Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/28001–29000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28001 1997 WD41 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28002 1997 WO51 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28003 1997 WT52 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
28004 Terakawa 1997 XA 02/12/1997 Mishima M. Akiyama 6,0 km MPC · JPL
28005 1997 XC 01/12/1997 Lime Creek R. Linderholm 15 km MPC · JPL
28006 1997 XM5 03/12/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
28007 Galhassin 1997 XO10 07/12/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 7,1 km MPC · JPL
28008 1997 XR11 05/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,8 km MPC · JPL
28009 1997 YY1 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
28010 1997 YE3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
28011 1997 YW3 22/12/1997 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
28012 1997 YH4 23/12/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
28013 1997 YL4 24/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
28014 1997 YS5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
28015 1997 YG9 26/12/1997 Church Stretton S. P. Laurie 8,0 km MPC · JPL
28016 1997 YV11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
28017 1997 YV13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
28018 1998 AG 04/01/1998 Xinglong SCAP 8,3 km MPC · JPL
28019 Warchal 1998 AW8 14/01/1998 Ondřejov L. Kotková 1,9 km MPC · JPL
28020 1998 BP5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
28021 1998 BP6 22/01/1998 Bédoin P. Antonini 9,7 km MPC · JPL
28022 1998 BA9 25/01/1998 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
28023 1998 BF11 23/01/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28024 1998 BT14 25/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
28025 1998 BD41 25/01/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
28026 1998 CN1 06/02/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
28027 1998 CC5 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
28028 1998 DS8 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
28029 1998 DW9 20/02/1998 Woomera F. B. Zoltowski 16 km MPC · JPL
28030 1998 DW12 26/02/1998 Kleť Kleť Obs. 8,4 km MPC · JPL
28031 1998 DX17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
28032 1998 DZ23 17/02/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
28033 1998 EE9 05/03/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
28034 1998 EU13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
28035 1998 FY1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
28036 1998 FZ26 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28037 Williammonts 1998 FS33 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28038 Nicoleodzer 1998 FK35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28039 Mauraoei 1998 FV78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28040 1998 FF80 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28041 1998 FQ87 24/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
28042 Mayapatel 1998 FB90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28043 Mabelwheeler 1998 FX90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28044 1998 FD116 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28045 Johnwilkins 1998 FB118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28046 1998 HB14 24/04/1998 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
28047 1998 HU90 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28048 Camilleyoke 1998 HH91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28049 Yvonnealex 1998 HM94 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28050 Asekomeh 1998 HC99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28051 Bruzzone 1998 HS153 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
28052 1998 KP1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28053 1998 KE4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
28054 1998 KE50 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28055 1998 MX 16/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28056 1998 MK5 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
28057 1998 MM37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28058 1998 NF 01/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
28059 Kiliaan 1998 OZ7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
28060 1998 OL8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
28061 1998 ON11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
28062 1998 OZ11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
28063 1998 OR14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
28064 1998 QX10 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28065 1998 QZ10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28066 1998 QA11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28067 1998 QA14 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28068 Stephbillings 1998 QO21 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28069 1998 QQ22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28070 1998 QS25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28071 1998 QC26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,7 km MPC · JPL
28072 Lindbowerman 1998 QT31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28073 Fohner 1998 QT40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28074 Matgallagher 1998 QM41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28075 Emilyhoffman 1998 QU44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28076 1998 QS48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28077 Hard 1998 QH55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
28078 Mauricehilleman 1998 QM55 26/08/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
28079 1998 QY63 24/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
28080 1998 QS72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28081 Carriehudson 1998 QN80 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28082 1998 QF88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28083 1998 QP90 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28084 1998 QH92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28085 1998 QO98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28086 1998 QW100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
28087 1998 QH101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
28088 1998 RQ2 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28089 1998 RD17 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28090 1998 RW32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
28091 Mikekane 1998 RQ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28092 Joannekear 1998 RT53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28093 Staceylevoit 1998 RG54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28094 Michellewis 1998 RE56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28095 Seanmahoney 1998 RA57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28096 Kathrynmarsh 1998 RS59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28097 1998 RZ63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28098 1998 RJ64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28099 1998 RZ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28100 1998 RG69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28101 1998 RP71 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28102 1998 RM79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28103 Benmcpheron 1998 RK80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28104 1998 SL1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
28105 Santallo 1998 SC4 18/09/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
28106 1998 SE10 16/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
28107 Sapar 1998 SA13 22/09/1998 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
28108 Sydneybarnes 1998 SB24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28109 1998 SA29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
28110 1998 SG30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28111 1998 SY31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
28112 1998 SN37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28113 1998 SD43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
28114 1998 SE43 23/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
28115 1998 SN50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28116 1998 SP56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28117 1998 SK57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28118 1998 SR57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28119 1998 SX71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
28120 1998 SX72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
28121 1998 SY72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
28122 1998 SJ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
28123 1998 SM74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
