Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/449001–450000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449001 2012 BO54 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449002 2012 BT54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449003 2012 BX54 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449004 2012 BY59 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449005 2012 BX75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449006 2012 BE78 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449007 2012 BX80 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449008 2012 BG81 25/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
449009 2012 BW89 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449010 2012 BD95 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449011 2012 BU95 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449012 2012 BV104 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449013 2012 BG107 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449014 2012 BJ109 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449015 2012 BR110 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449016 2012 BF112 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449017 2012 BR112 17/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
449018 2012 BN127 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449019 2012 BB133 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449020 2012 BC134 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449021 2012 BJ136 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449022 2012 BA138 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449023 2012 BT138 17/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
449024 2012 BX139 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449025 2012 BD140 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449026 2012 BR144 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449027 2012 BQ148 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449028 2012 BS151 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
449029 2012 CX2 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449030 2012 CF7 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449031 2012 CB10 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449032 2012 CF16 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449033 2012 CU18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449034 2012 CO28 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
449035 2012 CT36 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449036 2012 CX37 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449037 2012 CX42 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449038 2012 CB46 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449039 2012 CF47 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449040 2012 CL50 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449041 2012 CA57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
449042 2012 DO5 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449043 2012 DE7 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449044 2012 DL13 16/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
449045 2012 DQ21 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449046 2012 DZ23 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449047 2012 DU27 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449048 2012 DJ53 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449049 2012 DX56 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449050 2012 DH58 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449051 2012 DP67 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449052 2012 DO69 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449053 2012 DK78 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449054 2012 DL79 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
449055 2012 DR89 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
449056 2012 DB93 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449057 2012 DS94 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449058 2012 EM2 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449059 2012 EZ4 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449060 2012 EE16 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449061 2012 FN4 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449062 2012 FO6 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449063 2012 FN8 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449064 2012 FL16 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449065 2012 FH17 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449066 2012 FD24 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449067 2012 FN31 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
449068 2012 FG37 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449069 2012 FS43 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449070 2012 FP46 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449071 2012 FO51 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449072 2012 FS56 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449073 2012 FL59 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449074 2012 FR62 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
449075 2012 FX68 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449076 2012 GN9 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449077 2012 HV7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449078 2012 HT40 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449079 2012 HG55 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449080 2012 HF75 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
449081 2012 JS25 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449082 2012 KX1 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449083 2012 PY17 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449084 2012 QX14 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
449085 2012 QV29 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449086 2012 RY16 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
449087 2012 RU34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449088 2012 SN 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449089 2012 SC22 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
449090 2012 TX102 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449091 2012 TK143 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449092 2012 TT143 02/03/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
449093 2012 TM193 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
449094 2012 TY226 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449095 2012 TL247 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449096 2012 UB28 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449097 2012 UT68 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 53 km MPC · JPL
449098 2012 UN89 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449099 2012 UU91 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449100 2012 UH147 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449101 2012 UO162 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449102 2012 UQ167 20/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
449103 2012 VJ10 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449104 2012 VH35 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449105 2012 VQ35 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449106 2012 VR70 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449107 2012 VJ82 14/11/2012 Nogales Tenagra II Obs. 410 m MPC · JPL
449108 2012 WS1 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
449109 2012 WR13 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
449110 2012 WP32 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449111 2012 XJ45 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449112 2012 XN53 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449113 2012 XQ60 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449114 2012 XO83 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449115 2012 XY93 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449116 2012 XF96 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449117 2012 XE118 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449118 2012 XJ141 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449119 2012 YJ1 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449120 2012 YP1 18/12/2012 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
449121 2013 AZ4 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449122 2013 AG6 20/03/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
449123 2013 AL8 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449124 2013 AE12 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449125 2013 AZ13 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
449126 2013 AA14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449127 2013 AS15 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449128 2013 AK16 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449129 2013 AQ18 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449130 2013 AL24 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449131 2013 AV29 06/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449132 2013 AR31 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449133 2013 AG36 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449134 2013 AD40 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449135 2013 AS47 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
449136 2013 AQ53 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449137 2013 AP54 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449138 2013 AV56 17/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
449139 2013 AX56 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
449140 2013 AE57 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449141 2013 AK58 18/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
