Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/474001–475000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474001 2016 FN35 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474002 2016 FP35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474003 2016 FU35 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474004 2016 FB41 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474005 2016 FE41 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474006 2016 FH41 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474007 2016 FB42 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474008 2016 FS46 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474009 2016 FJ50 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474010 2016 FP50 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474011 2016 FG52 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474012 2016 FB54 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474013 2016 FO54 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474014 2016 GO1 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474015 2016 GU3 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474016 2016 GB8 08/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
474017 2016 GP10 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474018 2016 GO15 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474019 2016 GH28 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474020 2016 GU29 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474021 2016 GL48 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474022 2016 GD65 20/12/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
474023 2016 GW110 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474024 2016 GM119 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474025 2016 GO125 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474026 2016 GX125 13/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
474027 2016 GX131 06/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
474028 2016 GD132 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
474029 2016 GV132 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
474030 2016 GD151 24/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
474031 2016 GV161 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474032 2016 GX179 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474033 2016 GQ181 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474034 2016 GT185 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474035 2016 GW191 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
474036 2016 GH208 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
474037 2016 GX216 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
474038 2016 GE217 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474039 2016 GT217 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474040 2016 GG218 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474041 2016 GL225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474042 2016 GF237 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
474043 2016 GJ237 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474044 2016 GG238 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474045 2016 GK238 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474046 2016 GV238 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
474047 2016 GP242 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474048 2016 GU242 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
474049 2016 GR243 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
474050 2016 GL244 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
474051 2016 GU246 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474052 2016 GJ249 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474053 2016 GW250 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474054 2016 HE1 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474055 2016 HS1 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474056 2016 HJ6 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474057 2016 HF8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474058 2016 HL16 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474059 2016 HY16 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474060 2016 HB21 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474061 2016 HE21 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
474062 2016 HU23 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474063 2016 JH3 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474064 2016 JM7 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474065 2016 JJ10 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
474066 2016 JV11 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474067 2016 JB12 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474068 2016 JC16 23/07/2009 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
474069 2016 JV18 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
474070 2016 JP20 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
474071 2016 JQ22 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474072 2016 JD23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474073 2016 JF25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474074 2016 JO29 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474075 2016 JS29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474076 2016 JN32 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474077 2016 JP32 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474078 2016 JZ34 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474079 2016 JG35 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474080 2016 JH35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
474081 2016 JN35 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
474082 2016 JW35 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474083 2016 JZ35 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474084 2016 JD36 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474085 2016 JE36 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
474086 2016 JM36 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474087 2016 JS36 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474088 2016 KB2 03/07/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
474089 2016 KE2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474090 2016 KF2 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474091 2016 KG2 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474092 2016 KP2 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474093 2016 KY3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474094 2016 LB4 06/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
474095 2016 LE4 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474096 2016 LR6 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474097 2016 LA7 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474098 2016 LE7 04/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
474099 2016 LR7 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474100 2016 LX7 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474101 2016 LE12 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474102 2016 LL12 26/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
474103 2016 LH13 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474104 2016 LB18 02/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
474105 2016 LP19 22/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
474106 2016 LZ23 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474107 2016 LC24 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474108 2016 LS25 06/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
474109 2016 LB28 17/01/1998 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
474110 2016 LL28 26/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
474111 2016 LB30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
474112 2016 LC30 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474113 2016 LX31 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474114 2016 LD41 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
474115 2016 LW41 16/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
474116 2016 LR43 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474117 2016 LS47 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474118 2016 LP50 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474119 2016 LT50 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
474120 4504 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
474121 1993 TC8 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474122 1994 RP24 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
474123 1995 BL14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474124 1995 MR4 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474125 1995 QL8 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474126 1995 QG13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474127 1995 QP13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474128 1995 SV28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
474129 1995 SM30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474130 1995 SA41 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474131 1995 SO44 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474132 1995 SA45 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474133 1995 SN61 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474134 1995 SW63 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474135 1995 SX73 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474136 1995 SC75 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474137 1995 TZ8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
474138 1995 TF10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474139 1995 UH31 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
474140 1995 UQ52 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474141 1995 XF4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474142 1996 XK35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474143 1997 MX6 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474144 1997 UA 18/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
