Danh sách tiểu hành tinh/425001–426000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425001 2009 CN64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425002 2009 D4 20/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
425003 2009 DK6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425004 2009 DN39 18/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 4,7 km MPC · JPL
425005 2009 DU46 28/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
425006 2009 DF64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425007 2009 DQ66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425008 2009 DE76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
425009 2009 DZ88 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
425010 2009 DU106 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425011 2009 DC112 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
425012 2009 DN124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425013 2009 DV124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425014 2009 DW125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425015 2009 DJ126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425016 2009 EL6 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425017 2009 EW16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425018 2009 EE19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425019 2009 EK29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
425020 2009 ES30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425021 2009 FH3 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425022 2009 FN7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425023 2009 FL22 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
425024 2009 FK66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425025 2009 FR67 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425026 2009 FB70 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425027 2009 FN71 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
425028 2009 FZ72 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425029 2009 FL74 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425030 2009 FC77 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425031 2009 HF18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
425032 2009 HQ24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425033 2009 HL29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425034 2009 HJ78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425035 2009 HK98 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425036 2009 HF103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425037 2009 HT104 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425038 2009 KN16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425039 2009 KX37 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
425040 2009 MS2 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425041 2009 OF9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
425042 2009 PR 13/08/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
425043 2009 PE3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
425044 2009 PV7 15/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425045 2009 PQ12 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
425046 2009 QY2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
425047 2009 QE8 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 890 m MPC · JPL
425048 2009 QW10 22/08/2009 Dauban F. Kugel 710 m MPC · JPL
425049 2009 QS21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
425050 2009 QR23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425051 2009 QR29 23/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
425052 2009 QP32 23/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
425053 2009 QM33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
425054 2009 QQ34 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425055 2009 QA40 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425056 2009 QM50 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425057 2009 QK54 26/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425058 2009 QB59 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425059 2009 QC62 28/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425060 2009 RN3 16/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425061 2009 RF8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425062 2009 RZ8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425063 2009 RQ10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
425064 2009 RD15 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425065 2009 RV15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425066 2009 RB19 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
425067 2009 RP20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425068 2009 RN37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425069 2009 RJ41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425070 2009 RL43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425071 2009 RB46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425072 2009 RQ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425073 2009 RV59 10/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425074 2009 RF61 15/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425075 2009 RN65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425076 2009 RC69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425077 2009 RG69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425078 2009 RE70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425079 2009 RX70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425080 2009 RB71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425081 2009 RO72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425082 2009 RH74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425083 2009 RJ75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425084 2009 SB2 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425085 2009 SS15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
425086 2009 SG19 22/09/2009 Altschwendt W. Ries 970 m MPC · JPL
425087 2009 SJ23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425088 2009 SP25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425089 2009 SL31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425090 2009 SX36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425091 2009 SW37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425092 2009 SE44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425093 2009 SW58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425094 2009 SU59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425095 2009 SD66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425096 2009 SZ68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425097 2009 SN76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425098 2009 SY89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425099 2009 SF98 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
425100 2009 SP102 22/09/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425101 2009 SN108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425102 2009 SN111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425103 2009 SS113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425104 2009 ST115 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425105 2009 SF117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
425106 2009 SA119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425107 2009 SF119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
425108 2009 SM121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425109 2009 ST133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425110 2009 SW141 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
425111 2009 SB144 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
425112 2009 SY146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425113 2009 SM151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425114 2009 SZ159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425115 2009 SQ160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425116 2009 SO170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425117 2009 SK172 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425118 2009 SM175 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
425119 2009 SE183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425120 2009 SG186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
425121 2009 SX187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425122 2009 SD189 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
425123 2009 SA195 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425124 2009 SF199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425125 2009 SV209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425126 2009 SZ209 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425127 2009 SY212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425128 2009 SJ216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425129 2009 SK216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425130 2009 SY218 17/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425131 2009 SO224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425132 2009 SK229 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
425133 2009 SY234 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425134 2009 SC238 16/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
425135 2009 SP239 17/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
425136 2009 SU239 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
