Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/191001–192000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191001 2001 YP53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191002 2001 YV67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191003 2001 YW85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191004 2001 YQ87 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191005 2001 YB95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191006 2001 YE109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191007 2001 YF111 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191008 2001 YG122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191009 2001 YS132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191010 2002 AO10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
191011 2002 AM15 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191012 2002 AZ29 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191013 2002 AF45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191014 2002 AY45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191015 2002 AQ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191016 2002 AX63 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191017 2002 AM76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191018 2002 AU82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191019 2002 AG90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191020 2002 AR93 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
191021 2002 AV104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191022 2002 AL110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191023 2002 AZ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191024 2002 AF139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191025 2002 AC149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191026 2002 AW159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191027 2002 AJ160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191028 2002 AS168 14/01/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
191029 2002 BR 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
191030 2002 BD2 21/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
191031 2002 BH14 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191032 2002 BR16 19/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
191033 2002 BW21 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191034 2002 BV26 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191035 2002 CR9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191036 2002 CG19 04/02/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
191037 2002 CK19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191038 2002 CD21 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
191039 2002 CV24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
191040 2002 CU25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191041 2002 CY27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191042 2002 CE30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191043 2002 CP31 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191044 2002 CQ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191045 2002 CG32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191046 2002 CN39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
191047 2002 CS42 07/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
191048 2002 CM55 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191049 2002 CE56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191050 2002 CE64 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191051 2002 CK64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191052 2002 CC70 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191053 2002 CS72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191054 2002 CZ80 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
191055 2002 CC81 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191056 2002 CL98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191057 2002 CD100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191058 2002 CO105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191059 2002 CM108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191060 2002 CT111 07/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191061 2002 CM118 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191062 2002 CD131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191063 2002 CJ137 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191064 2002 CL138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191065 2002 CA139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
191066 2002 CO143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191067 2002 CJ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191068 2002 CL149 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
191069 2002 CA151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191070 2002 CC151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191071 2002 CJ155 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
191072 2002 CT177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191073 2002 CZ203 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191074 2002 CP204 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191075 2002 CM208 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
191076 2002 CE209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191077 2002 CA210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
191078 2002 CE216 10/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191079 2002 CN220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191080 2002 CS227 06/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191081 2002 CX231 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191082 2002 CO245 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
191083 2002 CR248 14/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
191084 2002 CE249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191085 2002 CX273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191086 2002 CB280 07/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191087 2002 CK281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191088 2002 CP286 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
191089 2002 CS291 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
191090 2002 CS302 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191091 2002 CU312 13/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191092 2002 CP314 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191093 2002 EF 03/03/2002 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
191094 2002 EA3 09/03/2002 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
191095 2002 ER5 09/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191096 2002 EO6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
191097 2002 EJ10 14/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191098 2002 EK11 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191099 2002 EQ11 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191100 2002 EH14 05/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191101 2002 EO14 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
191102 2002 EW14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
191103 2002 EF42 12/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
191104 2002 ET44 10/03/2002 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
191105 2002 EM48 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
191106 2002 ED56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191107 2002 ER57 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191108 2002 EX58 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
191109 2002 EW62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191110 2002 EG67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191111 2002 EU71 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191112 2002 EE72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191113 2002 EY73 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191114 2002 EB81 13/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
191115 2002 ES83 09/03/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
191116 2002 ES84 09/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
191117 2002 EG90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191118 2002 EE93 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191119 2002 EY93 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191120 2002 EZ130 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191121 2002 EF131 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191122 2002 EU131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191123 2002 EB135 13/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191124 2002 EL137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
191125 2002 EG138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191126 2002 EU138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191127 2002 FC1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
191128 2002 FM2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
191129 2002 FP10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191130 2002 FE35 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191131 2002 GH5 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
191132 2002 GK23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191133 2002 GF33 01/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
191134 2002 GH33 01/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191135 2002 GG43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191136 2002 GC45 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191137 2002 GT56 05/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191138 2002 GX70 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
191139 2002 GG76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
191140 2002 GM86 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
191141 2002 GP87 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191142 2002 GM102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191143 2002 GS102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191144 2002 GH113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
