Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/160001–161000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160001 Bakonybél 2006 GU31 05/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 5,1 km MPC · JPL
160002 2006 JO57 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
160003 2006 SL284 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160004 2007 GP24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160005 2007 GA51 15/04/2007 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
160006 2007 HK56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160007 2007 HY60 20/04/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
160008 2007 JJ 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
160009 2007 JM3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160010 6699 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
160011 1098 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
160012 1110 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
160013 Elbrus 1294 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
160014 3057 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
160015 3079 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
160016 1988 SX1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
160017 1990 JD2 01/05/1990 Siding Spring A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
160018 1991 TY2 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,3 km MPC · JPL
160019 1994 FE 19/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
160020 1995 FN4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160021 1995 FE7 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
160022 1995 YL11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
160023 1996 VM19 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
160024 1996 VG25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
160025 1996 XS 01/12/1996 Chichibu N. Satō 3,0 km MPC · JPL
160026 1997 EH25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
160027 1997 UN1 23/10/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 970 m MPC · JPL
160028 1998 ET5 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160029 1998 FM101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160030 1998 FM130 22/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160031 1998 HD48 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160032 1998 HM96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160033 1998 QU81 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
160034 1998 RS39 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160035 1998 WQ27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
160036 1998 XH7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160037 1998 YG6 22/12/1998 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
160038 1999 CL56 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160039 1999 JE4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160040 1999 NC30 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160041 1999 NJ36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160042 1999 NW64 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160043 1999 OC2 22/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160044 1999 RJ37 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160045 1999 RU183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160046 1999 SG23 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160047 1999 TF181 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160048 1999 TF185 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160049 1999 TF189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160050 1999 TW242 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
160051 1999 TB260 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160052 1999 TQ265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160053 1999 TD284 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160054 1999 TZ290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160055 1999 UQ44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
160056 1999 UF52 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
160057 1999 UZ60 18/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160058 1999 VV36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160059 1999 VV88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160060 1999 VV113 04/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
160061 1999 VG127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
160062 1999 VQ143 11/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
160063 1999 VV204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
160064 1999 XG114 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160065 1999 XX117 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
160066 1999 XS236 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
160067 2000 BU5 27/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160068 2000 CS10 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160069 2000 CO12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160070 2000 CU98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
160071 2000 CD100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
160072 2000 DE8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160073 2000 DH60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160074 2000 EV125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160075 2000 FK34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160076 2000 GS8 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160077 2000 GG27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160078 2000 GN154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
160079 2000 GD175 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
160080 2000 HG21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160081 2000 JK40 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160082 2000 KM58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160083 2000 KX67 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160084 2000 KP74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160085 2000 LJ6 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160086 2000 LT23 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160087 2000 NT26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
160088 2000 NG27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
160089 2000 OP7 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160090 2000 ON38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160091 2000 OL67 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern cubewano (cold) · 185 km MPC · JPL
160092 2000 PL6 05/08/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
160093 2000 QW44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160094 2000 QR67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160095 2000 QU101 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160096 2000 QJ118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160097 2000 QJ165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160098 2000 QX169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160099 2000 QR229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160100 2000 RD 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160101 2000 RM23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160102 2000 RX73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160103 2000 RM104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160104 2000 SG27 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160105 Gobi 2000 SK43 26/09/2000 Colleverde V. S. Casulli 1,5 km MPC · JPL
160106 2000 SS62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160107 2000 SD98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160108 2000 SY144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160109 2000 SH148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160110 2000 SW152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160111 2000 SZ160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160112 2000 SP189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
160113 2000 SK216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160114 2000 SX216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160115 2000 ST237 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160116 2000 SR241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160117 2000 SY253 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160118 2000 SU268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160119 2000 TM31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160120 2000 UU7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160121 2000 UZ44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160122 2000 UT60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160123 2000 UQ75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160124 2000 UM98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160125 2000 VF8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160126 2000 WW94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160127 2000 WX96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160128 2000 XK19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160129 2000 XP23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
160130 2000 XU32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160131 2000 XS45 15/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160132 2000 YJ7 20/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160133 2000 YZ60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160134 2000 YP124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
160135 2000 YB131 30/12/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
160136 2001 BV10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160137 2001 BU41 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160138 2001 CT35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160139 2001 CK47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160140 2001 DZ3 16/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
160141 2001 DW8 16/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