425137 2009 SJ249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425138 2009 SG250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425139 2009 SO257 21/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425140 2009 SZ262 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425141 2009 SK266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425142 2009 SR266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425143 2009 SO279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425144 2009 SF282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425145 2009 SC285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425146 2009 SS286 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425147 2009 SU295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425148 2009 SE297 28/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425149 2009 SC327 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425150 2009 SO327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425151 2009 SS328 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425152 2009 SS334 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425153 2009 SR337 28/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425154 2009 SX339 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425155 2009 SS347 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425156 2009 SA352 20/08/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
425157 2009 SP354 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425158 2009 SC357 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425159 2009 SQ358 18/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425160 2009 SU358 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425161 2009 SA360 26/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
425162 2009 SE360 27/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425163 2009 SL363 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425164 2009 TU7 27/07/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
425165 2009 TK9 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
425166 2009 TD13 15/10/2009 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
425167 2009 TO13 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425168 2009 TD18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425169 2009 TV18 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425170 2009 TB33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425171 2009 TR47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425172 2009 UQ3 19/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,6 km MPC · JPL
425173 2009 UQ10 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425174 2009 UN19 24/10/2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan 2,8 km MPC · JPL
425175 2009 UD20 23/10/2009 BlackBird K. Levin 1,5 km MPC · JPL
425176 2009 UQ21 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425177 2009 UA32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425178 2009 US32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425179 2009 UE35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425180 2009 UL35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425181 2009 UJ38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425182 2009 UN38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425183 2009 UY43 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425184 2009 UJ62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425185 2009 UH69 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425186 2009 UK70 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425187 2009 UB74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
425188 2009 UE79 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425189 2009 UR96 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
425190 2009 UW96 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425191 2009 UT107 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425192 2009 UJ111 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425193 2009 US111 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425194 2009 UD135 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425195 2009 UX136 25/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
425196 2009 UC151 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425197 2009 UO151 28/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425198 2009 UM152 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425199 2009 UY153 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425200 2009 VS3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425201 2009 VA4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425202 2009 VE8 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425203 2009 VW14 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425204 2009 VJ18 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425205 2009 VA19 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425206 2009 VR23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425207 2009 VD31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425208 2009 VM32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425209 2009 VL39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425210 2009 VG43 24/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
425211 2009 VA45 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
425212 2009 VW48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425213 2009 VH52 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425214 2009 VA55 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425215 2009 VQ55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425216 2009 VW61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425217 2009 VL63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425218 2009 VQ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425219 2009 VA66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425220 2009 VS66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425221 2009 VT66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425222 2009 VS67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425223 2009 VH68 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425224 2009 VP69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425225 2009 VF80 16/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
425226 2009 VG87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425227 2009 VT89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425228 2009 VT90 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425229 2009 VS95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425230 2009 VT95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425231 2009 VQ97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425232 2009 VP113 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425233 2009 VR115 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425234 2009 VL116 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425235 2009 WZ5 18/11/2009 Plana F. Fratev 1,6 km MPC · JPL
425236 2009 WE7 08/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425237 2009 WL10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
425238 2009 WQ12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425239 2009 WS17 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425240 2009 WB19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425241 2009 WL30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425242 2009 WP32 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425243 2009 WT42 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
425244 2009 WA44 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425245 2009 WJ45 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425246 2009 WC48 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425247 2009 WP50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
425248 2009 WG51 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425249 2009 WK52 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425250 2009 WG54 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
425251 2009 WK62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425252 2009 WE65 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425253 2009 WS70 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425254 2009 WY72 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425255 2009 WU77 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
425256 2009 WX78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425257 2009 WH79 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425258 2009 WS84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425259 2009 WY85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425260 2009 WD86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425261 2009 WW86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425262 2009 WC87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425263 2009 WS88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425264 2009 WS95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425265 2009 WU105 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425266 2009 WB113 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425267 2009 WM113 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425268 2009 WS117 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425269 2009 WH127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425270 2009 WX127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425271 2009 WE128 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425272 2009 WQ128 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425273 2009 WH129 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425274 2009 WC141 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425275 2009 WY145 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425276 2009 WG168 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425277 2009 WT170 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425278 2009 WD177 23/11/2009 Sandlot G. Hug 1,5 km MPC · JPL
425279 2009 WB180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425280 2009 WQ180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425281 2009 WB181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425282 2009 WH184 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425283 2009 WD186 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425284 2009 WR190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425285 2009 WQ191 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425286 2009 WA202 09/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
