Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/101001–102000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101001 1998 QD46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101002 1998 QE46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101003 1998 QW46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101004 1998 QY46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101005 1998 QD47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101006 1998 QG47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101007 1998 QM48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101008 1998 QO48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101009 1998 QQ48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101010 1998 QX48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101011 1998 QS49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101012 1998 QJ50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101013 1998 QV52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
101014 1998 QL54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101015 1998 QE55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
101016 1998 QP55 26/08/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
101017 1998 QR56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101018 1998 QB57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
101019 1998 QQ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101020 1998 QF59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101021 1998 QR59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101022 1998 QA60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101023 1998 QB61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
101024 1998 QO61 29/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101025 1998 QJ63 30/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
101026 1998 QT63 30/08/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
101027 1998 QL71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101028 1998 QZ74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101029 1998 QJ75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101030 1998 QF76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101031 1998 QU76 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101032 1998 QM80 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101033 1998 QR82 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101034 1998 QT82 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101035 1998 QL83 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101036 1998 QF87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101037 1998 QX90 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101038 1998 QA96 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101039 1998 QM97 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101040 1998 QJ98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101041 1998 QV98 31/08/1998 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
101042 1998 QN99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101043 1998 QP99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101044 1998 QU99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
101045 1998 QN100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
101046 1998 QQ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
101047 1998 QU100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
101048 1998 QM101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
101049 1998 QD105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101050 1998 QM105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
101051 1998 QK106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
101052 1998 QK109 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101053 1998 QN110 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
101054 1998 QP110 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101055 1998 RL 01/09/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
101056 1998 RF1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,7 km MPC · JPL
101057 1998 RD3 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101058 1998 RN3 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
101059 1998 RR3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101060 1998 RE4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101061 1998 RL4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101062 1998 RF5 15/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101063 1998 RB6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
101064 1998 RG8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
101065 1998 RV11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101066 1998 RP13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101067 1998 RJ14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
101068 1998 RO14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101069 1998 RX14 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101070 1998 RY15 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
101071 1998 RE17 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101072 1998 RN18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101073 1998 RU18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101074 1998 RY19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101075 1998 RN20 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101076 1998 RM21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101077 1998 RH22 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101078 1998 RF24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101079 1998 RW24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101080 1998 RB25 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101081 1998 RU25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101082 1998 RO26 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101083 1998 RK27 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101084 1998 RV28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101085 1998 RL29 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101086 1998 RG31 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
101087 1998 RC32 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101088 1998 RD32 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101089 1998 RR32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101090 1998 RG33 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101091 1998 RW33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101092 1998 RE35 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101093 1998 RE36 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101094 1998 RJ36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101095 1998 RX36 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101096 1998 RL37 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101097 1998 RB39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101098 1998 RG39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101099 1998 RK41 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101100 1998 RM41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101101 1998 RO41 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101102 1998 RW41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101103 1998 RA42 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101104 1998 RC42 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101105 1998 RS42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101106 1998 RA43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101107 1998 RE45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101108 1998 RS45 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101109 1998 RZ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101110 1998 RV48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101111 1998 RZ48 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101112 1998 RG51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101113 1998 RM51 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101114 1998 RW51 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101115 1998 RX51 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101116 1998 RD52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101117 1998 RA53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101118 1998 RJ53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101119 1998 RK53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101120 1998 RO53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101121 1998 RO54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101122 1998 RR54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101123 1998 RH55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101124 1998 RD56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101125 1998 RO56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101126 1998 RC57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101127 1998 RE57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101128 1998 RX57 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101129 1998 RU58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101130 1998 RQ59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101131 1998 RW59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101132 1998 RP60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101133 1998 RR60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101134 1998 RV60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101135 1998 RZ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101136 1998 RF64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101137 1998 RV64 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101138 1998 RY65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101139 1998 RA66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101140 1998 RY67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101141 1998 RR68 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101142 1998 RQ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101143 1998 RS69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101144 1998 RT69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101145 1998 RD70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101146 1998 RK70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101147 1998 RS70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101148 1998 RV70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101149 1998 RY70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101150 1998 RN71 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101151 1998 RB72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101152 1998 RD72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101153 1998 RP72 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
