Danh sách tiểu hành tinh/504001–505000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504001 2005 AO9 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
504002 2005 AM16 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504003 2005 AH70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504004 2005 BS8 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
504005 2005 CA73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504006 2005 EP116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504007 2005 EQ252 27/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
504008 2005 FA1 16/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
504009 2005 FV4 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
504010 2005 GQ96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504011 2005 GT133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504012 2005 JC46 09/05/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
504013 2005 JF80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504014 2005 JN92 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504015 2005 JA125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
504016 2005 JT149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504017 2005 JR182 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504018 2005 MP29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504019 2005 MH30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504020 2005 NZ24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504021 2005 NH61 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504022 2005 ND125 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504023 2005 QP130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504024 2005 QA181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
504025 2005 RQ6 08/09/2005 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
504026 2005 SU223 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
504027 2005 SV248 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
504028 2005 SQ266 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504029 2005 TZ117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504030 2005 TF195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504031 2005 UG152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504032 2005 UL154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504033 2005 UN157 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504034 2005 UJ159 30/10/2005 Palomar NEAT APO 1,1 km MPC · JPL
504035 2005 UH191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504036 2005 US203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504037 2005 UP221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504038 2005 UQ233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504039 2005 UW291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
504040 2005 UW309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504041 2005 UL405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
504042 2005 UX419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
504043 2005 VJ18 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504044 2005 VB65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
504045 2005 VC113 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504046 2005 VB127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504047 2005 WN8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504048 2005 WG21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504049 2005 WN68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504050 2005 WC96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504051 2005 WN134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504052 2005 WA148 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504053 2005 XG32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504054 2005 XR42 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504055 2005 XX51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504056 2005 XM70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504057 2005 XM115 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504058 2005 YH19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
504059 2005 YS31 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504060 2005 YJ65 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504061 2005 YE74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504062 2005 YQ87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504063 2005 YZ92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504064 2005 YJ160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504065 2005 YC166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504066 2005 YR173 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504067 2005 YM176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504068 2005 YD177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504069 2005 YB179 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504070 2005 YS206 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504071 2005 YU216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504072 2005 YW240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504073 2005 YU247 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
504074 2006 AD 01/01/2006 Siding Spring SSS APO 1,6 km MPC · JPL
504075 2006 AM47 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504076 2006 BE21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504077 2006 BB46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504078 2006 BE66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504079 2006 BM72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504080 2006 BT99 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504081 2006 BM111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504082 2006 BG136 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
504083 2006 BQ136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504084 2006 BJ178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504085 2006 BW196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504086 2006 BY237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504087 2006 BU281 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504088 2006 CT15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504089 2006 CG54 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504090 2006 DW 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504091 2006 DD21 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504092 2006 DO28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504093 2006 DP34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504094 2006 DM78 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
504095 2006 DO88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504096 2006 DT104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504097 2006 DT106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504098 2006 DN141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504099 2006 DJ183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504100 2006 DG196 23/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504101 2006 DT206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
504102 2006 DR212 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504103 2006 EZ40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504104 2006 FN2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504105 2006 FX36 05/03/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
504106 2006 GT23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504107 2006 HU36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504108 2006 HW81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504109 2006 HJ95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504110 2006 HT131 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
504111 2006 KN24 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504112 2006 KA54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504113 2006 KV84 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504114 2006 OH1 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504115 2006 PF19 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504116 2006 QY54 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
504117 2006 QM88 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504118 2006 RR29 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504119 2006 RF42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504120 2006 RQ43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504121 2006 RB44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504122 2006 RC46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504123 2006 RQ49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504124 2006 RQ53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504125 2006 RS75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
504126 2006 RY75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504127 2006 RN79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504128 2006 RE84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504129 2006 RY85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504130 2006 RG86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504131 2006 RR89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504132 2006 RZ89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504133 2006 RA90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504134 2006 RM97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
504135 2006 RC105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,2 km MPC · JPL
504136 2006 RU120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504137 2006 SG15 17/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
504138 2006 SP27 16/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
504139 2006 SD38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504140 2006 SG39 18/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
504141 2006 SH68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504142 2006 SO94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504143 2006 SP129 28/08/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