160142 2001 DG101 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
160143 2001 ED17 14/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160144 2001 FN52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160145 2001 FR88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
160146 2001 HU22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
160147 2001 KN76 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 212 km MPC · JPL
160148 2001 KV76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 122 km MPC · JPL
160149 2001 LC10 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160150 2001 MP30 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
160151 2001 ND2 13/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
160152 2001 OS54 22/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
160153 2001 OD59 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
160154 2001 QD103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160155 2001 QP138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160156 2001 QA283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
160157 2001 RZ19 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160158 2001 RS121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160159 2001 SU79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160160 2001 SL116 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160161 2001 SF283 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160162 2001 SX345 23/09/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
160163 2001 TB209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
160164 2001 TW252 14/10/2001 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
160165 2001 UR 18/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
160166 2001 UH88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160167 2001 UH131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160168 2001 UF145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160169 2001 UJ149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160170 2001 VM40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160171 2001 VJ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160172 2001 VP78 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160173 2001 VR125 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160174 2001 WZ7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160175 2001 WN28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160176 2001 WN29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160177 2001 WA58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160178 2001 WK61 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160179 2001 WD75 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160180 2001 WH77 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160181 2001 WH88 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160182 2001 WJ102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
160183 2001 XA73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160184 2001 XM114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160185 2001 XF117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160186 2001 XB123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160187 2001 XU165 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160188 2001 XA187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160189 2001 XS194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160190 2001 XA204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160191 2001 XK212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160192 2001 YU11 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160193 2001 YH48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160194 2001 YK67 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160195 2001 YF73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160196 2001 YT84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160197 2001 YP139 24/12/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
160198 2001 YH151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
160199 2002 AJ45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160200 2002 AT111 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160201 2002 AP151 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160202 2002 BG20 22/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
160203 2002 BH31 21/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
160204 2002 CT30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160205 2002 CF35 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160206 2002 CZ35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160207 2002 CE39 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
160208 2002 CY77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160209 2002 CA96 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160210 2002 CP110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160211 2002 CQ196 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160212 2002 CM198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160213 2002 CS252 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
160214 2002 CD257 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
160215 Haines-Stiles 160215|Haines-Stiles}} 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
160216 2002 ES28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160217 2002 EZ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160218 2002 EQ61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160219 2002 EM112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
160220 2002 FP20 18/03/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
160221 2002 FL32 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160222 2002 GF24 15/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
160223 2002 GK46 02/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
160224 2002 GT59 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
160225 2002 GC60 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160226 2002 GZ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160227 2002 GK107 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160228 2002 GQ112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160229 2002 GN144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160230 2002 GY181 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160231 2002 HA 16/04/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
160232 2002 HP7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
160233 2002 JQ14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160234 2002 JM23 08/05/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
160235 2002 JP37 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
160236 2002 JH56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160237 2002 JX100 14/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
160238 2002 JG111 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160239 2002 JR118 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
160240 2002 JO119 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
160241 2002 JO145 14/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
160242 2002 MX1 16/06/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
160243 2002 NM32 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
160244 2002 NN35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160245 2002 NZ56 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
160246 2002 OV2 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160247 2002 OF3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160248 2002 ON7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
160249 2002 PH23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160250 2002 PZ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160251 2002 PF41 04/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
160252 2002 PW41 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
160253 2002 PH49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160254 2002 PF69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160255 2002 PJ131 14/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
160256 2002 PD149 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
160257 2002 QW24 28/08/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
160258 2002 QB25 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160259 Mareike 2002 QH53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
160260 2002 QZ104 26/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
160261 2002 RZ5 01/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
160262 2002 RO8 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
160263 2002 RE13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
160264 2002 RF64 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160265 2002 RH75 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
160266 2002 SO15 27/09/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
160267 2002 SY18 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160268 2002 SP20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
160269 2002 SW51 17/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
160270 2002 TU59 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160271 2002 TN60 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160272 2002 TW64 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160273 2002 TS110 02/10/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
160274 2002 TX118 03/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
160275 2002 TH130 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160276 2002 TH216 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
160277 2002 TX222 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160278 2002 TQ236 06/10/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
160279 2002 TJ376 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
160280 2002 UF5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
