Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/471001–472000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471001 2009 SZ169 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471002 2009 SN170 27/09/2009 Tzec Maun L. Elenin 940 m MPC · JPL
471003 2009 SY223 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471004 2009 SY227 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
471005 2009 SY230 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471006 2009 SK235 14/09/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471007 2009 SZ243 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
471008 2009 SK254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
471009 2009 SC260 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471010 2009 SV260 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471011 2009 SD261 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
471012 2009 SF265 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471013 2009 SC275 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471014 2009 SG275 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471015 2009 SG276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471016 2009 SV282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471017 2009 SZ282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471018 2009 SR283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471019 2009 SR288 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471020 2009 SJ289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471021 2009 SB290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
471022 2009 SZ290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471023 2009 SY293 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471024 2009 SO298 18/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
471025 2009 SN300 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471026 2009 SH306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471027 2009 SH316 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471028 2009 SO329 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
471029 2009 SR332 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471030 2009 SF333 25/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471031 2009 SD339 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471032 2009 SP358 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471033 2009 TJ5 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471034 2009 TG8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
471035 2009 TS12 15/09/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471036 2009 TR14 27/09/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
471037 2009 TO20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
471038 2009 TH22 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
471039 2009 TY22 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471040 2009 TR26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
471041 2009 TV33 21/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
471042 2009 UN16 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471043 2009 UX25 21/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471044 2009 UH39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471045 2009 UB47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471046 2009 UG47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
471047 2009 UV50 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471048 2009 UK72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471049 2009 UK83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471050 2009 UP92 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471051 2009 UH94 21/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471052 2009 UR101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471053 2009 UP106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471054 2009 UN109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471055 2009 UB111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471056 2009 UK127 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
471057 2009 UM134 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471058 2009 UA138 24/10/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
471059 2009 UL143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
471060 2009 VF11 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
471061 2009 VD26 06/11/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
471062 2009 VY32 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
471063 2009 VD37 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471064 2009 VQ51 11/11/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
471065 2009 VK59 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
471066 2009 VK62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471067 2009 VN63 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471068 2009 VO92 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
471069 2009 VU92 18/10/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471070 2009 VX93 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471071 2009 VO107 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
471072 2009 WU 16/11/2009 BlackBird K. Levin, N. Teamo 900 m MPC · JPL
471073 2009 WD29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471074 2009 WN44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471075 2009 WW54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471076 2009 WO88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471077 2009 WE94 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471078 2009 WG152 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
471079 2009 WN180 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471080 2009 WM183 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471081 2009 WL198 17/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
471082 2009 WT263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471083 2009 XF2 12/12/2009 Socorro LINEAR 240 m MPC · JPL
471084 2009 XY6 11/12/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
471085 2009 XW22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471086 2009 YT5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471087 2009 YJ24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471088 2010 AZ14 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471089 2010 AA21 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471090 2010 AX23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471091 2010 AT27 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471092 2010 AA38 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471093 2010 AC52 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471094 2010 AV55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471095 2010 AE59 15/12/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471096 2010 AR64 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471097 2010 AQ68 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471098 2010 AN81 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471099 2010 AT99 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471100 2010 AV99 12/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471101 2010 AE106 12/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
471102 2010 BO2 16/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
471103 2010 BR14 16/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
471104 2010 BT40 19/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
471105 2010 BN55 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
471106 2010 BY70 23/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
471107 2010 BX93 27/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471108 2010 CL1 09/02/2010 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
471109 Vladobahýl 2010 CO12 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 890 m MPC · JPL
471110 2010 CT19 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471111 2010 CJ20 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471112 2010 CO33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471113 2010 CK41 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471114 2010 CE61 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471115 2010 CE63 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471116 2010 CJ75 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471117 2010 CC99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471118 2010 CW114 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471119 2010 CD125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471120 2010 CX137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471121 2010 CQ160 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471122 2010 CJ184 15/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471123 2010 CO213 02/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
471124 2010 CU225 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
