Danh sách tiểu hành tinh/543001–544000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543001 2013 QX83 29/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
543002 2013 QL84 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543003 2013 QL85 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543004 2013 QX85 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543005 2013 QU88 07/08/2013 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
543006 2013 QD89 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
543007 2013 QF93 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
543008 2013 QM93 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
543009 2013 QR93 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
543010 2013 QR95 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543011 2013 QT95 30/01/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
543012 2013 RB1 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543013 2013 RE1 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
543014 2013 RM6 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
543015 2013 RB14 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543016 2013 RN14 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543017 2013 RH16 18/06/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
543018 2013 RF18 01/09/2013 SATINO Remote J. Jahn 2,0 km MPC · JPL
543019 2013 RQ18 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543020 2013 RD20 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543021 2013 RK20 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543022 2013 RD23 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543023 2013 RE24 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543024 2013 RV29 05/09/2013 Elena Remote A. Oreshko 3,4 km MPC · JPL
543025 2013 RM32 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543026 2013 RQ32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543027 2013 RW33 02/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543028 2013 RA34 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
543029 2013 RM35 16/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
543030 2013 RX35 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
543031 2013 RW39 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543032 2013 RA42 06/09/2013 Elena Remote A. Oreshko 3,2 km MPC · JPL
543033 2013 RF42 08/09/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,9 km MPC · JPL
543034 2013 RM42 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
543035 2013 RC43 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
543036 2013 RN44 15/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
543037 2013 RG46 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543038 2013 RU46 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
543039 2013 RW46 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543040 2013 RT49 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
543041 2013 RZ50 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
543042 2013 RM51 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543043 2013 RY52 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543044 2013 RA57 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
543045 2013 RK57 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543046 2013 RT57 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
543047 2013 RT59 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543048 2013 RY63 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543049 2013 RB64 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543050 2013 RG68 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
543051 2013 RH68 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
543052 2013 RH71 10/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
543053 2013 RA85 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543054 2013 RK88 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543055 2013 RC89 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
543056 2013 RS91 14/09/2013 Charleston R. Holmes 2,7 km MPC · JPL
543057 2013 RZ92 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543058 2013 RG93 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543059 2013 RC95 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543060 2013 RQ95 05/09/2013 SATINO Remote J. Jahn 2,4 km MPC · JPL
543061 2013 RS97 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
543062 2013 RJ100 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543063 2013 RK100 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543064 2013 RT100 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
543065 2013 RZ101 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543066 2013 RE103 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543067 2013 RC104 10/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
543068 2013 RW104 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543069 2013 RK106 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543070 2013 RL106 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543071 2013 RK107 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543072 2013 RC108 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543073 2013 RT108 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543074 2013 RV108 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543075 2013 SR11 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
543076 2013 SU16 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
543077 2013 SU20 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543078 2013 SV21 07/09/2013 Charleston R. Holmes 2,9 km MPC · JPL
543079 2013 SN22 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
543080 2013 SQ25 27/09/2013 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
543081 2013 SC26 15/08/2013 Oukaimeden M. Ory 3,1 km MPC · JPL
543082 2013 SQ26 14/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543083 2013 SG27 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543084 2013 SD28 06/09/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,9 km MPC · JPL
543085 2013 SM28 29/09/2013 Palomar PTF 3,1 km MPC · JPL
543086 2013 SW28 30/09/2013 Oukaimeden C. Rinner 3,4 km MPC · JPL
543087 2013 SA32 03/09/2013 ISON-Kislovodsk V. Nevski 3,1 km MPC · JPL
543088 2013 SG32 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543089 2013 SW33 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543090 2013 SG35 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543091 2013 SG37 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
543092 2013 SP37 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
543093 2013 SD38 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543094 2013 SZ38 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543095 2013 SC39 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543096 2013 SJ41 05/01/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
543097 2013 SF42 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
543098 2013 SV42 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543099 2013 SJ43 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543100 2013 SX43 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543101 2013 SF45 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543102 2013 SB47 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
543103 2013 SJ48 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543104 2013 SM48 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543105 2013 SP49 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543106 2013 SE50 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543107 2013 SJ50 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543108 2013 SM52 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543109 2013 SP56 25/09/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
543110 2013 SU57 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543111 2013 SK59 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543112 2013 SH60 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543113 2013 SX60 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
543114 2013 SV63 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543115 2013 SD64 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543116 2013 SG64 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543117 2013 ST64 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543118 2013 SQ67 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543119 2013 SJ71 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543120 2013 SX71 15/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
543121 2013 SE73 25/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543122 2013 SM73 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543123 2013 SP76 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543124 2013 SJ79 14/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
