Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/279001–280000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279001 2008 UK249 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279002 2008 UA256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279003 2008 UD256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279004 2008 UO256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279005 2008 UQ256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279006 2008 UU260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279007 2008 UP274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279008 2008 UK277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279009 2008 UV279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279010 2008 UN281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279011 2008 UQ281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279012 2008 UU287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279013 2008 UX288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279014 2008 UZ288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279015 2008 UV290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279016 2008 UR291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279017 2008 UJ295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279018 2008 UP295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279019 2008 UJ307 30/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
279020 2008 UH331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279021 2008 UZ339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279022 2008 UA340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279023 2008 US351 25/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279024 2008 UZ354 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279025 2008 UT357 24/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
279026 2008 UY359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
279027 2008 UJ360 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279028 2008 UB362 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
279029 2008 UD364 26/10/2008 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
279030 2008 UR365 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279031 2008 UF368 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279032 2008 UX368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
279033 2008 UZ368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279034 2008 VQ3 04/11/2008 Nazaret G. Muler 2,5 km MPC · JPL
279035 Mara 2008 VX4 07/11/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 3,1 km MPC · JPL
279036 2008 VA13 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279037 2008 VU13 08/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 2,8 km MPC · JPL
279038 2008 VD20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279039 2008 VZ20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279040 2008 VD24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279041 2008 VS25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279042 2008 VH33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279043 2008 VT33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279044 2008 VD38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
279045 2008 VZ42 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279046 2008 VG50 04/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
279047 2008 VC51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279048 2008 VM54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
279049 2008 VO58 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
279050 2008 VN59 07/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
279051 2008 VE64 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
279052 2008 VE67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279053 2008 VC75 03/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
279054 2008 VD77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279055 2008 VJ77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279056 2008 WY 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279057 2008 WK1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279058 2008 WU3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279059 2008 WT4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279060 2008 WB9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279061 2008 WJ10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
279062 2008 WG16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279063 2008 WW21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
279064 2008 WX21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
279065 2008 WE27 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
279066 2008 WU38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279067 2008 WF45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279068 2008 WM47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279069 2008 WH58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279070 2008 WV67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279071 2008 WV71 19/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
279072 2008 WX74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279073 2008 WK77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279074 2008 WX77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279075 2008 WU79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279076 2008 WM83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279077 2008 WG88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279078 2008 WP88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279079 2008 WF92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
279080 2008 WM98 19/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279081 2008 WG99 24/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279082 2008 WC101 25/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
279083 2008 WW102 25/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
279084 2008 WD104 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279085 2008 WW105 28/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
279086 2008 WB110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279087 2008 WQ110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279088 2008 WA116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279089 2008 WO130 24/11/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
279090 2008 WH131 19/11/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
279091 2008 WL131 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279092 2008 WW132 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
279093 2008 WM136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279094 2008 WJ139 30/11/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
279095 2008 WL139 30/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
279096 2008 XZ6 06/12/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 4,0 km MPC · JPL
279097 2008 XB9 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279098 2008 XB11 01/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
279099 2008 YS26 26/12/2008 Dauban F. Kugel 4,5 km MPC · JPL
279100 2008 YW30 25/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279101 2008 YZ42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279102 2008 YC44 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279103 2008 YN152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279104 2008 YA157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279105 2009 AO8 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279106 2009 AU26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279107 2009 AB28 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
279108 2009 BM84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
279109 2009 BX150 28/01/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
279110 2009 CD37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
279111 2009 FX55 18/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
279112 2009 HG1 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279113 2009 HE65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279114 2009 HM66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279115 2009 HA99 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279116 2009 JK 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
279117 2009 KJ7 26/05/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
279118 2009 MK9 25/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
279119 Khamatova 2009 OY1 19/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 940 m MPC · JPL
279120 2009 ON10 26/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
279121 2009 OP22 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
279122 2009 OO23 27/07/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
279123 2009 PS2 12/08/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279124 2009 PV4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
279125 2009 PD7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279126 2009 PU16 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
279127 2009 QT11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
279128 2009 QW15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279129 2009 QU29 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
279130 2009 QO39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279131 2009 QU39 21/08/2009 Sandlot G. Hug 670 m MPC · JPL
279132 2009 QE45 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
279133 2009 QU51 29/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
279134 2009 RS6 10/09/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
279135 2009 RD8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279136 2009 RW16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
279137 2009 RQ28 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
279138 2009 RU28 13/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 490 m MPC · JPL
