Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/217001–218000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217001 2000 SX102 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217002 2000 SQ130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217003 2000 SC137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217004 2000 SX153 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217005 2000 SG254 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217006 2000 UU78 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217007 2000 WG39 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217008 2000 WQ127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217009 2000 XG4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217010 2000 XC19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
217011 2000 YN50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217012 2000 YT56 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217013 2001 AA50 04/01/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
217014 2001 BX1 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
217015 2001 BW31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
217016 2001 BQ54 18/01/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
217017 2001 DN49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217018 2001 FW186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
217019 2001 KP5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217020 2001 KS5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217021 2001 KH51 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217022 2001 KE75 29/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217023 2001 MV16 27/06/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
217024 2001 NJ14 14/07/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
217025 2001 OK14 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217026 2001 OB56 23/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
217027 2001 OJ56 26/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
217028 2001 OK80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
217029 2001 OS91 31/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
217030 2001 OZ97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
217031 2001 OM111 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217032 2001 PJ4 07/08/2001 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
217033 2001 PM27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217034 2001 PM57 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
217035 2001 PT62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
217036 2001 QO4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217037 2001 QE11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217038 2001 QB39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217039 2001 QK43 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
217040 2001 QT102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217041 2001 QH114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217042 2001 QT126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217043 2001 QC132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217044 2001 QA136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217045 2001 QM147 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
217046 2001 QE152 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217047 2001 QX189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217048 2001 QZ189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217049 2001 QX191 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217050 2001 QT203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217051 2001 QP234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217052 2001 QK243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217053 2001 QO248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217054 2001 QY260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217055 2001 QZ264 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217056 2001 QZ280 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217057 2001 RF37 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217058 2001 RU53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217059 2001 RK75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217060 2001 RP95 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
217061 2001 RE119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217062 2001 RS123 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217063 2001 RF134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217064 2001 SM12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217065 2001 SO30 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217066 2001 SB50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217067 2001 SA67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217068 2001 SW68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217069 2001 SQ107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217070 2001 SS127 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217071 2001 SN142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217072 2001 SD264 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217073 2001 SB276 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217074 2001 SE276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217075 2001 SR289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
217076 2001 SW322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217077 2001 TT34 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
217078 2001 TF38 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217079 2001 TJ57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217080 2001 TG79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217081 2001 TV120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217082 2001 TP126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217083 2001 TE132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
217084 2001 TK134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
217085 2001 TH236 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
217086 2001 TS240 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217087 2001 UA78 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217088 2001 UO114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217089 2001 VZ18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217090 2001 VD44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217091 2001 VX56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217092 2001 VY64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217093 2001 VD75 10/11/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
217094 2001 VY91 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217095 2001 VO107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217096 2001 VX122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
217097 2001 WA33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217098 2001 WH39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217099 2001 WH69 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217100 2001 XQ9 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217101 2001 XM29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217102 2001 XM47 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
217103 2001 XV67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217104 2001 XD72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217105 2001 XS95 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217106 2001 XG96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217107 2001 XV136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217108 2001 XL185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217109 2001 XP251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217110 2001 YR15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217111 2001 YL53 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217112 2001 YQ99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217113 2001 YZ104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217114 2001 YH115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217115 2001 YD117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217116 2001 YN132 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
217117 2001 YG1392 24/12/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
217118 2001 YD1562 20/12/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
217119 2002 AK12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
217120 2002 CN8 05/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
217121 2002 CA115 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
217122 2002 CV162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217123 2002 CU251 04/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
217124 2002 CQ262 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
217125 2002 CJ266 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
217126 2002 CH311 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217127 2002 DE5 22/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217128 2002 DV15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
217129 2002 EX46 11/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
217130 2002 EH103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217131 2002 EO105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
217132 2002 ED132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
217133 2002 FC40 18/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217134 2002 GS62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
217135 2002 GE100 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217136 2002 GT109 11/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217137 2002 GH133 12/04/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
217138 2002 GA156 13/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
217139 2002 GY168 09/04/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
217140 2002 GL177 03/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 4,4 km MPC · JPL
217141 2002 GT180 12/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
