Danh sách tiểu hành tinh/306001–307000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306001 2009 TD42 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 10 km MPC · JPL
306002 2009 VO72 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306003 2009 WM32 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
306004 2010 CZ9 08/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
306005 2010 CN10 08/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306006 2010 CE31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306007 2010 CP93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306008 2010 CO116 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306009 2010 CJ127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306010 2010 CY136 15/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
306011 2010 CV158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306012 2010 CP168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
306013 2010 CZ179 15/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
306014 2010 DC12 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306015 2010 DL18 16/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
306016 2010 DO23 18/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
306017 2010 DY23 18/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306018 2010 DE25 19/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
306019 Duren 2010 DD27 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306020 Kormilov 2010 DC34 22/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 940 m MPC · JPL
306021 2010 DT48 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306022 2010 DU67 27/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
306023 2010 DF70 28/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306024 2010 DF79 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
306025 2010 EV37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306026 2010 EY70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306027 2010 EX78 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306028 2010 ER80 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
306029 2010 EL83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306030 2010 ET107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306031 2010 ET122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306032 2010 EH123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306033 2010 EV125 13/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
306034 2010 EF126 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
306035 2010 EQ126 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306036 2010 EJ130 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306037 2010 EV133 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
306038 2010 ES136 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306039 2010 EU137 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
306040 2010 EF139 21/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
306041 2010 EB140 10/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
306042 2010 EQ140 15/03/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
306043 2010 EM142 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306044 2010 EQ163 03/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
306045 2010 FV4 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
306046 2010 FW5 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306047 2010 FV82 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306048 2010 FQ87 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
306049 2010 FW90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
306050 2010 FA91 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
306051 2010 FR91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306052 2010 GO25 08/04/2010 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
306053 2010 GE26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
306054 2010 GD27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306055 2010 GJ28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306056 2010 GY28 08/04/2010 Sandlot G. Hug 1,4 km MPC · JPL
306057 2010 GF31 04/04/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
306058 2010 GV31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306059 2010 GY33 09/04/2010 Kachina J. Hobart 540 m MPC · JPL
306060 2010 GB65 08/04/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306061 2010 GC66 06/04/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
306062 2010 GL66 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
306063 2010 GG67 26/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
306064 2010 GQ95 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306065 2010 GZ96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306066 2010 GG98 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
306067 2010 GW99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306068 2010 GF104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306069 2010 GQ105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
306070 2010 GK106 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306071 2010 GH107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306072 2010 GV107 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
306073 2010 GR109 26/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306074 2010 GF118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306075 2010 GJ119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306076 2010 GC121 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306077 2010 GJ123 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306078 2010 GX123 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306079 2010 GV127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
306080 2010 GP138 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
306081 2010 GG140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
306082 2010 GF141 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
306083 2010 GX142 10/04/2010 Westfield ARO 1,3 km MPC · JPL
306084 2010 GP154 15/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
306085 2010 GM156 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
306086 2010 GO159 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
306087 2010 GQ160 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
306088 2010 HD7 16/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
306089 2010 HE20 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306090 2010 HP25 19/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
306091 2010 HA35 20/04/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
306092 2010 HZ40 22/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306093 2010 HO43 23/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
306094 2010 HG45 23/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
306095 2010 HB51 24/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
306096 2010 HD51 24/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306097 2010 HS58 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
306098 2010 HS67 26/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
306099 2010 HS77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306100 2010 HY79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306101 2010 HZ81 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 940 m MPC · JPL
306102 2010 HS83 28/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
306103 2010 HE105 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306104 2010 HE107 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
306105 2010 JU14 05/05/2010 Mayhill iTelescope Obs. 1,1 km MPC · JPL
306106 2010 JF29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
306107 2010 JV30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306108 2010 JE32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
306109 2010 JZ32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
306110 2010 JK35 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
306111 2010 JS37 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
306112 2010 JK38 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
306113 2010 JN40 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306114 2010 JP43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306115 2010 JQ47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306116 2010 JZ61 08/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
306117 2010 JO73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306118 2010 JC77 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
306119 2010 JX82 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
306120 2010 JY82 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306121 2010 JB83 05/05/2010 Jarnac Jarnac Obs. 590 m MPC · JPL
306122 2010 JF83 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
306123 2010 JY84 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
