Danh sách tiểu hành tinh/435001–436000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435001 2006 UQ256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
435002 2006 UD283 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
435003 2006 UG289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435004 2006 UC322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435005 2006 UX330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
435006 2006 UF331 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
435007 2006 UE346 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435008 2006 VU15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
435009 2006 VM17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435010 2006 VO19 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435011 2006 VW30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435012 2006 VA33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435013 2006 VD37 11/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435014 2006 VA46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435015 2006 VA53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
435016 2006 VT56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435017 2006 VE59 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435018 2006 VK65 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
435019 2006 VT69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
435020 2006 VH70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435021 2006 VH72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435022 2006 VR74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435023 2006 VV74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435024 2006 VF83 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435025 2006 VH90 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435026 2006 VB98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435027 2006 VZ102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
435028 2006 VK107 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
435029 2006 VN107 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435030 2006 VD120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435031 2006 VQ124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435032 2006 VV125 27/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
435033 2006 VG127 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435034 2006 VQ141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
435035 2006 VF152 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435036 2006 VX170 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
435037 2006 WQ6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435038 2006 WX33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435039 2006 WT35 15/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
435040 2006 WP45 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435041 2006 WQ45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435042 2006 WD53 16/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
435043 2006 WY54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435044 2006 WK55 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435045 2006 WR61 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435046 2006 WX64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
435047 2006 WT67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435048 2006 WS78 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435049 2006 WU79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435050 2006 WA81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435051 2006 WV89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435052 2006 WW97 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435053 2006 WH99 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435054 2006 WZ137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435055 2006 WX139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435056 2006 WC148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435057 2006 WX184 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435058 2006 XG2 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
435059 2006 XE28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435060 2006 XB33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435061 2006 XU58 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435062 2006 XK70 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435063 2006 XD71 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
435064 2006 YJ 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435065 2006 YO8 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435066 2006 YQ12 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435067 2006 YN34 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435068 2006 YF43 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435069 2006 YR54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
435070 2007 AW13 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435071 2007 AG28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435072 2007 AK28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435073 2007 AG30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
435074 2007 BK3 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435075 2007 BT12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435076 2007 BD13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435077 2007 BO13 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
435078 2007 BU15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435079 2007 BV21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
435080 2007 BW42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435081 2007 BV48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
435082 2007 BO61 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435083 2007 BP80 24/01/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
435084 2007 BV99 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435085 2007 BU100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
435086 2007 CC12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435087 2007 CR16 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435088 2007 CU17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
435089 2007 CJ28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435090 2007 CQ28 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
435091 2007 CT36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435092 2007 CF38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435093 2007 CK42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435094 2007 CZ42 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
435095 2007 CB44 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435096 2007 CQ51 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435097 2007 CV51 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435098 2007 CU58 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435099 2007 CL64 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435100 2007 DZ4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435101 2007 DQ17 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
435102 2007 DK24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
435103 2007 DH26 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
435104 2007 DR26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435105 2007 DP28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435106 2007 DQ35 15/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435107 2007 DY35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
435108 2007 DS40 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 620 m MPC · JPL
435109 2007 DA49 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435110 2007 DR67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
435111 2007 DQ68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435112 2007 DH70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435113 2007 DX71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435114 2007 DH78 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435115 2007 DF84 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435116 2007 DK86 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435117 2007 DV95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435118 2007 DA99 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435119 2007 DR102 16/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
435120 2007 DF111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435121 2007 EQ10 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435122 2007 EP13 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
435123 2007 EN29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
435124 2007 EC52 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
435125 2007 EG66 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435126 2007 EX68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
435127 2007 EE88 14/03/2007 Ceccano G. Masi 710 m MPC · JPL
435128 2007 EY104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
435129 2007 ED123 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435130 2007 EU130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435131 2007 EH146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435132 2007 EF150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435133 2007 FD6 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435134 2007 FT35 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435135 2007 GB16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435136 2007 GY19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
435137 2007 GH23 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435138 2007 GD49 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,6 km MPC · JPL
435139 2007 GR59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435140 2007 GC62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
