Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/498001–499000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498001 2007 EY59 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498002 2007 EA67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498003 2007 EK84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498004 2007 EP84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
498005 2007 ET99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498006 2007 EZ102 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
498007 2007 EC114 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498008 2007 ER117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498009 2007 EU121 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498010 2007 EK138 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498011 2007 EM140 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498012 2007 EF147 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498013 2007 EJ153 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498014 2007 EC191 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498015 2007 EU193 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498016 2007 EX197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498017 2007 EE217 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498018 2007 FQ4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498019 2007 FY5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
498020 2007 FA17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
498021 2007 FS19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498022 2007 FS24 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498023 2007 FK43 22/02/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
498024 2007 GD4 11/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
498025 2007 GF5 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498026 2007 GU8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498027 2007 GP18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498028 2007 GH31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498029 2007 GT34 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498030 2007 GV47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498031 2007 GP60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498032 2007 HM5 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
498033 2007 HF25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498034 2007 HK34 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498035 2007 HR40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498036 2007 HF59 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498037 2007 HY61 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498038 2007 HG83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498039 2007 HD95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498040 2007 JN14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498041 2007 JG38 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498042 2007 JM40 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498043 2007 LV15 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498044 2007 LY19 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498045 2007 OC11 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498046 2007 PT27 12/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 750 m MPC · JPL
498047 2007 PR30 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
498048 2007 QX10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498049 2007 RW42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498050 2007 RV43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498051 2007 RH45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498052 2007 RO45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498053 2007 RF46 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498054 2007 RF48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498055 2007 RH51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498056 2007 RT53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498057 2007 RT57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498058 2007 RM61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498059 2007 RA70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498060 2007 RO97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
498061 2007 RV97 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498062 2007 RU104 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
498063 2007 RB109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498064 2007 RJ109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498065 2007 RF133 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
498066 2007 RM133 14/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
498067 2007 RC134 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
498068 2007 RT146 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498069 2007 RK152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498070 2007 RG160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498071 2007 RJ160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498072 2007 RX167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498073 2007 RG168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498074 2007 RH169 22/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
498075 2007 RB172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498076 2007 RY181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498077 2007 RO189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498078 2007 RK194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498079 2007 RJ203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498080 2007 RH206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498081 2007 RY207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498082 2007 RQ208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498083 2007 RN213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498084 2007 RM215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498085 2007 RF221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498086 2007 RA225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498087 2007 RD227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498088 2007 RK237 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498089 2007 RV244 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498090 2007 RO245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498091 2007 RG257 14/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
498092 2007 RH260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498093 2007 RT260 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498094 2007 RC265 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
498095 2007 RE270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498096 2007 RY272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498097 2007 RS280 13/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
498098 2007 RC292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498099 2007 RP292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498100 2007 RT292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498101 2007 RW292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498102 2007 RL294 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498103 2007 RG295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498104 2007 RV296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498105 2007 RB297 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
498106 2007 RG297 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498107 2007 RP308 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498108 2007 RN317 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498109 2007 RW317 10/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
498110 2007 RO320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498111 2007 RX321 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498112 2007 RO323 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498113 2007 RD324 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498114 2007 RN325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498115 2007 RR325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498116 2007 SD3 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
498117 2007 SX3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
498118 2007 SH8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498119 2007 SF9 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498120 2007 SF13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498121 2007 SA17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498122 2007 SZ19 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498123 2007 SD23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498124 2007 TP6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
498125 2007 TG15 08/10/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
498126 2007 TG19 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498127 2007 TE26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
498128 2007 TX26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498129 2007 TY26 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498130 2007 TA28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498131 2007 TQ33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498132 2007 TD39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498133 2007 TU39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498134 2007 TJ41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498135 2007 TZ42 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498136 2007 TT44 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498137 2007 TU46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498138 2007 TS51 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498139 2007 TO54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498140 2007 TN56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498141 2007 TL58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498142 2007 TX61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498143 2007 TR65 12/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