101154 1998 RE74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101155 1998 RM74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101156 1998 RQ74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101157 1998 RN76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101158 1998 RA77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101159 1998 RU77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101160 1998 RW77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101161 1998 RJ78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101162 1998 RS78 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101163 1998 RR79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101164 1998 RD80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101165 1998 SS 16/09/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
101166 1998 ST1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101167 1998 SW2 19/09/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
101168 1998 SX2 18/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101169 1998 SR3 18/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
101170 1998 SU3 18/09/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101171 1998 SA4 18/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101172 1998 SF4 19/09/1998 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
101173 1998 SY4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101174 1998 SZ4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
101175 1998 SO6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101176 1998 SE7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101177 1998 SM8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101178 1998 SY8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
101179 1998 SA9 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101180 1998 SH9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
101181 1998 SZ9 21/09/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
101182 1998 SY10 17/09/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101183 1998 SR11 19/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101184 1998 SP12 21/09/1998 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
101185 1998 SS12 23/09/1998 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
101186 1998 SD13 23/09/1998 Ondřejov P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
101187 1998 SV13 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
101188 1998 SP14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
101189 1998 SW19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101190 1998 SJ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
101191 1998 SL23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
101192 1998 SO23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
101193 1998 SY23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101194 1998 SO24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101195 1998 SV25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101196 1998 SM26 24/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,2 km MPC · JPL
101197 1998 SH27 25/09/1998 Ondřejov P. Pravec 1,9 km MPC · JPL
101198 1998 SK30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101199 1998 SG32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101200 1998 SH32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101201 1998 SS33 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101202 1998 SN36 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101203 1998 SH39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101204 1998 SV42 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
101205 1998 SV46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101206 1998 SX46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101207 1998 SB47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101208 1998 SF48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101209 1998 SL48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101210 1998 SW50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
101211 1998 SF51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101212 1998 SK51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101213 1998 SZ51 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101214 1998 SF52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101215 1998 SC53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
101216 1998 SG53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101217 1998 SG54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101218 1998 SR54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
101219 1998 SM55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
101220 1998 ST57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101221 1998 SB62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101222 1998 SQ62 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
101223 1998 SW62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
101224 1998 ST64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
101225 1998 SO65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
101226 1998 SY66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
101227 1998 SX68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101228 1998 SN69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101229 1998 SJ71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
101230 1998 SV72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
101231 1998 SZ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
101232 1998 SU75 29/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101233 1998 SF76 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101234 1998 SE77 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101235 1998 SB78 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101236 1998 SV78 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101237 1998 SE79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101238 1998 SQ79 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101239 1998 SD80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101240 1998 SG81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101241 1998 SZ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101242 1998 SO82 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101243 1998 SW82 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101244 1998 SS83 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101245 1998 SD84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101246 1998 SS87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101247 1998 SV87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101248 1998 ST88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101249 1998 SQ89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101250 1998 SR91 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101251 1998 SE92 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101252 1998 SO92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101253 1998 SG93 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101254 1998 SK93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101255 1998 SY93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101256 1998 SA95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101257 1998 SE95 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101258 1998 SF97 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101259 1998 SA98 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101260 1998 SU98 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101261 1998 SS102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101262 1998 SU104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101263 1998 SU105 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101264 1998 SW105 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101265 1998 SX105 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101266 1998 SJ107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101267 1998 SU107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101268 1998 SJ110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101269 1998 SS110 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101270 1998 SQ111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101271 1998 SU111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101272 1998 SN113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101273 1998 SO113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101274 1998 SC114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101275 1998 SF115 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101276 1998 SN115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101277 1998 SS115 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101278 1998 SS116 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101279 1998 SX116 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101280 1998 SD117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101281 1998 SP117 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101282 1998 SC118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101283 1998 SJ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101284 1998 SH119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101285 1998 SC124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101286 1998 SF124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101287 1998 SP124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101288 1998 SA125 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101289 1998 SL125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101290 1998 SO125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101291 1998 SP125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101292 1998 SM126 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101293 1998 SS126 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101294 1998 SW126 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