279139 2009 RL39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279140 2009 RA44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279141 2009 RO50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279142 2009 RW62 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279143 2009 RB65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279144 2009 SW13 16/09/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
279145 2009 SA18 20/09/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
279146 2009 SS18 17/09/2009 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
279147 2009 SR34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279148 2009 SQ36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279149 2009 SB38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
279150 2009 SL45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279151 2009 SD49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
279152 2009 SD70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
279153 2009 SR73 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279154 2009 SG74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
279155 2009 SB79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279156 2009 SR90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279157 2009 SG113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279158 2009 SO123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279159 2009 SJ131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279160 2009 SU132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279161 2009 SV133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279162 2009 SM134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279163 2009 SX135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279164 2009 SJ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279165 2009 SA147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279166 2009 SP156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
279167 2009 SP160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279168 2009 SS160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279169 2009 ST166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279170 2009 SW204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
279171 2009 ST215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279172 2009 SU241 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
279173 2009 ST257 01/02/2003 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
279174 2009 SM265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279175 2009 SM274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
279176 2009 SM277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279177 2009 SE281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
279178 2009 SW281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279179 2009 SU289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
279180 2009 SW290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
279181 2009 SF300 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279182 2009 SM336 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279183 2009 SZ336 24/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
279184 2009 SG339 27/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
279185 2009 SS339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279186 2009 SD343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279187 2009 SB350 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
279188 2009 SF356 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279189 2009 SG359 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
279190 2009 SL360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
279191 2009 SS361 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279192 2009 TY2 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
279193 2009 TE3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
279194 2009 TF3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
279195 2009 TV3 09/10/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279196 2009 TG5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
279197 2009 TZ12 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
279198 2009 TJ17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
279199 2009 TJ25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279200 2009 TU27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279201 2009 TF42 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279202 2009 TO43 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279203 2009 TM45 15/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
279204 2009 UM8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
279205 2009 UJ29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279206 2009 UP31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279207 2009 UW34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279208 2009 UQ35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279209 2009 UB38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279210 2009 UW40 17/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
279211 2009 UK41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279212 2009 UR43 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
279213 2009 UP45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
279214 2009 UV45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279215 2009 UY56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279216 2009 UQ69 21/10/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
279217 2009 UO71 22/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
279218 2009 UY72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
279219 2009 UH83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279220 2009 UJ87 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279221 2009 UY91 25/10/2009 BlackBird K. Levin 1,6 km MPC · JPL
279222 2009 UC97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279223 2009 UP99 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
279224 2009 UU99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279225 2009 UL101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279226 Demisroussos 2009 UR103 24/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,1 km MPC · JPL
279227 2009 UZ104 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279228 2009 UK109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279229 2009 UK121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279230 2009 UX122 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
279231 2009 UD128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
279232 2009 UJ130 26/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
279233 2009 UT139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279234 2009 US144 22/10/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
279235 2009 UF146 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279236 2009 UA147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279237 2009 UT148 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279238 2009 UZ150 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279239 2009 UK152 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279240 2009 VV 08/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,2 km MPC · JPL
279241 2009 VD8 08/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
279242 2009 VL16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279243 2009 VD24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279244 2009 VN25 11/11/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
279245 2009 VU33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279246 2009 VH34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279247 2009 VZ35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
279248 2009 VH38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279249 2009 VD39 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
279250 2009 VL40 08/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
279251 2009 VD42 12/11/2009 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,7 km MPC · JPL
279252 2009 VU44 14/11/2009 Plana F. Fratev 900 m MPC · JPL
279253 2009 VL45 11/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
279254 2009 VN46 09/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279255 2009 VE47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279256 2009 VS48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279257 2009 VB52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279258 2009 VK56 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279259 2009 VF62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279260 2009 VX65 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279261 2009 VZ70 23/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
279262 2009 VX71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279263 2009 VP73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279264 2009 VK78 09/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
279265 2009 VJ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
279266 2009 VY96 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279267 2009 VF103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279268 2009 VX109 09/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
279269 2009 VS110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279270 2009 VY112 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279271 2009 VR114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279272 2009 VV114 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279273 2009 WF1 17/11/2009 Kachina J. Hobart 1,3 km MPC · JPL
279274 Shurpakov 2009 WL8 19/11/2009 Tzec Maun V. Nevski 2,3 km MPC · JPL
279275 2009 WC9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279276 2009 WB14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
279277 2009 WK15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279278 2009 WV28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279279 2009 WB29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279280 2009 WN29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279281 2009 WY32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279282 2009 WF35 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