435141 2007 GH77 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435142 2007 HC24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435143 2007 HF38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435144 2007 HA48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435145 2007 HQ51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435146 2007 HJ55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435147 2007 HQ62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
435148 2007 HD75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435149 2007 HX75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
435150 2007 JK26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435151 2007 JM29 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435152 2007 JP37 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435153 2007 JH40 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435154 2007 JC42 25/04/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
435155 2007 LN 26/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
435156 2007 LJ4 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435157 2007 LT6 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435158 2007 LM14 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435159 2007 LQ19 13/06/2007 Siding Spring SSS APO 1,4 km MPC · JPL
435160 2007 MX7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435161 2007 NV2 14/07/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
435162 2007 NM3 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435163 2007 OJ 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
435164 2007 OQ1 18/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
435165 2007 PE12 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
435166 2007 PO15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
435167 2007 PS20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
435168 2007 PD30 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
435169 2007 PQ34 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
435170 2007 PZ35 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
435171 2007 PU37 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
435172 2007 PL46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435173 2007 QN1 16/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
435174 2007 QH7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
435175 2007 QM14 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435176 2007 RE7 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
435177 2007 RV7 05/09/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
435178 2007 RM8 08/09/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
435179 2007 RA10 02/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
435180 2007 RS10 18/08/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
435181 2007 RO11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
435182 2007 RF13 03/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
435183 2007 RR20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
435184 2007 RP27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435185 2007 RU30 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
435186 2007 RJ35 07/09/2007 La Cañada J. Lacruz 1,6 km MPC · JPL
435187 2007 RG46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435188 2007 RT60 10/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
435189 2007 RN68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435190 2007 RY70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435191 2007 RO73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435192 2007 RQ79 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435193 2007 RW83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435194 2007 RU99 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
435195 2007 RB107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435196 2007 RW111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435197 2007 RS118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435198 2007 RU123 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435199 2007 RR132 11/09/2007 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
435200 2007 RQ134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435201 2007 RM151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435202 2007 RC168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435203 2007 RC175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435204 2007 RG181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435205 2007 RE188 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435206 2007 RV203 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
435207 2007 RJ205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435208 2007 RD213 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
435209 2007 RP220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435210 2007 RC223 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435211 2007 RN224 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435212 2007 RS226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435213 2007 RG239 14/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
435214 2007 RV239 14/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
435215 2007 RW242 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
435216 2007 RK245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435217 2007 RM247 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435218 2007 RM248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435219 2007 RJ257 14/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
435220 2007 RM272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435221 2007 RT278 05/09/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
435222 2007 RR284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435223 2007 RC289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435224 2007 RM289 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435225 2007 RJ291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435226 2007 RT294 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435227 2007 RX296 05/09/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
435228 2007 RR300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
435229 2007 RB308 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
435230 2007 RO309 15/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
435231 2007 RC314 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435232 2007 RW314 03/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
435233 2007 RC317 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435234 2007 RS317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435235 2007 RR319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435236 2007 RU320 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435237 2007 RC323 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435238 2007 RE323 15/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
435239 2007 RE324 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435240 2007 SV15 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435241 2007 SD20 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435242 2007 SY22 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435243 2007 TD11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
435244 2007 TA20 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
435245 2007 TM22 09/10/2007 Eskridge G. Hug 2,4 km MPC · JPL
435246 2007 TV24 11/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
435247 2007 TX34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435248 2007 TQ36 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
435249 2007 TX39 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435250 2007 TX55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435251 2007 TM57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435252 2007 TB68 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435253 2007 TT81 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
435254 2007 TV87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435255 2007 TC99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435256 2007 TM133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435257 2007 TN141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435258 2007 TL146 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435259 2007 TR164 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435260 2007 TX164 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
435261 2007 TH185 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435262 2007 TQ189 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435263 2007 TN199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435264 2007 TV214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435265 2007 TN218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435266 2007 TV227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435267 2007 TH228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435268 2007 TM230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435269 2007 TO245 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435270 2007 TM246 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
435271 2007 TV252 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435272 2007 TR262 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435273 2007 TW272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435274 2007 TS281 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
435275 2007 TK288 11/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
435276 2007 TX300 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,3 km MPC · JPL
435277 2007 TS305 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435278 2007 TP315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435279 2007 TO317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435280 2007 TT319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435281 2007 TU328 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435282 2007 TV333 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435283 2007 TC347 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435284 2007 TE361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435285 2007 TU372 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435286 2007 TM377 11/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
