Danh sách tiểu hành tinh/588001–589000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588001 2007 EC106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588002 2007 EJ106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
588003 2007 EY107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
588004 2007 EW109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588005 2007 EB110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588006 2007 EX113 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588007 2007 ES121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
588008 2007 EP124 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588009 2007 EP126 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
588010 2007 ED134 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588011 2007 ER138 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
588012 2007 EW143 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588013 2007 EY144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588014 2007 EM156 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
588015 2007 EV157 07/03/2003 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1.0 km MPC · JPL
588016 2007 ER158 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588017 2007 EZ160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
588018 2007 ER164 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588019 2007 ER183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588020 2007 EG184 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588021 2007 EF189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588022 2007 EA193 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
588023 2007 EA203 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588024 2007 EC221 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
588025 2007 EH227 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588026 2007 EM227 31/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588027 2007 ER227 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588028 2007 EP228 08/02/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
588029 2007 EF231 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
588030 2007 EN231 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
588031 2007 EX231 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
588032 2007 EL233 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588033 2007 EY233 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588034 2007 EE235 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
588035 2007 EB237 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588036 2007 EE237 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588037 2007 EE238 12/03/2007 Catalina CSS 3.8 km MPC · JPL
588038 2007 EN238 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588039 2007 EP239 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
588040 2007 EC242 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
588041 2007 FO5 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588042 2007 FL8 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588043 2007 FN9 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588044 2007 FM14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588045 2007 FZ18 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588046 2007 FE19 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
588047 2007 FG19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
588048 2007 FW24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
588049 2007 FO44 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588050 2007 FS45 16/03/2007 Crni Vrh B. Dintinjana 1.6 km MPC · JPL
588051 2007 FT48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
588052 2007 FN52 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588053 2007 FG53 21/01/2012 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
588054 2007 FJ53 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3.7 km MPC · JPL
588055 2007 FZ53 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588056 2007 FE54 10/02/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588057 2007 FP54 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588058 2007 FP55 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
588059 2007 FW56 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
588060 2007 FR57 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
588061 2007 FX59 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
588062 2007 FL60 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
588063 2007 FJ61 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588064 2007 GM1 08/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.4 km MPC · JPL
588065 2007 GR12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588066 2007 GT12 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
588067 2007 GD13 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
588068 2007 GM46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588069 2007 GX51 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588070 2007 GY58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
588071 2007 GB67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588072 2007 GD68 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588073 2007 GS68 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588074 2007 GD72 11/04/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.2 km MPC · JPL
588075 2007 GF73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
588076 2007 GF78 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588077 2007 GG79 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588078 2007 GX79 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
588079 2007 GK81 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588080 2007 GM81 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588081 2007 HZ4 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
588082 2007 HU8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588083 2007 HF10 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
588084 2007 HN10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588085 2007 HR16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588086 2007 HH21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
588087 2007 HN38 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
588088 2007 HJ43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
588089 2007 HM55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588090 2007 HO63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588091 2007 HD66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588092 2007 HM77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588093 2007 HE79 23/04/2007 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
588094 2007 HV81 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588095 2007 HX88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588096 2007 HG91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588097 2007 HG97 22/04/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
588098 2007 HH100 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
588099 2007 HK101 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588100 2007 HW101 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588101 2007 HQ104 22/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
588102 2007 HW106 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588103 2007 HU109 04/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
588104 2007 HO110 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588105 2007 HS110 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588106 2007 HL111 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
588107 2007 HU111 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588108 2007 JX 08/05/2007 Nogales J.-C. Merlin 3.3 km MPC · JPL
588109 2007 JF8 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588110 2007 JN19 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588111 2007 JV24 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588112 2007 JN30 07/05/2007 Lulin LUSS 1.8 km MPC · JPL
588113 2007 JH41 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588114 2007 JM47 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588115 2007 JL48 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
588116 2007 JZ48 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
588117 2007 JJ50 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
588118 2007 JM51 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588119 2007 KS 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588120 2007 KU11 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588121 2007 LU4 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
588122 2007 LQ13 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588123 2007 LH22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588124 2007 LQ25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588125 2007 LF39 21/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