504144 2006 SY129 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504145 2006 SU146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504146 2006 SE147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504147 2006 SP157 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504148 2006 ST161 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504149 2006 SG181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504150 2006 SD184 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504151 2006 SA220 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504152 2006 SB234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504153 2006 SN254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504154 2006 SH257 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504155 2006 SU257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504156 2006 SL268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504157 2006 SW279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504158 2006 ST290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504159 2006 SQ295 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504160 2006 SV301 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
504161 2006 SE313 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504162 2006 SP316 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504163 2006 SX316 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504164 2006 SP325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504165 2006 SW334 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504166 2006 SA355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504167 2006 SU355 30/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
504168 2006 SO360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504169 2006 SQ365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504170 2006 SC378 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504171 2006 SK379 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504172 2006 SX380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
504173 2006 SS388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
504174 2006 SK396 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
504175 2006 SN397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504176 2006 SD401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
504177 2006 SP402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504178 2006 SS402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504179 2006 SM403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504180 2006 SH408 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
504181 2006 TC 01/10/2006 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
504182 2006 TM2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504183 2006 TU9 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504184 2006 TW16 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504185 2006 TK27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504186 2006 TE29 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504187 2006 TC33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
504188 2006 TQ37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504189 2006 TW38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504190 2006 TA39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504191 2006 TY42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504192 2006 TL48 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
504193 2006 TM57 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504194 2006 TY83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504195 2006 TN84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504196 2006 TH86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504197 2006 TH97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504198 2006 TZ104 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504199 2006 TM115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
504200 2006 TC120 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504201 2006 TE123 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504202 2006 TB125 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504203 2006 TA129 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504204 2006 UY14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
504205 2006 UP18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504206 2006 UX19 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504207 2006 UV35 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504208 2006 UV38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504209 2006 UE39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504210 2006 UM39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504211 2006 UL42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504212 2006 UU46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504213 2006 UG52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504214 2006 UD57 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
504215 2006 UX62 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
504216 2006 UM66 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504217 2006 UR72 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504218 2006 UR78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504219 2006 US93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504220 2006 UL97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504221 2006 UH100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504222 2006 UT103 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504223 2006 UX117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504224 2006 UA122 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504225 2006 UA124 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504226 2006 UM132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
504227 2006 UR132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504228 2006 UQ168 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504229 2006 UW179 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
504230 2006 UW192 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504231 2006 UZ197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504232 2006 UR200 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504233 2006 UQ201 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504234 2006 UH211 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504235 2006 UW231 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504236 2006 UF238 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504237 2006 UF239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
504238 2006 UR244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504239 2006 UO245 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504240 2006 US254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504241 2006 UZ256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504242 2006 US266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504243 2006 UY267 27/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
504244 2006 UG278 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504245 2006 UP280 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504246 2006 UL282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504247 2006 UP283 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504248 2006 UD287 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504249 2006 UT323 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504250 2006 UT331 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504251 2006 UO334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504252 2006 UT334 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
504253 2006 UU337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504254 2006 UC361 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
504255 2006 VK9 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504256 2006 VD13 13/11/2006 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
504257 2006 VU18 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504258 2006 VX20 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504259 2006 VU47 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504260 2006 VW49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504261 2006 VP52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504262 2006 VA66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504263 2006 VC89 14/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
504264 2006 VZ101 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
504265 2006 VG104 28/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
504266 2006 VU105 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
504267 2006 VX105 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504268 2006 VD118 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504269 2006 VN143 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504270 2006 VH173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504271 2006 WJ20 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504272 2006 WR30 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504273 2006 WV42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504274 2006 WO50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504275 2006 WK59 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504276 2006 WX59 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
504277 2006 WV65 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504278 2006 WB69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504279 2006 WJ85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504280 2006 WZ93 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504281 2006 WE102 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
504282 2006 WR120 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504283 2006 WZ135 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504284 2006 WP172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504285 2006 XY12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504286 2006 XS22 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504287 2006 XG24 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504288 2006 XK25 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504289 2006 XC27 12/12/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