306124 2010 JT87 12/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 840 m MPC · JPL
306125 2010 JW87 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
306126 2010 JK101 11/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
306127 2010 JE103 11/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
306128 Pipher 2010 JP109 12/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306129 2010 JT110 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306130 2010 JZ111 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306131 2010 JT112 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306132 2010 JU114 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
306133 2010 JY115 04/05/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
306134 2010 JO121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306135 2010 JA129 13/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
306136 2010 JP135 14/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
306137 2010 JP148 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
306138 2010 JM153 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
306139 2010 JG174 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306140 2010 KW8 17/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,3 km MPC · JPL
306141 2010 KN10 18/05/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
306142 2010 KX14 17/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
306143 2010 KK17 17/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306144 2010 KY35 21/05/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
306145 2010 KT36 19/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306146 2010 KX38 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306147 2010 KE54 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
306148 2010 KZ61 21/05/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
306149 2010 KC62 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306150 2010 KM62 21/05/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306151 2010 KV78 25/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306152 2010 KH98 28/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
306153 2010 KV117 19/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
306154 2010 KY117 21/05/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306155 2010 KL127 03/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
306156 2010 KX127 21/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306157 2010 LC 01/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
306158 2010 LO14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306159 2010 LS34 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 890 m MPC · JPL
306160 2010 LO60 04/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
306161 2010 LJ63 01/06/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
306162 2010 LR104 13/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306163 2010 MU2 21/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
306164 2010 ML68 25/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
306165 2010 MF84 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306166 2010 MB100 29/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
306167 2010 MP107 03/07/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
306168 2010 ME113 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
306169 2010 NJ 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306170 2010 NP4 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
306171 2010 NS4 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
306172 2010 NA9 04/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
306173 2010 NK83 01/07/2010 WISE WISE 8,4 km MPC · JPL
306174 2010 OD77 02/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
306175 2010 TQ24 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
306176 2010 TH138 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
306177 2010 US82 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
306178 2010 WR11 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
306179 2010 WA55 02/04/2003 Cerro Tololo DLS 9,7 km MPC · JPL
306180 2011 AL67 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306181 2011 CE71 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306182 2011 DF19 17/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306183 2011 FM3 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306184 2011 FP17 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
306185 2011 FK132 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306186 2011 KR15 12/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
306187 2011 KS15 26/01/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
306188 2011 NJ 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
306189 2011 NS3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
306190 2011 NV3 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306191 2011 OT12 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
306192 2011 OE45 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
306193 2011 OU48 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
306194 2011 PV 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
306195 2011 PP1 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306196 2011 PJ8 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306197 2011 PQ8 18/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306198 2011 PF10 29/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
306199 2011 QV1 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306200 2011 QM3 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306201 2011 QV5 21/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306202 2011 QY6 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
306203 2011 QO10 14/07/2007 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
306204 2011 QV10 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
306205 2011 QK13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306206 2011 QH16 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306207 2011 QV16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
306208 2011 QK17 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
306209 2011 QZ18 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
306210 2011 QR24 16/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306211 2011 QO25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
306212 2011 QX25 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306213 2011 QZ30 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
306214 2011 QC32 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306215 2011 QH32 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
306216 2011 QN32 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
306217 2011 QN37 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306218 2011 QR37 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306219 2011 QT37 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
306220 2011 QS40 23/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
306221 2011 QJ44 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
306222 2011 QX49 08/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
306223 2011 QE50 12/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
306224 2011 QC51 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306225 2011 QH55 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
306226 2011 QZ55 28/08/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
306227 2011 QQ58 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306228 2011 QM60 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
306229 2011 QG61 11/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
306230 2011 QM61 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306231 2011 QR62 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306232 2011 QS62 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306233 2011 QU62 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306234 2011 QT64 27/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 820 m MPC · JPL
306235 2011 QZ64 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
306236 2011 QR67 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
306237 2011 QV67 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
306238 2011 QW67 10/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
306239 2011 QS68 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
306240 2011 QV68 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,0 km MPC · JPL
306241 2011 QV70 06/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
306242 2011 QB71 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
306243 2011 QW71 10/08/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
306244 2011 QL72 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306245 2011 QF76 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
306246 2011 QK76 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