588126 2007 MR1 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588127 2007 MV4 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588128 2007 MM7 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588129 2007 MV16 18/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
588130 2007 MT19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
588131 2007 MD23 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
588132 2007 MC28 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
588133 2007 MH28 11/08/2012 Siding Spring SSS 1.6 km MPC · JPL
588134 2007 MM28 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
588135 2007 MT29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588136 2007 MA30 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
588137 2007 PG2 03/08/2007 La Silla La Silla Obs. 2.0 km MPC · JPL
588138 2007 PW4 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588139 2007 PT19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
588140 2007 PF38 13/08/2007 Siding Spring SSS 2.2 km MPC · JPL
588141 2007 PD51 08/08/2007 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
588142 2007 PR53 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588143 2007 QG5 30/05/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
588144 2007 QW11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588145 2007 RO8 08/09/2007 Eskridge G. Hug 1.0 km MPC · JPL
588146 2007 RV18 12/09/2007 Dauban F. Kugel 2.1 km MPC · JPL
588147 2007 RH28 04/09/2007 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
588148 2007 RJ30 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588149 2007 RV39 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588150 2007 RS55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588151 2007 RH65 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588152 2007 RS67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588153 2007 RG72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
588154 2007 RC89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
588155 2007 RY113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588156 2007 RX116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
588157 2007 RY133 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588158 2007 RT134 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588159 2007 RN156 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588160 2007 RZ158 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
588161 2007 RO159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588162 2007 RS163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
588163 2007 RY171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588164 2007 RO175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588165 2007 RW176 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
588166 2007 RL178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588167 2007 RQ186 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
588168 2007 RX187 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
588169 2007 RZ190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588170 2007 RR211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588171 2007 RK214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
588172 2007 RX216 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588173 2007 RU220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
588174 2007 RX254 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588175 2007 RN263 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588176 2007 RJ264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
588177 2007 RR266 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
588178 2007 RJ272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588179 2007 RF290 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588180 2007 RK302 14/09/2007 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
588181 2007 RH319 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
588182 2007 RL329 03/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
588183 2007 RF331 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
588184 2007 RF333 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
588185 2007 RG333 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588186 2007 RC334 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588187 2007 RE335 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
588188 2007 RX338 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 8.5 km MPC · JPL
588189 2007 RL342 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588190 2007 RO343 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588191 2007 RZ350 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588192 2007 RJ351 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
588193 2007 RJ355 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
588194 2007 RK356 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588195 2007 RE357 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588196 2007 RQ366 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
588197 2007 SF2 15/09/2007 Lulin LUSS 2.6 km MPC · JPL
588198 2007 SW7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
588199 2007 SZ24 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588200 2007 SF25 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588201 2007 SN25 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588202 2007 SP25 19/03/2001 Apache Point SDSS Collaboration 10 km MPC · JPL
588203 2007 SF26 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
588204 2007 SV27 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
588205 2007 SA28 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588206 2007 SF29 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
588207 2007 SK29 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588208 2007 TQ6 06/10/2007 Dauban F. Kugel 2.1 km MPC · JPL
588209 2007 TT13 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 8.3 km MPC · JPL
588210 2007 TA16 06/10/2007 Charleston R. Holmes 610 m MPC · JPL
588211 2007 TJ44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
588212 2007 TY49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
588213 2007 TX63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
588214 2007 TV71 13/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
588215 2007 TK85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588216 2007 TU92 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588217 2007 TY99 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
588218 2007 TR120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588219 2007 TG167 12/10/2007 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
588220 2007 TY174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
588221 2007 TO177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588222 2007 TM195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588223 2007 TL197 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
588224 2007 TW198 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588225 2007 TA201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588226 2007 TF225 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588227 2007 TR228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
588228 2007 TQ238 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588229 2007 TJ243 08/10/2007 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
588230 2007 TW247 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588231 2007 TV250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588232 2007 TC258 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588233 2007 TY258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588234 2007 TH260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
588235 2007 TC261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588236 2007 TM264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588237 2007 TM267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588238 2007 TV271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
588239 2007 TR276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588240 2007 TK292 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588241 2007 TB298 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588242 2007 TQ300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588243 2007 TP306 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588244 2007 TA312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588245 2007 TD317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588246 2007 TG319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588247 2007 TF330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
588248 2007 TV336 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588249 2007 TU339 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588250 2007 TJ341 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588251 2007 TZ347 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588252 2007 TJ351 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588253 2007 TH360 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
