Danh sách tiểu hành tinh/590001–591000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590001 2011 BR45 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590002 2011 BO47 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2.7 km MPC · JPL
590003 2011 BX58 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
590004 2011 BY61 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
590005 2011 BR63 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590006 2011 BL64 30/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
590007 2011 BZ69 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
590008 2011 BV83 30/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1.1 km MPC · JPL
590009 2011 BQ84 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590010 2011 BC97 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
590011 2011 BG117 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
590012 2011 BG123 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
590013 2011 BY129 06/08/2005 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
590014 2011 BF142 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
590015 2011 BG149 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
590016 2011 BQ157 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590017 2011 BL163 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590018 2011 BC168 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
590019 2011 BQ185 02/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
590020 2011 BU185 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
590021 2011 BZ187 21/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590022 2011 BP188 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590023 2011 BC195 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
590024 2011 BU197 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
590025 2011 BU201 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590026 2011 BZ202 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590027 2011 CA21 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
590028 2011 CY22 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
590029 2011 CW57 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590030 2011 CR74 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590031 2011 CY96 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
590032 2011 CE99 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590033 2011 CU114 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
590034 2011 CO121 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590035 2011 CH122 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
590036 2011 CO123 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
590037 2011 CX129 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
590038 2011 CJ133 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590039 2011 CN133 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
590040 2011 DY2 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
590041 2011 DR11 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
590042 2011 DQ17 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
590043 2011 DP20 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590044 2011 DY45 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
590045 2011 DO51 12/03/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
590046 2011 DZ54 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
590047 2011 DX56 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590048 2011 EG8 02/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.1 km MPC · JPL
590049 2011 EH16 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
590050 2011 ED33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
590051 2011 EK39 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590052 2011 EM50 11/03/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 880 m MPC · JPL
590053 2011 EX85 09/04/2003 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
590054 2011 EX89 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
590055 2011 EV91 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
590056 2011 ED93 21/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590057 2011 EY96 04/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
590058 2011 EQ100 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
590059 2011 ES102 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590060 2011 EZ103 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590061 2011 FW9 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590062 2011 FT17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
590063 2011 FR24 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
590064 2011 FH26 14/03/2011 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
590065 2011 FE32 24/12/2005 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
590066 2011 FD36 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
590067 2011 FD38 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
590068 2011 FH42 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
590069 2011 FJ49 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
590070 2011 FN55 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590071 2011 FP61 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590072 2011 FP64 11/07/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
590073 2011 FE67 05/10/2004 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
590074 2011 FK92 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
590075 2011 FU102 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
590076 2011 FB103 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
590077 2011 FT107 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
590078 2011 FD108 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590079 2011 FK110 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
590080 2011 FM115 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
590081 2011 FW118 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
590082 2011 FX119 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.3 km MPC · JPL
590083 2011 FS120 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590084 2011 FF122 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
590085 2011 FS122 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590086 2011 FQ126 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590087 2011 FG149 27/10/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
590088 2011 FZ151 25/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
590089 2011 FG157 06/04/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 890 m MPC · JPL
590090 2011 FE158 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
590091 2011 FK160 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
590092 2011 FX160 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590093 2011 FZ164 04/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
590094 2011 FB167 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590095 2011 FQ167 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590096 2011 GP2 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
590097 2011 GE5 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.3 km MPC · JPL
590098 2011 GX20 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590099 2011 GP22 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
590100 2011 GV26 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590101 2011 GK35 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
590102 2011 GP51 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590103 2011 GR51 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
590104 2011 GG53 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
590105 2011 GY89 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
590106 2011 GS93 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
590107 2011 GY96 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
590108 2011 GB101 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
590109 2011 GD101 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590110 2011 GR101 08/04/2011 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
590111 2011 HO8 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
590112 2011 HF25 13/04/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
590113 2011 HV28 05/11/2004 Needville J. Dellinger 1.7 km MPC · JPL
590114 2011 HX28 13/12/2004 Junk Bond D. Healy 2.3 km MPC · JPL
590115 2011 HT46 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
590116 2011 HT52 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
590117 2011 HJ53 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
590118 2011 HB56 05/05/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
590119 2011 HW72 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
590120 2011 HT80 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590121 2011 HW109 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590122 2011 HY109 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590123 2011 HF110 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590124 2011 JS4 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590125 2011 JO10 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590126 2011 JS10 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590127 2011 JV13 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590128 2011 JJ14 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590129 2011 JQ18 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
