Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/404001–405000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404001 2012 BC138 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404002 2012 BO138 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404003 2012 BU138 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404004 2012 BX148 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404005 2012 BA152 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404006 2012 BO152 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404007 2012 CB2 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404008 2012 CC2 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404009 2012 CT7 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
404010 2012 CU7 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404011 2012 CP10 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404012 2012 CB12 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404013 2012 CF12 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404014 2012 CN12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404015 2012 CY12 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404016 2012 CE13 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404017 2012 CN13 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
404018 2012 CQ14 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404019 2012 CG15 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404020 2012 CM16 17/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404021 2012 CY17 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404022 2012 CC21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404023 2012 CE29 11/03/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
404024 2012 CH29 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
404025 2012 CG30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404026 2012 CW34 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404027 2012 CU37 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404028 2012 CP41 15/09/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404029 2012 CU42 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
404030 2012 CW42 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404031 2012 CG43 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404032 2012 CR44 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404033 2012 CF45 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404034 2012 CT45 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404035 2012 CM49 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404036 2012 CM51 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404037 2012 CU52 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404038 2012 CQ53 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404039 2012 DC 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
404040 2012 DO1 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
404041 2012 DD3 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404042 2012 DQ5 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404043 2012 DV5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404044 2012 DA6 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404045 2012 DB7 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404046 2012 DC7 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404047 2012 DB8 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404048 2012 DY8 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404049 2012 DR9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404050 2012 DL12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404051 2012 DT13 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404052 2012 DV13 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404053 2012 DG16 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404054 2012 DJ16 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404055 2012 DV16 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404056 2012 DE17 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
404057 2012 DO23 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
404058 2012 DX26 12/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404059 2012 DD27 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404060 2012 DJ27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404061 2012 DM27 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404062 2012 DK29 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404063 2012 DS33 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404064 2012 DD38 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404065 2012 DQ39 18/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
404066 2012 DT43 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404067 2012 DC50 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404068 2012 DN59 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404069 2012 DF60 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404070 2012 DW61 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
404071 2012 DU65 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404072 2012 DF67 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404073 2012 DE69 29/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
404074 2012 DH71 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404075 2012 DJ73 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404076 2012 DM79 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404077 2012 DV81 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404078 2012 DT83 21/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
404079 2012 DL88 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
404080 2012 DB89 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404081 2012 DK89 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
404082 2012 EN 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404083 2012 ER1 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404084 2012 ES1 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
404085 2012 ET4 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
404086 2012 ES6 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404087 2012 EN7 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
404088 2012 EZ10 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404089 2012 FV 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404090 2012 FP5 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404091 2012 FO9 14/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
404092 2012 FF19 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404093 2012 FK22 03/09/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
404094 2012 FE30 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404095 2012 FP32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404096 2012 FJ33 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404097 2012 FN33 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404098 2012 FM45 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404099 2012 FE46 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404100 2012 FK50 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404101 2012 FW57 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404102 2012 FS69 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
404103 2012 FC82 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404104 2012 GN2 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404105 2012 GX20 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404106 2012 HX36 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404107 2012 QW35 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404108 2012 SF51 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 3,4 km MPC · JPL
404109 2012 UE1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404110 2012 WO8 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404111 2012 XO40 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
404112 2012 XQ83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404113 2012 XX105 29/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
404114 2012 XL152 02/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
404115 2013 AG 15/06/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
404116 2013 AV17 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
404117 2013 AJ23 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404118 2013 AF40 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404119 2013 AA42 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404120 2013 AZ57 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404121 2013 AY59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404122 2013 AH74 13/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404123 2013 AL114 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404124 2013 AW116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404125 2013 AW117 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
404126 2013 AM128 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404127 2013 AN174 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404128 2013 AS182 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404129 2013 BN8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404130 2013 BF28 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404131 2013 BD30 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404132 2013 BL61 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404133 2013 BP61 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404134 2013 BQ62 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404135 2013 CH2 27/02/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
404136 2013 CV4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404137 2013 CX9 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
404138 2013 CM10 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404139 2013 CP16 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