217142 2002 JY74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217143 2002 LK11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217144 2002 LD48 12/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217145 2002 ML2 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217146 2002 NJ 01/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
217147 2002 NA18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217148 2002 NH26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217149 2002 NL34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217150 2002 NU51 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217151 2002 NX52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217152 2002 NX59 03/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
217153 2002 OD13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217154 2002 OZ21 29/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217155 2002 OX29 17/07/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
217156 2002 PP18 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
217157 2002 PA19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217158 2002 PU32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217159 2002 PV71 12/08/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
217160 2002 PB84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217161 2002 PL88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217162 2002 PW96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217163 2002 PJ103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217164 2002 PK122 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
217165 2002 PG127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217166 2002 PW141 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217167 2002 PH155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
217168 2002 QH3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217169 2002 QA10 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 820 m MPC · JPL
217170 2002 QL28 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
217171 2002 QR71 19/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
217172 2002 QG108 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
217173 2002 QA125 18/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
217174 2002 RM32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
217175 2002 RE42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217176 2002 RG55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
217177 2002 RL59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
217178 2002 RF68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217179 2002 RW85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217180 2002 RT99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217181 2002 RX101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217182 2002 RD104 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217183 2002 RN181 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
217184 2002 RF204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217185 2002 RZ225 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217186 2002 RL245 14/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
217187 2002 SC4 26/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
217188 2002 SE6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217189 2002 SX56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217190 2002 SM67 16/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
217191 2002 TP2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
217192 2002 TS29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217193 2002 TS61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
217194 2002 TR71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217195 2002 TG83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
217196 2002 TY110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,3 km MPC · JPL
217197 2002 TF135 04/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
217198 2002 TQ141 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217199 2002 TO155 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
217200 2002 TR167 03/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217201 2002 TM186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217202 2002 TP198 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217203 2002 TV210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217204 2002 TD220 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217205 2002 TE223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217206 2002 TG224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
217207 2002 TF233 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217208 2002 TV256 09/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
217209 2002 TM264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217210 2002 TC295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
217211 2002 TQ351 10/10/2002 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
217212 2002 TA376 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217213 2002 UC3 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217214 2002 UK26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217215 2002 UN74 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217216 2002 VR26 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217217 2002 VD28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
217218 2002 VY28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217219 2002 VH29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217220 2002 VM58 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
217221 2002 VB84 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217222 2002 VQ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217223 2002 VR109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217224 2002 XR5 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217225 2002 XW14 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
217226 2002 XX51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217227 2002 XC61 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217228 2003 AL42 07/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
217229 2003 AJ86 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217230 2003 BX43 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217231 2003 BY46 31/01/2003 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
217232 2003 BU48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217233 2003 BT61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217234 2003 EK47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217235 2003 FD12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217236 2003 FQ78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217237 2003 GD37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217238 2003 HT5 21/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
217239 2003 HL21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217240 2003 HQ58 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217241 2003 KK15 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217242 2003 KY16 25/05/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
217243 2003 MU2 24/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
217244 2003 ML7 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217245 2003 OD12 22/07/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
217246 2003 PH10 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
217247 2003 QF 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
217248 2003 SG123 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217249 2003 SQ305 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217250 2003 TP11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217251 2003 UM25 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217252 2003 US118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
217253 2003 UK153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
217254 2003 UT191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
217255 2003 UB277 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217256 2003 UR315 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217257 Valemangano 2003 WU26 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
217258 2003 WE41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217259 2003 WP43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
217260 2003 WK120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217261 2003 XZ28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217262 2003 YN3 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217263 2003 YE51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217264 2003 YP58 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217265 2003 YP66 20/12/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
217266 2003 YR67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217267 2003 YX68 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217268 2003 YE75 18/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
217269 2003 YO88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217270 2003 YZ101 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217271 2003 YK147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217272 2004 AQ2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217273 2004 BZ22 17/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
217274 2004 BE51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217275 2004 BC99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217276 2004 BO129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217277 2004 CD53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217278 2004 DR16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217279 2004 DF23 18/02/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
217280 2004 DF28 17/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217281 2004 DU71 16/02/2004 Palomar LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217282 2004 EX5 11/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
217283 2004 EJ17 12/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
217284 2004 EH25 11/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
