Danh sách tiểu hành tinh/182001–183000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182001 1999 WQ23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
182002 1999 XV7 04/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
182003 1999 XE14 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182004 1999 XK17 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182005 1999 XR26 06/12/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
182006 1999 XJ45 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182007 1999 XR48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182008 1999 XE69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182009 1999 XZ122 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
182010 1999 XT133 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182011 1999 XL159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182012 1999 XY218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182013 1999 XR225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182014 1999 XC226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182015 1999 XH248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182016 1999 XF255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
182017 1999 YO7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182018 1999 YA8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
182019 1999 YF14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
182020 1999 YZ16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182021 2000 AU5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182022 2000 AD27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182023 2000 AG27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182024 2000 AB90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182025 2000 AV100 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
182026 2000 AQ113 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182027 2000 AJ145 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182028 2000 AL194 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182029 2000 BV4 21/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182030 2000 BJ7 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182031 2000 BJ13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182032 2000 BN13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182033 2000 CJ15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182034 2000 CS21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182035 2000 CY38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182036 2000 CV43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182037 2000 CE52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182038 2000 CL64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182039 2000 CR67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182040 2000 CD72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182041 2000 CX73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182042 2000 CE88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182043 2000 CH96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182044 Ryschkewitsch 2000 CV109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
182045 2000 CC131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182046 2000 CL147 11/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182047 2000 CE149 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182048 2000 DU16 29/02/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
182049 2000 DY36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182050 2000 DF40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182051 2000 DP47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182052 2000 DD49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182053 2000 DM61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182054 2000 DG89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182055 2000 DA92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
182056 2000 DD93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182057 2000 DY103 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182058 2000 DN108 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182059 2000 DQ114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
182060 2000 DL116 25/02/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
182061 2000 EU3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182062 2000 ET15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
182063 2000 EZ55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182064 2000 EC79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182065 2000 EH154 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
182066 2000 EF159 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182067 2000 FS7 29/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
182068 2000 FX54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
182069 2000 GR27 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
182070 2000 GC47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182071 2000 GJ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182072 2000 GX81 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182073 2000 GZ81 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182074 2000 GC119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
182075 2000 GM119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
182076 2000 GH130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182077 2000 GA131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
182078 2000 GS170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
182079 2000 HD1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182080 2000 HA2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182081 2000 HC2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182082 2000 HD8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182083 2000 HS51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182084 2000 HL58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
182085 2000 HN59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
182086 2000 HW68 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182087 2000 HH81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
182088 2000 HV83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
182089 2000 JK7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
182090 2000 JH10 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182091 2000 JD13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182092 2000 JE41 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182093 2000 JJ43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182094 2000 JK68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
182095 2000 JX68 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182096 2000 JF80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182097 2000 KV11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182098 2000 KO31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182099 2000 KJ49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182100 2000 KX52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182101 2000 KM59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
182102 2000 LX22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
182103 2000 NN13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182104 2000 NT20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
182105 2000 OR17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182106 2000 OT34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182107 2000 OC35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182108 2000 PY6 06/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 5,1 km MPC · JPL
182109 2000 QL3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182110 2000 QE19 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182111 2000 QZ35 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182112 2000 QL37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182113 2000 QH104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182114 2000 QC119 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182115 2000 QL141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182116 2000 QM161 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182117 2000 QF168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182118 2000 QF170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182119 2000 QH186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182120 2000 QW189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182121 2000 QL227 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
182122 Sepan 2000 QY234 26/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
182123 2000 RA21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182124 2000 RY23 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182125 2000 RK26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182126 2000 RJ38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
182127 2000 RJ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182128 2000 RC72 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182129 2000 RR99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
182130 2000 SY15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182131 2000 SD17 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182132 2000 SG17 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182133 2000 SO23 26/09/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
182134 2000 SL25 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182135 2000 SP27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182136 2000 ST29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182137 2000 SA31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182138 2000 SJ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182139 2000 SM33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182140 2000 SX42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
182141 2000 SZ43 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182142 2000 SN44 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