471125 2010 CG248 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471126 2010 DL5 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471127 2010 DS11 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471128 2010 DN13 15/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471129 2010 DQ40 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471130 2010 DO41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471131 2010 DZ50 21/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471132 2010 DD79 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471133 2010 EC9 04/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
471134 2010 ET21 05/03/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471135 2010 ER25 10/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
471136 2010 EO65 09/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 56 km MPC · JPL
471137 2010 ET65 13/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 423 km MPC · JPL
471138 2010 EY69 13/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
471139 2010 EK100 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
471140 2010 EX104 16/02/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
471141 2010 ED111 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471142 2010 ET123 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471143 Dziewanna 2010 EK139 13/03/2010 Las Campanas A. Udalski, S. S. Sheppard, M. Kubiak, C. Trujillo res · 735 km MPC · JPL
471144 2010 FY 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471145 2010 FD1 19/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471146 2010 FY2 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471147 2010 FA12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471148 2010 FL26 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471149 2010 FB49 17/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 154 km MPC · JPL
471150 2010 FC49 18/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 321 km MPC · JPL
471151 2010 FD49 19/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte res · 255 km MPC · JPL
471152 2010 FE49 19/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 222 km MPC · JPL
471153 2010 FV56 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471154 2010 FQ88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471155 2010 GF65 14/04/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 168 km MPC · JPL
471156 2010 GZ73 14/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
471157 2010 GS97 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471158 2010 GQ110 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471159 2010 GK153 15/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
471160 2010 GK173 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471161 2010 HM13 17/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
471162 2010 HO37 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471163 2010 HD57 25/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
471164 2010 HZ57 25/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
471165 2010 HE79 21/04/2010 Las Campanas S. S. Sheppard, R. Poleski, A. Udalski, C. Trujillo 423 km MPC · JPL
471166 2010 HK107 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471167 2010 HF109 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471168 2010 JU3 01/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
471169 2010 JZ22 04/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
471170 2010 JE45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471171 2010 JT47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471172 2010 JC80 12/05/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte res · 293 km MPC · JPL
471173 2010 JR84 24/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471174 2010 JZ113 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471175 2010 JY131 13/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
471176 2010 JW151 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471177 2010 JP155 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471178 2010 JW157 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471179 2010 KW20 17/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471180 2010 KF23 18/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
471181 2010 KM35 19/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471182 2010 LD33 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
471183 2010 LE61 24/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471184 2010 LT62 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471185 2010 LH68 25/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471186 2010 MH80 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471187 2010 ND5 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471188 2010 NT13 02/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471189 2010 NZ13 02/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471190 2010 NQ56 10/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
471191 2010 NJ83 01/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
471192 2010 ND118 24/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471193 2010 OC74 01/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471194 2010 OM107 03/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471195 2010 PS46 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
471196 2010 PK66 14/08/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte cubewano ( 386 km MPC · JPL
471197 2010 RT59 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
471198 2010 SM 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471199 2010 SC19 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471200 2010 SB23 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471201 2010 TF7 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471202 2010 TS13 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471203 2010 TJ75 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471204 2010 TN144 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471205 2010 TX161 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471206 2010 UT9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471207 2010 UP26 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471208 2010 UU56 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471209 2010 UK106 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
471210 2010 VW11 03/11/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 386 km MPC · JPL
471211 2010 VE13 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471212 2010 VE37 04/11/2010 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
471213 2010 VQ88 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471214 2010 VT112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
471215 2010 VM115 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
471216 2010 VT162 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
471217 2010 VJ178 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471218 2010 VX205 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471219 2010 WS9 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471220 2010 WX27 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
471221 2010 WH29 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471222 2010 XN44 30/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471223 2010 XJ46 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471224 2010 XO64 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471225 2011 AZ8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471226 2011 AT12 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471227 2011 AE14 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
471228 2011 AG16 04/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471229 2011 AX24 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471230 2011 AK31 17/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
471231 2011 AV36 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471232 2011 AS44 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471233 2011 AF52 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471234 2011 AO56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471235 2011 AQ56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471236 2011 AV70 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471237 2011 AC72 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31 km MPC · JPL
471238 2011 BF 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471239 2011 BN15 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471240 2011 BT15 24/01/2011 Haleakala Pan-STARRS APO · 160 m MPC · JPL
471241 2011 BX18 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
471242 2011 BT23 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471243 2011 BU27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471244 2011 BU38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471245 2011 BO60 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