588254 2007 TP360 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
588255 2007 TQ376 21/09/2007 XuYi PMO NEO 650 m MPC · JPL
588256 2007 TR377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588257 2007 TB390 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588258 2007 TP396 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588259 2007 TE438 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588260 2007 TB443 11/10/2007 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
588261 2007 TG445 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
588262 2007 TG449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588263 2007 TB460 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.3 km MPC · JPL
588264 2007 TG460 10/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
588265 2007 TH460 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588266 2007 TR461 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588267 2007 TO462 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
588268 2007 TB463 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588269 2007 TL463 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
588270 2007 TA467 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
588271 2007 TE467 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
588272 2007 TM467 20/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588273 2007 TH469 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588274 2007 TT470 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588275 2007 TX473 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588276 2007 TA474 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588277 2007 TF474 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588278 2007 TV478 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588279 2007 TT479 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588280 2007 TC481 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588281 2007 TO481 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588282 2007 TQ481 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588283 2007 TX483 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
588284 2007 TM484 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588285 2007 TO491 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
588286 2007 UE12 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588287 2007 UD27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588288 2007 US30 19/10/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
588289 2007 UF44 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
588290 2007 UV47 19/10/2007 Lulin LUSS 1.00 km MPC · JPL
588291 2007 UU68 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588292 2007 UU110 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588293 2007 UE118 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588294 2007 UB131 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588295 2007 UA144 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
588296 2007 UW146 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
588297 2007 UE148 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588298 2007 UV151 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588299 2007 UN153 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588300 2007 UP155 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588301 2007 UE156 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588302 2007 UL158 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588303 2007 UN158 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588304 2007 UT161 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588305 2007 VR10 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588306 2007 VQ14 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588307 2007 VH16 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588308 2007 VF23 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588309 2007 VK24 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588310 2007 VB31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588311 2007 VA70 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588312 2007 VC90 19/10/2007 Lulin LUSS 2.8 km MPC · JPL
588313 2007 VG99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
588314 2007 VN109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
588315 2007 VU111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
588316 2007 VL117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
588317 2007 VU127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
588318 2007 VF128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588319 2007 VS140 28/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
588320 2007 VQ144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588321 2007 VT151 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
588322 2007 VQ154 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588323 2007 VR158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588324 2007 VQ169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588325 2007 VE174 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
588326 2007 VN178 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
588327 2007 VZ187 13/11/2007 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
588328 2007 VY209 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588329 2007 VH229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
588330 2007 VA246 14/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588331 2007 VU252 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588332 2007 VC257 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
588333 2007 VO263 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588334 2007 VS279 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588335 2007 VU286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588336 2007 VZ287 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588337 2007 VO291 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588338 2007 VU317 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588339 2007 VJ327 10/09/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
588340 2007 VK342 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588341 2007 VN342 12/11/2007 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
588342 2007 VK344 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588343 2007 VQ344 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
588344 2007 VU351 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
588345 2007 VJ354 03/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588346 2007 VN368 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588347 2007 VB371 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588348 2007 WU1 17/11/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 670 m MPC · JPL
588349 2007 WZ18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
588350 2007 WC22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588351 2007 WL32 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588352 2007 WE33 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
588353 2007 WJ36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
588354 2007 WK36 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588355 2007 WW36 25/08/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
588356 2007 WY37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588357 2007 WZ71 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
588358 2007 WS73 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588359 2007 XZ11 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588360 2007 XU12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588361 2007 XR23 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588362 2007 XB27 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588363 2007 XT47 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588364 2007 XW49 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
588365 2007 XP61 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588366 2007 XM62 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588367 2007 XO62 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588368 2007 XA69 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588369 2007 YY28 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
588370 2007 YO44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588371 2007 YX68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
588372 2007 YV71 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
588373 2007 YH76 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588374 2007 YV76 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588375 2007 YX77 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
588376 2007 YJ78 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588377 2007 YF79 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588378 2007 YP79 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