449142 2013 AC62 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449143 2013 AH68 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449144 2013 AG71 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449145 2013 AZ77 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449146 2013 AL80 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449147 2013 AZ87 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449148 2013 AZ91 16/04/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
449149 2013 AX93 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449150 2013 AM94 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449151 2013 AD95 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449152 2013 AT95 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
449153 2013 AK98 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449154 2013 AT116 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449155 2013 AP120 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449156 2013 AZ121 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449157 2013 AP122 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449158 2013 AH123 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
449159 2013 AW123 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449160 2013 AH126 27/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
449161 2013 AK130 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
449162 2013 AB131 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449163 2013 AB132 14/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
449164 2013 AE156 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449165 2013 AY156 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449166 2013 AS174 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449167 2013 BD8 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449168 2013 BA23 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449169 2013 BA26 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449170 2013 BV29 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449171 2013 BB35 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449172 2013 BC41 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449173 2013 BK56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449174 2013 BM61 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449175 2013 BL63 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449176 2013 BU63 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449177 2013 BM65 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449178 2013 BG66 31/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
449179 2013 BA68 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449180 2013 BH75 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449181 2013 BA80 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449182 2013 CV1 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449183 2013 CW1 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449184 2013 CY8 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449185 2013 CT11 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449186 2013 CN12 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449187 2013 CX12 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449188 2013 CW14 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449189 2013 CV18 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449190 2013 CM23 10/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
449191 2013 CO23 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
449192 2013 CQ23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
449193 2013 CN24 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449194 2013 CM27 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449195 2013 CY28 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449196 2013 CN34 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449197 2013 CV36 27/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
449198 2013 CV44 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449199 2013 CE50 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449200 2013 CU51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449201 2013 CG53 04/12/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
449202 2013 CR55 07/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
449203 2013 CX55 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
449204 2013 CS56 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449205 2013 CT57 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449206 2013 CQ58 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449207 2013 CZ64 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449208 2013 CD69 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449209 2013 CW69 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449210 2013 CX70 19/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
449211 2013 CB74 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449212 2013 CT74 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449213 2013 CB75 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449214 2013 CM76 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
449215 2013 CO81 28/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449216 2013 CB83 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449217 2013 CZ83 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449218 2013 CY86 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449219 2013 CQ92 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449220 2013 CK97 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449221 2013 CS98 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449222 2013 CO106 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
449223 2013 CN107 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449224 2013 CR107 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449225 2013 CE109 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449226 2013 CT109 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449227 2013 CF117 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449228 2013 CJ119 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449229 2013 CX120 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449230 2013 CO130 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
449231 2013 CR130 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449232 2013 CN134 31/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
449233 2013 CJ136 07/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
449234 2013 CS137 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
449235 2013 CR142 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449236 2013 CR160 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449237 2013 CP163 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449238 2013 CR164 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
449239 2013 CW166 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449240 2013 CL169 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449241 2013 CB174 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449242 2013 CR174 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449243 2013 CS175 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449244 2013 CS177 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
449245 2013 CQ180 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449246 2013 CR183 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449247 2013 CU183 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
449248 2013 CT187 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449249 2013 CO195 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449250 2013 CH202 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449251 2013 CV212 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449252 2013 DP3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449253 2013 DP5 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
449254 2013 DE12 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449255 2013 DF12 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449256 2013 DL15 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
449257 2013 DP15 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449258 2013 DR16 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
449259 2013 EF 10/09/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
449260 2013 EJ1 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449261 2013 ED2 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449262 2013 EO10 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449263 2013 EC12 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449264 2013 EZ13 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449265 2013 EF15 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449266 2013 ER17 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449267 2013 ED18 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449268 2013 EL24 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449269 2013 EV24 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449270 2013 EC26 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449271 2013 EP30 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449272 2013 EL31 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
449273 2013 EA33 19/03/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
449274 2013 EM38 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449275 2013 EM45 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449276 2013 EJ46 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
449277 2013 ET46 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
449278 2013 EH48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449279 2013 ED49 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449280 2013 EF59 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449281 2013 EN62 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
