Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/250001–251000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250001 2001 XR265 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
250002 2001 YJ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250003 2001 YQ59 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
250004 2001 YD107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250005 2001 YB126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250006 2002 AT 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
250007 2002 AR9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
250008 2002 AO31 08/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
250009 2002 AV38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250010 2002 AF44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250011 2002 AY48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250012 2002 AX51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250013 2002 AT73 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
250014 2002 AZ75 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250015 2002 AQ86 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
250016 2002 AB94 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
250017 2002 AK110 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250018 2002 AQ126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250019 2002 AF141 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
250020 2002 AB161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250021 2002 AH201 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250022 2002 BF16 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250023 2002 CV7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
250024 2002 CA12 06/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
250025 2002 CE19 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250026 2002 CL23 05/02/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
250027 2002 CQ37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250028 2002 CO46 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 900 m MPC · JPL
250029 2002 CQ49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
250030 2002 CQ51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
250031 2002 CD71 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250032 2002 CQ71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250033 2002 CW80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250034 2002 CV81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250035 2002 CZ116 15/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,4 km MPC · JPL
250036 2002 CO118 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250037 2002 CG125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250038 2002 CC152 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250039 2002 CH164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
250040 2002 CA167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250041 2002 CT182 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250042 2002 CH210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250043 2002 CA214 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
250044 2002 CL223 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250045 2002 CX227 06/02/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250046 2002 CD228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250047 2002 CF239 11/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
250048 2002 CE247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
250049 2002 CQ253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
250050 2002 CQ277 07/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
250051 2002 CM295 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250052 2002 CC297 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250053 2002 CK299 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250054 2002 CR301 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250055 2002 CH303 14/02/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 5,3 km MPC · JPL
250056 2002 CX305 03/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
250057 2002 CS308 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250058 2002 CP312 06/02/2002 La Silla C. Barbieri 860 m MPC · JPL
250059 2002 CK316 06/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
250060 2002 DQ16 20/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
250061 2002 EO 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
250062 2002 ED8 12/03/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
250063 2002 EC40 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
250064 2002 EH56 13/03/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
250065 2002 EB62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250066 2002 EE62 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
250067 2002 EP62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250068 2002 EZ75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250069 2002 ED81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250070 2002 EO82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250071 2002 EO89 12/03/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
250072 2002 EB99 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250073 2002 EN114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250074 2002 EE117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250075 2002 EY123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250076 2002 EL135 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
250077 2002 EE144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250078 2002 EO149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250079 2002 EG154 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250080 2002 EQ155 05/03/2002 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250081 2002 ED158 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
250082 2002 EM161 06/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
250083 2002 EH162 12/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250084 2002 FD26 19/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
250085 2002 FJ33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250086 2002 GW 03/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250087 2002 GW24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250088 2002 GA26 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250089 2002 GH35 01/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
250090 2002 GE48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250091 2002 GF64 08/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
250092 2002 GN66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250093 2002 GC67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250094 2002 GU83 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
250095 2002 GL89 08/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
250096 2002 GK98 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250097 2002 GW100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250098 2002 GR104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250099 2002 GF128 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
250100 2002 GZ139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250101 2002 GF182 03/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
250102 2002 GV188 09/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
250103 2002 HB 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250104 2002 HO8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
250105 2002 JY57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250106 2002 JJ77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250107 2002 JP82 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250108 2002 JR99 11/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250109 2002 JG127 07/05/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
250110 2002 JE137 09/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250111 2002 JB144 13/05/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
250112 2002 KY14 19/05/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 39 km MPC · JPL
250113 2002 LS7 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
250114 2002 LJ11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250115 2002 LO15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250116 2002 LH28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250117 2002 NZ5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
250118 2002 NU69 11/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250119 2002 OS6 20/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
250120 2002 OQ26 18/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250121 2002 PQ17 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
250122 2002 PD25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250123 2002 PP43 11/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