474145 1998 RD10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474146 1998 RF13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
474147 1998 RF14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474148 1998 SA16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474149 1998 SW16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474150 1998 SQ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474151 1998 SC151 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474152 1998 SD174 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
474153 1998 TD20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474154 1998 UU50 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474155 1998 WC36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474156 1998 XQ16 12/12/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474157 1998 XL25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474158 1999 FA 16/03/1999 Socorro LINEAR APO · 260 m MPC · JPL
474159 1999 RJ 03/09/1999 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
474160 1999 RH5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474161 1999 RH114 05/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
474162 1999 RQ128 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
474163 1999 SO5 29/09/1999 Catalina CSS APO · PHA · 230 m MPC · JPL
474164 1999 TU53 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474165 1999 TU61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474166 1999 TE65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474167 1999 TO68 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474168 1999 TD80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474169 1999 TT87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474170 1999 TE167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474171 1999 TY193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474172 1999 TL226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474173 1999 TT262 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474174 1999 TV299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474175 1999 TG304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474176 1999 UW18 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474177 1999 US36 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474178 1999 UC41 01/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
474179 1999 VS6 06/11/1999 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
474180 1999 VA76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474181 1999 VP79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474182 1999 VK118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474183 1999 VD136 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474184 1999 VH158 03/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
474185 1999 VP175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474186 1999 VO179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474187 1999 VS222 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474188 1999 VL226 01/11/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
474189 1999 XW8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474190 1999 XX14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474191 1999 XN238 04/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
474192 1999 YS18 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
474193 1999 YN25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474194 2000 AA131 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474195 2000 AU216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474196 2000 AH221 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474197 2000 BR9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474198 2000 CH55 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474199 2000 CA141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474200 2000 DT17 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474201 2000 HV27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474202 2000 KO6 27/05/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474203 2000 QR199 29/08/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474204 2000 QE203 29/08/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474205 2000 SJ35 24/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474206 2000 SK95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474207 2000 SR159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474208 2000 SJ298 28/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474209 2000 SE302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474210 2000 SW309 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
474211 2000 SO320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474212 2000 SH344 29/09/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 620 m MPC · JPL
474213 2000 TT6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474214 2000 UA16 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474215 2000 UD30 02/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474216 2000 UF56 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
474217 2000 UO70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474218 2000 UW96 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
474219 2000 VT64 03/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474220 2000 WM113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
474221 2001 AX35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474222 2001 BO56 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474223 2001 CC32 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
474224 2001 CR36 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474225 2001 DB4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474226 2001 DQ6 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474227 2001 DS89 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474228 2001 DK108 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
474229 2001 FR107 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474230 2001 FF220 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 680 m MPC · JPL
474231 2001 HZ7 21/04/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
474232 2001 PO53 14/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474233 2001 QV122 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474234 2001 QM123 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474235 2001 QC207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
474236 2001 QW317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
474237 2001 RN13 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474238 2001 RU17 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 180 m MPC · JPL
474239 2001 RH30 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474240 2001 RK89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
474241 2001 RX112 12/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474242 2001 RJ131 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
474243 2001 ST5 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474244 2001 ST16 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474245 2001 SY17 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474246 2001 SK27 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474247 2001 SH61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474248 2001 SR103 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474249 2001 SU113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 570 m MPC · JPL
474250 2001 SC130 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474251 2001 SL156 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
474252 2001 SO196 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474253 2001 SH217 19/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474254 2001 SE231 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474255 2001 ST244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474256 2001 SK255 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474257 2001 SR275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474258 2001 SG285 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474259 2001 SV307 21/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474260 2001 SA321 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474261 2001 SQ326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
474262 2001 SC331 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474263 2001 TO46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474264 2001 TV84 14/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474265 2001 TV112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474266 2001 TL120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474267 2001 TY155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474268 2001 TK157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474269 2001 TT160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474270 2001 TQ179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474271 2001 TS183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474272 2001 TR188 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474273 2001 TT193 15/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474274 2001 TY207 11/10/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
474275 2001 TL251 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474276 2001 TQ257 07/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474277 2001 UD1 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474278 2001 UT17 26/10/2001 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
474279 2001 UK31 16/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474280 2001 UM40 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
474281 2001 UQ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474282 2001 UV55 17/10/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
474283 2001 UM106 20/10/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