498144 2007 TR73 15/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
498145 2007 TS80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498146 2007 TJ87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498147 2007 TD96 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498148 2007 TZ99 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498149 2007 TB102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498150 2007 TN102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498151 2007 TO109 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498152 2007 TK111 08/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
498153 2007 TT112 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498154 2007 TY113 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
498155 2007 TX114 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498156 2007 TU116 20/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
498157 2007 TK123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498158 2007 TC128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498159 2007 TZ131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
498160 2007 TL132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498161 2007 TA135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498162 2007 TK135 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498163 2007 TV152 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498164 2007 TN167 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498165 2007 TB168 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
498166 2007 TU177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498167 2007 TZ177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498168 2007 TY179 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498169 2007 TG182 20/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
498170 2007 TV194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
498171 2007 TC199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498172 2007 TK199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
498173 2007 TX200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498174 2007 TY209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498175 2007 TZ209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498176 2007 TK211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498177 2007 TJ212 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498178 2007 TN215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498179 2007 TO220 08/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
498180 2007 TV231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498181 2007 TE232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498182 2007 TU235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498183 2007 TN255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498184 2007 TP260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498185 2007 TW271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498186 2007 TU283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498187 2007 TP295 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498188 2007 TV295 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498189 2007 TN306 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498190 2007 TS316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498191 2007 TA319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498192 2007 TJ319 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
498193 2007 TO322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498194 2007 TH327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498195 2007 TP328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498196 2007 TZ328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498197 2007 TN334 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498198 2007 TH338 13/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
498199 2007 TZ342 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498200 2007 TM362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498201 2007 TH377 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498202 2007 TF378 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498203 2007 TJ382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498204 2007 TU383 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498205 2007 TV391 15/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
498206 2007 TH404 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498207 2007 TG405 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498208 2007 TJ408 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498209 2007 TU412 12/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
498210 2007 TY428 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498211 2007 TP433 07/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
498212 2007 TV433 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498213 2007 TW433 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498214 2007 TZ437 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498215 2007 TP438 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498216 2007 TV439 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498217 2007 TP440 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498218 2007 TZ442 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498219 2007 TS445 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498220 2007 TL447 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
498221 2007 TG448 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498222 2007 TM449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498223 2007 TY449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498224 2007 TM451 15/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
498225 2007 UH5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498226 2007 UM13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498227 2007 UK15 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498228 2007 UH19 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498229 2007 UX21 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498230 2007 UL24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498231 2007 UZ27 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498232 2007 UY41 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498233 2007 UJ52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498234 2007 UA53 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498235 2007 UD53 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498236 2007 UM54 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498237 2007 US55 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498238 2007 UP57 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498239 2007 UJ59 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498240 2007 UZ69 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
498241 2007 UY72 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498242 2007 UU73 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498243 2007 UQ79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
498244 2007 UH84 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498245 2007 US88 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498246 2007 UF90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498247 2007 UB93 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498248 2007 UA96 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498249 2007 UO97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498250 2007 UW98 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498251 2007 UJ99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498252 2007 UC100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498253 2007 UR102 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498254 2007 UB113 30/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
498255 2007 UK113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498256 2007 UC114 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498257 2007 UY115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498258 2007 UM116 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498259 2007 UG117 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498260 2007 UU122 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498261 2007 UL124 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498262 2007 US126 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498263 2007 UW127 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498264 2007 UF129 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498265 2007 UG135 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498266 2007 UK138 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498267 2007 VF 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498268 2007 VJ4 16/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
498269 2007 VW4 03/11/2007 Gnosca S. Sposetti 710 m MPC · JPL
498270 2007 VM10 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498271 2007 VO10 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498272 2007 VB15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498273 2007 VO27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498274 2007 VD30 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498275 2007 VT32 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
498276 2007 VT33 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498277 2007 VS34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498278 2007 VC46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498279 2007 VH46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498280 2007 VD48 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498281 2007 VF49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498282 2007 VK50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
498283 2007 VQ50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498284 2007 VM58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498285 2007 VS60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498286 2007 VX62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498287 2007 VL66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498288 2007 VH71 21/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