590130 2011 JG19 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
590131 2011 JU30 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
590132 2011 JC32 03/05/2011 Marly P. Kocher 2.0 km MPC · JPL
590133 2011 JJ33 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
590134 2011 JP33 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
590135 2011 JB37 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590136 2011 KC1 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590137 2011 KE12 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 660 m MPC · JPL
590138 2011 KJ40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
590139 2011 KH42 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590140 2011 KE45 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590141 2011 KL45 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
590142 2011 KR51 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590143 2011 KU51 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590144 2011 KE55 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
590145 2011 LZ14 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
590146 2011 MQ6 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590147 2011 OS7 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590148 2011 OT31 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
590149 2011 OT45 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590150 2011 OM61 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590151 2011 OX70 27/07/2011 Charleston R. Holmes 1.6 km MPC · JPL
590152 2011 PX7 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590153 2011 PC21 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
590154 2011 QF37 24/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.2 km MPC · JPL
590155 2011 QV54 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
590156 2011 QP57 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
590157 2011 QC91 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590158 2011 QP93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590159 2011 QZ100 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
590160 2011 QL103 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
590161 2011 QU109 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590162 2011 QX112 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
590163 2011 RW7 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
590164 2011 RB14 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 380 m MPC · JPL
590165 2011 RU14 06/09/2011 Great Shefford P. Birtwhistle 2.1 km MPC · JPL
590166 2011 RL18 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
590167 2011 RO22 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
590168 2011 RG23 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590169 2011 RR27 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590170 2011 RT28 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
590171 2011 SY19 13/08/2006 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
590172 2011 SE39 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
590173 2011 SX49 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590174 2011 SY72 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
590175 2011 SE106 23/09/2011 Taunus Taunus Obs. 2.2 km MPC · JPL
590176 2011 SE131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
590177 2011 SR136 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
590178 2011 SJ138 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590179 2011 SJ140 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
590180 2011 SR158 22/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
590181 2011 SQ181 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
590182 2011 SZ189 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590183 2011 SH200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
590184 2011 SX209 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.0 km MPC · JPL
590185 2011 SB215 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
590186 2011 SC225 30/09/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
590187 2011 SA228 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590188 2011 SW231 30/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
590189 2011 SY232 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590190 2011 SN234 30/09/2011 Taunus E. Schwab, R. Kling 3.1 km MPC · JPL
590191 2011 SJ236 28/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
590192 2011 SF251 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
590193 2011 SY266 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590194 2011 SC280 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
590195 2011 SG281 16/10/2006 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
590196 2011 SN281 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
590197 2011 SG283 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590198 2011 SE291 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590199 2011 SA297 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
590200 2011 SB308 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590201 2011 SX308 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
590202 2011 ST309 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
590203 2011 SB312 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
590204 2011 SO312 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590205 2011 SZ314 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
590206 2011 SH323 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590207 2011 TD2 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
590208 2011 TQ3 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590209 2011 TU14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590210 2011 UH5 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590211 2011 UX11 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 920 m MPC · JPL
590212 2011 UA12 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
590213 2011 UF35 04/12/2007 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
590214 2011 UA45 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590215 2011 UF45 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590216 2011 UN45 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590217 2011 UZ55 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590218 2011 UD63 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 77 km MPC · JPL
590219 2011 UE71 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590220 2011 UM87 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590221 2011 UT102 29/07/2005 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
590222 2011 UU102 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
590223 2011 UL106 22/10/2011 Siegen H. Bill 2.1 km MPC · JPL
590224 2011 UX110 21/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
590225 2011 UE113 29/08/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
590226 2011 UH129 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
590227 2011 US139 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590228 2011 UM144 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590229 2011 UO147 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590230 2011 UP148 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
590231 2011 UP161 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590232 2011 US161 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590233 2011 UL165 14/12/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
590234 2011 UE166 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
590235 2011 UF170 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590236 2011 UD174 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590237 2011 UJ176 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590238 2011 UN181 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
590239 2011 UJ192 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590240 2011 UO192 18/10/2011 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
590241 2011 UF194 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
590242 2011 UJ194 21/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1.5 km MPC · JPL
590243 2011 UU194 19/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
590244 2011 US199 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
590245 2011 US212 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590246 2011 UY212 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590247 2011 US234 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
590248 2011 UZ243 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590249 2011 UV247 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590250 2011 UG257 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590251 2011 UU261 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
590252 2011 UO262 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.5 km MPC · JPL
