Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/347001–348000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347001 2010 CN220 07/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
347002 2010 CC227 09/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
347003 2010 CH229 09/02/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
347004 2010 DF2 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347005 2010 DJ12 20/02/2010 Great Shefford P. Birtwhistle 2,9 km MPC · JPL
347006 2010 DX21 17/02/2010 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
347007 2010 DM23 18/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
347008 2010 DP32 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
347009 2010 DF33 19/02/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
347010 2010 DC37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347011 2010 DF39 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347012 2010 DL42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347013 2010 DA43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
347014 2010 DT55 22/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
347015 2010 DL74 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
347016 2010 DR77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
347017 2010 DB78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
347018 2010 DZ78 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347019 2010 EL12 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347020 2010 EV20 07/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,2 km MPC · JPL
347021 2010 EB3 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347022 2010 EV35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
347023 2010 EZ38 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
347024 2010 EQ39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
347025 2010 EP40 12/03/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
347026 2010 EN43 06/03/2010 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
347027 2010 EJ44 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
347028 Važec 2010 EV44 13/03/2010 LightBuckets T. Vorobjov 600 m MPC · JPL
347029 2010 EV69 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347030 2010 EX70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347031 2010 EZ76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347032 2010 EM82 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347033 2010 EK85 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347034 2010 EJ88 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347035 2010 EE94 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347036 2010 EH94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
347037 2010 EU101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
347038 2010 EF104 07/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
347039 2010 EV106 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
347040 2010 EW106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347041 2010 EH109 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347042 2010 EN113 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347043 2010 EU120 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347044 2010 EA122 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347045 2010 EU122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347046 2010 EU123 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
347047 2010 EM124 12/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
347048 2010 ET124 21/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
347049 2010 EZ126 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
347050 2010 EK127 15/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
347051 2010 EQ130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347052 2010 EV130 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
347053 2010 ET137 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347054 2010 EZ137 13/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
347055 2010 ER138 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
347056 2010 EZ138 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
347057 2010 EY139 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347058 2010 EE140 15/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
347059 2010 FU1 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
347060 2010 FQ3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
347061 2010 FR4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347062 2010 FY10 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347063 2010 FY24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347064 2010 FF27 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
347065 2010 FT28 16/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
347066 2010 FY30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347067 2010 FD31 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347068 2010 FL47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347069 2010 FR54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
347070 2010 FP57 30/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
347071 2010 FW83 21/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
347072 2010 FF87 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
347073 2010 FW88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347074 2010 FO100 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347075 2010 GS23 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
347076 2010 GD26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347077 2010 GS27 05/04/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
347078 2010 GR30 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347079 2010 GX31 20/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
347080 2010 GM32 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
347081 2010 GW35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347082 2010 GV39 06/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
347083 2010 GK75 08/04/2010 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
347084 2010 GY96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347085 2010 GD102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347086 2010 GM105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347087 2010 GV108 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347088 2010 GL111 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347089 2010 GD114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347090 2010 GG119 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347091 2010 GF123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347092 2010 GJ132 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
347093 2010 GN135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347094 2010 GA136 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
347095 2010 GU140 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347096 2010 GN144 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347097 2010 GJ160 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347098 2010 HO17 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347099 2010 HO21 22/04/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
347100 2010 HS23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347101 2010 HZ53 12/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
347102 2010 HS79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
347103 2010 HX79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
347104 2010 HJ103 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347105 2010 HO103 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347106 2010 HG104 16/04/2010 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
347107 2010 HD105 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347108 2010 HJ107 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
347109 2010 JX29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347110 2010 JD37 17/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347111 2010 JR43 15/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
347112 2010 JE48 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
347113 2010 JA74 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347114 2010 JS76 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347115 2010 JK78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
347116 2010 JY79 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347117 2010 JK80 04/05/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
347118 2010 JS82 12/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
347119 2010 JT116 04/05/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
347120 2010 JF122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347121 2010 JU149 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
347122 2010 JU151 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
347123 2010 JF155 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347124 2010 JQ162 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347125 2010 JN164 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
347126 2010 JF168 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
347127 2010 JO174 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
347128 2010 JQ175 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347129 2010 JZ175 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
347130 2010 KT9 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
347131 2010 KB62 24/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
347132 2010 LE33 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
347133 2010 LT77 10/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
347134 2010 MC113 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
347135 2010 NZ93 03/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
347136 2010 OO33 20/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
347137 2010 OO46 22/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
347138 2010 OB50 22/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
347139 2010 OF66 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
347140 2010 OU70 25/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