504290 2006 XP49 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504291 2006 XW51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504292 2006 YW19 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504293 2007 BA56 24/01/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
504294 2007 BG72 27/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
504295 2007 CG2 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504296 2007 DG46 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504297 2007 DB48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504298 2007 EM49 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504299 2007 EO102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504300 2007 EF114 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504301 2007 EK132 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504302 2007 EN224 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
504303 2007 GC44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504304 2007 GC45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504305 2007 GV49 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504306 2007 HL22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
504307 2007 HZ48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504308 2007 HV51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504309 2007 HG79 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504310 2007 HR79 23/04/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
504311 2007 HU79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504312 2007 LV1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504313 2007 LG14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504314 2007 LO16 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504315 2007 RF24 03/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
504316 2007 RB45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504317 2007 RC55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504318 2007 RC97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504319 2007 RM121 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504320 2007 RH136 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504321 2007 RE141 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
504322 2007 RL192 22/08/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
504323 2007 RR199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504324 2007 RH269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504325 2007 RL287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504326 2007 RW288 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504327 2007 RW318 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504328 2007 SP7 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504329 2007 TO27 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
504330 2007 TD29 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504331 2007 TH81 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504332 2007 TL103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504333 2007 TZ106 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504334 2007 TE140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504335 2007 TH145 06/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
504336 2007 TA152 09/10/2007 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
504337 2007 TS169 12/10/2007 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
504338 2007 TA185 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504339 2007 TU199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504340 2007 TH200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504341 2007 TM214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504342 2007 TF226 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
504343 2007 TK232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504344 2007 TP233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504345 2007 TX255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504346 2007 TB259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504347 2007 TQ308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504348 2007 TG316 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504349 2007 TU316 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504350 2007 TW320 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504351 2007 TN331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504352 2007 TO338 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
504353 2007 TD367 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504354 2007 TV378 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504355 2007 TW428 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504356 2007 TX428 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504357 2007 UP29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504358 2007 US33 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
504359 2007 UZ53 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504360 2007 UN85 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
504361 2007 UY86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
504362 2007 UH90 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504363 2007 UL93 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504364 2007 US97 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504365 2007 UT108 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504366 2007 US114 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504367 2007 VK9 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
504368 2007 VM46 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504369 2007 VE53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504370 2007 VA60 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504371 2007 VB60 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
504372 2007 VK71 09/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
504373 2007 VT72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504374 2007 VL73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504375 2007 VV73 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
504376 2007 VK81 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504377 2007 VL94 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504378 2007 VR96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504379 2007 VW96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504380 2007 VE124 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504381 2007 VA145 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504382 2007 VL153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504383 2007 VK161 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504384 2007 VE170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504385 2007 VB185 08/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
504386 2007 VN192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504387 2007 VS193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
504388 2007 VG200 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504389 2007 VT202 07/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
504390 2007 VB205 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504391 2007 VU238 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504392 2007 VO243 15/11/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
504393 2007 VM259 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504394 2007 VL265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504395 2007 VE280 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504396 2007 VL288 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
504397 2007 VA310 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504398 2007 VL316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504399 2007 VZ316 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504400 2007 VA323 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504401 2007 VY331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504402 2007 WM1 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504403 2007 WF15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504404 2007 WM36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
504405 2007 WR45 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504406 2007 WB62 17/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
504407 2007 XD16 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504408 2007 XM21 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504409 2007 XM36 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
504410 2007 XZ51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504411 2007 XO52 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504412 2007 XK58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504413 2007 YF5 09/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
504414 2007 YH18 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504415 2007 YW19 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504416 2007 YM24 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504417 2007 YF66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504418 2007 YM68 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
504419 2007 YS70 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504420 2007 YK73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504421 2008 AC10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504422 2008 AL14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
504423 2008 AZ28 03/01/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,2 km MPC · JPL
504424 2008 AB41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504425 2008 AV44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504426 2008 AW50 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504427 2008 AW53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504428 2008 AN55 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504429 2008 AJ56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504430 2008 AR56 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504431 2008 AH59 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504432 2008 AP80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504433 2008 AV93 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504434 2008 AQ97 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504435 2008 AM116 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504436 2008 AN117 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