182143 2000 SQ45 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182144 2000 SN47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182145 2000 SR49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182146 2000 ST57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182147 2000 SJ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182148 2000 SB64 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182149 2000 SN65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182150 2000 SK68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182151 2000 SK70 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182152 2000 SM73 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182153 2000 SU77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182154 2000 SF78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182155 2000 SB84 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182156 2000 SG87 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182157 2000 SF103 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182158 2000 SQ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182159 2000 SZ132 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182160 2000 SC161 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182161 2000 SL184 20/09/2000 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
182162 2000 SZ186 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
182163 2000 SO193 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
182164 2000 SO196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182165 2000 SO197 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182166 2000 SS202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182167 2000 SG214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182168 2000 SL214 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182169 2000 SQ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182170 2000 SU222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182171 2000 SZ222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182172 2000 SG229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182173 2000 SX239 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182174 2000 SQ247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182175 2000 SH250 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
182176 2000 SM250 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182177 2000 SK253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182178 2000 SR282 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
182179 2000 SC292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182180 2000 SP294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182181 2000 SG310 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
182182 2000 SK318 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
182183 2000 SK324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
182184 2000 SP325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182185 2000 SR343 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182186 2000 SU349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
182187 2000 SY363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182188 2000 TK13 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182189 2000 TM34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
182190 2000 TD35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182191 2000 UC14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
182192 2000 UE14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
182193 2000 UB21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182194 2000 UX24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182195 2000 UR35 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182196 2000 UT45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182197 2000 UX65 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182198 2000 UK105 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182199 2000 UN108 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182200 2000 UH111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182201 2000 VD20 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
182202 2000 VW20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182203 2000 VS59 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182204 2000 WA21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
182205 2000 WR21 24/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,1 km MPC · JPL
182206 2000 WZ42 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182207 2000 WF46 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182208 2000 WC57 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182209 2000 WM69 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182210 2000 WR82 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182211 2000 WT102 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
182212 2000 WN122 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182213 2000 WU122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182214 2000 WB127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182215 2000 WP145 22/11/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
182216 2000 WK163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182217 2000 WR163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182218 2000 WX180 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182219 2000 XG26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182220 2000 XP29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182221 2000 XO48 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
182222 2000 YU1 16/12/2000 Kitt Peak M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav cubewano ( 168 km MPC · JPL
182223 2000 YC2 17/12/2000 Kitt Peak M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav 140 km MPC · JPL
182224 2000 YO10 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182225 2000 YP35 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
182226 2000 YS65 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
182227 2000 YU84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182228 2000 YF89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182229 2000 YC124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
182230 2001 CL7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182231 2001 CZ20 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182232 2001 DJ4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182233 2001 DT4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182234 2001 DH9 16/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
182235 2001 DY14 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
182236 2001 DV17 16/02/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182237 2001 DT33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182238 2001 DW45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182239 2001 DS78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
182240 2001 DL93 19/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
182241 2001 EF14 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182242 2001 ED21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
182243 2001 FV9 20/03/2001 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
182244 2001 FF17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
182245 2001 FU19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
182246 2001 FE45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182247 2001 FP52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182248 2001 FJ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182249 2001 FG72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182250 2001 FZ81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182251 2001 FZ93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182252 2001 FW98 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182253 2001 FV102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182254 2001 FV103 18/03/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182255 2001 FM108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182256 2001 FR145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182257 2001 FJ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
182258 2001 FR168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182259 2001 FZ185 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182260 2001 GA3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182261 2001 GN9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182262 Solène 2001 HA 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 960 m MPC · JPL
182263 2001 HQ8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182264 2001 HW10 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182265 2001 HX19 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182266 2001 HO25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
182267 2001 HK26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182268 2001 HT26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182269 2001 HF33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182270 2001 HK42 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182271 2001 HQ54 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182272 2001 HS59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182273 2001 KA 16/05/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
182274 2001 KY1 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
182275 2001 KA9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182276 2001 KA10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182277 2001 KD13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182278 2001 KG18 20/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
182279 2001 KC22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182280 2001 KA23 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182281 2001 KX23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182282 2001 KU25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182283 2001 KT27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182284 2001 KA35 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182285 2001 KB35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182286 2001 KD49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182287 2001 KE52 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182288 2001 KN58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182289 2001 KN59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182290 2001 KN68 20/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182291 2001 KV72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182292 2001 KZ73 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