347141 2010 OO71 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347142 2010 OB77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347143 2010 OX88 27/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
347144 2010 OR98 28/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
347145 2010 OF121 31/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
347146 2010 OC122 31/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
347147 2010 SJ33 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347148 2010 WY 17/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
347149 2011 CB76 03/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
347150 2011 CH76 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
347151 2011 CP87 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347152 2011 CV88 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347153 2011 EZ13 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
347154 2011 EE14 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347155 2011 ET19 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347156 2011 EZ42 07/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
347157 2011 EG63 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347158 2011 EA72 10/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347159 2011 FL7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347160 2011 FB8 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347161 2011 FW8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
347162 2011 FN12 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 750 m MPC · JPL
347163 2011 FD13 25/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
347164 2011 FZ17 12/04/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
347165 2011 FU19 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347166 2011 FN24 15/05/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
347167 2011 FE29 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
347168 2011 FU32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347169 2011 FJ33 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
347170 2011 FD41 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347171 2011 FO46 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347172 2011 FB60 27/08/2008 Hibiscus N. Teamo 750 m MPC · JPL
347173 2011 FG94 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
347174 2011 FO134 28/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
347175 2011 FB143 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347176 2011 FT147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347177 2011 FE149 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
347178 2011 FA150 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347179 2011 FJ150 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
347180 2011 FW154 26/03/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
347181 2011 GD11 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
347182 2011 GM15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
347183 2011 GH31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
347184 2011 GG42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
347185 2011 GA45 16/05/2004 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
347186 2011 GW48 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
347187 2011 GK49 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347188 2011 GL55 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347189 2011 GM57 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
347190 2011 GX59 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347191 2011 GP70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
347192 2011 GU73 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347193 2011 GZ81 08/09/2007 Costitx Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
347194 2011 HK6 17/03/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
347195 2011 HW6 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347196 2011 HV7 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
347197 2011 HV10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347198 2011 HZ16 14/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
347199 2011 HG18 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347200 2011 HX18 19/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347201 2011 HN19 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347202 2011 HD21 05/04/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
347203 2011 HT26 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347204 2011 HB28 30/04/1997 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
347205 2011 HC28 26/03/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347206 2011 HD29 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
347207 2011 HM30 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347208 2011 HG32 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347209 2011 HN34 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347210 2011 HT35 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347211 2011 HF36 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
347212 2011 HK37 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347213 2011 HD50 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347214 2011 HX54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
347215 2011 HD60 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
347216 2011 HD64 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347217 2011 HO65 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347218 2011 HR69 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347219 2011 HS71 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
347220 2011 HQ72 08/07/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347221 2011 HV73 12/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347222 2011 HN76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347223 2011 HW77 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347224 2011 HO78 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347225 2011 HP81 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347226 2011 HM82 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
347227 2011 HS82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347228 2011 HT86 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
347229 2011 HW91 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
347230 2011 HJ95 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347231 2011 JU7 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347232 2011 JN8 05/11/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
347233 2011 JZ9 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
347234 2011 JL10 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
347235 2011 JT10 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347236 2011 JJ11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
347237 2011 JY11 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347238 2011 JO15 04/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
347239 2011 JG17 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
347240 2011 JS17 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347241 2011 JC18 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
347242 2011 JD25 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347243 2011 JJ26 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347244 2011 JK27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347245 2011 JM28 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
347246 2011 JY28 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
347247 2011 JJ29 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
347248 2011 KX1 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
347249 2011 KO2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347250 2011 KX4 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
347251 2011 KK7 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347252 2011 KD8 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347253 2011 KU8 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347254 2011 KZ8 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347255 2011 KW9 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347256 2011 KE10 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347257 2011 KG11 11/04/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
347258 2011 KJ17 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347259 2011 KS17 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347260 2011 KU18 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347261 2011 KB20 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347262 2011 KB24 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
347263 2011 KH27 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
347264 2011 KU27 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347265 2011 KB28 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347266 Carrière 2011 KR28 13/06/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
347267 2011 KS28 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347268 2011 KZ29 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
347269 2011 KH30 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347270 2011 KR30 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347271 2011 KQ31 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347272 2011 KG34 06/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
347273 2011 KH37 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347274 2011 KK43 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
347275 2011 LJ 17/03/2004 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
347276 2011 LF3 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,2 km MPC · JPL
347277 2011 LN3 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347278 2011 LS5 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347279 2011 LC6 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
347280 2011 LR6 07/11/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
347281 2011 LU6 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
347282 2011 LX11 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
347283 2011 LH12 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347284 2011 LD18 24/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