435287 2007 TO382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435288 2007 TS384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435289 2007 TA388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435290 2007 TF400 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435291 2007 TT412 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
435292 2007 TQ413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
435293 2007 TV413 15/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
435294 2007 TM423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435295 2007 TS426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435296 2007 TQ429 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435297 2007 TZ430 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435298 2007 TS433 12/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
435299 2007 TX442 10/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
435300 2007 TB450 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435301 2007 TD452 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435302 2007 US6 21/10/2007 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
435303 2007 UW14 17/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435304 2007 UV41 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435305 2007 UN44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435306 2007 UD51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435307 2007 UH54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435308 2007 UV55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435309 2007 UZ57 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435310 2007 UW60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435311 2007 UT63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435312 2007 UC79 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435313 2007 UX96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435314 2007 UW99 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435315 2007 UH102 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435316 2007 UK111 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435317 2007 UE122 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435318 2007 UJ122 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435319 2007 UQ126 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435320 2007 UZ130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435321 2007 UZ139 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435322 2007 UV140 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435323 2007 VB5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,5 km MPC · JPL
435324 2007 VZ8 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
435325 2007 VN11 02/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
435326 2007 VU11 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435327 2007 VF18 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435328 2007 VW23 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435329 2007 VO26 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
435330 2007 VK31 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435331 2007 VY42 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435332 2007 VX45 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
435333 2007 VR46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435334 2007 VR49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
435335 2007 VG50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435336 2007 VS50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435337 2007 VE59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435338 2007 VU68 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435339 2007 VE105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435340 2007 VO106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435341 2007 VP111 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435342 2007 VY113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435343 2007 VB121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,1 km MPC · JPL
435344 2007 VM124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435345 2007 VS147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435346 2007 VB153 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435347 2007 VB160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435348 2007 VN168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435349 2007 VY170 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435350 2007 VP172 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435351 2007 VS182 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435352 2007 VC194 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435353 2007 VO209 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435354 2007 VJ213 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435355 2007 VO218 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435356 2007 VF230 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435357 2007 VG231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435358 2007 VK237 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435359 2007 VD242 12/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
435360 2007 VP247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435361 2007 VN250 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435362 2007 VF262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435363 2007 VT286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435364 2007 VA287 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
435365 2007 VD287 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435366 2007 VV290 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435367 2007 VK291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435368 2007 VJ292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435369 2007 VB307 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435370 2007 VS308 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435371 2007 VX316 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435372 2007 VU320 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435373 2007 VV327 27/01/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
435374 2007 VR329 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435375 2007 VS330 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
435376 2007 VU330 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435377 2007 WL14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435378 2007 WC20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435379 2007 WJ25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,5 km MPC · JPL
435380 2007 WD42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435381 2007 XA16 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
435382 2007 XG16 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435383 2007 XN34 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
435384 2007 XF44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435385 2007 XU49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435386 2007 XQ55 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435387 2007 XT56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435388 2007 XP57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435389 2007 YY10 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435390 2007 YO13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435391 2007 YO16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435392 2007 YP23 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
435393 2007 YW25 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435394 2007 YO28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435395 2007 YA30 28/12/2007 Junk Bond D. Healy 4,8 km MPC · JPL
435396 2007 YE42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435397 2007 YN53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435398 2007 YH65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,2 km MPC · JPL
435399 2007 YL74 31/12/2007 Lulin Observatory LUSS 4,0 km MPC · JPL
435400 2007 YS74 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435401 2008 AZ8 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435402 2008 AU10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
435403 2008 AW12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435404 2008 AT28 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
435405 2008 AL30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
435406 2008 AU47 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435407 2008 AM59 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435408 2008 AP59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435409 2008 AU62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435410 2008 AD83 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435411 2008 AW83 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435412 2008 AR85 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435413 2008 AA93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435414 2008 AU99 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435415 2008 AB133 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
435416 2008 AS137 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435417 2008 AZ137 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
435418 2008 BX14 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435419 2008 BO35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435420 2008 BW44 13/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
435421 2008 BH48 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435422 2008 BW48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435423 2008 CR5 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
435424 2008 CQ8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
435425 2008 CC9 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435426 2008 CE29 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435427 2008 CN37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
435428 2008 CW39 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
