Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/149001–150000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149001 2001 YJ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149002 2001 YM139 24/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149003 2002 AB1 04/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
149004 2002 AR11 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149005 2002 AY15 04/01/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
149006 2002 AS16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
149007 2002 AJ32 08/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
149008 2002 AW36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149009 2002 AG42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149010 2002 AX43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
149011 2002 AR44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149012 2002 AA45 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149013 2002 AL46 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149014 2002 AQ46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149015 2002 AY52 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
149016 2002 AP61 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149017 2002 AU61 11/01/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
149018 2002 AL75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149019 2002 AC82 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149020 2002 AL87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149021 2002 AS95 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149022 2002 AB109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149023 2002 AR115 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149024 2002 AH119 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149025 2002 AU123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149026 2002 AR124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149027 2002 AR125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149028 2002 AU128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
149029 2002 AW149 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149030 2002 AB155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
149031 2002 AL156 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149032 2002 AB163 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149033 2002 AA169 15/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
149034 2002 AH169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149035 2002 AV170 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149036 2002 AM176 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149037 2002 AW176 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149038 2002 AA178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149039 2002 AZ193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149040 2002 AG194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149041 2002 AM198 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149042 2002 AQ199 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149043 2002 AT208 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149044 2002 BV3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149045 2002 BE4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
149046 2002 BU11 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149047 2002 BE15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149048 2002 BP15 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149049 2002 BP16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149050 2002 BN24 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149051 2002 CU7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
149052 2002 CK12 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
149053 2002 CW12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
149054 2002 CS16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149055 2002 CK18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149056 2002 CF20 04/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149057 2002 CC30 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
149058 2002 CU32 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
149059 2002 CB35 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149060 2002 CA51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
149061 2002 CA57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149062 2002 CK59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
149063 2002 CL59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
149064 2002 CW63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149065 2002 CV68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149066 2002 CW68 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149067 2002 CA70 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149068 2002 CS71 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149069 2002 CD72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149070 2002 CM72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149071 2002 CP72 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
149072 2002 CV76 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149073 2002 CA78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149074 2002 CN78 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149075 2002 CK79 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149076 2002 CG80 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149077 2002 CX81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149078 2002 CB85 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149079 2002 CQ85 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
149080 2002 CK88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149081 2002 CK89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149082 2002 CQ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149083 2002 CD95 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149084 2002 CE100 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149085 2002 CT112 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149086 2002 CM116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
149087 2002 CC122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149088 2002 CJ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149089 2002 CA131 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149090 2002 CL132 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149091 2002 CW136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149092 2002 CH144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149093 2002 CK145 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
149094 2002 CT155 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149095 2002 CQ156 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149096 2002 CS158 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149097 2002 CO159 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149098 2002 CY164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149099 2002 CA173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149100 2002 CH174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149101 2002 CP179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149102 2002 CB198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149103 2002 CH203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
149104 2002 CK205 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149105 2002 CX205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149106 2002 CD206 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149107 2002 CD208 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149108 2002 CO209 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149109 2002 CD211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149110 2002 CO216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149111 2002 CJ219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
149112 2002 CU233 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149113 Stewartbushman 2002 CK258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
149114 2002 CX259 07/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149115 Lauriecantillo 2002 CG271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
149116 2002 CA285 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
149117 2002 CC300 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149118 2002 CS310 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149119 2002 DX 16/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 5,1 km MPC · JPL
149120 2002 DL2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149121 2002 DZ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149122 2002 EM12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
149123 2002 EW15 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
149124 2002 EF19 09/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149125 2002 EQ24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149126 2002 EW25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149127 2002 EK28 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149128 2002 EX28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149129 2002 EQ49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149130 2002 ES52 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149131 2002 EX59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149132 2002 EA60 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
149133 2002 ET61 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
149134 2002 ES64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149135 2002 EX70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149136 2002 EE75 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149137 2002 ER86 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149138 2002 EV89 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149139 2002 EX93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149140 2002 EQ95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149141 2002 EO103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
149142 2002 EH104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149143 2002 EA105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