28124 1998 SD79 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28125 Juliomiguez 1998 SR107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28126 Nydegger 1998 SF109 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28127 Ogden-Stenerson 1998 SL110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28128 Cynthrossman 1998 ST118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28129 Teresummers 1998 SF121 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28130 Troemper 1998 SK124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28131 Dougwelch 1998 SX127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28132 Karenzobel 1998 SY128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28133 Kylebardwell 1998 SS130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28134 1998 SB131 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28135 1998 ST131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28136 Chasegross 1998 SB134 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28137 Helenyao 1998 SY138 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28138 1998 SD141 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
28139 1998 SN141 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28140 1998 SR144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
28141 1998 TC 02/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
28142 1998 TU 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
28143 1998 TK5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
28144 1998 TN13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
28145 1998 TY18 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
28146 1998 TC32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
28147 1998 TD32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28148 1998 TL34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28149 1998 TX34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
28150 1998 UC1 17/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
28151 Markknopfler 1998 UG6 22/10/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
28152 1998 UK8 24/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28153 1998 UU20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28154 1998 UQ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
28155 Chengzhendai 1998 UB40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28156 McColl 1998 UF41 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28157 1998 VY3 11/11/ 1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
28158 1998 VT6 12/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
28159 Giuricich 1998 VM7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28160 1998 VC11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28161 Neelpatel 1998 VB13 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28162 1998 VD14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28163 Lorikim 1998 VP15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28164 1998 VY21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28165 Bayanmashat 1998 VC25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28166 1998 VP25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28167 Andrewkim 1998 VQ25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28168 Evanolin 1998 VY25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28169 Cathconte 1998 VZ29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28170 1998 VC30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28171 Diannahu 1998 VV30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28172 1998 VZ30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28173 Hisakichi 1998 VY32 11/11/ 1998 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
28174 Harue 1998 VC33 12/11/ 1998 Chichibu N. Satō 5,3 km MPC · JPL
28175 1998 VM33 15/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
28176 1998 VV43 15/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
28177 1998 VO53 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28178 1998 WL1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
28179 1998 WR1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
28180 1998 WU1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
28181 1998 WW5 19/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
28182 Chadharris 1998 WB10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28183 Naidu 1998 WM16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28184 Vaishnavirao 1998 WP17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28185 1998 WJ18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28186 1998 WK18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28187 1998 WP19 23/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28188 1998 WV19 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28189 1998 WP22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28190 1998 WU23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28191 1998 WV23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28192 1998 WE24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28193 1998 WY30 29/11/ 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
28194 1998 WX37 21/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28195 1998 XW4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
28196 Szeged 1998 XY12 15/12/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,1 km MPC · JPL
28197 1998 XZ12 15/12/1998 High Point D. K. Chesney 2,2 km MPC · JPL
28198 1998 XU16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
28199 1998 XA42 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
28200 1998 XF44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28201 Lifubin 1998 XV44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28202 1998 XC47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28203 1998 XL48 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28204 Liyakang 1998 XX50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28205 1998 XL51 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28206 Haozhongning 1998 XO52 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28207 Blakesmith 1998 XH53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28208 Timtrippel 1998 XE54 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28209 Chatterjee 1998 XC63 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28210 Howardfeng 1998 XF63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28211 1998 XJ64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28212 1998 XJ78 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28213 1998 XS92 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28214 1998 YW 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
28215 1998 YE1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,2 km MPC · JPL
28216 1998 YU1 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
28217 1998 YO3 18/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
28218 1998 YA6 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
28219 1998 YP8 23/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
28220 York 1998 YN12 28/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,6 km MPC · JPL
28221 1998 YG17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
28222 Neilpathak 1998 YF23 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28223 1998 YR27 27/12/1998 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,4 km MPC · JPL
28224 1999 AJ 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28225 1999 AS 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
28226 1999 AE2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
28227 1999 AN2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
28228 1999 AU2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
28229 1999 AK4 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
28230 1999 AH5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,1 km MPC · JPL
28231 1999 AL5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,3 km MPC · JPL
28232 1999 AS5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
28233 1999 AV5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
28234 1999 AB8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
28235 Kasparvonbraun 1999 AL8 07/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
28236 1999 AH10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
28237 1999 AR16 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
28238 1999 AB18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28239 1999 AQ19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
28240 1999 AP21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
28241 1999 AC22 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
28242 Mingantu 1999 AT22 06/01/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
28243 1999 AA23 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28244 1999 AL31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
28245 Cruise 1999 AV37 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
28246 1999 BW1 18/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
28247 1999 BP3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
28248 Barthelemy 1999 BQ4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
28249 1999 BX6 21/01/1999 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
28250 1999 BC8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
28251 Gerbaldi 1999 BW13 20/01/1999 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