279283 2009 WS36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279284 2009 WT36 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279285 2009 WW53 17/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279286 2009 WY75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279287 2009 WC77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279288 2009 WU81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
279289 2009 WS99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279290 2009 WX101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279291 2009 WO104 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
279292 2009 WS107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279293 2009 WW117 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279294 2009 WT125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279295 2009 WB129 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279296 2009 WL140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279297 2009 WN142 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279298 2009 WD155 19/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
279299 2009 WJ161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279300 2009 WN177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279301 2009 WX179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279302 2009 WK183 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279303 2009 WM186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279304 2009 WL191 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279305 2009 WC194 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279306 2009 WQ203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279307 2009 WO207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279308 2009 WM216 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279309 2009 WM217 23/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
279310 2009 WQ248 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279311 2009 WC252 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279312 2009 WF259 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279313 2009 WP260 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279314 2009 WS261 16/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279315 2009 WX261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
279316 2009 WA262 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279317 2009 XH1 10/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,3 km MPC · JPL
279318 2009 XC5 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279319 2009 XM6 14/12/2009 Mayhill A. Lowe 5,0 km MPC · JPL
279320 2009 XZ9 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
279321 2009 XH11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279322 2009 XN13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279323 2009 XX14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279324 2009 XU16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279325 2009 XR18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279326 2009 XY18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
279327 2009 XZ18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
279328 2009 XA19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279329 2009 XC19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279330 2009 XR19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279331 2009 XT19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279332 2009 XY19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279333 2009 XZ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279334 2009 XM24 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279335 2009 XA25 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279336 2009 YL 17/12/2009 Hibiscus N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
279337 2009 YK3 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279338 2009 YX3 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279339 2009 YG6 18/12/2009 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
279340 2009 YM6 17/12/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,4 km MPC · JPL
279341 2009 YM7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279342 2009 YZ7 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279343 2009 YZ9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279344 2009 YM13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279345 2009 YT13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279346 2009 YL19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279347 2009 YB20 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
279348 2009 YK22 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279349 2010 AS3 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
279350 2010 AW8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279351 2010 AP10 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279352 2010 AN12 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279353 2010 AV14 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279354 2010 AE17 07/01/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
279355 2010 AL26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279356 2010 AL33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279357 2010 AS35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
279358 2010 AL37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279359 2010 AO50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279360 2010 AZ55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279361 2010 AF59 06/01/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
279362 2010 AP59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279363 2010 AV59 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
279364 2010 AF60 13/01/2010 Hawkeye Hawkeye Obs. 2,8 km MPC · JPL
279365 2010 AK61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279366 2010 AU68 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279367 2010 AO72 30/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
279368 2010 AR72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279369 2010 AZ73 15/01/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
279370 2010 AC74 15/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279371 2010 AT75 10/01/2010 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
279372 2010 AZ77 13/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
279373 2010 AU79 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279374 2010 AE80 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279375 2010 AC81 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279376 2010 BW101 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279377 Lechmankiewicz 2010 CH1 07/02/2010 Westfield ARO 3,3 km MPC · JPL
279378 2010 CS2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279379 2010 CU4 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
279380 2010 CL41 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
279381 2010 CD42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
279382 2010 CO43 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279383 2010 CM59 14/02/2010 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
279384 2010 CB60 14/02/2010 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
279385 2010 CG61 09/02/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
279386 2010 CP69 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279387 2010 CA70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
279388 2010 CK98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279389 2010 CA121 15/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
279390 2010 CW142 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279391 2010 CN145 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
279392 2010 CB152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279393 2010 CE160 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279394 2010 CX176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
279395 2010 CU179 13/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
279396 2010 DK77 17/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279397 Dombeck 2010 DN77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
279398 2010 EW11 04/03/2010 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
279399 2010 EF30 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279400 2010 EK37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279401 2010 EK38 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279402 2010 EK41 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279403 2010 EW44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
279404 2010 EJ70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279405 2010 EZ83 13/03/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
279406 2010 EH87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279407 2010 EA105 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
279408 2010 EO121 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279409 2010 EZ124 12/03/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
279410 McCallon 2010 EF144 01/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
279411 2010 FM6 16/03/2010 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,1 km MPC · JPL
279412 2010 FN14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279413 2010 FH22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279414 2010 FE101 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279415 2010 GM6 04/04/2010 Jarnac Jarnac Obs. 5,1 km MPC · JPL
279416 2010 GR6 01/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
279417 2010 GA29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
279418 2010 GQ42 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279419 2010 GX111 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279420 2010 GC140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279421 2010 GR152 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279422 2010 GX158 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279423 2010 HS111 19/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
279424 2010 JY151 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279425 2010 KR118 30/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