149144 2002 ED117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
149145 2002 EJ120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149146 2002 EO125 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
149147 2002 EZ128 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149148 2002 EJ129 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149149 2002 EM141 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
149150 2002 EO141 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
149151 2002 EF148 15/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149152 2002 EE149 15/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149153 2002 FK 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
149154 2002 FL11 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149155 2002 FF12 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
149156 2002 FS22 19/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
149157 Stephencarr 2002 FN26 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
149158 2002 FQ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
149159 2002 FG33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
149160 Geojih 2002 GE 01/04/2002 Kleť KLENOT 5,4 km MPC · JPL
149161 2002 GW10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149162 2002 GX10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149163 Stevenconard 2002 GF31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 6,7 km MPC · JPL
149164 2002 GX36 02/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
149165 2002 GX54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
149166 2002 GL91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
149167 2002 GH105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
149168 2002 GR109 11/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
149169 2002 GK122 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
149170 2002 GT122 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
149171 2002 GE146 13/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149172 2002 GH146 13/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149173 2002 HO13 22/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
149174 2002 JX3 05/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
149175 2002 JB4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149176 2002 JN4 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149177 2002 JQ4 05/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
149178 2002 JF40 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
149179 2002 JV40 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
149180 2002 JD60 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
149181 2002 JU61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149182 2002 JX69 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149183 2002 JV75 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149184 2002 JF81 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149185 2002 JA105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149186 2002 JJ115 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149187 2002 JQ120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
149188 2002 JX144 13/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149189 2002 KU7 28/05/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
149190 2002 LZ8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149191 2002 LM12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149192 2002 LH20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149193 2002 LO27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149194 2002 NF45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149195 2002 PH 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
149196 2002 PR24 06/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
149197 2002 PA29 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
149198 2002 PZ31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149199 2002 PH37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149200 2002 PH42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149201 2002 PC44 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149202 2002 PG63 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149203 2002 PW74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149204 2002 PF83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149205 2002 PU119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149206 2002 PT129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149207 2002 PB130 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149208 2002 PP159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 870 m MPC · JPL
149209 2002 PH160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
149210 2002 QR23 28/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
149211 2002 QN28 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149212 2002 QD60 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149213 2002 QN71 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149214 2002 QT84 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149215 2002 RX2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149216 2002 RB16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149217 2002 RS21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149218 2002 RJ23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149219 2002 RE33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149220 2002 RL56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149221 2002 RJ63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149222 2002 RA64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149223 2002 RM65 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149224 2002 RK78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149225 2002 RC83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149226 2002 RQ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149227 2002 RJ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149228 2002 RA102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149229 2002 RC104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149230 2002 RM108 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
149231 2002 RK111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149232 2002 RJ118 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149233 2002 RP118 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
149234 2002 RE135 10/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
149235 2002 RJ136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
149236 2002 RX147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149237 2002 RE172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149238 2002 RB179 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149239 2002 RO192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149240 2002 RX207 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
149241 2002 RA211 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149242 2002 RG224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149243 Dorothynorton 2002 RL239 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
149244 Kriegh 2002 RZ240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
149245 2002 SJ23 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149246 2002 SH38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149247 2002 SF39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149248 2002 SY44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149249 2002 SZ44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149250 2002 SC49 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149251 2002 SL50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
149252 2002 TJ 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149253 2002 TV4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149254 2002 TQ6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149255 2002 TX8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149256 2002 TD14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
149257 2002 TH20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149258 2002 TS25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149259 2002 TQ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149260 2002 TW31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149261 2002 TB33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149262 2002 TY40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149263 2002 TV42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149264 2002 TK44 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149265 2002 TH53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149266 2002 TE54 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149267 2002 TL58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149268 2002 TP58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 840 m MPC · JPL
149269 2002 TS58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
149270 2002 TG70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
149271 2002 TP73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149272 2002 TC78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149273 2002 TQ79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149274 2002 TS79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149275 2002 TW91 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149276 2002 TL109 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
149277 2002 TS115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149278 2002 TS118 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149279 2002 TP120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149280 2002 TU126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149281 2002 TB135 04/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149282 2002 TU138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
