Danh sách tiểu hành tinh/157001–158000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157001 2003 OU24 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
157002 2003 OZ29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
157003 2003 OE30 24/07/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157004 2003 OB33 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157005 2003 PG4 03/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
157006 2003 QH3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
157007 2003 QZ6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
157008 2003 QR11 21/08/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
157009 2003 QW18 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
157010 2003 QY32 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
157011 2003 QX37 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157012 2003 QC38 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157013 2003 QH41 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157014 2003 QO46 23/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
157015 Walterstraube 2003 QL47 25/08/2003 Drebach A. Knöfel, G. Lehmann 5,8 km MPC · JPL
157016 2003 QL52 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157017 2003 QX53 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
157018 2003 QD56 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157019 2003 QX58 23/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157020 Fertőszentmiklós 2003 QV68 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,5 km MPC · JPL
157021 2003 QA69 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
157022 2003 QA77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157023 2003 QM80 22/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
157024 2003 QN86 25/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
157025 2003 QW88 25/08/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
157026 2003 QW93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
157027 2003 QQ95 30/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157028 2003 QH103 31/08/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
157029 2003 QE104 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
157030 2003 QM106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
157031 2003 QO109 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157032 2003 RE4 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157033 2003 SU12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157034 2003 SX12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157035 2003 SV17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
157036 2003 SG23 16/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
157037 2003 SV25 17/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
157038 2003 SW32 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157039 2003 SQ34 18/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
157040 2003 SA37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
157041 2003 SC37 16/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157042 2003 SK44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
157043 2003 ST44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
157044 2003 SN51 18/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
157045 2003 SZ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157046 2003 SY56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
157047 2003 SG80 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
157048 2003 SE90 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157049 2003 SE119 16/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
157050 2003 SB123 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
157051 2003 SY123 18/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
157052 2003 SH138 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157053 2003 SJ139 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157054 2003 SB147 20/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
157055 2003 ST149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157056 2003 SJ153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
157057 2003 SO156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
157058 2003 ST166 21/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
157059 2003 SR188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
157060 2003 SZ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
157061 2003 SP201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
157062 2003 SU209 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
157063 2003 SJ211 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
157064 Sedona 2003 SQ216 26/09/2003 Kleť KLENOT 6,7 km MPC · JPL
157065 2003 SK232 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
157066 2003 SL247 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
157067 2003 SV249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157068 2003 ST266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157069 2003 SR304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
157070 2003 SG307 26/09/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
157071 2003 TR3 01/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
157072 2003 UM7 18/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
157073 2003 UL56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,7 km MPC · JPL
157074 2003 UE61 16/10/2003 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
157075 2003 UR280 27/10/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
157076 2003 UT281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
157077 2003 UO294 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
157078 2003 WQ31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157079 2003 WB98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
157080 2003 YG1 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157081 2003 YL146 28/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157082 2004 CW50 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
157083 2004 CY51 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157084 2004 CP114 11/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157085 2004 EA2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157086 2004 EQ10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
157087 2004 EH57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157088 2004 ER74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157089 2004 ET115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157090 2004 FU1 17/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157091 2004 FZ36 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
157092 2004 FS107 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157093 2004 GT40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157094 2004 HX10 17/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157095 2004 HD18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157096 2004 HQ32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157097 2004 HR52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157098 2004 HN61 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
157099 2004 HC62 26/04/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
157100 2004 JV9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157101 2004 JL14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157102 2004 JU14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157103 2004 JG16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157104 2004 JS33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157105 2004 JV33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157106 2004 JQ35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157107 2004 JY35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157108 2004 LF5 12/06/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
157109 2004 LU7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157110 2004 LG11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
157111 2004 LU23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157112 2004 LH25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157113 2004 LW25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157114 2004 LX25 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157115 2004 LF27 12/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157116 2004 MG1 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157117 2004 MC7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157118 2004 NT 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
157119 2004 NF2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
157120 2004 NH4 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157121 2004 NC5 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157122 2004 NG5 09/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
157123 2004 NW5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157124 2004 NJ13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157125 2004 NQ15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157126 2004 NA17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157127 2004 NM17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157128 2004 NQ20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157129 2004 NT20 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157130 2004 NZ24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157131 2004 NG25 15/07/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157132 2004 NS26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157133 2004 NX30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157134 2004 OR 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
157135 2004 OC3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157136 2004 OD3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157137 2004 OY4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157138 2004 OU5 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
157139 2004 OE11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157140 2004 OG11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157141 Sopron 2004 PO1 06/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, T. Szalai 2,1 km MPC · JPL
