Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/351001–352000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351001 2003 HM42 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351002 2003 HJ44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
351003 2003 JC 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351004 2003 JE13 03/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
351005 2003 KH4 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351006 2003 KX7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351007 2003 MT1 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351008 2003 OZ27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351009 2003 PQ1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
351010 2003 QA28 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351011 2003 QX34 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351012 2003 QF43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351013 2003 QK52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
351014 2003 QR55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351015 2003 QS71 28/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351016 2003 QM78 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351017 2003 RZ4 03/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
351018 2003 RU18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
351019 2003 RK20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351020 2003 SJ9 17/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
351021 2003 SK10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351022 2003 SV11 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351023 2003 SH38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
351024 2003 SF40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351025 2003 SW41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351026 2003 SF53 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351027 2003 SS55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
351028 2003 SX77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351029 2003 SP92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351030 2003 SD107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
351031 2003 SG111 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
351032 2003 SN125 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351033 2003 SY129 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351034 2003 SS145 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351035 2003 SP148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351036 2003 SM157 05/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
351037 2003 SH165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351038 2003 SY167 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
351039 2003 SB170 22/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351040 2003 SC170 22/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,4 km MPC · JPL
351041 2003 SU193 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351042 2003 SX196 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351043 2003 SL207 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
351044 2003 SM208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351045 2003 SU226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351046 2003 SR227 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
351047 2003 ST228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351048 2003 SQ240 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351049 2003 SN244 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
351050 2003 SG248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351051 2003 SM248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351052 2003 SU254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351053 2003 SM255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351054 2003 SW259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351055 2003 SV273 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351056 2003 SP278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351057 2003 SA291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351058 2003 SH296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
351059 2003 SK299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
351060 2003 SW301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351061 2003 SS324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351062 2003 SO335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
351063 2003 SG393 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
351064 2003 SQ401 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
351065 2003 SX405 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
351066 2003 SJ428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351067 2003 SG430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351068 2003 TS13 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351069 2003 TY26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351070 2003 TE59 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351071 2003 UY8 16/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351072 2003 UF11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351073 2003 UR11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351074 2003 UW40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
351075 2003 UN51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351076 2003 UT51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351077 2003 UU53 18/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
351078 2003 UH55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
351079 2003 US59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
351080 2003 UF65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351081 2003 UE77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351082 2003 UC83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351083 2003 UR86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351084 2003 UT106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351085 2003 UG112 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351086 2003 UC122 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
351087 2003 UX125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351088 2003 UH137 22/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351089 2003 UH172 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351090 2003 UV174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351091 2003 UC178 21/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
351092 2003 UF204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351093 2003 UW207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351094 2003 UR223 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351095 2003 UO241 24/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
351096 2003 UT243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351097 2003 UM246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
351098 2003 UV247 24/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
351099 2003 UZ248 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351100 2003 UZ251 26/10/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351101 2003 UU263 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351102 2003 UW267 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351103 2003 UC272 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
351104 2003 UP282 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351105 2003 UT317 17/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
351106 2003 UH318 16/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351107 2003 UX325 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
351108 2003 UL334 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
351109 2003 UX347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
351110 2003 UX352 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351111 2003 UK354 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351112 2003 UG378 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
351113 2003 UC390 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351114 2003 UT393 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
351115 2003 VN2 14/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351116 2003 VV8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351117 2003 WR2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351118 2003 WE3 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
351119 2003 WT16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351120 2003 WQ30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351121 2003 WE66 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351122 2003 WA73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351123 2003 WE73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351124 2003 WJ80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351125 2003 WR82 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351126 2003 WF83 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
351127 2003 WZ85 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
351128 2003 WP86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351129 2003 WS92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
351130 2003 WO101 21/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351131 2003 WL112 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351132 2003 WP112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351133 2003 WY112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351134 2003 WK113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351135 2003 WX131 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351136 2003 WM142 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351137 2003 WE150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
351138 2003 WX152 26/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
351139 2003 WX160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351140 2003 WB168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351141 2003 WT170 21/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351142 2003 XX15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351143 2003 XX22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351144 2003 XM36 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