543125 2013 SP82 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543126 2013 SZ83 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
543127 2013 SW84 02/10/2013 Palomar PTF 3,7 km MPC · JPL
543128 2013 SK101 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543129 2013 TE1 26/09/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
543130 2013 TC2 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543131 2013 TH3 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543132 2013 TE5 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543133 2013 TX9 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
543134 2013 TM10 03/10/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,3 km MPC · JPL
543135 2013 TW11 29/12/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
543136 2013 TZ12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543137 2013 TL13 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543138 2013 TE14 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543139 2013 TG17 25/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
543140 2013 TP17 09/03/2011 Moletai K. Černis 2,8 km MPC · JPL
543141 2013 TQ17 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543142 2013 TD22 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543143 2013 TK23 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543144 2013 TH30 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543145 2013 TV30 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
543146 2013 TW31 25/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
543147 2013 TK34 14/09/2013 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
543148 2013 TV36 15/09/2013 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
543149 2013 TL39 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543150 2013 TO39 25/09/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
543151 2013 TQ39 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543152 2013 TQ41 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543153 2013 TE42 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543154 2013 TM42 03/10/2013 Palomar PTF 3,9 km MPC · JPL
543155 2013 TY42 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543156 2013 TD43 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543157 2013 TH44 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
543158 2013 TQ44 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543159 2013 TE48 13/09/2013 Crni Vrh H. Mikuž 3,2 km MPC · JPL
543160 2013 TH48 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543161 2013 TC50 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543162 2013 TN50 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543163 2013 TE53 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
543164 2013 TF54 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543165 2013 TD56 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543166 2013 TL56 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543167 2013 TO58 04/10/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543168 2013 TG61 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543169 2013 TC63 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543170 2013 TA66 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543171 2013 TH67 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543172 2013 TU67 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543173 2013 TY72 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543174 2013 TV73 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543175 2013 TW73 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543176 2013 TB75 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
543177 2013 TL75 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543178 2013 TA76 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543179 2013 TL87 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543180 2013 TV88 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543181 2013 TP91 14/02/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,9 km MPC · JPL
543182 2013 TK93 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543183 2013 TO94 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
543184 2013 TQ94 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543185 2013 TG96 28/11/2002 Haleakala AMOS 2,9 km MPC · JPL
543186 2013 TM100 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
543187 2013 TJ101 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
543188 2013 TZ101 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,9 km MPC · JPL
543189 2013 TW105 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543190 2013 TF107 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543191 2013 TQ107 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543192 2013 TN108 28/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543193 2013 TN109 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543194 2013 TH110 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543195 2013 TS110 21/04/2007 Cerro Tololo L. H. Wasserman 3,2 km MPC · JPL
543196 2013 TR113 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543197 2013 TE114 19/03/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
543198 Rastislavmráz 2013 TT115 05/09/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
543199 2013 TG120 12/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
543200 2013 TK123 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543201 2013 TD124 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
543202 2013 TM124 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543203 2013 TZ126 16/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
543204 2013 TA127 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543205 2013 TG128 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543206 2013 TS128 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543207 2013 TV129 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543208 2013 TS133 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543209 2013 TB134 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543210 2013 TJ134 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
543211 2013 TG139 13/08/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
543212 2013 TD141 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543213 2013 TM143 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543214 2013 TZ144 13/09/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
543215 2013 TC147 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543216 2013 TU148 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543217 2013 TO161 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543218 2013 TV161 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543219 2013 TP162 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543220 2013 TP165 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543221 2013 TX166 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543222 2013 TS167 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543223 2013 TT167 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
543224 2013 TQ169 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543225 2013 TT170 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
543226 2013 TO172 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
543227 2013 UX3 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
543228 2013 UY4 12/10/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
543229 2013 UC6 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
543230 2013 UQ6 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543231 2013 UV6 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
543232 2013 UE7 10/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
543233 2013 UF7 24/10/2013 Palomar PTF 2,7 km MPC · JPL
543234 2013 UO7 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543235 2013 US7 30/09/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
543236 2013 UK8 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543237 2013 UW10 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
543238 2013 UO12 02/10/2002 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
543239 2013 UJ18 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543240 2013 UK18 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543241 2013 UD21 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543242 2013 VJ1 01/11/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
543243 2013 VR1 02/11/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,7 km MPC · JPL
543244 2013 VC2 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
543245 2013 VW2 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
543246 2013 VO6 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
543247 2013 VV6 09/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,2 km MPC · JPL
543248 2013 VG9 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
543249 2013 VC21 15/10/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,9 km MPC · JPL
