Danh sách tiểu hành tinh/214001–215000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214001 2004 BO108 28/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
214002 2004 BO110 28/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214003 2004 BA114 29/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
214004 2004 CG 02/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
214005 2004 CO2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
214006 2004 CK7 10/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
214007 2004 CO13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214008 2004 CJ36 11/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
214009 2004 CJ54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214010 2004 CR54 11/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
214011 2004 CC63 12/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214012 2004 CH73 14/02/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
214013 2004 CZ94 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214014 2004 CC111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214015 2004 CV111 10/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214016 2004 DJ 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
214017 2004 DJ3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214018 2004 DU4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214019 2004 DC8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214020 2004 DG12 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
214021 2004 DA13 16/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
214022 2004 DB23 18/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214023 2004 DA24 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
214024 2004 DZ26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214025 2004 DD35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
214026 2004 DX38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214027 2004 DF42 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
214028 2004 DR49 20/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
214029 2004 DU61 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
214030 2004 ES1 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
214031 2004 EV1 11/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214032 2004 EE4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214033 2004 EB6 11/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
214034 2004 EE12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214035 2004 EW14 11/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
214036 2004 EZ14 11/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
214037 2004 EZ41 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
214038 2004 EN49 15/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214039 2004 EY54 14/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
214040 2004 EC58 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
214041 2004 EY60 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
214042 2004 EX62 13/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
214043 2004 EH63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214044 2004 EU65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
214045 2004 EV66 14/03/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
214046 2004 EZ68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
214047 2004 EP74 13/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
214048 2004 EH84 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214049 2004 EK115 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
214050 2004 FU 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 3,7 km MPC · JPL
214051 2004 FB19 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214052 2004 FX26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214053 2004 FR33 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
214054 2004 FY37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214055 2004 FS50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214056 2004 FR51 19/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
214057 2004 FH52 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
214058 2004 FD69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214059 2004 FO84 18/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214060 2004 FC88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214061 2004 FY94 19/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214062 2004 FY96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
214063 2004 FK97 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
214064 2004 FR99 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
214065 2004 FR108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214066 2004 FU109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
214067 2004 FK111 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
214068 2004 GX1 11/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
214069 2004 GX6 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214070 2004 GF9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
214071 2004 GQ29 12/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214072 2004 GW31 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
214073 2004 GX45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214074 2004 GT56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214075 2004 GP72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214076 2004 GD84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214077 2004 GQ88 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
214078 2004 HH12 19/04/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,1 km MPC · JPL
214079 2004 HW25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
214080 2004 HH31 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
214081 Balavoine 2004 HL31 17/04/2004 Nogales M. Ory 4,2 km MPC · JPL
214082 2004 HB41 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
214083 2004 HH57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214084 2004 HJ62 30/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
214085 2004 HX74 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
214086 2004 JW2 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214087 2004 JC6 12/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
214088 2004 JN13 15/05/2004 Socorro LINEAR APO 2,4 km MPC · JPL
214089 2004 JK20 14/05/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214090 2004 JW21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214091 2004 JG31 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214092 2004 JY31 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214093 2004 JQ43 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
214094 2004 KY6 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
214095 2004 LT4 11/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
214096 2004 LQ11 12/06/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
214097 2004 NO9 09/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
214098 2004 NV15 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
214099 2004 NN17 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
214100 2004 OY5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214101 2004 OQ12 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
214102 2004 PD58 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214103 2004 PP65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
214104 2004 PR75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
214105 2004 QK9 20/08/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
214106 2004 QN18 20/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
214107 2004 RV29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214108 2004 RX93 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
214109 2004 RF154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214110 2004 RL181 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214111 2004 RS194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214112 2004 RM306 12/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
214113 2004 RP339 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214114 2004 SY22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214115 2004 TO45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214116 2004 TU59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214117 2004 TW146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214118 2004 VM18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214119 2004 VH64 10/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
214120 2004 VZ73 12/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
214121 2004 XA28 10/12/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
214122 2004 XJ49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214123 2004 XQ59 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214124 2004 XG85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214125 2004 XA86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214126 2004 XW90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214127 2004 XE96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214128 2004 XU108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214129 2004 XV162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214130 2004 YX9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
214131 2005 AN 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 940 m MPC · JPL
214132 2005 AC4 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214133 2005 AV8 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214134 2005 AP9 07/01/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
214135 2005 AC18 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214136 Alinghi 2005 AQ27 13/01/2005 Vicques M. Ory 840 m MPC · JPL
214137 2005 AO28 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214138 2005 AH35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214139 2005 AW46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214140 2005 AX47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214141 2005 AN53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214142 2005 AQ57 15/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