191145 2002 GH119 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191146 2002 GT128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191147 2002 GS130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191148 2002 GW140 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191149 2002 GO148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191150 2002 GG149 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191151 2002 GA173 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191152 2002 HP2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191153 2002 HS4 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191154 2002 HA11 18/04/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
191155 2002 JO36 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
191156 2002 JG38 09/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191157 2002 JH38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191158 2002 JX43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191159 2002 JG71 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191160 2002 JV73 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
191161 2002 JY86 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191162 2002 JN122 06/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
191163 2002 JN125 07/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
191164 2002 JD148 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
191165 2002 JR148 09/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191166 2002 KQ2 18/05/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
191167 2002 LK6 01/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191168 2002 LX29 09/06/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
191169 2002 LJ36 09/06/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
191170 2002 MF3 19/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
191171 2002 MF5 16/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191172 2002 MH5 20/06/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191173 2002 ND11 04/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191174 2002 NF12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191175 2002 NT21 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
191176 2002 NA32 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
191177 2002 NX35 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191178 2002 NS36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
191179 2002 NR43 15/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
191180 2002 NA47 12/07/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191181 2002 NZ52 14/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191182 2002 NR53 14/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191183 2002 NZ55 12/07/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191184 2002 NC56 15/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
191185 2002 OK10 22/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
191186 2002 OW10 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191187 2002 OH11 16/07/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
191188 2002 OD16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191189 2002 OP16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
191190 2002 OA20 23/07/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
191191 2002 OY20 22/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191192 2002 PA4 04/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191193 2002 PV4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191194 2002 PV5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191195 2002 PN15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
191196 2002 PW15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
191197 2002 PS37 06/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191198 2002 PC47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
191199 2002 PO47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
191200 2002 PA70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191201 2002 PN71 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
191202 2002 PJ82 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
191203 2002 PT94 12/08/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
191204 2002 PN97 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
191205 2002 PS105 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191206 2002 PP109 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
191207 2002 PH169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191208 2002 QU28 29/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191209 2002 QE32 29/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
191210 2002 QR41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
191211 2002 QC58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
191212 2002 QV116 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191213 2002 RA1 02/09/2002 Bagnall Beach G. Crawford 6,1 km MPC · JPL
191214 2002 RO30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
191215 2002 RA39 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
191216 2002 RJ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191217 2002 RX43 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191218 2002 RY50 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
191219 2002 RC71 04/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191220 2002 RU74 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191221 2002 RL85 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
191222 2002 RY88 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191223 2002 RK124 09/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191224 2002 RK146 11/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191225 2002 RN150 11/09/2002 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
191226 2002 RC170 13/09/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
191227 2002 RA239 01/09/2002 Haleakala R. Matson 6,1 km MPC · JPL
191228 2002 RN242 03/09/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,3 km MPC · JPL
191229 2002 RQ246 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
191230 2002 SG1 26/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
191231 2002 SR6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191232 2002 SL18 26/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191233 2002 SX45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191234 2002 TX17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191235 2002 TB122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
191236 2002 TT139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191237 2002 TA175 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
191238 2002 UP27 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191239 2002 VW13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
191240 2002 VX16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191241 2002 VN103 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191242 2002 XA35 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191243 2002 XJ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191244 2002 YC4 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191245 2002 YL9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191246 2002 YV15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191247 2002 YM29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191248 2002 YO29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191249 2003 AS38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191250 2003 AL69 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191251 2003 AV90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191252 2003 BS2 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
191253 2003 BE9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
191254 2003 BO9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191255 2003 BP18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191256 2003 BW27 26/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191257 2003 BE33 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191258 2003 BV33 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191259 2003 BL37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191260 2003 BM49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
191261 2003 BK53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191262 2003 BW54 27/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191263 2003 BK60 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191264 2003 BA61 27/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191265 2003 BU77 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191266 2003 BG82 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
191267 2003 CO3 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191268 2003 CM24 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 840 m MPC · JPL
191269 2003 DB2 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
191270 2003 DN13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
191271 2003 ER5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191272 2003 EM6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
191273 2003 EA13 06/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
191274 2003 EJ13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
191275 2003 ES18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191276 2003 EZ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
191277 2003 EN29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191278 2003 ED38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
191279 2003 EV51 11/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191280 2003 EZ56 09/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191281 2003 EN62 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191282 Feustel 2003 FS 22/03/2003 Kleť KLENOT 1,3 km MPC · JPL
191283 2003 FX12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191284 2003 FA36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191285 2003 FU57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