471246 2011 BC61 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471247 2011 BT74 15/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471248 2011 BG89 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471249 2011 BN90 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471250 2011 BG93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
471251 2011 BG94 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471252 2011 BD138 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471253 2011 BB149 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471254 2011 CM 28/01/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
471255 2011 CZ10 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471256 2011 CU16 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471257 2011 CW49 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471258 2011 CE63 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471259 2011 CX66 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
471260 2011 CR67 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471261 2011 CV86 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471262 2011 DT5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471263 2011 DB14 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471264 2011 DY39 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471265 2011 DN42 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471266 2011 EV38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471267 2011 EO43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471268 2011 EP71 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471269 2011 EG86 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471270 2011 FU3 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
471271 2011 FZ6 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471272 2011 FY9 27/03/2011 La Silla La Silla Obs. 84 km MPC · JPL
471273 2011 FU10 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471274 2011 FG17 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471275 2011 FX30 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471276 2011 FT33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471277 2011 FX33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471278 2011 FC58 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471279 2011 FD65 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471280 2011 FU71 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471281 2011 FT97 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471282 2011 FG98 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471283 2011 FH105 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471284 2011 GX2 14/03/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471285 2011 GW4 14/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471286 2011 GU7 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471287 2011 GA26 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471288 2011 GM27 02/04/2011 La Silla La Silla Obs. cubewano ( 423 km MPC · JPL
471289 2011 GJ34 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471290 2011 GX34 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471291 2011 GV60 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471292 2011 GJ64 05/04/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471293 2011 GW64 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471294 2011 GK70 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471295 2011 GK74 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471296 2011 GP83 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471297 2011 GM85 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471298 2011 HD3 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471299 2011 HM11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471300 2011 HZ12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471301 2011 HS20 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471302 2011 HS30 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471303 2011 HS36 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471304 2011 HZ53 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471305 2011 HL56 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471306 2011 HE67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471307 2011 HM72 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471308 2011 HK73 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471309 2011 HO79 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471310 2011 HZ82 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471311 2011 HA85 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471312 2011 HA88 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471313 2011 HU88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471314 2011 HR90 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471315 2011 JL9 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471316 2011 JQ20 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471317 2011 JJ28 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471318 2011 JF31 03/05/2011 La Silla La Silla Obs. cubewano ( 404 km MPC · JPL
471319 2011 KS1 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
471320 2011 KQ2 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471321 2011 KG6 01/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471322 2011 KU6 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471323 2011 KW15 26/05/2011 Siding Spring SSS 470 m MPC · JPL
471324 2011 KE16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471325 2011 KT19 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey centaur · 161 km MPC · JPL
471326 2011 KJ21 01/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471327 2011 KJ23 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471328 2011 KH34 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471329 2011 KG36 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471330 2011 KH45 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471331 2011 LR7 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471332 2011 LD10 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471333 2011 LJ15 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471334 2011 LE27 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471335 2011 OD16 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 84 km MPC · JPL
471336 2011 OZ18 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471337 2011 OQ21 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471338 2011 OY33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471339 2011 ON45 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 24 km MPC · JPL
471340 2011 OK48 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471341 2011 PO15 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471342 2011 QQ 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471343 2011 QD10 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471344 2011 QE22 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471345 2011 QG24 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471346 2011 QP44 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471347 2011 QU47 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471348 2011 QU54 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
471349 2011 QO57 29/08/2011 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
471350 2011 QY63 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471351 2011 QB65 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
471352 2011 QH78 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471353 2011 QE79 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471354 2011 QO88 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471355 2011 QN91 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471356 2011 QT94 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471357 2011 RP8 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471358 2011 RZ11 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471359 2011 RE14 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471360 2011 SL21 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
471361 2011 SL32 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471362 2011 SD35 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471363 2011 SQ38 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471364 2011 ST41 17/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
471365 2011 SC42 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 2,8 km MPC · JPL
471366 2011 SX44 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471367 2011 SD60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471368 2011 SE62 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
471369 2011 SF62 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471370 2011 SK67 16/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
