Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/578001–579000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578001 2013 UD23 26/10/2013 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
578002 2013 UK29 25/10/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578003 2013 UO31 19/01/2015 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
578004 2013 UA33 26/10/2013 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
578005 2013 UY33 30/10/2013 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578006 2013 UD36 24/10/2013 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
578007 2013 UG42 31/10/2013 Mount Lemmon 6.6 km MPC · JPL
578008 2013 UF43 24/10/2013 Mount Lemmon 6.5 km MPC · JPL
578009 2013 VC3 02/11/2013 Palomar PTF 1.5 km MPC · JPL
578010 2013 VP6 16/11/2009 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
578011 2013 VC9 27/01/2004 Kitt Peak 11 km MPC · JPL
578012 2013 VP14 16/10/2013 Catalina 1.7 km MPC · JPL
578013 2013 VE16 19/07/2013 Haleakala 970 m MPC · JPL
578014 2013 VU20 20/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
578015 2013 VW24 06/11/2013 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
578016 2013 VM26 18/12/2009 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
578017 2013 VF27 01/11/2013 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
578018 2013 VN27 26/05/2011 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
578019 2013 VV27 11/11/2004 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
578020 2013 VZ28 09/11/2013 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
578021 2013 VC29 09/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578022 2013 VG29 09/11/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
578023 2013 VH29 28/04/2011 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
578024 2013 VO29 09/11/2013 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
578025 2013 VL31 01/11/2013 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
578026 2013 VV31 09/11/2013 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
578027 2013 VB32 07/11/2013 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
578028 2013 VF32 02/11/2013 Catalina 1.0 km MPC · JPL
578029 2013 VM32 11/11/2013 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
578030 2013 VW32 12/11/2013 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
578031 2013 VL34 27/01/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
578032 2013 VL41 18/12/2001 Socorro 1.5 km MPC · JPL
578033 2013 VK42 18/01/2015 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
578034 2013 VN42 02/11/2013 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
578035 2013 VZ42 04/11/2013 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
578036 2013 VT46 20/11/2014 Haleakala 6.1 km MPC · JPL
578037 2013 VU46 09/11/2013 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
578038 2013 VQ47 09/11/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
578039 2013 VH51 10/11/2013 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
578040 2013 VF52 01/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578041 2013 VJ52 11/11/2013 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
578042 2013 VV52 10/11/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
578043 2013 VL53 01/11/2013 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
578044 2013 VZ53 09/11/2013 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578045 2013 VC54 09/11/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578046 2013 VB58 01/11/2013 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
578047 2013 VH58 08/11/2013 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
578048 2013 VJ58 10/11/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
578049 2013 VO59 04/11/2013 Haleakala 750 m MPC · JPL
578050 2013 VP65 09/11/2013 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
578051 2013 VQ65 09/11/2013 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578052 2013 VR65 09/11/2013 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
578053 Jordillorca 2013 WD1 Bản mẫu:MoMP 26/11/2013 SM Montmagastrell 2.6 km MPC · JPL
578054 2013 WY1 23/03/2011 Bergisch Gladbach 2.0 km MPC · JPL
578055 2013 WK2 21/08/2004 Siding Spring 1.7 km MPC · JPL
578056 2013 WS2 04/05/2002 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
578057 2013 WT3 07/08/2000 Haleakala EUN 1.9 km MPC · JPL
578058 2013 WL5 30/09/2013 Oukaimeden 2.6 km MPC · JPL
578059 2013 WG6 06/11/2013 Haleakala 900 m MPC · JPL
578060 2013 WY7 26/11/2013 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
578061 2013 WA8 28/09/2008 Mount Lemmon WIT 840 m MPC · JPL
578062 2013 WP8 23/01/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
578063 2013 WA13 27/11/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
578064 2013 WY13 29/12/2005 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
578065 2013 WB14 01/06/2003 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
578066 2013 WV14 20/12/2009 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
578067 2013 WD15 28/12/2002 Kitt Peak MAS 650 m MPC · JPL
578068 2013 WO16 12/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578069 2013 WP17 14/10/2009 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
578070 2013 WY17 09/04/2002 Cerro Tololo 2.2 km MPC · JPL
578071 2013 WF18 27/11/2013 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
578072 2013 WZ19 27/11/2013 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
578073 2013 WQ22 27/11/2013 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578074 2013 WX22 31/08/2000 Socorro 1.2 km MPC · JPL
578075 2013 WL24 25/11/2013 Haleakala 760 m MPC · JPL
578076 2013 WO24 24/09/2009 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
578077 2013 WT25 09/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578078 2013 WW25 13/04/2011 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
578079 2013 WB26 03/03/2006 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
578080 2013 WD26 25/11/2013 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
578081 2013 WU26 08/05/2011 Mayhill-ISON 2.9 km MPC · JPL
578082 2013 WX26 28/09/2008 Catalina 3.0 km MPC · JPL
578083 2013 WG27 31/10/2013 Piszkesteto GEF 1.6 km MPC · JPL
578084 2013 WH27 16/04/2001 Kitt Peak GEF 1.2 km MPC · JPL
578085 2013 WD30 26/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578086 2013 WN31 26/11/2013 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
578087 2013 WF33 01/05/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
578088 2013 WW34 02/10/2008 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
578089 2013 WW37 27/11/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
578090 2013 WO40 28/11/2013 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
578091 2013 WR40 28/11/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
578092 2013 WQ42 26/10/2008 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
578093 2013 WA50 10/09/2007 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
578094 2013 WY51 25/11/2013 Haleakala 890 m MPC · JPL
578095 2013 WA52 17/02/2001 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
578096 2013 WC55 29/09/2008 Catalina 2.4 km MPC · JPL
578097 2013 WS55 25/10/2013 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
578098 2013 WQ59 30/10/2013 Haleakala 920 m MPC · JPL
578099 2013 WE60 26/11/2013 Nogales 2.0 km MPC · JPL
578100 2013 WR60 14/10/2013 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578101 2013 WB61 27/10/2013 Catalina 1.7 km MPC · JPL
578102 2013 WZ61 16/11/2009 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
578103 2013 WN63 13/07/2013 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
578104 2013 WO65 30/10/2013 Haleakala 940 m MPC · JPL
578105 2013 WW65 26/10/2013 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
578106 2013 WV66 28/11/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
578107 2013 WO67 28/10/2005 Catalina 620 m MPC · JPL
578108 2013 WK68 02/11/2013 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
578109 2013 WG70 04/01/2001 Haleakala AMOS 1.5 km MPC · JPL
578110 2013 WX71 31/10/2013 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
578111 2013 WR76 26/11/2013 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
578112 2013 WB78 11/11/2013 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
578113 2013 WU78 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
578114 2013 WX78 07/10/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578115 2013 WS79 01/11/2013 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
578116 2013 WJ80 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578117 2013 WW81 27/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578118 2013 WD84 27/11/2013 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578119 2013 WA85 21/05/2012 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
578120 2013 WX86 26/10/2008 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
578121 2013 WM87 27/11/2013 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
578122 2013 WY88 24/09/2008 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