28252 1999 BK15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
28253 1999 BA19 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28254 Raghrama 1999 BC21 16/01/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28255 1999 BB24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28256 1999 BL24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28257 1999 BT24 18/01/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28258 1999 BM25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28259 1999 BY27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
28260 1999 BK29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
28261 1999 CJ 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
28262 1999 CQ4 08/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
28263 1999 CR4 08/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
28264 1999 CJ5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
28265 1999 CL5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
28266 1999 CP5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
28267 1999 CH10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
28268 1999 CA14 08/02/1999 Uenohara N. Kawasato 2,9 km MPC · JPL
28269 1999 CQ14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
28270 1999 CS14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
28271 1999 CK16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
28272 Mikejanner 1999 CY17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28273 Maianhvu 1999 CD21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28274 1999 CF21 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28275 Quoc-Bao 1999 CM23 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28276 Filipnaiser 1999 CN25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28277 Chengherngyi 1999 CN27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28278 1999 CQ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28279 1999 CD28 10/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28280 1999 CG28 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28281 1999 CT29 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28282 1999 CJ35 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28283 1999 CR35 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28284 1999 CG37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28285 1999 CP39 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28286 1999 CJ40 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28287 Osmanov 1999 CT42 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28288 1999 CL49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28289 1999 CT50 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28290 1999 CY51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
28291 1999 CX52 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28292 1999 CX54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28293 1999 CN57 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28294 1999 CS59 12/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28295 Heyizheng 1999 CE61 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28296 1999 CQ63 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28297 1999 CR63 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28298 1999 CM64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28299 Kanghaoyan 1999 CH66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28300 1999 CS67 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28301 1999 CW67 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28302 1999 CK71 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28303 1999 CY72 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28304 1999 CC75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28305 Wangjiayi 1999 CH79 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28306 1999 CV79 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28307 1999 CN80 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28308 1999 CA81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28309 Ericfein 1999 CB81 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28310 1999 CT81 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28311 1999 CY90 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28312 1999 CH94 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28313 1999 CU99 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28314 1999 CG100 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28315 1999 CD101 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28316 1999 CK101 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28317 Aislinndeely 1999 CA106 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28318 Janecox 1999 CE106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28319 1999 CR107 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28320 1999 CG110 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28321 Arnabdey 1999 CV110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28322 Kaeberich 1999 CK111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28323 1999 CP112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28324 Davidcampeau 1999 CN114 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28325 1999 CK118 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28326 1999 CY120 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28327 1999 CT123 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28328 1999 CN125 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28329 1999 CD150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
28330 1999 CG152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
28331 Dianebérard 1999 CD156 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28332 1999 DU1 18/02/1999 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
28333 1999 DW1 18/02/1999 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
28334 1999 DJ2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
28335 1999 DN2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
28336 1999 DZ4 17/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28337 1999 EA2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28338 1999 EL2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
28339 1999 EC3 10/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
28340 Yukihiro 1999 EG5 13/03/1999 Yatsuka H. Abe 11 km MPC · JPL
28341 Bingaman 1999 EU5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
28342 Haverhals 1999 FB9 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28343 Florcalandra 1999 FG9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
28344 1999 FE19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
28345 Akivabarnun 1999 FL19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28346 Kent 1999 FV19 19/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
28347 1999 FD22 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28348 1999 FO23 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28349 1999 FB26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28350 1999 FC26 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28351 Andrewfeldman 1999 FP29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28352 1999 FF31 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28353 Chrisnielsen 1999 FH32 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28354 1999 FV33 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28355 1999 FW33 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28356 1999 FF38 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28357 1999 FB40 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28358 1999 FW48 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28359 1999 FP52 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28360 1999 FU55 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28361 1999 FF59 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28362 1999 GP5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
28363 1999 GN6 14/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,7 km MPC · JPL
28364 1999 GN7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
28365 1999 GF14 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28366 Verkuil 1999 GA16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
28367 1999 GO16 15/04/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
28368 1999 GW18 15/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28369 1999 GA21 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28370 1999 GK34 06/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28371 1999 GG39 12/04/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
28372 1999 HU 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 10 km MPC · JPL
28373 1999 HL3 18/04/1999 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
28374 1999 HL11 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28375 1999 JC 02/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