347285 2011 LP21 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
347286 2011 LR27 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
347287 2011 MG 10/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
347288 2011 MU4 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347289 2011 MV6 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
347290 2011 MT7 21/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347291 2011 MQ10 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347292 2011 NB3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347293 2011 OT2 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347294 2011 OF3 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
347295 2011 OM3 08/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
347296 2011 OT5 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347297 2011 OW19 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
347298 2011 OZ20 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347299 2011 OA28 01/06/2011 ESA OGS ESA OGS 11 km MPC · JPL
347300 2011 OQ34 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347301 2011 OR35 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347302 2011 OH51 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347303 2011 PS3 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347304 2011 PK7 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
347305 2011 QT3 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347306 2011 QN4 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347307 2011 QW5 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347308 2011 QN6 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
347309 2011 QQ10 20/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
347310 2011 QF17 05/07/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
347311 2011 QF28 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
347312 2011 QL33 21/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347313 2011 QB46 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
347314 2011 QE46 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
347315 2011 QK46 11/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
347316 2011 QJ63 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347317 2011 QX75 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347318 2011 QV76 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
347319 2011 QB96 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347320 2011 RS15 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347321 2011 SH6 12/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347322 2011 SB27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
347323 2011 SM39 12/03/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
347324 2011 SE72 28/01/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347325 2011 SM117 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347326 2011 SZ178 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
347327 2011 SV196 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
347328 2011 SC218 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347329 2011 SZ263 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
347330 2011 SV266 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
347331 2011 UE121 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347332 2011 UK295 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
347333 2012 BV19 13/11/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
347334 2012 MV5 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
347335 2012 NF1 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347336 Changmeemann 2012 NN1 18/08/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
347337 2012 OR5 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347338 2012 OC6 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347339 2012 PN12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347340 2012 PM16 20/09/2001 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
347341 2012 PF18 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347342 2012 PC31 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347343 2012 PK31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347344 2012 PW36 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347345 2012 QQ9 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
347346 2012 QD13 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347347 2012 QV16 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347348 2012 QM20 05/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
347349 2012 QP20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347350 2012 QK21 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347351 2012 QW22 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347352 2012 QX22 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347353 2012 QX24 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347354 2012 QU29 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347355 2012 QV33 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347356 2012 QK35 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347357 2012 QQ36 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347358 2012 QR40 01/02/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
347359 2012 QF41 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347360 2012 QU41 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
347361 2012 QV41 16/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
347362 2012 QB42 09/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
347363 2012 QR51 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347364 2012 RQ1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
347365 2012 RK3 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347366 2012 RL4 26/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347367 2012 RS4 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
347368 2012 RD6 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
347369 2012 RK6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
347370 2012 RU6 06/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
347371 2012 RL7 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
347372 2012 RQ8 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347373 2012 RZ8 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347374 2012 RM10 14/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347375 2012 RL12 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
347376 2012 RU12 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347377 2012 RH14 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347378 2012 RM14 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347379 2012 RV17 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347380 2012 RX17 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
347381 2012 RG19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347382 2012 RS19 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
347383 2012 RB21 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
347384 2012 RB24 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347385 2012 RO24 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
347386 2012 RO25 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347387 2012 RL29 23/10/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
347388 2012 RF34 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
347389 2012 RH34 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347390 2012 RV34 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347391 2012 RL35 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347392 2012 RP35 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347393 2012 RR41 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
347394 2012 SK1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347395 2012 SQ4 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347396 2012 SZ5 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347397 2012 SD6 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347398 2012 SW8 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347399 2012 SR11 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347400 2012 SW11 14/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347401 2012 SB13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
347402 2012 SG15 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347403 2012 SN17 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347404 2012 SU20 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347405 2012 SM22 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347406 2012 SX27 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
347407 2012 SF30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
347408 2012 SJ31 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
347409 2012 SL31 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347410 2012 SO31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347411 2012 SV32 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347412 2012 SJ34 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347413 2012 SA37 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
347414 2012 SS38 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
347415 2012 SU40 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
347416 2012 SV40 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347417 2012 SR44 19/11/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
347418 2012 ST44 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347419 2012 SL48 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
347420 2012 SD49 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347421 2012 ST57 27/07/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
347422 2012 SW58 17/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347423 2012 SV60 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347424 2012 TX 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
347425 2012 TX2 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347426 2012 TZ2 14/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
347427 2012 TE11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347428 2012 TV13 07/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
