Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/552001–553000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552001 2013 RA52 29/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
552002 2013 RJ52 11/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
552003 2013 RN52 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552004 2013 RB56 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552005 2013 RH56 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552006 2013 RX56 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552007 2013 RO57 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552008 2013 RF64 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552009 2013 RL64 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552010 2013 RE65 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552011 2013 RV68 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552012 2013 RX69 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
552013 2013 RD70 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552014 2013 RS71 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
552015 2013 RB73 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552016 2013 RF75 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
552017 2013 RM76 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
552018 2013 RQ79 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552019 2013 RC81 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552020 2013 RF87 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552021 2013 RK87 27/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
552022 2013 RY88 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
552023 2013 RX89 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552024 2013 RZ89 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
552025 2013 RH90 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552026 2013 RP90 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
552027 2013 RZ91 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552028 2013 RK93 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
552029 2013 RY94 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552030 2013 RE95 15/09/2013 Palomar PTF 590 m MPC · JPL
552031 2013 RG95 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
552032 2013 RB96 10/09/2013 Calar Alto-CASADO S. Mottola 2,9 km MPC · JPL
552033 2013 RO98 08/09/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 243 km MPC · JPL
552034 2013 RB101 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552035 2013 RN101 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552036 2013 RS101 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552037 2013 RD108 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552038 2013 RJ108 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
552039 2013 RF112 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
552040 2013 RJ113 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552041 2013 RC115 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552042 2013 RV116 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552043 2013 RF119 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
552044 2013 RJ119 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552045 2013 RJ120 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552046 2013 RJ129 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
552047 2013 RL129 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
552048 2013 RC131 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552049 2013 RP133 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552050 2013 RD139 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
552051 2013 RY141 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552052 2013 SQ 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552053 2013 SF4 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
552054 2013 SA7 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552055 2013 SQ8 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552056 2013 SY10 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552057 2013 SN11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552058 2013 SA13 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552059 2013 SO17 24/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552060 2013 SZ17 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552061 2013 SH21 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
552062 2013 SW21 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
552063 2013 SS22 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552064 2013 SH28 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
552065 2013 SA30 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552066 2013 SV35 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
552067 2013 SH38 01/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552068 2013 SP40 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552069 2013 SG44 28/09/2002 Haleakala AMOS 3,7 km MPC · JPL
552070 2013 SE45 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552071 2013 SX46 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552072 2013 SJ47 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552073 2013 SK49 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552074 2013 SK50 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
552075 2013 SB51 25/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
552076 2013 SG51 18/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
552077 2013 SP51 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
552078 2013 SA52 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
552079 2013 SB52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
552080 2013 SF55 29/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552081 2013 SV55 20/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552082 2013 SE56 10/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
552083 2013 SQ58 26/09/2013 Palomar PTF 900 m MPC · JPL
552084 2013 SR58 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552085 2013 ST58 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2,0 km MPC · JPL
552086 2013 SJ61 05/08/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
552087 2013 SR61 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552088 2013 SX67 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552089 2013 SB72 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552090 2013 ST83 28/09/2013 Palomar PTF 2,4 km MPC · JPL
552091 2013 SL90 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552092 2013 SH97 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552093 2013 SD102 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552094 2013 SG103 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552095 2013 SA105 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552096 2013 SB105 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552097 2013 TA1 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552098 2013 TL3 01/10/2013 Palomar PTF 2,8 km MPC · JPL
552099 2013 TK7 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552100 2013 TP9 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552101 2013 TZ11 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552102 2013 TJ12 05/10/2013 Oukaimeden C. Rinner 2,5 km MPC · JPL
552103 2013 TJ16 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552104 2013 TS16 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552105 2013 TR17 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552106 2013 TJ22 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552107 2013 TP22 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552108 2013 TY25 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552109 2013 TZ25 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552110 2013 TY33 19/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
552111 2013 TC34 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552112 2013 TF34 15/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
552113 2013 TW36 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552114 2013 TX38 05/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
552115 2013 TP39 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552116 2013 TG41 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
552117 2013 TU41 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
552118 2013 TX41 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552119 2013 TA42 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552120 2013 TT43 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
552121 2013 TV44 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
552122 2013 TX46 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
552123 2013 TB48 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552124 2013 TZ48 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552125 2013 TA51 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552126 2013 TS55 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552127 2013 TU55 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