404140 2013 CQ17 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404141 2013 CE18 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404142 2013 CK18 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404143 2013 CR18 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404144 2013 CY18 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404145 2013 CB19 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404146 2013 CD19 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404147 2013 CF24 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404148 2013 CK29 11/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
404149 2013 CR30 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404150 2013 CB32 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
404151 2013 CQ33 12/05/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
404152 2013 CK38 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404153 2013 CU38 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404154 2013 CS44 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404155 2013 CF46 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404156 2013 CS46 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404157 2013 CJ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
404158 2013 CR54 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
404159 2013 CG58 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404160 2013 CH62 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404161 2013 CS64 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
404162 2013 CX66 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404163 2013 CG70 16/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
404164 2013 CC71 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404165 2013 CP75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404166 2013 CQ75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404167 2013 CX75 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404168 2013 CF77 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
404169 2013 CF79 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404170 2013 CZ79 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404171 2013 CV81 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404172 2013 CH83 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404173 2013 CF84 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404174 2013 CA86 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404175 2013 CL86 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404176 2013 CO87 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404177 2013 CO88 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
404178 2013 CC90 16/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
404179 2013 CM93 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
404180 2013 CG98 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404181 2013 CL100 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
404182 2013 CZ101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404183 2013 CO103 29/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404184 2013 CU106 11/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
404185 2013 CY110 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404186 2013 CK111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404187 2013 CC112 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404188 2013 CD113 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404189 2013 CE113 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404190 2013 CB118 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404191 2013 CC118 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
404192 2013 CK120 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
404193 2013 CY122 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404194 2013 CH123 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404195 2013 CH125 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404196 2013 CC126 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404197 2013 CW130 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404198 2013 CL132 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404199 2013 CG133 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404200 2013 CH133 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404201 2013 CV136 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404202 2013 CM138 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404203 2013 CS144 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404204 2013 CK152 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404205 2013 CS156 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404206 2013 CH159 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404207 2013 CB160 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404208 2013 CL162 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404209 2013 CQ162 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404210 2013 CU163 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404211 2013 CE166 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
404212 2013 CM169 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
404213 2013 CR169 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404214 2013 CX170 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404215 2013 CM172 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404216 2013 CT174 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404217 2013 CC181 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404218 2013 CT183 15/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
404219 2013 CR184 10/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
404220 2013 CG187 12/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
404221 2013 CZ187 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404222 2013 CJ200 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404223 2013 CY203 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404224 2013 CX206 21/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404225 2013 CS208 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404226 2013 CM222 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404227 2013 DB5 23/03/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
404228 2013 DF6 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404229 2013 DM7 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404230 2013 EF2 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404231 2013 EF3 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404232 2013 EZ3 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404233 2013 EM4 20/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
404234 2013 EF5 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404235 2013 EH5 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
404236 2013 EH6 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
404237 2013 EF7 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
404238 2013 EK7 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404239 2013 EV7 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404240 2013 EK9 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404241 2013 ER9 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404242 2013 ES10 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
404243 2013 EA11 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404244 2013 EY11 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404245 2013 EA15 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404246 2013 ES17 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404247 2013 ET28 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
404248 2013 EW29 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404249 2013 EZ29 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404250 2013 EK30 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404251 2013 EO31 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404252 2013 EX31 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404253 2013 EY31 11/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
404254 2013 EF33 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404255 2013 EV33 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404256 2013 EY33 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404257 2013 EQ34 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404258 2013 ER34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
404259 2013 EO37 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404260 2013 ES38 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404261 2013 EL44 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404262 2013 EP45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404263 2013 EC46 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404264 2013 EV50 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404265 2013 EL67 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404266 2013 EY68 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404267 2013 EG74 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404268 2013 EJ79 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404269 2013 EY80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404270 2013 EP82 21/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
404271 2013 EQ83 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404272 2013 ES84 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404273 2013 EX85 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
404274 2013 EA87 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404275 2013 EV87 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404276 2013 EE88 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404277 2013 EH88 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
404278 2013 ET88 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404279 2013 EN90 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404280 2013 EL91 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404281 2013 EQ91 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404282 2013 EH92 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404283 2013 EQ97 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404284 2013 EX97 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404285 2013 EZ101 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404286 2013 EL102 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404287 2013 EC103 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404288 2013 EM105 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