471371 2011 ST72 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471372 2011 SH74 11/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471373 2011 SF75 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471374 2011 SN84 12/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471375 2011 SP87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471376 2011 SR89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471377 2011 SF99 08/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471378 2011 SU99 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471379 2011 SM104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471380 2011 SG109 09/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471381 2011 SC116 28/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
471382 2011 SW120 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471383 2011 SX121 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471384 2011 SC122 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471385 2011 SR122 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471386 2011 SG125 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471387 2011 SG126 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471388 2011 SQ126 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471389 2011 SQ128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471390 2011 ST129 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471391 2011 SV133 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
471392 2011 SQ134 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
471393 2011 SP143 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471394 2011 SJ145 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471395 2011 SD165 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471396 2011 SN165 21/09/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
471397 2011 SR165 21/09/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471398 2011 SA166 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471399 2011 SN166 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471400 2011 SQ169 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471401 2011 SV171 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471402 2011 SZ172 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471403 2011 SP181 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471404 2011 SO188 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471405 2011 SP188 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471406 2011 SU190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471407 2011 SS217 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471408 2011 SN222 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471409 2011 SM223 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471410 2011 SH226 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471411 2011 SN259 17/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
471412 2011 SR273 03/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471413 2011 SB274 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471414 2011 SG275 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471415 2011 SB276 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471416 2011 TL2 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471417 2011 TV15 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471418 2011 TO16 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471419 2011 TJ17 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
471420 2011 UL7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471421 2011 UH8 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471422 2011 UP9 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471423 2011 UY28 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471424 2011 UZ31 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471425 2011 UC39 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471426 2011 UY44 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471427 2011 UU45 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471428 2011 UD48 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471429 2011 UL59 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
471430 2011 UO63 22/10/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
471431 2011 UY64 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471432 2011 UC70 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
471433 2011 UW83 25/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471434 2011 UB92 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471435 2011 UQ93 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471436 2011 UV104 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471437 2011 UV106 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471438 2011 UB108 31/03/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
471439 2011 UA110 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471440 2011 UL115 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471441 2011 UF116 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471442 2011 US116 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471443 2011 UY117 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471444 2011 UH118 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
471445 2011 UN133 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471446 2011 UH145 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471447 2011 UT145 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
471448 2011 UZ145 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471449 2011 UX153 31/07/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
471450 2011 UG159 21/10/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471451 2011 UD163 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471452 2011 UJ163 13/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471453 2011 UK168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471454 2011 UW172 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471455 2011 UY184 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471456 2011 UZ193 20/10/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
471457 2011 UW194 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471458 2011 UU196 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
471459 2011 UA206 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471460 2011 UH207 19/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
471461 2011 UZ213 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471462 2011 UH235 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471463 2011 UK245 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471464 2011 UX268 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471465 2011 UM285 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471466 2011 UJ306 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471467 2011 UM309 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471468 2011 UG323 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471469 2011 UW324 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471470 2011 UJ329 07/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471471 2011 UW335 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471472 2011 UU336 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471473 2011 US341 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471474 2011 UT341 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471475 2011 UR344 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471476 2011 UF345 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471477 2011 UO345 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471478 2011 UX355 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471479 2011 UN369 26/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
471480 2011 UB384 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
471481 2011 UP386 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471482 2011 UG396 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
471483 2011 UB398 20/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
471484 2011 UW403 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471485 2011 UH404 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471486 2011 UM406 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471487 2011 VS5 03/11/2011 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
471488 2011 VL8 19/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
471489 2011 VM14 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
471490 2011 WM10 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471491 2011 WZ29 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
471492 2011 WW41 16/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
471493 2011 WN48 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
471494 2011 WW111 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471495 2011 WB112 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471496 2011 WN112 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