157142 2004 PV1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
157143 2004 PX1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
157144 2004 PR2 06/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
157145 2004 PW2 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
157146 2004 PK7 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
157147 2004 PQ7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157148 2004 PK11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
157149 2004 PB12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
157150 2004 PO14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157151 2004 PU14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157152 2004 PH18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157153 2004 PF19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
157154 2004 PM19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157155 2004 PR20 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
157156 2004 PG22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157157 2004 PB28 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157158 2004 PO28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157159 2004 PU30 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157160 2004 PA32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157161 2004 PR32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157162 2004 PW34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
157163 2004 PD35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157164 2004 PN36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157165 2004 PT36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157166 2004 PY37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157167 2004 PQ42 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157168 2004 PY43 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
157169 2004 PM45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157170 2004 PG49 08/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157171 2004 PX49 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157172 2004 PF51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157173 2004 PC54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157174 2004 PJ58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157175 2004 PU58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157176 2004 PC60 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
157177 2004 PP61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157178 2004 PR61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157179 2004 PW66 11/08/2004 Consell Consell Obs. 1,5 km MPC · JPL
157180 2004 PH71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157181 2004 PF83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157182 2004 PD84 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
157183 2004 PK85 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157184 2004 PL85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157185 2004 PX89 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157186 2004 PU96 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
157187 2004 PZ99 11/08/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
157188 2004 PU103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157189 2004 PX106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
157190 2004 PK113 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157191 2004 QL2 20/08/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
157192 2004 QB4 19/08/2004 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
157193 2004 QU5 17/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157194 Saddlemyer 2004 QR16 21/08/2004 Mauna Kea D. D. Balam 2,4 km MPC · JPL
157195 2004 QX19 22/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
157196 2004 QU21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157197 2004 QN24 20/08/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
157198 2004 RU1 04/09/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
157199 2004 RZ8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,3 km MPC · JPL
157200 2004 RC9 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157201 2004 RE13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157202 2004 RG14 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
157203 2004 RW15 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157204 2004 RQ16 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157205 2004 RT18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157206 2004 RU18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157207 2004 RX18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157208 2004 RH22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157209 2004 RL22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157210 2004 RQ27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
157211 2004 RJ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
157212 2004 RQ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
157213 2004 RS28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
157214 2004 RV28 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
157215 2004 RZ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
157216 2004 RB29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157217 2004 RT29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157218 2004 RB34 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157219 2004 RY35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157220 2004 RV53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
157221 2004 RM56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157222 2004 RD58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157223 2004 RW61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157224 2004 RO64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157225 2004 RJ69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157226 2004 RS69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157227 2004 RK70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157228 2004 RY70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157229 2004 RB73 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157230 2004 RF75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157231 2004 RL75 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157232 2004 RF76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157233 2004 RU77 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157234 2004 RK81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157235 2004 RD86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157236 2004 RB89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157237 2004 RX91 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157238 2004 RJ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
157239 2004 RP96 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157240 2004 RE100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157241 2004 RU104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
157242 2004 RN105 08/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157243 2004 RQ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157244 2004 RT108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
157245 2004 RU110 07/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
157246 2004 RB111 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157247 2004 RS115 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157248 2004 RF123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157249 2004 RV128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157250 2004 RK147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157251 2004 RL148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157252 2004 RG149 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157253 2004 RD151 09/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
157254 2004 RV151 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157255 2004 RF155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157256 2004 RQ159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157257 2004 RM164 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157258 Leach 2004 RL165 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
157259 2004 RZ171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157260 2004 RZ182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157261 2004 RK183 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
157262 2004 RA185 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
157263 2004 RZ185 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157264 2004 RH190 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157265 2004 RW192 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157266 2004 RD194 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157267 2004 RJ198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157268 2004 RL200 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157269 2004 RB209 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157270 2004 RP217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157271 Gurtovenko 2004 RK222 13/09/2004 Andrushivka G. Koval'chuk, V. Lokot' 1,6 km MPC · JPL
157272 2004 RE224 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157273 2004 RH226 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157274 2004 RB227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
157275 2004 RW230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157276 2004 RG231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157277 2004 RP231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157278 2004 RC233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157279 2004 RT233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157280 2004 RC234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157281 2004 RS254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
157282 2004 RH258 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157283 2004 RL281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157284 2004 RZ286 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157285 2004 RD287 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157286 2004 RS287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