182293 2001 KJ75 31/05/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182294 2001 KU76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 212 km MPC · JPL
182295 2001 LJ13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182296 2001 MN12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182297 2001 MH14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
182298 2001 MM20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182299 2001 NE1 12/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182300 2001 NG2 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182301 2001 NN19 14/07/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
182302 2001 NC22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
182303 2001 NR22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182304 2001 OV7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
182305 2001 OY7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
182306 2001 OK25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
182307 2001 OF36 21/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182308 2001 OU41 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
182309 2001 OV41 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182310 2001 OO43 22/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182311 2001 OY55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182312 2001 OT59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
182313 2001 OK61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
182314 2001 ON62 25/07/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
182315 2001 OF66 22/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
182316 2001 OT86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182317 2001 OM88 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182318 2001 OE91 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182319 2001 OA98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182320 2001 OJ99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182321 2001 OA104 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182322 2001 OR111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
182323 2001 OC113 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
182324 2001 PP4 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182325 2001 PC5 09/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182326 2001 PH5 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182327 2001 PJ11 09/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
182328 2001 PS13 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182329 2001 PH15 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
182330 2001 PD18 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
182331 2001 PN19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182332 2001 PO24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
182333 2001 PP37 11/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182334 2001 PB43 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182335 2001 PV44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
182336 2001 PL52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
182337 2001 PV54 14/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
182338 2001 PG65 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182339 2001 PZ66 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182340 2001 QM1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182341 2001 QP3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182342 2001 QA7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182343 2001 QY8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182344 2001 QJ10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182345 2001 QH12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182346 2001 QC15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182347 2001 QU33 17/08/2001 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
182348 2001 QB35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182349 2001 QN39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182350 2001 QY43 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182351 2001 QF44 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
182352 2001 QH45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182353 2001 QG47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182354 2001 QJ60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182355 2001 QL61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182356 2001 QV73 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182357 2001 QQ91 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182358 2001 QJ98 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182359 2001 QD114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182360 2001 QU115 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182361 2001 QN120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182362 2001 QZ122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182363 2001 QW124 19/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
182364 2001 QD125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182365 2001 QK127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182366 2001 QC136 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182367 2001 QY143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182368 2001 QD145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
182369 2001 QD156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182370 2001 QK156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182371 2001 QR161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182372 2001 QJ180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182373 2001 QY181 29/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
182374 2001 QY182 23/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182375 2001 QJ183 22/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
182376 2001 QU192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182377 2001 QW196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182378 2001 QW198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182379 2001 QX215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182380 2001 QR230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
182381 2001 QL232 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182382 2001 QT240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182383 2001 QJ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182384 2001 QR243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182385 2001 QA244 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182386 2001 QF253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182387 2001 QQ254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
182388 2001 QT254 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182389 2001 QY255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182390 2001 QD261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182391 2001 QD266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182392 2001 QB269 20/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
182393 2001 QG272 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182394 2001 QD279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182395 2001 QL280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182396 2001 QF287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182397 2001 QW297 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 293 km MPC · JPL
182398 2001 QK333 20/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182399 2001 RX 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
182400 2001 RZ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182401 2001 RT15 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182402 2001 RQ18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182403 2001 RK24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182404 2001 RE32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182405 2001 RW35 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182406 2001 RB38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182407 2001 RD48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
182408 2001 RS53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182409 2001 RC56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182410 2001 RB59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182411 2001 RU60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182412 2001 RJ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182413 2001 RL66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182414 2001 RZ73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182415 2001 RZ75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182416 2001 RR78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182417 2001 RL81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182418 2001 RW88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
182419 2001 RV98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182420 2001 RQ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182421 2001 RC103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182422 2001 RF104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182423 2001 RR104 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182424 2001 RN113 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182425 2001 RR114 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182426 2001 RL118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182427 2001 RS120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182428 2001 RS126 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182429 2001 RZ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182430 2001 RF131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182431 2001 RD132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182432 2001 RJ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182433 2001 RR134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182434 2001 RH136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182435 2001 RE140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182436 2001 SJ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