149283 2002 TT142 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149284 2002 TH143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149285 2002 TV203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149286 2002 TN204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149287 2002 TV205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149288 2002 TD211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149289 2002 TH223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149290 2002 TO226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
149291 2002 TJ228 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
149292 2002 TS236 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149293 2002 TN238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149294 2002 TS250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149295 2002 TC252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149296 2002 TC272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149297 2002 TM280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149298 2002 TS280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149299 2002 TK281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149300 2002 TK287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149301 2002 TF292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149302 2002 TJ292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149303 2002 TT295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149304 2002 TH297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149305 2002 TL376 09/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149306 2002 UF1 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149307 2002 UQ1 28/10/2002 Tenagra II C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,4 km MPC · JPL
149308 2002 UE2 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
149309 2002 UJ4 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149310 2002 UY19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
149311 2002 UR25 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149312 2002 UQ32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
149313 2002 UT32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
149314 2002 UX33 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
149315 2002 UL34 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149316 2002 UF37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
149317 2002 UO49 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149318 2002 UW70 31/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149319 2002 VB 01/11/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,1 km MPC · JPL
149320 2002 VG13 04/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149321 2002 VH15 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149322 2002 VM21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149323 2002 VB22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149324 2002 VZ26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149325 2002 VY31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149326 2002 VM36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149327 2002 VP39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149328 2002 VQ39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149329 2002 VP42 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149330 2002 VD46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149331 2002 VH50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149332 2002 VR61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149333 2002 VX62 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149334 2002 VK67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149335 2002 VW68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149336 2002 VS71 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149337 2002 VD78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149338 2002 VV78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149339 2002 VZ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149340 2002 VD86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149341 2002 VZ88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
149342 2002 VD96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149343 2002 VT96 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149344 2002 VT108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149345 2002 VB121 12/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149346 2002 VF121 12/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
149347 2002 VN127 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149348 2002 VS130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
149349 2002 VA131 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 222 km MPC · JPL
149350 2002 VR134 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149351 2002 WD8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149352 2002 WJ15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
149353 2002 XN5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149354 2002 XF19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149355 2002 XO24 05/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149356 2002 XR28 05/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149357 2002 XP33 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149358 2002 XQ33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149359 2002 XW35 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149360 2002 XD36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149361 2002 XH36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149362 2002 XZ41 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149363 2002 XD45 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
149364 2002 XQ47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149365 2002 XZ50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149366 2002 XO52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149367 2002 XT59 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149368 2002 XY62 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149369 2002 XU65 12/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149370 2002 XN67 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149371 2002 XR69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149372 2002 XC71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149373 2002 XW80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149374 2002 XB81 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
149375 2002 XK81 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149376 2002 XB86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149377 2002 XT86 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149378 2002 XF94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
149379 2002 XE99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149380 2002 YJ4 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
149381 2002 YX9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149382 2002 YJ10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149383 2002 YM15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149384 2002 YY19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149385 2002 YS23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149386 2003 AQ1 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149387 2003 AZ4 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149388 2003 AJ6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149389 2003 AA8 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
149390 2003 AN8 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149391 2003 AE11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149392 2003 AS14 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
149393 2003 AY23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149394 2003 AD31 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149395 2003 AM37 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149396 2003 AU39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149397 2003 AM41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149398 2003 AW41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149399 2003 AQ42 07/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
149400 2003 AB50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149401 2003 AH50 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149402 2003 AE53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149403 2003 AU54 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
149404 2003 AL55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149405 2003 AD57 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149406 2003 AM57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149407 2003 AO58 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149408 2003 AY59 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149409 2003 AF60 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149410 2003 AZ61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149411 2003 AB67 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149412 2003 AA74 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
149413 2003 AN92 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149414 2003 BH1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149415 2003 BM8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
149416 2003 BM11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149417 2003 BU11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149418 2003 BD14 26/01/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
149419 2003 BV17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149420 2003 BC18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149421 2003 BS18 27/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
149422 2003 BA20 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
149423 2003 BU20 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
149424 2003 BT22 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149425 2003 BF27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149426 2003 BN39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149427 2003 BN43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149428 2003 BM45 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149429 2003 BF48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149430 2003 BH52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149431 2003 BK52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