590253 2011 UT266 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
590254 2011 UK267 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
590255 2011 UW277 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590256 2011 UG278 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590257 2011 UL286 04/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.0 km MPC · JPL
590258 2011 UG287 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590259 2011 UD296 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590260 2011 UF296 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590261 2011 UA303 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590262 2011 UJ320 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
590263 2011 UQ320 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590264 2011 UP321 31/10/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2.3 km MPC · JPL
590265 2011 UY325 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
590266 2011 UT329 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
590267 2011 UE330 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
590268 2011 US334 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590269 2011 UF336 27/09/2011 Piszkesteto A. Farkas 2.5 km MPC · JPL
590270 2011 UM340 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590271 2011 UN340 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
590272 2011 UO356 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590273 2011 UY358 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590274 2011 UM359 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
590275 2011 UF363 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590276 2011 UG375 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590277 2011 UH378 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590278 2011 UU386 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590279 2011 UJ400 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
590280 2011 UN401 21/10/2006 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
590281 2011 UJ402 08/04/2010 La Sagra OAM Obs. 870 m MPC · JPL
590282 2011 UM402 22/11/2006 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
590283 2011 UJ416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
590284 2011 UW419 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
590285 2011 UJ420 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590286 2011 UB421 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590287 2011 UA422 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590288 2011 UJ422 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590289 2011 UL422 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590290 2011 UX422 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590291 2011 UF423 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590292 2011 UJ429 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
590293 2011 UA432 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
590294 2011 UQ434 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
590295 2011 UM435 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590296 2011 UA439 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590297 2011 UP439 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
590298 2011 UT439 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590299 2011 UD445 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590300 2011 UK448 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590301 2011 UA453 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590302 2011 UE455 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590303 2011 UC456 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590304 2011 UW456 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
590305 2011 UV462 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590306 2011 UQ471 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
590307 2011 UJ475 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
590308 2011 UE476 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590309 2011 UF476 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590310 2011 UG476 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590311 2011 VT6 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
590312 2011 VX8 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590313 2011 VA12 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590314 2011 VD12 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590315 2011 VF15 31/10/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.6 km MPC · JPL
590316 2011 VU25 08/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
590317 2011 VO29 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590318 2011 VW29 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590319 2011 VE30 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590320 2011 VP30 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590321 2011 VS30 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590322 2011 WD1 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
590323 2011 WP1 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
590324 2011 WX4 19/12/2001 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
590325 2011 WK8 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
590326 2011 WB9 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590327 2011 WG18 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590328 2011 WX20 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 3.6 km MPC · JPL
590329 2011 WN21 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590330 2011 WD23 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590331 2011 WE26 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
590332 2011 WN31 22/11/2011 Piszkesteto A. Pál 2.5 km MPC · JPL
590333 2011 WJ33 29/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
590334 2011 WH38 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590335 2011 WX46 03/11/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 3.1 km MPC · JPL
590336 2011 WH48 15/10/2001 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
590337 2011 WO50 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
590338 2011 WA67 01/09/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
590339 2011 WK78 19/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590340 2011 WX78 03/09/2010 La Sagra OAM Obs. 3.5 km MPC · JPL
590341 2011 WN79 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
590342 2011 WQ83 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590343 2011 WP90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590344 2011 WM94 02/11/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.7 km MPC · JPL
590345 2011 WB95 16/10/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
590346 2011 WU98 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
590347 2011 WY100 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590348 2011 WS103 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590349 2011 WQ108 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
590350 2011 WN118 18/11/2011 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
590351 2011 WX121 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590352 2011 WV123 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
590353 2011 WA124 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590354 2011 WX129 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590355 2011 WU130 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590356 2011 WM134 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
590357 2011 WF136 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
590358 2011 WN136 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
590359 2011 WB140 23/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590360 2011 WD140 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
590361 2011 WN154 20/03/2002 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
590362 2011 WF155 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590363 2011 WM157 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590364 2011 WR157 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 8.6 km MPC · JPL
590365 2011 WF159 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590366 2011 WU159 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590367 2011 WZ162 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
590368 2011 WK163 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590369 2011 WM171 07/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
590370 2011 WP174 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
590371 2011 XQ2 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590372 2011 XW3 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590373 2011 XS4 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590374 2011 XA5 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590375 2011 XW6 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 6.4 km MPC · JPL
590376 2011 YB1 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
590377 2011 YG2 21/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.0 km MPC · JPL
590378 2011 YM2 07/02/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