504437 2008 AB128 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
504438 2008 BD17 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504439 2008 BR42 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504440 2008 BA43 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504441 2008 BU46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
504442 2008 BF52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504443 2008 CU 02/02/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,8 km MPC · JPL
504444 2008 CK9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504445 2008 CR57 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504446 2008 CC75 10/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
504447 2008 CF77 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504448 2008 CR91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504449 2008 CK110 09/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
504450 2008 CO118 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504451 2008 CV124 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504452 2008 CJ127 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504453 2008 CH129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504454 2008 CK142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504455 2008 CS162 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
504456 2008 CC163 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504457 2008 CY185 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504458 2008 CZ189 12/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
504459 2008 CF209 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504460 2008 CX209 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504461 2008 CQ210 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504462 2008 CF211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504463 2008 DU9 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504464 2008 DS20 28/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
504465 2008 DN29 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504466 2008 DQ45 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504467 2008 DR50 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
504468 2008 DT55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504469 2008 DA62 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504470 2008 DZ67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504471 2008 DW83 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504472 2008 DA86 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504473 2008 ER23 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504474 2008 EM40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504475 2008 EV45 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504476 2008 EN76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504477 2008 EK87 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
504478 2008 EJ106 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504479 2008 ES106 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504480 2008 EN149 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504481 2008 FA27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504482 2008 FP31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504483 2008 FE72 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504484 2008 FL103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504485 2008 FV119 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504486 2008 FO120 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504487 2008 FN124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504488 2008 FK126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504489 2008 GE16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504490 2008 GD27 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504491 2008 GD101 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504492 2008 GK112 08/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
504493 2008 GD114 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504494 2008 HN5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504495 2008 HT47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504496 2008 JZ3 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504497 2008 JZ19 01/05/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
504498 2008 JH27 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504499 2008 KQ12 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504500 2008 KF30 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504501 2008 LD2 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504502 2008 LX4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
504503 2008 LM10 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504504 2008 MS 26/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
504505 2008 MH1 28/06/2008 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
504506 2008 MX1 30/06/2008 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
504507 2008 NB2 30/06/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
504508 2008 OS22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504509 2008 PS10 08/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
504510 2008 PO19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504511 2008 QT13 26/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
504512 2008 QO21 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
504513 2008 QQ27 01/07/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
504514 2008 QC32 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
504515 2008 QT46 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
504516 2008 RL5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504517 2008 RA6 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
504518 2008 RP15 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504519 2008 RH37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504520 2008 RA51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504521 2008 RC52 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504522 2008 RE68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504523 2008 RX68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504524 2008 RO72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504525 2008 RD86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504526 2008 RK89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
504527 2008 RY103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504528 2008 RZ103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504529 2008 RQ121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504530 2008 RD135 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504531 2008 RR144 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
504532 2008 SH2 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
504533 2008 SS15 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504534 2008 SH20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504535 2008 SX46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504536 2008 SF48 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
504537 2008 SG55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504538 2008 SR61 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
504539 2008 ST90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504540 2008 SZ94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504541 2008 SP95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504542 2008 SD117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
504543 2008 SJ125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504544 2008 SQ125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504545 2008 SY131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504546 2008 SX139 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504547 2008 SX140 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504548 2008 SC147 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504549 2008 SJ194 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504550 2008 SZ210 28/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
504551 2008 SW229 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504552 2008 SK260 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504553 2008 SQ260 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504554 2008 SK265 28/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
504555 2008 SO266 24/09/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 255 km MPC · JPL
504556 2008 SM277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504557 2008 SB281 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
504558 2008 SQ288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504559 2008 SW288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504560 2008 SQ291 24/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
504561 2008 SG298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504562 2008 SO304 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504563 2008 SF305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504564 2008 TB10 07/10/2008 Tiki N. Teamo 1,8 km MPC · JPL
504565 2008 TS16 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504566 2008 TQ17 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504567 2008 TN21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504568 2008 TO26 09/10/2008 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