182437 2001 SS11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182438 2001 SO15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182439 2001 SS17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182440 2001 SB19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182441 2001 SB21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182442 2001 SD24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182443 2001 SB26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182444 2001 SQ26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182445 2001 SD30 16/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
182446 2001 SC31 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182447 2001 SL31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182448 2001 SP38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182449 2001 SW40 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182450 2001 SJ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182451 2001 SG50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182452 2001 SJ50 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182453 2001 SB53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182454 2001 SV62 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182455 2001 SO63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182456 2001 SG64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182457 2001 SO64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182458 2001 SF69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182459 2001 SZ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182460 2001 SC81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182461 2001 SK81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182462 2001 SY82 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
182463 2001 SK85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182464 2001 SH88 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182465 2001 SF91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182466 2001 SF92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182467 2001 SO92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182468 2001 SP93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182469 2001 SD96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182470 2001 SR97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182471 2001 SS101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182472 2001 SF102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182473 2001 SE105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182474 2001 SA110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182475 2001 SL115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
182476 2001 SD116 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
182477 2001 SB118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182478 2001 SM121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182479 2001 SJ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182480 2001 SQ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182481 2001 SG136 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182482 2001 SJ137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182483 2001 SB141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182484 2001 SA142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182485 2001 SW142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182486 2001 SY143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182487 2001 SK158 17/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182488 2001 SO158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182489 2001 SU158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182490 2001 SU164 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182491 2001 SN165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182492 2001 SO173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182493 2001 SK174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182494 2001 SQ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182495 2001 SA190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182496 2001 SL196 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182497 2001 SL200 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182498 2001 SV203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182499 2001 SF207 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182500 2001 ST212 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182501 2001 SH219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182502 2001 SQ224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182503 2001 SQ242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182504 2001 SP245 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182505 2001 SW245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182506 2001 SL251 19/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182507 2001 SN251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182508 2001 SA253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182509 2001 SV255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182510 2001 SZ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182511 2001 SC258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182512 2001 SL268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
182513 2001 SM269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182514 2001 SH274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
182515 2001 SS276 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182516 2001 SK293 19/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
182517 2001 SC294 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182518 2001 SL314 23/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182519 2001 ST317 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182520 2001 SU320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182521 2001 SU327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
182522 2001 SZ337 20/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
182523 2001 SK339 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182524 2001 SN342 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182525 2001 SX349 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182526 2001 SH353 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182527 2001 TW6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
182528 2001 TY9 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182529 2001 TE10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182530 2001 TT10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182531 2001 TO22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182532 2001 TU23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182533 2001 TA24 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182534 2001 TM25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182535 2001 TL29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182536 2001 TN31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182537 2001 TH35 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182538 2001 TO39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182539 2001 TS45 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182540 2001 TS49 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182541 2001 TP51 13/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
182542 2001 TH57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182543 2001 TQ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182544 2001 TF64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182545 2001 TQ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182546 2001 TE82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182547 2001 TK83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182548 2001 TS83 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
182549 2001 TG86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182550 2001 TS86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182551 2001 TP89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182552 2001 TA100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182553 2001 TW100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182554 2001 TO111 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182555 2001 TZ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182556 2001 TD113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182557 2001 TW114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182558 2001 TX115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182559 2001 TM126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182560 2001 TE129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
182561 2001 TG130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182562 2001 TK138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182563 2001 TA139 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
182564 2001 TL139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182565 2001 TN145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182566 2001 TT145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182567 2001 TQ146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182568 2001 TS148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182569 2001 TN149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182570 2001 TG151 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182571 2001 TP156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
182572 2001 TM158 11/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182573 2001 TF160 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182574 2001 TR164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