590379 2011 YM6 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
590380 2011 YD9 05/07/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
590381 2011 YP11 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590382 2011 YZ11 17/01/2001 Haleakala AMOS 4.2 km MPC · JPL
590383 2011 YE31 26/12/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 910 m MPC · JPL
590384 2011 YL34 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
590385 2011 YR34 30/01/2001 Haleakala AMOS 3.8 km MPC · JPL
590386 2011 YD36 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590387 2011 YX36 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590388 2011 YW46 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590389 2011 YL47 28/12/2011 Oukaimeden M. Ory 7.9 km MPC · JPL
590390 2011 YV50 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
590391 2011 YJ52 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
590392 2011 YA53 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
590393 2011 YX54 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590394 2011 YR57 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
590395 2011 YN62 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
590396 2011 YB65 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590397 2011 YX67 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 5.5 km MPC · JPL
590398 2011 YX68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590399 2011 YP70 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
590400 2011 YX71 01/12/2011 Charleston R. Holmes 530 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590401 2011 YK72 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 9.5 km MPC · JPL
590402 2011 YO74 28/12/2011 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
590403 2011 YJ78 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
590404 2011 YP79 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 8.0 km MPC · JPL
590405 2011 YH81 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
590406 2011 YO81 10/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
590407 2011 YD82 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
590408 2011 YK82 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590409 2011 YF83 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590410 2011 YG83 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590411 2011 YH84 13/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590412 2011 YS84 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590413 2011 YZ84 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
590414 2011 YF88 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
590415 2011 YS88 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
590416 2011 YV88 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590417 2011 YY88 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.8 km MPC · JPL
590418 2011 YH89 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 8.9 km MPC · JPL
590419 2011 YA90 18/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 7.3 km MPC · JPL
590420 2011 YF90 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
590421 2011 YP90 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
590422 2011 YK91 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
590423 2011 YX91 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
590424 2011 YA92 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
590425 2011 YB93 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590426 2011 YF94 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
590427 2012 AD4 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590428 2012 AZ4 21/12/2011 ESA OGS ESA OGS 2.7 km MPC · JPL
590429 2012 AM5 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
590430 2012 AV7 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.0 km MPC · JPL
590431 2012 AQ8 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
590432 2012 AX11 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590433 2012 AN12 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590434 2012 AJ15 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
590435 2012 AJ16 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.2 km MPC · JPL
590436 2012 AU19 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
590437 2012 AA20 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
590438 2012 AU21 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.3 km MPC · JPL
590439 2012 AH22 18/09/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
590440 2012 AT23 31/10/2005 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
590441 2012 AC26 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
590442 2012 AE26 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590443 2012 AM26 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590444 2012 AD29 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590445 2012 AD31 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590446 2012 AW31 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
590447 2012 AE33 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
590448 2012 BE19 25/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
590449 2012 BX19 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
590450 2012 BY23 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
590451 2012 BR28 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590452 2012 BU30 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
590453 2012 BE34 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
590454 2012 BJ34 26/11/2005 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
590455 2012 BV35 31/08/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
590456 2012 BR36 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
590457 2012 BS39 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590458 2012 BN44 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
590459 2012 BE47 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
590460 2012 BX49 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.6 km MPC · JPL
590461 2012 BB54 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
590462 2012 BD55 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
590463 2012 BU56 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590464 2012 BB57 23/01/2012 Mayhill N. Falla 2.4 km MPC · JPL
590465 2012 BW60 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 7.4 km MPC · JPL
590466 2012 BK61 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
590467 2012 BK64 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
590468 2012 BG68 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
590469 2012 BL68 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
590470 2012 BR71 21/01/2012 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
590471 2012 BO72 19/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
590472 2012 BM74 23/01/2012 Oukaimeden M. Ory 1.9 km MPC · JPL
590473 2012 BG76 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
590474 2012 BF80 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
590475 2012 BE81 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
590476 2012 BH82 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
590477 2012 BK83 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590478 2012 BB84 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590479 2012 BN85 18/01/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
590480 2012 BT85 20/04/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
590481 2012 BH90 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590482 2012 BC94 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
590483 2012 BX96 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
590484 2012 BB97 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
590485 2012 BO97 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
590486 2012 BD99 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590487 2012 BS100 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590488 2012 BQ101 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590489 2012 BC111 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
590490 2012 BT115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
590491 2012 BW116 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
590492 2012 BH118 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
590493 2012 BT119 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590494 2012 BV123 28/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 7.4 km MPC · JPL
590495 2012 BP124 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590496 2012 BM126 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
590497 2012 BX128 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590498 2012 BM129 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
590499 2012 BD131 18/01/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
590500 2012 BF131 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590501 2012 BZ132 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
590502 2012 BK137 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
590503 2012 BL140 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