588379 2007 YQ79 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.2 km MPC · JPL
588380 2007 YS80 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588381 2007 YF84 07/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588382 2007 YO86 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588383 2007 YS87 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
588384 2007 YR89 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
588385 2007 YT90 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
588386 2007 YU90 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588387 2007 YN91 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
588388 2007 YA93 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
588389 2008 AY9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
588390 2008 AU17 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588391 2008 AX17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
588392 2008 AF22 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588393 2008 AB26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588394 2008 AN48 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
588395 2008 AX54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
588396 2008 AL60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588397 2008 AB64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588398 2008 AF67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588399 2008 AN75 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588400 2008 AP85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588401 2008 AP87 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588402 2008 AW87 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
588403 2008 AP92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588404 2008 AT94 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
588405 2008 AF96 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
588406 2008 AS109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588407 2008 AJ120 06/01/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
588408 2008 AX120 06/01/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
588409 2008 AQ130 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588410 2008 AQ139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
588411 2008 AA140 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588412 2008 AO140 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588413 2008 AO141 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588414 2008 AN143 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588415 2008 AR144 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588416 2008 AQ151 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
588417 2008 AJ155 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588418 2008 BU14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 2.1 km MPC · JPL
588419 2008 BC18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588420 2008 BG28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588421 2008 BX59 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
588422 2008 BZ59 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588423 2008 CK2 16/11/2003 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
588424 2008 CD9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588425 2008 CK26 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
588426 2008 CY34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
588427 2008 CH35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588428 2008 CS42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588429 2008 CX48 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588430 2008 CL56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588431 2008 CU58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588432 2008 CM66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588433 2008 CC79 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
588434 2008 CN80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588435 2008 CU82 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588436 2008 CK98 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588437 2008 CH114 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
588438 2008 CP114 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
588439 2008 CB122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
588440 2008 CT125 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588441 2008 CF127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588442 2008 CL127 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
588443 2008 CT134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
588444 2008 CS141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588445 2008 CJ154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588446 2008 CF156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
588447 2008 CY160 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
588448 2008 CJ161 10/02/2008 La Canada J. Lacruz 2.6 km MPC · JPL
588449 2008 CR162 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
588450 2008 CJ177 14/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2.3 km MPC · JPL
588451 2008 CC206 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588452 2008 CF217 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
588453 2008 CE219 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
588454 2008 CZ219 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588455 2008 CX220 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588456 2008 CF222 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
588457 2008 CP222 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
588458 2008 CF223 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
588459 2008 CQ223 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
588460 2008 CU223 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588461 2008 CW224 12/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588462 2008 CF235 03/10/2010 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
588463 2008 CE237 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
588464 2008 CH237 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
588465 2008 CQ237 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
588466 2008 CS238 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588467 2008 CW238 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588468 2008 CC239 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588469 2008 CQ240 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588470 2008 DE25 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588471 2008 DX41 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588472 2008 DH51 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588473 2008 DD52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588474 2008 DB65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588475 2008 DA71 29/02/2008 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
588476 2008 DX72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588477 2008 DR75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
588478 2008 DD77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588479 2008 DM78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588480 2008 DX84 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588481 2008 DE93 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588482 2008 DO95 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
588483 2008 DB96 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588484 2008 DC96 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588485 2008 EN2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588486 2008 EM3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588487 2008 EY13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588488 2008 EB17 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588489 2008 ET31 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588490 2008 EX53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588491 2008 ET60 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
588492 2008 EJ62 06/08/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
588493 2008 EP71 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588494 2008 EQ71 16/11/2006 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
588495 2008 EP80 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
588496 2008 EN85 01/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
588497 2008 EE93 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588498 2008 EF93 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588499 2008 EN126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588500 2008 EA127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588501 2008 EH138 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588502 2008 ET138 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588503 2008 ED144 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588504 2008 EM172 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