279426 2010 MU8 16/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
279427 2010 MG28 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
279428 2010 MX85 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
279429 2010 NY11 28/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
279430 2010 NY30 09/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
279431 2010 NL51 21/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
279432 2010 NF63 11/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
279433 2010 NX68 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
279434 2010 NA79 05/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
279435 2010 NL111 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279436 2010 NN112 11/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
279437 2010 OV10 16/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
279438 2010 OO20 18/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
279439 2010 OT33 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
279440 2010 OQ99 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279441 2010 RO14 25/07/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
279442 2010 RR14 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
279443 2010 RZ45 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279444 2010 RY46 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
279445 2010 RE51 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
279446 2010 RM59 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
279447 2010 RA61 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
279448 2010 RK65 19/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279449 2010 RW69 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
279450 2010 RP70 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279451 2010 RC76 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
279452 2010 RV77 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
279453 2010 RX81 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279454 2010 RV88 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279455 2010 RF99 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279456 2010 RX105 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
279457 2010 RR112 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279458 2010 RT114 07/08/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
279459 2010 RJ115 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279460 2010 RA153 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
279461 2010 RO156 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
279462 2010 RJ179 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
279463 2010 SA38 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279464 2010 TH160 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
279465 2010 TU165 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279466 2010 UO6 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
279467 2010 UJ72 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279468 2010 UR83 21/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279469 2010 UW86 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279470 2010 UJ95 07/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279471 2010 VC23 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279472 2010 VV26 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279473 2010 VJ30 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279474 2010 VX62 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
279475 2010 VC70 17/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
279476 2010 VP88 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279477 2010 VU94 20/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279478 2010 VE112 10/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279479 2010 VL194 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279480 2010 VL198 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279481 2010 WG10 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279482 2010 WJ14 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279483 2010 WW16 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279484 2010 WJ29 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279485 2010 XE4 20/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
279486 2010 XM4 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
279487 2010 XT38 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
279488 2010 XN46 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279489 2010 XY49 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
279490 2010 XG57 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279491 2010 YD2 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
279492 2011 AX5 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279493 2011 AA11 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
279494 2011 AE15 12/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
279495 2011 AA16 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279496 2011 AE19 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279497 2011 AK23 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
279498 2011 AY28 22/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
279499 2011 AU36 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279500 2011 AS42 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279501 2011 AE43 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
279502 2011 AQ46 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279503 2011 AW50 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279504 2011 AC52 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279505 2011 AD52 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279506 2011 AQ55 24/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279507 2011 AL57 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279508 2011 AO58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279509 2011 AH61 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279510 2011 AZ70 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
279511 2011 AQ72 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
279512 2011 AK74 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
279513 2011 AB77 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279514 2011 AO77 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
279515 2011 BU3 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279516 2011 BB7 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279517 2011 BS9 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279518 2011 BD18 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
279519 2011 BB22 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279520 2011 BZ24 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279521 2011 BW26 14/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
279522 2011 BG27 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279523 2011 BK27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279524 2011 BZ27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279525 2011 BM33 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,4 km MPC · JPL
279526 2011 BE51 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279527 2011 BJ51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279528 2011 BE52 18/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279529 2011 BF52 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279530 2011 BM52 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279531 2011 BL53 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279532 2011 BG54 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
279533 2011 BA58 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279534 2011 BT58 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279535 2011 BQ60 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279536 2011 CV 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279537 2011 CP6 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
279538 2011 CE7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279539 2011 CM10 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
279540 2011 CJ16 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279541 2011 CZ17 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
279542 2011 CR18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
279543 2011 CZ22 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279544 2011 CV23 19/06/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
279545 2011 CU29 13/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
279546 2011 CA34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279547 2011 CL34 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279548 2011 CU34 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279549 2011 CP39 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
279550 2011 CE42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279551 2011 CK42 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279552 2011 CD44 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279553 2011 CF47 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
279554 2011 CX57 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279555 2011 CT66 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279556 2011 CU68 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279557 2011 CZ68 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279558 2011 CV72 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279559 2011 CV74 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279560 2011 CF77 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279561 2011 CF78 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279562 2011 CH78 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279563 2011 DF1 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279564 2011 DO1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279565 2011 DT1 09/02/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
279566 2011 DF3 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279567 2011 DP4 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