471497 2011 WM124 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471498 2011 WB138 25/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
471499 2011 WO140 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
471500 2011 WL153 24/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471501 2011 YH3 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
471502 2011 YO17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
471503 2011 YJ71 28/01/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
471504 2012 AL11 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471505 2012 BB11 30/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
471506 2012 BF13 17/01/2012 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
471507 2012 BQ24 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471508 2012 BT47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471509 2012 BR56 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471510 2012 BB105 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
471511 2012 BC131 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
471512 2012 CG 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 81 km MPC · JPL
471513 2012 CE17 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 77 km MPC · JPL
471514 2012 DO53 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471515 2012 DH55 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471516 2012 DO68 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471517 2012 DX74 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 620 m MPC · JPL
471518 2012 FX5 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471519 2012 FC12 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471520 2012 FA66 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471521 2012 FT72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
471522 2012 GR18 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471523 2012 GV19 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471524 2012 GV26 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471525 2012 GR34 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
471526 2012 GU39 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471527 2012 HS4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471528 2012 HH9 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471529 2012 HW9 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471530 2012 HW22 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471531 2012 HM27 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471532 2012 HS57 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
471533 2012 HB58 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471534 2012 HN63 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471535 2012 HT72 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471536 2012 JS9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
471537 2012 JS12 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
471538 2012 JZ22 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471539 2012 JV24 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
471540 2012 JE34 16/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471541 2012 JS50 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471542 2012 JD58 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471543 2012 JE59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471544 2012 JB65 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471545 2012 KC13 11/06/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471546 2012 KG31 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471547 2012 KY49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471548 2012 KJ50 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471549 2012 KP50 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471550 2012 LP4 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
471551 2012 LY16 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471552 2012 LT25 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471553 2012 NM 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471554 2012 NG1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471555 2012 OF1 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471556 2012 PJ13 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471557 2012 PH14 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471558 2012 PA18 22/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471559 2012 PZ23 16/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
471560 2012 PZ26 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
471561 2012 PO30 18/07/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
471562 2012 PH38 28/09/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
471563 2012 PO39 08/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
471564 2012 QZ2 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
471565 2012 QN22 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471566 2012 QV24 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471567 2012 QO25 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471568 2012 QW25 23/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471569 2012 QG26 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471570 2012 QN27 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471571 2012 QE33 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471572 2012 QO41 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471573 2012 QZ45 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471574 2012 QQ49 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
471575 2012 QO51 25/08/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471576 2012 RD1 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471577 2012 RV2 25/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471578 2012 RW2 08/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471579 2012 RR3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
471580 2012 RX3 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471581 2012 RT6 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471582 2012 RE9 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
471583 2012 RK13 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471584 2012 RJ16 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471585 2012 RM19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471586 2012 RH20 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
471587 2012 RU20 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471588 2012 RR21 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
471589 2012 RK29 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471590 2012 RW29 06/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471591 2012 RV30 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471592 2012 RB34 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471593 2012 RW38 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471594 2012 RM39 01/05/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
471595 2012 RQ39 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471596 2012 RZ39 30/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471597 2012 RB42 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471598 2012 SH 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471599 2012 SP3 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471600 2012 SY5 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471601 2012 SM6 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471602 2012 SN11 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471603 2012 SJ16 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471604 2012 SV16 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471605 2012 ST23 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471606 2012 SR27 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
471607 2012 SG30 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471608 2012 SP30 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471609 2012 SU33 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471610 2012 SH39 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471611 2012 SL39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471612 2012 SR45 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471613 2012 SQ58 16/09/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
471614 2012 SF59 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