590504 2012 BH141 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590505 2012 BL144 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590506 2012 BK145 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
590507 2012 BC148 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
590508 2012 BX151 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
590509 2012 BS156 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590510 2012 BR159 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
590511 2012 BL160 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590512 2012 BS160 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590513 2012 BJ161 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590514 2012 BQ162 07/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590515 2012 BX162 18/01/2012 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
590516 2012 BP164 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
590517 2012 BT166 25/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590518 2012 BA169 11/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
590519 2012 BL169 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590520 2012 BX171 02/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590521 2012 BD173 05/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
590522 2012 BM174 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
590523 2012 BJ176 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
590524 2012 BQ179 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
590525 2012 BD180 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
590526 2012 BT180 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590527 2012 CD3 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590528 2012 CP11 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
590529 2012 CT12 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
590530 2012 CV15 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
590531 2012 CR18 30/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 3.6 km MPC · JPL
590532 2012 CM19 12/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
590533 2012 CZ24 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590534 2012 CQ28 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
590535 2012 CQ31 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590536 2012 CR31 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
590537 2012 CC32 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
590538 2012 CD37 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590539 2012 CJ37 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
590540 2012 CL37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
590541 2012 CH45 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
590542 2012 CO45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590543 2012 CL49 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
590544 2012 CR54 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
590545 2012 CT60 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
590546 2012 CJ61 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
590547 2012 CP63 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590548 2012 CT65 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590549 2012 CK67 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590550 2012 DJ3 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590551 2012 DY15 21/02/2012 Oukaimeden M. Ory 4.0 km MPC · JPL
590552 2012 DJ19 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
590553 2012 DN30 22/02/2012 Charleston R. Holmes 500 m MPC · JPL
590554 2012 DA34 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590555 2012 DB49 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
590556 2012 DD59 21/02/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 770 m MPC · JPL
590557 2012 DL61 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
590558 2012 DR62 03/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
590559 2012 DP71 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590560 2012 DC73 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
590561 2012 DX80 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
590562 2012 DZ80 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
590563 2012 DO90 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590564 2012 DP99 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
590565 2012 DH100 10/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
590566 2012 DS104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590567 2012 DB107 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
590568 2012 DQ107 16/02/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2.9 km MPC · JPL
590569 2012 DH110 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
590570 2012 DJ117 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
590571 2012 DK119 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590572 2012 DL119 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590573 2012 DO123 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
590574 2012 DF124 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590575 2012 ET 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
590576 2012 EC9 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
590577 2012 EB14 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
590578 2012 EB15 17/03/2004 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
590579 2012 ES15 15/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 3.3 km MPC · JPL
590580 2012 EP20 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
590581 2012 EH22 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
590582 2012 FD 16/03/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
590583 2012 FS5 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
590584 2012 FY10 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590585 2012 FF18 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590586 2012 FS21 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590587 2012 FH23 21/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
590588 2012 FZ25 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
590589 2012 FG34 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
590590 2012 FZ37 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
590591 2012 FC38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
590592 2012 FJ41 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
590593 2012 FZ65 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
590594 2012 FZ69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
590595 2012 FT78 23/10/2001 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
590596 2012 FH83 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
590597 2012 FR84 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590598 2012 FZ86 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
590599 2012 FO88 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590600 2012 FH89 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590601 2012 FU93 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
590602 2012 FC103 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
590603 2012 GU 03/09/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
590604 2012 GV 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
590605 2012 GO24 16/03/2012 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
590606 2012 GZ31 30/03/2012 Siding Spring SSS 4.0 km MPC · JPL
590607 2012 HB12 17/01/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
590608 2012 HW20 25/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
590609 2012 HQ35 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
590610 2012 HP38 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
590611 2012 HJ48 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
590612 2012 HL50 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
590613 2012 HG56 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590614 2012 HC72 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
590615 2012 HE77 28/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
590616 2012 HU84 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
590617 2012 HD87 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
590618 2012 HU88 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
590619 2012 HJ90 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
590620 2012 HZ99 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
590621 2012 HR100 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
590622 2012 HT107 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
590623 2012 JD10 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
590624 2012 JZ10 20/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
590625 2012 JB15 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
590626 2012 JB21 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590627 2012 JU26 29/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
590628 2012 JT33 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
590629 2012 JM35 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
590630 2012 JR43 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
590631 2012 JL45 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