404289 2013 EN106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404290 2013 EY106 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404291 2013 ED107 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404292 2013 EO107 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404293 2013 EM108 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404294 2013 EH109 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404295 2013 EL109 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404296 2013 EC110 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404297 2013 EQ111 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404298 2013 EP113 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
404299 2013 ET113 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404300 2013 EV113 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404301 2013 EE115 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404302 2013 EZ115 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404303 2013 EH119 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404304 2013 EF120 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404305 2013 EV120 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404306 2013 EC121 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404307 2013 EJ121 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404308 2013 EV122 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404309 2013 EJ123 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404310 2013 EY124 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404311 2013 EQ126 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404312 2013 EN127 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404313 2013 EQ127 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404314 2013 ET127 27/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
404315 2013 EG134 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404316 2013 FA2 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404317 2013 FU2 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404318 2013 FH4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404319 2013 FP5 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404320 2013 FH7 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404321 2013 FT9 20/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404322 2013 FN10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404323 2013 FY11 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404324 2013 FH12 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404325 2013 FR12 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
404326 2013 FA13 20/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
404327 2013 FY14 16/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
404328 2013 FZ16 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404329 2013 FD17 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
404330 2013 FP17 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404331 2013 FY18 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404332 2013 FA19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404333 2013 FD20 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404334 2013 FR20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404335 2013 FT20 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404336 2013 FW20 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
404337 2013 FX20 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404338 2013 FZ20 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404339 2013 FB21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404340 2013 FN21 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404341 2013 FW22 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404342 2013 FO23 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404343 2013 FN24 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404344 2013 FP24 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404345 2013 FT26 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404346 2013 GW1 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404347 2013 GV3 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404348 2013 GK4 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404349 2013 GW6 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404350 2013 GO7 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
404351 2013 GH9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404352 2013 GR10 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404353 2013 GL11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404354 2013 GV11 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
404355 2013 GH12 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404356 2013 GP14 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404357 2013 GT15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404358 2013 GS17 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404359 2013 GP19 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404360 2013 GL20 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
404361 2013 GP20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404362 2013 GT20 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404363 2013 GW20 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404364 2013 GX20 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404365 2013 GJ21 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404366 2013 GA22 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404367 2013 GN22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404368 2013 GM25 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404369 2013 GC26 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404370 2013 GD26 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404371 2013 GF26 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404372 2013 GO26 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404373 2013 GL27 31/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
404374 2013 GF29 15/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
404375 2013 GR29 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404376 2013 GC31 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404377 2013 GV31 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404378 2013 GM32 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
404379 2013 GB33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404380 2013 GH36 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404381 2013 GG38 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404382 2013 GK39 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404383 2013 GL39 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
404384 2013 GP39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404385 2013 GB43 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404386 2013 GF43 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404387 2013 GN43 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404388 2013 GE44 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404389 2013 GX44 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404390 2013 GQ45 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404391 2013 GC46 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404392 2013 GR47 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404393 2013 GY47 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404394 2013 GW48 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404395 2013 GB49 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404396 2013 GH52 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404397 2013 GV52 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404398 2013 GW53 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404399 2013 GF54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404400 2013 GD56 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404401 2013 GO56 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404402 2013 GW56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404403 2013 GW57 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404404 2013 GS58 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404405 2013 GR59 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404406 2013 GV59 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404407 2013 GR60 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404408 2013 GZ60 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404409 2013 GW61 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,8 km MPC · JPL
404410 2013 GD62 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404411 2013 GG65 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404412 2013 GN67 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
404413 2013 GV70 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404414 2013 GL71 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404415 2013 GQ72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404416 2013 GR73 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404417 2013 GG75 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404418 2013 GA77 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404419 2013 GF79 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404420 2013 GP81 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404421 2013 GT82 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
404422 2013 GG86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404423 2013 GP88 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404424 2013 GF89 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404425 2013 GH90 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404426 2013 GN91 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
404427 2013 GE92 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
404428 2013 GX92 28/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