149432 2003 BU58 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149433 2003 BL66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
149434 2003 BM70 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149435 2003 BU72 28/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149436 2003 BL74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149437 2003 BW76 29/01/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
149438 2003 BV77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149439 2003 BW81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149440 2003 BD82 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149441 2003 BO87 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
149442 2003 BE89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149443 2003 BZ89 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149444 2003 CP2 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149445 2003 CQ5 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149446 2003 CC6 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149447 2003 CR7 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149448 2003 CJ9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149449 2003 CE10 02/02/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
149450 2003 CE14 06/02/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
149451 2003 CF14 04/02/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
149452 2003 CM17 08/02/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
149453 2003 CW21 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149454 2003 DC 19/02/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
149455 2003 DX11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
149456 2003 DA13 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
149457 2003 DS13 25/02/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149458 2003 DM15 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
149459 2003 DC20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
149460 2003 DY20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149461 2003 DQ21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149462 2003 DO24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
149463 2003 EV4 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149464 2003 EP7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149465 2003 EC8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
149466 2003 EP8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149467 2003 EV8 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149468 2003 EO10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149469 2003 EL12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149470 2003 EU12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149471 2003 EF13 06/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149472 2003 EA14 06/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149473 2003 EO15 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149474 2003 EA20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
149475 2003 EX21 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149476 2003 EK23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149477 2003 EL24 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149478 2003 EQ24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149479 2003 ER25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149480 2003 EG29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149481 2003 EC35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149482 2003 EA36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149483 2003 EN36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149484 2003 EP36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149485 2003 EB37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
149486 2003 EM37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149487 2003 EU37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149488 2003 EJ38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149489 2003 EG45 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149490 2003 EB47 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149491 2003 EC48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149492 2003 EK48 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149493 2003 EK49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149494 2003 ET49 10/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149495 2003 EE58 09/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149496 2003 EJ60 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149497 2003 FJ9 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
149498 2003 FZ11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149499 2003 FP16 23/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149500 2003 FP17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149501 2003 FV34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
149502 2003 FP35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149503 2003 FP39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149504 2003 FQ46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
149505 2003 FS49 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
149506 2003 FF55 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
149507 2003 FC57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149508 2003 FN57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149509 2003 FH59 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149510 2003 FB68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149511 2003 FC68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
149512 2003 FK69 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149513 2003 FB71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149514 2003 FJ71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149515 2003 FA72 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149516 2003 FS73 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149517 2003 FF74 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149518 2003 FC82 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149519 2003 FA91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149520 2003 FJ93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
149521 2003 FS93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149522 2003 FT97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
149523 2003 FM106 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
149524 2003 FH107 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149525 2003 FB111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149526 2003 FE113 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149527 2003 FK117 25/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
149528 Simónrodríguez 2003 FD129 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,6 km MPC · JPL
149529 2003 GR4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149530 2003 GC6 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149531 2003 GO11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149532 2003 GS14 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
149533 2003 GK16 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
149534 2003 GG23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149535 2003 GS29 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149536 2003 GV41 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
149537 2003 GE42 09/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149538 2003 GJ49 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149539 2003 GS50 08/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
149540 2003 GY50 08/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
149541 2003 HX7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
149542 2003 HO33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149543 2003 HM47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149544 2003 HY50 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
149545 2003 HE52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149546 2003 JP4 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149547 2003 JG7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149548 2003 KY 20/05/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
149549 2003 KP1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
149550 2003 KH2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
149551 2003 KO7 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149552 2003 KL15 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149553 2003 KT15 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149554 2003 KF28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149555 2003 KN31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149556 2003 LJ2 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149557 2003 LW5 04/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
149558 2003 NJ9 01/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149559 2003 OG1 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
149560 2003 QZ91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 106 km MPC · JPL
149561 2003 SJ219 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149562 2003 US13 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
149563 2003 VF9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149564 2003 WK7 18/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149565 2003 WH47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
149566 2003 WC122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149567 2003 XG11 11/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149568 2003 YG4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149569 2003 YJ47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149570 2003 YW51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149571 2003 YJ52 18/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149572 2003 YY92 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149573 Mamorudoi 2003 YK180 21/12/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