347429 2012 TS19 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
347430 2012 TN21 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347431 2012 TZ21 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347432 2012 TP22 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
347433 2012 TL33 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
347434 2012 TC37 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347435 2012 TS88 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
347436 2012 TR109 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347437 2012 TP113 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347438 2012 TA156 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347439 2012 TK165 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
347440 2012 TG173 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347441 2012 TK174 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347442 2012 TZ188 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347443 2012 TE189 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347444 2012 TJ189 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347445 2012 TU216 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347446 2012 TF231 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
347447 2012 TC232 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347448 2012 TF232 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
347449 2012 TW236 23/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
347450 2012 TH241 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347451 2012 TW241 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347452 2012 TL242 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
347453 2012 TS242 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347454 2012 TT242 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
347455 2012 TE258 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
347456 2012 TE259 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347457 2012 TU262 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347458 2012 TV262 11/04/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
347459 2012 TP298 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347460 2012 TA301 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347461 2012 TW302 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347462 2012 TY308 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347463 2012 TR309 19/08/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
347464 2012 TF312 27/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
347465 2012 TV312 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347466 2012 TZ313 28/09/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
347467 2012 TD314 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347468 2012 TU314 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347469 2012 TG315 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
347470 2012 TS316 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347471 2012 UW1 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347472 2012 UD3 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347473 2012 UZ3 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
347474 2012 UG10 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347475 2012 UQ14 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
347476 2012 UV29 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
347477 2012 UZ131 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
347478 2012 UX133 25/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
347479 2012 UR134 23/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347480 3291 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
347481 1174 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
347482 1993 FQ19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
347483 1993 TZ10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
347484 1994 SW5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347485 1994 UT5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347486 1995 HD3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
347487 1995 MC7 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347488 1995 OO8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347489 1995 TS3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347490 1995 TG9 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347491 1995 WV9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347492 1996 AT13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
347493 1996 VP9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347494 1996 VW27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347495 1998 QP2 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347496 1998 QG58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347497 1998 QR109 21/08/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
347498 1998 RE68 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347499 1998 SV2 19/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
347500 1998 SQ40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347501 1998 SH50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347502 1998 UG9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
347503 1998 XT16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
347504 1999 AF32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347505 1999 CM4 11/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347506 1999 GU62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347507 1999 KN2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347508 1999 RJ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347509 1999 RA104 08/09/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
347510 1999 RV154 09/09/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
347511 1999 RV189 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
347512 1999 RJ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347513 1999 RA226 04/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
347514 1999 SP14 29/09/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347515 1999 TS7 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347516 1999 TT30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347517 1999 TR51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347518 1999 TJ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347519 1999 TP65 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347520 1999 TQ69 06/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
347521 1999 TZ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347522 1999 TN139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347523 1999 TU141 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347524 1999 TK210 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
347525 1999 TG217 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
347526 1999 TT289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347527 1999 UQ18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347528 1999 UR50 30/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
347529 1999 VJ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347530 1999 VF52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347531 1999 VN116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347532 1999 WO5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347533 1999 XA17 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347534 1999 XN142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347535 1999 XH189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347536 1999 XB258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347537 1999 YY13 31/12/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 3,5 km MPC · JPL
347538 2000 AP1 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347539 2000 AQ24 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347540 2000 AS42 15/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347541 2000 AF44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347542 2000 AV152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347543 2000 BN6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347544 2000 EJ7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
347545 2000 EB36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347546 2000 EE132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347547 2000 OL1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347548 2000 QA50 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
347549 2000 SW5 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347550 2000 SA126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347551 2000 SG220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347552 2000 SB302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347553 2000 SS312 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347554 2000 ST325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347555 2000 SL367 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
347556 2000 TP20 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347557 2000 TW54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347558 2000 UP18 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347559 2000 UT24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347560 2000 UW24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347561 2000 UN64 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347562 2000 UO95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347563 2000 UX101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347564 2000 UF111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347565 2000 VX 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347566 2000 VS1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347567 2000 WQ28 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347568 2000 WA119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347569 2000 WK130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347570 2000 XN55 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347571 2000 YZ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347572 2000 YZ55 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347573 2000 YB59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347574 2000 YL113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347575 2001 AC6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347576 2001 AP28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347577 2001 AE47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347578 2001 AY49 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347579 2001 BZ10 16/01/2001 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