214143 2005 AP60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
214144 2005 AR65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214145 2005 AC69 15/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214146 2005 AE70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214147 2005 AO80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
214148 2005 BS4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214149 2005 BW8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214150 2005 BJ11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
214151 2005 BM11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214152 2005 BU22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214153 2005 BU28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214154 2005 CJ5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
214155 2005 CF11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214156 2005 CJ11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
214157 2005 CC13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214158 2005 CJ16 02/02/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
214159 2005 CA19 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214160 2005 CL19 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214161 2005 CQ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
214162 2005 CU20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214163 2005 CL22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214164 2005 CB23 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214165 2005 CQ23 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214166 2005 CM31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214167 2005 CU36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214168 2005 CO37 02/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
214169 2005 CQ49 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214170 2005 CS50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214171 2005 CE52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214172 2005 CM53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214173 2005 CW53 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214174 2005 CG63 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
214175 2005 CJ63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
214176 2005 CA67 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
214177 2005 CK68 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214178 2005 CZ68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
214179 2005 CQ69 14/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
214180 Mabaglioni 2005 CO77 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,0 km MPC · JPL
214181 2005 CV78 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214182 2005 ED1 02/03/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,1 km MPC · JPL
214183 2005 EC7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214184 2005 EO7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214185 2005 EE9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
214186 2005 EG10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214187 2005 EJ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
214188 2005 EO11 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214189 2005 EF13 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214190 2005 ER13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214191 2005 EP14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214192 2005 EW17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214193 2005 EC22 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
214194 2005 EX28 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214195 2005 EW29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 740 m MPC · JPL
214196 2005 EP30 06/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 2,4 km MPC · JPL
214197 2005 EM38 03/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
214198 2005 ET38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
214199 2005 EQ40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214200 2005 EO41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214201 2005 EQ49 03/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
214202 2005 EU50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214203 2005 EM54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214204 2005 EB60 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214205 2005 EZ60 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
214206 2005 EV63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214207 2005 EW64 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
214208 2005 EQ66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
214209 2005 EN71 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214210 2005 EX71 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214211 2005 EO73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214212 2005 ED74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
214213 2005 EQ78 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
214214 2005 EQ79 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214215 2005 EK81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214216 2005 ES84 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
214217 2005 EJ85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214218 2005 EV85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214219 2005 EV91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214220 2005 EQ94 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
214221 2005 ET100 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214222 2005 EU109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
214223 2005 EZ124 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
214224 2005 EZ133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214225 2005 EU135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
214226 2005 EW142 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214227 2005 EK147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214228 2005 EP148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
214229 2005 EG151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214230 2005 EG152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214231 2005 EA154 11/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
214232 2005 EL155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
214233 2005 EX159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214234 2005 EQ164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214235 2005 EL176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214236 2005 EQ176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
214237 2005 EF181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214238 2005 ES182 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214239 2005 ET182 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214240 2005 ES183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214241 2005 EP186 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214242 2005 ED187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214243 2005 EM215 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
214244 2005 EH229 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
214245 2005 EL235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
214246 2005 EO252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214247 2005 EA257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214248 2005 EL270 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214249 2005 EQ283 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214250 2005 EU287 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214251 2005 EH292 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214252 2005 EU294 11/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
214253 2005 EO306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214254 2005 EV313 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214255 2005 ER327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214256 2005 FA2 16/03/2005 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
214257 2005 GP 01/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,7 km MPC · JPL
214258 2005 GM6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214259 2005 GO8 01/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
214260 2005 GT8 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,8 km MPC · JPL
214261 2005 GE11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
214262 2005 GB14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214263 2005 GD16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214264 2005 GU24 02/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214265 2005 GU31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
214266 2005 GA39 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214267 2005 GS39 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214268 2005 GH40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214269 2005 GQ42 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
214270 2005 GO45 05/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214271 2005 GV51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214272 2005 GA52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214273 2005 GG53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
214274 2005 GF57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214275 2005 GK63 02/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214276 2005 GQ63 02/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214277 2005 GM67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214278 2005 GZ68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214279 2005 GQ75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214280 2005 GR76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214281 2005 GC88 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