449282 2013 EQ67 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449283 2013 EO68 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449284 2013 EH72 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449285 2013 EM80 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449286 2013 EW80 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449287 2013 EE83 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449288 2013 EO85 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449289 2013 ER85 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449290 2013 EP86 29/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
449291 2013 ER90 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449292 2013 EU92 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449293 2013 EC94 14/02/2013 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
449294 2013 EK94 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449295 2013 EQ98 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449296 2013 EU105 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
449297 2013 ET110 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449298 2013 EX111 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449299 2013 EY111 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449300 2013 EZ111 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449301 2013 EC114 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449302 2013 EF114 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449303 2013 EC115 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
449304 2013 EL120 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449305 2013 EQ120 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449306 2013 EV123 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449307 2013 EH127 28/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
449308 2013 EL147 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449309 2013 FZ 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
449310 2013 FJ2 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449311 2013 FK5 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449312 2013 FT5 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449313 2013 FA6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449314 2013 FQ6 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
449315 2013 FY6 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
449316 2013 FB7 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449317 2013 FD7 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449318 2013 FP9 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449319 2013 FV9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449320 2013 FP10 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449321 2013 FW11 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449322 2013 FD12 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
449323 2013 FJ12 04/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
449324 2013 FL14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449325 2013 FS14 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449326 2013 FF15 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449327 2013 FJ16 23/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
449328 2013 FF21 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449329 2013 FG21 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449330 2013 FQ21 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449331 2013 FE22 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449332 2013 FJ23 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
449333 2013 FU24 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449334 2013 FW24 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449335 2013 FX25 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449336 2013 FG26 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449337 2013 GC1 08/08/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
449338 2013 GZ3 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449339 2013 GP5 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449340 2013 GP6 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449341 2013 GU6 27/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
449342 2013 GM10 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449343 2013 GR12 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449344 2013 GJ15 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449345 2013 GZ16 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
449346 2013 GT18 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
449347 2013 GW18 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449348 2013 GM20 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449349 2013 GE21 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449350 2013 GX26 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449351 2013 GW34 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449352 2013 GT40 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449353 2013 GW41 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
449354 2013 GH42 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449355 2013 GX45 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449356 2013 GL52 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
449357 2013 GY52 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449358 2013 GW55 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449359 2013 GH56 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449360 2013 GL57 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449361 2013 GK58 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449362 2013 GX72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449363 2013 GL74 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449364 2013 GW74 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
449365 2013 GG76 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449366 2013 GG77 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
449367 2013 GU85 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449368 2013 GF86 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
449369 2013 GY87 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449370 2013 GM90 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449371 2013 GR90 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449372 2013 GA93 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449373 2013 GN93 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449374 2013 GQ93 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449375 2013 GG94 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449376 2013 GV95 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449377 2013 GM96 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449378 2013 GP97 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449379 2013 GK98 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449380 2013 GU98 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
449381 2013 GD101 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449382 2013 GP102 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449383 2013 GA103 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449384 2013 GJ105 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449385 2013 GQ105 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449386 2013 GE106 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449387 2013 GG106 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449388 2013 GT106 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449389 2013 GL107 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449390 2013 GV108 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449391 2013 GW109 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449392 2013 GO110 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449393 2013 GF112 12/03/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
449394 2013 GZ114 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449395 2013 GT116 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449396 2013 GP123 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449397 2013 GB124 12/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
449398 2013 GH125 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449399 2013 GS127 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449400 2013 GL131 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449401 2013 GW132 05/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
449402 2013 GH134 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449403 2013 GF135 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449404 2013 HL1 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449405 2013 HL3 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449406 2013 HP8 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
449407 2013 HQ8 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449408 2013 HS8 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449409 2013 HP16 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
449410 2013 HV17 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449411 2013 HL21 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449412 2013 HH25 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449413 2013 HZ25 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449414 2013 HV28 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
449415 2013 HE32 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449416 2013 HP32 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449417 2013 HG35 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449418 2013 HM41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449419 2013 HZ43 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449420 2013 HF45 22/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
449421 2013 HZ48 14/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
449422 2013 HK53 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449423 2013 HA59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449424 2013 HB63 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449425 2013 HG68 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,4 km MPC · JPL