578123 2013 WK90 14/10/2013 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
578124 2013 WC93 21/09/2008 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
578125 2013 WX93 28/11/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578126 2013 WD95 28/11/2013 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
578127 2013 WE99 10/10/2012 Mount Lemmon 8.8 km MPC · JPL
578128 2013 WN99 15/09/2004 Siding Spring 1.5 km MPC · JPL
578129 2013 WD100 10/10/2004 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
578130 2013 WH102 10/10/2008 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578131 2013 WR102 28/07/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578132 2013 WZ102 26/10/2013 Palomar PTF 1.5 km MPC · JPL
578133 2013 WF103 19/11/1996 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
578134 2013 WG104 07/10/2004 Socorro 1.6 km MPC · JPL
578135 2013 WJ104 14/09/2004 Palomar 1.4 km MPC · JPL
578136 2013 WJ106 07/08/2004 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
578137 2013 WO108 28/11/2013 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
578138 2013 WZ110 26/11/2013 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
578139 2013 WE111 14/11/2007 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
578140 2013 WJ111 20/01/2009 Catalina 3.3 km MPC · JPL
578141 2013 WS113 21/08/2004 Siding Spring 1.7 km MPC · JPL
578142 2013 WW114 29/01/2015 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578143 2013 WH116 28/11/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
578144 2013 WK116 16/01/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
578145 2013 WM116 17/02/2015 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578146 2013 WP116 26/11/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
578147 2013 WQ117 28/11/2013 Mount Lemmon 650 m MPC · JPL
578148 2013 WN120 16/04/2016 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
578149 2013 WA122 26/11/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578150 2013 WT124 20/02/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578151 2013 WQ125 27/11/2013 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
578152 2013 WU125 29/11/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
578153 2013 WO126 26/11/2013 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
578154 2013 WQ126 27/11/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
578155 2013 WB127 24/11/2013 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
578156 2013 WR127 26/11/2013 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
578157 2013 WU127 28/11/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
578158 2013 WW128 26/11/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
578159 2013 WN129 27/11/2013 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578160 2013 WH132 28/11/2013 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
578161 2013 WC133 27/11/2013 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
578162 2013 WR134 28/11/2013 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
578163 2013 XC 11/12/2004 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
578164 Rerrichbéla 2013 XO Bản mẫu:MoMP 01/12/2013 Piszkesteto 1.2 km MPC · JPL
578165 2013 XA1 09/11/2013 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
578166 2013 XP1 03/12/2013 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
578167 2013 XO2 27/11/2013 Haleakala 650 m MPC · JPL
578168 2013 XS4 01/12/2013 XuYi 1.3 km MPC · JPL
578169 2013 XA7 15/07/2004 Siding Spring 1.3 km MPC · JPL
578170 2013 XK8 25/01/2003 Palomar 4.6 km MPC · JPL
578171 2013 XP9 06/12/2013 Nogales 3.9 km MPC · JPL
578172 2013 XV10 02/11/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578173 2013 XU11 27/11/2013 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
578174 2013 XJ17 02/11/2013 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
578175 2013 XK17 04/12/2013 Nogales 1.8 km MPC · JPL
578176 2013 XR17 21/09/2008 Catalina 1.8 km MPC · JPL
578177 2013 XS19 07/11/2008 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
578178 2013 XL25 05/01/2000 Socorro 2.0 km MPC · JPL
578179 2013 XO25 17/09/2003 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
578180 2013 XT25 28/05/2000 Socorro 3.0 km MPC · JPL
578181 2013 XO26 18/09/2003 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
578182 2013 XS26 18/12/2007 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
578183 2013 XA27 07/10/2012 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
578184 2013 XM28 10/12/2013 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
578185 2013 XF29 07/12/2013 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
578186 2013 XZ32 11/12/2013 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
578187 2013 XF33 11/12/2013 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
578188 2013 XN34 21/01/2015 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
578189 2013 XV34 11/12/2013 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
578190 2013 XC35 14/12/2013 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
578191 2013 YA 06/12/2005 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
578192 2013 YD1 03/10/2013 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
578193 2013 YL1 27/11/2013 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
578194 2013 YR4 26/10/2008 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
578195 2013 YS11 24/09/2008 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
578196 2013 YV12 25/12/2013 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
578197 2013 YV13 25/12/2013 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
578198 2013 YV15 24/12/2013 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
578199 2013 YC18 27/09/2008 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
578200 2013 YE18 10/03/2002 Kitt Peak 780 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578201 2013 YN18 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578202 2013 YX18 25/12/2013 Nogales J.-C. Merlin 2.3 km MPC · JPL
578203 2013 YR19 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
578204 2013 YT21 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578205 2013 YE23 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578206 2013 YB24 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578207 2013 YR27 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578208 2013 YD29 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
578209 2013 YQ30 15/02/2010 Palomar PTF 2.4 km MPC · JPL
578210 2013 YS30 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
578211 2013 YU31 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578212 2013 YX33 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578213 2013 YR36 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578214 2013 YB41 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578215 2013 YW42 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578216 2013 YL47 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578217 2013 YN51 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
578218 2013 YU52 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
578219 2013 YW52 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
578220 2013 YQ53 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578221 2013 YR54 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578222 2013 YU56 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578223 2013 YS57 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578224 2013 YT57 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578225 2013 YC59 26/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
578226 2013 YU59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
578227 2013 YC60 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578228 2013 YF60 15/04/2010 WISE WISE 870 m MPC · JPL
578229 2013 YQ61 01/12/2013 XuYi PMO NEO 1.9 km MPC · JPL
578230 2013 YC62 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
578231 2013 YQ62 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578232 2013 YQ63 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578233 2013 YH64 27/12/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2.8 km MPC · JPL
578234 2013 YG65 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578235 2013 YR66 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578236 2013 YE67 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578237 2013 YP68 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578238 2013 YR68 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
578239 2013 YP70 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
578240 2013 YK71 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
578241 2013 YC72 24/02/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
578242 2013 YJ72 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578243 2013 YS73 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
578244 2013 YA75 20/10/2003 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