160281 2002 WO 21/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160282 2002 YL10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160283 2003 AH38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160284 2003 AX67 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160285 2003 AC83 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160286 2003 BC40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160287 2003 BO58 27/01/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
160288 2003 BD65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
160289 2003 BM66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
160290 2003 BV82 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
160291 2003 CP6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160292 2003 DM6 20/02/2003 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
160293 2003 DK24 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
160294 2003 EB33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
160295 2003 EY49 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160296 2003 FE12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160297 2003 FV22 22/03/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
160298 2003 FD72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
160299 2003 FN90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
160300 2003 FR91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160301 2003 FQ100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
160302 2003 FZ101 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160303 2003 FE111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160304 2003 GW1 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
160305 2003 GK2 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160306 2003 GE5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160307 2003 GA6 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160308 2003 GX12 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
160309 2003 GT16 04/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160310 2003 GA32 08/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
160311 2003 GA37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
160312 2003 GT39 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160313 2003 HX28 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160314 2003 HZ42 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160315 2003 HO49 30/04/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
160316 2003 HD51 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
160317 2003 JE5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160318 2003 JR8 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160319 2003 JQ10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
160320 2003 KF12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
160321 2003 KP13 26/05/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
160322 2003 LA4 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
160323 2003 MZ8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160324 2003 ME10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160325 2003 NV1 02/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 8,6 km MPC · JPL
160326 2003 NF7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
160327 2003 NJ10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160328 2003 OG4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
160329 2003 OC31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160330 2003 QN42 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160331 2003 QS57 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160332 2003 QU60 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160333 2003 QC79 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160334 2003 QH109 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160335 2003 RK3 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160336 2003 RW4 03/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
160337 2003 RF18 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
160338 2003 SR52 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160339 2003 SY66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
160340 2003 SB100 20/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
160341 2003 ST103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160342 2003 SW103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160343 2003 SP139 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160344 2003 SG145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
160345 2003 SJ175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160346 2003 SB296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
160347 2003 TL16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
160348 2003 TY20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
160349 2003 UA28 22/10/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL
160350 2003 UY49 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
160351 2003 UZ85 18/10/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
160352 2003 UJ138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160353 2003 UV162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160354 2003 UO198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160355 2003 UT226 22/10/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
160356 2003 UU278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160357 2003 WF117 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160358 2003 WE159 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
160359 2003 XV6 03/12/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
160360 2003 XU12 14/12/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
160361 2003 YD66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160362 2003 YP90 20/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
160363 2003 YP107 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
160364 2004 BW115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
160365 2004 DC66 23/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
160366 2004 ER16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160367 2004 EN37 14/03/2004 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
160368 2004 EY42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
160369 2004 FW34 16/03/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
160370 2004 FK36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160371 2004 FG47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
160372 2004 FC51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160373 2004 FU63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160374 2004 GR22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
160375 2004 HG6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160376 2004 HS27 20/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
160377 2004 HY27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160378 2004 HN30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160379 2004 HX59 23/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160380 2004 HB67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
160381 2004 JV6 11/05/2004 Mauna Kea J. Pittichová, N. Moskovitz 940 m MPC · JPL
160382 2004 JX16 12/05/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
160383 2004 JL19 13/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
160384 2004 JA30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160385 2004 JJ35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160386 2004 JX37 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160387 2004 JS44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160388 2004 LC7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160389 2004 LO23 15/06/2004 Needville J. Dellinger, M. Eastman 830 m MPC · JPL
160390 2004 NQ8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
160391 2004 NJ20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160392 2004 OJ7 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160393 2004 PZ6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
160394 2004 PB23 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
160395 2004 PF74 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160396 2004 PY84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160397 2004 PJ85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160398 2004 PT103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160399 2004 PA105 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160400 2004 RO5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160401 2004 RC120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
160402 2004 RU192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160403 2004 RE194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160404 2004 RC196 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
160405 2004 RO201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160406 2004 TR10 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160407 2004 TP115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160408 2004 VD7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160409 2004 VJ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
160410 2004 VW15 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160411 2004 VC63 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160412 2004 XO8 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160413 2004 XF25 09/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
160414 2004 XW32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160415 2004 XA78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160416 2004 YP2 16/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
160417 2004 YL22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
160418 2005 AR8 06/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
160419 2005 AA55 15/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
160420 2005 AZ65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
160421 2005 BG13 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160422 2005 CD22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160423 2005 EU10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
160424 2005 EM243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
160425 2005 JF 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
160426 2005 QL114 27/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