474284 2001 UY225 16/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474285 2001 UC230 18/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474286 2001 VG79 09/11/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
474287 2001 WD26 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474288 2001 WE62 19/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
474289 2001 WC86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
474290 2001 WH86 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474291 2001 WA88 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
474292 2001 WL100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474293 2001 WR101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474294 2001 XC1 07/12/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
474295 2001 XX10 11/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474296 2001 XX27 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
474297 2001 XD32 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474298 2001 XN122 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474299 2001 XM124 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474300 2001 XS128 20/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474301 2001 XM187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474302 2001 XK229 15/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474303 2001 XL248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474304 2001 XN253 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474305 2001 YN15 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474306 2001 YT31 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
474307 2001 YR57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474308 2001 YX156 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
474309 2002 AB26 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
474310 2002 AN50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474311 2002 AG65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474312 2002 AW139 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474313 2002 AO142 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474314 2002 AQ172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474315 2002 AT172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474316 2002 BK28 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474317 2002 CX54 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
474318 2002 CB72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474319 2002 CQ187 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474320 2002 CQ204 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474321 2002 CK218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
474322 2002 CH229 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474323 2002 CE258 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474324 2002 CY261 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474325 2002 CS286 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474326 2002 CJ297 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474327 2002 DV18 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474328 2002 EK4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
474329 2002 ET25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474330 2002 ED90 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
474331 2002 EE141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474332 2002 FC30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
474333 2002 GU9 14/04/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474334 2002 GZ64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
474335 2002 GK65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474336 2002 GG71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474337 2002 HM6 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474338 2002 JT56 09/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474339 2002 NH64 08/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474340 2002 OM5 19/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474341 2002 ON32 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474342 2002 OL33 17/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474343 2002 PJ 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
474344 2002 PO80 11/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
474345 2002 PQ173 08/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474346 2002 PH185 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474347 2002 PH187 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
474348 2002 QR3 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474349 2002 QG27 28/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474350 2002 QN52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 470 m MPC · JPL
474351 2002 QT55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
474352 2002 QH63 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474353 2002 QC68 18/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474354 2002 QK71 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
474355 2002 QV88 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474356 2002 QO95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
474357 2002 QU106 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474358 2002 QO111 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474359 2002 QX111 31/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474360 2002 QV121 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474361 2002 QJ124 16/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
474362 2002 QN127 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474363 2002 QZ131 18/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474364 2002 RJ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
474365 2002 RR58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
474366 2002 RO85 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
474367 2002 RA116 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474368 2002 RQ138 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
474369 2002 RJ142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
474370 2002 RT157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474371 2002 RL177 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474372 2002 RE207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
474373 2002 RB235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 650 m MPC · JPL
474374 2002 RP254 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
474375 2002 RK261 11/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
474376 2002 RJ269 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
474377 2002 RE270 04/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474378 2002 RT279 14/09/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
474379 2002 SK25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
474380 2002 SK26 29/09/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
474381 2002 SW59 16/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
474382 2002 SX69 26/09/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
474383 2002 SN70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
474384 2002 TB22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474385 2002 TC43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474386 2002 TT60 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474387 2002 TJ120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474388 2002 TC124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474389 2002 TP131 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474390 2002 TS141 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
474391 2002 TC151 05/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
474392 2002 TF157 05/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
474393 2002 TU190 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474394 2002 TK224 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474395 2002 TB233 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474396 2002 TZ325 05/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
474397 2002 TK327 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
474398 2002 TO340 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
474399 2002 TB368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474400 2002 UF13 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474401 2002 UY13 29/10/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
474402 2002 UG22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
474403 2002 UH23 30/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
474404 2002 UY31 05/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474405 2002 UX41 11/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474406 2002 VH8 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
474407 2002 VF65 07/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474408 2002 VR92 11/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474409 2002 VM126 12/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474410 2002 VY143 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474411 2002 VH145 04/11/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474412 2002 WT 20/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474413 2002 WU6 24/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
474414 2002 WY8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474415 2002 WY26 22/11/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474416 2002 WJ28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
474417 2002 XS1 01/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
474418 2002 XZ37 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474419 2002 XO38 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474420 2002 XT72 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474421 2002 XR117 10/12/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474422 2002 XX117 10/12/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474423 2002 XD120 03/12/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474424 2002 YZ1 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474425 2002 YF4 27/12/2002 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