250124 2002 PY47 10/08/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
250125 2002 PL74 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
250126 2002 PK98 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250127 2002 PS141 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250128 2002 PV155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 7,0 km MPC · JPL
250129 2002 QE11 24/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250130 2002 QC27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250131 2002 QK44 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
250132 2002 QC52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,5 km MPC · JPL
250133 2002 QD64 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250134 2002 QK83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250135 2002 QU100 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250136 2002 QS131 28/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
250137 2002 RZ21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250138 2002 RD52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250139 2002 RK68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
250140 2002 RV70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
250141 2002 RX70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250142 2002 RN79 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
250143 2002 RD82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250144 2002 RC99 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
250145 2002 RD136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
250146 2002 RE147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250147 2002 RT181 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
250148 2002 RX182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250149 2002 RW206 14/09/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
250150 2002 RL236 12/09/2002 Palomar R. Matson 900 m MPC · JPL
250151 2002 RT241 13/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
250152 2002 SQ13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250153 2002 SU20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250154 2002 SL30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
250155 2002 TT28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250156 2002 TY30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
250157 2002 TV34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250158 2002 TD42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250159 2002 TY42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250160 2002 TY53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250161 2002 TZ54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
250162 2002 TY57 02/10/2002 Haleakala NEAT 470 m MPC · JPL
250163 2002 TM67 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250164 Hannsruder 2002 TM69 10/10/2002 Trebur M. Kretlow 1,4 km MPC · JPL
250165 2002 TX73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250166 2002 TR76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
250167 2002 TS93 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250168 2002 TF102 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
250169 2002 TJ102 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
250170 2002 TC113 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
250171 2002 TH133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250172 2002 TT146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250173 2002 TZ196 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250174 2002 TK203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250175 2002 TW211 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
250176 2002 TA222 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
250177 2002 TO223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250178 2002 TK232 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
250179 2002 TU236 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250180 2002 TP237 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250181 2002 TU249 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
250182 2002 TZ252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250183 2002 TX271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250184 2002 TE289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250185 2002 TH291 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250186 2002 TH293 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250187 2002 TT297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250188 2002 TN299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250189 2002 TW300 15/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250190 2002 TN324 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
250191 2002 TJ378 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
250192 2002 UM12 31/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
250193 2002 UX19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
250194 2002 UZ20 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
250195 2002 UX22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
250196 2002 UZ33 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
250197 2002 UL36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
250198 2002 US38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
250199 2002 UY38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
250200 2002 UM40 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250201 2002 UA41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
250202 2002 US44 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250203 2002 UN65 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
250204 2002 UW77 29/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
250205 2002 VU3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
250206 2002 VS6 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
250207 2002 VU8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250208 2002 VO27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
250209 2002 VK29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
250210 2002 VP31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250211 2002 VV33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250212 2002 VD34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250213 2002 VM35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250214 2002 VF36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250215 2002 VF42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250216 2002 VQ56 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250217 2002 VO79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250218 2002 VC84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
250219 2002 VS86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250220 2002 VH87 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250221 2002 VS102 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250222 2002 VM103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
250223 2002 VD115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250224 2002 VO117 11/11/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
250225 2002 VJ125 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
250226 2002 VT139 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250227 2002 WB15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
250228 2002 WM18 30/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
250229 2002 XG32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250230 2002 XJ38 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250231 2002 XF50 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
250232 2002 XQ55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250233 2002 XC64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
250234 2002 XN70 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
250235 2002 XQ73 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250236 2002 XQ74 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250237 2002 XW74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250238 2002 XF78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250239 2002 XX79 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250240 2002 XY79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250241 2002 XE82 11/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
250242 2002 XT95 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250243 2002 YP18 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250244 2003 AG 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250245 2003 AR34 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
250246 2003 AW36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250247 2003 AA38 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
250248 2003 AY45 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250249 2003 AG63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250250 2003 AT64 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