160427 2005 RL43 03/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 122 km MPC · JPL
160428 2005 SV12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
160429 2005 SZ26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160430 2005 SQ30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160431 2005 ST33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160432 2005 SF74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160433 2005 SJ75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160434 2005 SM75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160435 2005 SA78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160436 2005 SX128 29/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
160437 2005 SS139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160438 2005 SP140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160439 2005 SS204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
160440 2005 SJ239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160441 2005 SW252 24/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
160442 2005 SE253 24/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160443 2005 TP36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
160444 2005 TP54 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
160445 2005 TU78 07/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
160446 2005 UG227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160447 2005 UQ245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160448 2005 UK433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160449 2005 US433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
160450 2005 UX475 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
160451 2005 UO496 26/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
160452 2005 UK498 27/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
160453 2005 VK118 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160454 2005 WU27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
160455 2005 WX81 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160456 2005 WH117 28/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
160457 2005 YW168 29/12/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160458 2005 YT174 29/12/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160459 2005 YL188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
160460 2006 BH22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
160461 2006 BG38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
160462 2006 BR73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
160463 2006 BJ118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
160464 2006 BQ145 23/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
160465 2006 BL226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
160466 2006 CL47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
160467 2006 DC63 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
160468 2006 DZ67 24/02/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
160469 2006 DK114 27/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
160470 2006 FG20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
160471 2006 FB49 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
160472 2006 HM35 19/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
160473 2006 HO83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160474 2006 JM31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
160475 2006 KR12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160476 2006 SO124 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
160477 2006 VF148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
160478 2006 WO82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
160479 2006 WJ168 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
160480 2006 XE26 12/12/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
160481 2006 XH32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160482 2007 AM5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
160483 2007 AS14 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
160484 2007 AF27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160485 2007 BL2 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160486 2007 BU18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
160487 2007 BL20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160488 2007 BD33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
160489 2007 BV44 25/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
160490 2007 BB45 25/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
160491 2007 CC11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
160492 2007 CU11 06/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
160493 Nantou 2007 CD13 06/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,7 km MPC · JPL
160494 2007 CG20 06/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
160495 2007 CG24 08/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
160496 2007 CE55 10/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
160497 2007 CH56 15/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
160498 2007 CO56 15/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
160499 2007 DZ6 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
160500 2007 DC32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160501 2007 EC166 10/03/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160502 2007 FY27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
160503 2007 HX17 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
160504 2007 HX37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
160505 2007 JN16 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
160506 2007 JP22 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
160507 3204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
160508 4319 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
160509 1990 EG5 04/03/1990 Siding Spring R. H. McNaught 7,8 km MPC · JPL
160510 1990 RG1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
160511 1990 SD11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
160512 Franck-Hertz 160512|Franck-Hertz}} 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
160513 1990 TD13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,7 km MPC · JPL
160514 1991 PQ9 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
160515 1993 RP13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
160516 1994 PC32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
160517 1994 TB4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
160518 1994 VM3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160519 1995 CS3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160520 1995 GM2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160521 1995 KU 21/05/1995 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
160522 1995 SZ30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160523 1995 SN40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
160524 1996 BF7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
160525 1996 EW10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160526 1996 RZ4 13/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,8 km MPC · JPL
160527 1996 RE31 13/09/1996 La Silla UDTS 20 km MPC · JPL
160528 1996 RD32 14/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
160529 1996 TN1 06/10/1996 Rand G. R. Viscome 1,7 km MPC · JPL
160530 1996 TE16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160531 1996 TB49 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
160532 1996 TH50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
160533 1996 TT56 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 20 km MPC · JPL
160534 1996 TA58 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
160535 1996 TC64 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
160536 1996 UZ2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160537 1996 XD17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160538 1997 CG10 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160539 1997 SG 20/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
160540 1997 WB58 30/11/1997 La Silla UDTS 3,4 km MPC · JPL
160541 1997 WM58 26/11/1997 La Silla UDTS 2,1 km MPC · JPL
160542 1998 FG47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160543 1998 GW8 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160544 1998 HV5 21/04/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
160545 1998 KA11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160546 1998 MD3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
160547 1998 MG17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
160548 1998 OW3 24/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
160549 1998 QP20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160550 1998 QM36 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
160551 1998 QA45 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160552 1998 QB71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160553 1998 QQ82 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
160554 1998 QJ87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160555 1998 RB1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
160556 1998 RR4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160557 1998 RT18 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160558 1998 RL51 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160559 1998 RS55 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
160560 1998 SZ6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
160561 1998 SR12 23/09/1998 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
160562 1998 SO74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
160563 1998 SC82 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160564 1998 SL88 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160565 1998 SW99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160566 1998 SO156 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160567 1998 TP36 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
160568 1998 UB35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