543250 2013 VB22 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543251 2013 VA27 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
543252 2013 VS28 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543253 2013 VX29 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543254 2013 VT31 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543255 2013 WC3 02/11/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
543256 2013 WG4 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543257 2013 WY5 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543258 2013 WR6 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543259 2013 WB10 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543260 2013 WJ10 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543261 2013 WP13 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543262 2013 WL18 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
543263 2013 WA26 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543264 2013 WY26 16/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
543265 2013 WN28 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543266 2013 WD35 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543267 2013 WF36 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543268 2013 WS40 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543269 2013 WD42 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543270 2013 WY47 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543271 2013 WM51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543272 2013 WD52 20/08/2012 Charleston R. Holmes 3,1 km MPC · JPL
543273 2013 WA60 26/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
543274 2013 WY60 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
543275 2013 WF61 01/06/2011 ESA OGS ESA OGS 4,6 km MPC · JPL
543276 2013 WO63 15/08/2007 Crni Vrh J. Skvarč 3,4 km MPC · JPL
543277 2013 WG65 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543278 2013 WH65 04/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543279 2013 WJ65 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543280 2013 WP68 22/07/2007 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
543281 2013 WT69 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543282 2013 WA72 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543283 2013 WX72 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543284 2013 WQ73 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543285 2013 WS77 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543286 2013 WT78 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543287 2013 WC82 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543288 2013 WB83 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543289 2013 WQ85 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
543290 2013 WE88 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543291 2013 WD91 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543292 2013 WR93 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543293 2013 WD96 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543294 2013 WB97 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
543295 2013 WU106 11/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
543296 2013 WZ109 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543297 2013 WK111 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543298 2013 XL1 01/11/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
543299 2013 XT1 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543300 2013 XJ2 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543301 2013 XY5 11/11/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
543302 Hamvasbéla 2013 XP7 04/12/2013 Piszkesteto K. Sárneczky, P. Székely 3,7 km MPC · JPL
543303 2013 XN9 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
543304 2013 XD12 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543305 2013 XD16 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543306 2013 XM17 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
543307 2013 XX23 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
543308 2013 XJ24 10/12/2013 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL
543309 2013 XD25 11/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543310 2013 XG25 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
543311 2013 YT 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543312 2013 YY 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543313 2013 YP3 10/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
543314 2013 YU12 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543315 Asmakhammari 2013 YY14 10/12/2013 Oukaimeden M. Ory 4,0 km MPC · JPL
543316 2013 YB20 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
543317 2013 YK25 27/08/2006 Pises Pises Obs. 710 m MPC · JPL
543318 2013 YO36 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543319 2013 YE38 28/12/2013 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
543320 2013 YT44 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
543321 2013 YG45 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543322 2013 YU46 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543323 2013 YC89 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
543324 2013 YT90 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
543325 2013 YU106 25/07/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
543326 2013 YL107 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth, J. C. Datson 3,1 km MPC · JPL
543327 2013 YV111 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543328 2013 YV115 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543329 2013 YN117 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543330 2013 YD120 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
543331 2013 YV141 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
543332 2013 YY143 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
543333 2013 YN149 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
543334 2013 YC151 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543335 2014 AX2 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
543336 2014 AA7 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
543337 2014 AJ9 18/02/2004 La Silla Astrovirtel 3,4 km MPC · JPL
543338 2014 AD11 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543339 2014 AX12 21/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
543340 2014 AT13 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
543341 2014 AT18 19/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
543342 2014 AM20 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543343 2014 AH22 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
543344 2014 AO24 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543345 2014 AO29 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
543346 2014 AH36 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543347 2014 AS36 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
543348 2014 AM41 03/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
543349 2014 AN44 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543350 2014 AW45 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3,4 km MPC · JPL
543351 2014 AD48 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543352 2014 AD49 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543353 2014 AS53 01/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
543354 2014 AN55 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 671 km MPC · JPL
543355 2014 AC65 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
543356 2014 BM3 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
543357 2014 BE5 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543358 2014 BV5 28/02/2003 Haleakala AMOS 3,7 km MPC · JPL
543359 2014 BJ9 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543360 2014 BV11 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543361 2014 BN23 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543362 2014 BP29 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543363 2014 BK30 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543364 2014 BX30 31/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
543365 2014 BG35 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543366 2014 BP38 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543367 2014 BF40 16/11/2007 Charleston R. Holmes 4,0 km MPC · JPL
543368 2014 BA46 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3,1 km MPC · JPL
543369 2014 BK49 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543370 2014 BW49 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
543371 2014 BZ50 25/01/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
543372 2014 BO52 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543373 2014 BJ56 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543374 2014 BZ58 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543375 2014 BX64 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 307 km MPC · JPL
