Danh sách tiểu hành tinh/26001–27000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26001 2001 FX98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
26002 Angelayeung 2001 FL103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26003 Amundson 2001 FD104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
26004 Loriying 2001 FL108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26005 Alicezhao 2001 FO109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26006 2001 FC112 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
26007 Lindazhou 2001 FQ120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26008 2001 FE127 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26009 2001 FJ129 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26010 2001 FN129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26011 Cornelius 2001 FA136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
26012 Sanborn 2001 FG148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
26013 Amandalonzo 2001 FZ148 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26014 2051 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26015 2076 P-L 16/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26016 2633 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26017 2674 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
26018 2695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
26019 2768 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
26020 3094 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26021 4177 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26022 4180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26023 4538 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
26024 4543 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26025 4587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26026 4664 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
26027 Cotopaxi 4861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
26028 5554 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
26029 5565 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26030 6004 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26031 6074 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26032 6556 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26033 6801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26034 9611 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26035 1119 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
26036 2166 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
26037 2183 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26038 2290 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
26039 3268 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26040 3747 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26041 4172 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26042 4242 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
26043 4319 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
26044 1259 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26045 1582 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
26046 2104 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
26047 2148 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
26048 2409 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
26049 3161 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26050 3167 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26051 3200 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
26052 3230 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
26053 4081 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26054 4231 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
26055 4257 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
26056 4281 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
26057 Ankaios 4742 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
26058 1061 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26059 1089 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
26060 1164 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
26061 2315 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
26062 2466 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
26063 2634 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
26064 3500 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26065 3761 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26066 4031 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26067 4079 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26068 4093 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26069 4215 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
26070 4240 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26071 4335 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26072 5155 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
26073 5168 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
26074 Carlwirtz 1977 TD 08/10/1977 La Silla H.-E. Schuster 3,0 km MPC · JPL
26075 Levitsvet 1978 PA3 08/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,4 km MPC · JPL
26076 1979 MM1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 13 km MPC · JPL
26077 1979 ML6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26078 1979 MP6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
26079 1979 MW6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
26080 Pablomarques 1980 EF 14/03/1980 Anderson Mesa E. Bowell 7,2 km MPC · JPL
26081 1980 PT1 06/08/1980 La Silla R. M. West 8,0 km MPC · JPL
26082 1981 EB11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26083 1981 EJ11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
26084 1981 EK17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
26085 1981 ED18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
26086 1981 UE23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 19 km MPC · JPL
26087 Zhuravleva 1982 UU8 21/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 4,1 km MPC · JPL
26088 1985 QF1 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
26089 1985 QN2 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
26090 1986 PU1 01/08/1986 Palomar M. Rudnyk 2,6 km MPC · JPL
26091 1987 RL1 13/09/1987 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
26092 Norikonoriyuki 1987 SF 16/09/1987 Geisei T. Seki 3,1 km MPC · JPL
26093 1987 UA1 25/10/1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
26094 1988 NU 11/07/1988 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
26095 1988 PU 10/08/1988 Palomar C. Mikolajczak, R. Coker 6,6 km MPC · JPL
26096 1988 SD3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
26097 Kamishi 1988 VJ1 06/11/1988 Geisei T. Seki 3,4 km MPC · JPL
26098 1989 AN3 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
26099 1989 WH 20/11/1989 Gekko Y. Oshima 4,1 km MPC · JPL
26100 1990 QL5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26101 1990 QQ6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26102 1990 QA9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
26103 1990 SC3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
26104 1990 VV1 11/11/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
26105 1990 VH5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
26106 1990 WJ2 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
26107 1991 GZ5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26108 1991 LF2 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26109 1991 LJ3 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
26110 1991 NK4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
26111 1991 OV 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
26112 1991 PG18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 9,1 km MPC · JPL
26113 1991 PL18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
26114 1991 QG 31/08/1991 Kiyosato S. Otomo 7,7 km MPC · JPL
26115 1991 RG17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
26116 1991 RW17 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
26117 1991 RX21 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
26118 1991 TH 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
26119 Duden 1991 TN7 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
26120 1991 VZ2 05/11/1991 Dynic A. Sugie 2,7 km MPC · JPL
26121 1992 BX 28/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,5 km MPC · JPL
26122 Antonysutton 1992 CS2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
26123 Hiroshiyoshida 1992 OK 29/07/1992 Geisei T. Seki 5,8 km MPC · JPL
26124 1992 PG2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
26125 1992 RG 03/09/1992 Kiyosato S. Otomo 12 km MPC · JPL
26126 1992 RD2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
26127 Otakasakajyo 1993 BL2 19/01/1993 Geisei T. Seki 3,1 km MPC · JPL
26128 1993 BO10 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
26129 1993 DK 19/02/1993 Oohira T. Urata 5,2 km MPC · JPL
26130 1993 FQ11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
26131 1993 FE20 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
26132 1993 FF24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
26133 1993 FS26 21/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