28376 Atifjaved 1999 JX19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28377 1999 JC24 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28378 1999 JN24 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28379 1999 JK37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28380 1999 JO38 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28381 1999 JQ39 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28382 Stevengillen 1999 JZ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28383 1999 JX68 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28384 1999 JT76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28385 1999 JX76 12/05/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
28386 1999 JD79 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28387 1999 JE79 13/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28388 1999 JM86 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28389 1999 JN95 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28390 Demjohopkins 1999 JW131 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28391 1999 LV11 09/06/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28392 1999 NQ11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28393 1999 RB12 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28394 Mittag-Leffler 1999 RY36 13/09/1999 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
28395 1999 RZ42 03/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 7,1 km MPC · JPL
28396 Eymann 1999 RY44 13/09/1999 Guitalens A. Klotz 1,9 km MPC · JPL
28397 Forrestbetton 1999 RK53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28398 Ericthomas 1999 RE55 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28399 1999 RY136 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28400 Morgansinko 1999 RW160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28401 1999 RT165 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28402 Matthewkim 1999 RV211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28403 1999 TY 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
28404 1999 TQ5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,2 km MPC · JPL
28405 1999 TG13 10/10/1999 Oohira T. Urata 2,6 km MPC · JPL
28406 1999 TB100 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28407 Meghanarao 1999 TH135 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
28408 1999 TS222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
28409 1999 TQ226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
28410 1999 TE246 08/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
28411 Xiuqicao 1999 TQ284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28412 1999 UY13 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
28413 1999 UT26 30/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
28414 1999 UH46 31/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
28415 Yingxiong 1999 VE27 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28416 Ngqin 1999 VW31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28417 Leewei 1999 VA50 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28418 Pornwasu 1999 VQ54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28419 Tanpitcha 1999 VA67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28420 1999 VC78 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28421 1999 VH87 06/11/ 1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
28422 1999 VA154 13/11/ 1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
28423 1999 WN3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
28424 1999 XA 01/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
28425 Sungkanit 1999 XL24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28426 Sangani 1999 XV28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28427 Gidwani 1999 XP42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28428 Ankurvaishnav 1999 XQ43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28429 1999 XF75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28430 1999 XP124 07/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
28431 1999 XO136 13/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,0 km MPC · JPL
28432 1999 XY168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
28433 Samarquez 1999 XP175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28434 1999 XL176 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28435 1999 XW209 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28436 1999 XJ230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
28437 1999 YJ16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
28438 Venkateswaran 2000 AG30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
28439 Miguelreyes 2000 AM30 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28440 2000 AN40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28441 2000 AE43 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
28442 Nicholashuey 2000 AN61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28443 Crisara 2000 AP86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28444 Alexrabii 2000 AP91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28445 2000 AQ95 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28446 Davlantes 2000 AQ96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28447 Arjunmathur 2000 AW96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28448 2000 AN97 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28449 Ericlau 2000 AK117 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28450 Saravolz 2000 AB119 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28451 Tylerhoward 2000 AD129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28452 Natkondamuri 2000 AD130 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28453 Alexcecil 2000 AE131 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28454 2000 AF137 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
28455 2000 AV137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28456 2000 AY137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28457 Chloeanassis 2000 AX143 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28458 2000 AL144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28459 2000 AW144 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
28460 Ariannepapa 2000 AY163 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28461 2000 AL164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28462 2000 AO164 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28463 2000 AG168 07/01/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,9 km MPC · JPL
28464 2000 AZ185 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28465 Janesmyth 2000 AQ237 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28466 2000 AV243 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
28467 Maurentejamie 2000 AA244 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28468 Shichangxu 2000 AG246 12/01/2000 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
28469 2000 BU8 29/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28470 2000 BJ12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
28471 2000 BZ13 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
28472 2000 BE14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
28473 2000 BF15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
28474 Bustamante 2000 BB30 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28475 Garrett 2000 CU 01/02/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
28476 2000 CK2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
28477 2000 CB4 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28478 2000 CR24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28479 Varlotta 2000 CF26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28480 Seojinyoung 2000 CL26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28481 Shindongju 2000 CO26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28482 Bauerle 2000 CK29 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28483 Allenyuan 2000 CJ39 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28484 Aishwarya 2000 CO43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28485 Dastidar 2000 CK49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28486 2000 CZ51 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28487 2000 CB58 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28488 Gautam 2000 CF58 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28489 2000 CN58 05/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
28490 2000 CQ58 05/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28491 2000 CC59 05/02/2000 Farpoint Farpoint Obs. 8,5 km MPC · JPL
28492 Marik 2000 CM59 01/02/2000 Piszkéstető JATE Asteroid Survey 3,0 km MPC · JPL
28493 Duncan-Lewis 2000 CC63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28494 Jasmine 2000 CW63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28495 2000 CA64 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28496 2000 CR68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
28497 2000 CJ69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
28498 2000 CL70 07/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28499 2000 CG75 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28500 2000 CW76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28501 2000 CO79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
28502 2000 CV79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
