Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/241001–242000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241001 2006 KF86 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
241002 2006 KE92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241003 2006 KA119 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241004 2006 KR121 28/05/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241005 2006 LE5 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241006 2006 LV7 14/06/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
241007 2006 MP2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241008 2006 MQ5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241009 2006 MJ12 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241010 2006 MK12 16/06/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241011 2006 OP11 20/07/2006 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
241012 2006 OQ14 24/07/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
241013 2006 PW13 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
241014 2006 PS34 11/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241015 2006 PH36 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
241016 2006 PY43 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
241017 2006 QN9 19/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
241018 2006 QJ13 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
241019 2006 QS29 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
241020 2006 QC30 19/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
241021 2006 QP30 21/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
241022 2006 QL31 22/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
241023 2006 QA36 19/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241024 2006 QW46 20/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
241025 2006 QF47 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241026 2006 QR63 24/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241027 2006 QJ69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241028 2006 QV79 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241029 2006 QY88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241030 2006 QA91 16/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241031 2006 QD94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241032 2006 QE99 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
241033 2006 QB109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
241034 2006 QQ127 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
241035 2006 QV128 17/08/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
241036 2006 QV132 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241037 2006 QG142 18/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
241038 2006 QO155 18/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
241039 2006 QB159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241040 2006 QA183 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241041 2006 RP5 14/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
241042 2006 RQ16 14/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241043 2006 RQ30 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241044 2006 RW36 12/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
241045 2006 RX40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241046 2006 RD76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241047 2006 RJ81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241048 2006 RL86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241049 2006 RW90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241050 2006 RU104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241051 2006 SE5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241052 2006 SN22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
241053 2006 SV54 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241054 2006 SH75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241055 2006 SC82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241056 2006 SJ108 19/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
241057 2006 SO116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241058 2006 SU125 20/09/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
241059 2006 SD136 20/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241060 2006 SM141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
241061 2006 SD177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241062 2006 SY188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241063 2006 SL215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
241064 2006 SD217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241065 2006 SL217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241066 2006 SP218 29/09/2006 Mayhill A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
241067 2006 SG312 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241068 2006 SV351 30/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
241069 2006 SE373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
241070 2006 SZ390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241071 2006 SF392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
241072 2006 TV12 10/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
241073 2006 TB39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241074 2006 TG45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241075 2006 TT55 12/10/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
241076 2006 TG62 09/10/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
241077 2006 TJ69 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
241078 2006 TB116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
241079 2006 UN3 16/10/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
241080 2006 UF18 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
241081 2006 UF30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241082 2006 US39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
241083 2006 UJ55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241084 2006 UZ182 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241085 2006 UR195 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241086 2006 UV222 17/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241087 2006 UL239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241088 2006 UO254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
241089 2006 UE265 27/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
241090 Nemet 2006 UK290 23/10/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,6 km MPC · JPL
241091 2006 UO296 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
241092 2006 VR2 05/11/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241093 2006 VV57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
241094 2006 WO51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241095 2007 CT29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241096 2007 DD104 25/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241097 2007 DU112 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 27 km MPC · JPL
241098 2007 GW 07/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241099 2007 GH2 06/04/2007 Antares ARO 14 km MPC · JPL
241100 2007 GL29 11/04/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241101 2007 GD50 15/04/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
241102 2007 HO 17/04/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
241103 2007 HM36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241104 2007 JG12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241105 2007 JR15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241106 2007 KL8 20/05/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241107 2007 LQ14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241108 2007 LO17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241109 2007 MB10 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
241110 2007 NR1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
241111 2007 NM7 15/07/2007 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
241112 2007 OF2 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241113 Zhongda 2007 OU4 21/07/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 980 m MPC · JPL
241114 2007 OZ6 22/07/2007 Lulin LUSS 3,2 km MPC · JPL
241115 2007 PC2 07/08/2007 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
241116 2007 PB6 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241117 2007 PC7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241118 2007 PY14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241119 2007 PB15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241120 2007 PX17 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241121 2007 PC20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241122 2007 PU22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241123 2007 PV28 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241124 2007 PO29 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,0 km MPC · JPL