250251 2003 AZ67 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
250252 2003 AE68 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250253 2003 BP8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
250254 2003 BL23 25/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250255 2003 BL34 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
250256 2003 BG50 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250257 2003 BD51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250258 2003 BL54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250259 2003 BM54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250260 2003 BT75 29/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250261 2003 BE79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
250262 2003 CQ2 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
250263 2003 CR5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250264 2003 CV12 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
250265 2003 CD22 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
250266 2003 EY30 06/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
250267 2003 FD7 28/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
250268 2003 FJ31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250269 2003 FG36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
250270 2003 FO43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250271 2003 FO45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250272 2003 FN59 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
250273 2003 FA67 26/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
250274 2003 GU4 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250275 2003 GS47 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
250276 2003 GX56 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250277 2003 HR4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
250278 2003 HC19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250279 2003 HL25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
250280 2003 HE27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
250281 2003 HM31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
250282 2003 HS57 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
250283 2003 HD58 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250284 2003 JJ8 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250285 2003 KG14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250286 2003 OQ3 21/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
250287 2003 OO13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
250288 2003 OG27 24/07/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
250289 2003 ON28 24/07/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
250290 2003 OZ31 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250291 2003 PZ6 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
250292 2003 PV12 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250293 2003 QA2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
250294 2003 QJ2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
250295 2003 QR4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
250296 2003 QV12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
250297 2003 QT15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250298 2003 QM18 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250299 2003 QF25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250300 2003 QK29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250301 2003 QR37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250302 2003 QM39 22/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250303 2003 QS44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250304 2003 QB55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250305 2003 QD59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250306 2003 QV59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250307 2003 QA63 23/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250308 2003 QT67 24/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250309 2003 QD76 24/08/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
250310 2003 QO78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250311 2003 QG80 22/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
250312 2003 QH87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250313 2003 QW103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
250314 2003 QG105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
250315 2003 QZ107 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
250316 2003 RX6 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250317 2003 RO15 15/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250318 2003 RT22 15/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
250319 2003 RY26 02/09/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
250320 2003 SN3 16/09/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
250321 2003 SX3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250322 2003 SC7 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
250323 2003 SV12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
250324 2003 SW15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250325 2003 SH50 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
250326 2003 SP71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250327 2003 SH75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250328 2003 SX75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250329 2003 SO76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250330 2003 SA84 19/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
250331 2003 SQ87 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
250332 2003 SV93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
250333 2003 SM105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250334 2003 SP111 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
250335 2003 SV117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
250336 2003 SC119 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250337 2003 SP142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250338 2003 SP146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250339 2003 SE151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250340 2003 SV153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250341 2003 SY155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250342 2003 SQ156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
250343 2003 ST178 19/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250344 2003 SQ183 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
250345 2003 SE185 21/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
250346 2003 SM195 20/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
250347 2003 SN195 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250348 2003 SE199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
250349 2003 SO205 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
250350 2003 SW206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
250351 2003 SA212 25/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250352 2003 SA217 27/09/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,0 km MPC · JPL
250353 2003 ST220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
250354 Lewicdeparis 2003 SP244 25/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 860 m MPC · JPL
250355 2003 SK250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250356 2003 SF252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250357 2003 SN255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250358 2003 SY258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250359 2003 SL271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
250360 2003 SP272 27/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
250361 2003 SS272 27/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
250362 2003 SS296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
250363 2003 SH303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250364 2003 SY306 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250365 2003 SJ307 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
250366 2003 ST311 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250367 2003 SD321 19/09/2003 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
250368 2003 SS366 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
250369 2003 TY 04/10/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
250370 2003 TK4 12/10/2003 Mauna Kea F. Bernardi 1,7 km MPC · JPL
250371 2003 TW4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250372 2003 TS15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
250373 2003 TU15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250374 Jírovec 2003 UL4 17/10/2003 Kleť KLENOT 1,9 km MPC · JPL
250375 2003 UU23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