191286 2003 FY57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191287 2003 FD75 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
191288 2003 FZ77 27/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191289 2003 FR94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
191290 2003 FR102 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
191291 2003 FH103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
191292 2003 FF107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191293 2003 FK107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191294 2003 FM108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191295 2003 FX112 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191296 2003 FQ128 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
191297 2003 GP2 01/04/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191298 2003 GG8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191299 2003 GH9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191300 2003 GS9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191301 2003 GP12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191302 2003 GD32 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191303 2003 GU35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
191304 2003 GD44 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191305 2003 HQ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191306 2003 HV20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
191307 2003 HV21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
191308 2003 HX29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
191309 2003 HQ30 28/04/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
191310 2003 HM32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
191311 2003 HV37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191312 2003 HX38 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
191313 2003 HJ41 29/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
191314 2003 HC44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
191315 2003 HT46 28/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191316 2003 HZ47 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191317 2003 HK55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
191318 2003 HT57 25/04/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
191319 2003 JW7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191320 2003 JZ12 04/05/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
191321 2003 JF18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191322 2003 KJ 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
191323 2003 KN 22/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
191324 2003 KA4 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
191325 2003 LQ2 03/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191326 2003 MV5 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191327 2003 MO12 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191328 2003 OT6 21/07/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
191329 2003 OB18 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
191330 2003 OX28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
191331 2003 OZ28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
191332 2003 PK7 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
191333 2003 QR1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
191334 2003 QB2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
191335 2003 QC5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
191336 2003 QS7 21/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191337 2003 QN11 21/08/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
191338 2003 QD13 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
191339 2003 QD19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191340 2003 QT22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191341 Lánczos 2003 QC31 24/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,7 km MPC · JPL
191342 2003 QK32 21/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191343 2003 QF33 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191344 2003 QK33 22/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191345 2003 QN33 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191346 2003 QH39 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
191347 2003 QZ41 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
191348 2003 QL42 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191349 2003 QF46 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191350 2003 QF48 20/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191351 2003 QY58 23/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
191352 2003 QS66 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191353 2003 QL67 23/08/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
191354 2003 QD69 23/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191355 2003 QZ73 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191356 2003 QW75 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191357 2003 QE79 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191358 2003 QH80 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191359 2003 QR81 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191360 2003 QZ84 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191361 2003 QD87 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191362 2003 QG87 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191363 2003 QS93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
191364 2003 QQ94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
191365 2003 QA102 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191366 2003 QB107 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191367 2003 QD113 31/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
191368 2003 RQ5 03/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
191369 2003 RR7 03/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
191370 2003 RO9 04/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191371 2003 RS9 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
191372 2003 RP13 15/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191373 2003 RD14 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
191374 2003 RK14 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
191375 2003 RO26 03/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
191376 2003 RZ26 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191377 2003 SQ 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191378 2003 SJ4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
191379 2003 SY7 16/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191380 2003 SH8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191381 2003 SD17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
191382 2003 SR18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191383 2003 SM22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
191384 2003 SZ27 18/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191385 2003 SU39 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
191386 2003 SK40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191387 2003 SO40 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191388 2003 SU40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191389 2003 SQ42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
191390 2003 SH44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
191391 2003 SR44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
191392 2003 SC45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
191393 2003 SO47 17/09/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
191394 2003 SN48 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191395 2003 SQ48 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191396 2003 SB50 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191397 2003 ST59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
191398 2003 SH63 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191399 2003 SO67 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
191400 2003 SZ70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191401 2003 SZ73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191402 2003 SM76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191403 2003 SB78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191404 2003 SZ79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191405 2003 SZ81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
191406 2003 SD82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191407 2003 SJ86 16/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
191408 2003 SP86 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191409 2003 SJ88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
191410 2003 SS92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
191411 2003 SW93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
191412 2003 SX103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191413 2003 SQ104 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
191414 2003 SW109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
191415 2003 SA110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
191416 2003 SZ119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191417 2003 SU137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
191418 2003 SW138 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
191419 2003 SZ138 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
191420 2003 SN139 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191421 2003 SM146 20/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191422 2003 SW146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
191423 2003 SX146 20/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
191424 2003 SA147 20/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
191425 2003 SO148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191426 2003 SR149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191427 2003 SC154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
191428 2003 SC155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
191429 2003 SL157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