425287 2009 WR205 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425288 2009 WK208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425289 2009 WS209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425290 2009 WD211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425291 2009 WK213 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
425292 2009 WP213 16/10/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
425293 2009 WU224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
425294 2009 WH250 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425295 2009 WN251 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425296 2009 WR262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425297 2009 XR3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
425298 2009 XF19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425299 2009 XA21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425300 2009 XV21 15/12/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425301 2009 XR23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425302 2009 XW23 10/12/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
425303 2009 YU 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425304 2009 YU4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425305 2009 YU8 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425306 2009 YX12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425307 2009 YU13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425308 2009 YT14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
425309 2009 YJ17 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425310 2009 YZ18 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425311 2009 YE23 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
425312 2009 YY24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
425313 2010 AA2 06/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,8 km MPC · JPL
425314 2010 AU3 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425315 2010 AP6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
425316 2010 AQ7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425317 2010 AB12 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
425318 2010 AA13 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425319 2010 AJ14 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425320 2010 AA23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425321 2010 AN33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425322 2010 AZ50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425323 2010 AE51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425324 2010 AV51 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425325 2010 AZ53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425326 2010 AS55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425327 2010 AA56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425328 2010 AD58 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425329 2010 AW58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425330 2010 AY59 07/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425331 2010 AO63 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425332 2010 AY66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
425333 2010 AU74 08/01/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
425334 2010 AV74 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425335 2010 AC87 13/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
425336 2010 AL93 08/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
425337 2010 AR105 12/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
425338 2010 AY109 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425339 2010 AX110 13/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
425340 2010 AE111 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
425341 2010 AN124 14/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425342 2010 AP124 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425343 2010 BX3 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425344 2010 BY4 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,7 km MPC · JPL
425345 2010 BD22 17/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
425346 2010 BP25 17/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425347 2010 BP32 18/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
425348 2010 BY34 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
425349 2010 BV40 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425350 2010 BQ42 19/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425351 2010 BP43 19/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425352 2010 BX46 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425353 2010 BM52 24/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
425354 2010 BC53 20/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
425355 2010 BM53 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
425356 2010 BV63 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
425357 2010 BX65 22/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
425358 2010 BZ74 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425359 2010 BM75 24/01/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
425360 2010 BX77 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425361 2010 BU78 16/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
425362 2010 BM87 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
425363 2010 BS87 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
425364 2010 BQ97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425365 2010 BF129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425366 2010 CX2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425367 2010 CF3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425368 2010 CQ4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
425369 2010 CF6 06/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
425370 2010 CQ6 06/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
425371 2010 CQ18 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425372 2010 CU28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425373 2010 CU31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425374 2010 CU33 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425375 2010 CP35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425376 2010 CT35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425377 2010 CA36 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
425378 2010 CZ37 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425379 2010 CA41 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425380 2010 CZ41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425381 2010 CB44 13/02/2010 Nogales L. Elenin 2,8 km MPC · JPL
425382 2010 CA45 11/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
425383 2010 CR47 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425384 2010 CQ55 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425385 2010 CU59 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425386 2010 CO60 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
425387 2010 CZ61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425388 2010 CA62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425389 2010 CT62 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425390 2010 CB63 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
425391 2010 CM63 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425392 2010 CV68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425393 2010 CJ71 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425394 2010 CU76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425395 2010 CM78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425396 2010 CC79 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425397 2010 CC81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
425398 2010 CD82 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425399 2010 CO85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425400 2010 CG93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425401 2010 CT93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425402 2010 CE95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425403 2010 CP103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425404 2010 CU109 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425405 2010 CR115 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425406 2010 CR125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425407 2010 CS138 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425408 2010 CS141 13/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
425409 2010 CN142 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425410 2010 CT153 14/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
425411 2010 CA154 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425412 2010 CS157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425413 2010 CC160 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425414 2010 CL161 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425415 2010 CT161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425416 2010 CV161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425417 2010 CM164 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
425418 2010 CE165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425419 2010 CS181 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425420 2010 CQ185 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
425421 2010 CR185 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425422 2010 CY218 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
425423 2010 DZ 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425424 2010 DP2 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425425 2010 DU8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425426 2010 DE12 19/02/2010 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
425427 2010 DW21 14/02/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