504569 2008 TL34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504570 2008 TC36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504571 2008 TV38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504572 2008 TF50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504573 2008 TM50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504574 2008 TG59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504575 2008 TY67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504576 2008 TK70 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504577 2008 TY95 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504578 2008 TC107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504579 2008 TV107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
504580 2008 TJ109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504581 2008 TB132 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504582 2008 TT138 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504583 2008 TX152 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504584 2008 TB184 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
504585 2008 TN188 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504586 2008 UY7 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504587 2008 UK10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504588 2008 UY18 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504589 2008 UY28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504590 2008 UG50 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504591 2008 UM55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504592 2008 UW62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504593 2008 UB65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504594 2008 UE74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504595 2008 UR79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504596 2008 UP106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504597 2008 UH113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504598 2008 UQ113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504599 2008 UP116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504600 2008 UR121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504601 2008 UD126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504602 2008 UH134 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504603 2008 UT139 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504604 2008 UP143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504605 2008 UT147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504606 2008 UM153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504607 2008 UC159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504608 2008 UL160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504609 2008 UU171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504610 2008 UT188 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504611 2008 UO194 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504612 2008 UK233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504613 2008 UX259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504614 2008 UG264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504615 2008 UN268 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504616 2008 UB277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504617 2008 UA313 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504618 2008 UF314 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504619 2008 UG314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504620 2008 UK317 24/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
504621 2008 UQ323 31/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
504622 2008 UK342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504623 2008 UN347 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504624 2008 UL350 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504625 2008 UO357 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
504626 2008 UN358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504627 2008 UL360 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504628 2008 VY13 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504629 2008 VG15 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504630 2008 VB49 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504631 2008 VF69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504632 2008 WO4 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504633 2008 WR32 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504634 2008 WA44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504635 2008 WJ59 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504636 2008 WZ61 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504637 2008 WG77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504638 2008 WX89 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
504639 2008 WB109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504640 2008 WG123 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504641 2008 WY127 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504642 2008 WD128 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504643 2008 WE134 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504644 2008 XL4 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504645 2008 XF33 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504646 2008 XD34 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504647 2008 XW38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504648 2008 YP1 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504649 2008 YQ39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504650 2008 YM102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
504651 2008 YS122 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504652 2008 YY150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504653 2008 YQ152 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
504654 2008 YO154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
504655 2008 YT156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504656 2008 YJ160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504657 2009 AD18 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
504658 2009 AH25 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504659 2009 AK29 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504660 2009 AT32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504661 2009 AS35 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504662 2009 AC40 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504663 2009 AW45 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504664 2009 BR85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504665 2009 BW106 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504666 2009 BX135 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504667 2009 BA154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504668 2009 BU178 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504669 2009 BN184 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
504670 2009 BB190 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504671 2009 CC12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504672 2009 CE18 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504673 2009 CE51 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504674 2009 CP52 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504675 2009 DN3 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504676 2009 DU16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
504677 2009 DJ37 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504678 2009 DK69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
504679 2009 DV104 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
504680 2009 EO2 05/03/2009 Siding Spring SSS APO · 390 m MPC · JPL
504681 2009 FA2 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504682 2009 FQ6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
504683 2009 FG26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504684 2009 FT35 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504685 2009 FL40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
504686 2009 FH57 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
504687 2009 FZ57 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504688 2009 FT64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
504689 2009 HV 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504690 2009 HO43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504691 2009 HV60 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504692 2009 HN65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504693 2009 HT72 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504694 2009 HE92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504695 2009 HR92 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504696 2009 HE99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504697 2009 HP100 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
504698 2009 JF8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504699 2009 KF20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
504700 2009 PK10 30/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504701 2009 PX17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504702 2009 QE2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504703 2009 RU10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504704 2009 RZ21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504705 2009 RT39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504706 2009 SD19 22/09/2009 Altschwendt W. Ries 570 m MPC · JPL
504707 2009 SH35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504708 2009 SY65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504709 2009 SC104 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
504710 2009 SH144 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504711 2009 SP171 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
504712 2009 SO187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504713 2009 SH258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
504714 2009 SY290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504715 2009 SG351 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504716 2009 TP23 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504717 2009 TE28 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