498289 2007 VK75 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498290 2007 VJ76 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498291 2007 VY78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
498292 2007 VC80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498293 2007 VO88 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
498294 2007 VE96 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498295 2007 VS97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498296 2007 VR98 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498297 2007 VH99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498298 2007 VE101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498299 2007 VO104 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498300 2007 VW106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498301 2007 VE107 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498302 2007 VS108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498303 2007 VC109 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498304 2007 VH109 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498305 2007 VR112 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498306 2007 VU117 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498307 2007 VK118 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498308 2007 VG128 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498309 2007 VT131 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498310 2007 VM138 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498311 2007 VW139 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498312 2007 VY143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498313 2007 VG146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498314 2007 VQ147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498315 2007 VD148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498316 2007 VH153 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498317 2007 VU155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498318 2007 VX155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498319 2007 VN157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498320 2007 VX158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498321 2007 VF166 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498322 2007 VG170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498323 2007 VH170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498324 2007 VD178 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498325 2007 VC182 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498326 2007 VK183 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
498327 2007 VX188 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498328 2007 VT205 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498329 2007 VW210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498330 2007 VB213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498331 2007 VS226 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498332 2007 VO228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498333 2007 VH232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498334 2007 VE234 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498335 2007 VD235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498336 2007 VZ235 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498337 2007 VQ238 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498338 2007 VU240 09/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
498339 2007 VU243 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498340 2007 VW243 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
498341 2007 VY243 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498342 2007 VZ247 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498343 2007 VS256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498344 2007 VX258 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
498345 2007 VK273 12/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
498346 2007 VC277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498347 2007 VF279 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498348 2007 VS288 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
498349 2007 VQ303 17/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
498350 2007 VZ303 17/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
498351 2007 VR305 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498352 2007 VX306 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498353 2007 VE307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498354 2007 VX308 08/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
498355 2007 VP309 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498356 2007 VV311 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498357 2007 VX314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498358 2007 VD315 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498359 2007 VK315 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
498360 2007 VK316 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498361 2007 VW318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498362 2007 VA320 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498363 2007 VZ322 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498364 2007 VS324 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
498365 2007 VT324 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498366 2007 VV324 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498367 2007 VC325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498368 2007 VT326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498369 2007 VW326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498370 2007 VF330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498371 2007 VH332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498372 2007 VP334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498373 2007 WL21 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498374 2007 WJ22 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
498375 2007 WB23 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498376 2007 WC23 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498377 2007 WF23 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498378 2007 WC25 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498379 2007 WR26 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498380 2007 WX27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498381 2007 WX45 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
498382 2007 WV46 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498383 2007 WL51 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498384 2007 WC63 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498385 2007 XF1 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498386 2007 XL1 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498387 2007 XP5 12/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
498388 2007 XT8 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498389 2007 XR14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498390 2007 XN24 13/12/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
498391 2007 XC25 15/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
498392 2007 XH26 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
498393 2007 XL27 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498394 2007 XV29 09/11/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
498395 2007 XW31 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498396 2007 XW40 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498397 2007 XO42 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
498398 2007 XO51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
498399 2007 XG53 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498400 2007 YF7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498401 2007 YU35 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498402 2007 YS42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
498403 2007 YP43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498404 2007 YM47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498405 2007 YP49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
498406 2007 YF50 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498407 2007 YD51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498408 2007 YU52 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
498409 2007 YD59 15/12/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
498410 2007 YZ63 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
498411 2007 YB71 16/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
498412 2007 YR72 19/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
498413 2008 AO2 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
498414 2008 AA5 07/01/2008 Lulin LUSS 2,7 km MPC · JPL
498415 2008 AV14 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498416 2008 AA15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498417 2008 AF19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498418 2008 AQ20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498419 2008 AG21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
498420 2008 AZ29 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 860 m MPC · JPL
498421 2008 AF39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498422 2008 AZ41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
498423 2008 AA42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
498424 2008 AH47 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498425 2008 AS48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498426 2008 AE49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498427 2008 AM52 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498428 2008 AY66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498429 2008 AY70 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498430 2008 AX75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498431 2008 AY75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498432 2008 AH77 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
