Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/213001–214000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213001 1981 EP3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
213002 1982 QF4 22/08/1982 Siding Spring A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
213003 1992 EC23 01/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
213004 1992 SJ7 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213005 1993 RC 11/09/1993 Stroncone A. Vagnozzi 5,6 km MPC · JPL
213006 1994 SL5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213007 1995 BP8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
213008 1995 DB3 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 980 m MPC · JPL
213009 1995 FB15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213010 1995 OW4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213011 1995 OT12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213012 1995 SA12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213013 1995 SN25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
213014 1995 SS41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
213015 1995 SE50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213016 1995 SX51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
213017 1995 SO81 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
213018 1995 UD11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213019 1995 UE58 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
213020 1995 UK82 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
213021 1995 VK6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
213022 1995 VG17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213023 1995 WK18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
213024 1995 WX21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213025 1996 FL8 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
213026 1996 HZ5 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
213027 1996 VZ6 02/11/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
213028 1996 VN9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
213029 1997 BF5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213030 1997 GN7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213031 1997 OB 25/07/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
213032 1997 TX3 03/10/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
213033 1997 UT15 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
213034 1997 WL5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
213035 1997 WV5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
213036 1997 WD45 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213037 1998 FY7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
213038 1998 FV128 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213039 1998 GV2 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
213040 1998 HY1 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213041 1998 HJ22 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213042 1998 HJ96 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213043 1998 KB17 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
213044 1998 OG10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
213045 1998 OL15 26/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213046 1998 QA85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213047 1998 SJ75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
213048 1998 SE99 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213049 1998 SY130 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213050 1998 TS3 12/10/1998 Ondřejov L. Kotková 860 m MPC · JPL
213051 1998 UZ17 19/10/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
213052 1998 VV 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213053 1998 WT30 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
213054 1999 AW15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
213055 1999 AL30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
213056 1999 JA14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213057 1999 NM54 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
213058 1999 RJ7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
213059 1999 RG42 14/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
213060 1999 RU50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213061 1999 RB64 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
213062 1999 RY82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213063 1999 RH94 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213064 1999 RX121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213065 1999 RT127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213066 1999 RX133 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213067 1999 ST15 30/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
213068 1999 SU23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
213069 1999 TX17 04/10/1999 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
213070 1999 TU50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
213071 1999 TW51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213072 1999 TJ79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
213073 1999 TE90 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
213074 1999 TH90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213075 1999 TK90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213076 1999 TY115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213077 1999 TY116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213078 1999 TG131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213079 1999 TL132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213080 1999 TQ133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213081 1999 TP137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213082 1999 TG138 06/10/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213083 1999 TV159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213084 1999 TN169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213085 1999 TL218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213086 1999 TF230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213087 1999 TS230 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213088 1999 TJ247 08/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
213089 1999 TS251 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213090 1999 TY282 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213091 1999 TH297 02/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
213092 1999 UC19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213093 1999 UM47 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
213094 1999 VD17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213095 1999 VV43 01/11/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
213096 1999 VA88 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213097 1999 VR100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213098 1999 VJ120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213099 1999 VZ179 06/11/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213100 1999 VW183 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213101 1999 VU195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
213102 1999 WW10 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
213103 1999 XK3 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
213104 1999 XF26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213105 1999 XO51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213106 1999 XS78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213107 1999 XU125 07/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
213108 1999 XY144 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
213109 1999 XX178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213110 1999 YF27 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
213111 2000 AS3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213112 2000 AM12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213113 2000 AX56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213114 2000 AH58 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213115 2000 AL87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213116 2000 AF131 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213117 2000 AU148 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213118 2000 AL183 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
213119 2000 AT220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
213120 2000 BU37 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
213121 2000 CT9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213122 2000 CO11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213123 2000 CC60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213124 2000 CD74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
213125 2000 CW79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
213126 2000 CB115 01/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
213127 2000 DP3 28/02/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,5 km MPC · JPL
213128 2000 DX24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213129 2000 DY43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213130 2000 DE44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213131 2000 DV92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213132 2000 ER24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
213133 2000 ES66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213134 2000 EE108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213135 2000 EV151 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
213136 2000 EV199 01/03/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
213137 2000 FQ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213138 2000 FY62 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213139 2000 GH23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213140 2000 GG40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213141 2000 GF156 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
213142 2000 HM2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