157287 2004 RS292 10/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157288 2004 RU292 10/09/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
157289 2004 RD306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157290 2004 RX306 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157291 2004 RH309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157292 2004 RN312 15/09/2004 7300 Observatory 7300 Obs. 3,7 km MPC · JPL
157293 2004 RU321 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157294 2004 RP323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157295 2004 RQ323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157296 2004 RG334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
157297 2004 RZ334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157298 2004 RT337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157299 2004 SV14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
157300 2004 SD15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157301 Loreena 2004 SE20 16/09/2004 Drebach A. Knöfel 2,3 km MPC · JPL
157302 2004 SZ21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157303 2004 SK22 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157304 2004 SR24 20/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
157305 2004 SA26 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
157306 2004 SZ27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157307 2004 SA29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157308 2004 SH29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157309 2004 ST29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157310 2004 SO30 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157311 2004 SC31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157312 2004 SU32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157313 2004 SX34 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157314 2004 SD37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157315 2004 SP38 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157316 2004 SG41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157317 2004 SK45 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157318 2004 SA47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157319 2004 ST47 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157320 2004 SY48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157321 2004 SN52 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157322 2004 SJ54 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
157323 2004 SU57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
157324 2004 TN6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
157325 2004 TF7 05/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157326 2004 TM7 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
157327 2004 TK8 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157328 2004 TV12 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
157329 2004 TM16 13/10/2004 Trois-Rivières É. J. Allen 5,9 km MPC · JPL
157330 2004 TS16 13/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 1,4 km MPC · JPL
157331 2004 TY19 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157332 Lynette 2004 TL20 15/10/2004 Needville D. Wells 1,8 km MPC · JPL
157333 2004 TH21 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157334 2004 TO24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
157335 2004 TL30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157336 2004 TN30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157337 2004 TE43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157338 2004 TZ43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157339 2004 TP45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157340 2004 TT45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157341 2004 TU45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157342 2004 TL55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157343 2004 TU61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
157344 2004 TZ64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157345 2004 TS65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
157346 2004 TB67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
157347 2004 TQ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
157348 2004 TX67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
157349 2004 TA68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
157350 2004 TB69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
157351 2004 TS69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
157352 2004 TU75 06/10/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157353 2004 TW75 06/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
157354 2004 TX81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157355 2004 TB91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157356 2004 TH94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157357 2004 TZ96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157358 2004 TZ106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157359 2004 TV107 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157360 2004 TJ108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
157361 2004 TV109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157362 2004 TQ113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157363 2004 TX113 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
157364 2004 TK114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157365 2004 TV118 05/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
157366 2004 TL120 06/10/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
157367 2004 TF125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157368 2004 TH127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
157369 2004 TE128 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157370 2004 TH128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157371 2004 TZ130 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
157372 2004 TW134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
157373 2004 TC135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
157374 2004 TS138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
157375 2004 TK140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
157376 2004 TN155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157377 2004 TG158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157378 2004 TU163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157379 2004 TV164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157380 2004 TF168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157381 2004 TN169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
157382 2004 TU169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157383 2004 TV170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157384 2004 TS172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157385 2004 TX174 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157386 2004 TQ180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157387 2004 TC184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157388 2004 TC185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157389 2004 TL202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157390 2004 TJ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
157391 2004 TM205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157392 2004 TR207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157393 2004 TM209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157394 2004 TT211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157395 2004 TX215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157396 Vansevicius 2004 TM216 13/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,6 km MPC · JPL
157397 2004 TY220 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157398 2004 TV221 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
157399 2004 TH234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157400 2004 TH238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157401 2004 TY240 10/10/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
157402 2004 TH241 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157403 2004 TS242 06/10/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157404 2004 TZ245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157405 2004 TH247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157406 2004 TK249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157407 2004 TM250 07/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
157408 2004 TF258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157409 2004 TP262 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157410 2004 TP270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157411 2004 TZ270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157412 2004 TX276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157413 2004 TP279 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157414 2004 TU285 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157415 2004 TD286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157416 2004 TL286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157417 2004 TY293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157418 2004 TO294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157419 2004 TJ296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157420 2004 TC299 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157421 Carolpercy 2004 TX299 08/10/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 1,2 km MPC · JPL
157422 2004 TP306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157423 2004 TZ309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157424 2004 TN328 04/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157425 2004 TS328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