435429 2008 CO50 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
435430 2008 CH78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
435431 2008 CL78 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435432 2008 CX122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435433 2008 CY123 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435434 2008 CA129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435435 2008 CW140 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
435436 2008 CT146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435437 2008 CJ147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435438 2008 CS161 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435439 2008 CD172 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
435440 2008 CN195 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435441 2008 DJ5 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
435442 2008 DW6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435443 2008 DF19 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435444 2008 DP20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
435445 2008 DJ55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435446 2008 DR66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435447 2008 DU68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435448 2008 DH78 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
435449 2008 DS81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435450 2008 ET25 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435451 2008 EW73 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435452 2008 EB103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435453 2008 EO116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435454 2008 ER117 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435455 2008 EM139 11/03/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
435456 2008 EN142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435457 2008 EY147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435458 2008 ES149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435459 2008 ES150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435460 2008 ES161 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435461 2008 FL3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435462 2008 FW4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435463 2008 FY9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435464 2008 FZ16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435465 2008 FA23 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
435466 2008 FA38 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435467 2008 FB41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435468 2008 FD51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435469 2008 FQ66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435470 2008 FM68 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435471 2008 FT68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435472 2008 FS75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435473 2008 FD84 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
435474 2008 FD98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435475 2008 FN102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435476 2008 FC103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435477 2008 FU106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435478 2008 FC116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435479 2008 FG119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435480 2008 FR122 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435481 2008 FS124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435482 2008 FB130 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435483 2008 FU136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435484 2008 GY2 11/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
435485 2008 GV4 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435486 2008 GD6 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435487 2008 GJ9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435488 2008 GH11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435489 2008 GL35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435490 2008 GW36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435491 2008 GF43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435492 2008 GZ49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435493 2008 GK75 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435494 2008 GT79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435495 2008 GB80 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435496 2008 GR81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435497 2008 GP85 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435498 2008 GF90 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435499 2008 GN94 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435500 2008 GK100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435501 2008 GB111 11/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
435502 2008 GD121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435503 2008 GK122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
435504 2008 GS132 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435505 2008 HG10 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435506 2008 HK11 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435507 2008 HP16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435508 2008 HE23 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435509 2008 HF28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435510 2008 HV28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435511 2008 HP41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435512 2008 HU47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435513 2008 HQ50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435514 2008 HJ62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435515 2008 HW66 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435516 2008 JE10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435517 2008 JO10 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435518 2008 JR11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
435519 2008 JQ15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435520 2008 JA16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
435521 2008 JL34 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435522 2008 JF39 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435523 2008 KW4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435524 2008 KR8 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
435525 2008 KM9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435526 2008 KF15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435527 2008 KU17 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435528 2008 KG25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435529 2008 KK25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435530 2008 KC33 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435531 2008 KC35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435532 2008 KK35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435533 2008 LA1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
435534 2008 LA17 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435535 2008 LG17 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435536 2008 LN17 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435537 2008 ME5 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435538 2008 NW2 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435539 2008 OV 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
435540 2008 OS1 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
435541 2008 OF3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
435542 2008 OH20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435543 2008 OJ23 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
435544 2008 OV23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435545 2008 OC24 30/07/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
435546 2008 OK25 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435547 2008 PX4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
435548 2008 QT3 24/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh APO · 620 m MPC · JPL
435549 2008 QZ3 24/08/2008 Vicques M. Ory 760 m MPC · JPL
435550 2008 QY9 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435551 2008 QY12 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
435552 Morin 2008 QM14 27/08/2008 Pises Pises Obs. 2,2 km MPC · JPL
435553 2008 QB21 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
435554 2008 QO36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
435555 2008 QF38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
435556 2008 QB40 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
435557 2008 QG48 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
435558 2008 RT3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435559 2008 RW3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435560 2008 RS9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
435561 2008 RN25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 650 m MPC · JPL
435562 2008 RX27 01/09/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
435563 2008 RA29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435564 2008 RQ30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435565 2008 RM39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435566 2008 RN42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
435567 2008 RS49 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
435568 2008 RU49 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
435569 2008 RK68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435570 2008 RT68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435571 2008 RY71 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435572 2008 RH73 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435573 2008 RA82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