347580 2001 CM9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347581 2001 CK13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347582 2001 CT49 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347583 2001 DZ61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347584 2001 EH18 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347585 2001 FE89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347586 2001 FK92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347587 2001 FW94 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347588 2001 FN145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347589 2001 GP5 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
347590 2001 NS5 13/07/2001 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
347591 2001 OJ 16/07/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
347592 2001 PU19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347593 2001 PX21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
347594 2001 PP57 14/08/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
347595 2001 QL35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347596 2001 QB59 17/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347597 2001 QF188 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
347598 2001 QM211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
347599 2001 QM222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
347600 2001 QQ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347601 2001 QY278 19/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
347602 2001 RN28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347603 2001 RY41 11/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
347604 2001 RX49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347605 2001 RK61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347606 2001 RR65 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347607 2001 RL101 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347608 2001 RD105 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
347609 2001 RO105 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347610 2001 RF119 12/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
347611 2001 RZ121 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347612 2001 RP135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
347613 2001 RJ150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
347614 2001 SH13 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
347615 2001 ST13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347616 2001 SB15 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347617 2001 SZ37 05/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
347618 2001 SJ51 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347619 2001 SA78 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
347620 2001 SS95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347621 2001 SB114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
347622 2001 SU122 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347623 2001 SN124 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
347624 2001 SJ128 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
347625 2001 SM130 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347626 2001 SM131 16/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
347627 2001 SG134 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347628 2001 SG154 17/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
347629 2001 SY174 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347630 2001 SZ191 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 620 m MPC · JPL
347631 2001 SO199 19/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
347632 2001 SG211 19/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
347633 2001 SW264 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347634 2001 SW269 21/09/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
347635 2001 SQ277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
347636 2001 SC303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347637 2001 SA304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347638 2001 SZ327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
347639 2001 SU339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
347640 2001 TG1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
347641 2001 TJ4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347642 2001 TR9 13/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
347643 2001 TP29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347644 2001 TO45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
347645 2001 TT52 13/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
347646 2001 TR54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347647 2001 TS60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347648 2001 TF75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347649 2001 TP76 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347650 2001 TW89 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347651 2001 TY93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347652 2001 TC100 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347653 2001 TD127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347654 2001 TN130 08/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
347655 2001 TU153 13/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347656 2001 TG155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347657 2001 TV177 14/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
347658 2001 TV182 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347659 2001 TC186 14/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
347660 2001 TU186 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
347661 2001 TJ198 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347662 2001 TJ201 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347663 2001 TK205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347664 2001 TT214 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347665 2001 TG226 14/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
347666 2001 TO259 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
347667 2001 TN261 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347668 2001 UR8 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
347669 2001 UF12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
347670 2001 UR24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347671 2001 UV44 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347672 2001 UY54 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
347673 2001 UE58 17/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
347674 2001 UB70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347675 2001 UL71 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347676 2001 UR94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
347677 2001 UH99 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
347678 2001 UG120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347679 2001 UT132 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
347680 2001 UJ146 23/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347681 2001 UJ164 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
347682 2001 UA165 23/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
347683 2001 UE172 18/10/2001 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
347684 2001 UJ186 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347685 2001 UG208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
347686 2001 VQ6 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
347687 2001 VZ6 09/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
347688 2001 VA11 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
347689 2001 VS20 09/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
347690 2001 VN38 09/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347691 2001 VD78 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347692 2001 VM78 13/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347693 2001 VP79 09/11/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
347694 2001 VO90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
347695 2001 VO119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347696 2001 VN131 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
347697 2001 VD134 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
347698 2001 WG1 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347699 2001 WR6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347700 2001 WD13 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347701 2001 WF35 17/11/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
347702 2001 WE36 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347703 2001 WX43 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347704 2001 WO50 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347705 2001 WG67 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347706 2001 WO72 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
347707 2001 XR3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
347708 2001 XO15 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347709 2001 XR15 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
347710 2001 XK46 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
347711 2001 XQ56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347712 2001 XY60 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347713 2001 XU70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347714 2001 XX71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347715 2001 XD73 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347716 2001 XQ84 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347717 2001 XB94 10/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