182575 2001 TC173 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182576 2001 TW174 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182577 2001 TB175 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182578 2001 TF175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182579 2001 TK176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182580 2001 TA177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182581 2001 TA187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182582 2001 TK192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182583 2001 TH198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182584 2001 TO207 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182585 2001 TB219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
182586 2001 TB224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182587 2001 TX224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182588 2001 TA226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182589 2001 TV230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
182590 Vladisvujnovic 2001 TA245 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
182591 2001 TG247 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
182592 Jolana 2001 TF257 08/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
182593 2001 UL1 19/10/2001 Nacogdoches SFA Obs. 2,5 km MPC · JPL
182594 2001 UD2 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182595 2001 UH18 29/10/2001 Emerald Lane L. Ball 2,8 km MPC · JPL
182596 2001 US21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182597 2001 UE28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182598 2001 UA32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182599 2001 UE33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182600 2001 UL35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182601 2001 UF41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182602 2001 UC43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182603 2001 UF43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182604 2001 UK47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182605 2001 UM47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182606 2001 UU47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182607 2001 UN48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182608 2001 UN49 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182609 2001 US58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182610 2001 UX58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182611 2001 UJ59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182612 2001 UX60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182613 2001 UJ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182614 2001 UT70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
182615 2001 UM79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182616 2001 UL80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182617 2001 UT82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182618 2001 UT91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
182619 2001 UJ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182620 2001 UL101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182621 2001 UO101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182622 2001 UN106 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182623 2001 UO108 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182624 2001 UA114 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182625 2001 UF114 22/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
182626 2001 UW117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182627 2001 UC124 22/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
182628 2001 UK126 23/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182629 2001 UM131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182630 2001 UE138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182631 2001 UP143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182632 2001 UJ144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182633 2001 UX145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182634 2001 UV146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182635 2001 UL148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182636 2001 UJ151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182637 2001 UR151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182638 2001 UL152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182639 2001 UM155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182640 2001 UM156 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182641 2001 UH159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182642 2001 UO160 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182643 2001 UO161 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182644 2001 UH162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182645 2001 UL162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182646 2001 UH165 23/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
182647 2001 UA170 21/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182648 2001 UJ175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182649 2001 UT176 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182650 2001 UL177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182651 2001 UD178 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182652 2001 UU182 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182653 2001 UK187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182654 2001 UC188 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182655 2001 UE194 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182656 2001 UF195 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182657 2001 UZ195 18/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182658 2001 UE196 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182659 2001 UK196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182660 2001 UT197 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
182661 2001 UY201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
182662 2001 UG203 19/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
182663 2001 UP204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182664 2001 UT204 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182665 2001 UV204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
182666 2001 UG206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
182667 2001 UG207 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182668 2001 UO208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
182669 2001 UZ214 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
182670 2001 UA215 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182671 2001 UR221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182672 2001 UU221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182673 2001 UC222 25/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182674 2001 UB225 25/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
182675 2001 UA226 16/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
182676 2001 UQ227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
182677 2001 UH228 24/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
182678 2001 VM1 09/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182679 2001 VP6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182680 2001 VV7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182681 2001 VE18 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182682 2001 VV18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182683 2001 VS22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182684 2001 VW24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182685 2001 VN25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182686 2001 VJ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182687 2001 VQ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182688 2001 VQ45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182689 2001 VL46 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
182690 2001 VH49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182691 2001 VT49 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182692 2001 VH62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182693 2001 VW70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182694 2001 VJ73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
182695 2001 VV76 15/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
182696 2001 VA95 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182697 2001 VM96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182698 2001 VV97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182699 2001 VM100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
182700 2001 VB112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182701 2001 VB115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182702 2001 VY119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
182703 2001 VD124 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
182704 2001 WB3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182705 2001 WX7 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182706 2001 WG10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182707 2001 WA12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182708 2001 WJ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182709 2001 WX15 25/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182710 2001 WJ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182711 2001 WZ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182712 2001 WQ18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182713 2001 WK20 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182714 2001 WN25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182715 2001 WA38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182716 2001 WZ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182717 2001 WO46 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182718 2001 WR47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