250376 2003 UW34 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
250377 2003 UH40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250378 2003 UF41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
250379 2003 UU55 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250380 2003 UW58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250381 2003 UV70 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
250382 2003 UA76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
250383 2003 UR92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250384 2003 UY93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250385 2003 UW111 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250386 2003 UA130 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250387 2003 UK130 18/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
250388 2003 UC145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
250389 2003 UX146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
250390 2003 UQ147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250391 2003 UZ151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
250392 2003 UZ152 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250393 2003 UJ158 20/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
250394 2003 UG164 21/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
250395 2003 UX168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250396 2003 UX173 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
250397 2003 UZ181 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250398 2003 UL182 21/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
250399 2003 UN183 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250400 2003 UQ186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250401 2003 US188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250402 2003 UP205 22/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
250403 2003 UR212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
250404 2003 UW218 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250405 2003 UV222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250406 2003 UX226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250407 2003 UU237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
250408 2003 UQ242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250409 2003 UN243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250410 2003 UD252 26/10/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250411 2003 UR256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250412 2003 UU269 29/10/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
250413 2003 UJ275 29/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250414 2003 UB276 29/10/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250415 2003 UH330 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250416 2003 UK333 18/10/2003 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
250417 2003 UF342 19/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
250418 2003 VV2 06/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250419 2003 VW11 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250420 2003 WO6 16/11/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
250421 2003 WE37 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250422 2003 WH39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250423 2003 WH62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250424 2003 WV68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
250425 2003 WQ71 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250426 2003 WR85 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250427 2003 WR86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250428 2003 WP90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250429 2003 WG92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
250430 2003 WC95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
250431 2003 WL117 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
250432 2003 WO124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250433 2003 WR126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250434 2003 WU132 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250435 2003 WG133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250436 2003 WT137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250437 2003 WS168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
250438 2003 WZ169 20/11/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
250439 2003 XG16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
250440 2003 XY16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250441 2003 XM27 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250442 2003 YH20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250443 2003 YA52 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250444 2003 YA56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250445 2003 YQ56 19/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
250446 2003 YJ67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250447 2003 YE92 21/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
250448 2003 YR122 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250449 2003 YY125 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250450 2003 YZ126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250451 2003 YJ128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250452 2003 YU142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250453 2003 YM160 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
250454 2004 AW1 12/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
250455 2004 BH5 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
250456 2004 BZ11 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
250457 2004 BE35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250458 2004 BO41 19/01/2004 Socorro LINEAR APO 630 m MPC · JPL
250459 2004 BT55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250460 2004 BZ57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
250461 2004 BO76 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
250462 2004 BS85 28/01/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
250463 2004 BQ88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250464 2004 BC97 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250465 2004 BY121 27/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250466 2004 BS130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
250467 2004 BC133 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
250468 2004 BE152 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
250469 2004 CH18 10/02/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
250470 2004 CY28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250471 2004 CC36 11/02/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250472 2004 CH67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250473 2004 CM93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
250474 2004 CU96 12/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250475 2004 CR129 15/02/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250476 2004 DT1 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250477 2004 DB9 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
250478 2004 DF10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
250479 2004 DW24 16/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
250480 2004 DX24 16/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
250481 2004 DU58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
250482 2004 DF79 18/02/2004 Calar Alto Calar Alto Obs. 3,1 km MPC · JPL
250483 2004 ED5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250484 2004 ED31 15/03/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
250485 2004 EW32 15/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250486 2004 EY33 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
250487 2004 EP37 14/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
250488 2004 EJ49 15/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
250489 2004 EM58 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250490 2004 EF71 15/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
250491 2004 EX83 14/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250492 2004 FN3 17/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250493 2004 FN13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
250494 2004 FW30 29/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
250495 2004 FD36 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
250496 2004 FN43 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
250497 2004 FL108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250498 2004 FN112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
250499 2004 FW149 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250500 2004 FR158 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250501 2004 GH1 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