347718 2001 XO102 11/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
347719 2001 XO114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347720 2001 XM130 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347721 2001 XX131 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
347722 2001 XB169 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347723 2001 XC200 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347724 2001 XQ211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347725 2001 XY211 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347726 2001 XG226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347727 2001 XG249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347728 2001 XN260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
347729 2001 XH267 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347730 2001 YX2 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347731 2001 YG6 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
347732 2001 YA28 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347733 2001 YU90 17/12/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
347734 2001 YC139 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347735 2001 YF143 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
347736 2001 YS150 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347737 2002 AM12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
347738 2002 AT44 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
347739 2002 AL51 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347740 2002 AO52 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
347741 2002 AP53 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
347742 2002 AO56 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
347743 2002 AN59 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
347744 2002 AU78 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347745 2002 AA80 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347746 2002 AB103 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347747 2002 AB115 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
347748 2002 AR122 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347749 2002 AT129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 3,4 km MPC · JPL
347750 2002 AF142 13/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
347751 2002 AN142 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347752 2002 AM150 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347753 2002 AS164 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
347754 2002 AG182 05/01/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
347755 2002 AX183 06/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347756 2002 AK198 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
347757 2002 AO198 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347758 2002 BF13 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347759 2002 BT22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347760 2002 BW27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
347761 2002 CL8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
347762 2002 CF12 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347763 2002 CH28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347764 2002 CJ53 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347765 2002 CF66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347766 2002 CH70 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
347767 2002 CN88 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
347768 2002 CS116 15/02/2002 Ondřejov P. Pravec 860 m MPC · JPL
347769 2002 CC150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347770 2002 CP157 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347771 2002 CM172 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347772 2002 CS179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347773 2002 CK181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347774 2002 CC185 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
347775 2002 CL192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347776 2002 CC205 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347777 2002 CG230 13/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
347778 2002 CC232 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347779 2002 CK241 11/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
347780 2002 CJ276 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347781 2002 CO283 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
347782 2002 CS283 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
347783 2002 CV293 09/02/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
347784 2002 DF3 21/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
347785 2002 DG7 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
347786 2002 EY6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
347787 2002 EB102 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347788 2002 EU147 15/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347789 2002 EW149 15/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
347790 2002 FO24 19/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
347791 2002 GV2 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
347792 2002 GG119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347793 2002 GB181 10/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
347794 2002 GQ183 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347795 2002 GV183 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347796 2002 GA185 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347797 2002 GU188 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347798 2002 GL190 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347799 2002 GO190 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347800 2002 JS17 07/05/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347801 2002 JE20 16/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347802 2002 JN31 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347803 2002 JY55 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347804 2002 JS104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347805 2002 JP110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347806 2002 JL132 09/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347807 2002 JX146 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347808 2002 LJ2 15/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347809 2002 LJ39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347810 2002 LM42 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347811 2002 LX62 13/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
347812 2002 MW3 25/06/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
347813 2002 NP1 05/07/2002 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
347814 2002 NQ24 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347815 2002 NG60 14/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347816 2002 NN66 09/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
347817 2002 NQ80 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
347818 2002 OZ5 20/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347819 2002 OX6 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347820 2002 OQ11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347821 2002 OM25 30/07/2002 Haleakala S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
347822 2002 OZ31 17/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
347823 2002 OE34 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347824 2002 OM36 31/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
347825 2002 PD3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
347826 2002 PZ3 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347827 2002 PM24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347828 2002 PL25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
347829 2002 PP33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
347830 2002 PU38 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347831 2002 PH65 11/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347832 2002 PH68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
347833 2002 PY71 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347834 2002 PL72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347835 2002 PV99 14/08/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347836 2002 PA101 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
347837 2002 PO107 13/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347838 2002 PY138 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347839 2002 PK140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347840 2002 PM176 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
347841 2002 PR190 15/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347842 2002 QL15 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
347843 2002 QB19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347844 2002 QX24 28/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347845 2002 QA68 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
347846 2002 QX70 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347847 2002 QH83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347848 2002 QO84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347849 2002 QS88 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347850 2002 QO93 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347851 2002 QK118 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347852 2002 QQ134 30/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347853 2002 QK144 23/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
347854 2002 QQ149 08/10/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,2 km MPC · JPL
347855 2002 RW30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
347856 2002 RW43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347857 2002 RW74 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347858 2002 RW122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