471615 2012 SK59 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471616 2012 TZ1 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471617 2012 TQ3 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471618 2012 TY5 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471619 2012 TB13 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471620 2012 TK16 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471621 2012 TM16 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471622 2012 TP17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471623 2012 TF21 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471624 2012 TZ24 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471625 2012 TB25 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471626 2012 TS26 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471627 2012 TD27 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471628 2012 TS28 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471629 2012 TX32 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471630 2012 TE35 26/09/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471631 2012 TJ49 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471632 2012 TT50 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471633 2012 TC54 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471634 2012 TV55 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471635 2012 TD57 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,7 km MPC · JPL
471636 2012 TX58 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471637 2012 TD59 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471638 2012 TJ60 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
471639 2012 TN67 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
471640 2012 TP67 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471641 2012 TD82 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471642 2012 TB84 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471643 2012 TT88 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471644 2012 TG89 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
471645 2012 TU89 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471646 2012 TS97 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471647 2012 TR98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
471648 2012 TP99 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
471649 2012 TN101 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471650 2012 TR107 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471651 2012 TW107 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471652 2012 TE114 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471653 2012 TL115 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471654 2012 TD118 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471655 2012 TQ125 07/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
471656 2012 TE126 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471657 2012 TA131 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
471658 2012 TK134 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471659 2012 TV136 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471660 2012 TG137 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471661 2012 TO137 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471662 2012 TH145 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
471663 2012 TR148 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471664 2012 TS149 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471665 2012 TZ150 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471666 2012 TD151 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471667 2012 TQ160 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471668 2012 TR165 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471669 2012 TL166 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471670 2012 TW166 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471671 2012 TY167 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471672 2012 TK170 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471673 2012 TT171 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
471674 2012 TT175 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
471675 2012 TK178 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471676 2012 TU185 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
471677 2012 TM186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471678 2012 TU187 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471679 2012 TT189 21/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
471680 2012 TL190 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471681 2012 TM192 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471682 2012 TA194 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471683 2012 TR197 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471684 2012 TE198 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471685 2012 TX210 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471686 2012 TH211 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471687 2012 TR211 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471688 2012 TU221 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471689 2012 TR225 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471690 2012 TS225 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471691 2012 TX229 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
471692 2012 TZ232 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471693 2012 TE234 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471694 2012 TL234 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
471695 2012 TL240 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471696 2012 TH242 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471697 2012 TN242 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471698 2012 TM243 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471699 2012 TZ246 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471700 2012 TP255 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471701 2012 TK256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471702 2012 TV258 28/07/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
471703 2012 TF261 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471704 2012 TH263 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471705 2012 TD282 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471706 2012 TU288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471707 2012 TS290 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471708 2012 TZ293 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471709 2012 TN294 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471710 2012 TM298 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471711 2012 TG300 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471712 2012 TP305 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471713 2012 TT305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
471714 2012 TN306 07/11/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471715 2012 TV306 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
471716 2012 TW314 26/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
471717 2012 TK316 13/10/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
471718 2012 TQ318 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471719 2012 TA319 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471720 2012 TB319 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
471721 2012 UB 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471722 2012 UG3 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471723 2012 UK13 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471724 2012 UW15 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471725 2012 UA17 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471726 2012 UL17 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471727 2012 US23 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471728 2012 UP24 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471729 2012 UH30 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
471730 2012 UJ33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471731 2012 UM33 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471732 2012 UO33 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471733 2012 UH34 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471734 2012 UT34 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471735 2012 UN38 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471736 2012 UH41 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471737 2012 UG43 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471738 2012 UJ43 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471739 2012 UC44 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
471740 2012 UF44 01/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
471741 2012 UR47 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471742 2012 UN48 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471743 2012 UX51 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471744 2012 UW53 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471745 2012 UN54 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471746 2012 UL58 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471747 2012 UY60 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471748 2012 UY72 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471749 2012 US83 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471750 2012 UV89 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