552128 2013 TS58 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552129 2013 TA61 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552130 2013 TB66 11/01/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
552131 2013 TF71 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552132 2013 TP71 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552133 2013 TY73 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
552134 2013 TT74 07/11/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3,5 km MPC · JPL
552135 2013 TR75 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552136 2013 TH76 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552137 2013 TP77 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552138 2013 TN78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552139 2013 TZ78 16/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
552140 2013 TX82 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552141 2013 TL83 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552142 2013 TQ83 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
552143 2013 TX84 12/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
552144 2013 TH86 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552145 2013 TR86 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
552146 2013 TO88 27/07/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
552147 2013 TX90 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552148 2013 TK92 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
552149 2013 TL92 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
552150 2013 TX93 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
552151 2013 TM95 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
552152 2013 TO95 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552153 2013 TY95 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552154 2013 TT96 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
552155 2013 TU96 13/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
552156 2013 TK97 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
552157 2013 TL97 08/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552158 2013 TK98 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552159 2013 TW104 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552160 2013 TY107 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,7 km MPC · JPL
552161 2013 TO108 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
552162 2013 TE109 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552163 2013 TE110 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552164 2013 TO110 13/09/2013 Palomar PTF 650 m MPC · JPL
552165 2013 TK113 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
552166 2013 TC116 11/09/2002 Haleakala AMOS 3,2 km MPC · JPL
552167 2013 TB117 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
552168 2013 TW120 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552169 2013 TH122 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
552170 2013 TU126 13/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552171 2013 TC129 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552172 2013 TJ130 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552173 2013 TV130 05/10/2013 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
552174 2013 TE141 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552175 2013 TE142 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552176 2013 TR142 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552177 2013 TL143 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
552178 2013 TY144 01/10/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 3,2 km MPC · JPL
552179 2013 TC145 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
552180 2013 TK149 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552181 2013 TZ154 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
552182 2013 TX162 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552183 2013 TZ164 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552184 2013 TJ165 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552185 2013 TM165 10/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552186 2013 TO166 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552187 2013 TW167 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
552188 2013 TY168 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552189 2013 TT169 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552190 2013 TU169 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552191 2013 TO170 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552192 2013 TV173 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552193 2013 TT175 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
552194 2013 TG177 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552195 2013 TP177 14/10/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
552196 2013 TC178 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552197 2013 TB182 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552198 2013 TJ182 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552199 2013 TR182 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
552200 2013 TZ182 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552201 2013 TQ183 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
552202 2013 TR183 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552203 2013 TU183 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552204 2013 TE193 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552205 2013 TF196 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552206 2013 TK196 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552207 2013 TN197 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552208 2013 TQ198 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552209 2013 TU198 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
552210 2013 TP200 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552211 2013 TE204 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552212 2013 TM204 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552213 2013 UB8 27/10/2013 Elena Remote A. Oreshko 780 m MPC · JPL
552214 2013 UD10 16/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
552215 2013 UD11 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552216 2013 UO13 25/12/2003 Apache Point SDSS Collaboration 4,0 km MPC · JPL
552217 2013 UQ16 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552218 2013 UP19 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552219 2013 UL20 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552220 2013 UC22 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552221 2013 UK28 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552222 2013 UC29 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552223 2013 UL29 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552224 2013 UZ31 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
552225 2013 UE32 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552226 2013 UB34 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
552227 2013 UG34 26/10/2013 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
552228 2013 UW34 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552229 2013 UY35 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552230 2013 UP36 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552231 2013 UA38 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552232 2013 UB38 27/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552233 2013 VO 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552234 2013 VH1 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552235 2013 VF3 15/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552236 2013 VU3 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
552237 2013 VZ3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
552238 2013 VV5 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552239 2013 VB6 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
552240 2013 VE6 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
552241 2013 VN6 26/10/2013 Elena Remote A. Oreshko 3,2 km MPC · JPL
552242 2013 VW6 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
552243 2013 VY7 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
552244 2013 VX8 13/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
552245 2013 VZ10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552246 2013 VS15 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552247 2013 VT15 26/10/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
552248 2013 VN16 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
552249 2013 VU19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552250 2013 VD20 15/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