160569 1998 VD1 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160570 1998 VQ51 13/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160571 1998 WG10 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160572 1999 CM46 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
160573 1999 CS142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160574 1999 EH11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160575 1999 GQ6 13/04/1999 Majorca Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
160576 1999 HB7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160577 1999 JL48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160578 1999 JJ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160579 1999 JG136 07/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
160580 1999 KG 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
160581 1999 KH12 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160582 1999 NY3 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160583 1999 NN15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160584 1999 ND65 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160585 1999 RK2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160586 1999 RG7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
160587 1999 RG15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160588 1999 RG17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160589 1999 RU25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160590 1999 RE28 08/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
160591 1999 RD81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160592 1999 RF86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160593 1999 RL100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160594 1999 RX135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160595 1999 RC143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160596 1999 RT152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160597 1999 RQ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160598 1999 RP162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160599 1999 RX166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160600 1999 RV210 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160601 1999 RO234 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
160602 1999 RX252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160603 1999 SA15 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
160604 1999 TD11 08/10/1999 Monte Agliale S. Donati 2,5 km MPC · JPL
160605 1999 TT12 12/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
160606 1999 TW25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160607 1999 TY27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160608 1999 TX29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160609 1999 TA35 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160610 1999 TO46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160611 1999 TP47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
160612 1999 TF67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160613 1999 TA68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
160614 1999 TW82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160615 1999 TG97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160616 1999 TR97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160617 1999 TF99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160618 1999 TV103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160619 1999 TH106 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160620 1999 TS114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160621 1999 TK120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160622 1999 TF144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160623 1999 TX195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160624 1999 TD197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160625 1999 TP241 04/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
160626 1999 TE271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160627 1999 TQ295 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
160628 1999 UU29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
160629 1999 UQ45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
160630 1999 VU26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160631 1999 VX29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160632 1999 VU45 04/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
160633 1999 VC46 03/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
160634 1999 VG58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160635 1999 VA83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160636 1999 VR83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
160637 1999 VF88 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160638 1999 VB109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160639 1999 VJ122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160640 1999 VN149 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160641 1999 VB158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160642 1999 VD191 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160643 1999 XQ6 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
160644 1999 XM11 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
160645 1999 XW43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
160646 1999 XK44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160647 1999 XH69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160648 1999 XC71 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
160649 1999 XR74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160650 1999 XB75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160651 1999 XQ101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160652 1999 XB109 04/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
160653 1999 XY112 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160654 1999 XQ113 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160655 1999 XB114 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160656 1999 XU116 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
160657 1999 XC142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160658 1999 XT153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160659 1999 XY156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160660 1999 XX204 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160661 1999 XD225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
160662 1999 XZ250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
160663 1999 XK259 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
160664 2000 AE3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160665 2000 AB7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160666 2000 AW100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160667 2000 AY100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160668 2000 AQ155 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160669 2000 AN171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160670 2000 AB215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160671 2000 AY237 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160672 2000 BP11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160673 2000 BB35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160674 2000 CN32 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160675 2000 CK47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160676 2000 CT55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160677 2000 CP81 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160678 2000 CZ140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
160679 2000 DB6 28/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
160680 2000 DX11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
160681 2000 DR23 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160682 2000 DN39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160683 2000 DG79 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160684 2000 EL10 03/03/2000 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
160685 2000 EK92 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
160686 2000 EO155 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160687 2000 EV164 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160688 2000 GB7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160689 2000 GA41 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160690 2000 HD7 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160691 2000 HO13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160692 2000 HD17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160693 2000 HO55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160694 2000 JG71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
160695 2000 KX13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160696 2000 KX28 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160697 2000 LB15 04/06/2000 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
160698 2000 NJ26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160699 2000 ON14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160700 2000 OH15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160701 2000 OD50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160702 2000 PU2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160703 2000 PB19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160704 2000 PW27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160705 2000 QE4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160706 2000 QK4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160707 2000 QP10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160708 2000 QF20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160709 2000 QC30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160710 2000 QA52 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160711 2000 QK73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160712 2000 QN85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160713 2000 QQ96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160714 2000 QO103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160715 2000 QG106 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