578245 2013 YL75 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578246 2013 YW77 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 3.7 km MPC · JPL
578247 2013 YE79 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578248 2013 YN80 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578249 2013 YY81 16/03/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
578250 2013 YZ81 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578251 2013 YD85 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578252 2013 YR86 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578253 2013 YA87 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578254 2013 YP88 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578255 2013 YL90 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578256 2013 YO91 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
578257 2013 YX95 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578258 2013 YY96 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
578259 2013 YM100 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578260 2013 YH101 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
578261 2013 YP101 08/09/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.3 km MPC · JPL
578262 2013 YO103 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578263 2013 YT103 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
578264 2013 YF104 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578265 2013 YB106 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
578266 2013 YT106 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578267 2013 YN110 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578268 2013 YM111 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
578269 2013 YR115 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578270 2013 YL116 18/01/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
578271 2013 YZ116 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
578272 2013 YB118 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578273 2013 YR120 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578274 2013 YY126 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578275 2013 YJ128 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578276 2013 YT134 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
578277 2013 YW135 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578278 2013 YY136 14/08/2012 Siding Spring SSS 2.3 km MPC · JPL
578279 2013 YS143 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578280 2013 YK145 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578281 2013 YR150 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
578282 2013 YT152 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
578283 2013 YU152 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
578284 2013 YG153 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578285 2013 YQ154 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578286 2013 YQ155 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
578287 2013 YX155 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
578288 2013 YZ155 01/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
578289 2013 YC156 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578290 2013 YS158 11/10/2017 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
578291 2013 YF161 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578292 2013 YX161 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578293 2013 YJ162 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578294 2013 YV162 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578295 2013 YJ163 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578296 2013 YM163 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578297 2014 AP 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578298 2014 AM3 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578299 2014 AJ5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2.2 km MPC · JPL
578300 2014 AL5 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578301 2014 AM6 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
578302 2014 AO6 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 2.1 km MPC · JPL
578303 2014 AP8 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578304 2014 AW8 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578305 2014 AM9 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578306 2014 AF11 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578307 2014 AV12 24/02/2003 Haleakala AMOS 3.4 km MPC · JPL
578308 2014 AG13 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578309 2014 AK13 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578310 2014 AS13 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578311 2014 AL15 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
578312 2014 AF17 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578313 2014 AW21 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
578314 2014 AC23 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
578315 2014 AM23 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578316 2014 AP23 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578317 2014 AA25 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
578318 2014 AN28 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
578319 2014 AU31 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
578320 2014 AP32 07/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
578321 2014 AD34 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578322 2014 AN34 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
578323 2014 AP35 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578324 2014 AW37 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578325 2014 AC38 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578326 2014 AX41 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
578327 2014 AD43 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578328 2014 AQ43 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
578329 2014 AX45 26/01/2003 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
578330 2014 AJ48 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578331 2014 AJ49 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578332 2014 AT49 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
578333 2014 AO52 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578334 2014 AX54 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578335 2014 AV57 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578336 2014 AB58 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578337 2014 AV58 01/01/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.2 km MPC · JPL
578338 2014 AR59 23/03/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
578339 2014 AT61 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578340 2014 AO66 10/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578341 2014 AN68 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578342 2014 AF69 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
578343 2014 AS70 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578344 2014 BF1 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578345 2014 BL1 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
578346 2014 BN2 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
578347 2014 BG5 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578348 2014 BH5 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578349 2014 BW5 28/02/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 2.1 km MPC · JPL
578350 2014 BY7 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578351 2014 BY8 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578352 2014 BS9 21/12/2004 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
578353 2014 BF13 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578354 2014 BA14 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
578355 2014 BW17 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578356 2014 BF18 21/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
578357 2014 BY19 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578358 2014 BT24 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578359 2014 BS25 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
578360 2014 BC30 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578361 2014 BN33 07/01/2014 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
578362 2014 BW34 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578363 2014 BG36 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578364 2014 BD39 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
578365 2014 BM41 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578366 2014 BZ41 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578367 2014 BP45 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578368 2014 BX47 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
578369 2014 BV48 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578370 2014 BC49 03/01/2014 Mayhill-ISON L. Elenin 2.9 km MPC · JPL