101295 1998 SB127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101296 1998 SE127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101297 1998 SZ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101298 1998 SE128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101299 1998 SL129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101300 1998 SV129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101301 1998 SH130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101302 1998 SA131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101303 1998 SE133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101304 1998 SJ133 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101305 1998 SL133 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101306 1998 SM133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101307 1998 SU133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101308 1998 SX133 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101309 1998 SZ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101310 1998 SJ136 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101311 1998 SA138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101312 1998 SO138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101313 1998 SA142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101314 1998 SD142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101315 1998 SL143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
101316 1998 SS145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
101317 1998 SD149 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101318 1998 SJ151 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101319 1998 SW152 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101320 1998 SY153 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101321 1998 SP154 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101322 1998 SA155 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101323 1998 SO155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101324 1998 SC157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101325 1998 SO159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101326 1998 SS159 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101327 1998 SW161 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101328 1998 SJ162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101329 1998 SZ162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101330 1998 SS163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
101331 Sjöström 1998 SA164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
101332 1998 SB168 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
101333 1998 SC168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
101334 1998 SE169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101335 1998 SK171 18/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
101336 1998 TN1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101337 1998 TD2 12/10/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
101338 1998 TM2 13/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
101339 1998 TS2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
101340 1998 TN4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
101341 1998 TA7 12/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101342 1998 TA10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101343 1998 TL10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101344 1998 TG12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101345 1998 TQ12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101346 1998 TY15 15/10/1998 Caussols ODAS 8,5 km MPC · JPL
101347 1998 TZ15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101348 1998 TG17 14/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
101349 1998 TA19 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
101350 1998 TE20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
101351 1998 TM29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101352 1998 TT33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101353 1998 TC34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101354 1998 TB35 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
101355 1998 TS35 15/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
101356 1998 TD36 15/10/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
101357 1998 TL37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
101358 1998 TQ37 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
101359 1998 TD38 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
101360 1998 UH 17/10/1998 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
101361 1998 UJ 17/10/1998 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
101362 1998 UP 17/10/1998 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
101363 1998 UQ 16/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101364 1998 US 18/10/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
101365 1998 UT 16/10/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
101366 1998 UY 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
101367 1998 UB1 16/10/1998 Ondřejov P. Pravec 4,8 km MPC · JPL
101368 1998 UW2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101369 1998 UY3 20/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
101370 1998 UM4 20/10/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101371 1998 UT5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
101372 1998 UD6 22/10/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
101373 1998 UV8 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
101374 1998 UT9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101375 1998 UA10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101376 1998 UY10 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101377 1998 UB12 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101378 1998 UP12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101379 1998 UE16 23/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
101380 1998 UT17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
101381 1998 UU19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101382 1998 UN21 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101383 Karloff 1998 UK23 30/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
101384 1998 UW23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101385 1998 UB24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101386 1998 UW26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
101387 1998 UE28 29/10/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101388 1998 UA31 29/10/1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
101389 1998 UQ33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101390 1998 UV33 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101391 1998 UM34 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101392 1998 UW34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101393 1998 UD36 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101394 1998 UL38 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101395 1998 UB39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101396 1998 UE39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101397 1998 UG39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101398 1998 UR39 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101399 1998 UV39 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
101400 1998 UQ41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101401 1998 VD 07/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,7 km MPC · JPL
101402 1998 VG1 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101403 1998 VS2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
101404 1998 VY2 10/11/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
101405 1998 VJ3 10/11/1998 Caussols ODAS 14 km MPC · JPL
101406 1998 VL3 10/11/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
101407 1998 VQ3 10/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
101408 1998 VC6 11/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,4 km MPC · JPL
101409 1998 VQ6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
101410 1998 VZ6 12/11/1998 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
101411 1998 VO7 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101412 1998 VS7 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
101413 1998 VG9 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101414 1998 VJ9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101415 1998 VB12 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101416 1998 VN12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101417 1998 VG13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101418 1998 VW15 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101419 1998 VV16 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101420 1998 VE17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101421 1998 VS17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101422 1998 VV18 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101423 1998 VA19 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101424 1998 VA20 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101425 1998 VH20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101426 1998 VZ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101427 1998 VA25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101428 1998 VE30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101429 1998 VF31 13/11/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101430 1998 VE32 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101431 1998 VX32 11/11/1998 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