306247 2011 QM76 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306248 2011 QG78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
306249 2011 QE85 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
306250 2011 QC88 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
306251 2011 QY89 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306252 2011 QA95 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
306253 2011 QU95 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306254 2011 QX95 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306255 2011 RR2 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
306256 2011 RS2 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
306257 2011 RF3 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
306258 2011 RG3 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
306259 2011 RT3 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306260 2011 RB4 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306261 2011 RL6 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306262 2011 RR8 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306263 2011 RC11 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306264 2011 RM11 19/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
306265 2011 RX11 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
306266 2011 RB12 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
306267 2011 RG12 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306268 2011 RU12 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
306269 2011 RT14 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306270 2011 SL 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
306271 2011 SG3 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306272 2011 SJ3 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
306273 2011 SZ6 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306274 2011 SM7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306275 2011 SW7 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
306276 2011 SE8 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
306277 2011 SF8 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
306278 2011 SH12 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
306279 2011 ST15 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
306280 2011 SO22 06/04/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
306281 2011 SM23 29/05/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306282 2011 SX24 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306283 2011 SW25 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306284 2011 SV26 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
306285 2011 SW26 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306286 2011 SU27 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
306287 2011 SX27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306288 2011 SM28 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
306289 2011 SO28 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306290 2011 SE29 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306291 2011 SS32 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306292 2011 SU32 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
306293 2011 SG33 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306294 2011 SA37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
306295 2011 SO40 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
306296 2011 SD44 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306297 2011 SU49 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
306298 2011 SF53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
306299 2011 SN53 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
306300 2011 SG58 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306301 2011 SH58 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306302 2011 SO58 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
306303 2011 SR63 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306304 2011 SY64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
306305 2011 SQ65 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
306306 2011 SV65 11/07/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
306307 2011 SD70 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306308 2011 SL70 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306309 2011 SH71 23/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 3,1 km MPC · JPL
306310 2011 SX77 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
306311 2011 SM79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
306312 2011 SZ80 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
306313 2011 SA84 07/10/1996 Prescott P. G. Comba 820 m MPC · JPL
306314 2011 ST85 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306315 2011 SX87 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
306316 2011 SC89 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306317 2011 SE90 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
306318 2011 SL90 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306319 2011 SZ91 04/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
306320 2011 SS96 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
306321 2011 SS97 22/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
306322 2011 SA98 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
306323 2011 SP98 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
306324 2011 SD101 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306325 2011 SN102 14/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
306326 2011 SQ103 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
306327 2011 SA106 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306328 2011 SX106 15/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
306329 2011 SW110 29/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
306330 2011 SR112 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306331 2011 SH115 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306332 2011 SF117 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
306333 2011 SB119 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
306334 2011 SF119 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306335 2011 SL121 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
306336 2011 SU121 25/08/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
306337 2011 ST123 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306338 2011 SH129 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306339 2011 SQ129 05/01/2003 Kitt Peak DLS 940 m MPC · JPL
306340 2011 SB134 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
306341 2011 SV135 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306342 2011 SN136 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306343 2011 SM141 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306344 2011 SW146 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306345 2011 SP151 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306346 2011 SX162 07/08/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
306347 2011 SP165 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
306348 2011 SG168 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306349 2011 SK170 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
306350 2011 SQ175 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
306351 2011 ST175 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
306352 2011 SW177 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306353 2011 SY178 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
306354 2011 ST193 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306355 2011 SF194 15/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
306356 2011 SB196 22/02/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
306357 2011 SS201 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
306358 2011 SC204 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
306359 2011 SU205 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
306360 2011 SB206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
306361 2011 SR217 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306362 2011 SG218 07/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
306363 2011 SJ220 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306364 2011 TD 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306365 2233 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
306366 2842 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
306367 Nut 5025 P-L 22/10/1960 Palomar PLS APO 2,8 km MPC · JPL
306368 6259 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
306369 6883 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
306370 3154 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
306371 4282 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