351145 2003 YR13 17/12/2003 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
351146 2003 YB15 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351147 2003 YY19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351148 2003 YG28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351149 2003 YE31 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351150 2003 YO44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351151 2003 YC48 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
351152 2003 YD52 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
351153 2003 YE55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351154 2003 YJ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
351155 2003 YJ106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351156 2003 YF133 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
351157 2003 YW149 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351158 2003 YX160 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351159 2003 YF167 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351160 2003 YL169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351161 2003 YT173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351162 2003 YJ181 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351163 2004 AO6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351164 2004 AL12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351165 2004 AG19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
351166 2004 BQ2 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351167 2004 BQ3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
351168 2004 BE5 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351169 2004 BO11 16/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351170 2004 BH14 18/01/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,7 km MPC · JPL
351171 2004 BX22 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351172 2004 BO29 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
351173 2004 BH30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
351174 2004 BE52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
351175 2004 BR52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351176 2004 BP62 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351177 2004 BO64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351178 2004 BM67 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
351179 2004 BM76 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351180 2004 BE84 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
351181 2004 BB98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351182 2004 BP115 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
351183 2004 BN117 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351184 2004 BJ150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351185 2004 CE1 19/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
351186 2004 CV28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351187 2004 CB37 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351188 2004 CF44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351189 2004 CM56 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
351190 2004 CE67 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351191 2004 CF67 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
351192 2004 CN70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
351193 2004 CH78 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351194 2004 DH23 18/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351195 2004 DK24 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
351196 2004 DO26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351197 2004 DL49 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351198 2004 DD52 25/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351199 2004 DD56 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351200 2004 EQ69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351201 2004 FR61 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351202 2004 FL116 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351203 2004 FT130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351204 2004 FB136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351205 2004 FE136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
351206 2004 GP59 12/04/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
351207 2004 HL30 21/04/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
351208 2004 HB47 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351209 2004 JY32 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
351210 2004 JD40 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
351211 2004 LZ7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351212 2004 LM10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
351213 2004 MM3 18/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
351214 2004 ND1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
351215 2004 NQ3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 770 m MPC · JPL
351216 2004 NS22 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
351217 2004 NP27 11/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351218 2004 OO7 16/07/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
351219 2004 OR9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
351220 2004 PH2 07/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
351221 2004 PS6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351222 2004 PU6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351223 2004 PG7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351224 2004 PZ14 07/08/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
351225 2004 PT27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
351226 2004 PU31 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
351227 2004 PL36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
351228 2004 PS40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351229 2004 PG48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351230 2004 PM49 08/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
351231 2004 PL52 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
351232 2004 PF56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
351233 2004 PJ57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351234 2004 PG74 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
351235 2004 PW92 11/08/2004 Wrightwood J. W. Young 910 m MPC · JPL
351236 2004 PU94 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
351237 2004 QL12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
351238 2004 RE5 04/09/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
351239 2004 RR15 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351240 2004 RP17 07/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
351241 2004 RA18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351242 2004 RH26 06/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
351243 2004 RV34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351244 2004 RY45 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
351245 2004 RT51 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
351246 2004 RP56 08/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
351247 2004 RT57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
351248 2004 RH58 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
351249 2004 RT58 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
351250 2004 RK60 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
351251 2004 RE68 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351252 2004 RO70 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351253 2004 RZ75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351254 2004 RK76 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
351255 2004 RS89 08/09/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
351256 2004 RP95 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
351257 2004 RT97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351258 2004 RC102 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351259 2004 RB115 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351260 2004 RS137 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351261 2004 RA141 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
351262 2004 RT176 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
351263 2004 RL178 10/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
351264 2004 RA181 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
351265 2004 RW184 10/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
351266 2004 RU189 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351267 2004 RT192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351268 2004 RB196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
351269 2004 RD204 12/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351270 2004 RM204 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351271 2004 RU225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351272 2004 RT231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351273 2004 RQ238 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
351274 2004 RH271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351275 2004 RR312 15/09/2004 7300 Observatory 7300 Obs. 1,0 km MPC · JPL
351276 2004 RG335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351277 2004 RC346 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351278 2004 SB20 21/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
351279 2004 SJ20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL
351280 2004 SE34 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
351281 2004 SX38 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
351282 2004 SH56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
351283 2004 TE 02/10/2004 Needville Needville Obs. 790 m MPC · JPL
351284 2004 TH4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351285 2004 TX12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