191430 2003 SH159 21/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
191431 2003 SZ159 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191432 2003 SJ163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
191433 2003 SW168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
191434 2003 SZ172 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191435 2003 SX175 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191436 2003 SD177 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191437 2003 SR177 18/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
191438 2003 SP178 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191439 2003 SE182 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
191440 2003 SO182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
191441 2003 ST185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
191442 2003 SG189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
191443 2003 SG192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
191444 2003 SV193 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191445 2003 SG194 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
191446 2003 SK199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
191447 2003 SV201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
191448 2003 SC203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
191449 2003 ST208 23/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
191450 2003 SU210 23/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
191451 2003 SD212 25/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
191452 2003 SL216 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191453 2003 SZ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
191454 2003 SD221 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191455 2003 ST225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191456 2003 SR226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191457 2003 ST231 24/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191458 2003 SS236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191459 2003 SL254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
191460 2003 SE258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191461 2003 SD266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191462 2003 SF266 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191463 2003 SJ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191464 2003 SL269 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
191465 2003 SY269 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
191466 2003 SB273 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191467 2003 SD280 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191468 2003 SB282 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191469 2003 SL286 21/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
191470 2003 SM286 21/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
191471 2003 SE289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191472 2003 ST291 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191473 2003 SL292 25/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191474 2003 SO292 25/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
191475 2003 SU292 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191476 2003 SX296 16/09/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
191477 2003 SE297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
191478 2003 SP303 17/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191479 2003 SR308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
191480 2003 SR310 28/09/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
191481 2003 SH312 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
191482 2003 SJ312 27/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
191483 2003 SH319 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
191484 2003 TA1 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,9 km MPC · JPL
191485 2003 TO2 07/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
191486 2003 TL7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
191487 2003 TM7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
191488 2003 TN15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
191489 2003 TW16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
191490 2003 TQ20 15/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
191491 2003 TF21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
191492 2003 TH57 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191493 2003 TT57 14/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
191494 Berndkoch 2003 UE5 16/10/2003 Mülheim-Ruhr A. Martin 4,1 km MPC · JPL
191495 2003 UN11 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
191496 2003 UU21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,2 km MPC · JPL
191497 2003 UL27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
191498 2003 UB37 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
191499 2003 UA41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
191500 2003 UR47 24/10/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191501 2003 UA48 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
191502 2003 UL48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
191503 2003 UW48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
191504 2003 UL54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191505 2003 UQ57 16/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191506 2003 UT63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
191507 2003 UK65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
191508 2003 UA73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191509 2003 UD83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
191510 2003 UK85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
191511 2003 UT86 18/10/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
191512 2003 UA87 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191513 2003 UJ89 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191514 2003 UQ92 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
191515 2003 UB111 19/10/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
191516 2003 US112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191517 2003 UK116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
191518 2003 UA129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191519 2003 UD133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
191520 2003 UE148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191521 2003 UJ152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
191522 2003 US158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191523 2003 UD173 20/10/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
191524 2003 UN177 21/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191525 2003 UW183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191526 2003 UV186 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
191527 2003 UA193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191528 2003 UV193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191529 2003 UX196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191530 2003 UX197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
191531 2003 UQ198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
191532 2003 UV199 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191533 2003 UV208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
191534 2003 UM211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
191535 2003 UE218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191536 2003 UY222 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
191537 2003 UL223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191538 2003 UR227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
191539 2003 UL230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191540 2003 UF236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
191541 2003 UF238 23/10/2003 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
191542 2003 UM244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
191543 2003 UJ249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191544 2003 UA255 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
191545 2003 UZ261 26/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
191546 2003 UV268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191547 2003 UB269 28/10/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
191548 2003 UG278 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
191549 2003 UL293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
191550 2003 UL299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
191551 2003 VK1 06/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
191552 2003 VC8 14/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191553 2003 WV14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191554 2003 WC15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
191555 2003 WC20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191556 2003 WM44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
191557 2003 WT63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191558 2003 WO65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
191559 2003 WE69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
191560 2003 WR69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
191561 2003 WT74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
191562 2003 WD81 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
191563 2003 WJ102 21/11/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
191564 2003 WZ112 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191565 2003 WX128 21/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
191566 2003 WN139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191567 2003 WX146 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191568 2003 WR151 26/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191569 2003 WZ153 29/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
191570 2003 WQ162 30/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191571 2003 WX170 21/11/2003 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