543376 2014 BE70 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 214 km MPC · JPL
543377 2014 BF70 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 51 km MPC · JPL
543378 2014 BS70 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
543379 2014 BR71 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543380 2014 BQ73 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543381 2014 CS11 04/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
543382 2014 CB17 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
543383 2014 CL25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
543384 2014 DY4 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543385 2014 DO6 08/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543386 2014 DD8 08/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543387 2014 DM13 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
543388 2014 DM15 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543389 2014 DT25 20/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
543390 2014 DT27 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543391 2014 DE30 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543392 2014 DT32 21/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
543393 2014 DL38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543394 2014 DX47 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543395 2014 DG49 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
543396 2014 DA56 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
543397 2014 DQ60 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
543398 2014 DD72 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543399 2014 DG77 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543400 2014 DV80 21/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543401 2014 DF97 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
543402 2014 DF100 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543403 2014 DB102 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543404 2014 DO117 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543405 2014 DG122 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543406 2014 DN126 18/12/2012 Mount Lemmon SkyCe Mount Lemmon Sky Center 3,7 km MPC · JPL
543407 2014 DJ131 11/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
543408 2014 DU134 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
543409 2014 DS142 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
543410 2014 ES1 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543411 2014 EA13 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
543412 2014 EJ33 15/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
543413 2014 EO44 04/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
543414 2014 EH73 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
543415 2014 EQ74 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
543416 2014 EF85 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543417 2014 EL111 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543418 2014 EZ116 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543419 2014 EU145 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
543420 2014 EE184 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543421 2014 EP210 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543422 2014 EX249 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543423 2014 FV10 20/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
543424 2014 FG42 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
543425 2014 FO45 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543426 2014 FP68 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543427 2014 GB11 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543428 2014 GB24 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543429 2014 GZ31 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543430 2014 GA33 14/06/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
543431 2014 GR39 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
543432 2014 GL43 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
543433 2014 GY43 23/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
543434 2014 GB52 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543435 2014 GC54 10/06/2015 Charleston R. Holmes 176 km MPC · JPL
543436 2014 GW62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543437 2014 GC66 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543438 2014 HB 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543439 2014 HP 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
543440 2014 HE2 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543441 2014 HD32 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
543442 2014 HV124 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543443 2014 HU131 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
543444 2014 HP152 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
543445 2014 HM162 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
543446 2014 HJ163 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
543447 2014 HJ166 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
543448 2014 HH172 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543449 2014 HC173 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
543450 2014 HS173 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543451 2014 HS179 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543452 2014 HN189 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543453 2014 HX190 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
543454 2014 HZ199 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 443 km MPC · JPL
543455 2014 HU202 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543456 2014 HK211 09/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
543457 2014 JZ 01/05/2014 ESA OGS ESA OGS 650 m MPC · JPL
543458 2014 JB3 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543459 2014 JH3 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543460 2014 JN18 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
543461 2014 JG29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
543462 2014 JZ43 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543463 2014 JT48 20/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
543464 2014 JK59 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543465 2014 JG65 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543466 2014 JT65 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
543467 2014 JJ68 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543468 2014 JX70 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543469 2014 JC91 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543470 2014 JN93 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543471 2014 JU99 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543472 2014 KA8 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
543473 2014 KS19 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543474 2014 KB21 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543475 2014 KU29 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
543476 2014 KR32 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
543477 2014 KP33 10/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
543478 2014 KW44 20/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
543479 2014 KN48 06/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
543480 2014 KB49 16/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
543481 2014 KQ49 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 780 m MPC · JPL
543482 2014 KE59 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543483 2014 KJ61 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
543484 2014 KQ70 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
543485 2014 KD71 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543486 2014 KQ71 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543487 2014 KX72 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543488 2014 KC86 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543489 2014 KM86 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543490 2014 KV95 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
543491 2014 KV104 26/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
543492 2014 KV110 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
543493 2014 LK10 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543494 2014 LL11 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543495 2014 LQ13 25/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
543496 2014 LE15 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,0 km MPC · JPL
543497 2014 LN16 04/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