351286 2004 TE13 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
351287 2004 TW18 08/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351288 2004 TU23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351289 2004 TN47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351290 2004 TX61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
351291 2004 TW81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
351292 2004 TG89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351293 2004 TV104 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351294 2004 TX105 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351295 2004 TA116 03/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351296 2004 TU122 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351297 2004 TC123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
351298 2004 TE124 07/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
351299 2004 TJ129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351300 2004 TE139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351301 2004 TM192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351302 2004 TB193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351303 2004 TE195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
351304 2004 TH203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351305 2004 TU213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
351306 2004 TY280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351307 2004 TN285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351308 2004 TJ309 10/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
351309 2004 TA310 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351310 2004 TV332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351311 2004 TQ342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351312 2004 TM343 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351313 2004 TG348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351314 2004 TG367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351315 2004 TL369 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351316 2004 UY2 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
351317 2004 UD4 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351318 2004 UC8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351319 2004 VT2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
351320 2004 VW16 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351321 2004 VG27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351322 2004 VV29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351323 2004 VO33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351324 2004 VN46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351325 2004 VA58 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351326 2004 VW72 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351327 2004 VR75 12/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351328 2004 WL10 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
351329 2004 XM2 01/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351330 2004 XH12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
351331 2004 XH29 10/12/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
351332 2004 XH41 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,2 km MPC · JPL
351333 2004 XV48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351334 2004 XZ88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351335 2004 XB102 10/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
351336 2004 XM102 01/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351337 2004 XQ140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351338 2004 XR163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351339 2004 XF183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
351340 2004 YC5 20/12/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
351341 2005 AY5 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351342 2005 AZ8 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351343 2005 AS21 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351344 2005 AD24 07/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351345 2005 AO27 13/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351346 2005 AX30 09/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
351347 2005 AO40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351348 2005 AC46 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351349 2005 AT48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351350 2005 AV53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351351 2005 AV65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351352 2005 AP76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351353 2005 BA 16/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
351354 2005 BZ6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351355 2005 BE20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351356 2005 BJ23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351357 2005 BV24 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351358 2005 BQ38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
351359 2005 BX48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351360 2005 CF2 01/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351361 2005 CO3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351362 2005 CX7 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351363 2005 CZ7 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351364 2005 CX11 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351365 2005 CN19 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351366 2005 CQ31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351367 2005 CD40 05/02/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
351368 2005 CR61 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351369 2005 CY67 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351370 2005 EY 01/03/2005 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
351371 2005 EM11 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351372 2005 EU11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351373 2005 ER24 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351374 2005 EM26 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
351375 2005 EB41 01/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351376 2005 EJ61 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
351377 2005 EU66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
351378 2005 EM67 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351379 2005 EX67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351380 2005 ER68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351381 2005 EL84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351382 2005 ER87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
351383 2005 EX91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
351384 2005 EL94 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351385 2005 EL129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351386 2005 EB133 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351387 2005 EX136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
351388 2005 EQ159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351389 2005 EO174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351390 2005 EN182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351391 2005 EO198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
351392 2005 EQ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
351393 2005 ES215 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351394 2005 EM222 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351395 2005 EU224 09/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351396 2005 ES230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
351397 2005 ET234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
351398 2005 EP240 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
351399 2005 ET240 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351400 2005 EY241 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351401 2005 EA246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351402 2005 ET250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351403 2005 ES253 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351404 2005 EA263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351405 2005 EB265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351406 2005 FS 16/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351407 2005 FZ7 30/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351408 2005 FN11 17/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
351409 2005 FP12 16/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351410 2005 FO14 16/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
351411 2005 GB2 01/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351412 2005 GD7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351413 2005 GJ7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351414 2005 GT7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
351415 2005 GR22 04/04/2005 Kitami K. Endate 2,0 km MPC · JPL
351416 2005 GZ23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
351417 2005 GJ25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
351418 2005 GE33 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
351419 2005 GF37 02/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
351420 2005 GE38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351421 2005 GU40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351422 2005 GA43 18/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351423 2005 GL45 05/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351424 2005 GL48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
351425 2005 GT65 02/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351426 2005 GC66 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351427 2005 GN80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351428 2005 GX104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351429 2005 GV111 05/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351430 2005 GD119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