213143 2000 HX5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213144 2000 HT30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213145 2000 HW41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213146 2000 HD44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
213147 2000 JT11 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213148 2000 JB67 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
213149 2000 JW69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213150 2000 KN54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
213151 2000 KL61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213152 2000 NO14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
213153 2000 ON68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
213154 2000 PD28 04/08/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213155 2000 QN10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213156 2000 QJ25 25/08/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
213157 2000 QY42 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213158 2000 QE55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213159 2000 QB100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213160 2000 QY115 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213161 2000 RR24 01/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213162 2000 RF44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213163 2000 RP86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
213164 2000 RC92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213165 2000 RP92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213166 2000 SM 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
213167 2000 SR21 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
213168 2000 SU37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213169 2000 SS53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213170 2000 SD62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213171 2000 SE63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213172 2000 SH75 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213173 2000 ST102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213174 2000 SF104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213175 2000 SX107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213176 2000 SK120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213177 2000 SW125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213178 2000 SF145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213179 2000 SR162 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213180 2000 SD173 28/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
213181 2000 SN191 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213182 2000 SO198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213183 2000 ST217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213184 2000 SQ222 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213185 2000 SS230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213186 2000 SN239 27/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213187 2000 SS245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213188 2000 SM248 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213189 2000 SH264 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213190 2000 ST277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213191 2000 SG280 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
213192 2000 SO281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213193 2000 SB322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213194 2000 SD328 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213195 2000 SP328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213196 2000 SU343 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213197 2000 SW345 20/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
213198 2000 SJ353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213199 2000 SB358 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
213200 2000 SV364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213201 2000 SA367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213202 2000 TC4 01/10/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
213203 2000 TT5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213204 2000 TR13 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213205 2000 TZ22 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213206 2000 TB35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
213207 2000 TN40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213208 2000 UM21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213209 2000 UH28 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213210 2000 UK49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213211 2000 UU57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213212 2000 UA69 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213213 2000 UL75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213214 2000 UU83 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213215 2000 UX85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213216 2000 UJ92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213217 2000 VT1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213218 2000 VJ18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213219 2000 VP21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213220 2000 VB25 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
213221 2000 VQ26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213222 2000 VP42 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
213223 2000 WR11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213224 2000 WU16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213225 2000 WD22 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213226 2000 WQ24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213227 2000 WD43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213228 2000 WM44 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
213229 2000 WU76 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213230 2000 WP85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213231 2000 WM94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213232 2000 WQ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213233 2000 WL112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213234 2000 WD139 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
213235 2000 WH177 27/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
213236 2000 XT11 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213237 2000 XZ19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
213238 2000 YU9 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213239 2000 YU82 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213240 2000 YJ88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213241 2001 AL 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
213242 2001 BY14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
213243 2001 BR17 19/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213244 2001 BN20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213245 2001 BD29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213246 2001 BP50 26/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 750 m MPC · JPL
213247 2001 BJ53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213248 2001 CK10 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213249 2001 CH23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213250 2001 CX35 14/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
213251 2001 CS41 15/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
213252 2001 DO1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213253 2001 DP32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213254 2001 DV100 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213255 Kimiyayui 2001 EZ15 15/03/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 740 m MPC · JPL
213256 2001 EK16 15/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
213257 2001 EA23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213258 2001 FT32 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213259 2001 FK43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213260 2001 FZ51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213261 2001 FL115 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213262 2001 FB148 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213263 2001 FD166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213264 2001 FG196 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
213265 2001 GA6 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213266 2001 KE32 23/05/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213267 2001 LB9 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213268 2001 LZ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213269 Angelbarbero 2001 MO2 20/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 2,2 km MPC · JPL
213270 2001 NM 09/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213271 2001 NT5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213272 2001 NO12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
213273 2001 NB18 09/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
213274 2001 OZ34 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
213275 2001 OK40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213276 2001 OD45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
213277 2001 OJ77 27/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213278 2001 OG90 25/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
213279 2001 ON111 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213280 2001 PP10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
213281 2001 PE11 09/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213282 2001 PA25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
213283 2001 PE27 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213284 2001 PT48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213285 2001 QY26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213286 2001 QV32 17/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