26134 1993 FY34 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
26135 1993 GL1 12/04/1993 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
26136 1993 OK7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
26137 1993 QV1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
26138 1993 TK25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
26139 1993 TK32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
26140 1994 CX10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
26141 1994 GR2 05/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
26142 1994 PL1 03/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
26143 1994 PF5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
26144 1994 PG7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
26145 1994 PG18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
26146 1994 PF27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
26147 1994 PS32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
26148 1994 PN37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
26149 1994 PU37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26150 1994 RW11 04/09/1994 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
26151 Irinokaigan 1994 TT3 02/10/1994 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
26152 1994 UF 24/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 5,4 km MPC · JPL
26153 1994 UY 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
26154 1994 VF1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
26155 1994 VL7 08/11/1994 Kiyosato S. Otomo 3,7 km MPC · JPL
26156 1994 WT 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
26157 1994 WA1 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
26158 1994 WH1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
26159 1994 WN3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
26160 1994 XR4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
26161 1995 BY2 27/01/1995 Kiyosato S. Otomo 5,2 km MPC · JPL
26162 1995 BB14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
26163 1995 DW 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
26164 1995 FK4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
26165 1995 FJ6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
26166 1995 QN3 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
26167 1995 SA1 18/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 3,6 km MPC · JPL
26168 Kanaikiyotaka 1995 WT8 24/11/1995 Ojima T. Niijima 2,3 km MPC · JPL
26169 Ishikawakiyoshi 1995 YY 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
26170 Kazuhiko 1996 BH2 24/01/1996 Ojima T. Niijima 4,9 km MPC · JPL
26171 1996 BY2 17/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,6 km MPC · JPL
26172 1996 BV5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26173 1996 DQ2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
26174 1996 EP1 15/03/1996 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
26175 1996 EZ15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
26176 1996 GD2 15/04/1996 Haleakala AMOS 7,4 km MPC · JPL
26177 Fabiodolfi 1996 GN2 12/04/1996 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,7 km MPC · JPL
26178 1996 GV2 11/04/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
26179 1996 GL3 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
26180 1996 GS9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
26181 1996 GQ21 12/04/1996 Steward Observatory N. Danzl 464 km MPC · JPL
26182 1996 HW8 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
26183 Henrigodard 1996 HG15 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
26184 1996 HC25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
26185 1996 NG 14/07/1996 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
26186 1996 SJ3 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
26187 1996 XA27 12/12/1996 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
26188 Zengqingcun 1996 YE2 22/12/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
26189 1997 AX12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
26190 1997 BG3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
26191 1997 CZ2 03/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
26192 1997 CH16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
26193 1997 CL20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26194 Chasolivier 1997 CO26 10/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
26195 Černohlávek 1997 EN 01/03/1997 Ondřejov P. Pravec 2,3 km MPC · JPL
26196 1997 EF46 09/03/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
26197 Bormio 1997 FN1 31/03/1997 Sormano F. Manca, P. Sicoli 2,1 km MPC · JPL
26198 1997 GJ13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26199 Aileenperry 1997 GP13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26200 Van Doren 1997 GF17 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26201 Sayonisaha 1997 GD24 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26202 1997 GD42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26203 1997 KS 31/05/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
26204 1997 LO3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
26205 Kuratowski 1997 LA5 11/06/1997 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
26206 1997 PJ4 11/08/1997 Bédoin P. Antonini 8,7 km MPC · JPL
26207 1997 QU 25/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 3,3 km MPC · JPL
26208 1997 QJ3 28/08/1997 Dynic A. Sugie 2,4 km MPC · JPL
26209 1997 RD1 02/09/1997 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
26210 Lingas 1997 RC3 06/09/1997 Pises Pises Obs. 4,1 km MPC · JPL
26211 1997 RR9 13/09/1997 Xinglong SCAP 8,3 km MPC · JPL
26212 1997 TG26 11/10/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
26213 1997 UV8 25/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
26214 Kalinga 1997 US10 30/10/1997 Ondřejov P. Pravec 5,9 km MPC · JPL
26215 1997 VM2 04/11/1997 Dynic A. Sugie 6,7 km MPC · JPL
26216 1997 VE3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
26217 1997 WK2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
26218 1997 WJ13 24/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,3 km MPC · JPL
26219 1997 WO21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
26220 1997 WB37 29/11/1997 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26221 1997 WG41 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26222 1997 WC45 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26223 Enari 1997 XB2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 5,2 km MPC · JPL
26224 1997 XF2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 6,7 km MPC · JPL
26225 1997 YO14 24/12/1997 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
26226 1998 GJ1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
26227 1998 HJ7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26228 1998 OZ6 20/07/1998 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
26229 1998 OG7 28/07/1998 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
26230 1998 QR1 19/08/1998 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
26231 1998 QQ7 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26232 Antink 1998 QW8 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
26233 Jimbraun 1998 QS11 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26234 Leslibrinson 1998 QV12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26235 Annemaduggan 1998 QU18 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26236 1998 QC25 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26237 1998 QQ31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26238 Elduval 1998 QE32 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26239 1998 QP33 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26240 Leigheriks 1998 QX39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26241 1998 QY40 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26242 1998 QA41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26243 Sallyfenska 1998 QE42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26244 1998 QB43 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26245 1998 QR45 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26246 Mikelake 1998 QN46 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26247 Doleonardi 1998 QW47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26248 Longenecker 1998 QZ48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26249 1998 QV50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26250 Shaneludwig 1998 QP51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26251 Kiranmanne 1998 QG52 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26252 Chase 1998 QV54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
26253 1998 QB56 29/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
26254 1998 QE57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
26255 Carmarques 1998 QW68 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26256 1998 QC73 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26257 1998 QL84 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26258 1998 QA89 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26259 Marzigliano 1998 QK108 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26260 1998 RA2 14/09/1998 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