101432 Adamwest 1998 VG33 14/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
101433 1998 VR33 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101434 1998 VU33 10/11/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
101435 1998 VC36 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101436 1998 VF36 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101437 1998 VL38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101438 1998 VE39 11/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101439 1998 VH39 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101440 1998 VO41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
101441 1998 VB42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101442 1998 VP42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101443 1998 VA43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
101444 1998 VS43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101445 1998 VG47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101446 1998 VY47 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101447 1998 VY50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101448 1998 VF54 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101449 1998 VQ55 15/11/1998 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
101450 1998 VN56 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101451 1998 VW56 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101452 1998 WS1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
101453 1998 WN2 19/11/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
101454 1998 WZ2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
101455 1998 WN4 17/11/1998 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
101456 1998 WY4 19/11/1998 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
101457 1998 WF6 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101458 1998 WJ6 22/11/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,0 km MPC · JPL
101459 1998 WD7 19/11/1998 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
101460 1998 WH7 23/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,3 km MPC · JPL
101461 Dunedin 1998 WU7 25/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,8 km MPC · JPL
101462 Tahupotiki 1998 WW7 25/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,7 km MPC · JPL
101463 1998 WM11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101464 1998 WS11 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101465 1998 WL12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101466 1998 WJ15 21/11/1998 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
101467 1998 WG16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101468 1998 WJ16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101469 1998 WU16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101470 1998 WV16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101471 1998 WX16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101472 1998 WL18 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101473 1998 WM20 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101474 1998 WQ21 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101475 1998 WF22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101476 1998 WY22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101477 1998 WO25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
101478 1998 WN27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101479 1998 WC29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101480 1998 WH32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
101481 1998 WN33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
101482 1998 WT33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
101483 1998 WQ34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
101484 1998 WF35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101485 1998 WH36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101486 1998 WJ38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
101487 1998 WB40 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101488 1998 WM42 19/11/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
101489 1998 WW43 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
101490 1998 WX43 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101491 Grahamcrombie 1998 XA 01/12/1998 Cocoa I. P. Griffin 3,3 km MPC · JPL
101492 1998 XT1 07/12/1998 Caussols ODAS 21 km MPC · JPL
101493 1998 XB3 07/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
101494 1998 XD3 08/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
101495 1998 XJ3 10/12/1998 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
101496 1998 XM3 09/12/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
101497 1998 XB6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
101498 1998 XC7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101499 1998 XS7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101500 1998 XP8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101501 1998 XR8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101502 1998 XZ9 07/12/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
101503 1998 XL10 08/12/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
101504 1998 XK13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
101505 1998 XM16 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101506 1998 XP17 13/12/1998 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
101507 1998 XG18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101508 1998 XB20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101509 1998 XN20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101510 1998 XH22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101511 1998 XH23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101512 1998 XU25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101513 1998 XV25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101514 1998 XK26 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101515 1998 XG27 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101516 1998 XW28 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101517 1998 XT42 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101518 1998 XF45 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
101519 1998 XP50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101520 1998 XA52 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101521 1998 XU58 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101522 1998 XJ63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101523 1998 XD65 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101524 1998 XK65 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101525 1998 XM65 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101526 1998 XB66 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101527 1998 XM76 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
101528 1998 XS83 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101529 1998 XH93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101530 1998 XO97 08/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101531 1998 XT97 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
101532 1998 XS99 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
101533 1998 YK9 26/12/1998 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
101534 1998 YC10 25/12/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,8 km MPC · JPL
101535 1998 YQ13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101536 1998 YE14 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101537 1998 YX14 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101538 1998 YO15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101539 1998 YE16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101540 1998 YO16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101541 1998 YM17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101542 1998 YK18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101543 1998 YK21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101544 1998 YS21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
101545 1998 YH23 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101546 1998 YZ26 16/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101547 1998 YM27 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
101548 1998 YS29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
101549 1998 YY29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
101550 1999 AE 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
101551 1999 AH1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101552 1999 AP1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101553 1999 AB4 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
101554 1999 AL4 09/01/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101555 1999 AO5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
101556 1999 AW5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
101557 1999 AW6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
101558 1999 AE8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
101559 1999 AJ9 09/01/1999 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
101560 1999 AA12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101561 1999 AA14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101562 1999 AD14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101563 1999 AK15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
101564 1999 AV17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
101565 1999 AD21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 5,7 km MPC · JPL
101566 1999 AO21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
101567 1999 AW22 15/01/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
101568 1999 AK30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101569 1999 AH31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101570 1999 AJ38 14/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101571 1999 AF39 09/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
101572 1999 BF 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
101573 1999 BQ 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