474426 2003 AV80 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474427 2003 BR11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
474428 2003 DC10 23/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474429 2003 ER13 06/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
474430 2003 EC29 06/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474431 2003 FT130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
474432 2003 FF133 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474433 2003 GJ2 01/04/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474434 2003 GS26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474435 2003 GB32 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
474436 2003 GF53 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474437 2003 GZ56 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474438 2003 HU23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
474439 2003 HK52 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
474440 2003 NH5 05/07/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 620 m MPC · JPL
474441 2003 OE13 26/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
474442 2003 PQ9 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474443 2003 QJ5 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474444 2003 QD14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474445 2003 QO76 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474446 2003 QH99 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
474447 2003 QL109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474448 2003 QN109 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474449 2003 RU20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474450 2003 SU10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474451 2003 SR15 18/09/2003 Socorro LINEAR 170 m MPC · JPL
474452 2003 SF31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474453 2003 SY36 19/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
474454 2003 SU41 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474455 2003 SL53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474456 2003 SH55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474457 2003 SS57 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474458 2003 SF61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474459 2003 SK77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474460 2003 SA82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
474461 2003 SP85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
474462 2003 SR94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474463 2003 SG105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474464 2003 SE108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474465 2003 SB133 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474466 2003 SJ160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474467 2003 SJ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474468 2003 SX183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474469 2003 SW197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
474470 2003 SA201 25/09/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,6 km MPC · JPL
474471 2003 SS206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
474472 2003 SH211 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
474473 2003 SE215 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474474 2003 SJ215 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
474475 2003 SA221 06/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
474476 2003 SB235 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474477 2003 SD243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474478 2003 SA251 26/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474479 2003 SA276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474480 2003 SB288 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474481 2003 SY299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474482 2003 SP321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474483 2003 SL323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474484 2003 SA324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474485 2003 SD324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474486 2003 SB330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474487 2003 SL337 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474488 2003 SW337 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
474489 2003 SU338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
474490 2003 SQ366 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474491 2003 SM369 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
474492 2003 SC402 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474493 2003 TR4 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474494 2003 TP55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474495 2003 UH4 16/10/2003 Mülheim-Ruhr Turtle Star Obs. 840 m MPC · JPL
474496 2003 UX9 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474497 2003 UU32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474498 2003 UJ42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474499 2003 UU47 21/10/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
474500 2003 UC49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474501 2003 UN53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474502 2003 UN59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474503 2003 UA60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474504 2003 UM75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474505 2003 UE76 17/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
474506 2003 UP80 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474507 2003 UP83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
474508 2003 UT87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
474509 2003 UN89 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474510 2003 UM119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474511 2003 UD123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474512 2003 UF125 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474513 2003 UF134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474514 2003 UO177 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474515 2003 UU179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474516 2003 UW180 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474517 2003 UV204 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474518 2003 UD210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
474519 2003 US230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474520 2003 UA231 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474521 2003 UZ239 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474522 2003 UQ271 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474523 2003 UG279 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474524 2003 UN305 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474525 2003 UA318 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474526 2003 UD330 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474527 2003 UM332 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474528 2003 UH341 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474529 2003 UY342 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474530 2003 UY351 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474531 2003 UJ365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474532 2003 VG1 05/11/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474533 2003 VU4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474534 2003 WF 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474535 2003 WK12 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474536 2003 WS12 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474537 2003 WF13 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474538 2003 WT21 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474539 2003 WZ26 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474540 2003 WU34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474541 2003 WY60 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474542 2003 WA68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474543 2003 WF69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474544 2003 WC88 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474545 2003 WK109 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474546 2003 WP115 20/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474547 2003 WY122 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474548 2003 WJ145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474549 2003 WX153 26/11/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
474550 2003 WB171 21/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474551 2003 XV20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474552 2003 YC4 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
474553 2003 YK30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474554 2003 YQ94 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
474555 2003 YM140 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474556 2003 YJ147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474557 2003 YF160 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474558 2004 AZ2 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474559 2004 AK18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474560 2004 BT1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
474561 2004 BU35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474562 2004 BK39 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474563 2004 BK92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474564 2004 BO107 28/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
474565 2004 CJ25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474566 2004 CC31 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474567 2004 CY56 27/01/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
474568 2004 CJ119 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474569 2004 EB10 12/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474570 2004 EB32 14/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