552251 2013 VY22 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552252 2013 VT26 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552253 2013 VT29 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552254 2013 VS30 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552255 2013 VR31 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
552256 2013 VJ33 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552257 2013 VG43 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
552258 2013 VM44 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552259 2013 VB48 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552260 2013 VZ49 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552261 2013 VB50 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552262 2013 VG51 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552263 2013 VS51 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552264 2013 VY51 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
552265 2013 VV53 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552266 2013 VV54 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552267 2013 VO55 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552268 2013 VQ55 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552269 2013 VT55 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552270 2013 VK56 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552271 2013 VP63 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
552272 2013 WJ 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
552273 2013 WJ2 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
552274 2013 WF3 25/11/2013 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
552275 2013 WL6 25/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 4,0 km MPC · JPL
552276 2013 WW6 18/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552277 2013 WL7 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
552278 2013 WY9 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552279 2013 WZ14 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552280 2013 WA18 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
552281 2013 WG19 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552282 2013 WX20 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
552283 2013 WN23 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552284 2013 WG25 06/05/2008 Sierra Stars W. G. Dillon 1,4 km MPC · JPL
552285 2013 WF27 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552286 2013 WU27 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552287 2013 WW30 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552288 2013 WQ31 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
552289 2013 WM32 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552290 2013 WD33 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552291 2013 WW33 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552292 2013 WL37 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552293 2013 WL38 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
552294 2013 WQ38 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552295 2013 WW38 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552296 2013 WA39 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552297 2013 WX39 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552298 2013 WB40 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552299 2013 WE43 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552300 2013 WP45 31/10/2002 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552301 2013 WZ45 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
552302 2013 WF48 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552303 2013 WG50 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552304 2013 WX50 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552305 2013 WB53 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
552306 2013 WN53 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552307 2013 WW53 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552308 2013 WK56 19/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
552309 2013 WF57 16/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
552310 2013 WD58 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
552311 2013 WX58 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552312 2013 WK59 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
552313 2013 WB60 08/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
552314 2013 WH60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
552315 2013 WE61 20/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
552316 2013 WS61 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
552317 2013 WC65 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552318 2013 WC68 28/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
552319 2013 WC69 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552320 2013 WP70 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552321 2013 WS70 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552322 2013 WA71 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552323 2013 WK72 11/11/2013 Oukaimeden M. Ory 3,5 km MPC · JPL
552324 2013 WL73 26/01/2003 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
552325 2013 WQ75 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
552326 2013 WT77 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552327 2013 WE78 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
552328 2013 WP80 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
552329 2013 WD82 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 980 m MPC · JPL
552330 2013 WT84 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552331 2013 WD85 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552332 2013 WL86 27/10/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
552333 2013 WD87 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
552334 2013 WN89 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552335 2013 WE90 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552336 2013 WO94 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552337 2013 WR94 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552338 2013 WG96 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552339 2013 WK98 20/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
552340 2013 WW99 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552341 2013 WV100 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
552342 2013 WW102 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552343 2013 WK104 31/10/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
552344 2013 WK105 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
552345 2013 WG107 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
552346 2013 WW109 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
552347 2013 WU110 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552348 2013 WM112 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552349 2013 WZ113 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
552350 2013 WA114 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
552351 2013 WK115 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552352 2013 WZ118 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
552353 2013 WV120 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
552354 2013 WR123 04/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 6,7 km MPC · JPL
552355 2013 WR126 21/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552356 2013 WT126 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
552357 2013 WE127 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552358 2013 WH131 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552359 2013 WB133 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552360 2013 WF134 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
552361 2013 XQ1 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
552362 2013 XB3 14/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
552363 2013 XL4 05/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
552364 2013 XP6 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552365 2013 XB7 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552366 2013 XC7 19/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
552367 2013 XY7 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552368 2013 XK11 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 980 m MPC · JPL
552369 2013 XJ12 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
552370 2013 XA17 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
552371 2013 XK20 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552372 2013 XV21 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
552373 2013 XV25 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
552374 2013 XC29 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552375 2013 XF32 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552376 2013 YB1 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552377 2013 YS9 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552378 2013 YV10 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