306372 4285 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
306373 1125 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
306374 3362 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 870 m MPC · JPL
306375 1980 RG1 13/09/1980 Palomar C. T. Kowal 2,1 km MPC · JPL
306376 1983 TA 01/10/1983 Siding Spring K. S. Russell 1,9 km MPC · JPL
306377 1990 WK1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
306378 1992 RU5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
306379 1993 BG10 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306380 1993 PH 13/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
306381 1993 RR2 14/09/1993 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
306382 1993 SL9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
306383 1993 VD 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch ATE · 180 m MPC · JPL
306384 1994 AB9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306385 1994 AE10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306386 1994 CF 06/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
306387 1994 GR8 05/04/1994 Kitt Peak S. M. Larson, C. W. Hergenrother 1,5 km MPC · JPL
306388 1994 JX7 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
306389 1994 PO3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
306390 1994 SM8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306391 1994 VB5 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306392 1995 HW1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306393 1995 MO2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306394 1995 QD12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306395 1995 SU51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
306396 1995 UZ22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306397 1995 WW10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306398 1995 XJ3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306399 1996 AX1 14/01/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
306400 1996 AX16 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306401 1996 JH4 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306402 1996 SM2 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306403 1996 TM31 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306404 1996 TJ34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
306405 1996 VY9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
306406 1996 VK26 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
306407 1996 XO6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306408 1996 XF8 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306409 1996 XU17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
306410 1996 XV23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306411 1997 FY4 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
306412 1997 GY3 07/04/1997 Needville Needville Obs. 940 m MPC · JPL
306413 1997 GF22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306414 1997 WL14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
306415 1997 YL11 29/12/1997 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
306416 1998 HS7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306417 1998 HF9 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
306418 1998 KK56 27/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306419 1998 MS6 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
306420 1998 OO1 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306421 1998 QB1 17/08/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
306422 1998 QU3 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306423 1998 QR28 22/08/1998 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
306424 1998 QV36 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306425 1998 QF86 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306426 1998 QR104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
306427 1998 SZ5 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
306428 1998 SL16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306429 1998 ST45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306430 1998 SG48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306431 1998 SR49 29/09/1998 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
306432 1998 SD74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
306433 1998 SK77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306434 1998 SP114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306435 1998 SP142 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306436 1998 SB163 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306437 1998 TV17 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
306438 1998 UD1 19/10/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
306439 1998 UG5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
306440 1998 UZ13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306441 1998 UV16 27/10/1998 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
306442 1998 VR47 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
306443 1998 WL 16/11/1998 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
306444 1998 WT6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 1,2 km MPC · JPL
306445 1998 WL27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306446 1998 WS32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
306447 1998 WO34 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
306448 1998 XT 07/12/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
306449 1998 XL18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306450 1998 XY44 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306451 1999 AW12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306452 1999 AC15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306453 1999 BE8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
306454 1999 BG27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306455 1999 BF30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
306456 1999 CW6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306457 1999 CR86 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306458 1999 ER7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306459 1999 GS3 09/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306460 1999 GD59 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306461 1999 LY5 11/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
306462 1999 RC32 08/09/1999 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
306463 1999 RL40 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306464 1999 RO44 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306465 1999 RG75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306466 1999 RZ83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306467 1999 RL97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306468 1999 RF104 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306469 1999 RC180 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
306470 1999 RF181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306471 1999 RU184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306472 1999 RK199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
306473 1999 RZ202 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306474 1999 RR210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306475 1999 RK252 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306476 1999 RH258 14/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306477 1999 SY2 22/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306478 1999 SP3 24/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
306479 Tyburhoe 1999 SE16 29/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306480 1999 TR14 05/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 2,9 km MPC · JPL
306481 1999 TL31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306482 1999 TO62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306483 1999 TR77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
306484 1999 TP134 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306485 1999 TQ151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306486 1999 TD164 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
306487 1999 TW178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306488 1999 TM194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306489 1999 TX196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306490 1999 TR232 05/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
306491 1999 TX233 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306492 1999 TM244 07/10/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
306493 1999 TF280 07/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306494 1999 TZ320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306495 1999 TH328 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