28503 Angelazhang 2000 CZ82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28504 Rebeccafaye 2000 CD83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28505 Sagarrambhia 2000 CP83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28506 2000 CR83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28507 2000 CD87 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28508 Kishore 2000 CD89 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28509 Feddersen 2000 CB92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28510 2000 CC95 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28511 Marggraff 2000 CW102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28512 Tanyuan 2000 CG103 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28513 Guo 2000 CM126 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
28514 2000 DQ2 26/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 5,6 km MPC · JPL
28515 2000 DK3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,6 km MPC · JPL
28516 Möbius 2000 DQ3 27/02/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
28517 2000 DD7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28518 2000 DE7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
28519 Sweetman 2000 DP15 26/02/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
28520 2000 DH16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
28521 Mattmcintyre 2000 DK27 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28522 2000 DP34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28523 2000 DH50 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28524 Ebright 2000 DA52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28525 Andrewabboud 2000 DY57 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28526 2000 DV65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28527 Kathleenrose 2000 DW68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28528 2000 DC70 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28529 2000 DQ70 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28530 Shiyimeng 2000 DR71 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28531 Nikbogdanov 2000 DW71 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28532 2000 DE78 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28533 Iansohl 2000 DL78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28534 Taylorwilson 2000 DO82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28535 Sungjanet 2000 DE85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28536 Hunaiwen 2000 DX97 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28537 Kirapowell 2000 DJ106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28538 Ruisong 2000 DY106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28539 2000 EO3 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28540 2000 EC4 04/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
28541 2000 ED6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
28542 Cespedes-Nano 2000 EE10 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28543 Solis-Gozar 2000 EF17 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28544 2000 EM19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28545 2000 ED20 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
28546 2000 EE20 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 17 km MPC · JPL
28547 Johannschröter 2000 EB21 03/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
28548 2000 EY25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
28549 2000 EZ25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
28550 2000 EC26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
28551 Paulomi 2000 EO36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28552 2000 EY38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28553 Bhupatiraju 2000 ED39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28554 Adambowman 2000 EB41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28555 Jenniferchan 2000 EM41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28556 Kevinchen 2000 EP41 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28557 Lillianchin 2000 EY43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28558 Kathcordwell 2000 EV44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28559 Anniedai 2000 ET46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28560 2000 EO48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28561 2000 EP48 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
28562 2000 ET48 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28563 Dantzler 2000 EF57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28564 Gunderman 2000 EV57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28565 2000 EO58 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28566 2000 EV59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
28567 2000 EA61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28568 Jacobjohnson 2000 EU64 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28569 Kallenbach 2000 ES67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28570 Peterkraft 2000 EW75 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28571 Hannahlarson 2000 EZ76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28572 Salebreton 2000 EH79 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28573 2000 EG81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28574 2000 EV88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28575 McQuaid 2000 ES95 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28576 2000 EP96 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28577 2000 EW96 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28578 2000 EE97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28579 2000 EQ97 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28580 2000 EJ104 14/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28581 2000 ER105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28582 2000 EB106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
28583 Mehrotra 2000 EJ108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28584 2000 ER110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
28585 2000 EY110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
28586 2000 EB113 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28587 Mundkur 2000 EG114 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28588 2000 EL114 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28589 2000 EL126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
28590 2000 EX126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
28591 2000 EC130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
28592 O'Leary 2000 EP131 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28593 2000 EZ133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
28594 Ronaldballouz 2000 EF134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28595 2000 EP136 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
28596 2000 EK137 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28597 2000 ER137 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28598 Apadmanabha 2000 EU137 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28599 Terenzoni 2000 EQ138 11/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
28600 Georgelucas 2000 EO141 02/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28601 Benton 2000 EK147 04/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
28602 Westfall 2000 EL147 04/03/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
28603 Jenkins 2000 EW148 04/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
28604 2000 EB151 05/03/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
28605 2000 ER152 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
28606 2000 ES154 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
28607 Jiayipeng 2000 EG156 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28608 2000 EU157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
28609 Tsirvoulis 2000 EL158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
28610 2000 EM158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
28611 Liliapopova 2000 EW169 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28612 2000 FE2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
28613 2000 FG5 29/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
28614 Vejvoda 2000 FO8 25/03/2000 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
28615 2000 FS10 31/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
28616 2000 FD11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28617 2000 FB13 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28618 Scibelli 2000 FK17 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28619 2000 FP24 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28620 2000 FE26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
28621 2000 FZ28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
28622 2000 FJ29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
28623 2000 FX29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