578371 2014 BV49 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578372 2014 BA51 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578373 2014 BM52 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
578374 2014 BK53 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
578375 2014 BM53 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578376 2014 BN53 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
578377 2014 BM54 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578378 2014 BO54 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578379 2014 BP56 01/02/2003 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
578380 2014 BC59 03/02/2003 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
578381 2014 BF59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578382 2014 BR61 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
578383 2014 BG64 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578384 2014 BZ64 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
578385 2014 BR66 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578386 2014 BG69 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578387 2014 BB70 18/08/2012 ESA OGS ESA OGS 3.1 km MPC · JPL
578388 2014 BG70 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578389 2014 BG71 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578390 2014 BN71 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578391 2014 BK73 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
578392 2014 BD74 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
578393 2014 BH74 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578394 2014 BT74 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578395 2014 BV75 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
578396 2014 BL76 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578397 2014 BL77 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578398 2014 BS77 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578399 2014 BX78 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578400 2014 BM79 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578401 2014 BO80 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578402 2014 BW80 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
578403 2014 CK3 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578404 2014 CT6 23/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578405 2014 CL8 06/02/2014 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
578406 2014 CZ8 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
578407 2014 CY10 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
578408 2014 CZ12 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578409 2014 CZ15 11/03/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
578410 2014 CL17 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578411 2014 CF19 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
578412 2014 CU19 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
578413 2014 CW24 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578414 2014 CX24 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578415 2014 CE26 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578416 2014 CX27 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
578417 2014 CA28 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578418 2014 CM28 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578419 2014 CB31 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578420 2014 CE31 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578421 2014 CK31 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578422 2014 CN31 05/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578423 2014 CS31 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578424 2014 CF32 08/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578425 2014 DN 05/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
578426 2014 DJ1 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
578427 2014 DS1 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3.1 km MPC · JPL
578428 2014 DF2 28/07/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
578429 2014 DH4 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.6 km MPC · JPL
578430 2014 DB5 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578431 2014 DN5 08/11/2007 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
578432 2014 DH8 09/02/2003 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
578433 2014 DQ9 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578434 2014 DY10 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578435 2014 DN11 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
578436 2014 DW11 19/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578437 2014 DB12 19/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
578438 2014 DR12 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
578439 2014 DK14 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578440 2014 DE15 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
578441 2014 DY23 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 9.5 km MPC · JPL
578442 2014 DH24 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
578443 2014 DR24 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL
578444 2014 DD25 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578445 2014 DH25 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
578446 2014 DP25 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
578447 2014 DK26 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578448 2014 DY26 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578449 2014 DJ27 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578450 2014 DL29 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578451 2014 DH30 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578452 2014 DU30 09/02/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
578453 2014 DJ32 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578454 2014 DZ32 17/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.4 km MPC · JPL
578455 2014 DC34 01/02/2014 Wildberg R. Apitzsch 1.2 km MPC · JPL
578456 2014 DS34 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578457 2014 DN35 11/03/2003 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
578458 2014 DU35 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3.3 km MPC · JPL
578459 2014 DB37 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578460 2014 DC38 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578461 2014 DW39 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
578462 2014 DC40 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
578463 2014 DK41 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578464 2014 DM41 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
578465 2014 DQ47 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
578466 2014 DY47 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
578467 2014 DW48 30/07/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
578468 2014 DQ49 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578469 2014 DU51 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578470 2014 DD52 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578471 2014 DR52 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578472 2014 DE53 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.9 km MPC · JPL
578473 2014 DS56 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578474 2014 DE57 26/03/2003 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
578475 2014 DD58 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578476 2014 DS58 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578477 2014 DT58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578478 2014 DU58 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
578479 2014 DM60 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
578480 2014 DC61 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
578481 2014 DZ61 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578482 2014 DM62 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
578483 2014 DP62 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578484 2014 DD64 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578485 2014 DO64 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578486 2014 DJ67 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
578487 2014 DU67 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
578488 2014 DE68 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578489 2014 DK70 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578490 2014 DN70 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578491 2014 DX72 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578492 2014 DB74 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578493 2014 DF75 06/08/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
578494 2014 DL75 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578495 2014 DP75 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578496 2014 DN77 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578497 2014 DZ77 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578498 2014 DD78 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578499 2014 DN78 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578500 2014 DS78 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578501 2014 DW80 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