213287 2001 QQ59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213288 2001 QE95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213289 2001 QK100 21/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213290 2001 QE113 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213291 2001 QF123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213292 2001 QX127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213293 2001 QY154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
213294 2001 QA162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
213295 2001 QZ209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213296 2001 QV213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
213297 2001 QS249 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
213298 2001 QG273 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213299 2001 QS273 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213300 2001 QM280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213301 2001 QS294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213302 2001 QL328 27/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213303 2001 QM328 27/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
213304 2001 RL27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213305 2001 RD50 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213306 2001 RR59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213307 2001 RB65 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213308 2001 RQ79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213309 2001 RV80 15/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213310 2001 RN90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
213311 2001 RH101 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213312 2001 RB115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213313 2001 RL136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213314 2001 SG9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
213315 2001 SL16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213316 2001 SK19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213317 2001 ST32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213318 2001 SN40 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213319 2001 ST63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213320 2001 SQ97 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
213321 2001 SG119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213322 2001 SN121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213323 2001 SA127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213324 2001 SP127 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213325 2001 SV132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213326 2001 SC138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213327 2001 SM138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213328 2001 SF139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213329 2001 SE140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213330 2001 SX141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213331 2001 SG146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213332 2001 SV148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213333 2001 SX154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213334 2001 SW159 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213335 2001 SJ166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213336 2001 SK177 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213337 2001 SE209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213338 2001 SH214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213339 2001 SG216 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213340 2001 SU219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213341 2001 SR245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213342 2001 SB251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213343 2001 SS274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
213344 2001 ST302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213345 2001 SW302 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213346 2001 SG303 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213347 2001 SD304 20/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
213348 2001 SC308 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213349 2001 SD327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
213350 2001 SO327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
213351 2001 SC333 19/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
213352 2001 SJ341 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213353 2001 TJ2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213354 2001 TJ12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213355 2001 TE15 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
213356 2001 TV52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213357 2001 TE61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213358 2001 TO73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213359 2001 TD98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213360 2001 TO108 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
213361 2001 TE118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213362 2001 TX132 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
213363 2001 TC139 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213364 2001 TF142 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213365 2001 TV148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213366 2001 TS156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
213367 2001 TS173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213368 2001 TV179 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213369 2001 TY180 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
213370 2001 TC206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
213371 2001 TY210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213372 2001 TW226 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
213373 2001 TN230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
213374 2001 TA246 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
213375 2001 TC246 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
213376 2001 UA24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213377 2001 UL27 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213378 2001 UG29 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213379 2001 UU42 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213380 2001 UB43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213381 2001 UB45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213382 2001 UW50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
213383 2001 UP62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213384 2001 UF72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
213385 2001 US81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213386 2001 UV96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213387 2001 UG115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213388 2001 UO130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213389 2001 UY136 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213390 2001 UF144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213391 2001 UF160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213392 2001 UY161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213393 2001 UR172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213394 2001 US187 17/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
213395 2001 UN190 18/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213396 2001 UA198 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
213397 2001 US203 19/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213398 2001 UK219 28/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213399 2001 UJ228 25/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213400 2001 VC3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213401 2001 VS56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
213402 2001 VH111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213403 2001 WT 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
213404 2001 WH3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
213405 2001 WM8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213406 2001 WB17 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213407 2001 WQ23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
213408 2001 WJ26 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
213409 2001 WW29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213410 2001 WN53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213411 2001 WB58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213412 2001 WG68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213413 2001 WR75 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213414 2001 WU81 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213415 2001 WJ87 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
213416 2001 XL10 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213417 2001 XZ30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
213418 2001 XS32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
213419 2001 XK38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213420 2001 XJ39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213421 2001 XO55 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213422 2001 XR71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213423 2001 XL88 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
213424 2001 XS88 13/12/2001 Uccle H. Boffin 4,6 km MPC · JPL
213425 2001 XS94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213426 2001 XN126 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213427 2001 XS137 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213428 2001 XV182 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
213429 2001 XQ200 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