241125 2007 PL30 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241126 2007 PG31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241127 2007 PQ31 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241128 2007 PK35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241129 2007 PL35 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241130 2007 PG39 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
241131 2007 PG40 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241132 2007 PN43 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241133 2007 PF48 13/08/2007 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
241134 2007 QE6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
241135 2007 QO7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
241136 Sandstede 2007 QY11 25/08/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 3,0 km MPC · JPL
241137 2007 QQ13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
241138 2007 QG14 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
241139 2007 QF15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241140 2007 QA17 17/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241141 2007 RX5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
241142 2007 RA7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,7 km MPC · JPL
241143 2007 RA15 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,1 km MPC · JPL
241144 2007 RH19 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
241145 2007 RR21 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
241146 2007 RJ23 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241147 2007 RM24 03/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
241148 2007 RP32 05/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
241149 2007 RR33 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241150 2007 RS37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
241151 2007 RT37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241152 2007 RJ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
241153 2007 RQ39 08/09/2007 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
241154 2007 RQ48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
241155 2007 RN56 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
241156 2007 RJ73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241157 2007 RV77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241158 2007 RR81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
241159 2007 RW85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
241160 2007 RE91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241161 2007 RN93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241162 2007 RC98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241163 2007 RD110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241164 2007 RR115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241165 2007 RR134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
241166 2007 RW134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
241167 2007 RZ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241168 2007 RE146 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241169 2007 RT148 12/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
241170 2007 RX150 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
241171 2007 RC166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241172 2007 RW204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241173 2007 RC207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241174 2007 RC212 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241175 2007 RV216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241176 2007 RK222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241177 2007 RZ227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241178 2007 RK234 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
241179 2007 RK241 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241180 2007 RZ242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241181 2007 RH243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241182 2007 RH245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241183 2007 RU246 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
241184 2007 RZ258 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
241185 2007 RR281 14/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241186 2007 RN285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241187 2007 RF287 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241188 2007 RA293 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241189 2007 RP299 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
241190 2007 RF317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241191 2007 RM317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
241192 Pulyny 2007 SH6 21/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
241193 2007 SN9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241194 2007 SX10 21/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
241195 2007 ST16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241196 2007 SE19 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
241197 2007 SJ20 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,6 km MPC · JPL
241198 2007 TU4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL
241199 2007 TN11 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
241200 2007 TE13 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241201 2007 TM20 08/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241202 2007 TP25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241203 2007 TE27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241204 2007 TV28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241205 2007 TF31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241206 2007 TE35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241207 2007 TA39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
241208 2007 TB41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241209 2007 TZ41 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
241210 2007 TF43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
241211 2007 TW45 07/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
241212 2007 TT50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241213 2007 TG61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241214 2007 TP61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
241215 2007 TA63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241216 2007 TM63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
241217 2007 TF65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
241218 2007 TK68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
241219 2007 TV70 13/10/2007 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
241220 2007 TF80 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
241221 2007 TO80 07/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241222 2007 TL93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241223 2007 TJ95 07/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
241224 2007 TB103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241225 2007 TE111 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241226 2007 TX120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241227 2007 TE123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241228 2007 TH146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241229 2007 TK149 08/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241230 2007 TD161 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241231 2007 TL169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241232 2007 TA178 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241233 2007 TV179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241234 2007 TW185 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241235 2007 TK188 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241236 2007 TB190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241237 2007 TJ192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241238 2007 TG194 07/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
241239 2007 TJ194 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
241240 2007 TZ199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241241 2007 TR204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
241242 2007 TC208 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
241243 2007 TE208 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241244 2007 TA217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
241245 2007 TE218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