217285 2004 EP92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217286 2004 FP58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217287 2004 FO62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217288 2004 FT97 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
217289 2004 FD129 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217290 2004 FF129 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217291 2004 GW14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
217292 2004 GU30 12/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
217293 2004 GB31 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217294 2004 GS42 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
217295 2004 HG5 16/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
217296 2004 HK44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217297 2004 HD78 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217298 2004 JY4 11/05/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
217299 2004 JQ10 12/05/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
217300 2004 JC12 09/05/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217301 2004 JQ12 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
217302 2004 JJ22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
217303 2004 JB24 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217304 2004 JT30 15/05/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
217305 2004 JA34 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217306 2004 LF3 06/06/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
217307 2004 LM6 09/06/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
217308 2004 MK3 20/06/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
217309 2004 NR19 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217310 2004 NB20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217311 2004 OH6 20/07/2004 Siding Spring SSS 7,4 km MPC · JPL
217312 2004 PP11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
217313 2004 PL15 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
217314 2004 PQ35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217315 2004 PW39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217316 2004 PX52 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217317 2004 PR57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217318 2004 PM67 05/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
217319 2004 PD68 06/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
217320 2004 PD78 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217321 2004 PR88 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
217322 2004 PN102 12/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
217323 2004 PV108 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217324 2004 QY13 24/08/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217325 2004 RB43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217326 2004 RT50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
217327 2004 RN51 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217328 2004 RV62 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217329 2004 RS66 08/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
217330 2004 RU69 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217331 2004 RE73 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217332 2004 RS79 08/09/2004 Uccle Uccle Obs. 4,4 km MPC · JPL
217333 2004 RX80 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
217334 2004 RY81 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
217335 2004 RG87 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
217336 2004 RB93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217337 2004 RB140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217338 2004 RM150 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217339 2004 RD153 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217340 2004 RZ174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217341 2004 RT179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217342 2004 RX180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
217343 2004 RX186 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217344 2004 RV188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
217345 2004 RR195 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217346 2004 RV197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217347 2004 RE202 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217348 2004 RA213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217349 2004 RS217 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217350 2004 RZ219 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217351 2004 RD220 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217352 2004 RK256 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217353 2004 RV284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217354 2004 RC290 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217355 2004 RU290 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217356 2004 RA294 11/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
217357 2004 RL315 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
217358 2004 SW25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
217359 2004 SE47 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217360 2004 SN50 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217361 2004 TJ7 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217362 2004 TT11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217363 2004 TV32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217364 2004 TW32 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
217365 2004 TY33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
217366 Mayalin 2004 TW49 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
217367 2004 TW65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
217368 2004 TJ79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
217369 2004 TC151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217370 2004 TQ166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217371 2004 TM169 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217372 2004 TN171 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217373 2004 TZ202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
217374 2004 TZ221 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217375 2004 TS282 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
217376 2004 TB357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
217377 2004 UF2 18/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217378 2004 UQ2 18/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217379 2004 UK4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
217380 2004 VE 01/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
217381 2004 VP54 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217382 2004 VL58 09/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
217383 2004 WO9 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217384 2004 XD1 01/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
217385 2004 XK1 01/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
217386 2004 XC80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217387 2004 XH103 14/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
217388 2004 XD128 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217389 2005 BS26 19/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
217390 2005 CW25 05/02/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
217391 2005 EH19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
217392 2005 EL61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
217393 2005 EU79 03/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
217394 2005 EL107 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
217395 2005 EA175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217396 2005 EA247 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217397 2005 GK19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217398 Tihany 2005 GC22 05/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 970 m MPC · JPL
217399 2005 GV112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217400 2005 GT179 01/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217401 2005 GY223 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
217402 2005 HP5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
217403 2005 JG 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
217404 2005 JH36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
217405 2005 JQ61 08/05/2005 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
217406 2005 JN79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
217407 2005 JX88 11/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
217408 2005 KW 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
217409 2005 LQ 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217410 2005 LJ46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
217411 2005 LD50 11/06/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
217412 2005 MT1 16/06/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
217413 2005 ND87 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
217414 2005 NE96 07/07/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217415 2005 OA12 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
217416 2005 PW3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
217417 2005 QB7 24/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217418 2005 QG39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
217419 2005 QV83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217420 Olevsk 2005 QW148 31/08/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
217421 2005 QO151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217422 2005 QC170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
217423 2005 QC171 29/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
217424 2005 QO178 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
217425 2005 RF 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,5 km MPC · JPL
217426 2005 RR23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
217427 2005 RL30 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