474571 2004 EP40 26/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474572 2004 EW72 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474573 2004 ER81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474574 2004 FG1 17/03/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
474575 2004 FF18 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474576 2004 FU78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474577 2004 FM91 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474578 2004 FP111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474579 2004 FA116 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
474580 2004 FL117 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474581 2004 FG132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474582 2004 FP141 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474583 2004 GC18 12/04/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
474584 2004 GM31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
474585 2004 HC2 19/04/2004 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
474586 2004 HL8 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474587 2004 HD25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474588 2004 LX20 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474589 2004 LZ29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474590 2004 NA14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474591 2004 NN29 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
474592 2004 PG30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
474593 2004 PU62 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474594 2004 PE84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
474595 2004 PH93 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
474596 2004 RS40 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474597 2004 RW40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474598 2004 RL42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
474599 2004 RY49 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474600 2004 RG110 07/09/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474601 2004 RS149 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474602 2004 RH158 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474603 2004 RL232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474604 2004 RR236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474605 2004 RD237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474606 2004 RR242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474607 2004 RG245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474608 2004 RE327 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474609 2004 SY43 18/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474610 2004 SX49 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
474611 2004 SB56 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
474612 2004 TX18 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
474613 2004 TL19 15/10/2004 Socorro LINEAR 230 m MPC · JPL
474614 2004 TZ27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474615 2004 TX42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474616 2004 TV44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474617 2004 TY57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474618 2004 TT78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474619 2004 TD98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474620 2004 TH149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
474621 2004 TG159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
474622 2004 TL163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474623 2004 TF177 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474624 2004 TL188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474625 2004 TU196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474626 2004 TR220 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474627 2004 TN230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474628 2004 TX232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
474629 2004 TQ265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
474630 2004 TF269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
474631 2004 TG336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474632 2004 TO342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474633 2004 UT 18/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,8 km MPC · JPL
474634 2004 UY 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474635 2004 VN29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
474636 2004 VE63 09/11/2004 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
474637 2004 VG74 12/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
474638 2004 VD75 12/11/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
474639 2004 VH80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474640 Alicanto 2004 VN112 06/11/2004 Cerro Tololo A. C. Becker 178 km MPC · JPL
474641 2004 WL8 19/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474642 2004 XN3 03/12/2004 Eskridge Farpoint Obs. 900 m MPC · JPL
474643 2004 XX15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
474644 2004 XF21 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474645 2004 XS32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474646 2004 XZ58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474647 2004 XA59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474648 2004 XW66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474649 2004 XK93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474650 2004 XK103 15/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474651 2004 XT108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474652 2004 XO109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474653 2004 XC119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474654 2004 XF119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474655 2004 XF133 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474656 2004 XS147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474657 2004 YB13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474658 2004 YG17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
474659 2004 YN25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
474660 2005 AT1 01/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
474661 2005 AN3 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474662 2005 AL4 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474663 2005 AG6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
474664 2005 AC17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474665 2005 AP21 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
474666 2005 AE27 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
474667 2005 AK42 15/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
474668 2005 AO65 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
474669 2005 AY77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474670 2005 BP9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474671 2005 BA14 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474672 2005 BQ14 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474673 2005 CF 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
474674 2005 CZ6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474675 2005 CK22 01/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
474676 2005 CL64 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474677 2005 EJ12 02/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
474678 2005 ED31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474679 2005 EX37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474680 2005 EK62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474681 2005 EY72 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474682 2005 EK73 02/02/2005 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
474683 2005 EB86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474684 2005 EZ90 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
474685 2005 ED94 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474686 2005 EJ114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474687 2005 EL118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474688 2005 ER141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
474689 2005 EL208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474690 2005 EU212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474691 2005 EL214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
474692 2005 EW240 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
474693 2005 ED244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
474694 2005 EG294 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474695 2005 EQ294 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474696 2005 EC316 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
474697 2005 ET330 13/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474698 2005 GT1 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474699 2005 GV34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474700 2005 GD41 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474701 2005 GW79 07/04/2005 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
474702 2005 GA87 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
474703 2005 GW100 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474704 2005 GU111 05/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
474705 2005 GG117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474706 2005 GC141 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
474707 2005 GJ150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474708 2005 GV156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474709 2005 GF170 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
474710 2005 GF178 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474711 2005 GC216 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474712 2005 GA221 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474713 2005 GC223 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