449426 2013 HM74 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449427 2013 HW74 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449428 2013 HP83 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449429 2013 HZ96 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449430 2013 HJ100 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449431 2013 HV103 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449432 2013 HP108 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449433 2013 HL109 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449434 2013 HX109 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
449435 2013 HB116 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449436 2013 HN118 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449437 2013 HS122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449438 2013 HZ122 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449439 2013 HL134 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449440 2013 HE139 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449441 2013 HK140 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449442 2013 HU145 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
449443 2013 HG146 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449444 2013 JH 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
449445 2013 JM 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449446 2013 JH21 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449447 2013 JM21 08/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
449448 2013 JX22 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449449 2013 JY30 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449450 2013 JA32 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449451 2013 JW33 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449452 2013 JA37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449453 2013 JJ40 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
449454 2013 JM42 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
449455 2013 JS49 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449456 2013 JE54 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449457 2013 KU8 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449458 2013 KC17 31/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449459 2013 LB3 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
449460 2013 LJ4 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449461 2013 LX7 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449462 2013 LE8 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449463 2013 LR11 09/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
449464 2013 LH24 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449465 2013 LT33 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449466 2013 ME2 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449467 2014 BZ28 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449468 2014 BN60 07/09/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
449469 2014 CL14 23/03/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
449470 2014 CP21 03/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
449471 2014 DR25 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
449472 2014 DK36 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449473 2014 DY50 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449474 2014 DX74 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449475 2014 DZ79 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449476 2014 DN87 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449477 2014 DN90 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449478 2014 DW96 02/05/1997 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
449479 2014 DV119 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
449480 2014 DG140 12/01/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
449481 2014 EZ3 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449482 2014 EQ43 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
449483 2014 EW48 27/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
449484 2014 FP2 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449485 2014 FX3 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449486 2014 FG7 26/06/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
449487 2014 FP11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449488 2014 FB33 17/04/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
449489 2014 FP46 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449490 2014 FD47 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449491 2014 FL47 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449492 2014 FN51 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449493 2014 FT52 14/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
449494 2014 FZ53 19/05/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
449495 2014 FK55 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
449496 2014 FS57 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449497 2014 FT65 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
449498 2014 FF66 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449499 2014 GJ3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449500 2014 GD14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449501 2014 GO15 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449502 2014 GZ15 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449503 2014 GW17 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
449504 2014 GQ26 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449505 2014 GP30 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449506 2014 GC31 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449507 2014 GW33 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449508 2014 GY36 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449509 2014 GV38 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449510 2014 GW39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449511 2014 GA40 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
449512 2014 GL44 12/03/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
449513 2014 GM45 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449514 2014 GS48 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449515 2014 GE49 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
449516 2014 HF 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449517 2014 HT2 20/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
449518 2014 HB5 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449519 2014 HU9 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449520 2014 HA10 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449521 2014 HL11 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449522 2014 HP13 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449523 2014 HX14 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449524 2014 HT18 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
449525 2014 HX20 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449526 2014 HL21 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449527 2014 HK26 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449528 2014 HW32 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449529 2014 HD36 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449530 2014 HL38 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449531 2014 HN39 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449532 2014 HW40 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449533 2014 HK42 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449534 2014 HY42 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449535 2014 HN56 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449536 2014 HQ72 01/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449537 2014 HR91 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449538 2014 HL100 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449539 2014 HW109 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449540 2014 HK114 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449541 2014 HE123 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449542 2014 HT124 29/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
449543 2014 HN128 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
449544 2014 HE146 29/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
449545 2014 HZ146 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449546 2014 HN148 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449547 2014 HY158 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449548 2014 HU160 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449549 2014 HD163 27/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
449550 2014 HG164 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449551 2014 HF167 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
449552 2014 HT171 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449553 2014 HN172 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449554 2014 HO175 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449555 2014 HE180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449556 2014 HB183 12/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
449557 2014 HX183 21/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449558 2014 HY186 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449559 2014 HZ186 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
449560 2014 HN188 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449561 2014 JJ 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449562 2014 JK 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449563 2014 JM 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449564 2014 JX 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449565 2014 JR1 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449566 2014 JC2 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
449567 2014 JD4 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