504718 2009 TP49 04/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 5,1 km MPC · JPL
504719 2009 UE20 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504720 2009 UM31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504721 2009 UD35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
504722 2009 UR52 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504723 2009 UG55 14/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
504724 2009 UQ108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
504725 2009 US127 28/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
504726 2009 UR129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504727 2009 UG143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
504728 2009 UD149 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
504729 2009 VH7 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504730 2009 VO32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
504731 2009 VS37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504732 2009 VO39 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
504733 2009 VD52 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504734 2009 VY68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504735 2009 VW69 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
504736 2009 VC70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
504737 2009 VD70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504738 2009 VX73 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
504739 2009 VB74 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504740 2009 VD95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504741 2009 VL106 15/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
504742 2009 VC107 27/10/2009 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
504743 2009 VH113 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504744 2009 WH10 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504745 2009 WG24 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504746 2009 WJ25 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504747 2009 WU31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504748 2009 WY50 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504749 2009 WE51 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504750 2009 WR51 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504751 2009 WW52 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504752 2009 WR64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504753 2009 WU66 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504754 2009 WD69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504755 2009 WW71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504756 2009 WA75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504757 2009 WM75 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504758 2009 WK80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504759 2009 WP80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504760 2009 WA89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504761 2009 WX89 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504762 2009 WL92 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504763 2009 WZ93 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504764 2009 WN103 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504765 2009 WB142 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504766 2009 WQ152 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
504767 2009 WY155 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504768 2009 WF163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504769 2009 WX171 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
504770 2009 WJ208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504771 2009 WQ208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504772 2009 WG212 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504773 2009 WV244 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
504774 2009 WD252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504775 2009 WO263 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
504776 2009 XV7 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504777 2009 XA16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504778 2009 XO24 10/12/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
504779 2009 YB2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504780 2009 YE2 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504781 2009 YR11 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504782 2009 YV11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
504783 2009 YA14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
504784 2009 YX23 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504785 2009 YA25 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
504786 2010 AB6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504787 2010 AH25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504788 2010 AM32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504789 2010 AY33 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504790 2010 AF61 08/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
504791 2010 AM62 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504792 2010 AO62 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504793 2010 AF65 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
504794 2010 AQ65 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
504795 2010 AZ68 12/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
504796 2010 AH75 06/01/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
504797 2010 AN80 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504798 2010 AG106 20/01/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
504799 2010 BA77 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
504800 2010 CO1 31/01/2010 WISE WISE 380 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504801 2010 CY3 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
504802 2010 CG20 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504803 2010 CO28 09/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
504804 2010 CT65 09/02/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
504805 2010 CZ94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504806 2010 CL100 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504807 2010 CD104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504808 2010 CP125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
504809 2010 CZ160 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
504810 2010 CX182 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
504811 2010 CN221 08/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
504812 2010 DB53 22/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
504813 2010 EM31 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
504814 2010 EW104 12/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
504815 2010 EU127 15/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
504816 2010 ET139 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
504817 2010 FF2 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
504818 2010 GH32 26/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
504819 2010 GL67 17/01/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
504820 2010 GW149 15/04/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
504821 2010 HS106 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504822 2010 JV1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
504823 2010 JO66 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504824 2010 JW115 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
504825 2010 JK157 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
504826 2010 KH38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504827 2010 KZ117 18/05/2010 WISE WISE 620 m MPC · JPL
504828 2010 LL62 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
504829 2010 MR14 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
504830 2010 MU24 18/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
504831 2010 MV75 26/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
504832 2010 NE 03/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
504833 2010 NZ15 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504834 2010 NE88 16/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
504835 2010 OT25 19/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
504836 2010 PO14 08/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
504837 2010 RC47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504838 2010 RA65 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504839 2010 RO68 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
504840 2010 RB128 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
504841 2010 RM129 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504842 2010 RE137 12/09/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
504843 2010 RT164 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
504844 2010 RL167 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
504845 2010 RO176 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
504846 2010 RS181 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504847 2010 RE188 15/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
504848 2010 SG3 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
504849 2010 SA4 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504850 2010 SC10 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504851 2010 TU10 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504852 2010 TB13 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504853 2010 TB20 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504854 2010 TO46 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504855 2010 TP100 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504856 2010 TZ140 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504857 2010 TY148 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504858 2010 TZ167 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504859 2010 TH176 01/10/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