498433 2008 AA84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498434 2008 AQ91 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498435 2008 AC94 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498436 2008 AC105 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498437 2008 AH106 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498438 2008 AF108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498439 2008 AY109 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498440 2008 AO110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498441 2008 AZ110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
498442 2008 AD111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498443 2008 AX113 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498444 2008 AV115 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498445 2008 AJ116 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498446 2008 AN116 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498447 2008 AY116 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498448 2008 AA138 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
498449 2008 BM16 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498450 2008 BH20 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498451 2008 BQ26 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498452 2008 BL29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498453 2008 BH31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498454 2008 BA38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498455 2008 BF38 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498456 2008 BK41 05/01/2008 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
498457 2008 BB48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498458 2008 BE53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498459 2008 BN53 30/01/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
498460 2008 CC5 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498461 2008 CD8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498462 2008 CC17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498463 2008 CJ21 07/02/2008 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
498464 2008 CA30 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498465 2008 CE30 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
498466 2008 CZ30 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498467 2008 CM34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498468 2008 CN40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498469 2008 CB43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498470 2008 CY48 06/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
498471 2008 CA51 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
498472 2008 CN56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498473 2008 CC57 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498474 2008 CQ58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498475 2008 CT62 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498476 2008 CV73 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498477 2008 CH75 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498478 2008 CU77 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498479 2008 CX78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498480 2008 CA84 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498481 2008 CW87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
498482 2008 CQ98 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498483 2008 CH101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
498484 2008 CS108 09/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
498485 2008 CE115 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498486 2008 CC128 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498487 2008 CM129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498488 2008 CV130 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
498489 2008 CE132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498490 2008 CV134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498491 2008 CQ161 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
498492 2008 CF176 01/01/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
498493 2008 CK179 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
498494 2008 CB181 10/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
498495 2008 CU194 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498496 2008 CP196 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
498497 2008 CU203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498498 2008 CP208 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498499 2008 CC212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
498500 2008 DK1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498501 2008 DJ2 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498502 2008 DG8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498503 2008 DM13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498504 2008 DQ17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498505 2008 DX18 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498506 2008 DF22 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498507 2008 DL28 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498508 2008 DN30 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498509 2008 DA40 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498510 2008 DC45 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498511 2008 DK56 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498512 2008 DM60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498513 2008 DG76 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498514 2008 DL81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498515 2008 EQ6 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498516 2008 EW10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498517 2008 ED12 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498518 2008 ER19 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
498519 2008 EE33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498520 2008 EV57 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
498521 2008 EK60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498522 2008 EM72 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498523 2008 EJ76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498524 2008 EO112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498525 2008 EC131 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498526 2008 EG152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498527 2008 EU161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498528 2008 FB5 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498529 2008 FA55 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498530 2008 FA84 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498531 2008 FV97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498532 2008 FM104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498533 2008 FB108 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498534 2008 FD108 31/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,7 km MPC · JPL
498535 2008 FN126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
498536 2008 FT130 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
498537 2008 FV131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
498538 2008 GX5 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
498539 2008 GY8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498540 2008 GN12 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498541 2008 GA26 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
498542 2008 GP35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
498543 2008 GO36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498544 2008 GB44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498545 2008 GJ50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498546 2008 GH70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498547 2008 GX90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498548 2008 GH110 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
498549 2008 GD119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
498550 2008 HV4 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
498551 2008 HT7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498552 2008 HK9 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498553 2008 HV16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
498554 2008 HG17 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
498555 2008 HH35 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498556 2008 HS46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498557 2008 HW46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498558 2008 JE3 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
498559 2008 JX6 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498560 2008 JS23 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
498561 2008 JO30 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
498562 2008 JW36 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
498563 2008 KL1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498564 2008 KS5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
498565 2008 KV7 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
498566 2008 KM22 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
498567 2008 KZ29 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498568 2008 KS38 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
498569 2008 KG41 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
498570 2008 LM6 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498571 2008 LC8 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
