23/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
77712 2001 OF45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
77713 2001 OF47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
77714 2001 OY47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77715 2001 OM48 16/07/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
77716 2001 OF50 19/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
77717 2001 OX50 21/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
77718 2001 OB51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77719 2001 OQ51 21/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
77720 2001 OS51 21/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
77721 2001 OB52 21/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
77722 2001 OF54 21/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77723 2001 OF55 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77724 2001 OE57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
77725 2001 OF62 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
77726 2001 OW63 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77727 2001 OK64 24/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77728 2001 OZ66 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
77729 2001 OY68 17/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
77730 2001 OF69 18/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
77731 2001 OA70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
77732 2001 ON73 21/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
77733 2001 OS73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
77734 2001 OH76 19/07/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
77735 2001 OJ76 19/07/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
77736 2001 OS77 26/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77737 2001 OF80 29/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
77738 2001 OG83 27/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
77739 2001 OD85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77740 2001 OP88 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
77741 2001 OB94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77742 2001 OW95 27/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,2 km MPC · JPL
77743 2001 OH96 23/07/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77744 2001 OB101 27/07/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
77745 2001 OT107 30/07/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77746 2001 OZ107 31/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77747 2001 OW110 31/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
77748 2001 OY110 18/07/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
77749 2001 PB2 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77750 2001 PC2 08/08/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
77751 2001 PB5 09/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
77752 2001 PD5 09/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
77753 2001 PA11 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
77754 2001 PH11 09/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
77755 Delémont 2001 PW13 13/08/2001 Vicques Jura Obs. 4,3 km MPC · JPL
77756 2001 PX15 09/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77757 2001 PN29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 6,4 km MPC · JPL
77758 2001 PN34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77759 2001 PY36 11/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77760 2001 PW38 11/08/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
77761 2001 PJ41 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
77762 2001 PA49 14/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77763 2001 PU49 15/08/2001 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
77764 2001 PY50 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
77765 2001 PG51 07/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
77766 2001 PK59 14/08/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
77767 2001 PZ62 13/08/2001 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
77768 2001 QM 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
77769 2001 QN6 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77770 2001 QR7 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77771 2001 QN8 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77772 2001 QR9 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
77773 2001 QC10 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77774 2001 QB12 16/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77775 2001 QV12 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77776 2001 QA16 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77777 2001 QW16 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77778 2001 QR18 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77779 2001 QR21 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77780 2001 QJ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
77781 2001 QJ32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77782 2001 QP35 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77783 2001 QQ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77784 2001 QF36 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77785 2001 QM36 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77786 2001 QT36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77787 2001 QM37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77788 2001 QS37 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77789 2001 QT40 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77790 2001 QC44 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77791 2001 QN49 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
77792 2001 QX51 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
77793 2001 QB53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77794 2001 QV54 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77795 2001 QW67 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
77796 2001 QL68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,6 km MPC · JPL
77797 2001 QQ85 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77798 2001 QP86 16/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77799 2001 QV88 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77800 2001 QJ89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77801 2001 QA100 18/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
77802 2001 QW102 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77803 2001 QF103 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77804 2001 QA119 17/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77805 2001 QG122 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77806 2001 QU123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77807 2001 QU125 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77808 2001 QQ126 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77809 2001 QE128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77810 2001 QL130 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77811 2001 QL133 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77812 2001 QC134 21/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77813 2001 QN134 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
77814 2001 QY146 20/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
77815 2001 QM157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
77816 2001 QE161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77817 2001 QR164 22/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
77818 2001 QK165 24/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
77819 2001 QD168 25/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
77820 2001 QR174 27/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
77821 2001 QL178 26/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
77822 2001 QH184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
77823 2001 QS184 21/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77824 2001 QX184 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
77825 2001 QF189 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
77826 2001 QU205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
77827 2001 QA213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
77828 2001 QL215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
77829 2001 QO217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
77830 2001 QZ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
77831 2001 QL226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77832 2001 QU226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
77833 2001 QN230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77834 2001 QW250 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
77835 2001 QS255 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77836 2001 QJ258 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77837 2001 QK267 20/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
77838 2001 QO267 20/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77839 2001 QU268 20/08/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
77840 2001 QH271 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77841 2001 QO272 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
77842 2001 QA273 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77843 2001 QC274 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77844 2001 QF276 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77845 2001 QR279 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77846 2001 QM283 18/08/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
77847 2001 QQ287 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
77848 2001 QZ289 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77849 2001 RE5 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77850 2001 RB28 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
77851 2001 RW33 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77852 2001 RN35 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77853 2001 RS35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77854 2001 RX36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77855 2001 RK40 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77856 Noblitt 2001 RN63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