425428 2010 DL38 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425429 2010 DT42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425430 2010 DJ44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425431 2010 DJ45 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425432 2010 DH49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
425433 2010 DL49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425434 2010 DO51 21/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
425435 2010 DU56 23/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425436 2010 DY57 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425437 2010 DA74 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425438 2010 DK76 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
425439 2010 DS76 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425440 2010 DJ78 20/02/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,4 km MPC · JPL
425441 2010 EZ11 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425442 Eberstadt 2010 EJ12 07/03/2010 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 2,2 km MPC · JPL
425443 2010 EX31 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425444 2010 EQ33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
425445 2010 EC35 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425446 2010 EJ42 12/03/2010 Kachina J. Hobart 2,8 km MPC · JPL
425447 2010 EL43 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
425448 2010 EA45 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,0 km MPC · JPL
425449 2010 EL45 14/03/2010 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
425450 2010 EV45 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 430 m MPC · JPL
425451 2010 EX45 15/03/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
425452 2010 ED46 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425453 2010 ED67 12/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
425454 2010 EO67 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425455 2010 EU67 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425456 2010 EJ71 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425457 2010 EE77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425458 2010 ET78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425459 2010 EL88 15/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
425460 2010 EU91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425461 2010 EN92 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425462 2010 EQ92 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425463 2010 EO93 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425464 2010 EC96 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425465 2010 EV98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425466 2010 EY100 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
425467 2010 EB101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425468 2010 EK106 14/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
425469 2010 EX106 11/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,6 km MPC · JPL
425470 2010 EG107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425471 2010 EU108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
425472 2010 EE110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425473 2010 EG112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425474 2010 EU125 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425475 2010 EN126 14/03/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
425476 2010 EY127 15/03/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
425477 2010 ET135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
425478 2010 EC142 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
425479 2010 FO4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
425480 2010 FF5 16/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
425481 2010 FK10 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425482 2010 FH12 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425483 2010 FA18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
425484 2010 FQ19 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425485 2010 FP46 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
425486 2010 FV47 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425487 2010 FM54 21/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
425488 2010 FP90 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425489 2010 FW93 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425490 2010 GF24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425491 2010 GL25 23/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
425492 2010 GN27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
425493 2010 GG31 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425494 2010 GC67 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
425495 2010 GF67 12/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
425496 2010 GF98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425497 2010 GK101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425498 2010 GZ105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425499 2010 GS110 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425500 2010 GU124 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425501 2010 GA125 11/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
425502 2010 GH139 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425503 2010 GR146 07/04/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
425504 2010 GT171 20/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
425505 2010 GW171 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425506 2010 HB41 22/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
425507 2010 HV105 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425508 2010 HE106 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425509 2010 JM34 26/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
425510 2010 JW44 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425511 2010 JR61 08/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
425512 2010 JS72 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425513 2010 JA84 21/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425514 2010 JF116 17/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
425515 2010 JD150 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425516 2010 JX177 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425517 2010 KK54 23/05/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
425518 2010 LF1 24/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
425519 2010 LL11 02/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
425520 2010 LU61 04/06/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425521 2010 LD85 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425522 2010 MS26 19/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
425523 2010 MR82 27/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
425524 2010 MT105 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425525 2010 NL11 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425526 2010 NV42 09/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
425527 2010 ND110 13/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
425528 2010 OJ 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425529 2010 OK44 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
425530 2010 OQ50 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
425531 2010 OJ68 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425532 2010 OY95 28/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
425533 2010 OO96 16/09/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
425534 2010 OZ111 29/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
425535 2010 OJ121 31/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
425536 2010 PE26 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
425537 2010 PE45 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425538 2010 PV62 04/12/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
425539 2010 RF11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425540 2010 RC14 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425541 2010 RO39 02/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
425542 2010 RE40 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425543 2010 RM51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425544 2010 RL55 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425545 2010 RG59 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425546 2010 RE67 05/09/2010 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
425547 2010 RK87 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425548 2010 RD103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425549 2010 RM103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425550 2010 RA104 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
425551 2010 RM113 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425552 2010 RH115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425553 2010 RS115 11/09/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
425554 2010 RJ119 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425555 2010 RU120 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
425556 2010 RY125 05/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425557 2010 RU136 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
425558 2010 RK139 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
425559 2010 RS143 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
425560 2010 RJ149 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
425561 2010 RB152 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425562 2010 RR153 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425563 2010 RH165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425564 2010 RO167 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
425565 2010 RX171 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425566 2010 RV179 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425567 2010 SD9 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425568 2010 SV13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