157426 2004 TF333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157427 2004 TN334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157428 2004 TS334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157429 2004 TV340 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157430 2004 TP341 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157431 2004 TA343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157432 2004 TM344 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
157433 2004 TT356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
157434 2004 TR358 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157435 2004 TH361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157436 2004 UT3 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157437 2004 VU3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
157438 2004 VG5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
157439 2004 VW6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157440 2004 VZ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157441 2004 VO11 03/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157442 2004 VZ13 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157443 2004 VM17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157444 2004 VV17 03/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
157445 2004 VG22 04/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
157446 2004 VK23 05/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
157447 2004 VM23 05/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157448 2004 VV39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157449 2004 VH52 04/11/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
157450 2004 VF53 05/11/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
157451 2004 VP53 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157452 2004 VJ63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157453 2004 VG72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
157454 2004 VU78 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157455 2004 WV 17/11/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
157456 Pivatte 2004 WT2 17/11/2004 Nogales M. Ory 2,1 km MPC · JPL
157457 2004 WF11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157458 2004 XP2 01/12/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157459 2004 XX20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157460 2004 XC28 10/12/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
157461 2004 XR32 10/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
157462 2004 XO68 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157463 2004 XM77 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157464 2004 XQ78 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157465 2004 XR87 09/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
157466 2004 XQ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
157467 2004 XR172 10/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
157468 2004 XS184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
157469 2005 AP31 11/01/2005 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
157470 2005 AG61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
157471 2005 AX71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
157472 2005 PM1 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
157473 Emuno 2005 QH 23/08/2005 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
157474 2005 QX18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157475 2005 QH24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157476 2005 QE37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157477 2005 QE51 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
157478 2005 QO59 25/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157479 2005 QQ70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157480 2005 QD71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157481 2005 QS77 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
157482 2005 QS82 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157483 2005 QB98 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157484 2005 QC119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157485 2005 QN136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157486 2005 QB161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157487 2005 QG175 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157488 2005 QL175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157489 2005 QW175 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
157490 2005 RR8 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157491 Rüdigerkollar 2005 RD22 08/09/2005 Radebeul M. Fiedler 2,6 km MPC · JPL
157492 2005 RY24 06/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
157493 2005 RL26 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157494 Durham 2005 RK28 11/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,8 km MPC · JPL
157495 2005 SE3 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
157496 2005 SH3 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157497 2005 SU9 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157498 2005 SL13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157499 2005 SE20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157500 2005 ST20 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157501 2005 SD24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
157502 2005 ST34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157503 2005 SU36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
157504 2005 SB41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
157505 2005 ST50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157506 2005 SD53 25/09/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
157507 2005 SZ56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
157508 2005 SK73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157509 2005 SM73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157510 2005 SQ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157511 2005 SD85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
157512 2005 SX93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157513 2005 SD105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157514 2005 SM105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157515 2005 ST105 25/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
157516 2005 SL122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157517 2005 SV141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
157518 2005 SJ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157519 2005 SF157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157520 2005 SF159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157521 2005 SK161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157522 2005 SV173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157523 2005 SC181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157524 2005 SF190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157525 2005 SM190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
157526 2005 SH215 30/09/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
157527 2005 SU265 28/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
157528 2005 SX270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157529 2005 TP9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
157530 2005 TX17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157531 2005 TK24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
157532 2005 TT40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157533 Stellamarie 2005 TL49 10/10/2005 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
157534 Siauliai 2005 TZ49 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 890 m MPC · JPL
157535 2005 TF54 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157536 2005 TT106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157537 2005 TO130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157538 2005 TB133 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157539 2005 TD177 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157540 2005 UO3 25/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
157541 Wachter 2005 UN8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,6 km MPC · JPL
157542 2005 UF14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157543 2005 UJ16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157544 2005 UZ18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157545 2005 UC19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157546 2005 UT25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157547 2005 UV26 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157548 2005 UE42 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157549 2005 UH53 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157550 2005 UM59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157551 2005 UZ66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157552 2005 UU69 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
157553 2005 UG73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157554 2005 UL79 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157555 2005 UN81 20/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157556 2005 UH87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157557 2005 UK104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157558 2005 UY105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157559 2005 UT110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157560 2005 UY113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157561 2005 UK118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157562 2005 UU120 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
157563 2005 UF132 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
157564 2005 UQ132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
157565 2005 UA139 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157566 2005 UL143 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
157567 2005 UM143 25/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
157568 2005 UF154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157569 2005 UC155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157570 2005 UP155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157571 2005 UX167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157572 2005 UV191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