101574 1999 BA1 17/01/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
101575 1999 BD2 18/01/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
101576 1999 BM2 19/01/1999 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
101577 1999 BV2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
101578 1999 BM3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
101579 1999 BR4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101580 1999 BZ5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
101581 1999 BY7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
101582 1999 BZ8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
101583 1999 BF10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
101584 1999 BP10 19/01/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
101585 1999 BL11 20/01/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
101586 1999 BN11 20/01/1999 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
101587 1999 BE12 22/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
101588 1999 BH12 24/01/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo, G. Cavalletti 7,9 km MPC · JPL
101589 1999 BP14 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
101590 1999 BU20 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101591 1999 BB21 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101592 1999 BN24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101593 1999 BU25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101594 1999 BE26 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
101595 1999 BJ26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
101596 1999 BR27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101597 1999 BA30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
101598 1999 BC33 22/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101599 1999 BD34 17/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
101600 1999 BX34 20/01/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101601 1999 CM 04/02/1999 Gekko T. Kagawa 6,3 km MPC · JPL
101602 1999 CT1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
101603 1999 CB2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
101604 1999 CR3 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101605 1999 CZ5 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101606 1999 CK6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101607 1999 CN6 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101608 1999 CB7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101609 1999 CD7 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101610 1999 CW7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101611 1999 CL8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
101612 1999 CS8 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
101613 1999 CX8 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
101614 1999 CY8 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
101615 1999 CD9 14/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,4 km MPC · JPL
101616 1999 CL9 12/02/1999 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
101617 1999 CM9 13/02/1999 Oohira T. Urata 5,6 km MPC · JPL
101618 1999 CN9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
101619 1999 CG12 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101620 1999 CN14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
101621 1999 CH16 15/02/1999 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
101622 1999 CP16 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
101623 1999 CH18 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101624 1999 CV18 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
101625 1999 CP20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101626 1999 CN21 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101627 1999 CV21 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
101628 1999 CO22 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101629 1999 CV24 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101630 1999 CD26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101631 1999 CM29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101632 1999 CP32 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101633 1999 CA34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101634 1999 CN36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101635 1999 CY37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101636 1999 CO42 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101637 1999 CA43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101638 1999 CL45 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101639 1999 CP45 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
101640 1999 CG48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101641 1999 CU48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101642 1999 CK51 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101643 1999 CU51 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
101644 1999 CC52 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101645 1999 CM56 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101646 1999 CQ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101647 1999 CP57 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
101648 1999 CX58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101649 1999 CO62 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101650 1999 CU62 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101651 1999 CU66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101652 1999 CD67 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
101653 1999 CK68 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101654 1999 CE71 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101655 1999 CV71 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101656 1999 CC73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101657 1999 CC76 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101658 1999 CG76 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101659 1999 CJ80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101660 1999 CK80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101661 1999 CS84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101662 1999 CU84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101663 1999 CW84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101664 1999 CS88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101665 1999 CV89 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101666 1999 CT92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101667 1999 CX94 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101668 1999 CR95 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101669 1999 CC96 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101670 1999 CV96 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101671 1999 CB100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
101672 1999 CC101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101673 1999 CE104 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
101674 1999 CU106 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101675 1999 CO107 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
101676 1999 CY107 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101677 1999 CK108 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101678 1999 CO108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101679 1999 CR108 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101680 1999 CQ109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101681 1999 CH110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101682 1999 CN110 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101683 1999 CX111 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101684 1999 CZ111 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101685 1999 CA114 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
101686 1999 CX114 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101687 1999 CA117 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101688 1999 CX117 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
101689 1999 CS119 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101690 1999 CA120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101691 1999 CO120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101692 1999 CM122 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101693 1999 CQ125 11/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101694 1999 CR125 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101695 1999 CC132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101696 1999 CD132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
101697 1999 CV137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101698 1999 CZ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101699 1999 CN147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101700 1999 CO149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101701 1999 CU149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101702 1999 CV149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101703 1999 CA150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
101704 1999 CK150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
101705 1999 CK152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
101706 1999 CB153 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101707 1999 CY153 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
101708 1999 CV155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101709 1999 CF157 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
101710 1999 DQ 16/02/1999 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
101711 1999 DT1 18/02/1999 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
101712 1999 DU2 20/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
101713 Marston 1999 DG4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,7 km MPC · JPL
101714 1999 DQ4 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101715 1999 DT4 17/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101716 1999 DJ6 18/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