241246 2007 TF228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241247 2007 TG229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241248 2007 TN230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241249 2007 TS233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241250 2007 TT233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241251 2007 TQ234 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
241252 2007 TT246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
241253 2007 TE268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241254 2007 TS279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241255 2007 TU279 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241256 2007 TS288 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
241257 2007 TN299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241258 2007 TL310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241259 2007 TV314 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241260 2007 TK316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
241261 2007 TK334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241262 2007 TK339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241263 2007 TB350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241264 2007 TZ378 13/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
241265 2007 TH381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241266 2007 TO389 13/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241267 2007 TM393 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241268 2007 TY397 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241269 2007 TM404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
241270 2007 TT410 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
241271 2007 TG413 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
241272 2007 TZ418 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
241273 2007 TV423 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241274 2007 TW424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241275 2007 TU430 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241276 Guntramlampert 2007 TF436 07/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,2 km MPC · JPL
241277 2007 TW437 13/10/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
241278 2007 TX437 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
241279 2007 TP442 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241280 2007 UA1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
241281 2007 UF2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
241282 2007 UD4 18/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241283 2007 UC10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
241284 2007 UL11 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241285 2007 UH13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
241286 2007 UB29 18/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
241287 2007 UG29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241288 2007 UN30 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241289 2007 UY31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
241290 2007 UZ43 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241291 2007 UY44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241292 2007 UR49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241293 2007 UF51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241294 2007 UH51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241295 2007 UB52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241296 2007 UO52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241297 2007 UD59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241298 2007 UH68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241299 2007 UU78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241300 2007 UH81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241301 2007 US89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241302 2007 UK90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
241303 2007 UD98 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
241304 2007 UE113 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241305 2007 UT113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
241306 2007 UM135 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241307 2007 UE136 30/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241308 2007 VQ 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241309 2007 VL2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
241310 2007 VM2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
241311 2007 VM7 02/11/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
241312 2007 VA13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241313 2007 VV20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241314 2007 VG33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241315 2007 VJ35 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
241316 2007 VW57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241317 2007 VL59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241318 2007 VM70 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241319 2007 VF73 02/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
241320 2007 VZ87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241321 2007 VQ94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
241322 2007 VH98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241323 2007 VS102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241324 2007 VL109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241325 2007 VO113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241326 2007 VZ126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
241327 2007 VW134 03/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
241328 2007 VR155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241329 2007 VV158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
241330 2007 VB166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241331 2007 VJ169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241332 2007 VH200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241333 2007 VR202 07/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
241334 2007 VV206 09/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
241335 2007 VB210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241336 2007 VU219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241337 2007 VJ241 12/11/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
241338 2007 VB243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241339 2007 VL269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241340 2007 VB273 12/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241341 2007 VS299 12/11/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
241342 2007 VY314 02/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
241343 2007 VO320 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
241344 2007 WT6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241345 2007 WF17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241346 2007 WM19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
241347 2007 WP23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241348 2007 WX24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241349 2007 WB25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
241350 2007 WB26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241351 2007 WO39 17/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
241352 2007 WL47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
241353 2007 WL49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
241354 2007 WC56 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
241355 2007 WE58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
241356 2007 WR58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241357 2007 WU58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241358 2007 WO60 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241359 2007 XD1 03/12/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
241360 2007 XG7 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
241361 2007 XO15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
241362 2007 YH2 18/12/2007 Majorca Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
241363 Érdibálint 2007 YA4 19/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 9,8 km MPC · JPL
241364 Reneangelil 2008 AR2 07/01/2008 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
241365 2008 AO3 09/01/2008 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
241366 2008 AY5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
241367 2008 AH60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
241368 2008 DL 24/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
241369 2008 KB43 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
241370 2008 LW8 09/06/2008 Catalina CSS APO 760 m MPC · JPL
241371 2008 QK5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241372 2008 QP31 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241373 2008 RM 02/09/2008 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