214282 2005 GU99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214283 2005 GS107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214284 2005 GR132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214285 2005 GD154 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214286 2005 GK155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214287 2005 GB158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214288 2005 GK174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214289 2005 GK182 15/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
214290 2005 GT206 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
214291 2005 GQ209 06/04/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
214292 2005 GX215 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
214293 2005 HK1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214294 2005 HA5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214295 2005 HC5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214296 2005 HN5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
214297 2005 HV9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214298 2005 HG10 30/04/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
214299 2005 JU 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214300 2005 JW 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214301 2005 JU2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214302 2005 JA4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214303 2005 JH14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
214304 2005 JK15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214305 2005 JL15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214306 2005 JW19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214307 2005 JF22 04/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,6 km MPC · JPL
214308 2005 JZ22 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214309 2005 JP23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214310 2005 JE30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214311 2005 JP30 04/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
214312 2005 JM31 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214313 2005 JT33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214314 2005 JX33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214315 2005 JC38 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
214316 2005 JF38 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
214317 2005 JQ42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214318 2005 JS42 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214319 2005 JQ43 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214320 2005 JR47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214321 2005 JQ51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214322 2005 JM55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214323 2005 JW55 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214324 2005 JL56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214325 2005 JT61 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
214326 2005 JG66 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214327 2005 JQ66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
214328 2005 JR67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214329 2005 JQ71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214330 2005 JS76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214331 2005 JA77 09/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214332 2005 JZ78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214333 2005 JZ81 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214334 2005 JE84 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214335 2005 JJ85 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
214336 2005 JX90 11/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
214337 2005 JV93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
214338 2005 JO103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214339 2005 JO104 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214340 2005 JD107 12/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
214341 2005 JK107 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
214342 2005 JK109 14/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
214343 2005 JE117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214344 2005 JQ126 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214345 2005 JQ131 13/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
214346 2005 JS138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214347 2005 JF145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214348 2005 JT145 12/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
214349 2005 JL146 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
214350 2005 JJ156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214351 2005 JY159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214352 2005 JX163 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
214353 2005 JM167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214354 2005 JB176 03/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214355 2005 JY180 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214356 2005 KK 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214357 2005 KR1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214358 2005 KT6 19/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214359 2005 KU7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214360 2005 KZ7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
214361 2005 KF9 27/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
214362 2005 KW9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
214363 2005 KD13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214364 2005 LG 01/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
214365 2005 LJ2 02/06/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214366 2005 LL2 02/06/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214367 2005 LC3 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
214368 2005 LD5 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214369 2005 LZ5 03/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214370 2005 LL6 04/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214371 2005 LO6 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214372 2005 LN7 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
214373 2005 LZ7 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214374 2005 LS9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214375 2005 LC10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214376 2005 LF20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
214377 2005 LS21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214378 Kleinmann 2005 LW23 10/06/2005 Vicques M. Ory 4,3 km MPC · JPL
214379 2005 LX30 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214380 2005 LZ30 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
214381 2005 LH34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214382 2005 LY36 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
214383 2005 LA44 11/06/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
214384 2005 LM47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214385 2005 LO49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214386 2005 MU1 19/06/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214387 2005 MG2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214388 2005 MS12 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
214389 2005 MR16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214390 2005 MQ23 24/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214391 2005 MY26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
214392 2005 MV38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214393 2005 MK52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214394 2005 NR2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214395 2005 NT11 04/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
214396 2005 NF14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214397 2005 NV14 06/07/2005 Mayhill J. Sue 4,4 km MPC · JPL
214398 2005 NX20 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
214399 2005 NO22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214400 2005 NW47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214401 2005 NV48 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214402 2005 NB54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
214403 2005 NG58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214404 2005 NS67 03/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
214405 2005 NG77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214406 2005 NH85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214407 2005 NN85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214408 2005 NH87 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
214409 2005 NQ87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214410 2005 OG2 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
214411 2005 OL2 26/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214412 2005 OY16 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
214413 2005 OB17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
214414 2005 OV26 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
214415 2005 OZ27 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214416 2005 PK 02/08/2005 Lake Tekapo A. C. Gilmore 3,7 km MPC · JPL
214417 2005 PJ4 04/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
214418 2005 PH15 04/08/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
214419 2005 PZ15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
214420 2005 PF22 06/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214421 2005 QN2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
214422 2005 QE6 24/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
214423 2005 QY10 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
214424 2005 QG16 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
214425 2005 QL16 25/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
214426 2005 QZ18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214427 2005 QS27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214428 2005 QG28 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214429 2005 QT42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