471751 2012 UW90 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471752 2012 UE91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471753 2012 UN94 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471754 2012 UH96 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471755 2012 UF104 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471756 2012 UV106 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471757 2012 UQ107 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471758 2012 UA109 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471759 2012 UF111 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471760 2012 UZ111 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471761 2012 UR112 06/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
471762 2012 UP113 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471763 2012 UP114 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471764 2012 UN117 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471765 2012 UD123 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471766 2012 UT124 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471767 2012 UP130 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
471768 2012 UZ132 11/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471769 2012 UO133 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
471770 2012 UF134 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
471771 2012 UY138 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471772 2012 UY139 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471773 2012 UA141 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471774 2012 UL144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471775 2012 UL146 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471776 2012 US148 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471777 2012 UE151 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471778 2012 UH169 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
471779 2012 UO169 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
471780 2012 UQ171 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471781 2012 UX171 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471782 2012 VD10 30/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
471783 2012 VU10 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
471784 2012 VX13 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471785 2012 VM20 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471786 2012 VE24 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
471787 2012 VA28 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471788 2012 VB28 13/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471789 2012 VC31 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
471790 2012 VF32 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471791 2012 VR34 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471792 2012 VH41 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471793 2012 VX47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471794 2012 VT51 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471795 2012 VC55 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471796 2012 VC63 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471797 2012 VX78 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471798 2012 VH84 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471799 2012 VJ86 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
471800 2012 VX88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471801 2012 VU90 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
471802 2012 VL92 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471803 2012 VU97 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471804 2012 VS99 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471805 2012 VX99 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471806 2012 VA104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471807 2012 VB104 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471808 2012 VJ105 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471809 2012 VN111 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471810 2012 VV112 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471811 2012 WB7 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471812 2012 WK11 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471813 2012 WX11 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471814 2012 WF12 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471815 2012 WH12 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471816 2012 WD15 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471817 2012 WM16 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471818 2012 WW16 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471819 2012 WQ29 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471820 2012 WO34 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471821 2012 XD1 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471822 2012 XZ5 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471823 2012 XS10 24/11/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471824 2012 XU35 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471825 2012 XF37 18/09/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
471826 2012 XR39 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471827 2012 XQ43 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471828 2012 XG46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471829 2012 XT56 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471830 2012 XW58 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471831 2012 XQ61 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471832 2012 XD62 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471833 2012 XV64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471834 2012 XQ69 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471835 2012 XG70 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471836 2012 XZ74 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
471837 2012 XM80 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471838 2012 XM83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471839 2012 XN84 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
471840 2012 XC86 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471841 2012 XB94 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471842 2012 XH105 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
471843 2012 XH106 02/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
471844 2012 XX116 31/12/2008 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
471845 2012 XX133 14/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
471846 2012 XJ135 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,8 km MPC · JPL
471847 2012 XO139 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471848 2012 XQ140 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471849 2012 XQ143 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
471850 2012 XV144 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471851 2012 XK147 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471852 2012 XX152 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471853 2012 XD154 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471854 2012 YQ2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471855 2013 AV3 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471856 2013 AL4 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
471857 2013 AS5 10/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
471858 2013 AS7 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471859 2013 AY8 01/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471860 2013 AM9 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471861 2013 AP11 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
471862 2013 AU11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471863 2013 AH17 18/10/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
471864 2013 AY28 16/10/2011 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
471865 2013 AH29 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471866 2013 AO30 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471867 2013 AF32 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471868 2013 AA36 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471869 2013 AD38 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471870 2013 AN38 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471871 2013 AP41 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471872 2013 AR50 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471873 2013 AQ52 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471874 2013 AZ53 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