250502 2004 GJ4 11/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250503 2004 GY4 11/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250504 2004 GP5 11/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250505 2004 GW40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250506 2004 GD45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250507 2004 HE2 16/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
250508 2004 HR18 17/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
250509 2004 HX28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
250510 2004 HC78 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250511 2004 JK29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250512 2004 LW6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250513 2004 MY4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
250514 2004 NA4 12/07/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250515 2004 NM5 10/07/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
250516 2004 NY21 15/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250517 2004 NC22 10/07/2004 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
250518 2004 NE31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
250519 2004 OV3 17/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250520 2004 OZ8 18/07/2004 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
250521 2004 PT 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250522 2004 PQ20 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250523 2004 PV33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
250524 2004 PR39 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250525 2004 PY39 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
250526 Steinerzsuzsanna 2004 PO42 11/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, T. Szalai 3,7 km MPC · JPL
250527 2004 PH49 08/08/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
250528 2004 PO54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
250529 2004 PT75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,5 km MPC · JPL
250530 2004 PM79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250531 2004 PG92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250532 2004 PM104 13/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250533 2004 PU111 11/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
250534 2004 QW4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
250535 2004 QA5 17/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250536 2004 QJ9 20/08/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
250537 2004 QL14 21/08/2004 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
250538 2004 QE15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250539 2004 QJ25 25/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
250540 2004 QL27 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
250541 2004 RR2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
250542 2004 RK12 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
250543 2004 RG21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250544 2004 RM33 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250545 2004 RY59 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250546 2004 RX71 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
250547 2004 RM84 09/09/2004 Altschwendt W. Ries 5,3 km MPC · JPL
250548 2004 RO86 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
250549 2004 RA88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250550 2004 RJ90 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250551 2004 RM123 07/09/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
250552 2004 RP123 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250553 2004 RC138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
250554 2004 RL157 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250555 2004 RY159 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250556 2004 RO162 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
250557 2004 RW174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
250558 2004 RZ175 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250559 2004 RB190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250560 2004 RL193 10/09/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
250561 2004 RW224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
250562 2004 RW252 15/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
250563 2004 RG305 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
250564 2004 RG318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250565 2004 RL335 15/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
250566 2004 SZ33 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
250567 2004 TH78 04/10/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
250568 2004 TA117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
250569 2004 TK204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250570 2004 TW314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
250571 2004 TY323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
250572 2004 WZ7 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
250573 2004 XO1 01/12/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250574 2004 XP99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250575 2004 XK146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250576 2004 YB25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
250577 2005 AC 01/01/2005 Catalina CSS APO 810 m MPC · JPL
250578 2005 AK12 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250579 2005 AF18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250580 2005 AY19 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
250581 2005 AE32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
250582 2005 AY35 13/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
250583 2005 AF41 15/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
250584 2005 AM68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
250585 2005 AA82 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250586 2005 BS16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250587 2005 CS9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250588 2005 CY18 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250589 2005 CM20 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250590 2005 CW31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
250591 2005 CN68 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
250592 2005 CO80 14/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250593 2005 EA13 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250594 2005 EB13 02/03/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
250595 2005 EZ21 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
250596 2005 EO60 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
250597 2005 EJ69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
250598 2005 EJ81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
250599 2005 EZ98 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250600 2005 EG136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250601 2005 EF154 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
250602 2005 EU157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
250603 2005 EH158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
250604 2005 EC177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
250605 2005 EU197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
250606 Bichat 2005 EL222 12/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 820 m MPC · JPL
250607 2005 EV234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
250608 2005 EB247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250609 2005 EF247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250610 2005 EH269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
250611 2005 ED280 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
250612 2005 EQ295 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
250613 2005 FU5 30/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
250614 2005 GG 01/04/2005 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
250615 2005 GB10 01/04/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
250616 2005 GP13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
250617 2005 GD27 03/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250618 2005 GR30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
250619 2005 GS52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
250620 2005 GE59 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 650 m MPC · JPL
250621 2005 GE79 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250622 2005 GY83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250623 2005 GR95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250624 2005 GO110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
250625 2005 GR126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