26261 Tinafreeman 1998 RL6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
26262 1998 RW15 14/09/1998 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
26263 1998 RC16 14/09/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
26264 McIntyre 1998 RH44 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26265 1998 RQ46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26266 Andrewmerrill 1998 RW47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26267 Nickmorgan 1998 RS50 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26268 Nardi 1998 RY55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26269 Marciaprill 1998 RG57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26270 1998 RL62 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26271 Lindapuster 1998 RW63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26272 1998 RV66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26273 Kateschafer 1998 RD71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26274 1998 RH75 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26275 Jefsoulier 1998 SN1 16/09/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
26276 Natrees 1998 SL4 20/09/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
26277 Ianrees 1998 SM4 20/09/1998 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
26278 1998 SK8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
26279 1998 SP21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
26280 1998 SW22 20/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,0 km MPC · JPL
26281 1998 ST43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
26282 Noahbrosch 1998 SD56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
26283 Oswalt 1998 ST58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
26284 Johnspahn 1998 SZ59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
26285 Lindaspahn 1998 SS61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
26286 1998 SV65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
26287 1998 SD67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
26288 1998 SA73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
26289 1998 SL74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,5 km MPC · JPL
26290 1998 SX101 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26291 Terristaples 1998 SU106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26292 1998 SJ109 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26293 Van Muyden 1998 SD110 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26294 1998 SF111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26295 Vilardi 1998 SD112 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26296 1998 SM116 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26297 1998 SK118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26298 Dunweathers 1998 SD124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26299 1998 SG133 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26300 Herbweiss 1998 ST134 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26301 Hellawillis 1998 SB136 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26302 Zimolzak 1998 ST142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26303 1998 SD144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
26304 1998 SZ145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
26305 1998 SH146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26306 1998 SX147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
26307 Friedafein 1998 SE163 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26308 1998 SM165 16/09/1998 Steward Observatory N. Danzl 321 km MPC · JPL
26309 1998 TG 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
26310 1998 TX6 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
26311 1998 TR16 14/10/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
26312 Ciardi 1998 TG34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
26313 Lorilombardi 1998 TK34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
26314 Škvorecký 1998 UJ1 16/10/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
26315 1998 UF4 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
26316 1998 US16 22/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
26317 1998 UB17 27/10/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
26318 1998 UC20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
26319 Miyauchi 1998 UM23 26/10/1998 Nanyo T. Okuni 2,9 km MPC · JPL
26320 1998 UD27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
26321 1998 VT5 11/11/1998 Gnosca S. Sposetti 10 km MPC · JPL
26322 1998 VS6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
26323 Wuqijin 1998 VX8 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26324 1998 VG16 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
26325 1998 VD29 10/11/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
26326 1998 VD36 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26327 1998 VQ38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26328 Litomyšl 1998 WQ 18/11/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 5,0 km MPC · JPL
26329 1998 WC1 16/11/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
26330 1998 WN5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 6,7 km MPC · JPL
26331 Kondamuri 1998 WC10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26332 Alyssehrlich 1998 WW10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26333 Joachim 1998 WU11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26334 Melimcdowell 1998 WD15 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26335 1998 WT16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26336 Mikemcdowell 1998 WC17 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26337 Matthewagam 1998 WJ19 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26338 1998 WT35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
26339 1998 XT3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
26340 Evamarková 1998 XY8 13/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,3 km MPC · JPL
26341 1998 XK9 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26342 1998 XM52 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26343 1998 XB53 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
26344 1998 XS76 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26345 Gedankien 1998 XQ77 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26346 1998 XF93 15/12/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26347 1998 XU93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26348 1998 XO94 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
26349 1998 XR94 15/12/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26350 1998 XU94 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26351 1998 XG95 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26352 1998 XJ95 15/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26353 1998 YP 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
26354 1998 YJ4 16/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 13 km MPC · JPL
26355 Grueber 1998 YL8 23/12/1998 Linz E. Meyer 5,6 km MPC · JPL
26356 Aventini 1998 YE10 26/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,5 km MPC · JPL
26357 Laguerre 1998 YK10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
26358 1998 YZ11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26359 1998 YF12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
26360 1998 YL13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
26361 1999 AJ5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
26362 1999 AC6 07/01/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26363 1999 AG6 08/01/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26364 1999 AH8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
26365 1999 AK21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
26366 1999 AM21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26367 1999 CD1 02/02/1999 Dynic A. Sugie 7,6 km MPC · JPL
26368 Alghunaim 1999 CJ37 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
26369 1999 CG62 12/02/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
26370 1999 CJ62 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26371 1999 CT64 12/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26372 1999 CW69 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26373 1999 CZ74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26374 1999 CP106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26375 1999 DE9 20/02/1999 Kitt Peak C. Trujillo, J. X. Luu 486 km MPC · JPL
26376 Roborosa 1999 EB3 11/03/1999 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
26377 1999 FH4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
26378 1999 GF35 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
26379 1999 HZ1 20/04/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
26380 1999 JY65 12/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26381 1999 KV15 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26382 Charlieduke 1999 LT32 08/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