578502 2014 DK82 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578503 2014 DU84 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578504 2014 DG85 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578505 2014 DN86 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578506 2014 DE88 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578507 2014 DG91 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578508 2014 DQ92 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578509 2014 DS94 11/03/2003 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
578510 2014 DM95 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
578511 2014 DN96 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578512 2014 DV96 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578513 2014 DX98 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578514 2014 DZ99 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
578515 2014 DH104 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578516 2014 DB105 14/10/2001 Cima Ekar C. Barbieri, G. Pignata 3.4 km MPC · JPL
578517 2014 DU105 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578518 2014 DD106 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578519 2014 DZ106 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578520 2014 DF108 02/09/2011 Charleston R. Holmes 3.1 km MPC · JPL
578521 2014 DG108 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.2 km MPC · JPL
578522 2014 DO108 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
578523 2014 DV108 08/03/2003 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
578524 2014 DY108 05/12/2002 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
578525 2014 DY109 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578526 2014 DL111 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578527 2014 DG114 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
578528 2014 DK115 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578529 2014 DH119 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578530 2014 DB121 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578531 2014 DP121 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
578532 2014 DU122 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578533 2014 DV122 07/03/2003 St. Veran Saint-Véran Obs. 2.2 km MPC · JPL
578534 2014 DR124 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
578535 2014 DS124 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
578536 2014 DY124 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578537 2014 DS125 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578538 2014 DD127 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578539 2014 DN127 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
578540 2014 DU127 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578541 2014 DY127 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578542 2014 DT128 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578543 2014 DE129 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578544 2014 DO130 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578545 2014 DH131 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
578546 2014 DR131 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2.0 km MPC · JPL
578547 2014 DS131 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578548 2014 DC133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
578549 2014 DN133 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578550 2014 DO135 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
578551 2014 DN136 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578552 2014 DV136 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578553 2014 DK137 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578554 2014 DD139 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578555 2014 DT139 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578556 2014 DV139 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578557 2014 DG141 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578558 2014 DT142 21/02/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
578559 2014 DC143 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 38 km MPC · JPL
578560 2014 DC148 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578561 2014 DV149 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578562 2014 DD150 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
578563 2014 DH150 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578564 2014 DQ150 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578565 2014 DZ150 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
578566 2014 DD151 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
578567 2014 DO151 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578568 2014 DO155 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578569 2014 DJ156 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578570 2014 DL156 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578571 2014 DZ156 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
578572 2014 DJ157 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578573 2014 DB161 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
578574 2014 DD162 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578575 2014 DM162 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578576 2014 DP162 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
578577 2014 DR162 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578578 2014 DK164 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578579 2014 DP164 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578580 2014 DR167 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578581 2014 DS168 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578582 2014 DA169 19/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578583 2014 DG169 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578584 2014 DM169 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578585 2014 DB170 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578586 2014 DK170 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578587 2014 DY170 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
578588 2014 DA171 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578589 2014 DB171 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578590 2014 DC171 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578591 2014 DG171 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578592 2014 DV171 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578593 2014 DC172 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578594 2014 DE172 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578595 2014 DJ172 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578596 2014 DG173 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578597 2014 DO173 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578598 2014 DG174 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
578599 2014 DJ176 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578600 2014 DL176 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578601 2014 DB179 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
578602 2014 DF179 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578603 2014 DH179 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578604 2014 DJ179 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578605 2014 DA182 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
578606 2014 DN182 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
578607 2014 DM183 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
578608 2014 EM1 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578609 2014 ED2 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578610 2014 EG2 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578611 2014 EZ2 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578612 2014 EJ5 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578613 2014 EQ7 22/06/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.3 km MPC · JPL
578614 2014 EF8 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
578615 2014 EX8 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578616 2014 EG9 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578617 2014 EG11 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578618 2014 EY11 18/03/2009 Catalina CSS 4.0 km MPC · JPL
578619 2014 EG15 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578620 2014 ET16 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578621 2014 EE17 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578622 2014 EN17 21/10/2012 Piszkesteto G. Hodosán 3.1 km MPC · JPL
578623 2014 EU17 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578624 2014 ED20 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578625 2014 EG20 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