279568 2011 DG8 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279569 2011 DJ8 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279570 2011 DN8 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279571 2011 DN10 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
279572 2011 DU12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
279573 2011 DZ12 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
279574 2011 DH14 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279575 2011 DN15 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279576 2011 DZ17 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279577 2011 DY22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
279578 2011 DF23 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
279579 2011 DG23 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279580 2011 DJ23 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279581 2011 DR23 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279582 2011 DP28 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
279583 2011 DE42 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279584 2011 DY46 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279585 2011 DX49 01/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
279586 2011 EE 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279587 2011 EJ3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
279588 2011 ER3 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279589 2011 EB6 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
279590 2011 EO6 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
279591 2011 EY6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
279592 2011 EB8 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279593 2011 EL8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279594 2011 ET9 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
279595 2011 EU9 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279596 2011 EW9 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
279597 2011 EE12 14/09/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
279598 2011 EL12 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279599 2011 ER13 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
279600 2011 EA14 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279601 2011 ET16 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279602 2011 EX17 04/02/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
279603 2011 EU19 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279604 2011 EQ21 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279605 2011 EF24 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279606 2011 ER24 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 3,7 km MPC · JPL
279607 2011 EX24 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
279608 2011 EY24 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
279609 2011 EA25 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
279610 2011 EH25 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
279611 2011 EQ25 26/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
279612 2011 EV25 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279613 2011 ER26 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279614 2011 EK30 21/04/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279615 2011 EV36 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279616 2011 ED37 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
279617 2011 EP37 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
279618 2011 EH38 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279619 2011 ED39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279620 2011 EH39 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279621 2011 EW41 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279622 2011 EX42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279623 2011 EF44 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279624 2011 EH45 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279625 2011 EQ45 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279626 2011 ET45 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279627 2011 EA46 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
279628 2011 EN50 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
279629 2011 EG51 06/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
279630 2011 EF53 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279631 2011 EG53 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279632 2011 ES66 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279633 2011 EL68 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279634 2011 EO68 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279635 2011 EN69 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279636 2011 EM70 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279637 2011 EX70 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279638 2011 EM71 04/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279639 2011 EW72 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279640 2011 EC73 15/10/1998 Caussols ODAS 890 m MPC · JPL
279641 2011 EG73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279642 2011 ES73 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279643 2011 EH74 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279644 2011 EM74 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279645 2011 EF75 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
279646 2011 ER75 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279647 2011 ET75 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279648 2011 FR 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279649 2011 FS1 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279650 2011 FT1 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279651 2011 FB4 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279652 2011 FJ4 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279653 2011 FP4 24/03/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
279654 2011 FU5 11/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
279655 2011 FB7 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279656 2011 FT7 01/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
279657 2011 FP9 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279658 2011 FC10 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279659 2011 FS10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279660 2011 FX10 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279661 2011 FA11 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
279662 2011 FB11 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279663 2011 FK11 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279664 2011 FO11 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279665 2011 FC12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279666 2011 FV17 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
279667 2011 FD18 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
279668 2011 FP18 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279669 2011 FJ22 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279670 2011 FK23 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
279671 2011 FZ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279672 2011 FE28 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
279673 2011 FA29 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279674 2011 FU29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279675 2011 FM30 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279676 2011 FE31 10/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
279677 2011 FT31 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279678 2011 FP32 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279679 2011 FQ32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279680 2011 FR32 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279681 2011 FV32 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279682 2011 FY32 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
279683 2011 FM33 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279684 2011 FO34 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279685 2011 FZ34 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
279686 2011 FN36 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
279687 2011 FQ36 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
279688 2011 FS37 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
279689 2011 FT40 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279690 2011 FB41 11/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
279691 2011 FN42 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279692 2011 FQ43 19/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
279693 2011 FD44 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
279694 2011 FO45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279695 2011 FX46 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279696 2011 FF47 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279697 2011 FQ55 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
279698 2011 FA56 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279699 2011 FK56 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
279700 2011 FN65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279701 2011 FC83 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
279702 2011 FN88 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
279703 2011 FO92 06/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
279704 2011 FS140 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279705 2011 FB142 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279706 2011 FY149 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279707 2011 FE150 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279708 2011 GN3 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279709 2011 GH4 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279710 2011 GK12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279711 2011 GJ31 22/04/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279712 2011 GY46 11/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279713 2011 GB47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279714 2011 GG48 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279715 2011 GD55 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279716 2011 GJ57 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