351431 2005 GR122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
351432 2005 GO150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351433 2005 GD160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351434 2005 GD163 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
351435 2005 GK173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351436 2005 GJ210 09/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351437 2005 GS227 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351438 2005 HG1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351439 2005 HD2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351440 2005 HX2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351441 2005 JY8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,3 km MPC · JPL
351442 2005 JD16 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
351443 2005 JR35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351444 2005 JP54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351445 2005 JL78 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351446 2005 JB103 09/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351447 2005 JV108 14/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
351448 2005 JS118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351449 2005 JA141 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351450 2005 JN141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351451 2005 JO160 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351452 2005 JW160 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351453 2005 KY10 30/05/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
351454 2005 KW13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
351455 2005 LU8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351456 2005 LB28 09/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351457 2005 MA22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351458 2005 MJ22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351459 2005 MB28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351460 2005 MF36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351461 2005 MO39 29/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351462 2005 NL10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
351463 2005 NH30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351464 2005 NG35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351465 2005 NB40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351466 2005 NZ65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351467 2005 NX94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
351468 2005 NY122 04/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
351469 2005 OG1 19/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
351470 2005 OU8 29/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351471 2005 PU8 04/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351472 2005 PW11 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
351473 2005 PW21 06/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351474 2005 PW23 06/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351475 2005 PH27 10/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,9 km MPC · JPL
351476 2005 QQ7 24/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
351477 2005 QU13 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
351478 2005 QG18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
351479 2005 QU35 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351480 2005 QV39 26/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
351481 2005 QQ59 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351482 2005 QJ79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
351483 2005 QY95 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
351484 2005 QC97 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351485 2005 QO100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351486 2005 QJ102 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
351487 2005 QE103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351488 2005 QK103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351489 2005 QZ110 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351490 2005 QL112 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351491 2005 QO119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351492 2005 QW125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
351493 2005 QH128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351494 2005 QT147 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
351495 2005 QZ149 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351496 2005 QR153 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
351497 2005 QQ163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351498 2005 QC166 31/08/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
351499 2005 QN167 27/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
351500 2005 QN182 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351501 2005 QQ188 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351502 2005 RA4 03/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351503 2005 RS7 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351504 2005 RY13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351505 2005 RW14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
351506 2005 RQ26 08/09/2005 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
351507 2005 RK29 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
351508 2005 RN33 13/09/2005 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
351509 2005 RS33 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 750 m MPC · JPL
351510 2005 RF41 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351511 2005 RR44 01/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351512 2005 RH46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
351513 2005 SH43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351514 2005 SW47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
351515 2005 SV54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351516 2005 SN67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351517 2005 ST74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351518 2005 SO84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351519 2005 SF103 25/09/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
351520 2005 SH108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351521 2005 SL118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351522 2005 SQ118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351523 2005 SC119 28/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
351524 2005 SO126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351525 2005 SY129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
351526 2005 SY130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351527 2005 SG137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351528 2005 SU140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351529 2005 SJ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
351530 2005 SF166 28/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
351531 2005 SC173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351532 2005 SA188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351533 2005 SL193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351534 2005 SM194 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351535 2005 SS194 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351536 2005 SC195 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
351537 2005 SP212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351538 2005 SD220 29/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
351539 2005 SS250 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351540 2005 SD259 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351541 2005 SC263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351542 2005 TY6 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351543 2005 TP10 02/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351544 2005 TD13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351545 2005 TE15 04/10/2005 Palomar NEAT 410 m MPC · JPL
351546 2005 TA29 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
351547 2005 TF36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351548 2005 TN72 05/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351549 2005 TJ73 06/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
351550 2005 TX73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
351551 2005 TY97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
351552 2005 TK100 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351553 2005 TB113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351554 2005 TT132 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351555 2005 TK134 10/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
351556 2005 TW146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351557 2005 TN148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
351558 2005 TO177 04/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351559 2005 TA193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
351560 2005 TJ194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
351561 2005 UR23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351562 2005 UY53 23/10/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
351563 2005 UU60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
351564 2005 UJ143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351565 2005 UD157 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351566 2005 UU164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351567 2005 UR178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351568 2005 UN180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351569 2005 UU221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351570 2005 UQ240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