449568 2014 JL6 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449569 2014 JG9 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449570 2014 JS9 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449571 2014 JT10 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449572 2014 JK11 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449573 2014 JZ15 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449574 2014 JS17 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449575 2014 JM18 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
449576 2014 JJ21 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449577 2014 JA22 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449578 2014 JV22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449579 2014 JD24 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449580 2014 JP27 01/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449581 2014 JB29 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449582 2014 JO31 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449583 2014 JQ31 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449584 2014 JP33 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449585 2014 JF34 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449586 2014 JV35 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
449587 2014 JR37 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449588 2014 JD39 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449589 2014 JA41 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
449590 2014 JJ42 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449591 2014 JU42 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449592 2014 JZ42 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449593 2014 JX43 14/02/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
449594 2014 JK44 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449595 2014 JB45 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449596 2014 JP45 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449597 2014 JK46 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
449598 2014 JN46 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449599 2014 JH47 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
449600 2014 JG48 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449601 2014 JM48 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449602 2014 JV51 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449603 2014 JC59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449604 2014 JK62 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449605 2014 JN62 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449606 2014 JX63 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449607 2014 JA69 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449608 2014 JK70 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449609 2014 JL70 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449610 2014 JU70 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
449611 2014 JV70 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
449612 2014 JE71 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449613 2014 JA73 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449614 2014 JB73 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449615 2014 JO73 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449616 2014 JP75 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449617 2014 JJ76 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449618 2014 JT78 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449619 2014 JC79 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449620 2014 JJ79 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449621 2014 JN79 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449622 2014 KQ 03/03/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
449623 2014 KS 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449624 2014 KC3 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449625 2014 KP3 14/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
449626 2014 KN5 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
449627 2014 KQ6 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449628 2014 KN12 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
449629 2014 KU16 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
449630 2014 KC17 21/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
449631 2014 KL17 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449632 2014 KR17 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
449633 2014 KE18 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449634 2014 KS20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449635 2014 KW20 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449636 2014 KZ23 13/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449637 2014 KY24 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449638 2014 KW26 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
449639 2014 KJ27 09/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
449640 2014 KM27 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449641 2014 KY28 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
449642 2014 KE29 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449643 2014 KF29 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449644 2014 KK31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449645 2014 KX34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449646 2014 KN41 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449647 2014 KK42 19/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
449648 2014 KC43 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449649 2014 KX50 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449650 2014 KT51 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449651 2014 KV51 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449652 2014 KK52 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449653 2014 KU55 19/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
449654 2014 KS57 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449655 2014 KP58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449656 2014 KG62 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449657 2014 KS70 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449658 2014 KP71 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449659 2014 KR73 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449660 2014 KP74 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449661 2014 KS77 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449662 2014 KB79 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449663 2014 KA80 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
449664 2014 KT80 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449665 2014 KW80 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449666 2014 KH81 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449667 2014 KH83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
449668 2014 KS83 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
449669 2014 KS84 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449670 2014 KO85 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449671 2014 KR85 01/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
449672 2014 KW85 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449673 2014 KX85 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449674 2014 KV90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449675 2014 KW92 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449676 2014 KW93 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449677 2014 KX94 30/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449678 2014 KQ97 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449679 2014 KK100 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449680 2014 KC101 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449681 2014 LC3 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
449682 2014 LF3 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449683 2014 LZ6 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449684 2014 LE7 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449685 2014 LP12 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449686 2014 LK14 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449687 2014 LK16 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449688 2014 LS18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449689 2014 LA19 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449690 2014 LD19 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449691 2014 LK19 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449692 2014 LS20 22/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
449693 2014 LE22 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449694 2014 LJ22 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449695 2014 LX22 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
449696 2014 LD23 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449697 2014 LU23 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
449698 2014 LK24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449699 2014 MJ 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
449700 2014 MH1 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449701 2014 MM1 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449702 2014 MF2 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449703 2014 MT6 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449704 2014 MC9 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449705 2014 MB11 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449706 2014 MR14 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449707 2014 MQ24 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449708 2014 MT31 21/03/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
449709 2014 MH35 29/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
449710 2014 MS35 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449711 2014 MD36 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
449712 2014 MJ38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449713 2014 MQ38 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449714 2014 MV43 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449715 2014 ME46 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449716 2014 MS48 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