306496 1999 UJ12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306497 1999 UC17 30/10/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
306498 1999 UF27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306499 1999 UY31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306500 1999 UR33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306501 1999 VH1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 1,2 km MPC · JPL
306502 1999 VY31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306503 1999 VB47 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306504 1999 VU51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306505 1999 VH55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306506 1999 VG96 09/11/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
306507 1999 VM101 09/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306508 1999 VC107 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
306509 1999 VB117 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306510 1999 VW118 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306511 1999 VR139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306512 1999 VL171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306513 1999 VM174 13/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
306514 1999 VX178 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306515 1999 VX185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306516 1999 VZ209 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306517 1999 WY 17/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
306518 1999 WF7 28/11/1999 Višnjan K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
306519 1999 WZ17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306520 1999 WS19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306521 1999 WW24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
306522 1999 XZ14 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306523 1999 XR35 07/12/1999 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
306524 1999 XO68 07/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306525 1999 XW91 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306526 1999 XD111 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
306527 1999 XF111 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
306528 1999 XH124 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
306529 1999 XM143 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306530 1999 XM194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306531 1999 XM195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306532 1999 XA198 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306533 1999 XF198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306534 1999 XS207 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306535 1999 XG210 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306536 1999 XU222 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306537 1999 XN232 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306538 1999 XY243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
306539 1999 YV3 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306540 1999 YB6 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306541 1999 YJ7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306542 1999 YN8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306543 1999 YU8 31/12/1999 Olathe Olathe 1,2 km MPC · JPL
306544 1999 YO12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306545 1999 YS24 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306546 2000 AM5 04/01/2000 Višnjan K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
306547 2000 AP8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306548 2000 AS35 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306549 2000 AC53 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306550 2000 AF89 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306551 2000 AT94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306552 2000 AK154 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306553 2000 AX158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306554 2000 AP194 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
306555 2000 AG219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306556 2000 AQ225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306557 2000 BW13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306558 2000 BL18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306559 2000 BP46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306560 2000 CH9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306561 2000 CT68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306562 2000 CM74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306563 2000 CM86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306564 2000 CC118 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306565 2000 CO120 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306566 2000 CZ126 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306567 2000 CJ127 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306568 2000 CU134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306569 2000 CA138 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306570 2000 CR142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306571 2000 DT2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306572 2000 DL5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306573 2000 DL47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306574 2000 DG69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306575 2000 DT104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306576 2000 DQ117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306577 2000 EO13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306578 2000 EC76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306579 2000 ET108 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306580 2000 EC134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
306581 2000 ED204 06/03/2000 Cerro Tololo DLS 2,4 km MPC · JPL
306582 2000 FW 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 620 m MPC · JPL
306583 2000 FC4 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306584 2000 FT7 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306585 2000 FH9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306586 2000 FG22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306587 2000 FL24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306588 2000 FE54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306589 2000 FS64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306590 2000 GL3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306591 2000 GB28 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306592 2000 GB44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306593 2000 GQ116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306594 2000 GJ120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
306595 2000 GG147 10/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
306596 2000 GU160 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
306597 2000 GE167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
306598 2000 GE176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306599 2000 HZ24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
306600 2000 HO27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306601 2000 HY34 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306602 2000 HY96 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306603 2000 JG2 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
306604 2000 KM70 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306605 2000 LV25 11/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306606 2000 LU36 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
306607 2000 OD2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
306608 2000 OZ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306609 2000 OG22 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306610 2000 OG36 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306611 2000 PA9 04/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
306612 2000 PU27 09/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
306613 2000 QX1 22/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
306614 2000 QL2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306615 2000 QK14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306616 2000 QR14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306617 2000 QP18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306618 2000 QY25 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306619 2000 QE34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306620 2000 QG46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306621 2000 QH56 26/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