241374 2008 RA65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
241375 2008 RC98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241376 2008 RK108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
241377 2008 RK120 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
241378 2008 SY75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
241379 2008 SW77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241380 2008 SQ108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
241381 2008 SO141 24/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
241382 2008 SJ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
241383 2008 SX146 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241384 2008 SG166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241385 2008 SQ182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
241386 2008 SN200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241387 2008 SP243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241388 2008 SP262 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241389 2008 SY265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
241390 2008 SF273 23/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241391 2008 SY273 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
241392 2008 SA285 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241393 2008 SK290 29/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
241394 2008 SN309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
241395 2008 TP52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241396 2008 TR75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241397 2008 TN106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241398 2008 TP126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
241399 2008 TL136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241400 2008 TC160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241401 2008 TF170 08/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
241402 2008 TF190 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241403 2008 UM28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241404 2008 UP75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241405 2008 UV75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241406 2008 UE76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241407 2008 UF78 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241408 2008 UB91 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241409 2008 US99 30/10/2008 Sandlot G. Hug 3,4 km MPC · JPL
241410 2008 UM111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241411 2008 UK113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241412 2008 UW127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
241413 2008 UK139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241414 2008 UD160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241415 2008 US186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
241416 2008 UN198 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241417 2008 UY200 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241418 Darmstadt 2008 UX201 31/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 4,7 km MPC · JPL
241419 2008 US207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
241420 2008 UH230 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241421 2008 UA244 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241422 2008 UH245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
241423 2008 UE247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241424 2008 UR326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
241425 2008 UV326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241426 2008 UQ331 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241427 2008 UY341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241428 2008 VA67 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
241429 2008 VY70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
241430 2008 VV75 07/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
241431 2008 WF85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241432 2008 WG93 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241433 2008 WZ95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241434 2008 WU107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
241435 2008 WC116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241436 2008 WH123 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
241437 2008 WU138 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241438 2008 XL12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
241439 2008 XT20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241440 2008 XP55 06/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241441 2008 XV55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
241442 Shandongkexie 2008 YN9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 4,4 km MPC · JPL
241443 2008 YN15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241444 2008 YJ21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241445 2008 YE23 18/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
241446 2008 YB62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241447 2008 YN78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241448 2008 YV88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
241449 2008 YJ97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
241450 2008 YX98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241451 2008 YC102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241452 2008 YL111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
241453 2008 YO111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241454 2008 YA112 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241455 2008 YD115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241456 2008 YD119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241457 2008 YV137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
241458 2008 YQ142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241459 2008 YX150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241460 2008 YH151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241461 2008 YQ151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241462 2008 YH157 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241463 2008 YQ158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241464 2008 YS163 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
241465 2008 YQ169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
241466 2009 AX2 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241467 2009 AE12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
241468 2009 AC22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241469 2009 AL24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241470 2009 AV28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241471 2009 AG35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
241472 2009 AC49 15/01/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241473 2009 BK11 19/01/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241474 2009 BQ12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241475 Martinagedeck 2009 BK14 25/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,7 km MPC · JPL
241476 2009 BD18 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241477 2009 BH36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241478 2009 BJ66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
241479 2009 BB68 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241480 2009 BG75 20/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
241481 2009 BM83 31/01/2009 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
241482 2009 BV91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241483 2009 BA92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241484 2009 BC92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241485 2009 BE95 26/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
241486 2009 BP98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
241487 2009 BP99 28/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
241488 2009 BB119 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241489 2009 BV125 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241490 2009 BQ133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241491 2009 BT141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241492 2009 BV169 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241493 2009 BQ172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
241494 2009 BO174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
241495 2009 BD184 20/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
241496 2009 CZ3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,3 km MPC · JPL
241497 2009 CC4 07/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 3,7 km MPC · JPL