160716 2000 QG109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160717 2000 QS118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160718 2000 QP125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160719 2000 QO132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160720 2000 QM158 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160721 2000 QB159 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160722 2000 QY166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160723 2000 QL171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160724 2000 QM171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160725 2000 QV176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160726 2000 QS179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160727 2000 QG184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160728 2000 QG192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160729 2000 QC201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160730 2000 QQ209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160731 2000 QY230 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160732 2000 RU17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160733 2000 RE22 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160734 2000 RS23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160735 2000 RP27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160736 2000 RB32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160737 2000 RL34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160738 2000 RZ41 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160739 2000 RB51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160740 2000 RW69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160741 2000 RE72 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160742 2000 RT83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160743 2000 RU84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160744 2000 RO91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160745 2000 RW95 04/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
160746 2000 RD100 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160747 2000 SR9 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160748 2000 SM35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160749 2000 SZ74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160750 2000 SR78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160751 2000 SC83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160752 2000 SQ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160753 2000 SW84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160754 2000 SM88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160755 2000 SE94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160756 2000 SE96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160757 2000 SU98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160758 2000 SM99 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160759 2000 SV101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160760 2000 SV103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160761 2000 SE105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160762 2000 SL106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160763 2000 SJ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160764 2000 SJ125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160765 2000 SK126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160766 2000 SY130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160767 2000 SS133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160768 2000 SQ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160769 2000 SM152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160770 2000 SF188 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
160771 2000 SM195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160772 2000 SU199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160773 2000 SG206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160774 2000 SK217 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160775 2000 SW234 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160776 2000 SP241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160777 2000 SL243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160778 2000 SA250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160779 2000 SV257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160780 2000 SL267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160781 2000 SK277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160782 2000 SY284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160783 2000 SB292 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160784 2000 SF326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
160785 2000 SV337 25/09/2000 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
160786 2000 SM356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160787 2000 SE361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160788 2000 TF21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160789 2000 TJ23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160790 2000 TP42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160791 2000 TF45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160792 2000 TS50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160793 2000 TN54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160794 2000 UC7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160795 2000 UA17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160796 2000 UL20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160797 2000 UM22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160798 2000 UH59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160799 2000 UN65 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160800 2000 UF71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160801 2000 UP90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160802 2000 VP14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160803 2000 VF26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160804 2000 VQ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160805 2000 VQ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160806 2000 VE42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160807 2000 VB44 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160808 2000 VJ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160809 2000 VJ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160810 2000 VE54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160811 2000 VH55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160812 2000 WN3 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160813 2000 WY14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160814 2000 WA42 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160815 2000 WV43 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160816 2000 WO69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160817 2000 WK72 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160818 2000 WH95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160819 2000 WE122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160820 2000 WD125 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160821 2000 WH133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160822 2000 WY149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160823 2000 WL180 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160824 2000 WU180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160825 2000 WV196 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160826 2000 XT4 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
160827 2000 XA8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160828 2000 XP27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160829 2000 XU27 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160830 2000 XJ30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160831 2000 XK39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160832 2000 YF12 19/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
160833 2000 YN14 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160834 2000 YD51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160835 2000 YY56 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160836 2000 YS68 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160837 2000 YQ70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160838 2000 YF79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160839 2000 YG97 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
160840 2000 YG113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160841 2000 YX117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160842 2000 YE142 21/12/2000 Kitt Peak DLS 3,4 km MPC · JPL
160843 2001 AC41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160844 2001 AB47 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160845 2001 AS48 04/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
160846 2001 BV56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160847 2001 BD68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160848 2001 BN82 19/01/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 1,2 km MPC · JPL
160849 2001 CH15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160850 2001 CB20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160851 2001 CX43 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160852 2001 CT44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160853 2001 DA11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160854 2001 DV25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160855 2001 DH81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
160856 2001 DU92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
160857 2001 EU21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