217428 2005 RY23 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217429 2005 RK44 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
217430 2005 SN25 28/09/2005 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
217431 2005 ST29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217432 2005 SF58 26/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,9 km MPC · JPL
217433 2005 SX65 26/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
217434 2005 SY95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217435 2005 SB96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
217436 2005 SK99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
217437 2005 SH151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
217438 2005 SK157 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
217439 2005 SR158 26/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217440 2005 SQ192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
217441 2005 SO194 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
217442 2005 SU204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
217443 2005 SA206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
217444 2005 SY240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
217445 2005 SF243 30/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
217446 2005 SD272 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217447 2005 SP280 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217448 2005 TZ4 01/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
217449 2005 TX5 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
217450 2005 TG56 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217451 2005 TG124 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217452 2005 TL165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217453 2005 TH172 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
217454 2005 TC175 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
217455 2005 TL180 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
217456 2005 UA42 25/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
217457 2005 UY45 22/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
217458 2005 UC109 22/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
217459 2005 UR186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217460 2005 UF220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217461 2005 UZ274 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
217462 2005 UV232 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217463 2005 UO385 28/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
217464 2005 UR386 30/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
217465 2005 UG477 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
217466 2005 VV4 04/11/2005 Kambah D. Herald 1,5 km MPC · JPL
217467 2005 VQ49 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217468 2005 VZ126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
217469 2005 WQ21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
217470 2005 WZ25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217471 2005 WL97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
217472 2005 WV105 29/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
217473 2005 WU111 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217474 2005 WP113 27/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
217475 2005 WO157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
217476 2005 WS191 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
217477 2005 XZ10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
217478 2005 XE36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217479 2005 XV116 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
217480 2005 YM49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
217481 2005 YW170 30/12/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
217482 2005 YS249 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
217483 2005 YG290 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
217484 2006 BK231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217485 2006 BT270 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
217486 2006 DX122 27/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217487 2006 DD200 24/02/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
217488 2006 EB45 03/03/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
217489 2006 FP43 22/03/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
217490 2006 GV12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217491 2006 HB23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
217492 2006 HG127 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
217493 2006 KK69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217494 2006 RK2 14/09/2006 Hibiscus S. F. Hönig 890 m MPC · JPL
217495 2006 SU3 16/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
217496 2006 SK6 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
217497 2006 SJ55 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
217498 2006 SS63 18/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
217499 2006 SW63 20/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
217500 2006 SA314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217501 2006 SU351 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
217502 2006 SA392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
217503 2006 SL406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217504 2006 TK4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
217505 2006 TQ11 03/10/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217506 2006 TM55 12/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
217507 2006 TS62 10/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
217508 2006 TE103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217509 2006 TG109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
217510 Dewaldroode 2006 TY111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
217511 2006 UP1 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
217512 2006 UU4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217513 2006 UC78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217514 2006 UQ99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
217515 2006 UR99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217516 2006 UR140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217517 2006 UZ143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217518 2006 UL187 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
217519 2006 UB191 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
217520 2006 UC191 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
217521 2006 UL225 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
217522 2006 UN328 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217523 2006 VV50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217524 2006 VA69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217525 2006 VJ151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217526 2006 VB169 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
217527 2006 WS62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
217528 2006 WW68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
217529 2006 WA157 22/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
217530 2006 WJ188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217531 2006 WR190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217532 2006 WU201 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
217533 2006 XK61 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217534 2006 YW33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217535 2006 YC42 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217536 2006 YB48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
217537 2006 YU48 25/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
217538 2006 YB49 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217539 2007 AS13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
217540 2007 BS3 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217541 2007 BZ20 18/01/2007 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
217542 2007 BA21 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217543 2007 CC29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
217544 2007 CY38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
217545 2007 DM1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
217546 2007 DC65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
217547 2007 DB86 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
217548 2007 EW209 15/03/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
217549 2007 FP31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217550 2007 GB24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217551 2007 GC24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
217552 2007 GA25 12/04/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
217553 2007 GA47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217554 2007 HJ21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
217555 2007 HC28 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217556 2007 HB63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
217557 2007 JX4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217558 2007 JB22 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
217559 2007 MS14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217560 2007 OG 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
217561 2007 OQ2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
217562 2007 PO5 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 1,5 km MPC · JPL
217563 2007 PJ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217564 2007 PC27 09/08/2007 Palomar Palomar Obs. 2,1 km MPC · JPL
217565 2007 RR32 05/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
217566 2007 RU36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
217567 2007 TS81 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
217568 2007 TC111 08/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