351571 2005 UA244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351572 2005 UH246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
351573 2005 UF251 23/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
351574 2005 UU271 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351575 2005 UB280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351576 2005 UE283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351577 2005 UO290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351578 2005 UB317 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
351579 2005 UF326 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351580 2005 UY352 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351581 2005 UR358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351582 2005 UC364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351583 2005 UQ428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351584 2005 UQ438 28/10/2005 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
351585 2005 UL455 29/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351586 2005 UT456 30/10/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
351587 2005 UJ457 31/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351588 2005 UA481 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
351589 2005 UT485 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
351590 2005 UF488 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
351591 2005 UH496 26/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
351592 2005 UA510 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
351593 2005 UT511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351594 2005 UR513 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351595 2005 UW514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
351596 2005 US524 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351597 2005 UW524 31/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351598 2005 UO527 25/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
351599 2005 VK16 03/11/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
351600 2005 VT32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351601 2005 VX82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
351602 2005 VU87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351603 2005 VH102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
351604 2005 VL112 08/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351605 2005 VP113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351606 2005 VG114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
351607 2005 VF119 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
351608 2005 VZ124 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
351609 2005 VO127 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351610 2005 VS130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
351611 2005 VG133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
351612 2005 VS133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 5,2 km MPC · JPL
351613 2005 WR11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351614 2005 WL51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351615 2005 WU55 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
351616 2005 WQ98 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351617 2005 WT103 28/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
351618 2005 WQ104 28/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
351619 2005 WA139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351620 2005 WC160 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
351621 2005 WA174 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351622 2005 WF179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
351623 2005 WU193 28/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
351624 2005 WL195 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
351625 2005 WE204 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
351626 2005 WK204 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
351627 2005 XW7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
351628 2005 XO26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
351629 2005 XG37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
351630 2005 XQ64 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351631 2005 XQ71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
351632 2005 XO86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351633 2005 YT5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351634 2005 YH16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351635 2005 YT22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351636 2005 YQ23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351637 2005 YG34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351638 2005 YF45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351639 2005 YA53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351640 2005 YL57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351641 2005 YY69 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351642 2005 YK70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351643 2005 YM78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351644 2005 YS78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351645 2005 YP80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
351646 2005 YD91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351647 2005 YO106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351648 2005 YO115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351649 2005 YY123 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351650 2005 YG127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351651 2005 YJ130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351652 2005 YA131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
351653 2005 YL151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351654 2005 YT155 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
351655 2005 YA161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
351656 2005 YF166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
351657 2005 YZ168 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351658 2005 YU192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351659 2005 YF193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351660 2005 YJ205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351661 2005 YW205 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351662 2005 YC246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351663 2005 YH249 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
351664 2006 AP2 05/01/2006 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
351665 2006 AA12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
351666 2006 AE23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
351667 2006 AD32 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351668 2006 AG37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351669 2006 AZ39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
351670 2006 AZ42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
351671 2006 AB49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351672 2006 AQ50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351673 2006 AL64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351674 2006 AY64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
351675 2006 AA66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
351676 2006 AX72 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351677 2006 AM78 11/01/2006 Wrightwood J. W. Young 800 m MPC · JPL
351678 2006 AB89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351679 2006 BK20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
351680 2006 BL21 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
351681 2006 BG27 20/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351682 2006 BH30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351683 2006 BQ32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351684 2006 BK33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351685 2006 BL36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351686 2006 BJ38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351687 2006 BL46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
351688 2006 BQ46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
351689 2006 BV58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351690 2006 BA59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351691 2006 BL67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351692 2006 BL82 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
351693 2006 BC85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351694 2006 BK85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351695 2006 BE86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351696 2006 BM134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
351697 2006 BT134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
351698 2006 BG140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
351699 2006 BB141 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
351700 2006 BT155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351701 2006 BU156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
351702 2006 BG160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351703 2006 BS162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
351704 2006 BV164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351705 2006 BE190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351706 2006 BS193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351707 2006 BB215 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
351708 2006 BJ218 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
351709 2006 BM218 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
351710 2006 BF222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351711 2006 BY222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351712 2006 BE224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
351713 2006 BC226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351714 2006 BT226 30/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