474714 2005 HY 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474715 2005 JK11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
474716 2005 JS34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474717 2005 JA55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474718 2005 JQ98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474719 2005 JM119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474720 2005 JO177 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474721 2005 KJ1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474722 2005 LW41 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474723 2005 LM44 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
474724 2005 LM48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474725 2005 MP21 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474726 2005 MM28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
474727 2005 MG29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474728 2005 MJ33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474729 2005 ML33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474730 2005 MA34 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
474731 2005 ML40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474732 2005 NT1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474733 2005 NH17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
474734 2005 NZ17 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
474735 2005 NU25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474736 2005 NT28 05/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474737 2005 NF30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
474738 2005 NE35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474739 2005 NK54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474740 2005 NG71 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474741 2005 NB78 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
474742 2005 NM107 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
474743 2005 ON8 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
474744 2005 OU12 29/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
474745 2005 OR17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
474746 2005 OC23 30/07/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
474747 2005 OW28 26/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
474748 2005 PB4 06/08/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474749 2005 PN9 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474750 2005 PV28 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
474751 2005 QE12 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
474752 2005 QV23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474753 2005 QM25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474754 2005 QC33 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474755 2005 QO34 25/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474756 2005 QR36 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474757 2005 QD44 26/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474758 2005 QU48 26/08/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
474759 2005 QK50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474760 2005 QR54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474761 2005 QU57 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
474762 2005 QQ66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
474763 2005 QQ75 25/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
474764 2005 QS81 29/08/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474765 2005 QT83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
474766 2005 QS91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 600 m MPC · JPL
474767 2005 QB94 26/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
474768 2005 QD107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474769 2005 QK109 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
474770 2005 QE111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474771 2005 QE117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474772 2005 QZ118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474773 2005 QP119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474774 2005 QN122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474775 2005 QK123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474776 2005 QQ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474777 2005 QL126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474778 2005 QN128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474779 2005 QK131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474780 2005 QN132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474781 2005 QS133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474782 2005 QQ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474783 2005 QR138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474784 2005 QW139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474785 2005 QX139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474786 2005 QJ141 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
474787 2005 QK147 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
474788 2005 QE151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474789 2005 QH159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
474790 2005 QV167 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
474791 2005 QF179 25/08/2005 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
474792 2005 QV186 25/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
474793 2005 QD187 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474794 2005 QX188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474795 2005 QE190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474796 2005 RW5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
474797 2005 RO22 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474798 2005 RD28 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
474799 2005 RL29 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474800 2005 RA41 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474801 2005 RD42 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474802 2005 RB43 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474803 2005 RD44 02/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
474804 2005 SB6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474805 2005 SQ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474806 2005 SV11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474807 2005 SZ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474808 2005 SW13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474809 2005 SE14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474810 2005 SA16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474811 2005 SY16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474812 2005 SR17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
474813 2005 SH18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474814 2005 SQ23 23/09/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
474815 2005 SO25 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474816 2005 SZ33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
474817 2005 SU37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474818 2005 SZ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474819 2005 SK39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474820 2005 SN39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474821 2005 SW40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474822 2005 SZ41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474823 2005 SS42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474824 2005 SK43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474825 2005 SX43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474826 2005 SY48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474827 2005 SA50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474828 2005 SH51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474829 2005 ST55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474830 2005 SP56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
474831 2005 SJ59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474832 2005 SQ59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474833 2005 SB63 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474834 2005 SF63 26/09/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
474835 2005 SV63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
474836 2005 SA64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474837 2005 SA67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474838 2005 SD67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474839 2005 SM67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474840 2005 SM68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474841 2005 SB73 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
474842 2005 SX74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474843 2005 SR75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474844 2005 SC76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474845 2005 SK76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474846 2005 SR76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474847 2005 SG77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474848 2005 SX80 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474849 2005 SK82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474850 2005 SN83 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
474851 2005 SX84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474852 2005 SN87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474853 2005 SL90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474854 2005 SD91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474855 2005 SO92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474856 2005 SQ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474857 2005 SY97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474858 2005 SO101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474859 2005 SR101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474860 2005 SZ114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