149574 2004 BU30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149575 2004 BA37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149576 2004 BA43 22/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149577 2004 BH44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149578 2004 BJ56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149579 2004 BT79 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149580 2004 BQ97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149581 2004 BF99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149582 2004 BX104 24/01/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
149583 2004 BK105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149584 2004 BD108 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
149585 2004 BV115 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149586 2004 CZ17 10/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
149587 2004 CY18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149588 2004 CC29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149589 2004 CN35 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149590 2004 CO36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
149591 2004 CL51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
149592 2004 CU51 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149593 2004 CL69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149594 2004 CR80 11/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149595 2004 CM85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149596 2004 CC96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149597 2004 CH103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149598 2004 CP110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149599 2004 CT128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149600 2004 DH12 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149601 2004 DJ13 16/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149602 2004 DS15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149603 2004 DG16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149604 2004 DS20 17/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
149605 2004 DO23 18/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149606 2004 DQ28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
149607 2004 DJ38 19/02/2004 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
149608 2004 DK45 25/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,7 km MPC · JPL
149609 2004 DK49 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149610 2004 DT61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149611 2004 DK77 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149612 2004 EO7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149613 2004 EL8 13/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149614 2004 EP11 10/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149615 2004 EX11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149616 2004 EN13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149617 2004 EK16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149618 2004 EJ20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149619 2004 EY21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
149620 2004 EM27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
149621 2004 EJ32 15/03/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
149622 2004 EP33 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149623 2004 EU36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149624 2004 EC37 13/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149625 2004 EK41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149626 2004 EG43 15/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
149627 2004 ES51 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149628 2004 EC56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
149629 2004 EQ56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149630 2004 ET59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149631 2004 EO60 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149632 2004 EM62 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149633 2004 EX65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149634 2004 EU72 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149635 2004 EH73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
149636 2004 EC78 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
149637 2004 EE79 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149638 2004 EU79 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149639 2004 FU2 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149640 2004 FX9 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
149641 2004 FE15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149642 2004 FB22 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149643 2004 FJ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149644 2004 FF27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149645 2004 FK32 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
149646 2004 FX34 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149647 2004 FC38 17/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149648 2004 FH38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149649 2004 FR43 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149650 2004 FW44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149651 2004 FC53 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149652 2004 FW53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
149653 2004 FF56 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149654 2004 FO60 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149655 2004 FM64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149656 2004 FP64 19/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
149657 2004 FH86 19/03/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
149658 2004 FO91 22/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
149659 2004 FR92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149660 2004 FC93 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149661 2004 FP104 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149662 2004 FW105 25/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149663 2004 FR106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149664 2004 FA109 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149665 2004 FD122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
149666 2004 FJ126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149667 2004 FF130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149668 2004 FV136 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149669 2004 FM141 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149670 2004 FJ142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149671 2004 FD143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149672 2004 FH145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149673 2004 GE9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
149674 2004 GN11 11/04/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
149675 2004 GS12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149676 2004 GG13 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
149677 2004 GL15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149678 2004 GZ17 12/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
149679 2004 GA18 12/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
149680 2004 GK21 11/04/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
149681 2004 GU24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
149682 2004 GD29 11/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149683 2004 GM30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149684 2004 GC34 12/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149685 2004 GM34 13/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149686 2004 GB35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149687 2004 GV65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149688 2004 GU71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149689 2004 GG72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
149690 2004 GZ86 14/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149691 2004 HN 18/04/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
149692 2004 HM2 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149693 2004 HP6 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149694 2004 HY15 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149695 2004 HW21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
149696 2004 HP25 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
149697 2004 HR25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149698 2004 HJ38 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149699 2004 HN41 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
149700 2004 HL42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149701 2004 HD43 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149702 2004 HF50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149703 2004 HS52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149704 2004 HR53 25/04/2004 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149705 2004 HC56 24/04/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
149706 2004 HY56 27/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149707 2004 HA63 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
149708 2004 HB65 16/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
149709 2004 JM6 09/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149710 2004 JG8 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
149711 2004 JD10 10/05/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
149712 2004 JF10 10/05/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
149713 2004 JK10 10/05/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149714 2004 JZ14 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
149715 2004 JT15 10/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