404429 2013 GW93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404430 2013 GZ93 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404431 2013 GA94 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404432 2013 GX94 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404433 2013 GX95 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404434 2013 GA96 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404435 2013 GV96 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404436 2013 GQ97 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404437 2013 GJ98 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
404438 2013 GM98 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404439 2013 GS98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404440 2013 GZ98 29/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404441 2013 GF101 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404442 2013 GT101 17/11/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
404443 2013 GL102 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404444 2013 GR102 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404445 2013 GU102 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404446 2013 GC103 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404447 2013 GL103 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404448 2013 GD104 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404449 2013 GD105 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404450 2013 GK107 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404451 2013 GN107 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404452 2013 GM110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404453 2013 GN110 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404454 2013 GS110 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404455 2013 GB111 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404456 2013 GA113 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404457 2013 GV114 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404458 2013 GB116 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404459 2013 GL117 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404460 2013 GN117 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404461 2013 GR120 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404462 2013 GZ120 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404463 2013 GD121 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404464 2013 GG123 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404465 2013 GK123 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
404466 2013 GJ124 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404467 2013 GQ124 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404468 2013 GH126 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404469 2013 GR126 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404470 2013 GU128 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404471 2013 GB131 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404472 2013 GZ134 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404473 2013 GH135 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404474 2013 GT135 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404475 2013 GD136 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404476 2013 GG136 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404477 2013 GL136 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404478 2013 HG2 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404479 2013 HL4 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404480 2013 HB5 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404481 2013 HW8 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404482 2013 HH9 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404483 2013 HX12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404484 2013 HH16 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404485 2013 HL16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404486 2013 HD18 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404487 2013 HP18 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404488 2013 HK20 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404489 2013 HF23 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404490 2013 HS23 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
404491 2013 HH24 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404492 2013 HL24 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404493 2013 HH26 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404494 2013 HK26 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404495 2013 HA28 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404496 2013 HU28 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404497 2013 HT29 16/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404498 2013 HN30 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404499 2013 HK31 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404500 2013 HA32 13/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404501 2013 HD33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404502 2013 HF36 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404503 2013 HG36 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404504 2013 HL36 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404505 2013 HU41 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404506 2013 HV41 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404507 2013 HX41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404508 2013 HB48 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404509 2013 HF48 25/10/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
404510 2013 HO50 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404511 2013 HY51 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404512 2013 HJ54 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404513 2013 HP54 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404514 2013 HY59 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404515 2013 HX60 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404516 2013 HV67 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404517 2013 HZ68 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404518 2013 HE78 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404519 2013 HP96 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404520 2013 HD97 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404521 2013 HR98 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404522 2013 HF102 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404523 2013 HA111 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404524 2013 HH111 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
404525 2013 HN116 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404526 2013 HK119 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404527 2013 HP121 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404528 2013 HX123 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404529 2013 HK127 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404530 2013 HM128 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404531 2013 HX131 28/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
404532 2013 HN135 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404533 2013 HB138 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404534 2013 HA142 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404535 2013 HY142 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404536 2013 JS1 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404537 2013 JH7 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404538 2013 JE13 16/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404539 2013 JP18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404540 2013 JM19 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
404541 2013 JL21 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404542 2013 JY22 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404543 2013 JM24 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404544 2013 JG25 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404545 2013 JC26 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404546 2013 JR26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404547 2013 JL30 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404548 2013 JJ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404549 2013 JP31 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404550 2013 JY32 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404551 2013 JE35 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404552 2013 JX38 21/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
404553 2013 JA40 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404554 2013 JR40 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404555 2013 JY40 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404556 2013 JC41 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404557 2013 JK42 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404558 2013 JT42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404559 2013 JW43 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404560 2013 JB45 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404561 2013 JL46 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404562 2013 JM47 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404563 2013 JO50 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
404564 2013 JX50 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404565 2013 JK52 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404566 2013 JS53 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404567 2013 JB54 17/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
404568 2013 JD54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404569 2013 JV57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404570 2013 JL59 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404571 2013 JQ59 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404572 2013 JX59 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404573 2013 JD60 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404574 2013 JE62 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