552379 2013 YA11 25/12/2003 Apache Point SDSS Collaboration 820 m MPC · JPL
552380 2013 YW14 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552381 2013 YZ15 21/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
552382 2013 YU17 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
552383 2013 YV17 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552384 2013 YD18 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552385 2013 YU18 25/12/2013 Nogales J.-C. Merlin 4,0 km MPC · JPL
552386 2013 YG19 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552387 2013 YF20 25/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
552388 2013 YT20 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
552389 2013 YK22 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552390 2013 YS28 09/04/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
552391 2013 YB29 18/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
552392 2013 YU32 12/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
552393 2013 YO33 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552394 2013 YP38 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
552395 2013 YF39 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552396 2013 YQ40 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552397 2013 YX40 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552398 2013 YW41 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552399 2013 YA43 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
552400 2013 YH49 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552401 2013 YE52 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552402 2013 YG52 07/05/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
552403 2013 YO53 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552404 2013 YS56 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552405 2013 YG59 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
552406 2013 YQ60 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552407 2013 YX61 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552408 2013 YB63 12/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
552409 2013 YC63 22/02/2003 Klet J. Tichá, M. Tichý 3,7 km MPC · JPL
552410 2013 YL63 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
552411 2013 YO66 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552412 2013 YU66 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552413 2013 YB68 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552414 2013 YJ68 13/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
552415 2013 YW70 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
552416 2013 YJ71 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552417 2013 YO74 11/06/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
552418 2013 YU81 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552419 2013 YC82 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552420 2013 YG82 28/12/2013 Mayhill N. Falla 2,8 km MPC · JPL
552421 2013 YV87 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
552422 2013 YV95 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552423 2013 YH96 16/03/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
552424 2013 YU98 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
552425 2013 YK100 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
552426 2013 YJ107 20/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
552427 2013 YN112 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552428 2013 YO113 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552429 2013 YY113 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552430 2013 YA114 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552431 2013 YC114 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552432 2013 YW114 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552433 2013 YD123 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552434 2013 YH126 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
552435 2013 YD130 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552436 2013 YK130 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
552437 2013 YK131 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
552438 2013 YY138 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552439 2013 YE141 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552440 2013 YQ142 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
552441 2013 YQ146 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552442 2013 YT147 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
552443 2013 YV147 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
552444 2013 YX147 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552445 2013 YE150 23/12/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
552446 2013 YJ150 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
552447 2013 YE153 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552448 2013 YF155 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
552449 2013 YB159 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
552450 2013 YE162 28/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
552451 2010 AH4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
552452 2010 AZ5 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
552453 2010 AR7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
552454 2010 AM9 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
552455 2010 AU9 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
552456 2010 AE12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552457 2010 AE16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552458 2010 AF19 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552459 2010 AN30 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552460 2010 AA32 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552461 2010 AP32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
552462 2010 AA36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552463 2010 AW36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552464 2010 AS42 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552465 2010 AG48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
552466 2010 AF49 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552467 2010 AR54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552468 2010 AT57 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552469 2010 AF68 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552470 2010 AK72 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
552471 2010 AF142 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
552472 2010 AY146 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
552473 2010 AV150 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552474 2010 AW153 08/01/2010 Haleakala Pan-STARRS 67 km MPC · JPL
552475 2010 AC154 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
552476 2010 AN155 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552477 2010 AV155 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
552478 2010 AD156 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
552479 2010 AG156 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
552480 2010 AT156 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552481 2010 AU156 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
552482 2010 AV160 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552483 2010 AX160 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
552484 2010 AL161 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
552485 2010 AG163 12/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
552486 2010 BV131 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
552487 2010 CS21 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
552488 2010 CV21 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552489 2010 CN23 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
552490 2010 CW26 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
552491 2010 CS27 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552492 2010 CW28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552493 2010 CZ43 13/02/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,9 km MPC · JPL
552494 2010 CW58 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552495 2010 CA61 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552496 2010 CR71 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552497 2010 CW73 21/11/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
552498 2010 CB78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
552499 2010 CG78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