217569 2007 TQ324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217570 2007 TQ412 14/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
217571 2007 UJ63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
217572 2007 VM91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
217573 2007 VE193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
217574 2007 VN279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
217575 2007 VK301 15/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
217576 Klausbirkner 2007 YX56 29/12/2007 Turtle Star Observatory A. Martin, A. Boeker 3,5 km MPC · JPL
217577 2008 AC114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
217578 2008 AC128 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217579 2008 BC32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
217580 2008 CK8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217581 2008 CY24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217582 2008 CV25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217583 2008 CL86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217584 2008 CP86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
217585 2008 CR181 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217586 2008 CR193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217587 2008 DL26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217588 2008 DM28 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
217589 2008 EC43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
217590 2008 EJ45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
217591 2008 EJ49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217592 2008 EK89 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217593 2008 FK3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217594 2008 FZ55 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217595 2008 FL61 30/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
217596 2008 GA42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217597 2008 GA127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
217598 2008 GF137 04/04/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
217599 2008 HV7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217600 2008 JD6 01/05/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217601 2008 JZ14 06/05/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,6 km MPC · JPL
217602 2008 JH15 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217603 Grove Creek 217603|Grove Creek}} 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 5,4 km MPC · JPL
217604 2008 KY24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
217605 2008 KM27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217606 2008 RU89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217607 2008 RP119 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
217608 2008 SG184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
217609 2008 SW254 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
217610 2008 TW19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
217611 2008 TN20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
217612 2008 TD126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
217613 2008 UU46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
217614 2008 UG185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217615 2008 UW200 27/10/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217616 2008 UY273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217617 2008 UA342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217618 2008 VA19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
217619 2008 VX31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
217620 2009 BH10 21/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 850 m MPC · JPL
217621 2009 BG156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
217622 2009 GL5 03/04/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
217623 2009 HY59 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
217624 5003 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
217625 5408 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
217626 1027 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
217627 1064 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
217628 Lugh 1990 HA 17/04/1990 Kleť A. Mrkos APO 1,4 km MPC · JPL
217629 1992 SJ5 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217630 1993 BQ9 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217631 1993 TG15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
217632 1993 TA25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
217633 1995 VQ4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
217634 1995 VQ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
217635 1996 GV7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217636 1996 PH3 14/08/1996 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
217637 1996 VT10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217638 1996 XS8 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217639 1996 XH20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217640 1997 EQ26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217641 1997 ND6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
217642 1997 UD22 31/10/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
217643 1997 WN10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217644 1998 DE31 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
217645 1998 FJ14 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217646 1998 KQ26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217647 1998 OR11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
217648 1998 QB20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217649 1998 QH20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217650 1998 QN29 23/08/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
217651 1998 QF35 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217652 1998 QX41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217653 1998 QA75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217654 1998 RM1 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217655 1998 RW10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217656 1998 RY43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217657 1998 RF61 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
217658 1998 RB81 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
217659 1998 SP20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
217660 1998 SD32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217661 1998 SK54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
217662 1998 SM68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217663 1998 SD77 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217664 1998 SQ99 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217665 1998 SX109 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
217666 1998 SJ116 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
217667 1998 ST127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217668 1998 UG1 19/10/1998 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
217669 1998 UH6 22/10/1998 Caussols ODAS 910 m MPC · JPL
217670 1998 UQ6 22/10/1998 NRC-DAO D. D. Balam 13 km MPC · JPL
217671 1998 UH24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
217672 1998 UD28 29/10/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
217673 1998 UP30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
217674 1998 VU40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217675 1998 WL42 19/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
217676 1999 AM18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
217677 1999 BW30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217678 1999 CY10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217679 1999 CT80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
217680 1999 CC86 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217681 1999 JS29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217682 1999 RO26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217683 1999 RP36 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
217684 1999 RT61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217685 1999 RG78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217686 1999 RY90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217687 1999 RT91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217688 1999 RS164 09/09/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
217689 1999 HR181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
217690 1999 RW207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217691 1999 RD209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217692 1999 RZ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217693 1999 RY217 04/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
217694 1999 RP225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217695 1999 RT242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
217696 1999 SO3 24/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217697 1999 SU15 30/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
217698 1999 TG9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
217699 1999 TD50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217700 1999 TA60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217701 1999 TD82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
217702 1999 TO108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217703 1999 TH130 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217704 1999 TN137 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
217705 1999 TG184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217706 1999 TK189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217707 1999 TM192 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
217708 1999 TA196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217709 1999 TY213 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217710 1999 TJ233 03/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217711 1999 TA244 07/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
217712 1999 TV255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