590632 2012 JH50 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
590633 2012 JL63 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590634 2012 KL 04/08/2008 Crni Vrh J. Skvarč 1.5 km MPC · JPL
590635 2012 KJ2 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
590636 2012 KC9 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
590637 2012 KS9 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
590638 2012 KE17 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590639 2012 KV24 19/05/2012 Charleston R. Holmes 770 m MPC · JPL
590640 2012 KL27 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
590641 2012 KF33 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
590642 2012 KR37 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
590643 2012 KW37 31/07/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
590644 2012 KC46 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
590645 2012 KC53 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590646 2012 KE60 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
590647 2012 LH6 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
590648 2012 LE14 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590649 2012 LP15 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590650 2012 LR20 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
590651 2012 LE21 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590652 2012 LH21 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.4 km MPC · JPL
590653 2012 LU22 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
590654 2012 LU24 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
590655 2012 LV24 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
590656 2012 LF27 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
590657 2012 MM1 17/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
590658 2012 MF5 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
590659 2012 MW7 19/12/2001 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
590660 2012 MY9 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
590661 2012 MO10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590662 2012 MU16 01/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
590663 2012 MY16 21/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
590664 2012 OV 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
590665 2012 OH1 16/06/1999 Wise Wise Obs. 1.5 km MPC · JPL
590666 2012 OV5 12/04/2007 Lulin LUSS 1.7 km MPC · JPL
590667 2012 OS6 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
590668 2012 OG7 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590669 2012 OQ7 21/07/2012 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
590670 2012 PJ1 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
590671 2012 PH2 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590672 2012 PF4 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
590673 2012 PD7 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590674 2012 PD11 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590675 2012 PT19 21/05/2003 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
590676 2012 PB23 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590677 2012 PP29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590678 2012 PU35 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590679 2012 PF47 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590680 2012 PE54 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590681 2012 QA 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
590682 2012 QL3 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590683 2012 QP3 16/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
590684 2012 QX7 12/08/2012 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
590685 2012 QZ23 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
590686 2012 QL25 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590687 2012 QH31 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590688 2012 QH36 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590689 2012 QS40 18/11/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
590690 2012 QV40 19/08/2012 Siding Spring SSS 1.9 km MPC · JPL
590691 2012 QU43 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
590692 2012 QN51 05/04/2011 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
590693 2012 QS52 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3.6 km MPC · JPL
590694 2012 QT54 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
590695 2012 QU55 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
590696 2012 QP56 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590697 2012 QZ56 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
590698 2012 QV59 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
590699 2012 QK64 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
590700 2012 QA67 16/08/2012 Alder Springs K. Levin 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590701 2012 QT67 26/08/2012 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
590702 2012 RN3 08/09/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.7 km MPC · JPL
590703 2012 RH7 23/08/2012 Crni Vrh J. Skvarč 1.6 km MPC · JPL
590704 2012 RK9 11/09/2012 Alder Springs K. Levin 1.9 km MPC · JPL
590705 2012 RM16 14/09/2012 Catalina 1.8 km MPC · JPL
590706 2012 RD17 14/09/2003 Palomar 2.6 km MPC · JPL
590707 2012 RG17 11/09/2012 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 2.6 km MPC · JPL
590708 2012 RZ20 22/08/2003 Palomar 2.2 km MPC · JPL
590709 2012 RF26 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.1 km MPC · JPL
590710 2012 RE32 28/08/2003 Haleakala AMOS 1.9 km MPC · JPL
590711 2012 RR32 25/08/2012 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
590712 2012 RP36 30/10/2008 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
590713 2012 RT36 19/11/2008 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
590714 2012 RA40 18/08/2012 Crni Vrh J. Skvarč 1.4 km MPC · JPL
590715 2012 RK42 21/12/2004 Catalina 1.4 km MPC · JPL
590716 2012 RA43 22/04/2007 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
590717 2012 RR43 24/07/2003 Palomar 2.2 km MPC · JPL
590718 2012 RS48 06/09/2012 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590719 2012 SA5 23/09/2003 Palomar 1.3 km MPC · JPL
590720 2012 SE9 17/09/2012 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590721 2012 ST22 22/09/2003 Palomar 1.9 km MPC · JPL
590722 2012 SR23 22/09/2008 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
590723 2012 SB27 21/09/2003 Palomar 2.7 km MPC · JPL
590724 2012 SR33 10/08/2012 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
590725 2012 SW36 16/09/2003 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
590726 2012 SY36 18/09/2012 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
590727 2012 SQ47 25/10/2005 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
590728 2012 SV47 18/02/2010 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
590729 2012 ST48 01/11/2008 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
590730 2012 SO52 29/10/2008 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590731 2012 SJ73 25/09/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590732 2012 SP83 21/09/2012 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
590733 2012 SP85 16/09/2012 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
590734 2012 SB86 23/09/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590735 2012 SD88 25/09/2012 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
590736 2012 TN4 24/11/2003 Palomar 640 m MPC · JPL
590737 2012 TV20 23/03/2001 Cima Ekar C. Barbieri, G. Pignata 2.8 km MPC · JPL
590738 2012 TD25 22/09/2012 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
590739 Miloslavov 2012 TF29 Bản mẫu:MoMP 18/09/2012 Mount Lemmon SkyCe 1.6 km MPC · JPL
590740 2012 TK40 08/10/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590741 2012 TM40 19/11/2003 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
590742 2012 TS54 27/10/2003 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
590743 2012 TE58 20/10/2003 Palomar 1.7 km MPC · JPL
590744 2012 TR58 26/09/2003 Apache Point 2.4 km MPC · JPL
590745 2012 TR60 19/10/2003 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
590746 2012 TA63 08/10/2012 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
590747 2012 TG67 01/12/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
590748 2012 TG72 15/01/2005 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
590749 2012 TY72 09/10/2012 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590750 2012 TD74 19/03/2010 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590751 2012 TK76 25/09/2012 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
590752 2012 TK81 05/10/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590753 2012 TV82 23/10/2009 Mount Lemmon 420 m MPC · JPL
590754 2012 TT89 07/10/2012 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
590755 2012 TU90 07/10/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590756 2012 TG91 23/10/2003 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
590757 2012 TQ91 17/09/2012 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