213430 2001 XP201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
213431 2001 XX224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213432 2001 XL240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213433 2001 XM258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213434 2001 XX258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213435 2001 YJ6 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
213436 2001 YN6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
213437 2001 YU12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213438 2001 YV16 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
213439 2001 YF25 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213440 2001 YE121 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213441 2002 AU6 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
213442 2002 AD23 05/01/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
213443 2002 AD24 07/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213444 2002 AA44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
213445 2002 AE51 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213446 2002 AV66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213447 2002 AK144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213448 2002 AA155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213449 2002 AD176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213450 2002 CZ11 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213451 2002 CJ18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213452 2002 CP33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213453 2002 CH37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213454 2002 CK48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
213455 2002 CP54 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213456 2002 CP119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213457 2002 CF152 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213458 2002 CB170 08/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213459 2002 CX172 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213460 2002 CE184 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
213461 2002 CM197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213462 2002 CQ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213463 2002 CF232 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213464 2002 CM233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213465 2002 CL234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
213466 2002 CE236 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
213467 2002 CX311 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213468 2002 EU8 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
213469 2002 EX60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213470 2002 ED85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213471 2002 ES90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213472 2002 EJ95 14/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
213473 2002 EJ99 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213474 2002 EU115 10/03/2002 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
213475 2002 EN120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213476 2002 EZ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213477 2002 EE134 13/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
213478 2002 EQ135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213479 2002 EY135 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213480 2002 EV148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213481 2002 EE162 05/03/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
213482 2002 FY4 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213483 2002 FY7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213484 2002 FR12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213485 2002 FD15 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213486 2002 FX15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213487 2002 FP31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
213488 2002 FX38 31/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213489 2002 GC6 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213490 2002 GO13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213491 2002 GO15 15/04/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
213492 2002 GX26 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213493 2002 GH36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
213494 2002 GM37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
213495 2002 GS37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
213496 2002 GM45 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213497 2002 GZ46 05/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
213498 2002 GB49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213499 2002 GY50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
213500 2002 GE52 05/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213501 2002 GV76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213502 2002 GC77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213503 2002 GM80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213504 2002 GM81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213505 2002 GM85 10/04/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
213506 2002 GS85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213507 2002 GR86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213508 2002 GO91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213509 2002 GU91 09/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
213510 2002 GC93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213511 2002 GH98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213512 2002 GC119 12/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213513 2002 GS122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213514 2002 GT126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213515 2002 GX138 13/04/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
213516 2002 GA141 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
213517 2002 GK142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213518 2002 GQ147 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213519 2002 GF149 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213520 2002 GC150 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213521 2002 GH157 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213522 2002 GM158 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
213523 2002 GG159 14/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213524 2002 GL161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213525 2002 GC176 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213526 2002 HW1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213527 2002 HE12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213528 2002 HV13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213529 2002 HC18 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213530 2002 JE1 04/05/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
213531 2002 JN18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213532 2002 JF19 07/05/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
213533 2002 JV19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213534 2002 JX28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213535 2002 JT29 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
213536 2002 JN51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213537 2002 JD55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213538 2002 JJ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213539 2002 JU63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213540 2002 JH72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213541 2002 JL75 09/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213542 2002 JG76 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213543 2002 JC81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213544 2002 JZ82 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213545 2002 JQ86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213546 2002 JN95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213547 2002 JR98 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213548 2002 JV115 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
213549 2002 JE117 04/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213550 2002 JG128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
213551 2002 JB131 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213552 2002 JJ131 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213553 2002 KW4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213554 2002 KU6 27/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213555 2002 LQ1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213556 2002 LO6 01/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213557 2002 LE7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213558 2002 LE10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213559 2002 LD27 07/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213560 2002 LJ28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213561 2002 LS29 09/06/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
213562 2002 LH32 09/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213563 2002 LM39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213564 2002 LO40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213565 2002 LN49 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213566 2002 LX51 09/06/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213567 2002 LR52 07/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213568 2002 LX55 14/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213569 2002 MD5 16/06/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
213570 2002 NF2 04/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213571 2002 NR5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