101717 1999 DR7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
101718 1999 EB 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
101719 1999 EF 10/03/1999 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
101720 1999 EP1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101721 Emanuelfritsch 1999 EF3 13/03/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,2 km MPC · JPL
101722 Pursell 1999 EX4 10/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 10 km MPC · JPL
101723 Finger 1999 EY5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
101724 1999 ED6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
101725 1999 EG6 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101726 1999 EJ6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101727 1999 ED7 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101728 1999 EW7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101729 1999 EG9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101730 1999 EX9 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101731 1999 EN10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
101732 1999 EV11 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101733 1999 ER12 15/03/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
101734 1999 FU1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
101735 1999 FG2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
101736 1999 FH3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
101737 1999 FN3 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101738 1999 FY4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
101739 1999 FS6 19/03/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
101740 1999 FC7 20/03/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
101741 1999 FH7 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101742 1999 FO7 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101743 1999 FN8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
101744 1999 FO8 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101745 1999 FR8 20/03/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
101746 1999 FO10 22/03/1999 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
101747 1999 FL11 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101748 1999 FL13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
101749 1999 FW16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
101750 1999 FA17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101751 1999 FQ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
101752 1999 FQ18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
101753 1999 FT19 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,1 km MPC · JPL
101754 1999 FL20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101755 1999 FN23 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
101756 1999 FQ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101757 1999 FA25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101758 1999 FL29 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101759 1999 FA30 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101760 1999 FY36 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101761 1999 FJ37 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
101762 1999 FO37 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101763 1999 FJ48 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
101764 1999 FK49 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
101765 1999 FO49 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101766 1999 FX49 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101767 1999 FJ50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
101768 1999 FS50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101769 1999 FF52 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101770 1999 FL56 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101771 1999 FB58 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101772 1999 FY59 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
101773 1999 FO62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
101774 1999 FR62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
101775 1999 GT 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
101776 1999 GF3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101777 Robhoskins 1999 GF4 13/04/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Howard 4,4 km MPC · JPL
101778 1999 GZ6 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101779 1999 GJ8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101780 1999 GP8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101781 Gojira 1999 GU9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
101782 1999 GF10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101783 1999 GV13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
101784 1999 GQ14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
101785 1999 GE16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101786 1999 GY17 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
101787 1999 GD26 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101788 1999 GN33 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
101789 1999 GE35 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101790 1999 GR36 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
101791 1999 GV44 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101792 1999 GC45 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101793 1999 GN48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101794 1999 GK50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
101795 1999 HX2 22/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101796 1999 HN3 18/04/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
101797 1999 HR3 18/04/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
101798 1999 HL4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
101799 1999 HE5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
101800 1999 HU7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101801 1999 HS8 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101802 1999 HV8 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101803 1999 JH 06/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101804 1999 JR4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101805 1999 JT4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101806 1999 JX4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101807 1999 JJ5 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
101808 1999 JO5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101809 1999 JW5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101810 Beiyou 1999 JA6 08/05/1999 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
101811 1999 JQ6 14/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
101812 1999 JD7 08/05/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
101813 Elizabethmarston 1999 JX7 14/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
101814 1999 JD8 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101815 1999 JB12 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101816 1999 JN12 08/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
101817 1999 JP12 08/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
101818 1999 JD13 14/05/1999 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 1,4 km MPC · JPL
101819 1999 JK13 08/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
101820 1999 JC14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101821 1999 JJ14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101822 1999 JE17 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
101823 1999 JC20 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101824 1999 JF22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101825 1999 JB23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101826 1999 JY23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101827 1999 JM24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101828 1999 JM26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101829 1999 JW28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101830 1999 JR31 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101831 1999 JO40 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101832 1999 JL55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101833 1999 JO55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101834 1999 JF56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101835 1999 JP56 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101836 1999 JL59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101837 1999 JQ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101838 1999 JT62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101839 1999 JE65 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101840 1999 JU65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101841 1999 JM67 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
101842 1999 JL69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101843 1999 JN70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101844 1999 JL72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101845 1999 JL74 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101846 1999 JB88 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
101847 1999 JG90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101848 1999 JV90 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101849 1999 JJ91 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101850 1999 JT91 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
101851 1999 JU96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101852 1999 JY97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101853 1999 JU107 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101854 1999 JO115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101855 1999 JG118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101856 1999 JA121 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
101857 1999 JZ125 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101858 1999 KE8 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101859 1999 LA 02/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