77857 2001 RG73 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77858 2001 RJ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77859 2001 RY131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77860 2001 RQ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
77861 2001 RY136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77862 2001 RG143 15/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77863 2001 RA145 07/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
77864 2001 RE145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
77865 2001 RC146 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
77866 2001 RR148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77867 2001 RS153 14/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
77868 2001 RY154 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77869 2001 SA 16/09/2001 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
77870 MOTESS 2001 SM 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
77871 2001 SC9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
77872 2001 SU15 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77873 2001 SQ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77874 2001 SK51 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
77875 2001 SZ52 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77876 2001 SJ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
77877 2001 SC59 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77878 2001 SE62 17/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
77879 2001 SX79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77880 2001 SE121 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
77881 2001 SG122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77882 2001 SV124 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77883 2001 SC126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
77884 2001 SG126 16/09/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
77885 2001 SB143 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77886 2001 SN169 22/09/2001 Farpoint G. Hug 4,9 km MPC · JPL
77887 2001 ST171 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77888 2001 SC181 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77889 2001 SM192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77890 2001 SN200 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77891 2001 SM232 19/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
77892 2001 SZ250 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77893 2001 SM251 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
77894 2001 SY263 24/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
77895 2001 SH324 16/09/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
77896 2001 TQ5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
77897 2001 TE64 13/10/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
77898 2001 TO88 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
77899 2001 TS117 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
77900 2001 TR139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77901 2001 TQ141 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
77902 2001 TY141 10/10/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
77903 2001 TQ142 10/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77904 2001 TV144 10/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77905 2001 TR147 10/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
77906 2001 TU162 11/10/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
77907 2001 TC202 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77908 2001 TW203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77909 2001 TE210 13/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77910 2001 TV235 15/10/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77911 2001 TB239 15/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77912 2001 TF239 15/10/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
77913 2001 UT22 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
77914 2001 UE188 17/10/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
77915 2001 VE36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77916 2001 WL87 19/11/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
77917 2002 BS20 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
77918 2002 BP21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77919 2002 CO244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77920 2002 EU9 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77921 2002 EA12 15/03/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
77922 2002 EO66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77923 2002 EL74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77924 2002 ES88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77925 2002 EL98 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77926 2002 EJ140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
77927 2002 FK6 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77928 2002 GF3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77929 2002 GO7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77930 2002 GR10 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,1 km MPC · JPL
77931 2002 GO19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77932 2002 GC21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77933 2002 GE21 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77934 2002 GN22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
77935 2002 GM54 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
77936 2002 GR63 08/04/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
77937 2002 GN64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77938 2002 GB83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77939 2002 GA88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77940 2002 GP88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77941 2002 GH89 10/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
77942 2002 GV90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
77943 2002 GA94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77944 2002 GA96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77945 2002 GL96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77946 2002 GO100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77947 2002 GW104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77948 2002 GH116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77949 2002 GM132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77950 2002 GG134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77951 2002 GK141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
77952 2002 GU141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77953 2002 GO143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
77954 2002 GZ176 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77955 2002 HX1 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77956 2002 HR8 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
77957 2002 HF9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77958 2002 HR10 21/04/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
77959 2002 HX11 29/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
77960 2002 HB13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77961 2002 HP13 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77962 2002 JA1 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
77963 2002 JP1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
77964 2002 JT1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
77965 2002 JC2 01/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
77966 2002 JJ5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
77967 2002 JK5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
77968 2002 JM7 04/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
77969 2002 JX7 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
77970 2002 JB10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77971 Donnolo 2002 JA11 07/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
77972 2002 JF11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77973 2002 JR11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77974 2002 JD13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
77975 2002 JL18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
77976 2002 JN19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
77977 2002 JB21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77978 2002 JD21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
77979 2002 JU21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
77980 2002 JV22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77981 2002 JK24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77982 2002 JF27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77983 2002 JU27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77984 2002 JO28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77985 2002 JM29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77986 2002 JX30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77987 2002 JY30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77988 2002 JR31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77989 2002 JP33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77990 2002 JV33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77991 2002 JH34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77992 2002 JD35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77993 2002 JE35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77994 2002 JY39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
77995 2002 JJ40 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77996 2002 JW41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77997 2002 JD43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77998 2002 JB48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77999 2002 JD48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78000 2002 JS48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s  • 79.000s  • 80.000s  • 81.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001