191572 2003 WU189 22/11/2003 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
191573 2003 XZ10 10/12/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
191574 2003 XF14 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191575 2003 XP25 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191576 2003 XM30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191577 2003 XU32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
191578 2003 XH35 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191579 2003 YB6 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
191580 2003 YR53 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191581 2003 YC64 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191582 Kikadolfi 2003 YK69 20/12/2003 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 3,8 km MPC · JPL
191583 2003 YF105 22/12/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
191584 2004 BA143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
191585 2004 CO63 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
191586 2004 DU49 22/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191587 2004 EJ6 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
191588 2004 EO73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
191589 2004 FQ5 19/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
191590 2004 FN29 24/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 880 m MPC · JPL
191591 2004 FR38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191592 2004 FX46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191593 2004 FD68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191594 2004 FC90 20/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
191595 2004 FF109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191596 2004 FX121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
191597 2004 FX125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191598 2004 FT142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191599 2004 FN143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191600 2004 FW146 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191601 2004 GY13 13/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
191602 2004 GB30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
191603 2004 GH37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191604 2004 GL48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
191605 2004 GA59 12/04/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
191606 2004 GN74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191607 2004 HD7 16/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191608 2004 HP10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191609 2004 HA18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191610 2004 HW24 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191611 2004 HU45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191612 2004 HT48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
191613 2004 HS50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191614 2004 JH6 08/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191615 2004 JE7 08/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191616 2004 JO22 09/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
191617 2004 JN24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191618 2004 JB42 15/05/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
191619 2004 KJ7 19/05/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
191620 2004 LH5 12/06/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
191621 2004 MN3 19/06/2004 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
191622 2004 MK8 27/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
191623 2004 NB1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
191624 2004 NJ1 09/07/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191625 2004 NO3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
191626 2004 NF15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191627 2004 NF16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191628 2004 NE17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191629 2004 NJ17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191630 2004 NE22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191631 2004 NN27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191632 2004 NW27 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191633 2004 OB12 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
191634 2004 PQ3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
191635 2004 PD5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
191636 2004 PF9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191637 2004 PX18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
191638 2004 PO20 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
191639 2004 PU23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191640 2004 PK24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191641 2004 PL24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191642 2004 PV29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191643 2004 PX34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
191644 2004 PZ36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191645 2004 PQ38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191646 2004 PP40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191647 2004 PK43 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191648 2004 PP45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
191649 2004 PX46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
191650 2004 PC51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191651 2004 PU56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191652 2004 PF57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191653 2004 PN69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191654 2004 PQ71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191655 2004 PT73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191656 2004 PY81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191657 2004 PK84 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191658 2004 PG91 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191659 2004 PK101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191660 2004 PL101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191661 2004 PP101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191662 2004 PU102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191663 2004 PG103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191664 2004 PQ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191665 2004 PA104 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191666 2004 PQ112 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
191667 2004 QZ 16/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
191668 2004 QF4 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
191669 2004 QD11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
191670 2004 QV11 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
191671 2004 QC20 25/08/2004 Wise Wise Obs. 2,5 km MPC · JPL
191672 2004 RT10 07/09/2004 Vicques M. Ory 910 m MPC · JPL
191673 2004 RR19 07/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191674 2004 RG35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191675 2004 RP38 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191676 2004 RR46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191677 2004 RH47 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191678 2004 RS58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191679 2004 RV63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191680 2004 RE67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191681 2004 RJ75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191682 2004 RG76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191683 2004 RX76 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
191684 2004 RK78 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191685 2004 RO79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
191686 2004 RA86 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191687 2004 RK95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191688 2004 RC107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191689 2004 RZ136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
191690 2004 RY142 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191691 2004 RK144 08/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
191692 2004 RN149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191693 2004 RG150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191694 2004 RL151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191695 2004 RK154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191696 2004 RB160 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191697 2004 RR162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
191698 2004 RV163 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191699 2004 RX167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191700 2004 RG168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191701 2004 RP169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191702 2004 RQ170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191703 2004 RB172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191704 2004 RF172 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
191705 2004 RR188 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191706 2004 RX188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191707 2004 RY192 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191708 2004 RQ194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191709 2004 RT194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191710 2004 RW195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191711 2004 RQ196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191712 2004 RT196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191713 2004 RE199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191714 2004 RX199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191715 2004 RG201 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191716 2004 RX206 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191717 2004 RZ214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191718 2004 RL218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191719 2004 RO220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191720 2004 RG224 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191721 2004 RP228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