578626 2014 EV20 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3.3 km MPC · JPL
578627 2014 EP21 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
578628 2014 ET22 08/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
578629 2014 EM25 10/04/2004 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
578630 2014 ES26 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578631 2014 EH27 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578632 2014 ER28 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
578633 2014 EG30 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578634 2014 EC34 25/11/2002 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
578635 2014 EV36 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578636 2014 EW37 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.5 km MPC · JPL
578637 2014 EE38 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
578638 2014 EY39 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578639 2014 EC40 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
578640 2014 ET40 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578641 2014 EC41 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578642 2014 ED41 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578643 2014 EM41 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578644 2014 EV41 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578645 2014 ET42 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578646 2014 EF46 11/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
578647 2014 ES47 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578648 2014 EC48 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578649 2014 EF48 31/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
578650 2014 EM50 16/10/2001 Cima Ekar C. Barbieri, G. Pignata 3.7 km MPC · JPL
578651 2014 ET50 28/02/2003 Haleakala AMOS 3.4 km MPC · JPL
578652 2014 EV50 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
578653 2014 EG52 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578654 2014 EV53 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 6.8 km MPC · JPL
578655 2014 EA56 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578656 2014 EH58 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578657 2014 EQ58 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578658 2014 EW68 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578659 2014 ER73 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
578660 2014 ET78 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
578661 2014 EG79 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578662 2014 EY83 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
578663 2014 EE84 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578664 2014 EJ87 08/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578665 2014 EL87 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578666 2014 EE99 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578667 2014 EC100 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
578668 2014 EC103 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
578669 2014 EM114 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578670 2014 EP117 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578671 2014 EM126 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
578672 2014 EV128 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578673 2014 EP131 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578674 2014 EG134 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578675 2014 EY136 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578676 2014 EG138 02/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.4 km MPC · JPL
578677 2014 EZ143 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578678 2014 EK147 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578679 2014 EO147 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
578680 2014 ES148 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578681 2014 EX149 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578682 2014 EU151 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
578683 2014 ED155 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578684 2014 EJ155 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578685 2014 EK163 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578686 2014 EG167 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578687 2014 EE170 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.5 km MPC · JPL
578688 2014 EK171 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578689 2014 ET175 27/05/2017 Haleakala Pan-STARRS 9.0 km MPC · JPL
578690 2014 ED181 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578691 2014 EY181 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578692 2014 ED182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578693 2014 EP182 12/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578694 2014 EO183 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
578695 2014 EH197 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578696 2014 EO197 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
578697 2014 EO202 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578698 2014 EW202 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578699 2014 EW204 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
578700 2014 EF211 22/08/2006 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578701 2014 EY216 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578702 2014 EG220 02/03/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.4 km MPC · JPL
578703 2014 ES222 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578704 2014 EY223 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578705 2014 EO232 23/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.5 km MPC · JPL
578706 2014 EY236 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578707 2014 EF237 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
578708 2014 ES237 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578709 2014 EK239 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
578710 2014 ES245 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578711 2014 EG247 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578712 2014 EX247 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
578713 2014 EB249 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
578714 2014 EA250 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578715 2014 EJ250 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578716 2014 ER251 28/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578717 2014 EB252 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578718 2014 EC252 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.2 km MPC · JPL
578719 2014 EH252 07/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578720 2014 EM252 05/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
578721 2014 EU252 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578722 2014 EV252 05/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578723 2014 ED253 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578724 2014 EE253 11/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578725 2014 EF253 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578726 2014 EJ253 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578727 2014 EQ253 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578728 2014 ES253 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578729 2014 FT 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
578730 2014 FB2 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578731 2014 FG2 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578732 2014 FH2 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578733 2014 FM3 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578734 2014 FV3 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578735 2014 FF4 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578736 2014 FR4 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578737 2014 FJ5 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578738 2014 FK5 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
578739 2014 FN5 20/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578740 2014 FU5 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
578741 2014 FE9 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578742 2014 FR9 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578743 2014 FZ10 06/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578744 2014 FS12 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578745 2014 FY12 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578746 2014 FP13 20/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578747 2014 FW13 20/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578748 2014 FH15 02/01/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
578749 2014 FT16 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578750 2014 FB18 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578751 2014 FP18 23/03/2014 La Palma La Palma Obs. 1.6 km MPC · JPL