157573 2005 UL197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157574 2005 UH201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157575 2005 UM202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157576 2005 US230 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157577 2005 UD233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157578 2005 UL254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157579 2005 UC275 24/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157580 2005 UG296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157581 2005 UB331 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157582 2005 UE373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157583 2005 UQ381 30/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
157584 2005 UC382 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157585 2005 UZ396 27/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
157586 2005 UN432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157587 2005 UA441 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
157588 2005 UP442 29/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
157589 2005 UE444 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157590 2005 UO445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
157591 2005 UF449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157592 2005 UK456 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
157593 2005 UC511 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157594 2005 VC3 04/11/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
157595 2005 VV19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157596 2005 VR26 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157597 2005 VX52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
157598 2005 VV67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
157599 2005 VK93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
157600 2005 VH96 07/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157601 2005 WG3 20/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
157602 2005 WC6 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157603 2005 WL13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157604 2005 WT21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157605 2005 WK22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157606 2005 WU26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157607 2005 WA28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157608 2005 WF34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157609 2005 WQ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157610 2005 WW46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157611 2005 WF51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157612 2005 WU65 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
157613 2005 WG66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157614 2005 WJ73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157615 2005 WP73 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
157616 2005 WF74 26/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
157617 2005 WT79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157618 2005 WX80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
157619 2005 WK89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
157620 2005 WR89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157621 2005 WQ100 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157622 2005 WB101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157623 2005 WG105 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
157624 2005 WB106 29/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157625 2005 WQ121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157626 2005 WP143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
157627 2005 WD149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157628 2005 WA152 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
157629 2005 WL153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157630 2005 WB158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
157631 2005 WA159 28/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
157632 2005 WO162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157633 2005 WX178 26/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
157634 2005 WL196 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
157635 2005 WF198 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157636 2005 WT202 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157637 2005 XD41 06/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157638 2005 XZ53 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157639 2005 XY78 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157640 Baumeler 2005 XS80 01/12/2006 Marly P. Kocher 6,1 km MPC · JPL
157641 2005 XX81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157642 2005 XU84 10/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157643 2005 XU85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157644 2005 XK87 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157645 2005 YA1 21/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157646 2005 YO5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157647 2005 YX7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157648 2005 YC12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157649 2005 YK16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157650 2005 YB22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157651 2005 YV26 21/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
157652 2005 YM27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157653 2005 YU30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
157654 2005 YT32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
157655 2005 YW32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157656 2005 YF33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157657 2005 YL35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157658 2005 YB38 21/12/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
157659 2005 YB42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157660 2005 YD45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157661 2005 YV50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157662 2005 YY50 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
157663 2005 YB53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157664 2005 YY53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157665 2005 YM58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157666 2005 YW59 22/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
157667 2005 YZ61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157668 2005 YY72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157669 2005 YM77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157670 2005 YP92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
157671 2005 YY92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
157672 2005 YQ98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157673 2005 YR98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157674 2005 YC122 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157675 2005 YH124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157676 2005 YJ128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
157677 2005 YG131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
157678 2005 YD133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157679 2005 YY136 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
157680 2005 YP137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157681 2005 YX171 22/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157682 2005 YH172 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
157683 2005 YX178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
157684 2005 YD181 22/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
157685 2005 YB191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157686 2005 YM205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157687 2005 YD209 22/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
157688 2005 YX210 24/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
157689 2005 YM256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157690 2005 YR258 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157691 2005 YG263 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
157692 2005 YJ278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
157693 Amandamarty 2006 AB 02/01/2006 RAS A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
157694 2006 AY2 05/01/2006 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,9 km MPC · JPL
157695 2006 AY5 02/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157696 2006 AV6 05/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
157697 2006 AA7 05/01/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
157698 2006 AG14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
157699 2006 AJ17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157700 2006 AF18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157701 2006 AD21 05/01/2006 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
157702 2006 AZ21 05/01/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
157703 2006 AW27 05/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
157704 2006 AL29 02/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
157705 2006 AS35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
157706 2006 AD51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
157707 2006 AM51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157708 2006 AO56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157709 2006 AA57 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
157710 2006 AR68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
157711 2006 AU68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
157712 2006 AX70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157713 2006 AO71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