191722 2004 RZ229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191723 2004 RE237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191724 2004 RJ246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
191725 2004 RM276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191726 2004 RV287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
191727 2004 RK293 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191728 2004 RK305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191729 2004 RZ306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191730 2004 RL309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191731 2004 RZ309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191732 2004 RD310 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191733 2004 RV312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191734 2004 RU323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191735 2004 RN325 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191736 2004 RV325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191737 2004 RE326 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191738 2004 RR333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191739 2004 RO338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191740 2004 SB12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
191741 2004 SC12 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
191742 2004 SA13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
191743 2004 SZ13 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
191744 2004 SX15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191745 2004 SM20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
191746 2004 SQ22 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191747 2004 SV29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191748 2004 SZ40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191749 2004 SO42 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191750 2004 ST48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
191751 2004 SC50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191752 2004 SE50 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191753 2004 SD51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191754 2004 SC52 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191755 2004 SQ54 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191756 2004 SU54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191757 2004 SP60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191758 2004 TV1 03/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
191759 2004 TA12 06/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
191760 2004 TH12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
191761 2004 TK23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191762 2004 TU34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
191763 2004 TB42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
191764 2004 TH45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191765 2004 TF48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
191766 2004 TF50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
191767 2004 TH51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
191768 2004 TJ51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191769 2004 TB53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
191770 2004 TA55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191771 2004 TH68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
191772 2004 TE71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191773 2004 TM73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
191774 2004 TA76 06/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191775 2004 TQ77 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,9 km MPC · JPL
191776 2004 TC79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
191777 2004 TN85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191778 2004 TA86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191779 2004 TT91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
191780 2004 TA99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191781 2004 TS99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191782 2004 TW113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191783 2004 TX115 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
191784 2004 TP122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191785 2004 TP124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191786 2004 TZ125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191787 2004 TZ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191788 2004 TQ131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
191789 2004 TG132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
191790 2004 TC134 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191791 2004 TM134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191792 2004 TV136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
191793 2004 TK154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191794 2004 TO161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191795 2004 TK170 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
191796 2004 TQ178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
191797 2004 TQ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191798 2004 TA205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191799 2004 TL205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191800 2004 TW211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191801 2004 TC219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
191802 2004 TZ220 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191803 2004 TJ223 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191804 2004 TX223 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
191805 2004 TS229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
191806 2004 TG247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
191807 2004 TX247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191808 2004 TX261 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191809 2004 TO263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191810 2004 TY276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
191811 2004 TJ279 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191812 2004 TV280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
191813 2004 TK286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191814 2004 TT292 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191815 2004 TR294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191816 2004 TO295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191817 2004 TY302 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191818 2004 TU306 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191819 2004 TV321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191820 2004 TO326 14/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191821 2004 TT359 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191822 2004 TY361 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
191823 2004 UX1 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191824 2004 UA3 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191825 2004 UV5 20/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191826 2004 UZ7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
191827 2004 UW9 18/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
191828 2004 VF 02/11/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191829 2004 VR 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
191830 2004 VC2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
191831 2004 VO3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
191832 2004 VS7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191833 2004 VY7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
191834 2004 VT9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
191835 2004 VU10 03/11/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
191836 2004 VG13 03/11/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191837 2004 VU13 03/11/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
191838 2004 VR14 04/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
191839 2004 VJ16 04/11/2004 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
191840 2004 VG17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
191841 2004 VO20 04/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
191842 2004 VL24 05/11/2004 Needville Needville Obs. 3,0 km MPC · JPL
191843 2004 VD26 04/11/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
191844 2004 VY26 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
191845 2004 VG34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191846 2004 VO37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191847 2004 VB39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191848 2004 VP47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191849 2004 VZ48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
191850 2004 VV54 07/11/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
191851 2004 VE57 05/11/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191852 2004 VZ58 09/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
191853 2004 VH59 09/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
191854 2004 VV61 06/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191855 2004 VX61 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191856 Almáriván 2004 VW69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
191857 Illéserzsébet 2004 VA70 12/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
191858 2004 WV4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