101860 1999 LN2 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101861 1999 LA4 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101862 1999 LH4 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
101863 1999 LZ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101864 1999 LF7 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
101865 1999 LG11 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101866 1999 LM15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101867 1999 LR15 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101868 1999 LE35 15/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101869 1999 MM 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
101870 1999 NV 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
101871 1999 NV1 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101872 1999 NO4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
101873 1999 NC5 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101874 1999 NM8 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101875 1999 NA9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101876 1999 NJ15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101877 1999 NA16 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101878 1999 NR23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101879 1999 NP26 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101880 1999 NJ29 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101881 1999 NO30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101882 1999 NK36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101883 1999 NT36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101884 1999 ND38 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101885 1999 NV40 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
101886 1999 NU41 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
101887 1999 NG42 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101888 1999 NM42 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101889 1999 NE55 12/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
101890 1999 NK55 12/07/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
101891 1999 NL55 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101892 1999 NV64 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101893 1999 PJ 06/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
101894 1999 PD2 09/08/1999 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
101895 1999 PE3 11/08/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
101896 1999 PM3 12/08/1999 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
101897 1999 PO4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
101898 1999 PQ6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
101899 1999 PT8 08/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101900 1999 QH 18/08/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101901 1999 QD2 22/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
101902 Gisellaluccone 1999 RN 03/09/1999 Ceccano G. Masi 2,2 km MPC · JPL
101903 1999 RR 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 7,7 km MPC · JPL
101904 1999 RD1 04/09/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
101905 1999 RN1 04/09/1999 Farpoint Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
101906 1999 RX1 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
101907 1999 RC3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
101908 1999 RG4 05/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
101909 1999 RU6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
101910 1999 RR8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101911 1999 RN9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
101912 1999 RK10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101913 1999 RT10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101914 1999 RW10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101915 1999 RV12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101916 1999 RN13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101917 1999 RB14 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101918 1999 RC14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101919 1999 RL14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101920 1999 RD15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101921 1999 RT15 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
101922 1999 RG16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101923 1999 RC18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101924 1999 RD18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101925 1999 RK18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101926 1999 RT18 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101927 1999 RN19 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
101928 1999 RY19 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101929 1999 RP20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
101930 1999 RU20 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101931 1999 RZ20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101932 1999 RN21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101933 1999 RS21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101934 1999 RS22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101935 1999 RV22 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101936 1999 RW22 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101937 1999 RD23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101938 1999 RK23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101939 1999 RN23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101940 1999 RW23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101941 1999 RX23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101942 1999 RP24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101943 1999 RS24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101944 1999 RU24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101945 1999 RP25 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101946 1999 RR26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101947 1999 RS26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101948 1999 RT26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101949 1999 RX26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101950 1999 RB29 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101951 1999 RK31 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
101952 1999 RY31 08/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
101953 1999 RM32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
101954 1999 RY33 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101955 Bennu 1999 RQ36 11/09/1999 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
101956 1999 RS36 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
101957 1999 RT36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
101958 1999 RS37 12/09/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,0 km MPC · JPL
101959 1999 RH38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
101960 Molau 1999 RR38 11/09/1999 Drebach A. Knöfel 1,0 km MPC · JPL
101961 1999 RL39 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
101962 1999 RV39 12/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
101963 1999 RG40 15/09/1999 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
101964 1999 RU41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
101965 1999 RY41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
101966 1999 RO43 14/09/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 2,3 km MPC · JPL
101967 1999 RQ43 13/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
101968 1999 RC45 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101969 1999 RJ45 13/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 5,8 km MPC · JPL
101970 1999 RR46 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101971 1999 RG48 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101972 1999 RN48 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101973 1999 RT48 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101974 1999 RC49 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101975 1999 RB50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101976 1999 RS51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101977 1999 RA52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101978 1999 RZ52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101979 1999 RG53 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
101980 1999 RX54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101981 1999 RB56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101982 1999 RH58 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101983 1999 RL59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101984 1999 RB61 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101985 1999 RE61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101986 1999 RS62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101987 1999 RZ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101988 1999 RG64 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101989 1999 RK65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101990 1999 RF67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101991 1999 RK67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101992 1999 RT67 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101993 1999 RJ70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101994 1999 RX70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101995 1999 RZ71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101996 1999 RE72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101997 1999 RU75 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101998 1999 RJ76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101999 1999 RM76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102000 1999 RX76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL

97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001