28624 2000 FM31 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28625 Selvakumar 2000 FQ32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28626 Meghanshea 2000 FR32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28627 2000 FH33 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28628 Kensenshi 2000 FF34 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28629 Solimano 2000 FT34 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28630 Mayuri 2000 FK35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28631 Jacktakahashi 2000 FX36 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28632 Christraver 2000 FF37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28633 Ratripathi 2000 FK37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28634 2000 FR39 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28635 2000 FV42 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28636 Vasudevan 2000 FK45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28637 2000 FB48 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28638 Joywang 2000 FE49 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28639 2000 FK49 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28640 Cathywong 2000 FQ49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28641 2000 FS49 30/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28642 Zbarsky 2000 FZ49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28643 Kellyzhang 2000 FB50 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28644 Michaelzhang 2000 FD56 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28645 2000 FP56 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28646 2000 FO62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
28647 2000 GW 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
28648 2000 GY 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
28649 2000 GZ1 04/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
28650 2000 GE8 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28651 2000 GP8 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28652 Andybramante 2000 GM15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
28653 Charliebrucker 2000 GC16 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28654 Davidcaine 2000 GY20 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28655 Erincolfax 2000 GY25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28656 Doreencurtin 2000 GH28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28657 Briandempsey 2000 GM28 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28658 2000 GC30 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28659 2000 GB36 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28660 Derbes 2000 GP38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28661 Jimdickens 2000 GE39 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28662 Ericduran 2000 GL39 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28663 2000 GH43 05/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28664 Maryellenfay 2000 GV48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28665 Theresafultz 2000 GN51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28666 Trudygessler 2000 GO51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28667 Whithagins 2000 GW53 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28668 2000 GF54 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28669 Bradhelsel 2000 GG55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28670 2000 GO55 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
28671 2000 GW55 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
28672 Karolhiggins 2000 GH56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28673 Valholmes 2000 GT56 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28674 2000 GZ59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28675 Suejohnston 2000 GB60 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28676 Bethkoester 2000 GK66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28677 Laurakowalski 2000 GO66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28678 Lindquester 2000 GN67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28679 2000 GY68 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28680 Sandralitvin 2000 GA69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28681 Loseke 2000 GH70 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28682 Newhams 2000 GQ70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28683 Victorostrik 2000 GV70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28684 2000 GK72 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28685 2000 GU72 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28686 Tamsenprofit 2000 GK74 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28687 Reginareals 2000 GP74 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28688 Diannerister 2000 GQ74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
28689 Rohrback 2000 GA75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28690 Beshellem 2000 GT75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28691 2000 GC76 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
28692 Chanleysmall 2000 GA78 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28693 2000 GS79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28694 2000 GJ85 03/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28695 Zwanzig 2000 GP86 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28696 2000 GU87 04/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28697 Eitanacks 2000 GZ88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28698 Aakshi 2000 GF89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28699 2000 GN89 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
28700 Balachandar 2000 GB90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28701 2000 GK90 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28702 2000 GH91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28703 2000 GM91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28704 2000 GU91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28705 Michaelbecker 2000 GW91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28706 2000 GC93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28707 Drewbecker 2000 GZ94 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28708 2000 GR95 06/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28709 2000 GY96 06/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28710 Rebeccab 2000 GY100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28711 Emmaburnett 2000 GE101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28712 Elizabethcorn 2000 GT102 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28713 2000 GW102 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28714 Gandall 2000 GY102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28715 Garimella 2000 GW103 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28716 Calebgonser 2000 GP104 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28717 2000 GT106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28718 Rivergrace 2000 GH107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28719 Sahoolahan 2000 GN107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28720 Krystalrose 2000 GV107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28721 2000 GW107 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28722 Dhruviyer 2000 GN108 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28723 Cameronjones 2000 GX108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28724 2000 GG111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28725 2000 GB113 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28726 Kailey-Steiner 2000 GM113 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28727 2000 GO113 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28728 2000 GX121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
28729 Moivre 2000 GF123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
28730 2000 GU123 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28731 2000 GX123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28732 Rheakamat 2000 GF124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28733 2000 GY124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28734 Austinmccoy 2000 GK125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28735 2000 GX125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28736 2000 GE133 12/04/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
28737 Mohindra 2000 GR133 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28738 Carolinolan 2000 GQ135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28739 Julisauer 2000 GW135 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28740 Nathansperry 2000 GZ135 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28741 2000 GJ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28742 Hannahsteele 2000 GA137 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28743 2000 GO142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
28744 2000 GK143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28745 2000 GV144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
28746 2000 GB148 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28747 Swintosky 2000 GF151 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28748 2000 GH161 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28749 2000 GP161 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28750 Brennawallin 2000 GN165 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28751 2000 GT167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