160858 2001 FA121 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160859 2001 FH122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
160860 2001 FV142 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
160861 2001 FE186 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
160862 2001 GD5 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160863 2001 HG20 26/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160864 2001 HG51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160865 2001 JK2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160866 2001 KM11 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160867 2001 KS25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160868 2001 KS32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
160869 2001 KM39 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
160870 2001 KU55 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
160871 2001 KM66 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160872 2001 NS6 11/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
160873 2001 NE14 14/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
160874 2001 NQ18 12/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
160875 2001 OQ21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
160876 2001 ON66 23/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160877 2001 OP77 26/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
160878 2001 OO82 27/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
160879 2001 OC100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160880 2001 PJ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
160881 2001 PJ12 12/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
160882 2001 PC29 15/08/2001 Badlands Badlands Obs. 5,9 km MPC · JPL
160883 2001 QW2 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
160884 2001 QT39 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
160885 2001 QF110 24/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
160886 2001 QB135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160887 2001 QD223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
160888 2001 QT258 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
160889 2001 QX279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160890 2001 QH282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
160891 2001 RU82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160892 2001 RN112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160893 2001 RH116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160894 2001 SP87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160895 2001 SN107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160896 2001 SU199 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160897 2001 SB257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160898 2001 SY262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160899 2001 SG287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
160900 2001 SZ306 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160901 2001 SJ339 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160902 2001 SL342 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
160903 Shiokaze 2001 TO56 14/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,8 km MPC · JPL
160904 2001 TR102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160905 2001 TL206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160906 2001 UB12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
160907 2001 UJ87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160908 2001 UM138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160909 2001 UD217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160910 2001 VO6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160911 2001 VV54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160912 2001 WU27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160913 2001 WH47 16/11/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
160914 2001 XE13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160915 2001 XO40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160916 2001 XB44 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160917 2001 XA82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160918 2001 XB88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
160919 2001 XL101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160920 2001 XT109 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
160921 2001 XH115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160922 2001 XN117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160923 2001 XN135 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
160924 2001 XT140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160925 2001 XA157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160926 2001 XV172 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160927 2001 XV193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160928 2001 XZ200 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160929 2001 XW237 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160930 2001 XF243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160931 2001 XE248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160932 2001 YO 16/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
160933 2001 YX26 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160934 2001 YA63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160935 2001 YV68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160936 2001 YD84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160937 2001 YM84 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160938 2001 YR104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160939 2002 AJ2 03/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160940 2002 AK5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
160941 2002 AM9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
160942 2002 AV33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160943 2002 AR34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
160944 2002 AY37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160945 2002 AD40 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160946 2002 AA49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160947 2002 AX59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160948 2002 AT76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160949 2002 AD99 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160950 2002 AK107 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160951 2002 AR110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160952 2002 AG111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160953 2002 AA116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160954 2002 AF122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160955 2002 AN126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160956 2002 AU129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,7 km MPC · JPL
160957 2002 AD142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160958 2002 AS156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160959 2002 AZ159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160960 2002 AU162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160961 2002 AW178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160962 2002 AA182 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
160963 2002 AP182 05/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160964 2002 AY201 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160965 2002 BB5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
160966 2002 BO7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160967 2002 BQ15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160968 2002 BP23 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160969 2002 BV25 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
160970 2002 CX10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160971 2002 CM13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
160972 2002 CX23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
160973 2002 CO26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160974 2002 CL38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160975 2002 CO38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160976 2002 CV52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160977 2002 CH59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
160978 2002 CU60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160979 2002 CG67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160980 2002 CP70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160981 2002 CV74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160982 2002 CH85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160983 2002 CX96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160984 2002 CQ104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160985 2002 CK109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160986 2002 CX113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160987 2002 CV118 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160988 2002 CK131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160989 2002 CY142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160990 2002 CF167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160991 2002 CP168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160992 2002 CE192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160993 2002 CR202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160994 2002 CS205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160995 2002 CN218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160996 2002 CE239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160997 2002 CO254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
160998 2002 CA255 06/02/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,1 km MPC · JPL
160999 2002 CS296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161000 2002 CZ302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s  • 161.000s  • 162.000s  • 163.000s  • 164.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001