552500 2010 CJ83 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552501 2010 CP84 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552502 2010 CA86 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552503 2010 CQ87 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552504 2010 CV89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552505 2010 CA91 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552506 2010 CQ91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552507 2010 CO93 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552508 2010 CT98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
552509 2010 CP102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552510 2010 CU104 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
552511 2010 CV104 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552512 2010 CK105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
552513 2010 CO105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552514 2010 CT108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
552515 2010 CP109 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552516 2010 CK113 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
552517 2010 CK114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552518 2010 CO115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
552519 2010 CL119 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552520 2010 CX126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552521 2010 CE153 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
552522 2010 CA158 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552523 2010 CX161 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
552524 2010 CG166 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552525 2010 CZ170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552526 2010 CB172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
552527 2010 CQ172 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552528 2010 CF178 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552529 2010 CL258 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
552530 2010 CQ269 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552531 2010 CG270 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
552532 2010 CW270 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552533 2010 CP272 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
552534 2010 CP273 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552535 2010 DK2 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552536 2010 DQ2 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
552537 2010 DP7 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552538 2010 DA8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552539 2010 DL10 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552540 2010 DY47 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552541 2010 DD49 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552542 2010 DQ91 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
552543 2010 DJ102 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552544 2010 DF107 12/08/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
552545 2010 DH110 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
552546 2010 DX110 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
552547 2010 DY111 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
552548 2010 DG113 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
552549 2010 EO29 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552550 2010 EX32 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552551 2010 EK36 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552552 2010 EF40 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 900 m MPC · JPL
552553 2010 EC41 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
552554 2010 EU41 09/10/2007 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
552555 2010 ER65 10/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 399 km MPC · JPL
552556 2010 EK66 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
552557 2010 EK73 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
552558 2010 EA83 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552559 2010 EC83 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552560 2010 ED83 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552561 2010 EH83 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
552562 2010 EJ86 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
552563 2010 EM92 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552564 2010 EF93 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
552565 2010 EV93 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
552566 2010 EM94 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552567 2010 EL95 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
552568 2010 ED96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552569 2010 ED97 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
552570 2010 EF101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
552571 2010 EE103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552572 2010 ED108 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552573 2010 EP108 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
552574 2010 EQ131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552575 2010 EV131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552576 2010 EM135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552577 2010 EX176 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
552578 2010 EG186 21/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552579 2010 EX187 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552580 2010 EA188 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
552581 2010 EN189 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552582 2010 FP1 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
552583 2010 FN5 06/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
552584 2010 FH10 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552585 2010 FN11 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
552586 2010 FL16 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552587 2010 FG18 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552588 2010 FC21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552589 2010 FD23 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552590 2010 FG23 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552591 2010 FN27 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552592 2010 FJ30 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
552593 2010 FG31 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552594 2010 FD55 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552595 2010 FJ55 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552596 2010 FM56 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552597 2010 FC83 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
552598 2010 FO89 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
552599 2010 FE91 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552600 2010 FZ96 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552601 2010 FE100 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552602 2010 FD130 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
552603 2010 FC135 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552604 2010 FF138 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552605 2010 FH138 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552606 2010 FZ138 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
552607 2010 FL139 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
552608 2010 GG34 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
552609 2010 GH98 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
552610 2010 GM99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552611 2010 GX102 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
552612 2010 GR105 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
552613 2010 GU107 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552614 2010 GW108 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552615 2010 GH112 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552616 2010 GH117 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552617 2010 GD119 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552618 2010 GE121 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
552619 2010 GK121 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552620 2010 GP121 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552621 2010 GT121 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
552622 2010 GR127 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552623 2010 GK129 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
552624 2010 GM130 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552625 2010 GL133 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
552626 2010 GC134 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552627 2010 GM134 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552628 2010 GA135 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552629 2010 GS137 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552630 2010 GH138 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