26383 1999 MA2 20/06/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
26384 1999 QP2 31/08/1999 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
26385 1999 RN20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26386 Adelinacozma 1999 RC171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26387 1999 TG2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,2 km MPC · JPL
26388 1999 TR105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26389 Poojarambhia 1999 TO151 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26390 Rušin 1999 UX2 19/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
26391 1999 VN9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
26392 1999 VT10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
26393 Scaffa 1999 VT35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26394 Kandola 1999 VE53 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
26395 Megkurohara 1999 VK150 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26396 Chengjingjie 1999 VQ169 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
26397 Carolynsinow 1999 VB185 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26398 1999 VL188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
26399 Rileyennis 1999 VG189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26400 Roshanpalli 1999 VJ190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26401 Sobotište 1999 WX 19/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
26402 1999 WB5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
26403 1999 WF18 30/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26404 1999 XF1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
26405 1999 XS15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
26406 1999 XZ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26407 1999 XT24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26408 1999 XO33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26409 1999 XV33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26410 1999 XZ34 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26411 Jocorbferg 1999 XA40 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26412 Charlesyu 1999 XR60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26413 1999 XB62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26414 Amychyao 1999 XS65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26415 1999 XK83 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26416 1999 XM84 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26417 Michaelgord 1999 XO87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26418 1999 XP94 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
26419 1999 XR95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
26420 1999 XL103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26421 1999 XP113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26422 Marekbuchman 1999 XV131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26423 1999 XN140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
26424 Jacquelihung 1999 XT152 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26425 Linchichieh 1999 XR156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26426 Koechl 1999 XB158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26427 1999 XG165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26428 1999 XR169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26429 Andiwagner 1999 XG170 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
26430 Thomwilkason 1999 XW176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26431 1999 XT193 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26432 1999 XZ202 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26433 Michaelyurko 1999 XK215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26434 1999 XQ216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
26435 Juliebrisset 1999 XS241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
26436 1999 YV4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,6 km MPC · JPL
26437 1999 YD8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
26438 Durling 1999 YE13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
26439 2000 AZ1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
26440 2000 AA4 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26441 Nanayakkara 2000 AX33 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
26442 Matfernandez 2000 AK41 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26443 2000 AT50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
26444 2000 AB58 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26445 2000 AY61 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
26446 2000 AE64 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26447 Akrishnan 2000 AX67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26448 Tongjili 2000 AC76 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26449 2000 AJ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26450 Tanyapetach 2000 AQ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26451 Khweis 2000 AB86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26452 2000 AU87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26453 2000 AH89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26454 2000 AQ89 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26455 Priyamshah 2000 AP95 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26456 2000 AY101 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26457 Naomishah 2000 AL105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26458 Choihyuna 2000 AC110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26459 Shinsubin 2000 AD117 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26460 2000 AZ120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26461 2000 AW124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26462 Albertcui 2000 AL126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26463 2000 AW137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26464 2000 AA138 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
26465 2000 AF140 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
26466 Zarrin 2000 AA142 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26467 Jamespopper 2000 AX142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26468 Ianchan 2000 AO143 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26469 2000 AE147 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26470 2000 AT150 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26471 Tracybecker 2000 AS152 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26472 2000 AC162 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26473 2000 AD171 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26474 Davidsimon 2000 AA175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
26475 Krisztisugar 2000 AD185 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26476 2000 AK185 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26477 2000 AF197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
26478 Cristianrosu 2000 AM197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
26479 2000 AE198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26480 2000 AG198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26481 2000 AS200 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
26482 2000 AM203 10/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
26483 2000 AX204 10/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26484 2000 AZ215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
26485 Edwinpost 2000 AD231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
26486 2000 AQ231 04/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26487 2000 AV236 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26488 Beiser 2000 AB242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
26489 2000 AS242 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
26490 2000 AN245 10/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26491 2000 BT3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
26492 2000 BA13 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
26493 Paulsucala 2000 BQ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26494 2000 BR22 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
26495 Eichorn 2000 BX22 30/01/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
26496 2000 CE1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
26497 2000 CS1 03/02/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 8,5 km MPC · JPL
26498 Dinotina 2000 CV1 04/02/2000 Pian dei Termini A. Boattini, L. Tesi 10 km MPC · JPL
26499 2000 CX1 04/02/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 11 km MPC · JPL
26500 Toshiohino 2000 CC2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26501 Sachiko 2000 CP2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
26502 Traviscole 2000 CQ5 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26503 Avicramer 2000 CA9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26504 Brandonli 2000 CM17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26505 Olextokarev 2000 CX21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26506 2000 CO25 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