250626 2005 GR136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
250627 2005 GH144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
250628 2005 GX157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
250629 2005 GX169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250630 2005 GD182 14/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250631 2005 HE5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
250632 2005 JS12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
250633 2005 JC14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
250634 2005 JR25 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
250635 2005 JE36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250636 2005 JW43 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
250637 2005 JL47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250638 2005 JT60 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250639 2005 JZ100 09/05/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
250640 2005 JL111 09/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
250641 2005 JB118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250642 2005 JN120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250643 2005 JW127 12/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
250644 2005 JC128 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250645 2005 JU132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
250646 2005 JC140 14/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
250647 2005 JQ140 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
250648 2005 JF148 15/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250649 2005 JW161 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
250650 2005 JX178 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250651 2005 JB181 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
250652 2005 KD11 31/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
250653 2005 KG14 31/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
250654 2005 LN5 02/06/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
250655 2005 LJ26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250656 2005 LZ36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
250657 2005 MQ3 25/06/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
250658 2005 MG11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
250659 2005 MO16 25/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
250660 2005 NN21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250661 2005 NU21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250662 2005 NS22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250663 2005 NT22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250664 2005 ND24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250665 2005 NZ32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
250666 2005 NL61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250667 2005 NQ67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
250668 2005 NA73 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250669 2005 NE109 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
250670 2005 NO124 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250671 2005 OX7 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
250672 2005 ON21 28/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
250673 2005 ON22 31/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
250674 2005 OV22 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
250675 2005 OV25 31/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
250676 2005 PU3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
250677 2005 PC22 06/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
250678 2005 PK23 09/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
250679 2005 QM2 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250680 2005 QC5 26/08/2005 Siding Spring SSS 400 m MPC · JPL
250681 2005 QA9 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250682 2005 QT16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250683 2005 QD31 22/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250684 2005 QB35 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
250685 2005 QC40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250686 2005 QK43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
250687 2005 QW51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
250688 2005 QX94 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
250689 2005 QC102 27/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
250690 2005 QH103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
250691 2005 QZ114 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
250692 2005 QA115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250693 2005 QX116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
250694 2005 QX122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
250695 2005 QN129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
250696 2005 QF142 30/08/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
250697 2005 QY151 31/08/2005 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
250698 2005 QZ170 29/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
250699 2005 QG172 29/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
250700 2005 QC173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250701 2005 QQ176 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250702 2005 QU176 27/08/2005 Steward Steward Obs. 1,9 km MPC · JPL
250703 2005 QK177 27/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
250704 2005 QC183 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
250705 2005 QF189 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
250706 2005 RR6 04/09/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 540 m MPC · JPL
250707 2005 RQ24 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
250708 2005 RJ30 09/09/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
250709 2005 RJ31 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
250710 2005 RF32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250711 2005 RZ33 15/09/2005 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
250712 2005 RS41 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250713 2005 RR51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250714 2005 SM3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250715 2005 SO7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250716 2005 SC8 25/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
250717 2005 SY9 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
250718 2005 SK12 23/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250719 Jurajbardy 2005 SN21 23/09/2005 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
250720 2005 SG25 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
250721 2005 SM28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250722 2005 SN29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
250723 2005 SN30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250724 2005 SJ40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250725 2005 SM40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250726 2005 SO45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250727 2005 SD47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250728 2005 SC52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250729 2005 SS52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250730 2005 SO64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250731 2005 SF65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
250732 2005 SO65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
250733 2005 SR65 26/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250734 2005 SO75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
250735 2005 SF82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
250736 2005 SK89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250737 2005 SK91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250738 2005 SK92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250739 2005 SN97 25/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250740 2005 SU111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
250741 2005 SN116 27/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250742 2005 ST127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
250743 2005 SU137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250744 2005 SB149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250745 2005 SS159 26/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
250746 2005 SO163 27/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
250747 2005 SS169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
250748 2005 SH170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250749 2005 SF172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250750 2005 SM179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