588505 2008 EP172 22/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
588506 2008 EU172 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
588507 2008 EJ179 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
588508 2008 EH181 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
588509 2008 EU182 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588510 2008 EW182 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588511 2008 EQ183 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588512 2008 EA184 06/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
588513 2008 EJ186 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
588514 2008 EC187 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588515 2008 ED188 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588516 2008 EH188 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588517 2008 EQ189 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588518 2008 EW189 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588519 2008 ED190 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588520 2008 EO190 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588521 2008 EP191 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588522 2008 EU191 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588523 2008 EY191 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588524 2008 EA193 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588525 2008 FK1 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
588526 2008 FD11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
588527 2008 FL17 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
588528 2008 FK19 11/08/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
588529 2008 FN21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588530 2008 FS34 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588531 2008 FA45 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588532 2008 FL72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588533 2008 FN78 28/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
588534 2008 FY79 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588535 2008 FN95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588536 2008 FD103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588537 2008 FM107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588538 2008 FV111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588539 2008 FT115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588540 2008 FT119 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588541 2008 FA126 30/03/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 3.3 km MPC · JPL
588542 2008 FB132 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
588543 2008 FL132 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588544 2008 FT138 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588545 2008 FM140 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
588546 2008 FG142 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
588547 2008 FS144 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
588548 2008 FR146 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588549 2008 FL148 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
588550 2008 GJ25 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588551 2008 GM28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588552 2008 GS28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588553 2008 GR36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588554 2008 GV52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588555 2008 GR54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588556 2008 GB62 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588557 2008 GS63 13/11/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
588558 2008 GQ75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
588559 2008 GC86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588560 2008 GU90 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588561 2008 GF121 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588562 2008 GE135 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588563 2008 GD139 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588564 2008 GW149 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588565 2008 GZ149 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
588566 2008 GC151 19/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588567 2008 GN151 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588568 2008 GA153 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588569 2008 GB155 19/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588570 2008 GC155 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588571 2008 GF155 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588572 2008 GJ157 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
588573 2008 GW157 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588574 2008 GY157 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588575 2008 GJ158 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588576 2008 GQ158 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588577 2008 GC159 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588578 2008 GQ160 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588579 2008 GR162 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
588580 2008 GQ166 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
588581 2008 GX167 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2.7 km MPC · JPL
588582 2008 GS168 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
588583 2008 GK169 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588584 2008 GA170 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
588585 2008 HH11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
588586 2008 HK24 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588587 2008 HJ42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588588 2008 HC48 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
588589 2008 HP57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588590 2008 HL72 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
588591 2008 HQ73 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
588592 2008 HE74 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
588593 2008 HM75 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588594 2008 HR75 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
588595 2008 HB77 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588596 2008 HF77 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588597 2008 JW8 01/05/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
588598 2008 JA9 01/05/2008 Siding Spring SSS 3.9 km MPC · JPL
588599 2008 JA17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588600 2008 JG17 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588601 2008 JL18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
588602 2008 JL30 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
588603 2008 JT42 12/05/2008 Siding Spring SSS 3.2 km MPC · JPL
588604 2008 JV43 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
588605 2008 JA44 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588606 2008 JG50 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588607 2008 KU10 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
588608 2008 KZ13 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
588609 2008 KU23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
588610 2008 KL24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588611 2008 KH30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
588612 2008 KY32 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
588613 2008 KO36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
588614 2008 KT36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
588615 2008 KE38 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588616 2008 KW39 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
588617 2008 KZ39 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
588618 2008 KY43 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
588619 2008 KC44 28/09/2009 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
588620 2008 KP44 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588621 2008 KZ44 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
588622 2008 KD45 17/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
588623 2008 KY46 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
588624 2008 KZ46 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
588625 2008 KX47 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
588626 2008 KB48 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
588627 2008 KQ48 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588628 2008 LF1 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
588629 2008 LK2 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