157714 2006 AO74 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
157715 2006 AW79 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
157716 2006 AK81 05/01/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
157717 2006 AV83 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
157718 2006 AF97 05/01/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
157719 2006 BY16 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
157720 2006 BD20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
157721 2006 BS26 24/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
157722 2006 BR30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157723 2006 BA31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157724 2006 BK48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
157725 2006 BL50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157726 2006 BH51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157727 2006 BZ63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
157728 2006 BX77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
157729 2006 BV85 25/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
157730 2006 BS88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
157731 2006 BW105 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157732 2006 BB138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
157733 2006 BJ148 19/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
157734 2006 BQ149 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
157735 2006 BP151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157736 2006 BB155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
157737 2006 BX161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
157738 2006 BJ183 27/01/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
157739 2006 BG189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157740 2006 BP199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
157741 2006 BE202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
157742 2006 BX214 24/01/2006 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
157743 2006 BW219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157744 2006 BX237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
157745 2006 BF249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
157746 2006 BX270 26/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
157747 Mandryka 2006 CS9 02/02/2006 Tenagra II J.-C. Merlin 5,0 km MPC · JPL
157748 2006 CP18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
157749 2006 CC31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157750 2006 CF44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157751 2006 CE51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
157752 2006 CS53 04/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
157753 2006 DG3 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157754 2006 DP51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157755 2006 DC100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
157756 2006 EE25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157757 2006 EF47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157758 2007 AU25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
157759 2007 DO20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157760 2007 DD35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
157761 2007 DA37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157762 2007 DD37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
157763 2007 DU37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157764 2007 DV47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
157765 2007 DM58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
157766 2007 DF97 23/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
157767 2007 DG99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
157768 2007 DQ101 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157769 2007 EB43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
157770 2007 EO57 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
157771 2007 EV127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
157772 2007 EK130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
157773 2007 EW135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
157774 2007 FF 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
157775 2007 FZ1 16/03/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
157776 2770 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
157777 6239 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
157778 6812 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
157779 7582 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
157780 7620 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
157781 3077 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
157782 3296 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
157783 2124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
157784 3458 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
157785 4233 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
157786 4345 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
157787 4443 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
157788 5020 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
157789 1991 RK28 08/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
157790 1991 VP8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
157791 1992 SK3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157792 1993 FT10 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
157793 1994 EZ5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
157794 1994 PP14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
157795 1995 CE3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157796 1995 FW4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
157797 1995 ON12 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157798 1995 OZ12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157799 1995 SE13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157800 1995 SS18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157801 1995 ST30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157802 1995 SV40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157803 1995 SZ56 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157804 1995 SF87 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157805 1995 TA5 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157806 1995 UY13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157807 1995 UY14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
157808 1995 UP43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157809 1995 UK50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157810 1995 UD56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157811 1995 UU56 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157812 1995 US60 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157813 1995 WN1 16/11/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,2 km MPC · JPL
157814 1995 WU28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157815 1996 FD7 18/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
157816 1996 GM7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157817 1996 GR8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157818 1996 GU9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157819 1996 JV6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157820 1996 TE21 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157821 1996 TA24 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157822 1996 TL28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157823 1996 XJ18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157824 1997 CP2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157825 1997 RE8 12/09/1997 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 6,7 km MPC · JPL
157826 1997 SB23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157827 1997 TV18 07/10/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
157828 1997 WJ15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157829 1997 WC36 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
157830 1997 YE 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
157831 1998 BR10 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
157832 1998 BO28 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
157833 1998 FK8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157834 1998 FV39 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157835 1998 FS71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157836 1998 FG102 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157837 1998 FC125 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157838 1998 FG139 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157839 1998 GN8 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
157840 1998 HS9 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
157841 1998 HY53 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157842 1998 MP1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157843 1998 QS29 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
157844 1998 QN84 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
157845 1998 RT17 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157846 1998 RT22 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157847 1998 RM46 14/09/1998 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
157848 1998 RA67 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157849 1998 SH96 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
157850 1998 SH101 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157851 1998 SX151 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157852 1998 TH6 13/10/1998 Kleť Kleť Obs. 7,3 km MPC · JPL
157853 1998 TL13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157854 1998 TN15 14/10/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
157855 1998 TU22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157856 1998 TK23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