214430 2005 QJ54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214431 2005 QN54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214432 2005 QA57 29/08/2005 Vicques M. Ory 3,4 km MPC · JPL
214433 2005 QF67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214434 2005 QY73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
214435 2005 QM78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
214436 2005 QU83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
214437 2005 QY106 27/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
214438 2005 QF115 27/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
214439 2005 QS121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214440 2005 QR140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214441 2005 QN149 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
214442 2005 QQ175 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
214443 2005 QZ187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214444 2005 RH4 04/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
214445 2005 RS18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
214446 2005 ST3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
214447 2005 SA9 25/09/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
214448 2005 SX23 23/09/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
214449 2005 SC31 23/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214450 2005 SU47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214451 2005 SL56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214452 2005 SC70 27/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
214453 2005 SO73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
214454 2005 SE77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214455 2005 SL80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214456 2005 SL81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214457 2005 SZ89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214458 2005 SS99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214459 2005 SX114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214460 2005 SM128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
214461 2005 SN130 29/09/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
214462 2005 SL132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
214463 2005 SK138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214464 2005 SW146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214465 2005 SO166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
214466 2005 SY169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214467 2005 ST196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214468 2005 SH202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214469 2005 SG213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
214470 2005 SU221 27/09/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
214471 2005 SO249 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214472 2005 SO282 22/09/2005 Apache Point A. C. Becker 6,1 km MPC · JPL
214473 2005 TH2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
214474 Long Island 214474|Long Island}} 01/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214475 Chrisbayus 2005 TS14 03/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214476 Stephencolbert 2005 TO15 03/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214477 2005 TX44 05/10/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
214478 2005 TR63 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
214479 2005 TB73 05/10/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
214480 2005 TH74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
214481 2005 TQ99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
214482 2005 TF106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
214483 2005 TV168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
214484 2005 TW190 10/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
214485 Dupouy 2005 UV7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,7 km MPC · JPL
214486 2005 UF10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
214487 Baranivka 2005 UP12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,7 km MPC · JPL
214488 2005 UL45 22/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214489 2005 UD48 22/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214490 2005 UW53 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
214491 2005 UB127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214492 2005 UA208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214493 2005 US251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
214494 2005 UD253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214495 2005 UO435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214496 2005 VW52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214497 2005 VK82 13/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
214498 2005 WZ4 19/11/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
214499 2005 WG52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
214500 2005 WA154 29/11/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214501 2005 WZ192 26/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214502 2005 WN195 28/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214503 2005 XA61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214504 2005 YG 20/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214505 2005 YJ120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214506 2005 YW236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
214507 2006 AF19 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
214508 2006 AF84 06/01/2006 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
214509 2006 BO89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214510 2006 BZ164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214511 2006 BA213 29/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 14 km MPC · JPL
214512 2006 BL264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214513 2006 CM15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214514 2006 DB20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
214515 2006 DX194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214516 2006 EH63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214517 2006 FO 22/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
214518 2006 GC33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214519 2006 HU26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214520 2006 HG78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214521 2006 HO92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
214522 2006 HF97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214523 2006 JD17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214524 2006 JC35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214525 2006 KH4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
214526 2006 KD6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
214527 2006 KV7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214528 2006 KS41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
214529 2006 KU41 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214530 2006 KG50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214531 2006 KZ94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214532 2006 KP98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
214533 2006 LF5 10/06/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214534 2006 LC6 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214535 2006 MR3 19/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
214536 2006 ME6 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214537 2006 MV9 21/06/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214538 2006 ON3 21/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214539 2006 OW7 19/07/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
214540 2006 OB9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
214541 2006 OE9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214542 2006 OV9 24/07/2006 Altschwendt W. Ries 820 m MPC · JPL
214543 2006 OY9 18/07/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
214544 2006 OP13 24/07/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214545 2006 OV17 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214546 2006 OF20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214547 2006 OC21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214548 2006 PL7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214549 2006 PB9 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214550 2006 PD14 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
214551 2006 PF15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214552 2006 PG16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214553 2006 PL16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214554 2006 PD20 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214555 2006 PR23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214556 2006 PD35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214557 2006 PS35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214558 2006 QB1 18/08/2006 Piszkésteto K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
214559 2006 QS1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214560 2006 QG5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
214561 2006 QU5 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
214562 2006 QE8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214563 2006 QD10 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214564 2006 QD13 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
214565 2006 QH13 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
214566 2006 QU13 17/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
214567 2006 QK16 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214568 2006 QV21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
214569 2006 QZ25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214570 2006 QN28 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214571 2006 QK35 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