435574 2008 RD85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435575 2008 RX99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435576 2008 RO105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435577 2008 RV109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435578 2008 RB113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435579 2008 RJ113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435580 2008 RW114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435581 2008 RE119 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
435582 2008 RZ121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
435583 2008 RH122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
435584 2008 RR122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435585 2008 RP129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435586 2008 RF130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435587 2008 RP136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
435588 2008 RR139 07/09/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
435589 2008 RV139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435590 2008 RW140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435591 2008 SY2 19/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
435592 2008 SJ8 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435593 2008 SL9 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435594 2008 SY9 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
435595 2008 SN11 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435596 2008 SJ14 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435597 2008 SB21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
435598 2008 SB36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435599 2008 SQ39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435600 2008 SK45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435601 2008 SL45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435602 2008 SN54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435603 2008 SF55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435604 2008 SC59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435605 2008 SG61 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435606 2008 SE62 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435607 2008 SN63 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435608 2008 SL66 21/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
435609 2008 SX68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
435610 2008 SA70 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
435611 2008 SK71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435612 2008 SU77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435613 2008 SP83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 9,7 km MPC · JPL
435614 2008 SP86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435615 2008 SO95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435616 2008 SJ100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435617 2008 SL101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
435618 2008 SW104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435619 2008 SF105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435620 2008 SP107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
435621 2008 SJ114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435622 2008 SX119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435623 2008 SA121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435624 2008 SG121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435625 2008 SA123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435626 2008 SB123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435627 2008 SU125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435628 2008 SJ128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435629 2008 SS128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
435630 2008 SR129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435631 2008 SE133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435632 2008 SB137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
435633 2008 SW141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435634 2008 SX141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435635 2008 SJ155 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
435636 2008 SM158 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
435637 2008 SB164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
435638 2008 SA172 14/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
435639 2008 SX187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435640 2008 ST193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
435641 2008 SX193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435642 2008 SH204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435643 2008 SF210 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435644 2008 SN219 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435645 2008 SY224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
435646 2008 SR225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435647 2008 SB232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
435648 2008 SL237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435649 2008 SX239 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435650 2008 SA245 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435651 2008 SR258 22/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
435652 2008 SF263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
435653 2008 SA266 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435654 2008 SP269 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435655 2008 SY269 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435656 2008 SC270 23/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
435657 2008 SV271 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435658 2008 SG274 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
435659 2008 SN274 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
435660 2008 SW278 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
435661 2008 SY279 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435662 2008 SN282 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
435663 2008 SJ288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435664 2008 ST288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435665 2008 SN290 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
435666 2008 SE291 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
435667 2008 SY292 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
435668 2008 SF304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435669 2008 SR306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435670 2008 TK2 23/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
435671 2008 TP2 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
435672 2008 TO3 05/10/2008 Hibiscus N. Teamo 860 m MPC · JPL
435673 2008 TM18 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
435674 2008 TT27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435675 2008 TT31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435676 2008 TO37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435677 2008 TX46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435678 2008 TD47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435679 2008 TB60 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435680 2008 TY62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
435681 2008 TK63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435682 2008 TU66 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435683 2008 TW68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435684 2008 TS75 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435685 2008 TV78 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
435686 2008 TV90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435687 2008 TO95 22/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435688 2008 TH96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435689 2008 TM103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435690 2008 TN104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
435691 2008 TX110 06/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435692 2008 TJ114 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435693 2008 TQ122 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435694 2008 TN128 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435695 2008 TX132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435696 2008 TT135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435697 2008 TU139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
435698 2008 TE142 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435699 2008 TQ142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435700 2008 TW146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435701 2008 TF148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
435702 2008 TY149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435703 2008 TV151 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435704 2008 TQ165 04/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
435705 2008 TX170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435706 2008 TT172 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
435707 2008 TG173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435708 2008 TB176 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435709 2008 UF2 19/10/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
435710 2008 UL8 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435711 2008 UP17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435712 2008 UO21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435713 2008 UF26 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