306622 2000 QU58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306623 2000 QD61 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306624 2000 QA62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306625 2000 QB65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306626 2000 QD77 24/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
306627 2000 QA89 25/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306628 2000 QA154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306629 2000 QA171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306630 2000 QF178 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
306631 2000 QO216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306632 2000 QW226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306633 2000 RT107 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
306634 2000 SO15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306635 2000 SP16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306636 2000 SS17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306637 2000 SJ21 24/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
306638 2000 SF30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306639 2000 SU30 24/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306640 2000 SJ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306641 2000 SS41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306642 2000 SP42 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
306643 2000 SU48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306644 2000 SM56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306645 2000 SO64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306646 2000 SC65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306647 2000 SO93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306648 2000 SH99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306649 2000 SR116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306650 2000 SP135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306651 2000 SW136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306652 2000 SJ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306653 2000 SU138 23/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
306654 2000 SL149 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306655 2000 SS153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306656 2000 SL189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306657 2000 ST189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
306658 2000 SE195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306659 2000 ST216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306660 2000 SS224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306661 2000 SF229 28/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
306662 2000 SZ238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306663 2000 SM261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306664 2000 SP266 26/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306665 2000 SO277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306666 2000 SW283 23/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306667 2000 SL299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306668 2000 SW324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306669 2000 SQ336 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
306670 2000 SO360 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
306671 2000 TP5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306672 2000 TR7 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306673 2000 TL14 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306674 2000 TR18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306675 2000 TF33 04/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
306676 2000 TF37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306677 2000 TX62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306678 2000 UK 19/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306679 2000 UO11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306680 2000 UP11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306681 2000 US13 28/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 940 m MPC · JPL
306682 2000 UN14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306683 2000 UT15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306684 2000 UC18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306685 2000 UM28 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306686 2000 UX41 24/10/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
306687 2000 UE43 24/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306688 2000 UO62 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306689 2000 UK84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306690 2000 UU90 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306691 2000 UO94 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306692 2000 UN97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306693 2000 UU99 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306694 2000 UR105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306695 2000 VL1 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306696 2000 VX1 01/11/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
306697 2000 VY8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306698 2000 VE20 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306699 2000 VG26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306700 2000 VB41 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306701 2000 VC43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306702 2000 VQ52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306703 2000 WT 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306704 2000 WZ2 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306705 2000 WK3 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306706 2000 WP10 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306707 2000 WW11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306708 2000 WC13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306709 2000 WH14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306710 2000 WE21 25/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 860 m MPC · JPL
306711 2000 WY27 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306712 2000 WQ29 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
306713 2000 WA35 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
306714 2000 WM35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306715 2000 WY50 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
306716 2000 WT52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306717 2000 WB68 24/11/2000 Oaxaca J. M. Roe 980 m MPC · JPL
306718 2000 WW71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306719 2000 WK74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306720 2000 WX86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306721 2000 WA94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306722 2000 WF107 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
306723 2000 WS107 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306724 2000 WR122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306725 2000 WH124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306726 2000 WK125 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306727 2000 WU148 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
306728 2000 WD151 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306729 2000 WX153 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
306730 2000 WX159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
306731 2000 WG164 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306732 2000 WB166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
306733 2000 WH167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
306734 2000 WX173 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306735 2000 WY185 28/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306736 2000 WP186 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306737 2000 XT2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306738 2000 XE3 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306739 2000 XU16 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
306740 2000 XY27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306741 2000 XV28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306742 2000 XV32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306743 2000 XU36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306744 2000 XR43 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306745 2000 XY46 07/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306746 2000 XM47 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306747 2000 XW47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306748 2000 XU50 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306749 2000 YS2 19/12/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306750 2000 YB3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