590758 2012 TV106 09/10/2012 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
590759 2012 TO107 16/02/2005 La Silla 1.9 km MPC · JPL
590760 2012 TF113 16/09/2012 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
590761 2012 TP116 07/02/2005 Vicques DOR 2.5 km MPC · JPL
590762 2012 TL118 10/10/2012 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
590763 2012 TZ119 22/09/2003 Palomar 2.5 km MPC · JPL
590764 2012 TH126 06/10/2012 Catalina 2.4 km MPC · JPL
590765 2012 TG127 16/09/2003 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590766 2012 TN128 04/09/2003 Crni Vrh 1.1 km MPC · JPL
590767 2012 TB133 24/08/2003 Cerro Tololo 2.5 km MPC · JPL
590768 2012 TK133 05/10/2012 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
590769 2012 TL134 29/10/2008 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
590770 2012 TL138 18/09/2003 Campo Imperatore 1.3 km MPC · JPL
590771 2012 TX138 09/10/2012 Nogales 1.4 km MPC · JPL
590772 2012 TA139 01/10/2003 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
590773 2012 TF139 03/10/2003 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
590774 2012 TG142 06/10/2012 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
590775 2012 TT154 08/10/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590776 2012 TH158 13/09/2007 Mount Lemmon AST 1.3 km MPC · JPL
590777 2012 TP158 13/09/2007 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
590778 2012 TL165 20/10/2003 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
590779 2012 TG167 08/10/2012 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
590780 2012 TO178 09/10/2012 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590781 2012 TO179 09/10/2012 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590782 2012 TR180 09/10/2012 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
590783 2012 TV182 24/03/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
590784 2012 TB188 04/03/2006 Mount Lemmon 920 m MPC · JPL
590785 2012 TG192 10/10/2012 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
590786 2012 TX194 28/08/2012 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
590787 2012 TB196 04/12/2008 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
590788 2012 TA201 11/10/2012 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
590789 2012 TJ203 11/10/2012 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
590790 2012 TW204 11/10/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590791 2012 TA211 11/10/2012 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
590792 2012 TL214 02/03/2006 Kitt Peak L5 7.4 km MPC · JPL
590793 2012 TW218 14/10/2012 Mayhill-ISON 1.8 km MPC · JPL
590794 2012 TC223 22/11/2008 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
590795 2012 TJ223 06/10/2012 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
590796 2012 TR237 09/08/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590797 2012 TT239 08/10/2012 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
590798 2012 TS243 08/10/2008 Kitt Peak 750 m MPC · JPL
590799 2012 TP247 11/10/2012 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
590800 2012 TC249 11/10/2012 Haleakala 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590801 2012 TF258 18/09/2012 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590802 2012 TO259 20/09/2003 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590803 2012 TH260 07/10/2012 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
590804 2012 TK260 25/09/2008 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
590805 2012 TB270 11/10/2012 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
590806 2012 TE271 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
590807 2012 TR275 06/06/2011 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
590808 2012 TX278 18/09/2003 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
590809 2012 TL282 23/08/2003 Palomar 1.8 km MPC · JPL
590810 2012 TF297 08/03/2005 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590811 2012 TN297 15/10/2012 Kitt Peak 13 km MPC · JPL
590812 2012 TS304 03/12/2008 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
590813 2012 TY306 10/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.4 km MPC · JPL
590814 2012 TH308 03/10/2003 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
590815 2012 TU311 14/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.9 km MPC · JPL
590816 2012 TJ314 20/09/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1.6 km MPC · JPL
590817 2012 TU318 18/09/2003 Haleakala AMOS 2.9 km MPC · JPL
590818 2012 TC329 08/10/2012 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
590819 2012 TY330 11/10/2012 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
590820 2012 TZ330 06/10/2012 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
590821 2012 TJ332 16/04/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
590822 2012 TA333 20/02/2014 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
590823 2012 TN333 21/03/2015 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
590824 2012 TD336 17/09/2003 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
590825 2012 TA337 06/10/2012 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
590826 2012 TB357 09/10/2012 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590827 2012 TE358 11/10/2012 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
590828 2012 TK359 09/10/2012 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
590829 2012 TN360 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
590830 2012 TO375 08/10/2012 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
590831 2012 UN2 16/01/2005 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
590832 2012 UR4 07/10/2008 Mount Lemmon 790 m MPC · JPL
590833 2012 US14 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
590834 2012 UV17 18/03/2010 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590835 2012 UP20 16/09/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
590836 2012 UD22 16/10/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590837 2012 US22 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590838 2012 UM26 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590839 2012 UX35 11/03/2005 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
590840 2012 UN37 07/01/2000 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
590841 2012 UF39 25/09/2003 Palomar 2.0 km MPC · JPL
590842 2012 UQ44 06/10/2012 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
590843 2012 UR52 13/09/2007 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590844 2012 UG53 05/10/2012 Piszkesteto G. Dálya 2.2 km MPC · JPL
590845 2012 UO55 10/03/2005 Mount Lemmon 950 m MPC · JPL
590846 2012 UM57 18/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2.0 km MPC · JPL
590847 2012 UX66 20/10/2012 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
590848 2012 UT82 02/08/2011 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590849 2012 UN83 05/11/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590850 2012 UH86 03/01/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
590851 2012 UK97 22/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.3 km MPC · JPL
590852 2012 UD100 18/10/2012 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590853 2012 UF106 21/08/2008 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
590854 2012 UG106 18/11/2006 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
590855 2012 UY106 11/05/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
590856 2012 UU109 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
590857 2012 UV111 21/10/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590858 2012 UB120 15/10/2012 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
590859 2012 UA123 21/10/2007 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
590860 2012 UU133 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
590861 2012 UM135 09/10/2012 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
590862 2012 UY135 07/05/2011 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
590863 2012 UH143 18/10/2012 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
590864 2012 UX146 09/10/2012 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
590865 2012 UZ159 20/08/2003 Haleakala AMOS 2.2 km MPC · JPL
590866 2012 UA161 19/10/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
590867 2012 UP161 19/01/2005 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
590868 2012 UQ162 22/10/2012 Kitt Peak 440 m MPC · JPL
590869 2012 UX172 18/02/2010 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
590870 2012 UK185 01/08/2016 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
590871 2012 UJ186 17/10/2012 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
590872 2012 UQ191 23/11/1995 Kitt Peak 770 m MPC · JPL
590873 2012 UX191 20/10/2012 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
590874 2012 UG216 17/10/2012 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
590875 2012 UO217 21/11/2003 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
590876 2012 UC220 25/10/2012 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
590877 2012 UY220 09/10/2012 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