552631 2010 GB141 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
552632 2010 GK144 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552633 2010 GY146 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552634 2010 GX176 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2,3 km MPC · JPL
552635 2010 GS186 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552636 2010 GX186 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
552637 2010 GM189 18/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
552638 2010 GK194 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552639 2010 GR198 17/10/2011 Vallemare Borbona V. S. Casulli 870 m MPC · JPL
552640 2010 GR199 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,6 km MPC · JPL
552641 2010 GW199 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552642 2010 GH200 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552643 2010 GM200 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
552644 2010 GN202 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
552645 2010 GW202 12/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
552646 2010 GH205 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
552647 2010 GS205 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
552648 2010 GW206 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
552649 2010 GC209 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552650 2010 HX119 28/10/2017 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
552651 2010 HN125 30/04/2015 Cerro Paranal M. Altmann, T. Prusti 2,8 km MPC · JPL
552652 2010 HQ126 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
552653 2010 HU138 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552654 2010 HH139 24/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
552655 2010 JU2 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552656 2010 JP32 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552657 2010 JD44 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552658 2010 JJ44 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
552659 2010 JK73 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
552660 2010 JO78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
552661 2010 JH113 21/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
552662 2010 JB120 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552663 2010 JY154 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
552664 2010 JV159 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
552665 2010 JO160 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552666 2010 JV163 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
552667 2010 JL166 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
552668 2010 JE167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552669 2010 JQ167 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552670 2010 JK168 22/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
552671 2010 JP170 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
552672 2010 JZ174 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552673 2010 JP176 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552674 2010 JH178 20/05/2010 Palomar PTF 3,7 km MPC · JPL
552675 2010 JC184 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
552676 2010 JF189 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
552677 2010 JF190 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
552678 2010 JG210 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 84 km MPC · JPL
552679 2010 JH210 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 162 km MPC · JPL
552680 2010 JM210 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
552681 2010 JY210 21/10/2012 Piszkesteto G. Hodosán 2,7 km MPC · JPL
552682 2010 JL211 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552683 2010 JS211 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
552684 2010 JE212 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552685 2010 JA213 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
552686 2010 KK9 16/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
552687 2010 KC39 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
552688 2010 KP39 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
552689 2010 KT39 20/01/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
552690 2010 KL140 21/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552691 2010 KZ157 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
552692 2010 LP60 04/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 750 m MPC · JPL
552693 2010 LF62 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
552694 2010 LO62 10/06/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
552695 2010 LW62 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552696 2010 LS67 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
552697 2010 LL134 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
552698 2010 LQ151 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552699 2010 LG158 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552700 2010 LS158 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552701 2010 LT158 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552702 2010 LU158 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
552703 2010 MG 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552704 2010 MG147 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
552705 2010 NO71 14/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
552706 2010 NH77 15/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
552707 2010 NF108 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
552708 2010 NU119 17/10/2006 Uccle P. De Cat 1,4 km MPC · JPL
552709 2010 NW131 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
552710 2010 NE139 18/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552711 2010 NU140 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
552712 2010 NA146 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
552713 2010 NL146 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
552714 2010 NR147 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
552715 2010 OM126 18/07/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
552716 2010 OL140 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
552717 2010 OT145 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
552718 2010 PA24 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552719 2010 PR58 14/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
552720 2010 PV63 28/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
552721 2010 PD77 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552722 2010 PY80 10/09/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
552723 2010 PF88 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552724 2010 QR7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
552725 2010 RS2 25/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
552726 2010 RU8 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552727 2010 RQ11 02/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 750 m MPC · JPL
552728 2010 RC38 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 810 m MPC · JPL
552729 2010 RH38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552730 2010 RL38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
552731 2010 RY38 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
552732 2010 RJ40 05/09/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
552733 2010 RY43 04/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 750 m MPC · JPL
552734 2010 RF58 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
552735 2010 RU60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552736 2010 RO66 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
552737 2010 RP78 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
552738 2010 RC99 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552739 2010 RT99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552740 2010 RT109 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
552741 2010 RD111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
552742 2010 RK113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
552743 2010 RW117 07/02/2003 La Silla Astrovirtel 1,4 km MPC · JPL
552744 2010 RZ117 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
552745 2010 RW140 17/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
552746 2010 RN154 11/09/2010 Andrushivka Y. Ivaščenko 1,5 km MPC · JPL
552747 2010 RP156 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
552748 2010 RN164 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 830 m MPC · JPL
552749 2010 RW166 12/09/2010 ESA OGS ESA OGS 1,2 km MPC · JPL
552750 2010 RW173 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 890 m MPC · JPL
552751 2010 RX176 10/09/2010 Ka-Dar V. Gerke 1,4 km MPC · JPL