191859 2004 WJ7 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191860 2004 WX8 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191861 2004 XK8 02/12/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
191862 2004 XQ10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191863 2004 XG19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191864 2004 XV22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191865 2004 XO28 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
191866 2004 XW31 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191867 2004 XJ34 11/12/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
191868 2004 XD72 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
191869 2004 XH72 14/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
191870 2004 XT76 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
191871 2004 XP81 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
191872 2004 XW82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
191873 2004 XR83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
191874 2004 XR89 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
191875 2004 XY92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191876 2004 XC97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191877 2004 XQ101 14/12/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
191878 2004 XA103 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
191879 2004 XQ107 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
191880 2004 XJ108 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191881 2004 XM108 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
191882 2004 XS108 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191883 2004 XC144 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191884 2004 XC145 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191885 2004 XJ157 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191886 2004 XR161 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191887 2004 XU173 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
191888 2004 XP182 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
191889 2004 YK19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
191890 2004 YA21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
191891 2004 YA29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
191892 2005 AZ11 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191893 2005 AS17 06/01/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
191894 2005 AN20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191895 2005 AL31 11/01/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
191896 2005 AH51 13/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
191897 2005 AW55 15/01/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
191898 2005 AJ79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
191899 2005 BP1 17/01/2005 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
191900 2005 BX6 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191901 2005 BK20 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
191902 2005 BU45 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 5,6 km MPC · JPL
191903 2005 CE27 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
191904 2005 CU37 04/02/2005 RAS iTelescope Obs. 5,6 km MPC · JPL
191905 2005 CF57 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
191906 2005 EY35 04/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
191907 2005 EN115 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191908 2005 EX121 08/03/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
191909 2005 EV142 10/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
191910 2005 EO258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
191911 2005 GG41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
191912 2005 JL133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
191913 2005 LO25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
191914 2005 MT14 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
191915 2005 MJ19 29/06/2005 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
191916 2005 OJ2 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
191917 2005 QO71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191918 2005 QV73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
191919 2005 QS157 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
191920 2005 SV29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
191921 2005 SQ33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
191922 2005 SB48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
191923 2005 SU51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
191924 2005 SG64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191925 2005 SS66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
191926 2005 SA83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
191927 2005 SV89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191928 2005 SR105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191929 2005 SN217 30/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
191930 2005 SC257 22/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
191931 2005 TU99 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191932 2005 TE104 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191933 2005 TL105 08/10/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
191934 2005 TX107 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
191935 2005 UY2 24/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
191936 2005 UM4 23/10/2005 RAS R. Hutsebaut 1,2 km MPC · JPL
191937 2005 UD16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
191938 2005 UA17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
191939 2005 UV23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
191940 2005 UV25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
191941 2005 UE40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191942 2005 UH43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
191943 2005 UM46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191944 2005 UG48 22/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
191945 2005 UC72 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
191946 2005 UL86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
191947 2005 UZ100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191948 2005 UL105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
191949 2005 UW105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191950 2005 UY111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
191951 2005 UG112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191952 2005 UF117 23/10/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
191953 2005 UJ123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191954 2005 UQ153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
191955 2005 UB155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191956 2005 UG177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191957 2005 UP227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191958 2005 UY228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191959 2005 UL241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
191960 2005 UY356 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
191961 2005 UV442 30/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
191962 2005 UJ483 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
191963 2005 VW3 06/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191964 2005 VF7 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191965 2005 VB15 14/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191966 2005 VU17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
191967 2005 VV33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
191968 2005 VA43 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
191969 2005 VD61 05/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
191970 2005 WF3 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
191971 2005 WK14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191972 2005 WR18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191973 2005 WC20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191974 2005 WG31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
191975 2005 WN32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191976 2005 WR57 21/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 980 m MPC · JPL
191977 2005 WW58 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191978 2005 WB60 21/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
191979 2005 WZ62 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
191980 2005 WB67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
191981 2005 WR71 21/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
191982 2005 WV89 26/11/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
191983 2005 WV94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
191984 2005 WQ107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
191985 2005 WB111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191986 2005 WB140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
191987 2005 WK144 30/11/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
191988 2005 WK153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
191989 2005 WS200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
191990 2005 WZ208 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
191991 2005 XR1 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191992 2005 XJ3 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191993 2005 XX7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191994 2005 XV21 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191995 2005 XG38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
191996 2005 XM48 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191997 2005 XK56 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191998 2005 XB62 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191999 2005 XG64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
192000 2005 XW67 05/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

187.000s  • 188.000s  • 189.000s  • 190.000s  • 191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001