588630 2008 LO7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
588631 2008 LM16 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.7 km MPC · JPL
588632 2008 LL19 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
588633 2008 LR19 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
588634 2008 NU2 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588635 2008 NK3 27/08/2003 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
588636 2008 ON15 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
588637 2008 OW16 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
588638 2008 OW22 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 8.0 km MPC · JPL
588639 2008 OH26 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
588640 2008 OU26 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
588641 2008 OA27 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
588642 2008 OJ28 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
588643 2008 OO31 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588644 2008 OQ31 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
588645 2008 PA3 03/08/2008 Dauban F. Kugel 1.2 km MPC · JPL
588646 2008 PY13 10/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.1 km MPC · JPL
588647 2008 PE20 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.7 km MPC · JPL
588648 2008 PZ22 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
588649 2008 PW23 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588650 2008 PH24 11/08/2008 Charleston R. Holmes 2.7 km MPC · JPL
588651 2008 PL24 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588652 2008 QS 23/08/2008 Wildberg R. Apitzsch 1.4 km MPC · JPL
588653 2008 QD11 26/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.6 km MPC · JPL
588654 2008 QC23 26/08/2008 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
588655 2008 QK28 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588656 2008 QF29 26/08/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 7.7 km MPC · JPL
588657 2008 QW32 31/08/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 610 m MPC · JPL
588658 2008 QC43 27/08/2008 Crni Vrh B. Mikuž 920 m MPC · JPL
588659 2008 QF49 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
588660 2008 RH6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588661 2008 RO6 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
588662 2008 RG13 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588663 2008 RQ14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
588664 2008 RJ15 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588665 2008 RY19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588666 2008 RX50 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588667 2008 RT53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588668 2008 RU62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.6 km MPC · JPL
588669 2008 RJ75 06/09/2008 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
588670 2008 RY84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
588671 2008 RX90 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
588672 2008 RF94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588673 2008 RA95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588674 2008 RB111 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588675 2008 RR114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588676 2008 RE122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
588677 2008 RU123 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9.0 km MPC · JPL
588678 2008 RP125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.7 km MPC · JPL
588679 2008 RD126 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
588680 2008 RU135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588681 2008 RJ148 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588682 2008 RD149 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
588683 2008 RH149 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588684 2008 RN149 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
588685 2008 RA150 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588686 2008 RH150 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588687 2008 RC151 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588688 2008 RQ151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588689 2008 RS151 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588690 2008 RD154 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588691 2008 RO161 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
588692 2008 RV161 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588693 2008 RN162 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
588694 2008 RQ162 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
588695 2008 RT162 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588696 2008 RN167 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588697 2008 RO167 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
588698 2008 RV169 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
588699 2008 RO171 06/09/2008 Siding Spring SSS 1.6 km MPC · JPL
588700 2008 RG172 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588701 2008 RU173 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588702 2008 RJ174 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
588703 2008 RR176 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
588704 2008 RG178 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588705 2008 SF6 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588706 2008 SM10 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588707 2008 SM17 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
588708 2008 SP22 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
588709 2008 SQ24 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
588710 2008 SL31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
588711 2008 SE38 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588712 2008 SP58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588713 2008 SC62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
588714 2008 SA66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
588715 2008 SY88 20/09/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
588716 2008 SV91 10/08/2004 Campo Imperatore A. Boattini, F. De Luise 560 m MPC · JPL
588717 2008 SE93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588718 2008 SQ93 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
588719 2008 SU111 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
588720 2008 ST121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588721 2008 SD137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
588722 2008 SS140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588723 2008 SF144 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588724 2008 SK146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.7 km MPC · JPL
588725 2008 SM169 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588726 2008 SE180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588727 2008 SQ190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588728 2008 SM207 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
588729 2008 SJ209 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588730 2008 SO216 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 720 m MPC · JPL
588731 2008 SZ221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
588732 2008 SC232 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
588733 2008 SH232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
588734 2008 SB233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
588735 2008 SE233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
588736 2008 SV252 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588737 2008 ST264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
588738 2008 SX273 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
588739 2008 SN276 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588740 2008 SB278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
588741 2008 SD290 28/09/2008 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
588742 2008 ST290 23/09/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
588743 2008 SM292 30/08/2008 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
588744 2008 SG311 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588745 2008 SE314 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588746 2008 SO314 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588747 2008 SS314 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588748 2008 SW315 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588749 2008 SN317 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588750 2008 SE325 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
588751 2008 SH328 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588752 2008 ST329 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588753 2008 SW331 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9.1 km MPC · JPL