182719 2001 WP53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182720 2001 WW54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182721 2001 WE56 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182722 2001 WC57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182723 2001 WL58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182724 2001 WN68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182725 2001 WF70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182726 2001 WY80 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182727 2001 WA100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182728 2001 WM100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
182729 2001 WR100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
182730 2001 WX103 21/11/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
182731 2001 XW1 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182732 2001 XH6 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182733 2001 XV45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182734 2001 XW45 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182735 2001 XE47 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182736 2001 XX53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182737 2001 XZ69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182738 2001 XS70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182739 2001 XZ71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182740 2001 XT74 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182741 2001 XU77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182742 2001 XW78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182743 2001 XM84 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182744 2001 XF90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182745 2001 XY104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
182746 2001 XV105 10/12/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
182747 2001 XS107 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182748 2001 XJ110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182749 2001 XA118 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182750 2001 XK124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182751 2001 XP129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182752 2001 XS131 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182753 2001 XZ133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182754 2001 XQ136 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182755 2001 XF143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182756 2001 XZ148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182757 2001 XR152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182758 2001 XO161 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182759 2001 XL162 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182760 2001 XX162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182761 2001 XY166 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182762 2001 XD167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182763 2001 XT180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182764 2001 XL184 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
182765 2001 XY201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
182766 2001 XX202 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182767 2001 XZ209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
182768 2001 XD216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182769 2001 XL219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182770 2001 XZ223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182771 2001 XD233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182772 2001 XP242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182773 2001 XU242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182774 2001 XC253 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182775 2001 XC256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
182776 2001 XJ261 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182777 2001 YC7 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182778 2001 YK22 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182779 2001 YR49 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182780 2001 YH63 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182781 2001 YO97 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182782 2001 YW112 18/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
182783 2001 YH123 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182784 2001 YX123 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182785 2001 YJ134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182786 2001 YU158 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
182787 2002 AE8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
182788 2002 AX11 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
182789 2002 AJ17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182790 2002 AJ18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
182791 2002 AN19 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182792 2002 AM23 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
182793 2002 AG30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182794 2002 AN46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182795 2002 AX47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182796 2002 AS56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
182797 2002 AP58 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182798 2002 AH69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
182799 2002 AN72 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182800 2002 AA88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182801 2002 AQ94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182802 2002 AW97 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182803 2002 AV99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182804 2002 AO101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182805 2002 AP101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182806 2002 AD108 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182807 2002 AG123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182808 2002 AV123 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182809 2002 AH125 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182810 2002 AB129 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182811 2002 AH132 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182812 2002 AL141 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
182813 2002 AB143 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182814 2002 AV147 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182815 2002 AF151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182816 2002 AK151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182817 2002 AV151 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182818 2002 AP158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182819 2002 AF184 07/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
182820 2002 AP185 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182821 2002 AJ187 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182822 2002 AJ190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182823 2002 AN190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
182824 2002 AQ191 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
182825 2002 AJ193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182826 2002 AN203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
182827 2002 AO209 14/01/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182828 2002 BJ3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
182829 2002 BF4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182830 2002 BS23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182831 2002 BN28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
182832 2002 BO30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
182833 2002 CG1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
182834 2002 CY2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
182835 2002 CD3 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
182836 2002 CM7 06/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
182837 2002 CN9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
182838 2002 CG15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
182839 2002 CK16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182840 2002 CG18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182841 2002 CU18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
182842 2002 CD20 04/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
182843 2002 CK49 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
182844 2002 CE58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
182845 2002 CK60 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182846 2002 CX85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182847 2002 CP87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182848 2002 CD89 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182849 2002 CO90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182850 2002 CH92 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
182851 2002 CO96 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182852 2002 CG101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182853 2002 CB102 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182854 2002 CO119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182855 2002 CP122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182856 2002 CU130 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182857 2002 CD148 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182858 2002 CD149 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182859 2002 CZ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182860 2002 CB150 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182861 2002 CN150 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182862 2002 CY167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