250751 2005 SR192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250752 2005 SB205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
250753 2005 SW210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250754 2005 SG212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
250755 2005 SG214 30/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250756 2005 SC215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
250757 2005 SS215 30/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250758 2005 SG216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
250759 2005 SD217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
250760 2005 SR220 29/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250761 2005 SM232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250762 2005 SH243 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250763 2005 SU252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250764 2005 SZ254 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
250765 2005 SR259 25/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250766 2005 SQ262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250767 2005 SL263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250768 2005 SU275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250769 2005 SX279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
250770 2005 TM5 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250771 2005 TS5 01/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
250772 2005 TR6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250773 2005 TV11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250774 Syosset 2005 TX11 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 5,7 km MPC · JPL
250775 2005 TT20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250776 2005 TZ23 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250777 2005 TG27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
250778 2005 TN27 01/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250779 2005 TL39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
250780 2005 TE42 03/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
250781 2005 TK46 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250782 2005 TU60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250783 2005 TE73 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
250784 2005 TC74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
250785 2005 TP74 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250786 2005 TZ75 04/10/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
250787 2005 TA77 05/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
250788 2005 TG77 06/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
250789 2005 TT77 06/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
250790 2005 TK86 04/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
250791 2005 TU95 06/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
250792 2005 TO101 07/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
250793 2005 TF118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
250794 2005 TC129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250795 2005 TZ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250796 2005 TF134 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
250797 2005 TF138 07/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
250798 2005 TQ163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
250799 2005 TR190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250800 2005 TK195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250801 2005 UD2 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
250802 2005 UD14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250803 2005 UJ14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
250804 2005 UL14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
250805 2005 UY18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250806 2005 UG30 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250807 2005 UW33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250808 2005 UH36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250809 2005 UB41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250810 2005 UX50 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250811 2005 UJ51 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
250812 2005 UA54 23/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
250813 2005 UX54 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250814 2005 UC55 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
250815 2005 UB58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
250816 2005 UW58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
250817 2005 UD59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
250818 2005 UU67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
250819 2005 UC68 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
250820 2005 UE69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
250821 2005 UF69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
250822 2005 UO69 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250823 2005 UF71 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
250824 2005 UM71 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250825 2005 UV72 23/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
250826 2005 UQ74 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
250827 2005 US74 23/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
250828 2005 UH77 24/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
250829 2005 UE85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250830 2005 UZ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
250831 2005 UT95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250832 2005 UE121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250833 2005 UQ131 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
250834 2005 US140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
250835 2005 UW140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250836 2005 UG142 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
250837 2005 UW143 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
250838 2005 UG144 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
250839 2005 UC149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250840 Motörhead 2005 UT158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 3,2 km MPC · JPL
250841 2005 UV162 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250842 2005 UG169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250843 2005 UL175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250844 2005 UX182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250845 2005 UK190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
250846 2005 UK196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250847 2005 UF197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
250848 2005 UK198 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250849 2005 UB216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250850 2005 UW216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250851 2005 UR219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250852 2005 UU244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
250853 2005 UQ248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250854 2005 UO257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
250855 2005 UL263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
250856 2005 UY273 24/10/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
250857 2005 UA285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
250858 2005 UE292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250859 2005 UG293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
250860 2005 UW314 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
250861 2005 UM316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
250862 2005 UR318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250863 2005 UK329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250864 2005 UJ340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250865 2005 UR348 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250866 2005 UM351 29/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250867 2005 UZ381 25/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
250868 2005 UY388 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
250869 2005 UD400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
250870 2005 UX412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
250871 2005 UA431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
250872 2005 UY439 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
250873 2005 UK441 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
250874 2005 UM444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250875 2005 UJ454 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250876 2005 UM478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