588754 2008 SC332 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
588755 2008 SR332 13/10/2012 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
588756 2008 SE333 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588757 2008 SN336 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
588758 2008 SM337 27/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588759 2008 SL341 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588760 2008 SP341 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588761 2008 SZ343 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
588762 2008 SO345 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588763 2008 SV348 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.8 km MPC · JPL
588764 2008 TW 01/10/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
588765 2008 TV11 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588766 2008 TT12 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
588767 2008 TG71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
588768 2008 TA72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588769 2008 TV72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
588770 2008 TD86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
588771 2008 TQ91 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1.6 km MPC · JPL
588772 2008 TV108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588773 2008 TQ120 29/09/2008 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
588774 2008 TA151 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588775 2008 TG151 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588776 2008 TE154 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
588777 2008 TR154 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588778 2008 TF174 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588779 2008 TV186 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588780 2008 TY193 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588781 2008 TF194 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
588782 2008 TM194 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588783 2008 TZ194 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588784 2008 TB195 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
588785 2008 TJ195 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588786 2008 TN195 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
588787 2008 TS196 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588788 2008 TZ196 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588789 2008 TL198 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588790 2008 TM198 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588791 2008 TX201 09/10/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
588792 2008 TE204 22/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588793 2008 TC206 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588794 2008 TO211 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
588795 2008 TS211 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
588796 2008 TZ211 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
588797 2008 TW216 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588798 2008 TK218 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588799 2008 TQ219 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588800 2008 TJ225 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588801 2008 TF228 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588802 2008 US1 18/10/2008 Auberry P. Mortfield 7.4 km MPC · JPL
588803 2008 UK9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588804 2008 UW15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
588805 2008 UJ16 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588806 2008 UJ44 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588807 2008 UA45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588808 2008 UH46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588809 2008 UU49 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588810 2008 UF50 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588811 2008 UL56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
588812 2008 UP65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588813 2008 UD84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588814 2008 UU86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588815 2008 UD92 01/10/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
588816 2008 UZ102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588817 2008 UQ107 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588818 2008 UN115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588819 2008 UV120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
588820 2008 UC122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588821 2008 UF123 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588822 2008 UK123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588823 2008 UD125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588824 2008 UO130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588825 2008 UY158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588826 2008 UP171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588827 2008 UE174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588828 2008 UQ176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
588829 2008 UR178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588830 2008 UL190 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588831 2008 UR194 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588832 2008 UV204 30/09/2008 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
588833 2008 UT206 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
588834 2008 UD214 24/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
588835 2008 UO223 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588836 2008 UA225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588837 2008 UL231 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
588838 2008 UJ235 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
588839 2008 UE237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
588840 2008 UC241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588841 2008 UF257 09/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
588842 2008 UC261 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588843 2008 UQ265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588844 2008 UE272 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588845 2008 UJ274 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588846 2008 UV274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588847 2008 UV277 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588848 2008 UA280 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588849 2008 UR298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588850 2008 UW305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
588851 2008 UJ308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
588852 2008 UX311 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
588853 2008 UL318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588854 2008 UY318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
588855 2008 UO326 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
588856 2008 UE352 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588857 2008 UJ367 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588858 2008 UQ372 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588859 2008 UW374 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588860 2008 UF375 01/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
588861 2008 UW376 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9.8 km MPC · JPL
588862 2008 UE377 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588863 2008 UO377 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588864 2008 US377 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
588865 2008 UD378 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588866 2008 UE378 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588867 2008 UH378 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588868 2008 UQ378 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588869 2008 UZ378 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
588870 2008 UC379 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588871 2008 UQ379 20/03/2010 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
588872 2008 UE380 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
588873 2008 UQ381 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
588874 2008 UA384 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
588875 2008 UP389 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
588876 2008 UP390 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