214572 2006 QV36 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
214573 2006 QH38 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
214574 2006 QU38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
214575 2006 QJ42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214576 2006 QL45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
214577 2006 QN45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214578 2006 QB46 19/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214579 2006 QB48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214580 2006 QB50 22/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214581 2006 QG51 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214582 2006 QJ52 23/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214583 2006 QL52 23/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214584 2006 QN55 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
214585 2006 QM62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214586 2006 QU67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214587 2006 QT74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214588 2006 QX81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214589 2006 QO82 25/08/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
214590 2006 QC89 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214591 2006 QN110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
214592 2006 QX125 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214593 2006 QH131 21/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214594 2006 QS132 23/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214595 2006 QC136 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214596 2006 QF148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214597 2006 QO148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214598 2006 QX148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214599 2006 QO161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214600 2006 QW162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214601 2006 QY165 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214602 2006 QM167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
214603 2006 QD182 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
214604 2006 RW6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214605 2006 RR11 12/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214606 2006 RE19 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
214607 2006 RF22 15/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214608 2006 RB23 12/09/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
214609 2006 RE33 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214610 2006 RL34 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214611 2006 RH36 14/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
214612 2006 RS36 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214613 2006 RA39 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214614 2006 RN44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214615 2006 RP51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214616 2006 RQ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214617 2006 RP56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214618 2006 RP58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214619 2006 RC65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214620 2006 RG66 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
214621 2006 RQ76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214622 2006 RC79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214623 2006 RT84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214624 2006 RE85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214625 2006 RC91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214626 2006 RU91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214627 2006 RR93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214628 2006 RU96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214629 2006 RO98 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214630 2006 RU98 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214631 2006 RH99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
214632 2006 RT101 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214633 2006 RP120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
214634 2006 SR4 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214635 2006 SY4 16/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214636 2006 SB12 16/09/2006 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
214637 2006 SN18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214638 2006 SY19 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
214639 2006 SU23 18/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214640 2006 SB41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214641 2006 SY52 18/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214642 2006 SA56 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214643 2006 SA57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,1 km MPC · JPL
214644 2006 SM60 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214645 2006 SA62 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214646 2006 SA67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214647 2006 SL69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214648 2006 SQ71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214649 2006 SB72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214650 2006 SK74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214651 2006 SK75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214652 2006 SR75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214653 2006 SZ76 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
214654 2006 SW82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214655 2006 SV93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214656 2006 SV98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214657 2006 SQ101 19/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
214658 2006 ST101 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214659 2006 SX108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214660 2006 SV110 20/09/2006 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
214661 2006 SM111 22/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214662 2006 SF115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214663 2006 SZ119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214664 2006 SS122 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
214665 2006 SF128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
214666 2006 SM130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
214667 2006 SW137 20/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
214668 2006 SL142 19/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214669 2006 SZ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214670 2006 SU159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
214671 2006 SN161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214672 2006 SA182 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
214673 2006 SU182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214674 2006 SV185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214675 2006 SZ187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214676 2006 SA189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214677 2006 SU189 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
214678 2006 SR197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,6 km MPC · JPL
214679 2006 SC200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214680 2006 SK204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214681 2006 SQ207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214682 2006 SH211 26/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
214683 2006 SA212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214684 2006 SR216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214685 2006 SC217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214686 2006 SL225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214687 2006 SD245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214688 2006 SN247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214689 2006 SV261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214690 2006 SJ262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214691 2006 SK269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214692 2006 SU278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214693 2006 SX282 25/09/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
214694 2006 SX284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
214695 2006 SP294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214696 2006 SD295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214697 2006 SO296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214698 2006 SX303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214699 2006 SB308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214700 2006 SE336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214701 2006 SM338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214702 2006 SK339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214703 2006 SW343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214704 2006 SW345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214705 2006 SF353 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
214706 2006 SS358 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214707 2006 SJ383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
214708 2006 ST387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
214709 2006 SZ389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
214710 2006 SO392 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214711 2006 SS393 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
214712 2006 SW394 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214713 2006 SO409 20/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214714 2006 TJ 02/10/2006 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
214715 Silvanofuso 2006 TF7 10/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,9 km MPC · JPL