404575 2013 JX62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404576 2013 KH4 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404577 2013 KU9 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404578 2013 KG10 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404579 2013 KR10 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404580 2013 KU10 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
404581 2013 KU11 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404582 2013 LW4 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404583 2013 LH8 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404584 2013 LG11 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
404585 2013 LS18 16/09/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
404586 2013 LZ23 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404587 2013 LP31 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404588 2013 LE35 26/02/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
404589 2013 MJ 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404590 2013 ML1 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404591 2013 MM1 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404592 2013 MT2 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404593 2013 MU9 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404594 2013 NT20 14/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404595 2013 PT45 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404596 2013 QK26 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404597 2013 SW27 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404598 2013 VF10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404599 2013 WN7 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404600 2013 WD27 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404601 2013 WT108 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404602 2013 YD35 12/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
404603 2014 BM2 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404604 2014 CK23 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
404605 2014 DR71 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404606 2014 DE120 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404607 2014 EK40 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404608 2014 FO34 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404609 2014 FC48 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404610 2014 GQ3 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
404611 2014 GL5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404612 2014 GB8 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404613 2014 GD8 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404614 2014 GH16 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
404615 2014 GJ19 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404616 2014 GY19 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404617 2014 GP33 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404618 2014 GP36 10/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
404619 2014 GY39 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404620 2014 GE40 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404621 2014 GS41 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404622 2014 GR42 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404623 2014 GP47 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404624 2014 GQ48 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404625 2014 GD49 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404626 2014 HU 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404627 2014 HW1 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
404628 2014 HL6 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404629 2014 HC7 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
404630 2014 HE9 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404631 2014 HT9 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404632 2014 HB11 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
404633 2014 HP12 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404634 2014 HD13 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404635 2014 HL13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
404636 2014 HQ13 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404637 2014 HY15 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404638 2014 HT16 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
404639 2014 HQ17 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404640 2014 HL19 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404641 2014 HR20 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404642 2014 HN25 09/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
404643 2014 HX27 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404644 2014 HE29 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
404645 2014 HT30 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
404646 2014 HV32 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404647 2014 HA34 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404648 2014 HB35 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404649 2014 HR37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404650 2014 HX38 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404651 2014 HL40 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
404652 2014 HQ42 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404653 2014 HT42 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
404654 2014 HG43 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
404655 2014 HN44 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404656 2014 HZ65 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404657 2014 HX66 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404658 2014 HA86 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404659 2014 HJ94 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404660 2014 HC122 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404661 2014 HZ122 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404662 2014 HQ123 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404663 2014 HW124 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
404664 2014 HT125 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404665 2014 HT126 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404666 2014 HE129 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
404667 2014 HO137 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
404668 2014 HH147 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404669 2014 HK149 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404670 2014 HD151 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
404671 2014 HV152 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404672 2014 HC155 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404673 2014 HP157 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404674 2014 HK161 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404675 2014 HM161 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404676 2014 HC163 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404677 2014 HU164 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
404678 2014 HW164 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404679 2014 HP168 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404680 2014 HQ168 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404681 2014 HT168 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404682 2014 HX168 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404683 2014 HJ170 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
404684 2014 HK171 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404685 2014 HR171 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404686 2014 HA179 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
404687 2014 HL179 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
404688 2014 HW179 20/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
404689 2014 HL180 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
404690 2014 HR181 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404691 2014 HW182 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404692 2014 HC184 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404693 2014 HW184 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
404694 2014 HJ185 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404695 2014 HP186 29/07/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
404696 2014 HS186 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404697 2014 HF187 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404698 2014 HD188 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
404699 2014 HH190 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
404700 2014 JQ 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404701 2014 JF2 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404702 2014 JM2 26/04/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
404703 2014 JL3 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
404704 2014 JN3 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
404705 2014 JQ3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404706 2014 JV3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404707 2014 JM5 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404708 2014 JT5 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
404709 2014 JN6 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
404710 2014 JO6 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404711 2014 JQ6 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404712 2014 JH7 12/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
404713 2014 JX7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404714 2014 JB8 15/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