213572 2002 NC9 01/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213573 2002 NC16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213574 2002 ND19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213575 2002 ND21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213576 2002 NC25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213577 2002 NV31 10/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213578 2002 NR32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213579 2002 NG35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213580 2002 NM40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213581 2002 NK46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213582 2002 NY53 05/07/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213583 2002 NM55 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213584 2002 NN56 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213585 2002 NS60 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213586 2002 NX60 15/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213587 2002 NV64 02/07/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
213588 2002 OH5 17/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213589 2002 OP9 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213590 2002 OU17 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213591 2002 OH23 30/07/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
213592 2002 OP23 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213593 2002 PN11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
213594 2002 PA20 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213595 2002 PZ29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213596 2002 PN36 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213597 2002 PA41 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213598 2002 PP47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213599 2002 PX52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213600 2002 PV53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213601 2002 PZ55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213602 2002 PZ62 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
213603 2002 PM74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213604 2002 PU86 13/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
213605 2002 PU94 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213606 2002 PA102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213607 2002 PL103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
213608 2002 PB120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213609 2002 PL121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213610 2002 PR121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213611 2002 PX156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
213612 2002 PF169 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213613 2002 PS169 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213614 2002 PP178 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213615 2002 PX182 13/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213616 2002 PW187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213617 2002 QU14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213618 2002 QK23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213619 2002 QZ26 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
213620 2002 QX27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213621 2002 QH49 19/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
213622 2002 QZ54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
213623 2002 QE55 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
213624 2002 QW55 28/08/2002 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
213625 2002 QH56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 910 m MPC · JPL
213626 2002 QX58 16/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213627 2002 QZ61 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213628 2002 QQ65 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213629 Binford 2002 QK67 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213630 2002 QR73 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213631 2002 QQ78 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213632 2002 QS100 19/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
213633 2002 QX108 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213634 2002 QO115 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213635 2002 QZ120 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213636 Gajdoš 2002 QR122 20/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
213637 Lemarchal 2002 QM125 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213638 2002 RU22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213639 2002 RF38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213640 2002 RA62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213641 2002 RP67 03/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
213642 2002 RH83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213643 2002 RR90 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
213644 2002 RW103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213645 2002 RE104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213646 2002 RK109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213647 2002 RY116 07/09/2002 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
213648 2002 RU126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213649 2002 RX133 10/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213650 2002 RF135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
213651 2002 RA183 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213652 2002 RK184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
213653 2002 RJ197 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213654 2002 RL209 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213655 2002 RT215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213656 2002 RA235 14/09/2002 Palomar R. Matson 870 m MPC · JPL
213657 2002 RK243 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213658 2002 RR243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213659 2002 RL250 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213660 2002 SN4 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
213661 2002 SL8 27/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
213662 2002 SG11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213663 2002 SO46 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
213664 2002 SS49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213665 2002 SS50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
213666 2002 SD60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
213667 2002 TF9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
213668 2002 TP23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213669 2002 TD38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213670 2002 TQ38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213671 2002 TK41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213672 2002 TZ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213673 2002 TT54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213674 2002 TQ58 02/10/2002 Needville Needville Obs. 3,7 km MPC · JPL
213675 2002 TK60 05/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
213676 2002 TC66 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
213677 2002 TX66 06/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
213678 2002 TD81 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213679 2002 TP94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213680 2002 TD107 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213681 2002 TF109 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213682 2002 TX111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213683 2002 TA113 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213684 2002 TH142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213685 2002 TM180 14/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213686 2002 TX209 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
213687 2002 TL210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213688 2002 TU221 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213689 2002 TG226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
213690 2002 TH229 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
213691 2002 TA231 08/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213692 2002 TP245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213693 2002 TS248 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213694 2002 TW256 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213695 2002 TY256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
213696 2002 TJ267 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
213697 2002 TM270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
213698 2002 TA275 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
213699 2002 TU277 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
213700 2002 TB288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213701 2002 TV288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213702 2002 TL297 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213703 2002 TQ357 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
213704 2002 TJ368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
213705 2002 TQ377 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213706 2002 UZ 25/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213707 2002 UF17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
213708 2002 UZ25 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
213709 2002 UP35 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213710 2002 UK38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213711 2002 UQ38 31/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213712 2002 UM64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
213713 2002 US67 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
213714 2002 VP9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