425569 2010 SO19 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425570 2010 SV34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425571 2010 SL35 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425572 2010 TZ 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425573 2010 TX5 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425574 2010 TK23 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
425575 2010 TT23 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
425576 2010 TT38 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425577 2010 TL59 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425578 2010 TV90 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425579 2010 TP92 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425580 2010 TK99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425581 2010 TB106 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
425582 2010 TZ107 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425583 2010 TC114 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
425584 2010 TH116 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
425585 2010 TX128 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
425586 2010 TU141 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425587 2010 TE143 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425588 2010 TX143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
425589 2010 TV163 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
425590 2010 TD168 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
425591 2010 TM169 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425592 2010 TS170 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
425593 2010 TD171 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
425594 2010 TV176 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
425595 2010 TK180 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425596 2010 UP9 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
425597 2010 UP13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425598 2010 UP17 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425599 2010 UJ21 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425600 2010 UD25 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425601 2010 UN25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425602 2010 UA45 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425603 2010 UH48 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425604 2010 UA54 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
425605 2010 UG54 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
425606 2010 UM70 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425607 2010 UN70 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
425608 2010 UG75 09/10/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425609 2010 UW91 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425610 2010 UQ94 20/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
425611 2010 UW96 12/11/1999 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
425612 2010 VA22 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
425613 2010 VO22 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425614 2010 VW29 11/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
425615 2010 VX41 18/12/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
425616 2010 VF48 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
425617 2010 VL52 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425618 2010 VK55 19/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
425619 2010 VV60 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425620 2010 VA62 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425621 2010 VH65 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425622 2010 VG66 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425623 2010 VN67 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
425624 2010 VL70 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425625 2010 VR83 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
425626 2010 VP89 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425627 2010 VH96 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
425628 2010 VP100 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425629 2010 VL101 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425630 2010 VO101 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
425631 2010 VZ123 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425632 2010 VZ126 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425633 2010 VW127 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425634 2010 VJ133 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425635 2010 VU138 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
425636 2010 VH140 13/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
425637 2010 VJ144 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425638 2010 VU159 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425639 2010 VU164 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425640 2010 VR170 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425641 2010 VX174 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425642 2010 VJ175 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425643 2010 VS184 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425644 2010 VD185 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425645 2010 VF192 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425646 2010 VJ196 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425647 2010 VP199 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
425648 2010 VL206 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
425649 2010 VE209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425650 2010 VY209 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425651 2010 WO10 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425652 2010 WG16 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425653 2010 WB54 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425654 2010 WV56 13/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
425655 2010 WW66 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
425656 2010 XU1 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
425657 2010 XG4 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425658 2010 XW4 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425659 2010 XC12 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425660 2010 XD12 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425661 2010 XA17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425662 2010 XG18 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425663 2010 XX18 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425664 2010 XA37 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425665 2010 XT49 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425666 2010 XS61 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
425667 2010 XQ63 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
425668 2010 XY65 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425669 2010 XV66 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
425670 2010 XP67 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
425671 2010 XX79 07/11/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
425672 2010 XA80 26/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
425673 2010 XN88 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425674 2010 YR3 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
425675 2010 YJ4 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425676 2011 AC2 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425677 2011 AQ5 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425678 2011 AG19 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425679 2011 AH21 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425680 2011 AL21 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425681 2011 AV21 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425682 2011 AA30 09/04/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
425683 2011 AW30 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425684 2011 AK46 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425685 2011 AJ48 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425686 2011 AU51 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425687 2011 AQ53 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
425688 2011 AV56 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425689 2011 AK57 17/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425690 2011 AG59 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
425691 2011 AO59 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425692 2011 AL62 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425693 2011 AL65 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425694 2011 AZ66 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
425695 2011 AY72 03/12/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425696 2011 AZ72 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425697 2011 AD74 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425698 2011 AG75 11/01/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
425699 2011 AQ75 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
425700 2011 AT77 09/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425701 2011 BK5 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425702 2011 BF6 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425703 2011 BW7 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425704 2011 BT8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425705 2011 BM9 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425706 2011 BO10 14/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425707 2011 BR10 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425708 2011 BO14 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425709 2011 BR19 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
425710 2011 BN20 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425711 2011 BZ22 19/02/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
425712 2011 BS23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425713 2011 BK24 28/01/2011 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