351715 2006 BC230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351716 2006 BM242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351717 2006 BC245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351718 2006 BA249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351719 2006 BG260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351720 2006 BY261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351721 2006 BR264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351722 2006 BV268 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351723 2006 BS274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351724 2006 BB276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351725 2006 BE281 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351726 2006 CV5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
351727 2006 CF25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
351728 2006 CH37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
351729 2006 CC40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
351730 2006 CV45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351731 2006 CN49 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351732 2006 CL61 02/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351733 2006 CP67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
351734 2006 DT3 20/02/2006 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
351735 2006 DW5 20/02/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351736 2006 DC10 21/02/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
351737 2006 DL10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
351738 2006 DD23 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351739 2006 DY42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351740 2006 DH51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351741 2006 DO51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
351742 2006 DD68 24/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351743 2006 DB74 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351744 2006 DK84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351745 2006 DV107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351746 2006 DV108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
351747 2006 DH112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
351748 2006 DL116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351749 2006 DS120 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
351750 2006 DH125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
351751 2006 DU126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351752 2006 DR132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
351753 2006 DO146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
351754 2006 DH149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
351755 2006 DZ156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351756 2006 DT159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351757 2006 DR165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351758 2006 DP178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
351759 2006 DY187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
351760 2006 DN195 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
351761 2006 DM196 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
351762 2006 DB202 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
351763 2006 DS208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351764 2006 DJ211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
351765 2006 DN211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351766 2006 EM3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351767 2006 EK5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351768 2006 EA21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351769 2006 EF52 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351770 2006 ER55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351771 2006 EX55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
351772 2006 EC69 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
351773 2006 FV13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351774 2006 FE41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
351775 2006 GW7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
351776 2006 GH24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351777 2006 GK29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
351778 2006 GQ44 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351779 2006 GH46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351780 2006 HN 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351781 2006 HW 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351782 2006 HX 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351783 2006 HU1 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351784 2006 HZ11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351785 Reguly 2006 HL18 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 660 m MPC · JPL
351786 2006 HT27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351787 2006 HP31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351788 2006 HB34 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351789 2006 HB43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
351790 2006 HW46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351791 2006 HB52 24/04/2006 Nyukasa A. Nakanishi, F. Futaba 2,3 km MPC · JPL
351792 2006 HP53 19/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351793 2006 HP72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351794 2006 HH74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351795 2006 HH84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351796 2006 HT144 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
351797 2006 JV23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
351798 2006 JZ42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
351799 2006 JT45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
351800 2006 JG56 18/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351801 2006 KW23 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
351802 2006 KG29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351803 2006 KG45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351804 2006 KD46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
351805 2006 KF57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351806 2006 KP68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
351807 2006 KH74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351808 2006 KU86 27/05/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
351809 2006 KN96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351810 2006 KD141 24/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
351811 2006 LM4 11/06/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351812 2006 LZ7 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
351813 2006 MW12 19/06/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351814 2006 OK7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
351815 2006 OF15 30/07/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
351816 2006 OZ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
351817 2006 PC7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351818 2006 PP7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351819 2006 PH12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351820 2006 PK12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351821 2006 PR19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351822 2006 PG25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351823 2006 PB32 15/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351824 2006 PG32 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351825 2006 PS32 15/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
351826 2006 PF40 14/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351827 2006 QQ26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351828 2006 QX30 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351829 2006 QY40 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351830 2006 QY45 19/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351831 2006 QN49 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351832 2006 QD51 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351833 2006 QV71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351834 2006 QC95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351835 2006 QS100 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351836 2006 QK102 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351837 2006 QJ103 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351838 2006 QQ103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
351839 2006 QV110 30/08/2006 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
351840 2006 QX117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
351841 2006 QB120 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351842 2006 QF136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
351843 2006 QQ138 16/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351844 2006 QF139 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351845 2006 QX158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351846 2006 QN180 23/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
351847 2006 RZ2 14/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
351848 2006 RZ10 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
351849 2006 RO21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351850 2006 RM22 11/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351851 2006 RP23 13/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351852 2006 RC29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351853 2006 RD29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351854 2006 RR31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351855 2006 RA34 12/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351856 2006 RS41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351857 2006 RP75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351858 2006 RO97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351859 2006 RT104 14/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