28752 2000 GZ176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28753 2000 HA 18/04/2000 Modra L. Kornoš, A. Galád 4,9 km MPC · JPL
28754 2000 HV1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
28755 2000 HK4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28756 2000 HA6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
28757 Seanweber 2000 HQ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28758 2000 HE10 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28759 Joshwentzel 2000 HD11 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28760 Grantwomble 2000 HN12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28761 2000 HU12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28762 2000 HG13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28763 2000 HK13 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28764 2000 HS13 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
28765 Katherinewu 2000 HY13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28766 Monge 2000 HP14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
28767 2000 HA17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
28768 2000 HP21 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28769 2000 HC26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28770 Sarahrines 2000 HC27 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28771 2000 HF32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28772 2000 HE34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
28773 2000 HU35 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28774 2000 HO36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28775 2000 HE37 28/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28776 2000 HC41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28777 2000 HK41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28778 Michdelucia 2000 HG46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28779 Acthieke 2000 HV46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28780 Lisadeaver 2000 HD47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28781 Timothylohr 2000 HS48 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28782 Mechling 2000 HE49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28783 2000 HH49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28784 Deringer 2000 HT51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
28785 Woodjohn 2000 HN52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28786 2000 HA54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28787 Peterpinko 2000 HR54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28788 Hayes-Gehrke 2000 HW57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28789 2000 HE58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
28790 2000 HK58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
28791 Edithsykeslowell 2000 HW59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28792 Davidlowell 2000 HE61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
28793 Donaldpaul 2000 HM61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
28794 Crowley 2000 HG64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
28795 2000 HO64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
28796 2000 HW65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
28797 2000 HH68 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28798 2000 HJ69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
28799 2000 HB72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28800 Speth 2000 HV75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28801 Maryanderson 2000 HJ76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28802 Boborino 2000 HX77 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28803 Roe 2000 HR79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
28804 2000 HC81 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28805 2000 HY85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
28806 2000 HH87 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
28807 Lisawaller 2000 HC90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28808 Ananthnarayan 2000 HO96 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28809 2000 HY102 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28810 Suchandler 2000 JS5 01/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28811 2000 JX9 04/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28812 2000 JS11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28813 Jeffreykurtz 2000 JV14 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28814 2000 JA17 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
28815 2000 JS17 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28816 Kimneville 2000 JC18 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28817 Simoneflood 2000 JJ20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28818 Kellyryan 2000 JQ20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28819 Karinritchey 2000 JX20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28820 Sylrobertson 2000 JJ24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28821 Harryanselmo 2000 JV24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28822 Angelabarker 2000 JW25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28823 Archibald 2000 JM26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28824 Marlablair 2000 JY26 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
28825 Bryangoehring 2000 JG28 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28826 2000 JQ28 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28827 2000 JK29 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28828 Aalamiharandi 2000 JT29 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28829 Abelsky 2000 JO30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28830 2000 JY30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28831 Abu-Alshaikh 2000 JL32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28832 Akana 2000 JW32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28833 Arunachalam 2000 JB35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28834 2000 JD37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28835 2000 JX37 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28836 Ashmore 2000 JH38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28837 Nibalachandar 2000 JN38 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28838 2000 JA41 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28839 2000 JG41 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28840 2000 JB44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28841 Kelseybarter 2000 JK45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28842 Bhowmik 2000 JO45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28843 2000 JZ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28844 2000 JS47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28845 2000 JP49 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28846 2000 JQ50 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28847 2000 JT50 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28848 Nicolemarie 2000 JH53 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28849 2000 JC54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28850 2000 JS54 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
28851 Londonbolsius 2000 JE55 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28852 Westonbraun 2000 JH55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28853 Bukhamsin 2000 JX55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28854 Budisteanu 2000 JP56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28855 Burchell 2000 JN57 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28856 2000 JZ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28857 2000 JE59 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28858 2000 JK59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28859 2000 JC60 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28860 Cappelletto 2000 JQ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28861 2000 JF62 07/05/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
28862 2000 JF65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28863 2000 JW65 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28864 2000 JG70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
28865 2000 JX74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28866 Chakraborty 2000 JX75 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28867 2000 JU76 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28868 Rianchandra 2000 JN77 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28869 Chaubal 2000 JA84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28870 2000 JO85 02/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28871 2000 KA6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28872 2000 KF6 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28873 2000 KM7 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28874 Michaelchen 2000 KC15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28875 2000 KH18 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28876 2000 KL31 28/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