449717 2014 MG51 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
449718 2014 MP54 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
449719 2014 MS65 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449720 2014 ML66 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449721 2014 NU 13/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
449722 2014 NY1 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
449723 2014 NQ2 30/11/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
449724 2014 NO16 19/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449725 2014 NX16 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449726 2014 NP19 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449727 2014 NR19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449728 2014 NQ21 18/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
449729 2014 NN23 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449730 2014 NR25 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449731 2014 NB30 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449732 2014 NC30 26/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
449733 2014 NN30 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449734 2014 NQ31 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449735 2014 NE33 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449736 2014 NF38 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
449737 2014 NG39 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449738 2014 NC46 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449739 2014 NG48 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449740 2014 NR52 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
449741 2014 NM54 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449742 2014 NG58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449743 2014 NM60 21/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
449744 2014 NL61 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449745 2014 OU4 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
449746 2014 OG6 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
449747 2014 OJ6 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449748 2014 ON8 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449749 2014 OF16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449750 2014 OO17 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449751 2014 OK22 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449752 2014 OH32 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449753 2014 OO32 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449754 2014 ON33 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449755 2014 OV33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449756 2014 OP37 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449757 2014 OT38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449758 2014 OD39 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449759 2014 OQ40 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449760 2014 OG49 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449761 2014 OD53 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449762 2014 OT65 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
449763 2014 OC67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449764 2014 OM67 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449765 2014 OO70 02/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
449766 2014 OG71 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449767 2014 OX79 12/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
449768 2014 OJ80 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
449769 2014 OD85 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449770 2014 OE88 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449771 2014 OC91 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449772 2014 OV92 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449773 2014 OP105 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449774 2014 OA107 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
449775 2014 OK107 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449776 2014 OL113 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449777 2014 OW122 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 2,3 km MPC · JPL
449778 2014 OX122 15/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
449779 2014 OT134 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449780 2014 OM136 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
449781 2014 OG155 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449782 2014 OU155 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449783 2014 OQ158 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449784 2014 OG159 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449785 2014 OK161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449786 2014 OT162 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449787 2014 OL176 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
449788 2014 OU181 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
449789 2014 OZ205 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449790 2014 OB209 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449791 2014 OQ216 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449792 2014 OK222 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449793 2014 OR224 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449794 2014 OG233 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449795 2014 ON235 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
449796 2014 OQ236 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449797 2014 OH254 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449798 2014 OY258 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449799 2014 OL259 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449800 2014 OJ272 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449801 2014 OC285 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449802 2014 OH301 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449803 2014 OA305 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449804 2014 OO306 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449805 2014 OE310 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449806 2014 OX310 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449807 2014 OH324 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449808 2014 OJ327 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449809 2014 OJ331 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449810 2014 OO337 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449811 2014 OH344 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449812 2014 OL346 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449813 2014 OW348 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449814 2014 OO353 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449815 2014 OF357 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449816 2014 OT362 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449817 2014 OS372 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
449818 2014 OL379 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449819 2014 OJ384 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449820 2014 PG 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449821 2014 PX1 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449822 2014 PG7 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449823 2014 PK14 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449824 2014 PZ18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449825 2014 PA36 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449826 2014 PT44 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449827 2014 PD53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
449828 2014 PZ56 15/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
449829 2014 QR1 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449830 2014 QY34 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449831 2014 QN36 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449832 2014 QH97 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
449833 2014 QS101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449834 2014 QR241 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449835 2014 QL271 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449836 2014 QS277 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449837 2014 QG310 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
449838 2014 QR337 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449839 2014 QC341 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449840 2014 QP341 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
449841 2014 QR378 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449842 2014 QS405 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
449843 2014 QK418 01/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
449844 2014 QZ421 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449845 2014 SJ86 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
449846 2014 SX126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449847 2014 SW198 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449848 2014 SL227 24/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
449849 2014 SF289 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449850 2014 UB213 30/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
449851 2014 UU213 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
449852 2015 KV36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449853 2015 KF37 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
449854 2015 LV28 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
449855 2015 LP32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449856 2015 LO33 06/09/2008 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
449857 2015 MS6 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