306751 2000 YH9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306752 2000 YN12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
306753 2000 YM25 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
306754 2000 YS35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306755 2000 YC56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306756 2000 YR72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306757 2000 YA81 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
306758 2000 YM81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306759 2000 YX97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306760 2000 YM109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306761 2000 YR125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
306762 2001 AE5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306763 2001 AS16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306764 2001 AV22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306765 2001 AL23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306766 2001 AW25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 5,3 km MPC · JPL
306767 2001 AE46 15/01/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306768 2001 AX51 15/01/2001 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
306769 2001 BX2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306770 2001 BU4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306771 2001 BS27 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
306772 2001 CY1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306773 2001 CJ44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
306774 2001 DP24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306775 2001 DP72 19/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306776 2001 DD77 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306777 2001 DU90 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306778 2001 DF92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306779 2001 FR28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306780 2001 FU77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306781 2001 FQ81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306782 2001 FR92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306783 2001 FK93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306784 2001 FD102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306785 2001 FH222 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 980 m MPC · JPL
306786 2001 GL3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306787 2001 HS8 22/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306788 2001 HV24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306789 2001 JJ8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
306790 2001 KB1 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306791 2001 KJ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306792 2001 KQ77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
306793 2001 MH17 27/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
306794 2001 MO21 27/06/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306795 2001 OQ50 26/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306796 2001 OX74 29/07/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306797 2001 ON93 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
306798 2001 OW94 20/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 2,1 km MPC · JPL
306799 2001 PK31 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
306800 2001 PG44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306801 2001 QL20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306802 2001 QC50 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
306803 2001 QQ61 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306804 2001 QT62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306805 2001 QO65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306806 2001 QQ86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
306807 2001 QR101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306808 2001 QL105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306809 2001 QG128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306810 2001 QE133 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306811 2001 QV147 20/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
306812 2001 QA151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306813 2001 QZ161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
306814 2001 QS175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306815 2001 QG193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306816 2001 QK194 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306817 2001 QQ219 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306818 2001 QV221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
306819 2001 QM237 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306820 2001 QL257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306821 2001 QU266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306822 2001 QT294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
306823 2001 QQ330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
306824 2001 RB3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
306825 2001 RX13 10/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306826 2001 RZ17 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306827 2001 RL22 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306828 2001 RV31 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306829 2001 RM39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306830 2001 RV50 11/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306831 2001 RH65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306832 2001 RA133 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
306833 2001 RJ143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
306834 2001 RZ150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
306835 2001 SE2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
306836 2001 SB16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306837 2001 SL28 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306838 2001 SU28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306839 2001 SG35 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306840 2001 SD46 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306841 2001 SL47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306842 2001 SB49 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306843 2001 SB60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306844 2001 SO69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306845 2001 SB74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306846 2001 ST78 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306847 2001 SH84 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306848 2001 SU93 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306849 2001 SO98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306850 2001 SS119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
306851 2001 SC120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306852 2001 SH134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306853 2001 SB142 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
306854 2001 SQ143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306855 2001 SQ147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306856 2001 SA163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306857 2001 SR169 17/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
306858 2001 SA185 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306859 2001 SG200 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
306860 2001 SP215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306861 2001 SL216 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306862 2001 SR223 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306863 2001 SB241 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306864 2001 SR249 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306865 2001 SS263 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
306866 2001 SN268 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306867 2001 SC269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306868 2001 SM272 21/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306869 2001 SH288 27/09/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
306870 2001 SJ291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306871 2001 SG317 25/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
306872 2001 SV321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306873 2001 SS327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