279717 2011 GK59 09/03/2005 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
279718 1579 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
279719 5449 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
279720 5475 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279721 1172 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
279722 5741 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279723 Wittenberg 1991 RM3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
279724 1991 RL28 08/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279725 1993 DZ1 26/02/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279726 1993 TG30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
279727 1994 HH 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279728 1994 SM1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
279729 1995 HU1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279730 1995 MA6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279731 1995 OC9 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279732 1995 UC66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279733 1995 UZ78 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
279734 1995 VC10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279735 1995 WB13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279736 1995 WF13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279737 1996 UO3 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279738 1997 AW9 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279739 1997 EF1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
279740 1998 BO6 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279741 1998 FL10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
279742 1998 HG29 20/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279743 1998 HE50 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279744 1998 KM3 24/05/1998 Socorro LINEAR APO · 410 m MPC · JPL
279745 1998 KG39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279746 1998 MK6 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279747 1998 QA58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279748 1998 QH100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
279749 1998 RH20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
279750 1998 SL 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
279751 1998 ST8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
279752 1998 SB68 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279753 1998 SE87 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279754 1998 UB18 19/10/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
279755 1998 WS27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279756 1998 WE42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
279757 1998 XF20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279758 1999 CL137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279759 1999 CZ140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279760 1999 EB2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279761 1999 FL67 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
279762 1999 FV83 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
279763 1999 GQ1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279764 1999 NB59 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279765 1999 RH2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279766 1999 RE3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
279767 1999 RT56 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279768 1999 RH104 08/09/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
279769 1999 RG114 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279770 1999 RN146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279771 1999 RO146 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279772 1999 TO24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279773 1999 TV60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279774 1999 TL61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279775 1999 TO79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279776 1999 TA122 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
279777 1999 TT144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279778 1999 TD196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
279779 1999 TX205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279780 1999 TJ208 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279781 1999 TA220 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
279782 1999 TM225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279783 1999 TP266 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279784 1999 TK319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279785 1999 UK25 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279786 1999 VZ15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279787 1999 VA42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279788 1999 VH60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279789 1999 VM73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279790 1999 VL79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279791 1999 VU100 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279792 1999 VR102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279793 1999 VZ105 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279794 1999 XS18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279795 1999 XE40 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
279796 1999 XJ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279797 1999 YC26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279798 2000 AQ146 07/01/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279799 2000 BP6 29/01/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279800 2000 CC105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279801 2000 CO131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279802 2000 DA88 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279803 2000 EJ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279804 2000 EZ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
279805 2000 EW170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279806 2000 EZ184 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279807 2000 FN1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279808 2000 FH68 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279809 2000 GD11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279810 2000 GU20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279811 2000 GN21 05/04/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279812 2000 GV43 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279813 2000 HS17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
279814 2000 HX28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
279815 2000 JT3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279816 2000 JE5 01/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
279817 2000 JA7 03/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
279818 2000 JF45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279819 2000 KK67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
279820 2000 LJ33 04/06/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
279821 2000 QQ103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279822 2000 QM110 24/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279823 2000 RD8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279824 2000 RS67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279825 2000 RB90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279826 2000 SF19 23/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
279827 2000 ST98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279828 2000 SQ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279829 2000 SD137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279830 2000 SH137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279831 2000 SL155 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279832 2000 SH161 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279833 2000 SY164 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279834 2000 SZ181 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
279835 2000 SX228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279836 2000 SW264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279837 2000 ST272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279838 2000 SH324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279839 2000 SA344 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279840 2000 TF12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279841 2000 TA49 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279842 2000 UR22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279843 2000 UD75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279844 2000 UF106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279845 2000 VY59 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279846 2000 WM136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279847 2000 XV16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279848 2000 XJ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279849 2000 YD8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
279850 2000 YB38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279851 2000 YY98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279852 2001 AU18 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
279853 2001 AE19 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
279854 2001 AR50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279855 2001 BD83 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279856 2001 CR15 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
279857 2001 DB23 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279858 2001 DA48 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