149716 2004 JQ18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149717 2004 JP19 13/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
149718 2004 JF20 14/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149719 2004 JS22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149720 2004 JH27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149721 2004 JZ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149722 2004 JB30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149723 2004 JJ30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149724 2004 JK32 14/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
149725 2004 JO34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149726 2004 JN35 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149727 2004 JO54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
149728 Klostermann 2004 KR1 19/05/2004 Kleť KLENOT 2,3 km MPC · JPL
149729 2004 KA4 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149730 2004 KG5 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
149731 2004 KH13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
149732 2004 KU15 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149733 2004 LL7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149734 2004 LV8 12/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149735 2004 LC11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
149736 2004 LH24 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149737 2004 LS29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149738 2004 NH2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
149739 2004 ND5 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149740 2004 NL6 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
149741 2004 NQ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149742 2004 NF13 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
149743 2004 ND16 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
149744 2004 NO17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149745 2004 NR22 11/07/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
149746 2004 NW30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149747 2004 OT2 16/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
149748 2004 OY2 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
149749 2004 OQ4 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149750 2004 OE5 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149751 2004 OW7 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149752 2004 OE10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
149753 2004 PH12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149754 2004 PR12 07/08/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
149755 2004 PE18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149756 2004 PC28 05/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
149757 2004 PO55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149758 2004 PY62 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149759 2004 PR69 07/08/2004 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
149760 2004 PR71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149761 2004 PT72 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
149762 2004 PE73 08/08/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
149763 2004 PH75 08/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149764 2004 PT98 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
149765 2004 PM106 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
149766 2004 PH110 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149767 2004 QF2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
149768 2004 QP2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149769 2004 QM9 21/08/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
149770 2004 QO10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
149771 2004 RP22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149772 2004 RN27 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,3 km MPC · JPL
149773 2004 RE37 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149774 2004 RH107 09/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
149775 2004 RV121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149776 2004 RU152 10/09/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
149777 2004 RX208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
149778 2004 RQ215 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
149779 2004 RY255 06/09/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
149780 2004 RN313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149781 2004 RV321 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149782 2004 RZ343 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
149783 2004 TH87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
149784 2004 TM221 07/10/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149785 2005 BW5 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149786 2005 EG28 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
149787 2005 ER94 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
149788 2005 EY323 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
149789 2005 GS5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149790 2005 GK20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149791 2005 GU23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149792 2005 GW24 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149793 2005 GO126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
149794 2005 GS144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149795 2005 GG153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149796 2005 HH7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
149797 2005 JR29 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149798 2005 JH34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149799 2005 JL45 06/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149800 2005 JR104 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149801 2005 JC133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149802 2005 JR148 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149803 2005 KX12 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
149804 2005 KC13 22/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
149805 2005 LP13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149806 2005 LL22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149807 2005 LY32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149808 2005 LZ32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
149809 2005 MB2 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
149810 2005 MT2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
149811 2005 MZ8 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149812 2005 MN26 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149813 2005 MJ32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
149814 2005 MF34 29/06/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
149815 2005 MG34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
149816 2005 MS37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149817 2005 MP41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149818 2005 MD49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149819 2005 NJ 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
149820 2005 NY 01/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149821 2005 NE9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149822 2005 NM11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
149823 2005 NN27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
149824 2005 ND30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
149825 2005 NK39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
149826 2005 NN39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
149827 2005 NQ58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
149828 2005 NZ62 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
149829 2005 NP65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149830 2005 NK99 10/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149831 2005 NG101 12/07/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
149832 2005 OS6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149833 2005 OO11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149834 2005 OT14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
149835 2005 OR15 29/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149836 2005 OO19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149837 2005 OX20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149838 2005 OZ21 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149839 2005 OP27 31/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149840 2005 PO1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
149841 2005 PT2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149842 2005 PP6 09/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
149843 2005 PX15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149844 2005 PC18 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
149845 2005 PE20 15/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
149846 2005 PY20 15/08/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
149847 2005 QO1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
149848 2005 QX3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149849 2005 QH6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149850 2005 QN8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149851 2005 QS9 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149852 2005 QB10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
149853 2005 QX26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
149854 2005 QF31 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149855 2005 QZ40 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149856 2005 QG46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149857 2005 QT52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
149858 2005 QS53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149859 2005 QA55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