306874 2001 SE335 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306875 2001 SX338 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306876 2001 TE 08/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
306877 2001 TT5 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
306878 2001 TN14 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
306879 2001 TY15 11/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306880 2001 TL23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306881 2001 TY24 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
306882 2001 TB34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306883 2001 TK38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306884 2001 TZ49 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
306885 2001 TO50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306886 2001 TC63 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
306887 2001 TU63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306888 2001 TH92 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306889 2001 TF97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306890 2001 TP97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306891 2001 TA98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306892 2001 TB104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
306893 2001 TB119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306894 2001 TW121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306895 2001 TT127 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306896 2001 TC146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
306897 2001 TD152 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306898 2001 TR160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306899 2001 TJ161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306900 2001 TG167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306901 2001 TN167 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306902 2001 TV171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306903 2001 TT172 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
306904 2001 TT174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306905 2001 TR176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306906 2001 TO180 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306907 2001 TD181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306908 2001 TG181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306909 2001 TC198 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306910 2001 TC200 11/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
306911 2001 TV208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306912 2001 TZ216 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
306913 2001 TA217 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
306914 2001 TR226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
306915 2001 TM231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
306916 2001 TN241 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306917 2001 UW4 20/10/2001 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
306918 2001 UQ11 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306919 2001 UU17 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306920 2001 UV25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306921 2001 UE29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306922 2001 UL29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306923 2001 UX31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306924 2001 UW42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306925 2001 UK44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306926 2001 UB52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306927 2001 UR56 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306928 2001 UC61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306929 2001 UG79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306930 2001 UA81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306931 2001 UQ87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
306932 2001 UM89 22/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
306933 2001 UT90 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306934 2001 UB95 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306935 2001 UK99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306936 2001 US100 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306937 2001 UM103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306938 2001 UC108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306939 2001 UW108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306940 2001 UL110 21/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
306941 2001 UH111 21/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306942 2001 UP130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306943 2001 UR131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306944 2001 UF135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306945 2001 UM135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306946 2001 UW135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306947 2001 UP139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306948 2001 UU143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306949 2001 UA154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306950 2001 UB167 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306951 2001 UV170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306952 2001 UL176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306953 2001 UY178 24/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306954 2001 UN184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
306955 2001 UA188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306956 2001 UX191 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306957 2001 UW209 20/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
306958 2001 UB213 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306959 2001 UE219 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
306960 2001 UV221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306961 2001 UR222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306962 2001 UW226 16/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
306963 2001 VC5 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306964 2001 VN9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306965 2001 VZ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306966 2001 VK21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306967 2001 VA24 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
306968 2001 VL40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306969 2001 VU58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306970 2001 VD62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306971 2001 VF62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306972 2001 VY62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306973 2001 VX64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306974 2001 VG74 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306975 2001 VP76 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306976 2001 VR78 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306977 2001 VB82 15/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
306978 2001 VW84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306979 2001 VY84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306980 2001 VV101 12/11/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
306981 2001 VY105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306982 2001 VQ107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306983 2001 VD112 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306984 2001 VZ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306985 2001 VD113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306986 2001 VN113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306987 2001 VS115 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306988 2001 VY125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306989 2001 WP7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306990 2001 WJ17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306991 2001 WF18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306992 2001 WB19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306993 2001 WO27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306994 2001 WO31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306995 2001 WY46 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306996 2001 WU51 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
306997 2001 WS56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306998 2001 WY58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306999 2001 WF77 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307000 2001 WA86 20/11/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001