425714 2011 BH27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
425715 2011 BJ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
425716 2011 BX28 30/07/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425717 2011 BS29 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425718 2011 BT30 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
425719 2011 BD31 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425720 2011 BV32 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425721 2011 BQ35 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425722 2011 BX37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425723 2011 BK43 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425724 2011 BJ45 26/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
425725 2011 BH51 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425726 2011 BQ51 21/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
425727 2011 BL76 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425728 2011 BN76 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
425729 2011 BB79 15/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
425730 2011 BE79 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425731 2011 BJ80 14/03/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
425732 2011 BW81 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425733 2011 BJ82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425734 2011 BM82 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425735 2011 BP82 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
425736 2011 BU83 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425737 2011 BU88 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
425738 2011 BQ90 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425739 2011 BB95 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425740 2011 BZ96 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425741 2011 BB97 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425742 2011 BG101 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425743 2011 BH101 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425744 2011 BL101 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425745 2011 BW102 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425746 2011 BH103 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425747 2011 BL106 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425748 2011 BH109 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425749 2011 BZ116 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425750 2011 BO118 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
425751 2011 BW154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425752 2011 BY160 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
425753 2011 BR161 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425754 2011 CP 13/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
425755 2011 CP4 02/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 200 m MPC · JPL
425756 2011 CQ5 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
425757 2011 CF13 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425758 2011 CU13 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425759 2011 CV14 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425760 2011 CM17 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
425761 2011 CB18 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425762 2011 CS18 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
425763 2011 CU18 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425764 2011 CD20 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425765 2011 CM22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
425766 2011 CT24 28/01/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425767 2011 CD26 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425768 2011 CJ26 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425769 2011 CC30 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425770 2011 CQ31 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425771 2011 CB32 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425772 2011 CY36 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425773 2011 CJ38 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425774 2011 CD40 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425775 2011 CO40 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425776 2011 CP41 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425777 2011 CL47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425778 2011 CP51 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
425779 2011 CY55 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425780 2011 CC56 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425781 2011 CM58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425782 2011 CL68 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
425783 2011 CC71 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425784 2011 CP71 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
425785 2011 CM72 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425786 2011 CW74 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
425787 2011 CD76 17/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
425788 2011 CO78 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
425789 2011 CL79 16/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
425790 2011 CU79 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425791 2011 CM87 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425792 2011 CC91 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425793 2011 CV91 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425794 2011 CZ92 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425795 2011 CZ95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
425796 2011 CC103 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
425797 2011 CT103 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425798 2011 CC104 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425799 2011 CH107 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425800 2011 CC109 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425801 2011 CO112 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425802 2011 CF117 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425803 2011 CY117 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425804 2011 DM5 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425805 2011 DH8 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425806 2011 DW8 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425807 2011 DD10 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425808 2011 DE11 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425809 2011 DK13 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425810 2011 DO13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
425811 2011 DL15 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
425812 2011 DX15 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425813 2011 DD18 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425814 2011 DV19 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
425815 2011 DK23 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425816 2011 DD24 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425817 2011 DC25 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425818 2011 DV28 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425819 2011 DV39 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425820 2011 DL41 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425821 2011 DO48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425822 2011 EP4 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425823 2011 EO8 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425824 2011 ES10 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425825 2011 EP12 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425826 2011 ET13 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425827 2011 EA15 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
425828 2011 EA16 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
425829 2011 ER16 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425830 2011 ET18 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
425831 2011 EA20 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425832 2011 EA23 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425833 2011 EF23 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425834 2011 EH24 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425835 2011 EV26 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425836 2011 EP27 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425837 2011 EY36 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425838 2011 EQ37 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425839 2011 ED38 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425840 2011 EO39 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425841 2011 EQ41 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425842 2011 EP43 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425843 2011 EK50 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425844 2011 EP53 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425845 2011 EX53 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425846 2011 EM54 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425847 2011 EV54 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425848 2011 EG58 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425849 2011 EH59 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
425850 2011 ET62 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425851 2011 ER68 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
425852 2011 EY68 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425853 2011 EV70 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425854 2011 EV71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425855 2011 EY71 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425856 2011 EL72 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425857 2011 EH75 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425858 2011 EU75 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