214716 2006 TD8 13/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 4,6 km MPC · JPL
214717 2006 TE8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
214718 2006 TM8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214719 2006 TY9 13/10/2006 Dax Dax Obs. 5,4 km MPC · JPL
214720 2006 TB11 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214721 2006 TZ13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214722 2006 TO15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214723 2006 TY16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214724 2006 TH17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214725 2006 TE18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214726 2006 TP19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214727 2006 TS19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214728 2006 TM21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214729 2006 TH24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214730 2006 TN24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214731 2006 TG25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214732 2006 TM30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214733 2006 TB31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214734 2006 TA33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214735 2006 TU37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214736 2006 TY38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214737 2006 TK39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214738 2006 TB41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214739 2006 TQ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214740 2006 TT43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214741 2006 TH46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214742 2006 TL51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214743 2006 TP51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
214744 2006 TQ51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214745 2006 TA55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
214746 2006 TY56 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
214747 2006 TU57 15/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
214748 2006 TR59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214749 2006 TO60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214750 2006 TS67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
214751 2006 TJ71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214752 2006 TR71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214753 2006 TD75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214754 2006 TC77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214755 2006 TJ78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214756 2006 TW79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214757 2006 TD89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214758 2006 TY93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
214759 2006 TH95 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,8 km MPC · JPL
214760 2006 TM103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214761 2006 TN103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214762 2006 TU108 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
214763 2006 TZ109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214764 2006 TN120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
214765 2006 UG6 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
214766 2006 UT7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214767 2006 UO9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214768 2006 UQ10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214769 2006 UA47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214770 2006 UP59 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
214771 2006 UR62 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214772 UNICEF 2006 UO64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
214773 2006 UU64 22/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
214774 2006 UC67 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
214775 2006 UL71 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
214776 2006 UD75 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214777 2006 UQ75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214778 2006 UX79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214779 2006 UB80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214780 2006 UD80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214781 2006 UB85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
214782 2006 UR90 17/10/2006 Mount Lemmon Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
214783 2006 UR92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214784 2006 UG105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
214785 2006 UZ116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214786 2006 US132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214787 2006 UE135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214788 2006 UC136 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214789 2006 US137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214790 2006 UR162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214791 2006 UZ174 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214792 2006 UT175 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
214793 2006 UX175 16/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
214794 2006 UA178 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214795 2006 UF180 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214796 2006 UT180 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
214797 2006 UB182 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214798 2006 US188 19/10/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
214799 2006 UU197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214800 2006 UO202 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214801 2006 UD203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
214802 2006 UT204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214803 2006 UK209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214804 2006 UP210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214805 2006 UJ220 16/10/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
214806 2006 UO221 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214807 2006 UE226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214808 2006 UX226 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
214809 2006 UP228 20/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214810 2006 UF230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214811 2006 UV233 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
214812 2006 UJ242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214813 2006 UO260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214814 2006 UE263 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214815 2006 UX281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214816 2006 UG287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214817 2006 UF328 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
214818 2006 UC332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
214819 Gianotti 2006 VK2 10/11/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
214820 Faustocoppi 2006 VC14 14/11/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 3,4 km MPC · JPL
214821 2006 VJ16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214822 2006 VN19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214823 2006 VU25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214824 2006 VD32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214825 2006 VS41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
214826 2006 VQ51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214827 2006 VO71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214828 2006 VE73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214829 2006 VF80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
214830 2006 VG80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
214831 2006 VX92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
214832 2006 VC93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
214833 2006 VT106 13/11/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214834 2006 VQ109 13/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214835 2006 VO119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214836 2006 VY126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214837 2006 VV128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214838 2006 VV134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214839 2006 VW141 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
214840 2006 VB144 15/11/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
214841 2006 VQ147 15/11/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
214842 2006 VG150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
214843 2006 VO170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214844 2006 WM45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
214845 2006 WQ67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214846 2006 WO74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214847 2006 WN92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214848 2006 WS94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214849 2006 WY95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214850 2006 WB96 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214851 2006 WU101 19/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214852 2006 WU102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214853 2006 WL106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214854 2006 WF185 29/11/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
214855 2006 WF203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214856 2006 XM39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214857 2006 XY58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214858 2006 XR63 09/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