250877 2005 UH479 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250878 2005 UF480 30/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
250879 2005 UK481 30/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
250880 2005 UJ488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
250881 2005 UK489 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
250882 2005 UN489 23/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
250883 2005 UZ501 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
250884 2005 UQ508 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250885 2005 UG513 23/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
250886 2005 UA516 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
250887 2005 UZ517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
250888 2005 VJ30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
250889 2005 VF32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250890 2005 VN37 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
250891 2005 VL42 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
250892 2005 VT58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
250893 2005 VK61 05/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
250894 2005 VL72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
250895 2005 VT75 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
250896 2005 VL77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250897 2005 VU80 05/11/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
250898 2005 VL82 13/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
250899 2005 VP86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
250900 2005 VY97 05/11/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
250901 2005 VX101 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250902 2005 VB103 02/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
250903 2005 VD103 02/11/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
250904 2005 VB111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
250905 2005 VZ130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
250906 2005 VB135 10/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
250907 2005 WK 19/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,6 km MPC · JPL
250908 2005 WK2 22/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
250909 2005 WO2 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
250910 2005 WC4 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
250911 2005 WR5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
250912 2005 WJ6 21/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
250913 2005 WL6 21/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
250914 2005 WU6 21/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
250915 2005 WO7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
250916 2005 WT8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
250917 2005 WS13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
250918 2005 WT17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
250919 2005 WV25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250920 2005 WW27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
250921 2005 WH34 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
250922 2005 WH47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
250923 2005 WH55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
250924 2005 WC72 22/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
250925 2005 WN72 25/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
250926 2005 WA74 26/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
250927 2005 WQ105 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
250928 2005 WR114 28/11/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
250929 2005 WK117 28/11/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
250930 2005 WK118 28/11/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
250931 2005 WF122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
250932 2005 WO124 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
250933 2005 WD184 28/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
250934 2005 WO192 25/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
250935 2005 WW194 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
250936 2005 XS5 01/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
250937 2005 XE22 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
250938 2005 XB58 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
250939 2005 XZ64 07/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
250940 2005 XN84 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
250941 2005 XP92 10/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
250942 2005 YC123 24/12/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
250943 2005 YK124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
250944 2005 YK211 27/12/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
250945 2005 YP214 30/12/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
250946 2005 YD282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
250947 2005 YB287 28/12/2005 Junk Bond D. Healy 6,5 km MPC · JPL
250948 2006 BD39 24/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
250949 2006 BT55 27/01/2006 Mayhill A. Lowe 620 m MPC · JPL
250950 2006 BH126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
250951 2006 BX256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250952 2006 BA267 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
250953 2006 BL275 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250954 2006 CJ8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250955 2006 CF68 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
250956 2006 DO7 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250957 2006 DX40 22/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250958 2006 DX41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
250959 2006 DZ46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
250960 2006 DB60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250961 2006 DW96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250962 2006 DU106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
250963 2006 DX180 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
250964 2006 DJ197 24/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250965 2006 EY38 04/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250966 2006 FG7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250967 2006 FN45 24/03/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
250968 2006 GM26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250969 2006 HF26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
250970 2006 HQ35 19/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
250971 2006 HV39 21/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
250972 2006 HA60 25/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
250973 2006 HN70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
250974 2006 HC83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
250975 2006 HH92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
250976 2006 HV101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
250977 2006 HT111 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
250978 2006 JL25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
250979 2006 JB31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250980 2006 JM35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
250981 2006 JC47 10/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
250982 2006 JX57 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
250983 2006 KE1 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
250984 2006 KC17 20/05/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
250985 2006 KO19 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
250986 2006 KG20 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
250987 2006 KH28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250988 2006 KK31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
250989 2006 KX40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
250990 2006 KH51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
250991 2006 KG54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
250992 2006 KK76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
250993 2006 KH122 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
250994 2006 MR5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
250995 2006 MO9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
250996 2006 MK11 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
250997 2006 MW11 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
250998 2006 OY7 19/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
250999 2006 OQ12 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
251000 2006 OY13 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001