471875 2013 AV58 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471876 2013 AF59 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471877 2013 AY73 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471878 2013 AF91 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
471879 2013 AE96 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
471880 2013 AO97 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471881 2013 AZ98 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471882 2013 AG102 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471883 2013 AS111 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471884 2013 AF112 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
471885 2013 AD115 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471886 2013 AO116 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471887 2013 AO119 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471888 2013 AZ122 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471889 2013 AC126 29/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
471890 2013 AR130 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471891 2013 AU161 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
471892 2013 AY162 14/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
471893 2013 AK170 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471894 2013 AZ170 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471895 2013 AP173 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471896 2013 AO174 17/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
471897 2013 BC8 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471898 2013 BJ25 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
471899 2013 BL31 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
471900 2013 BY34 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471901 2013 BR38 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
471902 2013 BL62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471903 2013 BC72 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471904 2013 CF11 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
471905 2013 CX31 28/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471906 2013 CJ51 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
471907 2013 CS61 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
471908 2013 CD87 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471909 2013 CR109 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471910 2013 CA116 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
471911 2013 CK192 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
471912 2013 CW193 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
471913 2013 CM200 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471914 2013 CS200 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471915 2013 CZ201 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471916 2013 DS 07/01/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471917 2013 DT1 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
471918 2013 DY2 20/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
471919 2013 EE1 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
471920 2013 EC90 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
471921 2013 FC28 17/03/2013 Cerro Tololo S. S. Sheppard, C. Trujillo cubewano ( 404 km MPC · JPL
471922 2013 GO80 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471923 2013 GW131 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471924 2013 HU10 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
471925 2013 JB34 16/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
471926 Jörmungandr 2013 KN6 28/05/2013 Haute Provence J. Jahn 680 m MPC · JPL
471927 2013 KY13 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471928 2013 LG9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471929 2013 PT1 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
471930 2013 PA33 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471931 2013 PH44 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 67 km MPC · JPL
471932 2013 PY45 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471933 2013 QC8 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471934 2013 QG13 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471935 2013 QB29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
471936 2013 QL63 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471937 2013 QQ84 02/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
471938 2013 RM4 15/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
471939 2013 RX23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471940 2013 RY27 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471941 2013 RJ28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
471942 2013 RT28 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471943 2013 RO33 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471944 2013 RV34 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
471945 2013 RK49 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471946 2013 RO51 19/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
471947 2013 RE53 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471948 2013 RC65 15/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
471949 2013 RH72 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
471950 2013 RV84 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
471951 2013 RJ92 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471952 2013 RF94 13/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
471953 2013 RR97 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471954 2013 RM98 08/09/2013 Cerro Tololo-DEC CTIO-DECam cubewano ( 369 km MPC · JPL
471955 2013 SR15 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471956 2013 SC25 29/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
471957 2013 SB45 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
471958 2013 SH49 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471959 2013 SR54 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
471960 2013 SQ65 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471961 2013 TQ9 15/12/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
471962 2013 TV11 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471963 2013 TC18 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471964 2013 TQ34 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471965 2013 TU34 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
471966 2013 TD47 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471967 2013 TO57 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471968 2013 TF62 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
471969 2013 TW63 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471970 2013 TW69 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
471971 2013 TW72 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471972 2013 TF86 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
471973 2013 TJ99 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
471974 2013 TF100 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471975 2013 TZ103 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
471976 2013 TW110 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471977 2013 TP111 25/10/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
471978 2013 TU111 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
471979 2013 TC113 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
471980 2013 TP115 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471981 2013 TD116 27/07/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
471982 2013 TZ141 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
471983 2013 TG143 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
471984 2013 UE3 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 98 m MPC · JPL
471985 2013 UJ7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471986 2013 UA10 17/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
471987 2013 VK3 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471988 2013 VL8 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471989 2013 VT8 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471990 2013 VQ10 13/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
471991 2013 VZ20 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
471992 2013 WK1 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471993 2013 WB2 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
471994 2013 WS7 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471995 2013 WC10 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
471996 2013 WL10 20/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
471997 2013 WF13 11/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
471998 2013 WO25 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
471999 2013 WE27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472000 2013 WG30 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001