590878 2012 VX9 19/11/2003 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
590879 2012 VK14 04/11/2012 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
590880 2012 VM16 19/11/2007 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
590881 2012 VD28 14/02/2005 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
590882 2012 VK36 06/11/2008 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
590883 2012 VB41 06/11/2012 Haleakala 470 m MPC · JPL
590884 2012 VT45 04/02/2005 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
590885 2012 VE50 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 1.9 km MPC · JPL
590886 2012 VV50 15/10/1999 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
590887 2012 VJ52 08/07/2003 Palomar 2.1 km MPC · JPL
590888 Chengda 2012 VB53 Bản mẫu:MoMP 22/07/2007 Lulin MRX 1.2 km MPC · JPL
590889 2012 VE58 07/11/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
590890 2012 VO60 07/11/2012 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
590891 2012 VZ65 10/09/2007 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
590892 2012 VP66 14/09/2007 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
590893 2012 VO70 07/11/2012 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
590894 2012 VK74 14/08/2002 Palomar 2.6 km MPC · JPL
590895 2012 VY74 12/11/2012 Bergisch Gladbach 2.3 km MPC · JPL
590896 2012 VJ75 21/10/2012 Haleakala 430 m MPC · JPL
590897 2012 VQ78 10/09/2007 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
590898 2012 VT98 03/12/2008 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
590899 2012 VZ102 07/04/2002 Cerro Tololo 2.0 km MPC · JPL
590900 2012 VO110 17/10/2007 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
590901 2012 VB115 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
590902 2012 VF115 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590903 2012 VZ117 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
590904 2012 VD127 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
590905 2012 VY128 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590906 2012 WJ10 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
590907 2012 WR12 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
590908 2012 WH37 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590909 2012 XT5 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
590910 2012 XE7 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590911 2012 XQ9 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590912 2012 XL20 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
590913 2012 XS22 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590914 2012 XF25 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
590915 2012 XG30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590916 2012 XK34 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590917 2012 XX34 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590918 2012 XA36 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
590919 2012 XY42 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
590920 2012 XH51 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
590921 2012 XD61 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
590922 2012 XR72 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590923 2012 XE78 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
590924 2012 XU78 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
590925 2012 XG96 04/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
590926 2012 XZ99 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
590927 2012 XM113 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590928 2012 XN124 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
590929 2012 XO128 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
590930 2012 XP141 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590931 2012 XX144 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590932 2012 XP146 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
590933 2012 XM147 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
590934 2012 XM149 13/09/2007 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
590935 2012 XZ149 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
590936 2012 XC160 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
590937 2012 XH167 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
590938 2012 XH169 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590939 2012 XQ170 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
590940 2012 XN171 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
590941 2012 XR175 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
590942 2012 YE1 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 9.1 km MPC · JPL
590943 2012 YR2 19/11/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
590944 2012 YT9 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
590945 2012 YJ12 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
590946 2012 YK17 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
590947 2012 YO22 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
590948 2013 AU20 03/01/2013 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
590949 2013 AC24 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
590950 2013 AF30 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
590951 2013 AA35 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
590952 2013 AU35 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 8.7 km MPC · JPL
590953 2013 AY48 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
590954 2013 AH58 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
590955 2013 AH69 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
590956 2013 AY77 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590957 2013 AY82 11/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
590958 2013 AU88 14/01/2013 ESA OGS ESA OGS 9.8 km MPC · JPL
590959 2013 AD90 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
590960 2013 AN90 15/01/2013 Charleston R. Holmes 2.1 km MPC · JPL
590961 2013 AS91 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590962 2013 AB93 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
590963 2013 AH94 17/02/2001 Haleakala AMOS 12 km MPC · JPL
590964 2013 AM95 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
590965 2013 AW97 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590966 2013 AM98 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
590967 2013 AT101 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
590968 2013 AV101 29/08/2006 Lulin LUSS 3.0 km MPC · JPL
590969 2013 AQ103 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
590970 2013 AO106 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.8 km MPC · JPL
590971 2013 AE109 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 7.0 km MPC · JPL
590972 2013 AC112 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
590973 2013 AN112 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
590974 2013 AG117 12/03/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
590975 2013 AK122 02/04/2002 Palomar NEAT 8.3 km MPC · JPL
590976 2013 AE124 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
590977 2013 AN129 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8.8 km MPC · JPL
590978 2013 AW129 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
590979 2013 AS132 03/08/2008 Siding Spring SSS 11 km MPC · JPL
590980 2013 AT132 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.9 km MPC · JPL
590981 2013 AC133 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
590982 2013 AP133 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.3 km MPC · JPL
590983 2013 AN134 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
590984 2013 AR134 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
590985 2013 AZ136 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
590986 2013 AB141 27/03/2003 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
590987 2013 AO142 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 7.7 km MPC · JPL
590988 2013 AE146 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
590989 2013 AN148 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
590990 2013 AF161 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
590991 2013 AQ161 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
590992 2013 AU163 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
590993 2013 AF164 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
590994 2013 AU165 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
590995 2013 AP168 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.4 km MPC · JPL
590996 2013 AD171 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
590997 2013 AF176 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.9 km MPC · JPL
590998 2013 AU185 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
590999 2013 AO188 14/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
591000 2013 AB189 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL

586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s  • 590.000s  • 591.000s  • 592.000s  • 593.000s  • 594.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001