157857 1998 UR1 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157858 1998 UO37 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157859 1998 UM49 27/10/1998 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
157860 1998 VV25 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157861 1998 VK48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
157862 1998 WW11 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
157863 1998 WG26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157864 1998 WL39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157865 1998 WT39 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
157866 1998 YY4 17/12/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
157867 1999 CK23 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157868 1999 CO89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157869 1999 EQ8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157870 1999 EB11 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157871 1999 ES11 12/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157872 1999 GJ6 14/04/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
157873 1999 JW7 14/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
157874 1999 JM15 15/05/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
157875 1999 JF49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157876 1999 JN73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157877 1999 JY112 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157878 1999 KJ2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157879 1999 NR53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157880 1999 NO60 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157881 1999 RZ 04/09/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
157882 1999 RV1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
157883 1999 RF38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
157884 1999 RV44 14/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
157885 1999 RD78 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157886 1999 RG85 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157887 1999 RS178 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
157888 1999 RE188 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157889 1999 RO195 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
157890 1999 RV200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157891 1999 RA228 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
157892 1999 RG248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157893 1999 SU22 30/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
157894 1999 TK16 14/10/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
157895 1999 TH23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
157896 1999 TA43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157897 1999 TV76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157898 1999 TZ96 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
157899 1999 TU106 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157900 1999 TW108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157901 1999 TC116 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157902 1999 TL117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157903 1999 TQ136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157904 1999 TM137 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157905 1999 TN140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157906 1999 TZ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157907 1999 TY154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157908 1999 TO156 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157909 1999 TA183 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157910 1999 TU204 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157911 1999 TU236 03/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
157912 1999 TG255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157913 1999 TY267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157914 1999 TR291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157915 1999 TF306 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157916 1999 TE311 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157917 1999 UF8 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
157918 1999 UZ21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157919 1999 UZ38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
157920 1999 VJ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157921 1999 VV35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157922 1999 VS54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157923 1999 VX78 04/11/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
157924 1999 VO84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157925 1999 VO88 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157926 1999 VB100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157927 1999 VA111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157928 1999 VR123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157929 1999 VF139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
157930 1999 VX141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157931 1999 VC149 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157932 1999 VO154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157933 1999 VS189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
157934 1999 VM197 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
157935 1999 VA209 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157936 1999 WO15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157937 1999 WT25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
157938 1999 XB57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
157939 1999 XJ153 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157940 1999 XU240 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
157941 1999 XT250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157942 1999 YN10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157943 2000 AH27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157944 2000 AV30 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157945 2000 AV49 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157946 2000 AL79 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
157947 2000 AB158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157948 2000 AW208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157949 2000 BE33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157950 2000 CN40 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
157951 2000 CB72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157952 2000 CX111 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
157953 2000 CF136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157954 2000 DX1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157955 2000 DE21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157956 2000 DO31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157957 2000 DG71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157958 2000 DL86 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157959 2000 DL113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157960 2000 EP53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157961 2000 EY79 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157962 2000 EX122 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157963 2000 EO129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157964 2000 ET134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157965 2000 FY57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157966 2000 GY3 06/04/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
157967 2000 GX21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157968 2000 GP24 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157969 2000 GE29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157970 2000 GJ30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157971 2000 GN53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157972 2000 GY78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157973 2000 GY80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157974 2000 GM86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157975 2000 GQ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157976 2000 HC6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157977 2000 HN6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157978 2000 HD25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157979 2000 HB28 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
157980 2000 HY59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157981 2000 HD65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157982 2000 HJ93 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157983 2000 HL96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157984 2000 JP1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157985 2000 JB34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157986 2000 KO7 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157987 2000 KX12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157988 2000 KT16 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157989 2000 KU26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157990 2000 KE29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157991 2000 KZ42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157992 2000 KP52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
157993 2000 LP8 03/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
157994 2000 LH15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157995 2000 LF26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157996 2000 LW26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157997 2000 LG32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
157998 2000 OU8 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157999 2000 OE9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
158000 2000 OK33 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s  • 161.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001