552752 2010 RE177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
552753 2010 RG181 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552754 2010 RJ191 28/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,2 km MPC · JPL
552755 2010 RA192 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
552756 2010 RC192 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
552757 2010 RE193 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552758 2010 RY195 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552759 2010 SA2 24/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
552760 2010 SN2 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
552761 2010 SQ9 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
552762 2010 SZ9 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552763 2010 SJ11 27/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
552764 2010 SV17 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
552765 2010 SH23 20/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
552766 2010 SH28 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552767 2010 SF30 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552768 2010 SD40 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552769 2010 SX40 30/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
552770 2010 SU44 11/02/2018 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
552771 2010 SK48 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552772 2010 SM50 03/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
552773 2010 SX54 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552774 2010 TC 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552775 2010 TK4 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
552776 2010 TN5 22/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
552777 2010 TQ5 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552778 2010 TC10 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
552779 2010 TO11 17/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
552780 2010 TV14 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
552781 2010 TA17 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
552782 2010 TJ22 18/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
552783 2010 TC25 01/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
552784 2010 TP38 06/10/2010 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
552785 2010 TS43 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
552786 2010 TE46 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552787 2010 TF47 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552788 2010 TV59 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552789 2010 TL64 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
552790 2010 TF69 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552791 2010 TJ70 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552792 2010 TJ71 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
552793 2010 TU73 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552794 2010 TB77 07/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
552795 2010 TS78 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552796 2010 TB84 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
552797 2010 TC102 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
552798 2010 TY102 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
552799 2010 TN104 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
552800 2010 TE105 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552801 2010 TR105 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552802 2010 TM113 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
552803 2010 TV116 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552804 2010 TH118 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552805 2010 TJ126 30/09/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
552806 2010 TR127 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552807 2010 TX127 11/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
552808 2010 TH132 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
552809 2010 TB136 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
552810 2010 TE141 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552811 2010 TU142 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552812 2010 TK145 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
552813 2010 TB150 03/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
552814 2010 TU154 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552815 2010 TF159 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552816 2010 TY179 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
552817 2010 TN183 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552818 2010 TU183 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
552819 2010 TJ184 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
552820 2010 TM184 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552821 2010 TU186 09/12/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
552822 2010 TA187 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
552823 2010 TN187 09/10/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
552824 2010 TJ191 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
552825 2010 TH197 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552826 2010 TQ199 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
552827 2010 TZ199 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552828 2010 TY201 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552829 2010 TE203 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552830 2010 TV203 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552831 2010 TL204 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
552832 2010 TC205 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
552833 2010 TH212 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
552834 2010 TK212 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552835 2010 TF214 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552836 2010 TM214 14/10/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
552837 2010 TC215 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552838 2010 TS218 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
552839 2010 UQ1 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
552840 2010 UE4 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
552841 2010 UJ6 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552842 2010 UH11 13/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
552843 2010 UR14 04/02/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
552844 2010 UU14 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552845 2010 UE16 11/10/2010 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
552846 2010 UM18 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552847 2010 UZ29 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
552848 2010 UW37 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552849 2010 UH39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552850 2010 UP45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552851 2010 UV50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
552852 2010 UX50 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552853 2010 UE54 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552854 2010 UD57 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
552855 2010 UZ63 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 900 m MPC · JPL
552856 2010 UG81 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
552857 2010 UZ93 14/08/2001 Haleakala AMOS 1,8 km MPC · JPL
552858 2010 UR94 02/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
552859 2010 UD95 21/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
552860 2010 UJ103 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
552861 2010 UZ106 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552862 2010 UF109 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552863 2010 UN111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552864 2010 UG113 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
552865 2010 UA118 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552866 2010 UX120 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
552867 2010 UF125 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
552868 2010 UG125 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
552869 2010 VC2 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
552870 2010 VP2 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
552871 2010 VX6 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552872 2010 VG20 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
552873 2010 VS20 19/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
552874 2010 VM21 06/11/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
552875 2010 VK22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552876 2010 VE23 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