217713 1999 TX269 03/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217714 1999 UG52 31/10/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
217715 1999 VF15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217716 1999 VB80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217717 1999 VC81 09/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
217718 1999 VG97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217719 1999 VC101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217720 1999 VA105 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217721 1999 VV119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
217722 1999 VJ154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
217723 1999 VJ165 14/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217724 1999 VS170 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217725 1999 VL178 06/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
217726 1999 WN 16/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,4 km MPC · JPL
217727 1999 XR56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217728 1999 XA64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217729 1999 XA79 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217730 1999 XC114 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217731 1999 XM118 05/12/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
217732 1999 XB148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
217733 1999 XP171 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
217734 1999 XF187 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217735 2000 AG40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
217736 2000 AE197 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
217737 2000 AF216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
217738 2000 BO1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217739 2000 BY21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217740 2000 BQ30 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
217741 2000 CC9 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
217742 2000 CU22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217743 2000 CK26 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217744 2000 CK38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217745 2000 CU55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217746 2000 CU60 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217747 2000 DS41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217748 2000 DQ88 29/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
217749 2000 EK66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217750 2000 EE138 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217751 2000 GN24 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217752 2000 GQ187 12/04/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
217753 2000 HT37 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217754 2000 HA64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217755 2000 OP34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217756 2000 QW8 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 900 m MPC · JPL
217757 2000 QO14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217758 2000 QP15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217759 2000 QP37 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217760 2000 QY106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217761 2000 QW107 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217762 2000 QY119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217763 2000 QL123 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217764 2000 QC162 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217765 2000 QK167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217766 2000 QF172 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217767 2000 QU204 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217768 2000 QD223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
217769 2000 QN243 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
217770 2000 RB8 02/09/2000 Eskridge G. Hug 2,2 km MPC · JPL
217771 2000 RJ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217772 2000 RJ48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217773 2000 RO76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217774 2000 RV76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217775 2000 RK83 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217776 2000 RS107 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217777 2000 SY17 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217778 2000 SM18 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217779 2000 SS18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217780 2000 SL53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217781 2000 SR56 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217782 2000 ST58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217783 2000 SE116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217784 2000 SF165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217785 2000 SZ196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217786 2000 SS206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217787 2000 SC262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217788 2000 SV280 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217789 2000 SE281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217790 2000 SD301 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217791 2000 SW311 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217792 2000 SO352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
217793 2000 TX37 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217794 2000 TU40 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217795 2000 TE46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
217796 2000 TO64 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,4 km MPC · JPL
217797 2000 UH48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217798 2000 UB69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217799 2000 UN71 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217800 2000 UV93 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217801 2000 UM95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217802 2000 US96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217803 2000 WU13 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217804 2000 WY119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217805 2000 XX8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217806 2000 XS43 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217807 2000 XK44 05/12/2000 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
217808 2000 YP58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217809 2000 YY110 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217810 2000 YS127 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
217811 2001 AB19 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
217812 2001 AA32 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217813 2001 BD19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217814 2001 BO46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217815 2001 BS54 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
217816 2001 DG14 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217817 2001 DQ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217818 2001 DC46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217819 2001 DJ53 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217820 2001 DS68 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217821 2001 DK111 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217822 2001 FK47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217823 2001 FB66 19/03/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
217824 2001 FT76 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217825 2001 FU88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
217826 2001 FW119 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
217827 2001 FQ176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217828 2001 GT 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217829 2001 HJ20 26/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217830 2001 HK47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217831 2001 JJ9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
217832 2001 KN26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217833 2001 KC33 23/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 910 m MPC · JPL
217834 2001 KB34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217835 2001 KO40 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217836 2001 KS67 30/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217837 2001 LC 01/06/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
217838 2001 LX7 15/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217839 2001 OC12 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217840 2001 OP14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217841 2001 OX23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
217842 2001 OW31 23/07/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
217843 2001 OV36 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217844 2001 OK77 24/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
217845 2001 OK85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217846 2001 OO110 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217847 2001 PR41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
217848 2001 PW53 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
217849 2001 PC54 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
217850 2001 PC60 13/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217851 2001 QA35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217852 2001 QU49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217853 2001 QT56 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
217854 2001 QA80 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217855 2001 QO80 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217856 2001 QH87 17/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