543498 2014 LU16 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543499 2014 LY18 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543500 2014 LD20 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543501 2014 LY25 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543502 2014 LU26 07/07/2007 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
543503 2014 LJ28 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
543504 2014 LJ29 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543505 2014 LO29 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
543506 2014 LP29 09/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543507 2014 LU31 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543508 2014 MG1 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543509 2014 MH2 23/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
543510 2014 MQ6 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
543511 2014 MY7 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543512 2014 MU9 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543513 2014 MA11 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543514 2014 MW11 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
543515 2014 MF12 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
543516 2014 MF13 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
543517 2014 MQ13 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
543518 2014 MG18 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543519 2014 ME20 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543520 2014 MW21 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
543521 2014 MD22 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
543522 2014 MT25 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543523 2014 MD27 28/06/2014 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
543524 2014 MM30 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543525 2014 MW31 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543526 2014 MU35 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543527 2014 MR38 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543528 2014 MX38 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543529 2014 MP42 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543530 2014 MS43 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543531 2014 MZ43 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543532 2014 MP47 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543533 2014 MS49 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543534 2014 MV50 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543535 2014 MS52 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543536 2014 MY64 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
543537 2014 MC66 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
543538 2014 MP66 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543539 2014 MT66 07/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
543540 2014 MN69 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543541 2014 MA72 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
543542 2014 MG73 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543543 2014 MP73 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543544 2014 MQ73 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543545 2014 MS73 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543546 2014 MU74 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543547 2014 MW76 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
543548 2014 MO77 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
543549 2014 MF78 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
543550 2014 MS78 21/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
543551 2014 MP82 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543552 2014 NJ 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543553 2014 ND2 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
543554 2014 NT2 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
543555 2014 NF4 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
543556 2014 NL4 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
543557 2014 NG8 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543558 2014 NB11 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543559 2014 NL13 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543560 2014 NB16 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543561 2014 NF16 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
543562 2014 NX18 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
543563 2014 NE19 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543564 2014 NE20 03/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
543565 2014 NM20 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543566 2014 NT23 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543567 2014 NQ30 03/06/2014 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
543568 2014 NS32 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543569 2014 NZ33 24/07/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
543570 2014 NT35 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543571 2014 NW40 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543572 2014 ND45 22/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
543573 2014 NA50 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543574 2014 NO50 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543575 2014 NX54 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
543576 2014 NQ55 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543577 2014 NP56 10/07/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
543578 2014 NN58 30/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
543579 2014 NU58 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543580 2014 NS62 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543581 2014 NL64 02/07/2014 iTelescope N. Falla 1,0 km MPC · JPL
543582 2014 NV67 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543583 2014 NX67 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543584 2014 NK68 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543585 2014 NZ68 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
543586 2014 NT70 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
543587 2014 NC73 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543588 2014 NH73 13/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
543589 2014 NG76 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543590 2014 OD 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543591 2014 OX 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543592 2014 ON5 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543593 2014 OP7 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543594 2014 OK9 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
543595 2014 OB17 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543596 2014 ON17 17/09/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
543597 2014 OY21 02/10/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
543598 2014 OU28 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543599 2014 OW28 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
543600 2014 OM41 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543601 2014 OR42 03/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
543602 2014 OL43 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
543603 2014 OL44 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543604 2014 ON48 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543605 2014 OV48 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543606 2014 OV52 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543607 2014 OF60 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543608 2014 OW62 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543609 2014 OK63 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
543610 2014 OZ65 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543611 2014 OT69 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
543612 2014 OT71 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543613 2014 OE75 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
543614 2014 OL78 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543615 2014 OV78 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543616 2014 OH80 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543617 2014 OW85 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
543618 2014 OZ85 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
543619 2014 OY91 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543620 2014 OK96 30/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
543621 2014 OQ107 22/08/2007 Charleston R. Holmes 710 m MPC · JPL
543622 2014 OJ108 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543623 2014 OR109 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543624 2014 OC114 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543625 2014 OU115 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543626 2014 OH123 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543627 2014 OD125 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 780 m MPC · JPL