241498 2009 CV22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241499 2009 CD24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
241500 2009 CK28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241501 2009 CL33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241502 2009 CY41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241503 2009 CN42 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
241504 2009 CD44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
241505 2009 CJ49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
241506 2009 CU53 03/02/2009 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
241507 2009 CM60 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241508 2009 DJ16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
241509 Sessler 2009 DT26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,8 km MPC · JPL
241510 2009 DQ39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
241511 2009 DK41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
241512 2009 DN44 25/02/2009 Dauban F. Kugel 4,1 km MPC · JPL
241513 2009 DG48 28/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
241514 2009 DX69 26/02/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
241515 2009 DU89 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
241516 2009 DD140 19/02/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241517 2009 EK 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 5,3 km MPC · JPL
241518 2009 EV12 03/03/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
241519 2009 FY8 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
241520 2009 FR47 29/03/2009 Jornada D. S. Dixon 5,1 km MPC · JPL
241521 2009 HL2 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
241522 2009 HN3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
241523 2009 HE11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
241524 2009 HR24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241525 2009 RN7 11/09/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
241526 2009 XA15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
241527 Edwardwright 2010 CK9 08/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
241528 Tubman 2010 CA10 08/02/2010 WISE WISE 7,6 km MPC · JPL
241529 Roccutri 2010 CA14 10/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
241530 2010 CC77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
241531 2010 CL177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241532 2010 DV7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
241533 2010 DA34 21/02/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
241534 2010 EE36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
241535 2010 EG38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
241536 2010 EX39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
241537 2010 EE42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
241538 Chudniv 2010 EV42 10/03/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
241539 2010 EB71 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241540 2010 EC88 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
241541 2010 ET101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241542 2010 EJ102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241543 2010 EH127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
241544 2010 EE128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241545 2010 EE129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241546 2010 EV129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
241547 2010 FF13 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241548 2010 FF15 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
241549 2010 FS29 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241550 2010 FD57 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
241551 2010 FJ83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
241552 2010 FK83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
241553 2010 FT88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
241554 2010 FA93 23/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,6 km MPC · JPL
241555 2010 GT5 03/04/2010 Mayhill iTelescope Obs. 3,1 km MPC · JPL
241556 2010 GT29 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
241557 2010 GL31 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
241558 2010 GN33 09/04/2010 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 2,7 km MPC · JPL
241559 2010 GY64 06/04/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
241560 5002 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
241561 2397 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
241562 4192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
241563 1981 EZ5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
241564 1981 ET11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
241565 1981 EU45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
241566 1993 FO9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
241567 1993 OJ9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
241568 1993 RN14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
241569 1995 CZ3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
241570 1995 FK9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
241571 1995 MJ2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
241572 1995 OM13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
241573 1995 QE9 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
241574 1995 SH17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241575 1995 SH21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
241576 1995 SE31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
241577 1995 SK31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
241578 1995 SH50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
241579 1995 UX40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
241580 1995 YN12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
241581 1996 RF14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
241582 1996 RY30 13/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
241583 1996 UV3 31/10/1996 Stroncone A. Vagnozzi 980 m MPC · JPL
241584 1997 CD18 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
241585 1997 JS2 02/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,4 km MPC · JPL
241586 1997 LT1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241587 1997 NE2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
241588 1997 RK1 01/09/1997 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
241589 1997 SG14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
241590 1998 BM4 23/01/1998 Modra A. Galád 5,0 km MPC · JPL
241591 1998 FY24 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241592 1998 KV 21/05/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 4,5 km MPC · JPL
241593 1998 KW42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
241594 1998 TY 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241595 1998 WJ39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
241596 1998 XM2 09/12/1998 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
241597 1998 YD16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
241598 1999 GV28 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241599 1999 JA15 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241600 1999 JV39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241601 1999 NZ34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241602 1999 RZ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241603 1999 RC110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241604 1999 RD133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241605 1999 RF140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241606 1999 RX199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241607 1999 RJ201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
241608 1999 RA224 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
241609 1999 RZ237 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
241610 1999 SZ13 29/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241611 1999 TO10 08/10/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
241612 1999 TN35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241613 1999 TT135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241614 1999 TT146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241615 1999 TB227 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
241616 1999 TC239 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
241617 1999 TV266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241618 1999 TY271 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241619 1999 UU9 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241620 1999 UQ26 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
241621 1999 UR52 31/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
241622 1999 VL5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