435714 2008 UZ26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435715 2008 UQ32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435716 2008 UC33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435717 2008 UO39 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435718 2008 UV46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435719 2008 UF47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435720 2008 UO47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435721 2008 UY52 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435722 2008 UJ53 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435723 2008 UP61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435724 2008 UR73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435725 2008 UC77 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435726 2008 UY77 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435727 2008 UU78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435728 Yunlin 2008 UA84 22/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
435729 2008 UE85 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
435730 2008 UK90 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435731 2008 UL95 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
435732 2008 UY108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435733 2008 UO109 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
435734 2008 UV115 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435735 2008 UN121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435736 2008 UU125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435737 2008 UA128 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435738 2008 UH130 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435739 2008 UB131 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435740 2008 UB132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435741 2008 UF134 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435742 2008 UY134 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435743 2008 UT137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435744 2008 UB144 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435745 2008 UX144 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435746 2008 UO146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435747 2008 UA154 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435748 2008 UP154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435749 2008 UH156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435750 2008 UA160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435751 2008 US160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435752 2008 UO167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435753 2008 UZ178 24/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
435754 2008 UP180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435755 2008 UN187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435756 2008 UH192 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
435757 2008 UY193 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
435758 2008 US202 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
435759 2008 UW204 23/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435760 2008 UB208 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435761 2008 UA209 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435762 2008 UG210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435763 2008 US215 24/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
435764 2008 UC244 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435765 2008 UD257 08/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
435766 2008 UG257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435767 2008 UM261 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435768 2008 UU261 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
435769 2008 UA268 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435770 2008 UJ277 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435771 2008 UX283 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435772 2008 UF285 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
435773 2008 UP285 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435774 2008 US287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435775 2008 UC292 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435776 2008 UM295 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435777 2008 UV297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435778 2008 UK300 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
435779 2008 UX308 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435780 2008 UC310 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
435781 2008 UD310 06/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
435782 2008 UU313 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435783 2008 UX314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
435784 2008 UR328 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435785 2008 UW337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435786 2008 UX339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435787 2008 UK344 30/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
435788 2008 UB346 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
435789 2008 UO349 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435790 2008 UW352 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435791 2008 UL355 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435792 2008 UO358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435793 2008 UZ358 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435794 2008 UA360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435795 2008 UB365 09/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435796 2008 VE4 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435797 2008 VM4 04/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 1,0 km MPC · JPL
435798 2008 VL6 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435799 2008 VU11 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435800 2008 VA18 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435801 2008 VB22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435802 2008 VJ48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435803 2008 VE50 04/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435804 2008 VH52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435805 2008 VH56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435806 2008 VE60 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435807 2008 VV60 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
435808 2008 VL65 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435809 2008 VU70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435810 2008 VH78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435811 2008 WN1 18/11/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
435812 2008 WS1 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
435813 2008 WG10 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435814 2008 WN16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,8 km MPC · JPL
435815 2008 WW17 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435816 2008 WF23 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435817 2008 WN31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435818 2008 WL32 21/11/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
435819 2008 WJ37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435820 2008 WL37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
435821 2008 WC40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435822 2008 WE41 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435823 2008 WC61 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
435824 2008 WQ61 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435825 2008 WL65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435826 2008 WL66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435827 2008 WG67 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435828 2008 WC70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435829 2008 WF70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435830 2008 WB75 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435831 2008 WL75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435832 2008 WP75 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
435833 2008 WT76 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435834 2008 WL81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435835 2008 WC82 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435836 2008 WD83 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
435837 2008 WU87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435838 2008 WW87 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435839 2008 WF89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435840 2008 WS94 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435841 2008 WD102 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
435842 2008 WA105 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435843 2008 WC106 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435844 2008 WW112 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435845 2008 WQ114 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435846 2008 WT117 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435847 2008 WL118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435848 2008 WJ123 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435849 2008 WF128 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435850 2008 WC129 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435851 2008 WS132 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435852 2008 WF135 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
435853 2008 WL135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435854 2008 WQ136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435855 2008 WK138 17/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
435856 2008 WV138 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435857 2008 WP140 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435858 2008 XR12 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435859 2008 XZ29 28/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