543628 2014 OZ127 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543629 2014 OV131 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 1,4 km MPC · JPL
543630 2014 OL132 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543631 2014 OH139 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 680 m MPC · JPL
543632 2014 OB141 10/04/2010 Charleston R. Holmes 750 m MPC · JPL
543633 2014 OM141 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543634 2014 OD142 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543635 2014 OJ144 17/02/2005 La Silla A. Boattini 860 m MPC · JPL
543636 2014 OB147 24/09/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
543637 2014 OX155 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543638 2014 OB156 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543639 2014 OT156 06/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
543640 2014 OA158 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543641 2014 OY159 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543642 2014 OV160 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543643 2014 OU166 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543644 2014 OL168 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543645 2014 OL169 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543646 2014 OX171 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543647 2014 OJ172 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543648 2014 OQ174 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543649 2014 OO175 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543650 2014 OT179 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543651 2014 OB183 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
543652 2014 OU183 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543653 2014 OS186 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
543654 2014 OF192 12/02/2013 ESA OGS ESA OGS 750 m MPC · JPL
543655 2014 OR192 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543656 2014 OC194 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
543657 2014 OM200 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543658 2014 OF210 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543659 2014 OL213 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543660 2014 OC215 25/10/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
543661 2014 OE218 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543662 2014 OD222 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543663 2014 OK223 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
543664 2014 OA230 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543665 2014 OK230 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543666 2014 ON232 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543667 2014 OS235 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543668 2014 OY240 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543669 2014 OR243 14/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
543670 2014 OZ243 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543671 2014 OY247 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543672 2014 ON249 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543673 2014 OF252 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543674 2014 OR252 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543675 2014 OB257 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
543676 2014 OY259 03/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
543677 2014 OD260 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543678 2014 OK260 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543679 2014 OY263 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543680 2014 OA274 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543681 2014 OA276 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
543682 2014 OG276 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543683 2014 OZ279 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543684 2014 OJ280 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543685 2014 OK281 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
543686 2014 OJ282 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543687 2014 OT282 03/03/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
543688 2014 OZ283 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543689 2014 OR285 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543690 2014 ON286 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543691 2014 OY286 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543692 2014 OU288 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543693 2014 OU293 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543694 2014 OS294 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
543695 2014 OT295 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
543696 2014 OF297 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543697 2014 OF306 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
543698 2014 OF309 06/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 900 m MPC · JPL
543699 2014 OU309 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543700 2014 OS310 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543701 2014 OE312 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543702 2014 OC318 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
543703 2014 OP318 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543704 2014 OC321 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543705 2014 OW321 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
543706 2014 OL332 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543707 2014 OJ337 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543708 2014 OK340 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543709 2014 OP340 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
543710 2014 OM343 09/07/2007 Lulin LUSS 980 m MPC · JPL
543711 2014 OJ349 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543712 2014 OZ349 27/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
543713 2014 OU352 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543714 2014 OC353 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543715 2014 OJ368 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543716 2014 OX369 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543717 2014 OR372 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
543718 2014 OF373 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543719 2014 OH373 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
543720 2014 OG376 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
543721 2014 OR377 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543722 2014 OZ379 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543723 2014 OT381 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
543724 2014 OV383 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543725 2014 OZ383 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543726 2014 OS385 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
543727 2014 OK386 17/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
543728 2014 OG388 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543729 2014 OH389 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
543730 2014 OX390 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543731 2014 OH391 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
543732 2014 OH393 03/09/2014 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
543733 2014 OZ393 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
543734 2014 OL394 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 128 km MPC · JPL
543735 2014 OS394 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 214 km MPC · JPL
543736 2014 OV398 30/01/2006 Flagstaff L. H. Wasserman 780 m MPC · JPL
543737 2014 OP399 10/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
543738 2014 OS400 22/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
543739 2014 OW400 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543740 2014 OY400 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
543741 2014 OT401 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
543742 2014 ON402 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543743 2014 OF404 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543744 2014 OT404 26/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
543745 2014 OU404 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543746 2014 OH405 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543747 2014 OP405 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543748 2014 OB408 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543749 2014 OE408 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543750 2014 OM408 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543751 2014 OL410 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543752 2014 OF412 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543753 2014 OP412 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543754 2014 OR413 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