26507 Mikelin 2000 CC29 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26508 Jimmylin 2000 CD29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26509 2000 CJ34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
26510 2000 CZ34 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26511 2000 CB39 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26512 2000 CL46 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26513 Newberry 2000 CP47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26514 2000 CH48 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
26515 2000 CJ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26516 2000 CW56 04/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26517 2000 CG62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26518 Bhuiyan 2000 CM65 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26519 2000 CU70 07/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26520 2000 CQ75 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
26521 2000 CS76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
26522 Juliapoje 2000 CZ83 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
26523 2000 CA84 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
26524 2000 CY85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26525 2000 CD86 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
26526 Jookayhyun 2000 CP86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
26527 Leasure 2000 CH87 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26528 Genniferubin 2000 CL92 06/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
26529 2000 CM94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26530 Lucferreira 2000 CY96 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26531 2000 CP100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
26532 Eduardoboff 2000 CZ102 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26533 Aldering 2000 CG108 05/02/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
26534 2000 DA 16/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26535 2000 DG3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
26536 2000 DL3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,7 km MPC · JPL
26537 Shyamalbuch 2000 DA5 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26538 2000 DG7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
26539 2000 DJ10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
26540 2000 DF13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
26541 Garyross 2000 DV15 27/02/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
26542 2000 DA27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26543 2000 DJ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26544 Ajjarapu 2000 DN37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
26545 Meganperkins 2000 DK39 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26546 Arulmani 2000 DH41 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26547 2000 DM41 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
26548 Joykutty 2000 DF56 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26549 Tankanran 2000 DZ57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26550 2000 DQ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26551 Shenliangbo 2000 DS73 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26552 2000 DT74 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26553 2000 DO75 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26554 2000 DU82 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26555 2000 DH101 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26556 2000 DG107 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26557 Aakritijain 2000 DS107 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26558 2000 EA12 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
26559 Chengcheng 2000 EX29 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26560 2000 EQ36 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
26561 2000 EV37 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26562 2000 EB38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
26563 2000 EG39 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26564 2000 EC46 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26565 2000 EF47 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26566 2000 EH47 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
26567 2000 EC48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26568 2000 ET49 09/03/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
26569 2000 EL77 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26570 2000 EU77 05/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26571 2000 EN84 07/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
26572 2000 EP84 08/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26573 2000 EG87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26574 2000 ER87 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26575 Andreapugh 2000 ES89 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26576 2000 EN90 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
26577 2000 EC91 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
26578 Cellinekim 2000 EH92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
26579 2000 EU96 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
26580 2000 EW97 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26581 2000 EP107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26582 2000 EV107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
26583 2000 EF109 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
26584 2000 EF114 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26585 2000 ED116 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
26586 Harshaw 2000 EF116 10/03/2000 Catalina R. Hill 5,8 km MPC · JPL
26587 Arthurstorbo 2000 EU125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
26588 Sharonstorbo 2000 EX128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26589 2000 EN133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26590 2000 EY136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26591 Robertreeves 2000 ET141 02/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
26592 Maryrenfro 2000 EE144 03/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
26593 Perrypat 2000 EC145 03/03/2000 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
26594 2000 EF151 05/03/2000 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
26595 2000 EJ153 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
26596 2000 EE171 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
26597 2000 EF171 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
26598 2000 EV171 05/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
26599 2000 EZ171 08/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26600 2000 EX182 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26601 2000 FD1 26/03/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
26602 2000 FQ11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26603 2000 FT17 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
26604 Ensign 2000 FO25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26605 Hanley 2000 FS26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
26606 2000 FH31 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26607 2000 FA33 29/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26608 2000 FZ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
26609 2000 FQ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
26610 2000 FK39 29/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26611 Madzlandon 2000 FT41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26612 Sunsetastro 2000 FL55 30/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
26613 2000 GL2 03/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,9 km MPC · JPL
26614 2000 GD4 05/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,9 km MPC · JPL
26615 2000 GV5 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
26616 2000 GG6 04/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26617 2000 GV9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
26618 Yixinli 2000 GX24 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
26619 2000 GP44 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26620 Yihuali 2000 GQ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
26621 2000 GY57 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
26622 Maxwimberley 2000 GH75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26623 2000 GK82 08/04/2000 Farpoint Farpoint Obs. 13 km MPC · JPL
26624 2000 GX88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26625 2000 GY92 05/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26626 2000 GZ96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26627 2000 GC99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
26628 2000 GX114 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26629 Zahller 2000 GZ132 12/04/2000 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 5,0 km MPC · JPL
26630 2000 GH133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
26631 2000 GE136 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