498572 2008 LD9 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
498573 2008 LX9 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498574 2008 LC11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
498575 2008 LU13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
498576 2008 LQ15 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498577 2008 NV1 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498578 2008 NX2 05/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
498579 2008 OM1 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
498580 2008 OG4 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
498581 2008 PA18 13/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
498582 2008 QA2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
498583 2008 QT12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
498584 2008 QU13 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498585 2008 QV16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
498586 2008 QC22 12/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
498587 2008 QS29 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
498588 2008 QN30 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
498589 2008 QM34 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498590 2008 QE38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498591 2008 QJ40 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
498592 2008 QD45 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
498593 2008 QU46 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
498594 2008 QP47 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
498595 2008 RD 02/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
498596 2008 RM9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498597 2008 RK29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498598 2008 RS30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498599 2008 RN32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498600 2008 RD35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498601 2008 RV37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498602 2008 RW42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498603 2008 RZ44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498604 2008 RZ46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498605 2008 RM47 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
498606 2008 RF58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
498607 2008 RJ62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498608 2008 RR77 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498609 2008 RZ77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498610 2008 RY79 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
498611 2008 RJ81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
498612 2008 RG97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498613 2008 RY100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498614 2008 RU101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
498615 2008 RE102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498616 2008 RJ103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
498617 2008 RF108 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498618 2008 RN108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498619 2008 RQ110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498620 2008 RS110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498621 2008 RZ110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498622 2008 RH116 07/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
498623 2008 RP117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498624 2008 RR117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498625 2008 RP121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498626 2008 RM122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498627 2008 RB126 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498628 2008 RC128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498629 2008 RE133 10/09/2008 Charleston ARO 3,1 km MPC · JPL
498630 2008 RK133 06/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
498631 2008 RO134 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498632 2008 RZ134 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498633 2008 RA135 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498634 2008 RT139 07/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
498635 2008 RC142 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
498636 2008 RG144 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498637 2008 RJ146 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498638 2008 SL10 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498639 2008 SM15 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
498640 2008 SO25 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498641 2008 SZ31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498642 2008 SZ32 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498643 2008 SN33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
498644 2008 SB43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
498645 2008 SZ43 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498646 2008 SG48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498647 2008 SM63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498648 2008 SO67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498649 2008 SC81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498650 2008 SE88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498651 2008 SW88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498652 2008 SX88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498653 2008 SJ90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498654 2008 SG101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498655 2008 SM101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498656 2008 SC107 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498657 2008 SN112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498658 2008 SQ115 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498659 2008 SP122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498660 2008 SC127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498661 2008 SG127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498662 2008 SQ127 22/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
498663 2008 SL128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498664 2008 SZ136 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
498665 2008 SA139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498666 2008 SQ141 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498667 2008 SS141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498668 2008 SM151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498669 2008 SV162 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498670 2008 SD171 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498671 2008 ST171 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498672 2008 SO174 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498673 2008 SS182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498674 2008 SM185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498675 2008 SF187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498676 2008 SP187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498677 2008 SS207 27/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
498678 2008 SU223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498679 2008 SB228 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498680 2008 SH242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498681 2008 ST242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498682 2008 SJ250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498683 2008 SO256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498684 2008 SO260 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498685 2008 SX261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498686 2008 SL267 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498687 2008 SV270 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498688 2008 SX271 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498689 2008 SL273 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498690 2008 SZ273 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498691 2008 ST275 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
498692 2008 SS280 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498693 2008 SB283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498694 2008 SY283 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
498695 2008 SM300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498696 2008 SV306 29/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
498697 2008 SF307 29/09/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
498698 2008 SQ307 29/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
498699 2008 SR309 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
498700 2008 TR 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498701 2008 TJ11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498702 2008 TQ20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498703 2008 TV28 07/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
498704 2008 TR43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
498705 2008 TX48 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498706 2008 TF60 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498707 2008 TF63 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498708 2008 TG77 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498709 2008 TE80 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498710 2008 TW83 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498711 2008 TS84 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498712 2008 TE88 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498713 2008 TN90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