543755 2014 OK414 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
543756 2014 OG415 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543757 2014 OH415 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
543758 2014 OH417 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543759 2014 PG1 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543760 2014 PD13 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
543761 2014 PM16 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
543762 2014 PT18 28/07/2014 ESA OGS ESA OGS 2,3 km MPC · JPL
543763 2014 PE26 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543764 2014 PH26 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543765 2014 PC27 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543766 2014 PF27 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543767 2014 PK32 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
543768 2014 PZ37 20/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
543769 2014 PS38 12/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
543770 2014 PX38 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543771 2014 PF39 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
543772 2014 PY39 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543773 2014 PZ39 07/02/2004 La Silla Astrovirtel 1,8 km MPC · JPL
543774 2014 PH41 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543775 2014 PM41 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543776 2014 PZ42 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543777 2014 PW44 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543778 2014 PB45 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543779 2014 PL47 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543780 2014 PQ48 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543781 2014 PS48 29/07/2014 ESA OGS ESA OGS 750 m MPC · JPL
543782 2014 PX48 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
543783 2014 PT50 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543784 2014 PL54 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543785 2014 PK55 19/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543786 2014 PK57 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
543787 2014 PM61 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543788 2014 PS63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543789 2014 PC64 29/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
543790 2014 PE67 28/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
543791 2014 PH68 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
543792 2014 PZ69 25/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
543793 2014 PA74 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543794 2014 PV74 02/12/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
543795 2014 PY75 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543796 2014 PQ78 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543797 2014 PR84 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
543798 2014 QH1 20/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
543799 2014 QB8 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
543800 2014 QT11 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543801 2014 QC12 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543802 2014 QK17 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543803 2014 QW17 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543804 2014 QN18 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543805 2014 QL24 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543806 2014 QQ28 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543807 2014 QV30 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543808 2014 QK31 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543809 2014 QO37 28/10/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
543810 2014 QE42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
543811 2014 QW42 14/11/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
543812 2014 QV43 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543813 2014 QW46 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543814 2014 QU48 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543815 2014 QZ51 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
543816 2014 QS61 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
543817 2014 QF63 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543818 2014 QL72 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543819 2014 QT72 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
543820 2014 QV72 12/03/2013 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
543821 2014 QR73 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543822 2014 QX76 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543823 2014 QT79 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
543824 2014 QX79 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543825 2014 QO83 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543826 2014 QF84 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
543827 2014 QR84 30/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543828 2014 QK85 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
543829 2014 QO85 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
543830 2014 QQ90 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543831 2014 QE99 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543832 2014 QE103 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543833 2014 QX109 24/07/2014 Mayhill-ISON L. Elenin 900 m MPC · JPL
543834 2014 QT115 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543835 2014 QU116 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543836 2014 QN117 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543837 2014 QS120 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
543838 2014 QW126 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
543839 2014 QK134 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543840 2014 QX138 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543841 2014 QD144 03/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
543842 2014 QJ149 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
543843 2014 QP149 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1,4 km MPC · JPL
543844 2014 QT151 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543845 2014 QU151 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543846 2014 QF156 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543847 2014 QQ161 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
543848 2014 QT164 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543849 2014 QX164 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
543850 2014 QT166 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543851 2014 QK167 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543852 2014 QQ167 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
543853 2014 QJ171 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
543854 2014 QS171 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543855 2014 QM179 07/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
543856 2014 QF182 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543857 2014 QF194 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
543858 2014 QS196 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
543859 2014 QJ200 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543860 2014 QN200 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
543861 2014 QU201 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543862 2014 QJ202 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543863 2014 QA204 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
543864 2014 QW208 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
543865 2014 QE214 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
543866 2014 QE215 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
543867 2014 QA216 26/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
543868 2014 QQ216 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
543869 2014 QO217 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
543870 2014 QQ217 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543871 2014 QD223 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543872 2014 QK226 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
543873 2014 QY226 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
543874 2014 QY228 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543875 2014 QP229 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543876 2014 QN231 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543877 2014 QG232 01/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