26632 2000 HS30 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26633 2000 HS47 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
26634 Balasubramanian 2000 HX51 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26635 2000 HC53 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26636 Ericabroman 2000 HX57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
26637 2000 HE82 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26638 2000 HO88 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26639 Murgaš 2000 JB7 05/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,7 km MPC · JPL
26640 Bahýľ 2000 JV10 09/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
26641 2000 JT30 07/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
26642 Schlenoff 2000 JJ55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
26643 2000 JT59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26644 2000 JJ61 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26645 2000 JJ66 06/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26646 2000 KG67 31/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
26647 2000 LT 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 17 km MPC · JPL
26648 2000 LY7 05/06/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
26649 2000 ML6 30/06/2000 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
26650 2000 OY20 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26651 2000 OB45 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26652 Klinglesmith 2000 QH219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
26653 Amymeyer 2000 RY52 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
26654 Ericjohnson 2000 RH103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
26655 2000 SV87 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26656 Samarenae 2000 SN160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26657 2000 SX293 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26658 2000 UN90 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
26659 Skirda 2000 VY29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
26660 Samahalpern 2000 VG33 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26661 Kempelen 2000 WY67 27/11/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
26662 2000 WB181 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26663 2000 XK47 15/12/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
26664 Jongwon 2000 YB7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26665 Sidjena 2000 YF60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26666 Justinto 2000 YN97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26667 Sherwinwu 2001 AS41 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
26668 Tonyho 2001 BV7 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26669 2001 BW44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
26670 2001 BC74 30/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26671 Williamlopes 2001 DQ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26672 Ericabrooke 2001 DR74 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26673 2001 DJ92 20/02/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
26674 2001 DB99 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
26675 2001 EZ 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
26676 2001 EZ10 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
26677 2001 EJ18 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
26678 Garner 2001 EN19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
26679 Thomassilver 2001 FX5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
26680 Wangchristi 2001 FL8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
26681 Niezgay 2001 FQ8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26682 Evanfletcher 2001 FV8 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26683 Jamesmccarthy 2001 FM22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
26684 2001 FZ35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
26685 Khojandi 2001 FK44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
26686 Ellenprice 2001 FT45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
26687 2001 FH54 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
26688 Wangenevieve 2001 FZ54 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26689 Smorrison 2001 FD56 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26690 2001 FS57 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26691 Lareegardner 2001 FZ76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26692 2001 FM80 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
26693 Katharinecorbin 2001 FP87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
26694 Wenxili 2001 FR98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
26695 2001 FC111 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
26696 Gechenzhang 2001 FE112 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26697 2001 FJ127 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
26698 Maryschroeder 2001 FN128 31/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
26699 Masoncole 2001 FZ128 30/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26700 2001 FD134 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26701 2001 FH134 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
26702 Naber 2001 FK143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
26703 Price 2001 FB144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
26704 2001 FW144 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26705 2001 FL145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 21 km MPC · JPL
26706 2001 FA154 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
26707 Navrazhnykh 2001 FP155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26708 2001 FG158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
26709 2001 FX158 28/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26710 2001 FY158 28/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26711 Rebekahbau 2001 FQ170 24/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26712 Stewart 2001 FV180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
26713 Iusukyin 2001 GR 13/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
26714 2001 GL1 13/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26715 South Dakota 2001 HJ 16/04/2001 Badlands R. Dyvig 5,3 km MPC · JPL
26716 2001 HZ3 18/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
26717 Jasonye 2001 HL5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26718 2001 HP5 18/04/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
26719 2001 HQ5 18/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26720 Yangxinyan 2001 HB6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26721 2001 HG6 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26722 2001 HK7 21/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26723 2001 HE8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
26724 2001 HU8 16/04/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26725 2001 HH9 16/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26726 2001 HD10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26727 Wujunjun 2001 HK10 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26728 Luwenqi 2001 HM10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26729 2001 HE12 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26730 2001 HJ13 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26731 2001 HE14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
26732 Damianpeach 2001 HB16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
26733 Nanavisitor 2001 HC16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
26734 Terryfarrell 2001 HG16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
26735 2001 HL27 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26736 Rojeski 2001 HM27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26737 Adambradley 2001 HQ28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26738 Lishizhen 2001 HB32 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
26739 Hemaeberhart 2001 HV32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26740 Camacho 2001 HN34 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26741 2001 HZ35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26742 2001 HW36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26743 Laichinglung 2001 HE38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
26744 Marthahaynes 2001 HF43 16/04/2001 Anderson Mesa NEAT 2,0 km MPC · JPL
26745 Szeglin 2001 HV45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
26746 2001 HW46 18/04/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
26747 2001 HC47 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26748 Targovnik 2001 HP50 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
26749 2001 HT52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26750 2001 HJ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26751 2001 HP64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
26752 2001 HU65 30/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26753 2001 HM66 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26754 2001 JL4 15/05/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