498714 2008 TW92 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498715 2008 TJ104 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498716 2008 TM104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498717 2008 TO104 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498718 2008 TP105 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498719 2008 TZ107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498720 2008 TM108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498721 2008 TB109 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498722 2008 TW112 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
498723 2008 TN113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498724 2008 TQ114 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498725 2008 TG115 06/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
498726 2008 TA116 06/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
498727 2008 TF119 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498728 2008 TA120 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498729 2008 TE125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498730 2008 TY126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498731 2008 TF127 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498732 2008 TL135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498733 2008 TU136 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498734 2008 TA139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498735 2008 TB140 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498736 2008 TB148 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
498737 2008 TZ148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498738 2008 TS151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498739 2008 TN152 29/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
498740 2008 TK160 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498741 2008 TL160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498742 2008 TP160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498743 2008 TW160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498744 2008 TY160 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
498745 2008 TU163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
498746 2008 TH166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
498747 2008 TH169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498748 2008 TK178 01/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
498749 2008 TT181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498750 2008 UP2 22/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
498751 2008 UF6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498752 2008 UP6 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498753 2008 UJ8 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498754 2008 UM10 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498755 2008 UU10 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498756 2008 UX10 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498757 2008 UZ11 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498758 2008 UX12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498759 2008 UA14 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498760 2008 UQ23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498761 2008 UH33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
498762 2008 UG34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498763 2008 UM37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498764 2008 UJ40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498765 2008 UZ51 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498766 2008 UA54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498767 2008 UW59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498768 2008 UY68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498769 2008 UT80 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498770 2008 UE82 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498771 2008 UE84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498772 2008 UG85 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
498773 2008 UV92 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498774 2008 UR93 24/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
498775 2008 UM108 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498776 2008 UC115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498777 2008 UZ129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498778 2008 UA135 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498779 2008 UG140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498780 2008 UR141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498781 2008 UH143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498782 2008 UJ146 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498783 2008 UT148 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498784 2008 UG152 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498785 2008 UF158 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498786 2008 UC164 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498787 2008 UJ168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498788 2008 UP169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498789 2008 UC171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
498790 2008 UK173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498791 2008 UM181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
498792 2008 UV183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498793 2008 UG204 10/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
498794 2008 UK206 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498795 2008 UX210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498796 2008 UY210 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498797 Linshiawshin 2008 UB212 23/10/2008 Lulin X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
498798 2008 UA224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498799 2008 UC254 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498800 2008 UV260 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498801 2008 UY260 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498802 2008 UU266 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498803 2008 UP268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498804 2008 UN279 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498805 2008 UE285 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498806 2008 UQ285 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498807 2008 UM288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498808 2008 UC307 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498809 2008 UW311 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498810 2008 US323 31/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
498811 2008 UZ325 24/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
498812 2008 UV327 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498813 2008 UK329 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498814 2008 UT342 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498815 2008 UY344 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498816 2008 UL347 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498817 2008 UQ349 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498818 2008 UD350 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498819 2008 UW357 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498820 2008 UO362 06/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
498821 2008 UQ364 28/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
498822 2008 VO 01/11/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
498823 2008 VM7 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498824 2008 VD19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498825 2008 VP23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498826 2008 VO24 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498827 2008 VC39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498828 2008 VN48 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498829 2008 VZ78 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498830 2008 WU1 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
498831 2008 WY3 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498832 2008 WQ17 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498833 2008 WR21 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498834 2008 WZ22 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498835 2008 WW30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
498836 2008 WZ35 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498837 2008 WF36 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498838 2008 WL39 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498839 2008 WS52 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498840 2008 WU59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
498841 2008 WK75 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498842 2008 WA76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498843 2008 WM76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
498844 2008 WP98 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
498845 2008 WT99 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498846 2008 WY99 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498847 2008 WT105 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498848 2008 WH129 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
498849 2008 WT139 22/11/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
498850 2008 XM13 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498851 2008 XK21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498852 2008 XZ32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498853 2008 XW33 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498854 2008 XH50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498855 2008 XU54 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498856 2008 YX4 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