241623 1999 VT19 11/11/1999 EverStaR Everstar Obs. 3,9 km MPC · JPL
241624 1999 VU52 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
241625 1999 VE63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241626 1999 VC128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241627 1999 VV162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241628 1999 VM164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241629 1999 VC173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241630 1999 VY174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
241631 1999 VJ182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241632 1999 VV188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241633 1999 VL202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
241634 1999 WA17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
241635 1999 XQ 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241636 1999 XR46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241637 1999 XO114 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241638 1999 XO153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
241639 1999 XX217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
241640 1999 XS249 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
241641 1999 XX250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
241642 2000 AH145 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241643 2000 AJ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
241644 2000 AN208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
241645 2000 DP14 25/02/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
241646 2000 DA72 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241647 2000 EL 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
241648 2000 EN11 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
241649 2000 EC140 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241650 2000 GO3 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241651 2000 GT152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
241652 2000 GZ175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241653 2000 HT6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
241654 2000 HN22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241655 2000 HL99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
241656 2000 JM3 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241657 2000 JC7 06/05/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
241658 2000 JR10 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241659 2000 JS40 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241660 2000 JC46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241661 2000 JA72 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
241662 2000 KO44 30/05/2000 Socorro LINEAR AMO 900 m MPC · JPL
241663 2000 LJ4 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241664 2000 ON8 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241665 2000 OO26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241666 2000 OE38 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241667 2000 OG39 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
241668 2000 OQ58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
241669 2000 OS68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
241670 2000 PH12 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241671 2000 QZ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241672 2000 QT62 28/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
241673 2000 QG70 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241674 2000 QA77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241675 2000 QE77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241676 2000 QW158 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241677 2000 QG161 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
241678 2000 QW169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
241679 2000 QF186 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241680 2000 QZ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
241681 2000 RX8 01/09/2000 River Oaks W. Holliday 6,1 km MPC · JPL
241682 2000 RD21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241683 2000 RP79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241684 2000 RV86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
241685 2000 RW87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
241686 2000 RV98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
241687 2000 SZ16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241688 2000 SF26 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241689 2000 SO50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241690 2000 SK53 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
241691 2000 SP70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241692 2000 SP97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241693 2000 SK99 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241694 2000 SU105 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241695 2000 SL136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241696 2000 SD139 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
241697 2000 SG139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241698 2000 SK166 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241699 2000 SO168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241700 2000 SV175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241701 2000 SK191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241702 2000 SQ231 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241703 2000 ST267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241704 2000 SD270 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241705 2000 SA305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241706 2000 SK340 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241707 2000 SS348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
241708 2000 SD352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
241709 2000 SQ360 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
241710 2000 SF367 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
241711 2000 TD 01/10/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
241712 2000 TP2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
241713 2000 TJ22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241714 2000 TX27 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241715 2000 TP63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241716 2000 UO10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241717 2000 UM26 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241718 2000 UC35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241719 2000 UN41 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241720 2000 UZ43 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
241721 2000 UF53 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241722 2000 UA75 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241723 2000 UL92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241724 2000 UU114 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
241725 2000 VM 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241726 2000 VE7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241727 2000 VS24 01/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
241728 2000 VL35 01/11/2000 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
241729 2000 VG42 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241730 2000 VE50 02/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
241731 2000 VL58 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
241732 2000 WG2 17/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
241733 2000 WN93 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241734 2000 WV93 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241735 2000 WS131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
241736 2000 WC136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241737 2000 WD141 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
241738 2000 WM188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
241739 2000 XR8 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
241740 2000 XF22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241741 2000 XK36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241742 2000 YD11 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241743 2000 YB46 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
241744 2000 YR64 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
241745 2000 YX71 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241746 2000 YY84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241747 2001 AB27 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241748 2001 AB30 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241749 2001 AA41 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