578752 2014 FN19 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
578753 2014 FJ21 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578754 2014 FO22 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578755 2014 FN23 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578756 2014 FX23 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
578757 2014 FU24 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578758 2014 FG25 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578759 2014 FJ25 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578760 2014 FL25 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578761 2014 FP26 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578762 2014 FM27 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578763 2014 FY27 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578764 2014 FE29 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578765 2014 FW30 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578766 2014 FB31 15/10/2001 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
578767 2014 FU34 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
578768 2014 FZ38 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578769 2014 FG39 25/01/2006 Nashville R. Clingan 1.6 km MPC · JPL
578770 2014 FT41 08/01/2013 Oukaimeden M. Ory 2.8 km MPC · JPL
578771 2014 FN43 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
578772 2014 FE45 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578773 2014 FM45 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578774 2014 FQ45 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578775 2014 FG46 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578776 2014 FB48 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4.3 km MPC · JPL
578777 2014 FO48 12/02/2008 Siding Spring SSS 3.4 km MPC · JPL
578778 2014 FL52 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578779 2014 FO53 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578780 2014 FP56 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578781 2014 FZ57 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578782 2014 FD58 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
578783 2014 FV62 18/02/2008 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
578784 2014 FC63 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
578785 2014 FQ63 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
578786 2014 FS66 03/02/2008 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
578787 2014 FK73 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
578788 2014 FO74 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578789 2014 FX74 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
578790 2014 FG75 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
578791 2014 FH76 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578792 2014 FP77 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578793 2014 FQ77 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578794 2014 FM79 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578795 2014 FT79 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578796 2014 FQ80 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578797 2014 FY81 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578798 2014 FP82 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578799 2014 FQ82 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578800 2014 FD83 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578801 2014 FU83 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578802 2014 FD86 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
578803 2014 GZ1 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578804 2014 GK2 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578805 2014 GH4 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578806 2014 GN5 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
578807 2014 GR10 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578808 2014 GD13 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578809 2014 GC15 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578810 2014 GV15 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578811 2014 GU18 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578812 2014 GU20 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
578813 2014 GO21 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578814 2014 GD22 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578815 2014 GY24 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578816 2014 GC25 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
578817 2014 GV29 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578818 2014 GE32 11/04/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
578819 2014 GY32 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
578820 2014 GE33 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578821 2014 GL33 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
578822 2014 GM33 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
578823 2014 GH37 22/12/2012 Charleston R. Holmes 2.6 km MPC · JPL
578824 2014 GH40 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
578825 2014 GZ43 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578826 2014 GJ46 27/10/2006 Pises J.-M. Lopez 2.0 km MPC · JPL
578827 2014 GU51 09/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
578828 2014 GS52 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578829 2014 GU52 12/04/2014 Elena Remote A. Oreshko 570 m MPC · JPL
578830 2014 GB53 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578831 2014 GH53 01/04/2014 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
578832 2014 GP53 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 72 km MPC · JPL
578833 2014 GV53 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 220 km MPC · JPL
578834 2014 GF54 08/05/2013 Cerro Tololo S. S. Sheppard, C. Trujillo 174 km MPC · JPL
578835 2014 GL54 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 249 km MPC · JPL
578836 2014 GB55 03/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
578837 2014 GG55 31/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578838 2014 GP57 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578839 2014 GT57 13/02/2008 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
578840 2014 GE59 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578841 2014 GF61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
578842 2014 GO61 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578843 2014 GW61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578844 2014 GZ62 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578845 2014 GM64 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
578846 2014 GY64 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
578847 2014 GJ65 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 220 km MPC · JPL
578848 2014 GU65 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578849 2014 GC70 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578850 2014 GN74 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578851 2014 GO74 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
578852 2014 GR74 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578853 2014 GV75 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578854 2014 GK76 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578855 2014 GS76 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578856 2014 GU76 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578857 2014 GX76 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578858 2014 GZ76 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578859 2014 GB77 09/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578860 2014 GE77 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578861 2014 GF77 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578862 2014 GH77 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578863 2014 GO77 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578864 2014 GQ77 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578865 2014 GT77 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578866 2014 GH78 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578867 2014 GE79 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578868 2014 GE80 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
578869 2014 GU80 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578870 2014 HU1 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578871 2014 HY3 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
578872 2014 HR12 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
578873 2014 HM13 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
578874 2014 HR14 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
578875 2014 HH19 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578876 2014 HE22 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
578877 2014 HD24 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