182863 2002 CP176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182864 2002 CR179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182865 2002 CV180 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182866 2002 CD195 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
182867 2002 CF200 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182868 2002 CF204 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182869 2002 CL206 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182870 2002 CS210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182871 2002 CT211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182872 2002 CU211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182873 2002 CD222 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182874 2002 CC230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
182875 2002 CG233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182876 2002 CZ238 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182877 2002 CL240 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
182878 2002 CQ247 15/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
182879 2002 CP252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
182880 2002 CH253 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
182881 2002 CD254 05/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182882 2002 CD259 06/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
182883 2002 CL259 06/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
182884 2002 CE263 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182885 2002 CF266 07/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182886 2002 CA282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
182887 2002 CU292 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182888 2002 CC295 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
182889 2002 CH301 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182890 2002 CZ301 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182891 2002 CY302 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182892 2002 CD311 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182893 2002 DA18 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182894 2002 DE18 20/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182895 2002 DN18 21/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182896 2002 DE20 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182897 2002 EZ3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
182898 2002 EF12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
182899 2002 EE14 05/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
182900 2002 EG15 05/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182901 2002 EG26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
182902 2002 EP39 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182903 2002 EM53 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
182904 2002 EP60 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182905 2002 EG63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182906 2002 EV68 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182907 2002 EG81 13/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182908 2002 EH90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182909 2002 ET90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182910 2002 EP99 02/03/2002 Uccle Uccle Obs. 5,6 km MPC · JPL
182911 2002 EO102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182912 2002 EE104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
182913 2002 EM106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
182914 2002 EL109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
182915 2002 EB113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
182916 2002 EK117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
182917 2002 EX126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
182918 2002 EN132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
182919 2002 EM133 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182920 2002 EU134 13/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
182921 2002 ED140 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
182922 2002 EW154 06/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
182923 2002 EK157 13/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
182924 2002 EN160 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182925 2002 EG161 12/03/2002 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
182926 2002 FU6 20/03/2002 Mauna Kea B. Gladman, J. J. Kavelaars, A. Doressoundiram cubewano ( 147 km MPC · JPL
182927 2002 FN25 19/03/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
182928 2002 FV26 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182929 2002 FJ32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
182930 2002 FX40 21/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182931 2002 GQ1 04/04/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
182932 2002 GQ2 04/04/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
182933 2002 GZ31 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie SDO · 233 km MPC · JPL
182934 2002 GJ32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 369 km MPC · JPL
182935 2002 GZ40 04/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
182936 2002 GC42 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
182937 2002 GS47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
182938 2002 GK48 04/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
182939 2002 GZ50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
182940 2002 GJ55 05/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
182941 2002 GE65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182942 2002 GM67 08/04/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
182943 2002 GG91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
182944 2002 GA100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182945 2002 GC101 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182946 2002 GO106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
182947 2002 GJ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
182948 2002 GJ123 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
182949 2002 GX155 13/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
182950 2002 GL163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
182951 2002 GU177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,9 km MPC · JPL
182952 2002 HH16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182953 2002 HN17 21/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
182954 2002 JH1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
182955 2002 JO10 06/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
182956 2002 JK16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182957 2002 JK60 10/05/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
182958 2002 JH62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182959 2002 JK68 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182960 2002 JT68 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182961 2002 JU116 04/05/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
182962 2002 JV118 05/05/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
182963 2002 JF122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182964 2002 JE138 09/05/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
182965 2002 KX8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
182966 2002 LC4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182967 2002 LK22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182968 2002 LN29 07/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182969 2002 MA5 29/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182970 2002 NN15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182971 2002 NQ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182972 2002 NX21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182973 2002 NL23 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
182974 2002 NT23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182975 2002 NE36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182976 2002 NR37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182977 2002 NU38 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182978 2002 NX39 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182979 2002 NE42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182980 2002 NQ46 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
182981 2002 NK51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182982 2002 NG61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182983 2002 NO61 05/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
182984 2002 OV 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182985 2002 OF1 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182986 2002 OR2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182987 2002 OC8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182988 2002 OM8 19/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
182989 2002 OE13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182990 2002 OJ17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182991 2002 OK25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 800 m MPC · JPL
182992 2002 OM28 16/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182993 2002 PC1 04/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
182994 2002 PO11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
182995 2002 PH24 06/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
182996 2002 PB28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182997 2002 PY29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182998 2002 PW34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
182999 2002 PJ37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183000 2002 PR46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

178.000s  • 179.000s  • 180.000s  • 181.000s  • 182.000s  • 183.000s  • 184.000s  • 185.000s  • 186.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001