404715 2014 JM8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404716 2014 JK10 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404717 2014 JZ10 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404718 2014 JO13 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404719 2014 JW13 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404720 2014 JA14 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404721 2014 JJ14 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404722 2014 JT14 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
404723 2014 JG17 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
404724 2014 JU18 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404725 2014 JJ19 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
404726 2014 JR19 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404727 2014 JZ20 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404728 2014 JB21 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404729 2014 JM21 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
404730 2014 JN21 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404731 2014 JJ22 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404732 2014 JX22 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404733 2014 JY22 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404734 2014 JE23 29/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
404735 2014 JJ23 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404736 2014 JK23 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404737 2014 JV25 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404738 2014 JD26 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404739 2014 JG26 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404740 2014 JL26 21/12/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
404741 2014 JA27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404742 2014 JN28 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404743 2014 JN29 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404744 2014 JD31 04/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404745 2014 JF31 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
404746 2014 JG31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404747 2014 JO32 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404748 2014 JQ32 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404749 2014 JW32 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404750 2014 JV33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404751 2014 JJ34 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404752 2014 JN34 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404753 2014 JF35 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404754 2014 JQ35 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
404755 2014 JD37 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404756 2014 JH37 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404757 2014 JX37 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404758 2014 JG38 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404759 2014 JL38 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404760 2014 JG39 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404761 2014 JQ39 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404762 2014 JL40 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404763 2014 JC41 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404764 2014 JV41 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404765 2014 JM42 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404766 2014 JN42 08/05/2010 WISE WISE 900 m MPC · JPL
404767 2014 JW42 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404768 2014 JA43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404769 2014 JG43 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404770 2014 JL43 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404771 2014 JO43 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
404772 2014 JP43 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404773 2014 JW44 07/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
404774 2014 JF46 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404775 2014 JH46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404776 2014 JO46 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404777 2014 JP46 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404778 2014 JP47 30/11/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
404779 2014 JU49 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404780 2014 JW49 28/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
404781 2014 JE50 21/12/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
404782 2014 JJ50 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404783 2014 JN50 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404784 2014 JJ51 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404785 2014 JW51 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404786 2014 JB52 05/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
404787 2014 JC52 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
404788 2014 JT52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404789 2014 JR53 25/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404790 2014 JB54 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404791 2014 JO54 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404792 2014 JS59 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404793 2014 JT59 08/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404794 2014 JU59 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404795 2014 JX59 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404796 2014 JG60 30/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
404797 2014 JH60 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404798 2014 JQ60 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404799 2014 JV60 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404800 2014 JW60 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404801 2014 JC61 30/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
404802 2014 JO61 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404803 2014 JQ61 07/10/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
404804 2014 JR62 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
404805 2014 JS62 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404806 2014 JJ63 14/06/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
404807 2014 JS63 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404808 2014 JU64 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404809 2014 JY64 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404810 2014 JX65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404811 2014 JZ65 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404812 2014 JB67 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404813 2014 JM67 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404814 2014 JT67 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
404815 2014 JD68 21/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,0 km MPC · JPL
404816 2014 JM68 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404817 2014 JE70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
404818 2014 JW70 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404819 2014 JZ70 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404820 2014 JL72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404821 2014 JM72 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404822 2014 JN72 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404823 2014 JE73 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
404824 2014 JQ73 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404825 2014 JC74 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404826 2014 JE74 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404827 2014 JP74 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404828 2014 JO75 11/06/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
404829 2014 JB76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404830 2014 JH76 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404831 2014 JK76 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
404832 2014 JL76 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404833 2014 JM76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
404834 2014 JK77 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404835 2014 JN77 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404836 2014 JR77 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
404837 2014 JW77 11/03/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
404838 2014 JB78 07/08/2010 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
404839 2014 JC78 13/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
404840 2014 KQ1 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404841 2014 KW2 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404842 2014 KO3 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404843 2014 KZ4 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404844 2014 KG5 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404845 2014 KD12 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404846 2014 KL12 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404847 2014 KA13 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
404848 2014 KM15 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404849 2014 KQ15 08/02/2008 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
404850 2014 KS15 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404851 2014 KT15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404852 2014 KK16 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404853 2014 KL16 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404854 2014 KM16 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
404855 2014 KT16 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
404856 2014 KB17 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404857 2014 KF17 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404858 2014 KC18 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