279859 2001 DC87 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279860 2001 FU6 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
279861 2001 FU7 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279862 2001 FU111 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
279863 2001 HH 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
279864 2001 HP17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279865 2001 HU24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279866 2001 KH70 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279867 2001 MA16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
279868 2001 MV29 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
279869 2001 NK3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
279870 2001 NL19 14/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
279871 2001 OR17 17/07/2001 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
279872 2001 OD38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279873 2001 OR67 27/07/2001 Prescott P. G. Comba 740 m MPC · JPL
279874 2001 OA92 21/07/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
279875 2001 OG101 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
279876 2001 PJ8 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
279877 2001 PQ8 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
279878 2001 PE24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
279879 2001 PZ34 10/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
279880 2001 PJ42 12/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
279881 2001 PX50 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
279882 2001 PO52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
279883 2001 PE60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
279884 2001 PE65 11/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
279885 2001 QO 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279886 2001 QG36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279887 2001 QF45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279888 2001 QX90 22/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279889 2001 QO92 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279890 2001 QP105 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
279891 2001 QQ115 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279892 2001 QH134 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279893 2001 QZ136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279894 2001 QD146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279895 2001 QB152 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279896 2001 QH163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
279897 2001 QZ165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
279898 2001 QP174 27/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279899 2001 QY186 21/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
279900 2001 QP205 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279901 2001 QW222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
279902 2001 QT223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
279903 2001 QD225 24/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279904 2001 QZ228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
279905 2001 QP229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
279906 2001 QD244 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279907 2001 QO249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279908 2001 QW249 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
279909 2001 QT281 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
279910 2001 QO288 17/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
279911 2001 QZ333 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
279912 2001 RS1 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279913 2001 RT8 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279914 2001 RB9 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
279915 2001 RF9 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
279916 2001 RU16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
279917 2001 RU26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279918 2001 RE30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279919 2001 RV47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279920 2001 RZ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279921 2001 RM82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
279922 2001 RU87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
279923 2001 RL104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279924 2001 RL120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279925 2001 RS145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279926 2001 SC8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279927 2001 SJ11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279928 2001 SR13 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279929 2001 SX22 16/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279930 2001 SX26 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
279931 2001 SK32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
279932 2001 SD37 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279933 2001 SE41 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
279934 2001 SD42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
279935 2001 SZ44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279936 2001 SV64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279937 2001 SL74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
279938 2001 SJ78 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279939 2001 SF79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279940 2001 SB84 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279941 2001 SR84 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279942 2001 SE103 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
279943 2001 SO117 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
279944 2001 SC123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279945 2001 SP134 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279946 2001 SO136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279947 2001 SG142 16/09/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
279948 2001 SE149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279949 2001 SJ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279950 2001 SE177 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
279951 2001 SO179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279952 2001 SQ186 19/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
279953 2001 SH187 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
279954 2001 SA197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279955 2001 SM223 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279956 2001 SB225 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279957 2001 SM235 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
279958 2001 SX235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279959 2001 SG252 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
279960 2001 SK267 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,9 km MPC · JPL
279961 2001 SK305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
279962 2001 SD312 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279963 2001 SF314 22/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279964 2001 SZ325 17/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
279965 2001 SP332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
279966 2001 TD8 15/10/2001 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
279967 2001 TA14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 850 m MPC · JPL
279968 2001 TC25 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
279969 2001 TF28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279970 2001 TZ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
279971 2001 TW55 15/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279972 2001 TX58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
279973 2001 TM70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279974 2001 TB84 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279975 2001 TZ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279976 2001 TQ103 07/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
279977 2001 TU104 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279978 2001 TT121 15/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
279979 2001 TS134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
279980 2001 TR153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
279981 2001 TJ167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279982 2001 TE171 15/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
279983 2001 TF176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
279984 2001 TA188 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279985 2001 TJ231 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
279986 2001 TK258 08/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
279987 2001 UP15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
279988 2001 UK26 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
279989 2001 UH37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
279990 2001 UN55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279991 2001 UY58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279992 2001 US75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279993 2001 UP88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279994 2001 UE95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279995 2001 UE103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279996 2001 US104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279997 2001 UZ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
279998 2001 UX147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279999 2001 UD151 23/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280000 2001 UO152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001