28877 2000 KC41 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28878 Segner 2000 KL41 26/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,4 km MPC · JPL
28879 2000 KK42 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28880 2000 KN46 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28881 2000 KG48 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
28882 2000 KO48 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28883 2000 KS52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
28884 Youngjunchoi 2000 KA54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28885 2000 KH56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
28886 Ericajawin 2000 KX57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
28887 2000 KQ58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
28888 2000 KS60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
28889 2000 KQ63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
28890 2000 KY65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
28891 2000 KK75 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28892 2000 LZ2 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28893 2000 LL7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
28894 Ryanchung 2000 LT8 05/06/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28895 2000 LS9 06/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28896 2000 LN10 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28897 2000 LP10 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28898 2000 LX10 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28899 2000 LV11 04/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28900 2000 LH12 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28901 2000 LJ14 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28902 2000 LZ33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
28903 2000 LD35 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
28904 2000 ML 20/06/2000 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
28905 2000 MQ 24/06/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
28906 2000 MP2 24/06/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
28907 2000 MH3 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28908 2000 NY6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
28909 2000 NC10 07/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28910 2000 NH11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
28911 2000 NB16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
28912 Sonahosseini 2000 NL26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
28913 2000 OT 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
28914 2000 OC12 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28915 2000 OU13 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
28916 Logancollins 2000 OL35 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
28917 Zacollins 2000 QR17 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
28918 2000 QF21 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28919 2000 QP27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28920 2000 QC91 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28921 2000 QZ122 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28922 2000 QK132 26/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
28923 2000 QJ161 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28924 Jennanncsele 2000 QD205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28925 2000 QY205 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
28926 2000 QE231 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
28927 2000 RA6 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28928 2000 RY12 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28929 2000 RU13 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28930 2000 RA31 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28931 2000 RU54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28932 2000 RY102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
28933 2000 SZ22 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
28934 Meagancurrie 2000 SB113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28935 Kevincyr 2000 SH123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28936 Dalapati 2000 SF139 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
28937 2000 SM162 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
28938 2000 SR311 27/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28939 2000 TO33 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28940 2000 UD1 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
28941 2000 UH8 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28942 Yennydieguez 2000 UJ14 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28943 2000 UF51 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28944 2000 UA70 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28945 Taideding 2000 UA79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28946 2000 VW56 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28947 2000 WH12 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
28948 Disalvo 2000 WJ34 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28949 2000 WV100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28950 Ailisdooner 2000 WF133 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28951 2000 WA149 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
28952 Ericepstein 2000 YG35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28953 Hollyerickson 2000 YL37 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28954 Feiyiou 2000 YA41 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28955 Kaliadeborah 2000 YZ58 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28956 2001 AA45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
28957 Danielfulop 2001 BE50 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28958 Binns 2001 CQ42 13/02/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
28959 2001 DL74 19/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28960 2001 DZ81 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
28961 2001 FO64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28962 2001 FL117 19/03/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
28963 Tamyiu 2001 FY121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
28964 2001 FG122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
28965 2001 FF162 30/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
28966 Yuyingshih 2001 HS24 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
28967 Gerhardter 2001 HK34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28968 Gongmiaoxin 2001 HT36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28969 Youngminjeongahn 2001 HM57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
28970 2001 JJ4 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
28971 2001 KM28 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28972 2001 KV38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28973 2001 KN42 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28974 2001 KW59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28975 2001 KR69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
28976 2001 KN73 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28977 2001 KP73 24/05/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28978 Ixion 2001 KX76 22/05/2001 Cerro Tololo DES 844 km MPC · JPL
28979 2001 LW 13/06/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28980 Chowyunfat 2001 LS1 15/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
28981 2001 LY3 13/06/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28982 2001 LJ17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28983 Omergranek 2001 LK19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28984 2001 MS2 16/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
28985 2001 MP5 17/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
28986 2001 MG13 23/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
28987 2001 MP14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28988 2001 MS23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
28989 2001 MZ24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
28990 Ariheinze 2001 ML27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
28991 2001 MU27 21/06/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28992 2001 MW28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28993 2001 NA6 13/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
28994 2001 OO8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28995 2001 OF46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28996 2001 OL51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
28997 2020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
28998 2184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
28999 2505 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
29000 2607 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL

24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001