449858 2015 MM8 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
449859 2015 ME9 06/03/2014 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
449860 2015 ML45 17/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
449861 2015 MM45 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
449862 2015 ML47 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449863 2015 ME49 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449864 2015 MT50 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
449865 2015 MO52 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
449866 2015 MQ57 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449867 2015 MS57 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449868 2015 MN58 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
449869 2015 MR58 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
449870 2015 MS58 03/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
449871 2015 MY58 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
449872 2015 MZ58 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449873 2015 MG66 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
449874 2015 MK66 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449875 2015 ML66 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449876 2015 MP67 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449877 2015 MQ67 27/04/2011 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
449878 2015 MA73 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449879 2015 MT80 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449880 2015 MH81 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
449881 2015 MG82 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449882 2015 MC84 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
449883 2015 MW84 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449884 2015 MC85 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449885 2015 MY88 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449886 2015 MC90 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449887 2015 MH90 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449888 2015 MW90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
449889 2015 MX97 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449890 2015 MT98 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449891 2015 MM103 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449892 2015 MQ103 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449893 2015 MR103 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449894 2015 MU103 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449895 2015 ML106 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
449896 2015 MO106 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449897 2015 MC109 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449898 2015 MP109 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449899 2015 MN110 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449900 2015 MQ111 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449901 2015 MX112 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449902 2015 MZ112 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449903 2015 MH113 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449904 2015 MN115 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449905 2015 MT117 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449906 2015 MY125 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449907 2015 MK127 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449908 2015 MQ127 01/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
449909 2015 MF128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
449910 2015 MZ128 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449911 2015 NB3 12/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
449912 2015 NB4 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449913 2015 NO4 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449914 2015 NS8 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449915 2015 NP9 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449916 2015 NQ15 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449917 2015 NH17 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449918 2015 NB24 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449919 2015 NR24 23/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449920 2015 NT24 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449921 2015 OD2 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449922 Bailey 2015 OM9 09/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
449923 2015 OH13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449924 2015 OJ13 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449925 2015 OY14 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449926 2015 OL15 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
449927 2015 OX18 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449928 2015 OJ23 03/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
449929 2015 OT23 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
449930 2015 OB24 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449931 2015 OK24 13/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449932 2015 OM24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449933 2015 OU24 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
449934 2015 OX25 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449935 2015 ON33 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449936 2015 OW35 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449937 2015 OJ36 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449938 2015 OB41 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449939 2015 OB43 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
449940 2015 OK44 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449941 2015 OX44 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449942 2015 OE45 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449943 2015 OF45 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449944 2015 OT45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449945 2015 OD46 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449946 2015 OY52 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449947 2015 OC67 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449948 2015 OJ68 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
449949 2015 OT73 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449950 2015 OB75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
449951 2015 OW75 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449952 2015 OL76 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449953 2015 OS76 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449954 2015 OW76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449955 2015 OX76 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449956 2015 OA78 29/09/1997 Xinglong SCAP 860 m MPC · JPL
449957 2015 PD1 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
449958 2015 PG2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449959 2015 PS2 15/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
449960 2015 PU2 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449961 2015 PX2 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449962 2015 PF3 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449963 2015 PT3 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449964 2015 PW4 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449965 2015 PZ4 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449966 2015 PW7 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449967 2015 PA8 13/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
449968 2015 PU12 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449969 2015 PN30 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449970 2015 PV30 06/08/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
449971 2015 PV35 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449972 2015 PX35 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449973 2015 PM37 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449974 2015 PW37 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449975 2015 PY37 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449976 2015 PG39 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
449977 2015 PU44 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449978 2015 PA47 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449979 2015 PX47 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449980 2015 PB48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449981 2015 PQ75 14/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
449982 2015 PH77 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449983 2015 PJ97 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449984 2015 PN116 24/08/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
449985 2015 PS122 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449986 2015 PX127 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
449987 2015 PE132 07/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
449988 2015 PK132 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449989 2015 PU143 13/04/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449990 2015 PS153 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449991 2015 PB165 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
449992 2015 PF171 12/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
449993 2015 PV202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449994 2015 PG221 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449995 2015 PR229 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449996 2015 PB230 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449997 2015 PD230 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
449998 2015 PD237 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
449999 2015 PN257 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450000 2015 PB278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001