435860 2008 XV30 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435861 2008 XE39 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435862 2008 XW43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
435863 2008 YC2 20/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
435864 2008 YZ8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,6 km MPC · JPL
435865 2008 YP12 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435866 2008 YX26 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435867 2008 YH46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435868 2008 YO48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435869 2008 YS49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435870 2008 YM55 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435871 2008 YH58 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435872 2008 YB78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435873 2008 YX99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435874 2008 YJ101 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
435875 2008 YW115 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435876 2008 YG122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435877 2008 YE128 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435878 2008 YD130 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435879 2008 YC135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435880 2008 YZ137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435881 2008 YV138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435882 2008 YT144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435883 2008 YE157 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435884 2008 YK159 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
435885 2008 YA160 30/12/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
435886 2008 YL160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
435887 2008 YX162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435888 2008 YJ165 21/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
435889 2008 YU168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435890 2008 YT169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435891 2008 YD172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435892 2009 AE8 02/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
435893 2009 AV12 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435894 2009 AL26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435895 2009 AN30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435896 2009 AA34 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435897 2009 AP37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435898 2009 AT44 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435899 2009 AG45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435900 2009 AM46 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435901 2009 BU 16/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
435902 2009 BZ1 17/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
435903 2009 BC7 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
435904 2009 BK9 18/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
435905 2009 BN10 22/01/2009 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
435906 2009 BD14 28/01/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
435907 2009 BV24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435908 2009 BL29 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435909 2009 BB50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435910 2009 BU52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435911 2009 BE57 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435912 2009 BT64 20/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435913 2009 BR73 30/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,1 km MPC · JPL
435914 2009 BX81 29/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
435915 2009 BW82 20/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
435916 2009 BO92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435917 2009 BE94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435918 2009 BN97 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
435919 2009 BU98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435920 2009 BW98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435921 2009 BX105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
435922 2009 BL114 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435923 2009 BQ114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435924 2009 BL128 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435925 2009 BF136 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435926 2009 BZ137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435927 2009 BL139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435928 2009 BA140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435929 2009 BG141 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435930 2009 BY144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435931 2009 BM150 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435932 2009 BQ152 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435933 2009 BV164 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435934 2009 BT168 31/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,5 km MPC · JPL
435935 2009 BF171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435936 2009 BD177 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435937 2009 BS179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435938 2009 CP3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
435939 2009 CG10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435940 2009 CE24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435941 2009 CW25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435942 2009 CW26 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435943 2009 CE40 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
435944 2009 CH52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435945 2009 CY53 14/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
435946 2009 CT56 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435947 2009 CE58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435948 2009 CQ64 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435949 2009 DO3 19/02/2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
435950 Bad Königshofen 435950|Bad Königshofen}} 21/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,4 km MPC · JPL
435951 2009 DG11 17/02/2009 Dauban F. Kugel 3,3 km MPC · JPL
435952 2009 DS17 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435953 2009 DM20 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435954 2009 DX24 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435955 2009 DU30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,4 km MPC · JPL
435956 2009 DB32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435957 2009 DT38 24/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,1 km MPC · JPL
435958 2009 DP39 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435959 2009 DA40 20/02/2009 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
435960 2009 DZ43 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435961 2009 DU48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435962 2009 DQ53 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435963 2009 DH54 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435964 2009 DK57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435965 2009 DK59 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435966 2009 DQ62 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435967 2009 DT66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435968 2009 DO69 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435969 2009 DB71 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
435970 2009 DY75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435971 2009 DJ80 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 21885| 3,1 km MPC · JPL
435972 2009 DY80 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435973 2009 DR81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435974 2009 DB82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435975 2009 DH82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435976 2009 DY84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
435977 2009 DB93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435978 2009 DP94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435979 2009 DG113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435980 2009 DE117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435981 2009 DT127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
435982 2009 DC130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435983 2009 DX131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435984 2009 EA5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435985 2009 ED7 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435986 2009 EO8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
435987 2009 EM12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435988 2009 EG15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435989 2009 ER18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435990 2009 EL20 03/03/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
435991 2009 ET20 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
435992 2009 FE11 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435993 2009 FL11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435994 2009 FM11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435995 2009 FL13 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435996 2009 FS17 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435997 2009 FB25 18/03/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
435998 2009 FP40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435999 2009 FE41 21/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
436000 2009 FE46 17/03/2009 Uccle Uccle Obs. 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001