241750 2001 BV8 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241751 2001 BD11 16/01/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
241752 2001 BD40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241753 2001 BC43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
241754 2001 CA1 01/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
241755 2001 CB34 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241756 2001 DD18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241757 2001 DO27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241758 2001 DD31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241759 2001 DT35 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
241760 2001 DO62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241761 2001 DP79 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
241762 2001 DJ102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241763 2001 FG58 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241764 2001 FR67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241765 2001 FG97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241766 2001 FQ101 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241767 2001 FL123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
241768 2001 FP171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
241769 2001 FW171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
241770 2001 FA180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
241771 2001 HD3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241772 2001 HD40 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
241773 2001 JA2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
241774 2001 KD 16/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241775 2001 KE51 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
241776 2001 MM6 21/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
241777 2001 NC9 13/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
241778 2001 NV14 13/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
241779 2001 NG15 13/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
241780 2001 OK 17/07/2001 Badlands Badlands Obs. 1,8 km MPC · JPL
241781 2001 OJ21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
241782 2001 OG31 19/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
241783 2001 OX87 31/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
241784 2001 OU90 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
241785 2001 OJ103 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
241786 2001 PR5 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
241787 2001 PE13 12/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 6,8 km MPC · JPL
241788 2001 PS34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
241789 2001 PP35 11/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
241790 2001 PN40 11/08/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
241791 2001 PB51 15/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
241792 2001 PN58 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
241793 2001 QG6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241794 2001 QK61 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241795 2001 QQ110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
241796 2001 QT190 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241797 2001 QV190 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
241798 2001 QO192 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
241799 2001 QR196 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241800 2001 QM199 22/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241801 2001 QA227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
241802 2001 QA259 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241803 2001 QG274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
241804 2001 QW282 19/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
241805 2001 QA328 21/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,6 km MPC · JPL
241806 2001 QW333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241807 2001 RQ2 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
241808 2001 RH9 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241809 2001 RA16 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
241810 2001 RJ40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241811 2001 RW40 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241812 2001 RH102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241813 2001 RR108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241814 2001 RB152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
241815 2001 RV154 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241816 2001 SA33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
241817 2001 SH39 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241818 2001 SR67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241819 2001 SW75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
241820 2001 SY87 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
241821 2001 SZ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
241822 2001 SX107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241823 2001 SS135 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241824 2001 SV142 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
241825 2001 SH170 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
241826 2001 SL209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241827 2001 SR209 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241828 2001 SF214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241829 2001 SP220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241830 2001 SK233 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241831 2001 SL236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241832 2001 SD238 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241833 2001 SR259 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
241834 2001 SB290 29/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
241835 2001 SX293 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241836 2001 SN295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241837 2001 SY313 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241838 2001 SZ318 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241839 2001 SO339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
241840 2001 SR341 21/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
241841 2001 SW341 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
241842 2001 SY346 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241843 2001 TY10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241844 2001 TY12 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
241845 2001 TH14 06/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
241846 2001 TK34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241847 2001 TY54 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
241848 2001 TK67 13/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
241849 2001 TB86 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241850 2001 TH86 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241851 2001 TE92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241852 2001 TL94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241853 2001 TQ98 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241854 2001 TL104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
241855 2001 TM109 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241856 2001 TT119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241857 2001 TQ134 13/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241858 2001 TF171 15/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
241859 2001 TX171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
241860 2001 TH178 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
241861 2001 TX178 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241862 2001 TE184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241863 2001 TG184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
241864 2001 TL202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
241865 2001 TX202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241866 2001 TA210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
241867 2001 TW214 13/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
241868 2001 TY222 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241869 2001 TW224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241870 2001 TW232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
241871 2001 UL8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241872 2001 UR27 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
241873 2001 UP56 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
241874 2001 UW89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