213715 2002 VY13 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213716 2002 VG15 06/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213717 2002 VO19 04/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
213718 2002 VW38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213719 2002 VK46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213720 2002 VP48 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213721 2002 VX51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213722 2002 VR52 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213723 2002 VC56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213724 2002 VU63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
213725 2002 VV74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213726 2002 VJ80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213727 2002 VF92 13/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,1 km MPC · JPL
213728 2002 VV92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213729 2002 VQ117 12/11/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213730 2002 VT123 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213731 2002 VM124 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213732 2002 VS125 14/11/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
213733 2002 VB136 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
213734 2002 VC136 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
213735 2002 VL142 05/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
213736 2002 VQ145 04/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213737 2002 WA2 23/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
213738 2002 WA4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213739 2002 WR6 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
213740 2002 WY21 16/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213741 2002 WR28 22/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213742 2002 WC29 24/11/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
213743 2002 XL3 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213744 2002 XT10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
213745 2002 XD46 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213746 2002 XX47 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213747 2002 XR48 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213748 2002 XE50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213749 2002 XB62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
213750 2002 XE66 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
213751 2002 XS66 11/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
213752 2002 XM79 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
213753 2002 XX115 11/12/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
213754 2002 YX18 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213755 2003 AM2 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213756 2003 AX23 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213757 2003 AA50 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
213758 2003 AB51 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213759 2003 AE60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213760 2003 AE65 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213761 2003 AB66 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
213762 2003 AW66 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213763 2003 AX79 11/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
213764 2003 AQ80 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
213765 2003 BD25 25/01/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
213766 2003 BS53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
213767 2003 CF19 08/02/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213768 2003 CK20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
213769 2003 CJ25 11/02/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
213770 Fignon 2003 DK6 23/02/2003 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
213771 Johndee 2003 DE13 27/02/2003 Kleť KLENOT 3,3 km MPC · JPL
213772 2003 DF13 27/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 4,2 km MPC · JPL
213773 2003 DL13 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,8 km MPC · JPL
213774 2003 DK15 26/02/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
213775 2003 DK17 28/02/2003 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
213776 2003 DZ18 21/02/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
213777 2003 EN10 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
213778 2003 EE12 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213779 2003 EP14 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
213780 2003 EW37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
213781 2003 EB52 11/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
213782 2003 EV59 13/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
213783 2003 FF 22/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,3 km MPC · JPL
213784 2003 FY4 25/03/2003 Kleť M. Tichý 5,3 km MPC · JPL
213785 2003 FZ4 25/03/2003 Emerald Lane L. Ball 4,8 km MPC · JPL
213786 2003 FJ5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
213787 2003 FC11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
213788 2003 FF11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
213789 2003 FF27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
213790 2003 FG31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
213791 2003 FP31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
213792 2003 FJ42 30/03/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
213793 2003 FT43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
213794 2003 FT51 25/03/2003 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
213795 2003 FA58 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
213796 2003 FH90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
213797 2003 FN95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
213798 2003 FK100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
213799 2003 FK116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
213800 Stefanwul 2003 GO 02/04/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213801 2003 GZ7 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
213802 2003 GP14 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
213803 2003 GC17 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
213804 2003 GE17 05/04/2003 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
213805 2003 GP22 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
213806 2003 GT35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
213807 2003 GY41 07/04/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
213808 2003 HO10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213809 2003 HA15 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
213810 2003 HG42 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
213811 2003 MA4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213812 2003 NE 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
213813 2003 PW12 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213814 2003 QY18 22/08/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213815 2003 QB20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213816 2003 QQ21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213817 2003 QF24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213818 2003 QV26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213819 2003 QG32 21/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
213820 2003 QG49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213821 2003 QO52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213822 2003 QZ55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213823 2003 QT62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213824 2003 QD63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213825 2003 QW63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213826 2003 QK65 24/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
213827 2003 QN75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213828 2003 QU75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213829 2003 QN76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213830 2003 QY84 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213831 2003 QG92 30/08/2003 Consell R. Pacheco 980 m MPC · JPL
213832 2003 QM94 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
213833 2003 QN101 29/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213834 2003 QD103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213835 2003 QZ110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213836 2003 RQ12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
213837 2003 RR15 14/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
213838 2003 RF27 04/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
213839 2003 SM3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213840 2003 SU5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213841 2003 SV7 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213842 2003 SM8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
213843 2003 SE13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213844 2003 SU27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213845 2003 SC50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213846 2003 SA52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213847 2003 SP52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213848 2003 ST54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213849 2003 SF55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213850 2003 SZ55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
213851 2003 SE61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213852 2003 SY70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
213853 2003 SG81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213854 2003 SK88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
213855 2003 SK103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
213856 2003 SA104 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213857 2003 SH116 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