552877 2010 VP32 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552878 2010 VG39 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
552879 2010 VW47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552880 2010 VV65 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552881 2010 VU66 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552882 2010 VE70 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
552883 2010 VC73 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552884 2010 VO73 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
552885 2010 VX76 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552886 2010 VJ81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552887 2010 VK82 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
552888 2010 VA83 05/11/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
552889 2010 VJ84 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552890 2010 VH88 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
552891 2010 VK95 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
552892 2010 VH97 30/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
552893 2010 VK97 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
552894 2010 VD98 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552895 2010 VK107 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552896 2010 VC110 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552897 2010 VE116 24/11/2006 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 1,2 km MPC · JPL
552898 2010 VR123 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
552899 2010 VM134 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552900 2010 VS134 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
552901 2010 VW134 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
552902 2010 VT135 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552903 2010 VG139 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552904 2010 VY146 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552905 2010 VB149 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
552906 2010 VL149 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552907 2010 VT149 11/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
552908 2010 VG150 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
552909 2010 VN150 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552910 2010 VZ151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552911 2010 VP164 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
552912 2010 VW165 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552913 2010 VU168 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552914 2010 VH176 11/11/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
552915 2010 VZ178 10/11/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
552916 2010 VX180 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552917 2010 VT182 01/11/2010 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
552918 2010 VX183 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
552919 2010 VZ190 08/11/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
552920 2010 VE195 31/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
552921 2010 VM198 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552922 2010 VK199 17/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
552923 2010 VV200 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
552924 2010 VH201 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
552925 2010 VU207 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
552926 2010 VX207 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552927 2010 VO212 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552928 2010 VC219 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552929 2010 VD227 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552930 2010 VT227 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
552931 2010 VL230 13/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
552932 2010 VY230 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552933 2010 VA231 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
552934 2010 VJ231 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552935 2010 VR231 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
552936 2010 VO232 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
552937 2010 VA234 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
552938 2010 VQ238 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
552939 2010 VK249 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552940 2010 VM250 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
552941 2010 VU250 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552942 2010 VU251 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
552943 2010 VP253 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552944 2010 VD255 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
552945 2010 VG256 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
552946 2010 VQ260 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
552947 2010 WS2 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
552948 2010 WW6 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552949 2010 WY6 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552950 2010 WL11 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552951 2010 WO14 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
552952 2010 WM15 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
552953 2010 WQ15 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552954 2010 WP18 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
552955 2010 WL20 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
552956 2010 WY24 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552957 2010 WT29 06/11/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
552958 2010 WJ33 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552959 2010 WA41 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
552960 2010 WK42 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
552961 2010 WE45 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
552962 2010 WR51 09/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
552963 2010 WC55 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 650 m MPC · JPL
552964 2010 WE56 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
552965 2010 WQ56 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552966 2010 WT56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552967 2010 WN63 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
552968 2010 WT63 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552969 2010 WC65 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552970 2010 WT67 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552971 2010 WE69 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
552972 2010 WJ69 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
552973 2010 WM71 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
552974 2010 WQ71 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
552975 2010 WU72 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
552976 2010 WQ74 16/04/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
552977 2010 XK2 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552978 2010 XL4 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
552979 2010 XV4 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552980 2010 XF5 05/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
552981 2010 XU6 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
552982 2010 XG8 12/11/2010 Charleston R. Holmes 1,6 km MPC · JPL
552983 2010 XD14 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
552984 2010 XP18 13/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
552985 2010 XD20 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
552986 2010 XS24 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
552987 2010 XY29 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
552988 2010 XQ31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552989 2010 XF33 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
552990 2010 XY36 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
552991 2010 XN37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
552992 2010 XJ39 14/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
552993 2010 XV43 06/12/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
552994 2010 XC45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
552995 2010 XM46 04/12/2010 Kislovodsk Mtn. E. S. Romas 1,2 km MPC · JPL
552996 2010 XR46 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
552997 2010 XE49 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
552998 2010 XL49 14/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
552999 2010 XQ50 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
553000 2010 XB54 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001