26755 2001 KT6 17/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26756 2001 KW7 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26757 Bastei 2001 KU17 20/05/2001 Drebach Drebach Obs. 6,1 km MPC · JPL
26758 2001 KV19 22/05/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
26759 2001 KS22 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26760 2001 KP41 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26761 Stromboli 2033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
26762 2564 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
26763 Peirithoos 2706 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
26764 2800 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
26765 3038 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26766 3052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
26767 4084 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26768 4608 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
26769 4658 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
26770 4734 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26771 4846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
26772 6033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26773 3254 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
26774 4189 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
26775 4205 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26776 4236 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
26777 1225 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26778 1354 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26779 2191 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26780 2313 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
26781 3182 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
26782 4174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
26783 1085 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26784 2103 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
26785 2496 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26786 3382 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26787 4265 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
26788 4321 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26789 5092 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
26790 5235 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
26791 5282 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
26792 1975 LY 08/06/1975 El Leoncito M. R. Cesco 6,7 km MPC · JPL
26793 Bolshoi 1977 AC2 13/01/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 7,7 km MPC · JPL
26794 Yukioniimi 1977 DG3 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,9 km MPC · JPL
26795 Basilashvili 1978 SD8 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,7 km MPC · JPL
26796 1978 VO6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
26797 1978 VS8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
26798 1979 QG2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
26799 1979 XL 15/12/1979 La Silla H. Debehogne, E. R. Netto 4,8 km MPC · JPL
26800 Gualtierotrucco 1981 EK1 06/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26801 1981 EC14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
26802 1981 EJ24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
26803 1981 ES26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26804 1981 EZ29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
26805 1981 EZ30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
26806 Kushiike 1982 KX1 22/05/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 12 km MPC · JPL
26807 1982 RK1 14/09/1982 Kleť A. Mrkos 11 km MPC · JPL
26808 1982 VB4 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,3 km MPC · JPL
26809 1984 QU 24/08/1984 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 2,1 km MPC · JPL
26810 1985 CL2 14/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
26811 Hiesinger 1985 QP 22/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 2,5 km MPC · JPL
26812 1985 RQ2 04/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
26813 1985 RN3 07/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
26814 1986 GZ 09/04/1986 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
26815 1986 QR1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
26816 1986 TS 04/10/1986 Brorfelde P. Jensen 13 km MPC · JPL
26817 1987 QB 25/08/1987 Palomar S. Singer-Brewster 1,2 km MPC · JPL
26818 1987 QM 25/08/1987 Palomar S. Singer-Brewster 7,7 km MPC · JPL
26819 1987 QH7 23/08/1987 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
26820 1987 SR9 20/09/1987 Smolyan E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
26821 Baehr 1988 FM1 17/03/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 16 km MPC · JPL
26822 1988 RG13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26823 1988 SS2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
26824 1988 TW1 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,0 km MPC · JPL
26825 1989 SB14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,5 km MPC · JPL
26826 1989 TQ7 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
26827 1989 UW5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
26828 1989 WZ1 29/11/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
26829 Sakaihoikuen 1989 WN2 30/11/1989 Yatsugatake Y. Kushida, M. Inoue 5,1 km MPC · JPL
26830 1990 BB 17/01/1990 Toyota K. Suzuki, T. Urata 9,1 km MPC · JPL
26831 1990 OC5 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
26832 1990 QT6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
26833 1990 RE 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
26834 1990 RM9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
26835 1990 SH13 23/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
26836 1991 PA6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
26837 Yoshitakaokazaki 1991 RF1 07/09/1991 Geisei T. Seki 2,6 km MPC · JPL
26838 1991 RC9 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
26839 1991 RC10 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
26840 1991 RP12 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
26841 1991 TY1 10/10/1991 Palomar J. Alu 5,7 km MPC · JPL
26842 Hefele 1991 TK6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,4 km MPC · JPL
26843 1991 UK1 28/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
26844 1991 VA4 12/11/1991 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
26845 1992 AG 01/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 5,2 km MPC · JPL
26846 1992 CG3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
26847 1992 DG 25/02/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
26848 1992 DB8 29/02/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
26849 De Paepe 1992 HD4 23/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
26850 1992 JL 01/05/1992 Palomar K. J. Lawrence, P. Rose 7,6 km MPC · JPL
26851 Sarapul 1992 OV5 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
26852 1992 UK2 19/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
26853 1992 UQ2 20/10/1992 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
26854 1992 WB 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
26855 1992 WN1 17/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,2 km MPC · JPL
26856 1993 BT14 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
26857 Veracruz 1993 DN1 19/02/1993 Haute Provence E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
26858 Misterrogers 1993 FR 21/03/1993 Palomar E. F. Helin 6,3 km MPC · JPL
26859 1993 FM8 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
26860 1993 FX16 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
26861 1993 FO20 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
26862 1993 FE22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
26863 1993 FO22 21/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
26864 1993 FT24 21/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
26865 1993 FX29 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
26866 1993 FW41 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
26867 1993 GK1 12/04/1993 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
26868 1993 RS3 12/09/1993 Palomar PCAS 5,8 km MPC · JPL
26869 1993 SR6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
26870 1993 TP28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
26871 Tanezrouft 1993 TB38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
26872 1993 YR 18/12/1993 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
26873 1994 AP7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
26874 1994 AN9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
26875 1994 AF10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
26876 1994 CR14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
26877 1994 ED6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
26878 1994 EY6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
26879 Haines 1994 NL2 09/07/1994 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,0 km MPC · JPL
26880 1994 PK8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
26881 1994 PF11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