498857 2008 YD21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498858 2008 YX35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498859 2008 YW42 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498860 2008 YO43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
498861 2008 YL44 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498862 2008 YB50 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498863 2008 YF52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498864 2008 YJ54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498865 2008 YJ56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498866 2008 YB60 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498867 2008 YA81 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
498868 2008 YD82 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498869 2008 YK86 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498870 2008 YW90 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498871 2008 YG92 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498872 2008 YZ93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498873 2008 YM96 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498874 2008 YZ98 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498875 2008 YZ99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498876 2008 YD100 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498877 2008 YD102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
498878 2008 YS102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498879 2008 YL107 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498880 2008 YP108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498881 2008 YD110 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498882 2008 YR114 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
498883 2008 YK118 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498884 2008 YC120 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498885 2008 YW122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498886 2008 YA124 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498887 2008 YX126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
498888 2008 YW132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498889 2008 YL133 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
498890 2008 YS137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498891 2008 YQ143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498892 2008 YB144 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498893 2008 YG148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498894 2008 YN150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498895 2008 YG151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498896 2008 YX154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498897 2008 YY158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498898 2008 YB171 19/12/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
498899 2008 YX172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498900 2009 AC 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
498901 2009 AU1 15/08/2007 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
498902 2009 AT6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
498903 2009 AN9 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498904 2009 AU11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498905 2009 AS12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498906 2009 AE20 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498907 2009 AA21 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498908 2009 AW23 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
498909 2009 AV25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498910 2009 AS30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
498911 2009 AQ33 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
498912 2009 AK34 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498913 2009 AH36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498914 2009 AS39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
498915 2009 AB43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
498916 2009 AW46 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498917 2009 AX48 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498918 2009 BF 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498919 2009 BZ9 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
498920 2009 BO14 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
498921 2009 BN15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498922 2009 BR18 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498923 2009 BT19 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498924 2009 BV22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498925 2009 BT23 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498926 2009 BW27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498927 2009 BD30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
498928 2009 BP32 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
498929 2009 BB33 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
498930 2009 BY35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
498931 2009 BE37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498932 2009 BF37 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498933 2009 BQ37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498934 2009 BJ38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498935 2009 BL38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498936 2009 BH39 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
498937 2009 BV43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498938 2009 BS44 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
498939 2009 BZ47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498940 2009 BC48 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
498941 2009 BK50 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
498942 2009 BY51 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498943 2009 BN52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
498944 2009 BU53 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498945 2009 BY58 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
498946 2009 BJ61 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498947 2009 BU61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
498948 2009 BF62 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
498949 2009 BD70 25/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
498950 2009 BQ71 22/01/2009 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
498951 2009 BC77 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
498952 2009 BG84 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
498953 2009 BK85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498954 2009 BG87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498955 2009 BR87 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498956 2009 BT87 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498957 2009 BK89 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498958 2009 BM90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498959 2009 BN94 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
498960 2009 BQ94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498961 2009 BM100 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
498962 2009 BM104 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
498963 2009 BL107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498964 2009 BZ110 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
498965 2009 BH115 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
498966 2009 BY116 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
498967 2009 BK122 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498968 2009 BE127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498969 2009 BG129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
498970 2009 BP133 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498971 2009 BW133 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498972 2009 BE134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
498973 2009 BK137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498974 2009 BW139 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498975 2009 BM140 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
498976 2009 BX143 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
498977 2009 BG144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
498978 2009 BX144 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
498979 2009 BL146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498980 2009 BB149 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
498981 2009 BE154 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498982 2009 BH154 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
498983 2009 BJ157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
498984 2009 BQ159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
498985 2009 BE164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
498986 2009 BZ166 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
498987 2009 BA167 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
498988 2009 BD170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498989 2009 BD171 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
498990 2009 BC172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
498991 2009 BH174 25/01/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
498992 2009 BT174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
498993 2009 BZ175 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
498994 2009 BV176 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
498995 2009 BF177 28/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
498996 2009 BK177 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
498997 2009 BR180 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
498998 2009 BT183 18/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
498999 2009 CG8 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
499000 2009 CF15 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001