351860 2006 RC121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351861 2006 SX 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351862 2006 SZ 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351863 2006 SZ1 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
351864 2006 SP2 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351865 2006 SF24 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
351866 2006 SA26 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
351867 2006 SL32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351868 2006 SA38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351869 2006 ST42 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351870 2006 SP50 16/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351871 2006 SH69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351872 2006 ST72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351873 2006 SS77 21/09/2006 Kanab E. E. Sheridan 1,9 km MPC · JPL
351874 2006 SB80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351875 2006 SK81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351876 2006 SO84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351877 2006 SP84 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
351878 2006 ST93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351879 2006 ST111 07/03/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
351880 2006 SR130 17/09/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
351881 2006 SH139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
351882 2006 SQ139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
351883 2006 SJ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351884 2006 ST151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351885 2006 SA164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351886 2006 SO189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351887 2006 SO194 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
351888 2006 SQ202 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351889 2006 SA211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351890 2006 SU216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351891 2006 SZ216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351892 2006 SL220 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351893 2006 SZ223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351894 2006 SU229 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351895 2006 SU230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351896 2006 SN237 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351897 2006 SF241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351898 2006 SE242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351899 2006 SZ249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351900 2006 SS252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351901 2006 SO261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351902 2006 SK262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351903 2006 SY291 24/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351904 2006 SA292 25/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351905 2006 ST310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351906 2006 SD317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351907 2006 SR324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351908 2006 SA332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351909 2006 SL354 30/09/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
351910 2006 SP355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351911 2006 SO356 30/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
351912 2006 SM357 30/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
351913 2006 SM358 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351914 2006 SH374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
351915 2006 SX374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
351916 2006 SB377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
351917 2006 SL382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
351918 2006 SB386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
351919 2006 SL386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
351920 2006 SE387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
351921 2006 SO388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
351922 2006 SC389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
351923 2006 SQ389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
351924 2006 SK404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351925 2006 SO407 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
351926 2006 SH411 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
351927 2006 SO411 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
351928 2006 TN4 27/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351929 2006 TH18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351930 2006 TM24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351931 2006 TR25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351932 2006 TF28 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351933 2006 TV31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351934 2006 TS33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351935 2006 TD35 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351936 2006 TQ35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351937 2006 TO36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351938 2006 TA37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351939 2006 TW43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351940 2006 TC44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351941 2006 TN51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351942 2006 TE58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
351943 2006 TB61 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351944 2006 TF72 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351945 2006 TQ74 02/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351946 2006 TO80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351947 2006 TC81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351948 2006 TW81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
351949 2006 TU84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351950 2006 TF85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351951 2006 TQ85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351952 2006 TU85 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
351953 2006 TA88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
351954 2006 TK88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351955 2006 TC95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351956 2006 TJ99 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351957 2006 TO102 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
351958 2006 TB113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
351959 2006 TH113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
351960 2006 TZ114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
351961 2006 TQ117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 5,1 km MPC · JPL
351962 2006 TV122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351963 2006 TQ128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351964 2006 TG129 12/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351965 2006 UV2 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351966 2006 UC7 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351967 2006 UK7 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351968 2006 UA13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351969 2006 UR14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351970 2006 UT19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351971 2006 UD28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351972 2006 UG30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
351973 2006 UD45 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
351974 2006 UH56 19/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
351975 2006 UR59 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
351976 2006 UP64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
351977 2006 UB70 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351978 2006 UZ83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351979 2006 UC85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351980 2006 UG98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351981 2006 UR98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351982 2006 UR100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351983 2006 US107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351984 2006 UH125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351985 2006 UF131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
351986 2006 UV134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351987 2006 UK136 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351988 2006 UD156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
351989 2006 UF179 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351990 2006 UJ179 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
351991 2006 UX183 28/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351992 2006 UA188 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351993 2006 UG188 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351994 2006 US190 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351995 2006 UZ191 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351996 2006 UK192 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351997 2006 UA194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351998 2006 UF203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351999 2006 UF208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352000 2006 UL210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001