241875 2001 UB92 18/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
241876 2001 UL121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241877 2001 UJ137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
241878 2001 UR164 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
241879 2001 UC185 17/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
241880 2001 UZ201 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
241881 2001 UD211 21/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
241882 2001 VJ8 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
241883 2001 VC31 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241884 2001 VB34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241885 2001 VK45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
241886 2001 VX46 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241887 2001 VK56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241888 2001 VM91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
241889 2001 VA96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
241890 2001 VR108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
241891 2001 WD6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241892 2001 WR10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241893 2001 WF12 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
241894 2001 WM27 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
241895 2001 WF43 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
241896 2001 WQ72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241897 2001 XQ10 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
241898 2001 XL72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241899 2001 XE132 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241900 2001 XF141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
241901 2001 XF149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241902 2001 XR187 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
241903 2001 XF212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241904 2001 XP213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241905 2001 XW259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
241906 2001 YR86 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
241907 2001 YN104 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241908 2001 YH142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
241909 2001 YS148 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241910 2002 AH12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
241911 2002 AV22 05/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
241912 2002 AE36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241913 2002 AP47 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
241914 2002 AZ54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
241915 2002 AK60 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241916 2002 AE90 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
241917 2002 AK146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241918 2002 AQ150 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
241919 2002 AK182 05/01/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
241920 2002 AD186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241921 2002 AG186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241922 2002 BU 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
241923 2002 BM23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
241924 2002 CH12 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
241925 2002 CP22 05/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
241926 2002 CK23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
241927 2002 CT32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241928 2002 CF33 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241929 2002 CP36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
241930 2002 CC38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241931 2002 CF39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
241932 2002 CF46 08/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241933 2002 CO48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
241934 2002 CA60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241935 2002 CN70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
241936 2002 CX82 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
241937 2002 CG86 07/02/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
241938 2002 CE96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
241939 2002 CB122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241940 2002 CS122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241941 2002 CY135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241942 2002 CQ136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241943 2002 CR138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
241944 2002 CU147 10/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
241945 2002 CJ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
241946 2002 CR219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241947 2002 CY238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
241948 2002 CV259 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241949 2002 CV286 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
241950 2002 DA3 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
241951 2002 DD3 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
241952 2002 DD8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241953 2002 DH11 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241954 2002 ER7 10/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
241955 2002 ET7 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
241956 2002 ET8 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
241957 2002 EO46 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
241958 2002 ED72 13/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
241959 2002 EE102 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241960 2002 EK122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
241961 2002 EN148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241962 2002 FA10 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
241963 2002 FQ28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241964 2002 FC35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
241965 2002 FP36 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
241966 2002 GC4 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
241967 2002 GO10 08/04/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
241968 2002 GM11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
241969 2002 GT63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241970 2002 GY104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
241971 2002 GL106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
241972 2002 GB119 12/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
241973 2002 GV163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
241974 2002 HT2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
241975 2002 JZ23 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
241976 2002 JK41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241977 2002 JO46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
241978 2002 JC78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
241979 2002 JR109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
241980 2002 JM113 15/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
241981 2002 JZ139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
241982 2002 JX145 15/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
241983 2002 KF 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,2 km MPC · JPL
241984 2002 LG 01/06/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
241985 2002 LC11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
241986 2002 LA47 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
241987 2002 LB47 14/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
241988 2002 LZ52 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
241989 2002 LT59 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
241990 2002 NN5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
241991 2002 NK9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
241992 2002 NE21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241993 2002 NM39 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
241994 2002 NK42 14/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
241995 2002 NS43 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
241996 2002 NU59 08/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
241997 2002 NX67 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
241998 2002 NB74 12/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
241999 2002 OT7 19/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242000 2002 OB12 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001