149860 2005 QA56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149861 2005 QA63 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149862 2005 QR72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149863 2005 QP74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
149864 2005 QE83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149865 Michelhernandez 2005 QS88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,8 km MPC · JPL
149866 2005 QV90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149867 2005 QX90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149868 2005 QH95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149869 2005 QF106 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
149870 2005 QT121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149871 2005 QQ137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149872 2005 QL140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149873 2005 QA144 26/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149874 2005 QN146 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
149875 2005 QB149 31/08/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149876 2005 QL157 30/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
149877 2005 QK158 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149878 2005 QH164 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149879 2005 QB178 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
149880 2005 QV178 29/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149881 2005 RZ 01/09/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
149882 2005 RM4 06/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
149883 2005 RT4 01/09/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
149884 Radebeul 2005 RD9 09/09/2005 Radebeul M. Fiedler 5,1 km MPC · JPL
149885 2005 RV11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
149886 2005 RX20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149887 2005 RA22 06/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149888 2005 RK23 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149889 2005 RT23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
149890 2005 RV23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149891 2005 RG27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149892 2005 RA29 11/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149893 2005 RD30 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149894 2005 RD33 14/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
149895 2005 RN44 14/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
149896 2005 SD1 23/09/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
149897 2005 ST7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149898 2005 SG8 25/09/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
149899 2005 SC20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149900 2005 SK24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149901 2005 SK35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
149902 2005 SR35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
149903 2005 SE37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
149904 2005 SB38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
149905 2005 SF45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149906 2005 SM45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
149907 2005 SB46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149908 2005 SO50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149909 2005 SY52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
149910 2005 SA66 26/09/2005 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
149911 2005 SE69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149912 2005 SL73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
149913 2005 SU73 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
149914 2005 SB76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149915 2005 SA88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149916 2005 SK101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149917 2005 SN102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149918 2005 SU105 25/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
149919 2005 SR106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149920 2005 SH112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149921 2005 SZ112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
149922 2005 SF113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149923 2005 SK114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149924 2005 SS116 27/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
149925 2005 SL119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
149926 2005 SU124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149927 2005 SB125 29/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
149928 2005 SP144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149929 2005 SV149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149930 2005 SP152 25/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
149931 2005 SY155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149932 2005 SC166 28/09/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
149933 2005 SQ179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
149934 2005 SD191 29/09/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149935 2005 SQ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149936 2005 SG195 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149937 2005 SH209 30/09/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149938 2005 ST210 30/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149939 2005 SZ216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149940 2005 ST219 26/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149941 2005 SM221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
149942 2005 SB233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
149943 2005 SV249 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149944 2005 SD250 23/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149945 2005 SW250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
149946 2005 SK251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
149947 2005 SG257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149948 2005 TG1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
149949 2005 TM9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149950 2005 TW13 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149951 Hildakowalski 2005 TL14 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
149952 Susanhamann 2005 TK15 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,4 km MPC · JPL
149953 2005 TD31 01/10/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149954 2005 TV48 09/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
149955 Maron 2005 TK49 09/10/2005 Hormersdorf J. Lorenz 1,6 km MPC · JPL
149956 2005 TE54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
149957 2005 TJ72 04/10/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149958 2005 TY73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149959 2005 TF74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
149960 2005 TV77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
149961 2005 TB90 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
149962 2005 TQ95 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
149963 2005 TP103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149964 2005 TX104 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149965 2005 TB105 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149966 2005 TY106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
149967 2005 TK126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149968 Trondal 2005 TF152 11/10/2005 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
149969 2005 TE154 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
149970 2005 TF155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149971 2005 TO159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149972 2005 TQ180 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
149973 2005 TV183 09/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149974 2005 TY191 04/10/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
149975 2005 UY1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
149976 2005 UO6 24/10/2005 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
149977 2005 UK9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149978 2005 UP9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149979 2005 UK10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
149980 2005 UU19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
149981 2005 UO22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149982 2005 UJ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
149983 2005 UF55 23/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
149984 2005 UT56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149985 2005 UL57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149986 2005 UV58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149987 2005 UW62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
149988 2005 UK64 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
149989 2005 UD68 22/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
149990 2005 UM68 22/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149991 2005 UA71 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
149992 2005 UC71 23/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
149993 2005 UN72 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149994 2005 UZ73 23/10/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149995 2005 UH75 24/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149996 2005 UM114 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
149997 2005 UT124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149998 2005 UK130 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
149999 2005 UH132 24/10/2005 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
150000 2005 UC142 25/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001