404859 2014 KF20 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
404860 2014 KO20 30/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
404861 2014 KX20 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404862 2014 KF25 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404863 2014 KV25 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404864 2014 KE27 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404865 2014 KW28 31/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
404866 2014 KJ30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404867 2014 KR31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404868 2014 KV32 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404869 2014 KV42 01/07/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
404870 2014 KW42 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
404871 2014 KU43 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404872 2014 KC44 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404873 2014 KF51 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404874 2014 KW52 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404875 2014 KX53 25/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
404876 2014 KZ53 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404877 2014 KB54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
404878 2014 KA56 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
404879 2014 KD56 26/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
404880 2014 KR56 01/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
404881 2014 KW57 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404882 2014 KV58 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404883 2014 KD62 28/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404884 2014 KH65 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404885 2014 KC68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404886 2014 KJ72 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404887 2014 KB73 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404888 2014 KU73 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404889 2014 KS74 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
404890 2014 KU74 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404891 2014 KE75 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404892 2014 KJ77 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404893 2014 KL77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404894 2014 KZ77 02/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
404895 2014 KA78 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
404896 2014 KZ78 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404897 2014 KF81 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404898 2014 KN81 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404899 2014 KD83 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
404900 2014 KT83 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404901 2014 KT85 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404902 2014 KA86 28/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
404903 2014 KD87 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
404904 2014 KJ89 22/04/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
404905 2014 KM89 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404906 2014 KP91 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
404907 2014 KB92 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404908 2014 KH92 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404909 2014 KM92 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
404910 2014 KP95 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404911 2014 KD96 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
404912 2014 KW96 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404913 2014 KL97 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
404914 2014 KB98 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404915 2014 KH98 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
404916 2014 KU98 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404917 2014 KO100 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404918 2014 LR 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404919 2014 LF11 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404920 2014 LG11 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404921 2014 LW12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404922 2014 LZ12 21/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
404923 2014 LN13 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404924 2014 LT13 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404925 2014 LA14 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404926 2014 LN15 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404927 2014 LU15 26/04/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
404928 2014 LL17 17/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404929 2014 LG18 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404930 2014 LF20 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404931 2014 LG20 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404932 2014 LG22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404933 2014 LR23 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404934 2014 MF4 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404935 2014 ML7 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404936 2014 MN7 05/10/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
404937 2014 MP7 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
404938 2014 MT7 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
404939 2014 MR9 16/04/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
404940 2014 MG11 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404941 2014 MW14 22/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
404942 2014 MJ20 16/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
404943 6824 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
404944 3493 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
404945 1981 EM32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
404946 1993 TO26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
404947 1995 SR15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404948 1995 YL9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404949 1996 GA4 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404950 1996 TG4 08/10/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
404951 1996 TV18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404952 1996 TQ28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404953 1996 VA25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404954 1996 XX17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404955 1997 SK11 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404956 1998 BN9 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404957 1998 BU38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
404958 1998 DF11 25/02/1998 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
404959 1998 RS13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404960 1998 RM56 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
404961 1998 SW8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404962 1998 SL40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404963 1998 SD52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404964 1998 SL97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
404965 1998 TP8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404966 1998 TQ22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404967 1999 BV28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404968 1999 TE43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404969 1999 TL58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404970 1999 TR207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
404971 1999 TY214 15/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404972 1999 TJ264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404973 1999 UF57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404974 1999 VF75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404975 1999 VM80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
404976 1999 VT107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
404977 1999 VA113 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
404978 1999 WC19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404979 1999 XQ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404980 1999 XH145 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404981 1999 XR251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404982 1999 XG255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404983 1999 XO260 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404984 1999 YE8 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404985 2000 AJ220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404986 2000 BL39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404987 2000 CA3 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
404988 2000 CL73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
404989 2000 DJ89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404990 2000 DB111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
404991 2000 EU4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404992 2000 GB3 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
404993 2000 GR132 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
404994 2000 QZ186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404995 2000 QA210 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404996 2000 RZ36 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
404997 2000 RA85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
404998 2000 SP30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404999 2000 SW262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405000 2000 SQ288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001