425859 2011 EG80 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
425860 2011 EZ82 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425861 2011 EB83 18/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425862 2011 EQ84 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425863 2011 EN86 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425864 2011 FM2 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425865 2011 FX3 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425866 2011 FF4 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425867 2011 FW6 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425868 2011 FW7 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425869 2011 FL10 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425870 2011 FE11 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425871 2011 FQ11 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425872 2011 FH12 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425873 2011 FS16 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425874 2011 FM18 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425875 2011 FW18 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425876 2011 FH19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425877 2011 FP19 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425878 2011 FP22 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425879 2011 FB24 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425880 2011 FE25 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425881 2011 FT26 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425882 2011 FL30 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425883 2011 FZ32 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425884 2011 FU33 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425885 2011 FA34 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425886 2011 FV35 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425887 2011 FJ36 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425888 2011 FH41 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425889 2011 FC48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425890 2011 FO48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
425891 2011 FP48 16/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425892 2011 FO51 14/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425893 2011 FQ57 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425894 2011 FP59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425895 2011 FT59 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425896 2011 FV63 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425897 2011 FG70 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
425898 2011 FP79 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425899 2011 FJ84 27/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
425900 2011 FA88 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425901 2011 FB88 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425902 2011 FO88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425903 2011 FE101 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425904 2011 FL104 14/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425905 2011 FB115 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
425906 2011 FY120 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425907 2011 FB125 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425908 2011 FM126 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425909 2011 FG127 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425910 2011 FE132 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425911 2011 FG132 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
425912 2011 FS134 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425913 2011 FE141 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425914 2011 FJ141 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425915 2011 FL143 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425916 2011 FD148 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
425917 2011 FN152 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425918 2011 FA154 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425919 2011 FV157 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
425920 2011 GU12 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425921 2011 GZ13 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425922 2011 GC17 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425923 2011 GP17 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425924 2011 GU24 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
425925 2011 GD27 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425926 2011 GW38 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425927 2011 GG39 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425928 2011 GY39 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425929 2011 GS46 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
425930 2011 GZ46 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425931 2011 GD56 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425932 2011 GL58 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425933 2011 GO60 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425934 2011 GD61 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425935 2011 GL61 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425936 2011 GH64 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425937 2011 GP64 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425938 2011 GC65 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425939 2011 GU67 25/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
425940 2011 GQ70 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425941 2011 GS70 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425942 2011 GT71 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425943 2011 GY71 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425944 2011 GT75 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425945 2011 GX75 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425946 2011 GB76 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
425947 2011 GH77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425948 2011 GZ78 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425949 2011 GL84 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425950 2011 GS84 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425951 2011 GN87 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425952 2011 HL3 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425953 2011 HR3 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425954 2011 HY3 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425955 2011 HE7 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
425956 2011 HL10 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425957 2011 HL11 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425958 2011 HC14 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425959 2011 HC16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425960 2011 HH18 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425961 2011 HL19 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425962 2011 HY20 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425963 2011 HL22 14/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
425964 2011 HO23 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425965 2011 HT31 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425966 2011 HK33 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425967 2011 HY43 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425968 2011 HA45 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
425969 2011 HG50 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425970 2011 HH50 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425971 2011 HC52 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425972 2011 HD57 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425973 2011 HL60 19/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
425974 2011 HX60 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425975 2011 HS63 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425976 2011 HY63 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425977 2011 HV67 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425978 2011 HL72 03/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425979 2011 HH73 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425980 2011 HP73 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425981 2011 HG74 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425982 2011 HL75 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
425983 2011 HA77 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
425984 2011 HF77 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425985 2011 HO77 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
425986 2011 HR81 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425987 2011 HD82 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425988 2011 HK82 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425989 2011 HX82 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425990 2011 HV84 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425991 2011 HX84 27/03/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425992 2011 HR89 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
425993 2011 HS90 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425994 2011 HE92 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
425995 2011 HX97 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425996 2011 HS100 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425997 2011 HS102 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425998 2011 JE4 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425999 2011 JF6 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426000 2011 JX7 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001