474861 2005 SW129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
474862 2005 SR131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474863 2005 SS131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474864 2005 SQ136 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474865 2005 SH137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474866 2005 SB138 13/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474867 2005 SO138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474868 2005 SE139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474869 2005 SN142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474870 2005 SU142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474871 2005 SH143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474872 2005 SO144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474873 2005 ST144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474874 2005 SG147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474875 2005 SZ147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474876 2005 SC148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474877 2005 SM148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
474878 2005 SJ149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474879 2005 SM150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474880 2005 SO150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474881 2005 SK152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474882 2005 SQ153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474883 2005 SO160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474884 2005 SD161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474885 2005 SU168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474886 2005 SJ169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474887 2005 SJ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474888 2005 SR170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474889 2005 SA171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474890 2005 SJ173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474891 2005 SL173 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474892 2005 SH175 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474893 2005 SK176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474894 2005 ST177 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474895 2005 SV182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474896 2005 SH183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474897 2005 SG184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 43176| 2,5 km MPC · JPL
474898 2005 SJ184 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474899 2005 ST184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474900 2005 SW187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474901 2005 SD188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
474902 2005 SM188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474903 2005 SH196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474904 2005 SH197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474905 2005 SP197 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474906 2005 SC199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
474907 2005 SZ209 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474908 2005 SU210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474909 2005 SY210 30/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
474910 2005 SV211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
474911 2005 SC213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474912 2005 SQ213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474913 2005 SR214 30/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
474914 2005 SU215 30/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
474915 2005 SX215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
474916 2005 SU218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474917 2005 SB224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474918 2005 SB226 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
474919 2005 SG232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474920 2005 SX232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474921 2005 SD234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474922 2005 SC235 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474923 2005 SS236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
474924 2005 SA238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474925 2005 SK238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474926 2005 SA240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474927 2005 SB240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474928 2005 SG241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474929 2005 SL247 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474930 2005 ST256 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474931 2005 SM257 22/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
474932 2005 SN261 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474933 2005 SS263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474934 2005 SB264 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474935 2005 SW271 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474936 2005 SE273 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474937 2005 SZ279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474938 2005 SO280 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474939 2005 SX282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
474940 2005 SR284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
474941 2005 SD285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
474942 2005 SG285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
474943 2005 SE287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
474944 2005 SJ288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 650 m MPC · JPL
474945 2005 SN291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474946 2005 SE292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474947 2005 SW292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474948 2005 TR5 01/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
474949 2005 TH12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474950 2005 TJ13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474951 2005 TD18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
474952 2005 TX21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474953 2005 TD23 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474954 2005 TU24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474955 2005 TD26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474956 2005 TH26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474957 2005 TY33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474958 2005 TU34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474959 2005 TP39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474960 2005 TU41 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474961 2005 TJ46 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474962 2005 TW47 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
474963 2005 TZ50 09/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
474964 2005 TC58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474965 2005 TW58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
474966 2005 TD59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474967 2005 TT59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474968 2005 TL61 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
474969 2005 TH63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474970 2005 TK63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
474971 2005 TP64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474972 2005 TV64 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474973 2005 TL72 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
474974 2005 TF77 06/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
474975 2005 TC80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474976 2005 TZ85 03/10/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
474977 2005 TF86 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474978 2005 TC87 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
474979 2005 TL96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474980 2005 TQ97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474981 2005 TL101 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474982 2005 TS102 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474983 2005 TV103 03/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474984 2005 TV112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474985 2005 TA113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
474986 2005 TE121 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474987 2005 TW122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474988 2005 TE123 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474989 2005 TE127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474990 2005 TN128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474991 2005 TU128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474992 2005 TR129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474993 2005 TP130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474994 2005 TZ130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474995 2005 TA132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474996 2005 TE134 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474997 2005 TF136 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474998 2005 TZ145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474999 2005 TU154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475000 2005 TC155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001