347859 2002 RT132 12/09/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 780 m MPC · JPL
347860 2002 RG175 13/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
347861 2002 RT190 12/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
347862 2002 RB201 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347863 2002 RE201 13/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
347864 2002 RW213 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
347865 2002 RE235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,6 km MPC · JPL
347866 2002 RN237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,0 km MPC · JPL
347867 2002 RB241 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,5 km MPC · JPL
347868 2002 RD243 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
347869 2002 RB246 01/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347870 2002 RE246 01/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347871 2002 RL269 10/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347872 2002 RZ270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347873 2002 SN52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347874 2002 TU3 17/09/2002 Anderson Mesa NEAT 1,2 km MPC · JPL
347875 2002 TA24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347876 2002 TF26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
347877 2002 TW52 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347878 2002 TH56 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
347879 2002 TM59 03/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
347880 2002 TP84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
347881 2002 TG85 02/10/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
347882 2002 TJ109 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
347883 2002 TU129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347884 2002 TE156 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347885 2002 TB169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
347886 2002 TG170 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347887 2002 TG186 04/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347888 2002 TE190 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347889 2002 TX202 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347890 2002 TQ207 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347891 2002 TS218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347892 2002 TR219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347893 2002 TO287 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347894 2002 TO364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
347895 2002 TP368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
347896 2002 TQ369 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
347897 2002 TY379 06/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347898 2002 UH74 30/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
347899 2002 UR74 30/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347900 2002 VR3 01/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347901 2002 VD5 04/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
347902 2002 VO71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347903 2002 VC76 07/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347904 2002 VO138 15/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
347905 2002 WV12 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347906 2002 WT24 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
347907 2002 WQ30 24/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
347908 2002 XW1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347909 2002 XL18 05/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
347910 2002 XP52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347911 2002 XA121 03/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347912 2002 YK15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347913 2002 YL26 31/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
347914 2003 AN3 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347915 2003 AQ51 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347916 2003 BO37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347917 2003 BS39 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347918 2003 BD42 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347919 2003 BS42 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347920 2003 BX46 24/01/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
347921 2003 BU70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347922 2003 BA77 29/01/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347923 2003 BA91 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347924 2003 BP93 09/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
347925 2003 CF12 28/01/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
347926 2003 CH17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
347927 2003 DZ12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
347928 2003 EM 03/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347929 2003 EG24 06/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347930 2003 EN27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
347931 2003 EE41 08/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347932 2003 FW4 25/03/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
347933 2003 FF58 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347934 2003 FS59 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347935 2003 FV61 26/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347936 2003 FK66 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
347937 2003 FR86 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
347938 2003 FF94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347939 2003 FA99 30/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
347940 Jorgezuluaga 2003 FZ128 30/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 3,4 km MPC · JPL
347941 2003 FQ130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347942 2003 GV14 03/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347943 2003 GF57 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
347944 2003 HO17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
347945 2003 HM23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347946 2003 HE26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347947 2003 LA 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347948 2003 MW5 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347949 2003 OO15 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347950 2003 OM26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347951 2003 OM29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347952 2003 PK4 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
347953 2003 QG 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
347954 2003 QV23 21/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347955 2003 QV27 25/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347956 2003 QP61 23/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347957 2003 QD77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
347958 2003 QL89 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
347959 2003 QE100 28/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
347960 2003 QX105 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347961 2003 RK1 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
347962 2003 RC5 03/09/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 900 m MPC · JPL
347963 2003 RB8 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
347964 2003 RE8 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347965 2003 RZ9 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347966 2003 RG24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
347967 2003 SU25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347968 2003 SD31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347969 2003 SK33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
347970 2003 SL42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
347971 2003 SN44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
347972 2003 SW44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
347973 2003 SM60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347974 2003 SR61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347975 2003 SU63 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347976 2003 SM70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347977 2003 SE80 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
347978 2003 SY86 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347979 2003 SZ90 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347980 2003 SQ91 18/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
347981 2003 SM95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347982 2003 SG98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347983 2003 SB99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
347984 2003 SZ106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347985 2003 SQ108 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
347986 2003 SP115 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347987 2003 SY116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
347988 2003 SJ123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347989 2003 SH134 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347990 2003 SO136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
347991 2003 SR144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347992 2003 SB148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347993 2003 SD165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347994 2003 SL165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
347995 2003 SZ177 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347996 2003 SS194 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347997 2003 SH207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347998 2003 SA209 24/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347999 2003 SP209 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348000 2003 SK210 26/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001