543878 2014 QC233 30/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
543879 2014 QK233 13/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
543880 2014 QE235 25/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
543881 2014 QG243 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543882 2014 QW244 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
543883 2014 QZ244 17/03/2013 Palomar PTF 900 m MPC · JPL
543884 2014 QO249 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
543885 2014 QT249 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
543886 2014 QP252 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543887 2014 QD255 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543888 2014 QH255 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
543889 2014 QT255 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543890 2014 QU256 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543891 2014 QO257 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543892 2014 QE258 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
543893 2014 QG260 08/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
543894 2014 QX263 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
543895 2014 QU265 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
543896 2014 QW265 01/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
543897 2014 QJ266 27/07/2001 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
543898 2014 QH268 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
543899 2014 QW270 16/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
543900 2014 QZ270 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
543901 2014 QN271 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
543902 2014 QT274 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
543903 2014 QZ274 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
543904 2014 QT275 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543905 2014 QP276 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543906 2014 QE277 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543907 2014 QJ278 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
543908 2014 QS278 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543909 2014 QH280 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543910 2014 QU285 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543911 2014 QA289 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
543912 2014 QQ289 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
543913 2014 QW290 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543914 2014 QW291 15/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 870 m MPC · JPL
543915 2014 QA292 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543916 2014 QO293 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543917 2014 QU293 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543918 2014 QX296 10/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543919 2014 QC302 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
543920 2014 QH309 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
543921 2014 QZ311 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
543922 2014 QT316 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
543923 2014 QH320 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
543924 2014 QW322 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
543925 2014 QN323 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543926 2014 QQ324 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
543927 2014 QV324 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
543928 2014 QE325 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
543929 2014 QO325 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543930 2014 QA326 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543931 2014 QS327 16/02/2005 La Silla A. Boattini 980 m MPC · JPL
543932 2014 QY328 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
543933 2014 QT329 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
543934 2014 QE330 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
543935 2014 QF332 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
543936 2014 QY332 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
543937 2014 QR333 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543938 2014 QE335 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
543939 2014 QG336 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543940 2014 QO336 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
543941 2014 QK337 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
543942 2014 QR340 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
543943 2014 QT343 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
543944 2014 QF344 03/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
543945 2014 QR348 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
543946 2014 QH353 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
543947 2014 QG366 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
543948 2014 QA367 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
543949 2014 QS367 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
543950 2014 QD368 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543951 2014 QE371 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
543952 2014 QV373 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
543953 2014 QS383 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543954 2014 QB386 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543955 2014 QJ386 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543956 2014 QQ387 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 780 m MPC · JPL
543957 2014 QF391 23/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
543958 2014 QP400 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
543959 2014 QF401 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
543960 2014 QH405 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
543961 2014 QV407 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
543962 2014 QO413 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
543963 2014 QE414 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
543964 2014 QN423 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
543965 2014 QK425 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
543966 2014 QQ426 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
543967 2014 QW431 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
543968 2014 QG436 30/08/2014 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
543969 2014 QE438 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543970 2014 QQ440 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
543971 2014 QV440 11/04/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
543972 2014 QX440 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
543973 2014 QC441 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
543974 2014 QE441 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
543975 2014 QF441 27/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
543976 2014 QQ448 27/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
543977 2014 QA449 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
543978 2014 QD449 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
543979 2014 QL449 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543980 2014 QQ449 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
543981 2014 QR449 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543982 2014 QS449 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543983 2014 QU449 22/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
543984 2014 QV449 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
543985 2014 QW449 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
543986 2014 QE450 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
543987 2014 QF450 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
543988 2014 QZ451 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
543989 2014 QC452 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
543990 2014 QL452 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
543991 2014 QM452 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
543992 2014 QF457 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
543993 2014 QV457 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
543994 2014 QH458 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543995 2014 QP460 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
543996 2014 QV461 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
543997 2014 QQ463 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
543998 2014 QR464 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
543999 2014 QQ470 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
544000 2014 QY471 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001