213858 2003 SZ120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213859 2003 SG127 19/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
213860 2003 SU131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213861 2003 SX133 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213862 2003 SL147 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213863 2003 SZ148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213864 2003 SQ150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213865 2003 SJ156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213866 2003 ST157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213867 2003 SA163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
213868 2003 SQ165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
213869 2003 SG170 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS APO 1,0 km MPC · JPL
213870 2003 SQ173 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213871 2003 SE179 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213872 2003 SX188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213873 2003 SN206 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213874 2003 SO213 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213875 2003 SA225 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
213876 2003 SO246 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213877 2003 SH248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213878 2003 SB249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213879 2003 SC249 26/09/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213880 2003 SM249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213881 2003 SO249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213882 2003 SQ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213883 2003 SU263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213884 2003 SX269 24/09/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
213885 2003 SU270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213886 2003 SM271 25/09/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
213887 2003 SV275 29/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213888 2003 SS288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
213889 2003 SW300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213890 2003 SX303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213891 2003 SZ309 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
213892 2003 SH334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213893 2003 TN2 07/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
213894 2003 TP2 08/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
213895 2003 TF6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
213896 2003 TL55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
213897 2003 UP1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213898 2003 UU16 16/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
213899 2003 US29 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213900 2003 UN34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213901 2003 UR48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213902 2003 UT48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
213903 2003 UK49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
213904 2003 US61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
213905 2003 UK62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213906 2003 UZ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
213907 2003 US65 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213908 2003 UF88 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213909 2003 UC96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213910 2003 UW98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213911 2003 UV101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213912 2003 UN103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213913 2003 UM115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213914 2003 UQ133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213915 2003 UX137 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213916 2003 UW149 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213917 2003 UD150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213918 2003 UK174 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213919 2003 UL178 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213920 2003 UB185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213921 2003 UN185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
213922 2003 UT201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
213923 2003 UB205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213924 2003 UD218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
213925 2003 UW223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213926 2003 UG257 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213927 2003 UW265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213928 2003 UY273 29/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
213929 2003 UM275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213930 2003 UK303 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
213931 2003 UN314 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213932 2003 UA381 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
213933 2003 UY414 23/10/2003 Apache Point SDSS 960 m MPC · JPL
213934 2003 UN415 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
213935 2003 VZ5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213936 2003 VL7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213937 2003 WR20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213938 2003 WS55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213939 2003 WW64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213940 2003 WN72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213941 2003 WH73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213942 2003 WT73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
213943 2003 WA77 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
213944 2003 WS80 20/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
213945 2003 WE92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213946 2003 WU107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
213947 2003 WV116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213948 2003 WL126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213949 2003 WJ127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213950 2003 WB136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213951 2003 WK167 19/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213952 2003 WT193 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
213953 2003 XJ16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213954 2003 XD25 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213955 2003 XE43 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213956 2003 YY11 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
213957 2003 YS16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
213958 2003 YF17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
213959 2003 YL21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
213960 2003 YX25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213961 2003 YA26 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213962 2003 YQ28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
213963 2003 YM33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
213964 2003 YZ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213965 2003 YA76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213966 2003 YY89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
213967 2003 YD95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213968 2003 YS111 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213969 2003 YM127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213970 2003 YS134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
213971 2003 YG138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
213972 2003 YK139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
213973 2003 YU140 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
213974 2003 YV140 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
213975 2003 YV142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213976 2003 YS144 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213977 2003 YL150 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
213978 2003 YN151 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
213979 2003 YW153 29/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
213980 2003 YC169 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213981 2003 YR180 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213982 2004 AB5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
213983 2004 AH10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
213984 2004 AC15 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213985 2004 BP1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
213986 2004 BO9 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
213987 2004 BA10 16/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213988 2004 BZ12 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
213989 2004 BU17 18/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
213990 2004 BF26 16/01/2004 Mount Graham W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
213991 2004 BK42 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
213992 2004 BN44 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
213993 2004 BX47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213994 2004 BZ47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213995 2004 BU74 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
213996 2004 BC76 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
213997 2004 BX76 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
213998 2004 BL88 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213999 2004 BC104 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
214000 2004 BW107 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001