26882 1994 PY21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
26883 1994 PR22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
26884 1994 RX4 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
26885 1994 RN12 03/09/1994 Palomar E. F. Helin 3,3 km MPC · JPL
26886 1994 TJ2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
26887 Tokyogiants 1994 TO15 14/10/1994 Kiso I. Satō, H. Araki 4,1 km MPC · JPL
26888 1994 XH 03/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
26889 1995 BM1 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
26890 1995 BC4 27/01/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,5 km MPC · JPL
26891 Johnbutler 1995 CC2 07/02/1995 Siding Spring D. J. Asher 2,5 km MPC · JPL
26892 1995 FZ3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
26893 1995 FH15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
26894 1995 KN1 29/05/1995 Stroncone A. Vagnozzi 7,7 km MPC · JPL
26895 1995 MC 23/06/1995 Siding Spring G. J. Garradd 9,7 km MPC · JPL
26896 Josefhudec 1995 OY 29/07/1995 Ondřejov P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
26897 Červená 1995 PJ 05/08/1995 Ondřejov L. Kotková 4,3 km MPC · JPL
26898 1995 SK51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
26899 1995 UQ3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
26900 1995 WU5 23/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26901 1995 WN20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
26902 1995 YR 17/12/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
26903 1995 YT3 20/12/1995 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
26904 1995 YE25 25/12/1995 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
26905 1996 BC1 16/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
26906 Rubidia 1996 BH4 22/01/1996 Socorro R. Weber 3,6 km MPC · JPL
26907 1996 EV 15/03/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
26908 Lebesgue 1996 GK 11/04/1996 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
26909 Lefschetz 1996 HY1 24/04/1996 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
26910 1996 HU25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
26911 1996 JF1 13/05/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
26912 1996 JG1 13/05/1996 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
26913 1996 JF2 11/05/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
26914 1996 KC1 20/05/1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Clemente 3,1 km MPC · JPL
26915 1996 LV1 14/06/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
26916 1996 RR2 13/09/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,5 km MPC · JPL
26917 Pianoro 1996 RF4 15/09/1996 Pianoro V. Goretti 11 km MPC · JPL
26918 1996 RA16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
26919 Shoichimiyata 1996 RC24 03/09/1996 Nanyo T. Okuni 13 km MPC · JPL
26920 1996 TQ12 11/10/1996 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
26921 Jensallit 1996 TF15 15/10/1996 Southend Bradfield G. Sallit 9,4 km MPC · JPL
26922 Samara 1996 TD40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
26923 1996 YZ 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
26924 Johnharvey 1996 YZ2 30/12/1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
26925 1997 AK2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
26926 1997 AC9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
26927 1997 CD4 03/02/1997 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
26928 1997 CC17 06/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
26929 1997 CE18 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
26930 1997 CH20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26931 1997 CC22 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
26932 1997 EY2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
26933 1997 EP3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
26934 Jordancotler 1997 EV33 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26935 Vireday 1997 EE46 15/03/1997 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 2,0 km MPC · JPL
26936 1997 EL47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
26937 Makimiyamoto 1997 FQ1 31/03/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,3 km MPC · JPL
26938 Jackli 1997 FW3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26939 Jiachengli 1997 FZ4 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26940 Quintero 1997 GC8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26941 1997 GT11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26942 Nealkuhn 1997 GM12 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26943 1997 GZ16 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26944 1997 GX20 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26945 Sushko 1997 GE22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26946 Ziziyu 1997 GG23 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26947 Angelawang 1997 GF36 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26948 Annasato 1997 GD38 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26949 1997 JV7 03/05/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
26950 Legendre 1997 JH10 11/05/1997 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
26951 1997 JZ15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
26952 1997 JF16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
26953 1997 KO2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26954 Skadiang 1997 MG 25/06/1997 Campo Imperatore A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
26955 Lie 1997 MR1 30/06/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
26956 1997 MT3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26957 1997 MN4 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26958 1997 MY4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26959 1997 MR8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
26960 Liouville 1997 NE3 08/07/1997 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
26961 1997 OY1 29/07/1997 Bédoin P. Antonini 4,1 km MPC · JPL
26962 1997 PE3 13/08/1997 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
26963 Palorapavý 1997 PM4 13/08/1997 Ondřejov P. Pravec 2,5 km MPC · JPL
26964 1997 RO 01/09/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
26965 1997 RW2 03/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 5,8 km MPC · JPL
26966 1997 RL3 04/09/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
26967 1997 RZ7 04/09/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
26968 1997 RB9 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 10 km MPC · JPL
26969 Biver 1997 SE 20/09/1997 Kleť M. Tichý, J. Tichá 4,3 km MPC · JPL
26970 Eliáš 1997 SE2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
26971 Sezimovo Ústí 1997 SL2 25/09/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,0 km MPC · JPL
26972 1997 SM3 21/09/1997 Church Stretton S. P. Laurie 5,6 km MPC · JPL
26973 Lála 1997 SP25 29/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 4,5 km MPC · JPL
26974 1997 TJ19 08/10/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
26975 1997 TY24 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 2,3 km MPC · JPL
26976 1997 TF26 11/10/1997 Xinglong SCAP 8,9 km MPC · JPL
26977 1997 US3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
26978 1997 UZ4 20/10/1997 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
26979 1997 UR9 29/10/1997 Bédoin P. Antonini 6,3 km MPC · JPL
26980 1997 UQ10 29/10/1997 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
26981 1997 UJ15 25/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 2,7 km MPC · JPL
26982 1997 UY21 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,4 km MPC · JPL
26983 1997 VA 01/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
26984 Fernand-Roland 1997 VV 01/11/1997 Village-Neuf C. Demeautis, D. Matter 15 km MPC · JPL
26985 1997 VP3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
26986 Čáslavská 1997 VC5 04/11/1997 Ondřejov L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
26987 1997 WP1 21/11/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
26988 1997 WT5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
26989 1997 WO7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,6 km MPC · JPL
26990 Culbertson 1997 WZ7 23/11/1997 Chichibu N. Satō 7,3 km MPC · JPL
26991 1997 WZ30 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
26992 1997 WE47 26/11/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
26993 Littlewood 1997 XC1 03/12/1997 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
26994 1997 XU1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,7 km MPC · JPL
26995 1997 XS11 05/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,6 km MPC · JPL
26996 1997 YH3 16/12/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
26997 1997 YJ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
26998 Iriso 1997 YX6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 9,0 km MPC · JPL
26999 1998 BQ41 28/01/1998 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
27000 1998 BO44 22/01/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL

22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001