214859 2006 YN7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214860 2006 YG12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,2 km MPC · JPL
214861 2006 YL22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214862 2006 YL39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214863 Seiradakis 2006 YB55 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214864 2007 EF1 06/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
214865 2007 EW56 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214866 2007 EZ124 14/03/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
214867 2007 HN17 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214868 2007 PF7 05/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
214869 2007 PA8 09/08/2007 Socorro LINEAR APO +1km · 1,9 km MPC · JPL
214870 2007 PE17 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214871 2007 PH35 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
214872 2007 QV6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
214873 2007 RM18 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
214874 2007 RP42 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
214875 2007 RG95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214876 2007 RH105 11/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214877 2007 RY110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214878 2007 RM142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214879 2007 RB149 12/09/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
214880 2007 RP157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
214881 2007 RT178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214882 2007 RC218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214883 Yuanxikun 2007 RL232 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
214884 2007 RE244 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
214885 2007 RB265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214886 2007 RC269 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
214887 2007 RT270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214888 2007 RT271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214889 2007 RM284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214890 2007 RG291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214891 2007 RV300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214892 2007 SU2 20/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214893 2007 SJ7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214894 2007 TF16 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214895 2007 TD22 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
214896 2007 TZ28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214897 2007 TN43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214898 2007 TD58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214899 2007 TM81 07/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
214900 2007 TP88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214901 2007 TQ95 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214902 2007 TM135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
214903 2007 TE136 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214904 2007 TB143 15/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
214905 2007 TV144 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214906 2007 TU147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
214907 2007 TU160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
214908 2007 TS163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214909 2007 TD180 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214910 2007 TP181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
214911 Viehboeck 2007 TM184 11/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 790 m MPC · JPL
214912 2007 TX233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214913 2007 TL240 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
214914 2007 TQ241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
214915 2007 TH257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214916 2007 TN257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
214917 2007 TY266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214918 2007 TD338 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
214919 2007 TG363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214920 2007 UB18 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214921 2007 UY25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
214922 2007 UJ43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214923 2007 UK50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214924 2007 UZ51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214925 2007 UL85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214926 2007 UJ98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214927 2007 UJ111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
214928 Carrara 2007 VM8 05/11/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,0 km MPC · JPL
214929 2007 VF27 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214930 2007 VU44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214931 2007 VT61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214932 2007 VX163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214933 2007 VW164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214934 2007 VT165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214935 2007 VJ167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214936 2007 VN193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214937 2007 VG213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214938 2007 VN220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214939 2007 VT244 15/11/2007 Marly P. Kocher 1,1 km MPC · JPL
214940 2007 VK251 09/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
214941 2007 VO253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
214942 2007 VE256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214943 2007 VC263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
214944 2007 VQ270 08/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214945 2007 VP275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214946 2007 VX283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214947 2007 VA309 09/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214948 2007 VX311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214949 2007 VO312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214950 2007 WU20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214951 2007 WX34 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214952 2007 WO42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214953 Giugavazzi 2007 WN55 29/11/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
214954 2007 WO58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214955 2007 XK14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214956 2007 XL25 15/12/2007 OAM Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
214957 2007 XT29 15/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214958 2007 XE34 12/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214959 2007 XS37 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
214960 2007 XX42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214961 2007 XD53 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
214962 2007 YE11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
214963 2007 YD39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214964 2007 YX46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214965 2007 YN58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214966 2007 YE61 31/12/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214967 2007 YD62 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214968 2007 YD68 30/12/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
214969 2007 YE68 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214970 2008 AT 01/01/2008 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 5,4 km MPC · JPL
214971 2008 AW4 07/01/2008 Lulin LUSS 4,0 km MPC · JPL
214972 2008 AY11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
214973 2008 AZ15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214974 2008 AX56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214975 2008 AL59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214976 2008 AF66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214977 2008 AD68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214978 2008 AG68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214979 2008 AM70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214980 2008 AL72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214981 2008 AP72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214982 2008 AC77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214983 2008 AG80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214984 2008 AB81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214985 2008 AP110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214986 2008 AY114 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214987 2008 AO117 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214988 2008 BH14 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
214989 2008 BP18 30/01/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
214990 2008 BB42 31/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214991 2008 CM21 07/02/2008 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
214992 2008 CJ23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214993 2008 CM28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214994 2008 CR38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
214995 2008 CS45 02/02/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
214996 2008 CU45 02/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
214997 2008 CK47 03/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214998 2008 CT77 06/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
214999 2008 CY129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215000 2008 CQ137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001