217857 2001 QW90 22/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217858 2001 QV91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217859 2001 QC115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217860 2001 QB119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217861 2001 QY127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217862 2001 QL128 20/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217863 2001 QF134 21/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217864 2001 QT136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217865 2001 QF139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217866 2001 QP141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217867 2001 QD151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217868 2001 QT153 26/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
217869 2001 QW159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217870 2001 QB191 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
217871 2001 QG191 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
217872 2001 QF195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217873 2001 QN204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
217874 2001 QQ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
217875 2001 QV219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217876 2001 QE221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
217877 2001 QR225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
217878 2001 QV245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217879 2001 QS248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217880 2001 QX269 19/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
217881 2001 QZ285 23/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
217882 2001 QJ289 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
217883 2001 QD295 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217884 2001 RK42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217885 2001 RW73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217886 2001 RM89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
217887 2001 RV92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217888 2001 RA94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
217889 2001 RH95 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217890 2001 RG105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217891 2001 RN118 12/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
217892 2001 RR119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217893 2001 RY121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217894 2001 RE143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
217895 2001 RV151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217896 2001 SB36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217897 2001 SW36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217898 2001 SH49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217899 2001 SQ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217900 2001 SE65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217901 2001 SJ70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217902 2001 SC73 18/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217903 2001 SU82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217904 2001 SD107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217905 2001 SG109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217906 2001 SB125 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
217907 2001 SC141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217908 2001 SR142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217909 2001 SH148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217910 2001 SX157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217911 2001 SK175 16/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
217912 2001 SA178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217913 2001 SC197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217914 2001 SR213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217915 2001 SY228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217916 2001 SD271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217917 2001 SN313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217918 2001 SY315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217919 2001 SH316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
217920 2001 ST316 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217921 2001 SN324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217922 2001 SG339 21/09/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
217923 2001 SR345 23/09/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
217924 2001 TK 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217925 2001 TO3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217926 2001 TW5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217927 2001 TU13 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
217928 2001 TL21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217929 2001 TT22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217930 2001 TG23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217931 2001 TL40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
217932 2001 TP49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
217933 2001 TX69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217934 2001 TG74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217935 2001 TZ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217936 2001 TJ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217937 2001 TW106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217938 2001 TS107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217939 2001 TO123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
217940 2001 TO132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
217941 2001 TL141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217942 2001 TF146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217943 2001 TU191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217944 2001 TX210 13/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
217945 2001 TG212 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217946 2001 TS217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217947 2001 TY226 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217948 2001 TT231 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217949 2001 UN5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
217950 2001 UM15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
217951 2001 UC26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217952 2001 UK29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217953 2001 UG37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217954 2001 UP73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217955 2001 UV108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217956 2001 UJ109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217957 2001 UF131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217958 2001 UW140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217959 2001 UM154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217960 2001 UO157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217961 2001 UO167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
217962 2001 UK193 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217963 2001 UC204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
217964 2001 UZ212 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217965 2001 UJ221 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217966 2001 VT10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217967 2001 VQ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217968 2001 VW23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217969 2001 VB24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217970 2001 VK25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217971 2001 VY25 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217972 2001 VD26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217973 2001 VA31 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217974 2001 VJ35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217975 2001 VY42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217976 2001 VR44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217977 2001 VK51 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217978 2001 VQ73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217979 2001 VG78 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
217980 2001 VJ85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217981 2001 VN88 15/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217982 2001 VY94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217983 2001 VT98 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217984 2001 VD108 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217985 2001 VB116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217986 2001 VN124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217987 2001 VG131 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
217988 2001 WT19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217989 2001 WU46 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217990 2001 WA55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217991 2001 WN55 19/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
217992 2001 WM64 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217993 2001 WE84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217994 2001 WD100 24/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217995 2001 WE100 24/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217996 2001 XD14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217997 2001 XY14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217998 2001 XU16 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217999 2001 XH54 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218000 2001 XD71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001