578878 2014 HF24 22/04/2014 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
578879 2014 HR24 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578880 2014 HD25 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
578881 2014 HH27 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.6 km MPC · JPL
578882 2014 HJ28 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
578883 2014 HK28 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
578884 2014 HV29 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
578885 2014 HG30 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578886 2014 HL31 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578887 2014 HR32 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578888 2014 HB34 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
578889 2014 HS35 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
578890 2014 HP37 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578891 2014 HQ37 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
578892 2014 HQ39 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
578893 2014 HT41 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578894 2014 HO43 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
578895 2014 HK50 11/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 680 m MPC · JPL
578896 2014 HS50 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.6 km MPC · JPL
578897 2014 HJ52 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578898 2014 HQ55 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
578899 2014 HU61 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578900 2014 HA69 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
578901 2014 HC72 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578902 2014 HD73 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
578903 2014 HF73 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
578904 2014 HD79 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578905 2014 HC80 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
578906 2014 HB81 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
578907 2014 HL81 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
578908 2014 HU81 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
578909 2014 HR82 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578910 2014 HA84 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578911 2014 HL84 29/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
578912 2014 HQ87 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578913 2014 HC89 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.1 km MPC · JPL
578914 2014 HJ107 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.2 km MPC · JPL
578915 2014 HP114 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
578916 2014 HT121 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
578917 2014 HP126 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
578918 2014 HE127 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578919 2014 HX128 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578920 2014 HK130 23/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578921 2014 HR133 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
578922 2014 HQ136 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
578923 2014 HN139 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578924 2014 HG142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
578925 2014 HG143 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578926 2014 HJ144 24/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
578927 2014 HA145 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
578928 2014 HT146 08/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
578929 2014 HL148 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578930 2014 HQ148 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
578931 2014 HD149 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.8 km MPC · JPL
578932 2014 HS150 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 3.1 km MPC · JPL
578933 2014 HM151 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
578934 2014 HJ154 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
578935 2014 HS156 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578936 2014 HE161 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578937 2014 HK162 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
578938 2014 HC165 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578939 2014 HV165 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578940 2014 HB166 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578941 2014 HP166 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
578942 2014 HR166 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578943 2014 HU166 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578944 2014 HA167 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
578945 2014 HX167 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
578946 2014 HD168 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578947 2014 HA170 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578948 2014 HF171 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578949 2014 HM172 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578950 2014 HS172 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
578951 2014 HT172 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578952 2014 HW174 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578953 2014 HQ175 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
578954 2014 HE179 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
578955 2014 HF189 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578956 2014 HC191 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578957 2014 HJ192 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578958 2014 HG207 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578959 2014 HH211 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
578960 2014 HE218 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578961 2014 HC220 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
578962 2014 HU220 23/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578963 2014 HB221 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578964 2014 HD222 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578965 2014 HE222 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578966 2014 HV222 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
578967 2014 HH223 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
578968 2014 JF 01/05/2014 ESA OGS ESA OGS 3.0 km MPC · JPL
578969 2014 JA2 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
578970 2014 JS3 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
578971 2014 JG5 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
578972 2014 JX5 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
578973 2014 JZ11 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
578974 2014 JM17 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
578975 2014 JA18 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
578976 2014 JL27 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
578977 2014 JM27 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
578978 2014 JZ28 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
578979 2014 JH31 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
578980 2014 JP32 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
578981 2014 JO38 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
578982 2014 JR40 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
578983 2014 JL41 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578984 2014 JF43 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
578985 2014 JS43 29/07/2005 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
578986 2014 JK48 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
578987 2014 JR51 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
578988 2014 JX53 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
578989 2014 JD55 29/04/2014 ESA OGS ESA OGS 540 m MPC · JPL
578990 2014 JX58 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
578991 2014 JC80 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 27 km MPC · JPL
578992 2014 JL80 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 147 km MPC · JPL
578993 2014 JP80 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 419 km MPC · JPL
578994 2014 JA83 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
578995 2014 JQ85 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
578996 2014 JV85 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
578997 2014 JR92 28/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 116 km MPC · JPL
578998 2014 JT92 06/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
578999 2014 JJ93 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579000 2014 JP94 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL

574.000s  • 575.000s  • 576.000s  • 577.000s  • 578.000s  • 579.000s  • 580.000s  • 581.000s  • 582.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001