504860 2010 UT12 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504861 2010 UT14 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504862 2010 UG33 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504863 2010 UU53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
504864 2010 UR56 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504865 2010 US56 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504866 2010 UB67 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504867 2010 UD74 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504868 2010 UU81 21/07/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
504869 2010 VQ25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
504870 2010 VD27 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504871 2010 VA38 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504872 2010 VY38 05/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
504873 2010 VU47 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504874 2010 VX53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504875 2010 VR78 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504876 2010 VW85 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504877 2010 VC89 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
504878 2010 VV97 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504879 2010 VU104 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
504880 2010 VW119 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504881 2010 VQ138 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
504882 2010 VQ160 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504883 2010 VG170 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
504884 2010 VN170 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504885 2010 VT193 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504886 2010 VZ208 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504887 2010 WL 19/11/2010 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
504888 2010 WZ14 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504889 2010 WR31 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504890 2010 WM35 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504891 2010 WG45 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
504892 2010 WE65 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
504893 2010 XH21 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504894 2010 XK25 27/11/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
504895 2010 XK26 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504896 2010 XV47 11/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
504897 2010 XB69 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504898 2010 XP74 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
504899 2011 AX4 02/01/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
504900 2011 AX9 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
504901 2011 AJ11 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504902 2011 AP11 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504903 2011 AQ16 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504904 2011 AV32 17/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
504905 2011 AF33 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
504906 2011 AL42 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504907 2011 AD53 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
504908 2011 AZ55 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
504909 2011 AS58 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
504910 2011 AZ62 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504911 2011 AM70 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504912 2011 BR4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
504913 2011 BU11 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504914 2011 BH22 13/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
504915 2011 BO23 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
504916 2011 BH29 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
504917 2011 BK34 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504918 2011 BL36 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
504919 2011 BW52 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504920 2011 BF74 06/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
504921 2011 BO75 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
504922 2011 BN100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
504923 2011 BA101 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
504924 2011 BN107 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
504925 2011 BU123 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
504926 2011 BT133 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
504927 2011 BE154 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
504928 2011 CO2 01/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
504929 2011 CB5 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
504930 2011 CC18 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504931 2011 CB30 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504932 2011 CK35 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
504933 2011 CW35 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504934 2011 CQ45 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
504935 2011 CF54 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
504936 2011 CT57 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
504937 2011 CU74 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
504938 2011 CC78 11/02/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
504939 2011 CH79 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
504940 2011 CU83 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504941 2011 CG87 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
504942 2011 DK3 04/02/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
504943 2011 DP3 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
504944 2011 DV11 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504945 2011 DM22 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
504946 2011 DV30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
504947 2011 DL38 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504948 2011 EO33 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504949 2011 EK62 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
504950 2011 ED66 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504951 2011 EC84 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
504952 2011 FA5 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
504953 2011 FO15 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
504954 2011 FV41 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
504955 2011 FB43 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504956 2011 FA59 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
504957 2011 FK61 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504958 2011 FN87 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
504959 2011 FX87 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504960 2011 FH102 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
504961 2011 FQ103 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504962 2011 FJ111 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504963 2011 FG125 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
504964 2011 FQ138 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
504965 2011 FW143 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
504966 2011 FS152 17/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
504967 2011 FS156 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
504968 2011 GY3 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
504969 2011 GD17 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
504970 2011 GB31 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
504971 2011 GP32 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
504972 2011 GG36 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504973 2011 GA46 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
504974 2011 GQ63 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504975 2011 GF68 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
504976 2011 GA69 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
504977 2011 GF77 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504978 2011 GN80 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504979 2011 HM 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
504980 2011 HO9 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504981 2011 HD13 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
504982 2011 HN18 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
504983 2011 HS28 13/04/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
504984 2011 HC32 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
504985 2011 HT33 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
504986 2011 HE39 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
504987 2011 HZ50 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
504988 2011 HD59 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
504989 2011 HT59 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
504990 2011 HV59 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
504991 2011 HY62 12/08/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
504992 2011 HC78 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
504993 2011 HT100 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
504994 2011 JU2 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
504995 2011 JS14 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
504996 2011 JE22 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
504997 2011 JQ31 15/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
504998 2011 KU2 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
504999 2011 KS9 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
505000 2011 KU10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s  • 504.000s  • 505.000s  • 506.000s  • 507.000s  • 508.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001