588877 2008 US390 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588878 2008 UJ392 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
588879 2008 UW395 18/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
588880 2008 UC396 30/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
588881 2008 UY396 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
588882 2008 UA397 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
588883 2008 UY400 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
588884 2008 UZ404 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588885 2008 UM405 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588886 2008 UR407 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588887 2008 US414 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588888 2008 VO6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588889 2008 VS7 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
588890 2008 VU25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588891 2008 VU26 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
588892 2008 VT27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588893 2008 VJ30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588894 2008 VY30 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588895 2008 VV47 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588896 2008 VG48 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
588897 2008 VX81 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
588898 2008 VQ83 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
588899 2008 VR83 20/11/2003 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
588900 2008 VX83 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
588901 2008 VZ83 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588902 2008 VB84 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
588903 2008 VU85 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588904 2008 VS86 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
588905 2008 VZ87 07/07/2016 SONEAR SONEAR Obs. 1.4 km MPC · JPL
588906 2008 VL90 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588907 2008 VU91 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
588908 2008 VH92 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 640 m MPC · JPL
588909 2008 VT94 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588910 2008 VA95 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588911 2008 VN97 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
588912 2008 VX99 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
588913 2008 WB8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588914 2008 WW37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
588915 2008 WW82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
588916 2008 WH84 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588917 2008 WC91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588918 2008 WU108 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588919 2008 WS130 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
588920 2008 WX142 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588921 2008 WH143 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588922 2008 WT144 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
588923 2008 WR145 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
588924 2008 WN149 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.8 km MPC · JPL
588925 2008 WB151 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588926 2008 WA157 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588927 2008 WL157 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
588928 2008 WP158 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
588929 2008 XE10 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
588930 2008 XG12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588931 2008 XX22 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588932 2008 XH24 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588933 2008 XX24 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
588934 2008 XD28 29/10/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Wittman 1.7 km MPC · JPL
588935 2008 XC34 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588936 2008 XC41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588937 2008 XN44 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
588938 2008 XE51 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588939 2008 XO57 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588940 2008 XV57 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588941 2008 XW57 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588942 2008 XG59 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
588943 2008 XA64 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
588944 2008 XZ65 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
588945 2008 XG66 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588946 2008 YC4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 670 m MPC · JPL
588947 2008 YW11 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588948 2008 YX17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
588949 2008 YB20 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
588950 2008 YS24 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
588951 2008 YE34 20/12/2008 Lulin LUSS 1.3 km MPC · JPL
588952 2008 YB37 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
588953 2008 YL43 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588954 2008 YX43 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588955 2008 YD46 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588956 2008 YK63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
588957 2008 YD70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
588958 2008 YW70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588959 2008 YL77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588960 2008 YJ80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
588961 2008 YS82 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
588962 2008 YM86 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588963 2008 YX92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
588964 2008 YZ92 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 580 m MPC · JPL
588965 2008 YK95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
588966 2008 YZ102 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
588967 2008 YW129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
588968 2008 YO132 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588969 2008 YQ132 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
588970 2008 YM134 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
588971 2008 YA136 21/10/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
588972 2008 YC138 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
588973 2008 YY139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
588974 2008 YP140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
588975 2008 YR140 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588976 2008 YV153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588977 2008 YX164 30/12/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
588978 2008 YH176 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
588979 2008 YS176 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
588980 2008 YT176 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
588981 2008 YO177 03/10/2011 XuYi PMO NEO 540 m MPC · JPL
588982 2008 YA182 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
588983 2008 YC184 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
588984 2008 YJ185 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588985 2008 YL189 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588986 2008 YD190 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
588987 2008 YF193 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588988 2009 AQ5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
588989 2009 AX8 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
588990 2009 AT10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588991 2009 AN11 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
588992 2009 AS13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
588993 2009 AD14 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
588994 2009 AZ23 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588995 2009 AC27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588996 2009 AY29 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
588997 2009 AY39 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
588998 2009 AJ40 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
588999 2009 AV52 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
589000 2009 AP54 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL

584.000s  • 585.000s  • 586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s  • 590.000s  • 591.000s  • 592.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001